Звездни Цивилизации

четвъртък, 3 март 2016 г.

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето


На земята ще настъпят основни промени: духовни, умствени и физически. Русия има бъдеще заради Северния полюс – той е святата земя, където никой досега не е ходил и която никой не може да превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще настъпят също и на Небето – на Слънцето и на Луната. Този живот си отива, за да отвори място на новия. Сега се извършва преустройство на всичката материя на земята. От Слънцето идват грамадни магнитни течения, които вдигат новия континент [в Тихия океан – бел. Стопанина] и го озонират. Тази земя е грешна, има много нечистотии и трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия и в Америка, където на четири-пет хиляди километра човешки крак не е стъпвал. Африка е била континентът на черната раса – тя е част от един друг грамаден континент, който е потънал. Черната магия е културата на тази раса, която заради греховете си е потънала: това са лемурийците. На този континент е имало големи територии. Атлантида е континетът на жълтата раса. Сега идва същото за бялата раса – нейният континент е Европа. Хората от черната раса са били безчувствени, не са имали страдания – ако удариш с желязо ръката му, болка не е чувствал. Представителите на атлантската раса са били хора на чувствата, а на бялата раса – хора на интелекта. И бялата раса ще потъне. Тук действа Законът на необходимостта: ще бъде потопен цял континент, за да се спаси светът. […] Човешкият дух трябва да се пригоди към новите условия на живота. Магнитната вълна, която идва, може да изгори цялата земна кора, повърхността й. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, докато светските хора няма да се приспособят и ще се лутат, ще бягат по земята – за тях покой няма да има. Тази магнитна вълна ще повдигне земната повърхност над Великия океан [Тихия], а ще предизвика същевревменно потъването на Европа, континента на бялата раса. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

В съзнанието си човек минава през една тъмна нощ – Кали Юга. Попадне ли в тази нощ, той може да извърши най-голямото престъпление. Външно човечеството има добри условия за развитие, но вътрешно то минава през тази тъмна нощ: Кали Юга. Дълъг е периодът на тъмната нощ. Той започва със съгрешаването на първите човеци и продължава до времето на Христа. Христос дойде на Земята, за да каже на хората, че това тъмно време изтича. Сегащното време е край на Кали Юга, край на черния век. Като изтече това време, ще настъпи светлият век на човечеството. Идват вече светлите братя на Земята, иде Новото време в света. Някои от светлите братя ще се въплътят, други ще се вселят, но и едните, и другите ще бъдат видими. Те ще разрешат правилно всички въпроси. Те ще напишат: «Не е позволено на хората да се бият.» (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Днес в света се вдига голям шум. Това да не ви смущава. Шумът е мътна вода, която трябва да се избистри. Мътната вода не може да оправи света. Топящият се лед не може да оправи света. Когато мътната вода се избистри, светът ще се оправи. Когато ледът се стопи и водата се пречисти, светът ще се оправи. Зима е сега, земята е замръзнала. Може ли да израсте от нея нещо? Когато зимата мине, цветята и тревите ще израстнат. Сегашната зима трябва да мине – да дойдат пролетта и лятото. Като дойде лятото, ще работиш. Ако не работиш, грешката е в тебе – лятото ще мине, без да го използваш. Ако през зимата не можеш да работиш, грешката е в зимата, а не в тебе. Не се занимавайте с грешките на зимата, а изправяйте вашите грешки. Как ще ги изправите? Като работите през лятото. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Кали Юга: Светлина в края на тунела

Франция, Англия, Италия, Русия са все християнски държави, които Христос управлява. Това се потвърждава от стиха, в който Христос казва: „Даде Ми се всяка власт на Небето и на Земята.“ От две хиляди години насам Христос царува и на Небето, и на Земята. Това, че много народи очакват Христа да дойде за втори път на Земята, показва, че старият ред и порядък в света ще се замести с нов. Светът ще се преустрои по разумен начин. Всички напреднали хора от бялата раса ще станат носители на новата култура, ще вземат участие в създаването й. Пръв Христос ще вземе участие във въвеждането на нов ред и порядък в света. Тия, които работят за идването на новата култура, ще имат големи постижения. Те ще посещават различните планети, както богатите хора на Земята имат възможност да пътуват от една държава в друга. (ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, 1929-30)

За хората, които не искат да слушат, идва един Божествен Ден. Тогава всичко ще бъде тъмно! И Луната, и Слънцето, всичко ще потъмнее – ще има такъв мрак, че хората едни други няма да могат да се виждат, няма да знаят къде е изток, запад! Мрак ще бъде! И хляб няма да има, и вода няма да има. Вода ще има, но няма да може да се пие. Хляб ще има, но няма да може да се яде. Въздух ще има, но няма да може да се диша. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ, Лекции пред Общия окултен клас, 1936-37)

ХХ век е век на съд – на Земята, а не горе, на Небето. Двадесетата глава на Откровението се повтаря през ХХ век. Няма нищо ново – всичко се повтаря. Всичко ново е станало в духовния свят. Тук е само приложението на Земята. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Двадесет и първата глава от Откровението съответства на събитията през ХХI век. В по-малък размер съответства на събитията от 1921 година. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Ако има епоха, когато най-много се нуждаем от Любов, това е сегашната. И никога човечеството не е било при такива благоприятни условия за проявяване на Любовта, както сега. Никога Бог не е говорил тъй много, както сега. В миналото Той е говорил на отделни лица, а сега е започнал да говори на почти всички онези хора, които са възмъжали. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Японците преследваха Онисабро Дегучи, но земята им е разтърсвана постоянно [от земетресения]. Всеки народ, който се е опитвал да се противопостави на Божиите Посланици, не е видял добро. И сега българите мислят, че могат да се надигнат срещу мен. Със спирането на събора тук [1923 г.] дойде земетресението в Япония – има една връзка [между тези събития]. Каква връзка има между земетресението и спирането на събора? Винаги, когато се попречи на една Божествена Идея, в противоположната страна на физическия свят ще се появи известна реакция. Това показва, че цялото човечество е като един организъм. Може един ден да стане следното: в Америка да забранят свикването на събор и в България да стане земетресение. Ще запитате: «Защо това е така?» Един човек направил грешка, целунал някоя си – бият го по задницата. Трябва да го бият по задницата, за да му дойде умът в главата – има връзка. Българите, които са в астралния свят, сега треперят при земетресението в Япония. За да се намерят причините за земетресението в Япония, трябва да се види в Божествения Свят. (КРОТКИТЕ, Извънредни беседи, 1921-23)

Ще знаете, че идва нещо страшно, но още се забавя. България е единствената страна, където поп няма да остане – в България няма да има нито един поп. Това е последствие от техните дела. Казвам им: Опълчите ли се против мене, нож не вадя, но опълчите ли се против Божието Дело, изваждам ножа си и тогава нито джубе, нито нищо не ще остане от тях. (ТИХИЯТ ГЛАС, Извънредни беседи, 1924-30)

Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад на земята – кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не само това, но и хлябът ще намалее – ще се дават дневно по 200-300 грама на човек. Всеки ще се пита: «Защо дойдоха тези времена до главата ни?» (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Според условията на миналото, Земята е била създадена по един начин, но сега тя ще претърпи такива промени, такова размърдване, че хората ще се принудят да напуснат къщите си и да бягат навън. Тогава на всички хора ще се даде по един свободен билет и ще им се каже: «Издаден е нов закон, според който за известно време всеки трябва да излезе от къщата си.» Ако не искат да излязат доброволно, ще ги заставят насила. Невидимият свят разполага с много средства за това. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Иде нашата партия отгоре! Всички ще превърнем на вода. Като дойдат комунистите, ще вземат къщите ви, всичко, каквото имате. Като дойдем ние, ще превърнем света на вода. Ще изчистим и попове, и владици, и комунисти, ще турим всичко под общ знаменател. След това ще създадем нови риби, птици, млекопитаещи. Най-после ще създадем Новия човек и ще го поставим отново в рая. Велика програма имаме ние! Сегашните бради, мустаци, кости, мускули, стомах, дробове – всичко ще се превърне на вода. Ние сме опасни хора. Най-опасните хора в света, това сме ние. Получихме вече последната телеграма от Слънцето. Там са насочили своята артилерия към Земята. Това коренно ще преобрази умовете на хората. Няма да остане глава на Земята, която да не узрее. […] Всички ще кажат: «Господи, познахме Те!» Във водата няма частна собственост. «Ще бъдем ли свидетели на това време? Ще го дочакаме ли?» Не чакайте това време. Гледайте да не изпаднете в грешката, която направила жената на Толстой. Преди десетки години Толстой предсказа какво ще стане с Русия. Той каза на жена си: «Хайде да раздадем богатството си и да се уединим някъде – да заживеем чист, тих живот, да изпълняваме Божията Воля.» Та му отвърнала: «Ти си раздай богатството, а аз не искам.» Но след 30 години предсказанието на Толстой се сбъдна. Сега и на вас казвам: Не стойте в бездействие, а се гответе. Казвате: «Ние сме готови. Като му дойде времето, ние ще изпълним Божията Воля.» Това не е готовност. Като говоря така, не искам да напуснете света, а ви проповядвам учение, чрез което да разберете дълбокия смисъл на Божествения Живот, за да ви избавя от излишни страдания. Земният Живот е микроскопична частица от Великия Божествен Живот. (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)

Казано е в Писанието, че светът ще се оттегли и Бог ще създаде Ново небе и Нова земя. Под думите Ново небе и Нова земя разбираме нов ред и порядък на нещата. Старият ред, старите разбирания и вярвания на хората са остарели и трябва да се заместят с нови, както животът на детето се замества с живота на възрастния. (ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, 1929-30)

Този катаклизъм идва в света – не катаклизъм, а едно коренно преобразувание идва в света. Онези, които създадоха Земята, онези, които създадоха Слънчевата система, са решили да преобразят вселената. Цялата Слънчева система преминава в една нова фаза. Старият живот на Земята е несъвместим с новия. Всички хора ще вземат участие при това преобразувание, няма да остане нито един безучастен. […] Идва една коренна промяна. Не е лошо да знаете, че идва ли зимата, ще ви трябват по-дебели дрехи; ако идва лятото, трябват по-тънки дрехи. Ако духа вятър, трябва да имате подслон. Идва една промяна в света, в порядъка на нещата. Онези, които устройват Земята, не са тук, на Земята – не мислете, че тези, които са тук на Земята, ще преустроят света. Ако можеха, те досега щяха да го преустроят. Ние хората не сме в състояние да оправим света. (ДУМИ НА ПРАВДА, Неделни беседи, 1932-1933)

През всички времена и епохи една велика разумност е движила цивилизацията и културата на народите. Тази сила е вървяла от Египет, минала е през Асирия и Вавилон, образувала е една крива линия. После е минала през Гърция, оттам в Рим, докато стигнала до Франция, Германия, Англия. Оттам тази вълна отива в Америка, после в Русия, за да се върне пак в Египет. Днес всички европейски народи се стремят към Египет. Азия е опорната точка на това движение. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38)

В света иде една велика сила, аз я наричам Живия Господ, Който иде в света. И ясновидците, и най-видните учени хора виждат вече това. Иде Господ! Ще видят всички това. Всички казват: «Да видим Господа!» Положително вие всички ще Го видите. Не днес, но един ден ще Го видите. Не след хиляда години, не и след деветстотин години, малко по-рано ще бъде. Не и след осемстотин години, не и след петстотин години – още по-рано ще бъде. Аз мога да се спра на петстотин години. Ще кажете: «То е далечното бъдеще, не е за нас.» Още по-близо е. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Само разумните отношения на Любов могат да ни спасят от бъдещата катастрофа. Тя ще дойде. Разумният свят има една максима – няма да си поплюят. Вие още не познавате Бога, познавате Го само като Любов. Трябва да се върнем в онази култура, да питате атлантската раса какъв е Бог. Те Го опитаха. Тези души са затворени в дъното на Атлантическия океан и още не са освободени. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Идва нов порядък в света. […] След няколко хиляди години ще дойдете пак на Земята и това, което ви казвам, ще го проверите. Къщите ви ще бъдат построени на растояние от няколко километра една от друга. Хората ще си ходят на гости с аероплани. Например една жена иска да си донесе вода от Рилските езера – ще се качи на аероплана си, за 5-10 минути ще отиде и ще се върне. Тогава няма да има нужда от сегашните съобщения. Тогава тревата и животните ще си починат от хората. Хората ще се срещат в пространството и оттам ще се поздравяват. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи, 1930) (Бел. Стопанина: Под „аероплан“ може би се имат предвид транспортните средства, които наричам „огнени колесници“ според библейския термин.)

Казвате: «Какво ще стане с нас?» По-хубави времена от тия никога не са наставали за разумните. Но и по-лоши времена не са наставали за глупавите. Който е глупав, на ръжен ще го пекат, а който е умен – пеш ще ходи, без такси. Тук имам предвид следното: Всеки човек, който иска да се качи на такси, е инвалид. За мен файтони, таксита са изключения. Да се качиш на кон може, но и то е изключение – аз не искам да имам в ума си един кон и да се уповавам на него. Ако дойде един кон, добре е дошъл, но аз винаги се уповавам преди всичко на себе си, уповавам се на своите крака и мога да ходя тъй бързо, както може да ходи едно такси. Мога да ходя и полека, както върви една мравка. Пък ако някой път дойде таксито – добре е дошло! За да е свободен умът ви, считайте всички условия за нещо странично, не влагайте в ума си много пари, понеже ще ви спънат. Парите са нещо излишно – както и такситата, файтоните. В човешкия ум трябва да има нещо свещено: никога не задавайте въпроса “какво ще стане с мен”. Светът е пълен с разумни същества, които са завършили своето развитие на Земята. Влезте във връзка с тях, за да ви помогнат. Не мислете, че на тази земя само грешници живеят. Има разумни същества, сърцата на които трептят от Любов към нас. Има същества, които имат знания и те ни изпращат своето благопожелание. Ако имате радио, ще слушате. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Исполини и ангели указват Пътя…

Сега цялото човечество се намира пред една велика епоха на промени, която ще донесе Новото. Затова именно всички хора трябва да се пазят да не падат духом, да не обезсмислят живота си. По-добри от сегашните времена няма. Всички пробудени души от четирите краища на света трябва да се обединят, да си подадат ръце за съвместна работа, за да поставят основите на Новата култура, за идването на Царството Божие на Земята. Отгоре ще дойдат няколко милиона души, ще впрегнат всички хора на работа и заедно с тях ще въведат ред и порядък на Земята. След свършването на своята работ те ще си заминат, а след тях ще останат хората да живеят и работят. По този начин ще се установи връзка между видимия и невидимия свят. Вие ще бъдете свидетели на това и ще кажете: «Тъй се каза едно време, тъй и стана.» Ние не искаме още отсега да вярвате – когато се сбъдне това, за което ви говоря, тогава ще си спомните и ще повярвате. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27)

В сегашната култура, учениците на християнството или на Божествената Школа ще преминат през голямо пресяване, за да се изпита докъде е стигнала тяхната вяра, тяхната интелигентност и техните способности. Това ще бъде генерално пресяване, генерален изпит. Това наричаме край на една епоха, която завършва, и начало на друга, нова, в която сега влизаме. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, Неделни беседи, 1927-28)

За съвременните хора идва такова изпитание, че ако бихме им съобщили какво има да става, на всички тези хора косите ще побелеят от страх за 24 часа. Този свят на сегашните хора си отива и няма защо да съжалявате вече за него. Ние ви извеждаме 24 часа преди да се събори зданието. Всички хора седят сега на една паяжина – тези, които идват да формират света, идват със своите чукове и ще формират света. Такова събаряне ще има, каквото никога не е имало. Това, което става сега, е най-великото. Откакто е започнала човешката еволюция, откакто е започнало слизането и качването на човешкия дух, до сега не е имало по-велика от тази епоха. А в бъдеще ще има и по-велика епоха – това ще бъде епохата, в която ще се прояви Божествената Любов и Божествената Мъдрост. И вие трябва да бъдете радостни, че ще можете да вкусите благото, което Бог донася. (КРОТКИТЕ, Извънредни беседи, 1921-23)

Цяла Европа ще мине през такива страдания, каквито през ума на хората не са минавали. […] Сегашна Европа е поставила бент на реката, който един ден ще се отпуши и пробие. Затова, който е над града, да търси спасение в планината; който е в долния етаж, да се качи на горния. Това е кармата на европейските народи, която се е събирала от години. Тя е назряла вече и произвежда страдания на цялото човечество. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Казвате: «Какво ще стане с Европа, не ни интересува.» Ако сте в Закона на необходимостта, не може да не се интересувате от това, което ще става; ако сте в Закона на свободата, ще бъдете зрители. Като хвърляте дърва в огъня, не сте ли зрители? Дървата изгарят – това е цяла катастрофа за тях. Тия дърва са изграждали с хиляди години своите тела, а вие в един момент ги хвърляте в огъня. Те горят, вие се топлите на техния огън и казвате: «Каква приятна топлина!» Ще кажете, че дърветата са невинни, безгрешни същества. [Спорен] Въпрос е дали са толкова невинни, колкото си представяте. Те дойдоха на Земята, взеха без позволение от нея каквито елементи пожелаха и каквото количество им трябваше. Някои станаха по-големи, отколкото трябваше и заеха големи пространства. Тъй че, когато хората ги екзекутират, т.е. секат, горят и правят различни предмети от тях, това става по закона на тяхната карма. Бог им казва: «Така ще бъде с всекиго, който постъпва неправедно.» Колкото и да се оплакват дърветата и хората, всички трябва да знаем, че не сме дошли на Земята за щастие, нито за да живеем на гърба на другите. Който иска да бъде щастлив, той трябва да влезе в Закона на свободата. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Новата цивилизация ще започне от Европа и ще се пренесе в Северна и Южна Америка и Африка. Нова земя вече се образува в Тихия, Великия Океан вече се подават под повърхността на водата върхове на островчета, на които инженерите забиват байрачета. Там ще излезе новата суша, която ще съединява Америка с Европа. Ще заживее Шестата раса на Земята. От другите раси ще останат остатъци. Българите (славянството) ще играят важна роля. Ще се развие много интелектът. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Няма коментари:

Публикуване на коментар