Звездни Цивилизации

четвъртък, 3 март 2016 г.

Пророчествата на Ванга  последни времена, катаклизми и вяра

Встъпление от Стопанина: В текста по-долу предлагам извадки и цитати, като задължително след тях посочвам и източниците. Повечето са извадени от книгата „Пророчествата на Ванга“ на журналистката Жени Костадинова и разбира се – от книгите на Красимира Стоянова, племенница на Ванга. За мен тези автори, особено г-жа Стоянова, са единствените, които (в малка или по-голяма степен) са достоверни източници на завещаното от Ванга. Разбира се, това си е мое мнение – всеки да се чувства свободен да вярва в каквото намери за добре.

Това са все пророчества, които и г-жа Стоянова, и г-жа Костадинова, а и мнозина други, вече са тълкували. Запазвам си правото на мнение, че някои от „общоприетите“ тълкувания подлежат на известна критика или нямат реални основания. Затова предлагам моите алтернативни възгледи. Те могат да се сторят еретически за много от вас. Всеки може да приеме или да отхвърли моите вметки. Просто приемете, че в началото на всяко мое изречение стои едно „според мен“ или „по мое (не)скромно мнение“.

* * *

ЗА КАТАКЛИЗМИТЕ

Свидетели сме на съдбоносни събития на Земята. Двамата най-големи водачи (Р. Рейгън и М. Горбачов – бел. авт.) на света си стиснаха ръце и направиха първата крачка към постигането на всеобщ мир. Но ще мине още много време. Ще изтече още много вода… Ще дойде Осмият и той ще подпише окончателния мир на планетата. Но това ще е началото на края.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга)
Може би едно от най-известните пророчества на Ванга, както и едно от тези с най-много тълкувания. Предвид популярността му, подозирам, че закономерно ще разсърдя доста хора с моята „еретична“ интерпретация. Но… няма да се цензурирам. Времето ще покаже кой е прав и кой греши.

Първото ми възражение е срещу некоректното цитиране на пророчеството. За жалост тази практика започва още със самата книга на г-жа Красимира Стоянова, където последното изречение – „Но това ще е началото на края“ – е споменато от авторката просто като любопитна добавка и извън предходните изречения. Тази практика продължава и с повечето препечатки на пророчеството в други книги и по форумите, като на много места въпросното последно изречение дори не се споменава.

А точно това изречение обезсмисля най-разпространените тълкувания.

Вероятно с най-голяма тежест засега е прието изследването на г-жа Стоянова, която на базата на термина „Осем“ от Белославския сборник идентифицира Осмия със самия Христос. Ако приемем това за вярно, излиза, че пророчеството разглежда Второто пришествие и загатва, че след завръщането си Христос ще бъде политик, който ще подписва мир на планетата. Всичките ми уважения към г-жа Стоянова за цялостния й труд покрай нейната леля, но в никакъв случай не мога да приема нейната интерпретация.

Причините са следните:

1. В нито един религиозен документ, вкл. апокрифния Белославски сборник, не е казано, че завръщането на Христос ще е такова, каквото е прието в догмите на Църквата. Тоест т.нар. Второ пришествие на Христос няма да е в плът и кръв. И ако това е спорно твърдение, съвсем сигурно е, че няма религиозен писмен паметник, в който завърналият се Христос е описван като политик. А контекстът на пророчеството от Ванга е за политическо лице със светска „миротворческа“ мисия.

2. Думата ?????????, използвана в гръцките преводи на Светите писания, не означава Второ пришествие, камо ли в плът и кръв, както твърди Църквата, а се превежда по-точно като (забележимо, осезаемо, активно) присъствие. Дори не е необходимо това присъствие да е на човек, а може да е например на дадена планета в даден зодиакален знак. Суеверието за буквалното завръщане на Христос и възкръсването на хората от гробовете като зомбита е относително късна измислица на Църквата.

Темата е сложна, но най-просто и кратко казано: Завръщането на Христос ще е осезаемо проявление на Любовта у хората, които ще наследят Земята след Апокалипсиса.

3. В самия апокриф, наричан Белославски сборник, няма отъждествяване на Осем с Христос. Както самата г-жа Стоянова цитира, там пише: „А що е Осем? – Това, което изначално пребивава във вековете. Указ за нашия Господ Исус Христос.“ Това, което изначално пребивава във вековете, е Вечността. И тази Вечност наистина е указ за Христос, но не е самият Христос.

Второ възражение: Други автори и тълкуватели на Ванга се заемат да броят бележити религиозни водачи. Моисей, Орфей, Буда, Христос, Мохамед и т.н., докато стигнат до предполагаемия „осми“ поред религиозен водач. Работата е там, че това е несериозен подход, тъй като при него има субективизъм и игнориране на безчет водачи като Ману, Зороастър, Атцелкоатъл, Мани, Кристиян Розенкройц, Седемте риши и т.н. Стотици са водачите, а не само произволно подбрани седем до наши дни.

Накратко, не признавам метода, съответно не признавам и изводите.

Трето възражение: Напоследък (главно в разни форуми) се тиражира твърдението, че Ванга била определила Осмия като бъдещ български политик. Бих желал поддръжниците на това схващане да цитират точно думите на Ванга, които дават основание за едно подобно твърдение. Като, моля, нека застъпниците на това схващане посочат пред кого Ванга е изказвала такова нещо и кой го е записал първоначално.

Докато очаквам аргументацията, оставам с мнението, че някои тълкуватели смесват две пророчества, които се отнасят за различни неща: 1) това за очаквания български политик, който „ще изведе България“, и 2) другото за Осмия, който „ще подпише окончателния мир на планетата“. И заради това неоснователно смесване, тълкувателите приписват собствените си грешки на Ванга.

Последното ми възражение е спрямо тълкуването, че под „Осмия“ не се разбира човек, а Осми вселенски църковен събор. Макар да го намирам принципно за възможно и като цяло вероятно, ме смущават съществителните и глаголите според начина, по който са предадени от г-жа Стоянова. Глаголите „дойде“ и „ще подпише“ не прилягат на един църковен събор, а на конкретен одушевен индивид. Същото важи и за местоимението „той“ според структурата на изречението.

Смятам, че пророчеството е записано вярно от г-жа Стоянова.

Ето защо:

1. Не е нужно да търсим слабо познати апокрифи, за да открием кой е Осмия. Една от най-известните християнски книги е „Откровение“ на Йоан, където четем за „Цар Осмий“. Този термин в английския превод е The Eighth King. Терминът „цар“ е тъждествен на съвременния „политик“. Освен това изрично е описано как „Цар Осмий“ в началото ще се проявява като миротворец, преди да покаже истинското си лице.

2. А когато „Цар Осмий“ започне да богохулства и се обяви за самодържец на света, наистина ще е „началото на края“: кулминацията на Апокалипсиса. Защото последните няколко години от царуването му ще ескалират в гонения на християните и потенциално опустошителна война, която ще бъде предотвратена свише – чрез т.нар. Второ пришествие.

3. От цитата не личи Ванга да се изказва положително или отрицателно за Осмия. Смятам, че хората се подлъгват от това, че тя го описва като миротворец. Той наистина ще бъде такъв, но няма да е Христос. И точно в това е най-голямата опасност на сегашните времена: поставянето на Антихриста на мястото на Христос и поставянето на Христос в ролята на Осмия (Антихриста).

Едно е абсолютно сигурно: Преди „началото на Края“ ще дойде Антихриста (Цар Осмий, Ариман). А едва след края ще дойде и Христос – все едно дали вярвате в буквалното или иносказателното Второ пришествие.

Повече, вкл. конкретните цитати от „Откровение“, в статията „Идването на Ариман“.

И още повече във всички материали от този раздел.

* * *

Ще има после години, когато градове и селища ще се рушат от земетресения и наводнения, природни катаклизми ще разтърсват земята, ще вземат връх лошите хора, а крадците, пияниците, доносниците и блудниците няма да имат брой.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга)
В известен смисъл можем да приемем, че това пророчество вече се е сбъднало и продължава да се сбъдва. То е аналогично с писаното в „Откровение“ за Последните времена.

Знаете ли какво ще дойде след няколко години? Земетресения, огньове, наводнения, беди… От това много народ ще загине. Отвсякъде ще се бият, всички народи ще са в един кюп… Хората ще намалеят, стока няма да има, дърветата ще се унищожат, първо брястовете ще изчезнат. Овце, крави, кози – за ядене няма да стават. Вие си играете с всичко и не виждате каква мизерия иде. Хората ще ходят голи и боси, няма да има ни какво да ядат, ни отопление, ни осветление.
(Казано пред Спаска Вангелова от Петрич, лятото на 1995 г.)
Отново множество сходства с предсказанията на други пророци, включително библейски.

* * *

Не прекалявайте с торовете и химикалите, защото природата вече се задъхва. Ще дойде ден, когато от лицето на земята ще изчезнат различни растения, зеленчуци, животни… Най-напред лукът, чесънът и пиперът. После пчелите, а млякото ще стане вредно.
(Сп. Родолюбие, 1989 г.)
От поне едно десетилетие насам се отчита прогресивно намаляване в популацията на пчелите. В тази връзка ето и няколко нашенски пророчества, свързани с Ерим-папа (наричан сред българите-мохамедани още Рим-папа, Ерим Баба, Ерим Бабайко, Ерим Баща и др.):

„Веднъж в годината той се появявал и питал дали все още се роят пчелите и дали елите не са изсъхнали – това щяло да бъде знак за свършека на света и край на неговия безсмъртен живот – „тугава за н’его шъ дойде Каам’ет (Потопът, Краят на света – бел. зап.) … дъ умр’е.“

и

„(Ерим-папа) събужда се веднъж годишно или на всеки три години, т.е. активизира се във време на календарно значими преходи между Стара и Нова година; […] тогава „проверявал“ дали светът (животът) тече в отреденото му русло, по правилата. Пита дали в горите все още има млади леторасли, които могат да послужат за „шипки“ (пръти) при подкарване на животните, дали все още се роят пчелите и дали елите не са изсъхнали, дали все още раждат жените и кравите и т.н.).“ (Източник)

* * *

Пчелите ще измрат. Млякото ще стане отровно. Ще затваряте вода в буркани.
(Н. Ганев, Феномени на България, 1993 г.)
Тук ще коментирам това за млякото. Като че ли повечето тълкуватели припознават „отровното мляко“ само в това с животински произход. Работата е там, че известни среди от военно-индустриалния комплекс на няколко (засега) могъщи държави разработват биологични оръжия, засягащи определени човешки популации според техния преобладаващ генетичен фонд – в частност кърмата на арабските жени.

Отново в подкрепа на мнението ми, че Ванга не говори само за животинското мляко са зачестилите наскоро публикации, че кърмата на някои японски жени вече е отровна за бебетата. В тяхното мляко е засечена радиация, надвишаваща многократно допустимите нива.

Някои предстоящи събития вероятно ще правят млякото все по-отровно и по-отровно, докато настъпи моментът да говорим за „отровно мляко“ като цяло.

* * *

Плодородна беше земята българска… А сега? Всичко се отрови и вие го ядете – ето откъде се взимат болестите. Алчните за пари за хората не мислят. Ама никой не е по-силен от Природата. Тя ще си връща. Големи промени ще има в Природата.
(Пред Бойка Цветкова)
* * *

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА и ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне! Апокалипсисът ще дойде! Вие не, но децата ви ще го преживеят.
(Казано пред Стефка, дъщеря на почощничката на Ванга – Витка)
* * *

След 2000 година няма да има ни катастрофи, ни потоп. Чакат ни 1000 години мир и благоденствие. Обикновените човеци ще пътуват по други светове със скорост 10 пъти по-голяма от светлината, както се пътува с автобус. Това ще стане не по-рано от 2050 година.
(Казано пред поета и композитор Петър Баков, в. 168 часа, 6 май 1996 г.)

Астралното тяло - универсалното транспортно средство на бъдещето: всичко, което е нужно на човека, за да пътува бързо, надеждно и екологично из всемира.
Друго пророчество, което страда от буквални интерпретации и материалистични разбирания: Ванга казала, че след 2000 година няма да има потопи и катастрофи, а такива продължават да сe случват, следователно Ванга не познава. Да не скачаме на заключенията!

Когато се казва „след 2000 година“, това не означава „от 2001 година нататък“. Например 2050-а също е „след 2000 година“. А че на Ванга и през ум не й е минавало „от 2001 година нататък“, личи от по-предишното пророчество, когато казва, че не ние, а децата ни (и то не непременно първото поколение след нас) ще преживеят Апокалипсиса.

Колкото до буквалните разбирания – макар да са някак разбираеми, като се има предвид слабата или никаква духовна подготовка на болшинството наши съвременници – те са просто нелепи. Пътуването със свръхсветлинни скорости до други светове няма да е с помощта на технологични средства, както предполагат мнозина. Всъщност става дума за много далечно бъдеще (доста след 2050 година, а не „броено от 2051 нататък“), когато хората ще могат да правят съзнателни пътешествия във всемира – чрез астралните тела.

Сравнете казаното от Ванга със следното от Учителя:

„Ще дойде ден, когато човек ще пътува по Земята без влакове, без автомобили и самолети. Той ще има ново тяло, устроено по нов начин. Сам той ще разполага с нова светлина и знания; ще познава Законите на Всемира и ще ги прилага. Тогава той няма да оре и копае земята, както днес прави, а ще се храни по особен начин, който днес и най-учените не познават.“

и

„Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета в друга, но не в сегашното си тяло. Ново тяло трябва да си създадете, което да може да се разглобява и отново (да се) създава, за да го пренасяте от едно място на друго.“ (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

А що се отнася до пророкуваните „1000 години мир и благоденствие“, това е най-точното указание от Ванга, че е имала предвид т.нар. хилядолетно Христово царство на земята. Тоест несъмнено след кулминацията на Апокалипсиса. Тази кулминация по мое мнение не се очаква в рамките на близките поне три-четири десетилетия.

* * *

Всички апостоли сега са в движение, всички апостоли са на Земята, тъй като настъпи времето на Светия дух. Но най-голямата мисия се пада на апостол Андрей. Той подготвя пътя на Христос, както му е повелил.
(Записано от В. Сидоров)
Сравнете със следното от Учителя:

„И апостолите са на Земята. Апостол Павел, апостол Петър и сега работят, проповядват Христовото учение. Те са носители на Любовта. Ако мислите, че имат корона на главата си, много се лъжете. Те минават като обикновени работници, които прилагат Любовта. Не само те, а всички апостоли, всички добри християни работят в света и прилагат Христовото учение.“ (КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ, 1924-25)

* * *

Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцата си завръщането на Христос.
(Записано от В. Сидоров)
Не съм попадал на по-красив начин да се каже, че т.нар. Второ пришествие няма да е буквално – от плът и кръв – а като проявление на Христос (Любовта) в сърцата на белодрешковците, които ще наследят Земята за хилядолетното царство. Или както проповядва ап. Павел за идните поколения: „Не аз, а Христос в мен.“ Това е Второто пришествие – проявеният Христос в хората.

* * *

„Помислили ли сте защо напоследък се раждат толкова много близнаци. Като че ли на групи, на групи пристигат тези деца. И това не е случайно. Това са души от „небесното войнство“, които масово идват на земята, защото предстои голяма духовна борба. Те са предвестници на новото време, което изисква нови хора. Не ви ли прави впечатление колко са интелигентни сега децата още от рождение. От съвсем малки говорят за техника, за коли и самолети, за компютри и апарати, за какви ли не неща, в сравнение с предишните поколения просто се раждат гениални. Предстоят много интересни събития, но трябва да имаме търпение да ги дочакаме.“
(Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката)
* * *

ЗА ВЯРАТА, УЧЕНИЕТО И РЕЛИГИИТЕ

Човечеството ще преживее много катаклизми и много бурни събития. Ще се променя и съзнанието на хората. Ще дойдат тежки времена, хората ще се разделят на групи по вяра. Ще дойде на света най-старото учение. Питат ме: „Скоро ли ще дойде това време?“ Не, не скоро. Още Сирия не е паднала.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга)
* * *

След 2000 година от земята първо ще изчезне една арабска страна, а после ще потъне един голям град. Няма да е скоро.
(Казано пред Бойка Цветкова)
Възможно ли е „падането на Сирия“ и „изчезването на една арабска страна“ да са едно и също събитие? Досега не съм попадал на тълкувания, насочващи мислите в тази посока. Слава Севрюкова също говори за значителен геокатаклизъм, който ще настъпи в кулминацията на Последните времена – в арабските земи и в близост до еврейската държава.

Всеки може да приема следното както намери за добре: Имам основания да смятам, че поне северните части на Сирия и/или южните земи на Турция ще „паднат“ – тоест ще бъдат потопени под водите на Средиземно море. Това мое видение чудесно обяснява казаното от двете пророчици. Но дали моите видения се отнасят точно за техните пророчества – може би някой ден най-добре ще могат да преценят децата ни.

А големият град, който ще потъне по думите на Ванга, по мое мнение ще е Лос Анджелис. Мнението ми се основава на интуитивно усещане, като допускам, че конкретно за това може и да се заблуждавам.

* * *

Всички религии един ден ще изчезнат! Ще остане само учението на Бялото братство. Като бял цвят то ще покрие Земята и благодарение на него хората ще се спасят. Новото учение ще дойде от Русия. Тя ще се пречисти първа. Бялото братство ще се разпростре в Русия. От тук Учението ще започне шествието си по света. Това ще стане след 20 години, по-рано няма да стане. Но след 20 години ще събирате първия голям урожай.
(Предадено от Валентин Сидоров)
И в първата част изразих съмнения относно точното предаване на Вангините думи от страна на руския писател Сидоров. Горният цитат е особено силен аргумент в полза на недоверието ми. Не, нямам предвид очакваното значимо събитие „след 20 години“. Тези 20 години вече минаха, но нищо не пречи пророчеството да се сбъдне в по-далечно бъдеще.

Проблемът ми е главно със следното изречение: „Оттук Учението ще започне шествието си по света.“ Къде е това „тук“? Ако Сидоров наистина цитира точно Ванга, която е прекарала целия си живот в България, излиза, че „тук“ е България – тоест, че Учението „ще се разпростре в Русия“ от България. Ако Ванга е имала предвид, че Учението ще започне шествието си по света от Русия, е редно да каже „от там“, а не „от тук“. Русия за Ванга е била „там“, а не „тук“.

Обаче възниква ново противоречие. Сидоров „цитира“, че „Новото учение ще дойде от Русия“. Къде ще дойде от Русия?! В България? Че то, учението, е вече в България и няма защо да идва от Русия. И как ще дойде от Русия, ако тепърва първо Бялото братство трябва да се разпростира в Русия, както излиза от по-следващото изречение?!

Тези логически противоречия за мен несъмнено се дължат на „редакторската“ намеса на Сидоров, тъй като подобни странности не се забелязват при записките на други хора, беседвали с Ванга и разпространяващи нейните пророчества. Изрично отбелязвам, че не упреквам този писател в целенасочено и умишлено изопачаване.

Допускам, че Сидоров може да не е разбирал добре български (диалектът на Ванга е труден за разбиране дори от българи), да е правил записките си по памет доста време след срещите си с нея… Възможно е какво ли не. Но това не променя цялостното ми впечатление, че пророчествата на Ванга, цитирани от Сидоров, трябва да се разглеждат с повишено внимание и с едно на ум.

* * *

Има едно древно индийско учение – учението на Бялото братство. То ще покори целия свят. Ще го напечатат в нови книги и по целия свят ще го четат. То ще е Огнената Библия.
(Казано пред Валентин Сидоров през 1978 г.)
Много ми харесва това пророчество. Казвам го за всички онези, които несъмнено ще ме заподозрат, че говоря „лошо“ за писателя Сидоров, защото не ми уйдисва „цитираното“ от него. Работата е там, че всъщност нещата, които „цитира“, много ми харесват. Но не мога само на тази основа да ги приемам без резерви или безкритично.

Струва ми се, че горното пророчество не се нуждае от особени коментари. Предпочитам тук да разгледам един въпрос, който смущава както г-жа Стоянова и колежката Жени Костадинова, така и други тълкуватели. Защо Ванга е говорила за учението на Бялото братство като за най-старото учение и как се връзва това със самоопределението й като християнка. Учението на Бялото братство може да бъде наречено „индийско“, „най-старото учение“ и „християнско“, без непременно да има противоречие между тези… епитети.

Защо е „най-старото учение“? Първият елохим, който изнася Божествената Мъдрост пред човечеството, е наричан Ману в старите свещени книги. Това става на едно китно място, което днес географски съвпада с пустинята Гоби в Азия. (Тогава не е било пустиня.) А времето, когато Ману изнася Учението пред първите посветени сред човечеството, е петата културна епоха в предишния времеви цикъл, наричан условно атлантски.

Нека думата „атлантски“ не се разбира в тесния смисъл на Платоновата притча за острова-континент Атлантида. Атлантският цикъл има отношение към цялата територия на Земята и за духовната еволюция на цялото човечество. И както съвременния цикъл се дели на седем културни епохи, така и атлантският се е делял на седем. Ману изнася учението малко след средата на атлантския цикъл, тоест много преди Библейския Потоп, разделящ миналия от настоящия цикъл. Това важно събитие се случва в разцвета на една забравена предишна цивилизация. Затова учението може да бъде наречено „най-старото на земята“. Едва оттогава на Земята започват да се въплъщават или вселяват Учители, за да обучават смъртни в тайните на всемира.

Едни от най-древните запазени книги са тези в индийските тайни школи. Те са на над 5000 години, от самото начало на настоящия времеви цикъл Кали Юга (тъмната епоха), и предхождат дори Библията с цели хилядолетия.
Защо може да бъде наречено „индийско“ учение? Сред първите ученици на Ману са т.нар. Седем риши, учителите на древните индуси. Имало е и други бележити ученици на Ману, например Скитиан, който е бил учител на предците на българите – оттам и прозвището „скити“. Други ученици на Ману са ръководели тайните школи в Персия, в Египет, чак до земите на днешна Ирландия.

Но първоначалният облик на учението е запазен до днес най-вярно в тайните школи на индусите. Изрично: става дума за тайните школи, а не за светските религии, възникнали във и в близост до Индия. Не случайно Ванга е определяла Индия като люлка на мъдростта. И пак не случайно първата културна епоха от настоящия времеви цикъл е древноиндийската.

Защо „най-старото учение“ и учението на Христос са едно и също? Ами защото са – Христос оглавява духовните йерархии (Бялото братство) – ангелите, архангелите, елохимите и пр. Христос в Исус е бил въплъщение на учението, Живото Слово. А това, че днешните Църкви с тяхното „християнство“ ще възразят, си е в реда на нещата. Те са превърнали учението в един най-обикновен култ към една карикатура на Христос, поредната религия – като всяка по-ранна. Или казано с думите на Ванга:

Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача.
(Пред Бойка Цветкова)
Каква е тази задача? Не се наемам с категоричен отговор, но за мен е някак разбиращо се от само себе си, че ако религията остане това, което е сега, не я чака нищо добро, както не очаква нищо добро и онези, които нямат сили и воля да „хвърлят тия окови“.

* * *

Четете Дънов – той казва истината.
(Казано пред Нешка Робева)
Той помага и за разбирането на пророчествата от Ванга. Бих добавил и друго: Четете и Щайнер – той също казва истината; онова по-горе за Ману, Скитиан и Седемте риши беше съвсем кратко резюме на негово подробно разяснение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар