Звездни Цивилизации

четвъртък, 3 март 2016 г.

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето


Един англичанин написал една книга „Отравяне на Земята“, която предизвикала голям шум и подигравки. Като правил своите научни изследвания, англичанинът дошъл до заключението, че Земята ще мине през един етерен пласт, в която атмосфера хората ще се задушат, не ще могат да живеят. Вестниците пишат за тази книга подигравателно. Те казват, че хората ще заспят и като минат през етерния пласт, отново ще се пробудят. Това те наричат възкресение на човешката душа. Казвам: Хората наистина ще минат през такъв пласт, но няма да се задушат. Те ще минат през огън. Едни от тях ще изгорят, а други ще светнат. Тази мисъл е писана в Свещената Книга. Етерът е Божественият Огън, който ще очисти хората. Когато видите, че едни хора се запалват, горят и изгарят, а други горят, но не изгарят, а започват да светят, ще знаете, че е дошъл вече Божественият Огън. Първите ще умрат, както сегашните хора умират, а вторите ще заминат съзнателно. Някой казва: «Не мога да издържам на този огън!» Щом не можеш да издържаш, ще умреш. Който не е готов да издържи на този огън, той преждевременно ще напусне Земята. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Следващите години от 1927 до 1932 ще бъдат години на земетресения, на наводнения, на големи циклони, на войни и несъгласия между хората. Съвременните хора ще бъдат свидетели на тия времена, за които са говорили пророците преди няколко хиляди години. И днес се срещат такива пророци – и в Китай, и в Япония, и в Америка, и в Англия, и във Франция, навсякъде. И управляващите вече се вслушват в техните предсказания. Тия пророци казват: «Ако съвременните хора не се откажат от своята алчност, ако не разрешат правилно трудностите и противоречията на своя живот и не изпълняват Волята Божия, те ще минат през големи изпитания и страдания.» Кармата на всички народи вече е назряла. Сега е времето за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: „Ще въздам на всички според деянията им.“ Значи всичко непотребно, всичко нечисто, събрано от хиляди векове насам, ще се запали да изгори, вследствие на което всички народи ще минат през голям огън. Аз не казвам това, за да ви плаша, а за да ви обърна внимание върху Великите Божи Закони, които управляват света. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27)

В света сега иде едно коренно очистване. Аз не искам да ви плаша, но казвам, че голям огън идва. Вие ще бъдете свидетели на това, ще го проверите. Сегашните хора ги е страх от революция, но опасността не е в революцията. Страхуват се от болшевиките, но опасността не е в болшевиките – опасността не е нито в болшевиките, не е нито от богатите, нито от войните, нито от безредиците. Това са играчки. Идва едно раздвижване на Земята, от което и богати, и бедни ще хвърчат във въздуха. Идва едно положение, при което и богати, и бедни, ще бъдат затрупани под пепелта. Не сега, но може би след 10, 20, 30, 40, 50 или повече години, но това ще дойде. Аз не ви плаша, а ви казвам това, което ще дойде и което сами ще проверите. Защото ако ви казвам неща, които няма да дойдат, това е лъжа. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Аз класифицирам хората на праведни и грешни. Мнозина казват, че само грешните ще горят. Не, и праведните, и грешните ще горят. На общо основание ще горят. Някои ни проповядват, че пъкълът бил създаден само за грешните хора, а не и за праведните. Не, не, и едните, и другите ще горят. Праведните ще горят, ще се стопят и ще се пречистят, а грешните ще горят, ще изгорят и ще станат на сгурия. И праведният, и грешният еднакво ще страдат, само че праведникът ще знае защо страда, а грешникът няма да знае защо страда. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Освобождението на народите ще дойде от Невидимия свят. По какъв начин? Чрез огън. Аз не говоря за видимия огън, който може да се мери в градуси. Огънят, който ще освободи хората, не може да се мери с никакви градуси, даже и на 35 милиона градуса не можем да го изчислим. Предполага се, че Слънцето има температура 35 милиона градуса, а този огън, за който говоря, не може да се измери с никакъв термометър. Само той е в състояние да пречисти сърцата и умовете на хората. Когато този огън дойде, той веднага ще пречисти сърцето ти, ще го освободи от всички безпокойствия и смущения, и то ще светне. Когато този огън засегне ума ти, всички противоречия ще изчезнат и ти ще се освободиш от тежките и мрачни мисли. Когато този огън дойде, праведните ще възкръснат, ще излязат от гробовете си и ще влязат в Новия Живот. Питам: Има ли нещо страшно в Деня Господен? Казано е в Писанието, че когато дойде Денят Господен, слънцето ще потъмнее. Който чете по буквата, той ще разбере нещата буквално; който чете и разбира по дух, ще разбере в тези думи нещо друго. Под „Слънцето ще потъмнее“ се подразбира, че великите държави, които сега управляват, ще изчезнат – светската власт ще потъмнее. Луната пък означава всички видове религии, всички религиозни системи. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Бог иде на Земята не за да съди хората, а да пречисти света. Как ще го пречисти? Чрез огън. Затова е казано в Писанието: „Всяко дърво, което не дава плод, ще се изкорени и в огън ще се хвърли.“ (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Бог изпраща днес огън в целия свят, за да изгори, да се очисти от всички лоши, нечисти и заразни мисли и желания. Така Той ще избави хората от по-голямо зло. Затова Бог казва: «Започвам вече да събарям старото, изгнилото, за да съградя нещо ново, здраво и чисто.» (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Питам: Кой беше причината за всеобщата война? Духовете. Ангелите поставиха Европа на това място, за да видят какво ще прави. Сега готвят още една война. С това те искат да кажат: «Или ще изпълните Волята Божия, или няма да ви оставим на спокойствие.» Казвате: «Това е наша работа!» Вън от това, че те готвят война, Господ готви огън. Христос казва: „Аз дойдох да запаля огъня.“ И наистина, огънят се разгаря. Тази пещ се готви навсякъде. Този огън ще обхване цялата земя. По какъв начин? Чрез Божествения Газ, който ще се възпламени и ще пречисти всичко. Както златото минава през огъня на златаря, докато напълно се пречисти, така и хората ще минат през Божествения Огън, за да се пречистят. Щом Земята се пречисти, Господ ще създаде нов рай и ще постави в него Третия Адам и Третата Ева – от тях ще се образува Новия свят. Тогава Господ ще каже: «Елате, благословени Мои Деца, и наследете Земята, наследете всичко, което Съм приготвил за вас.» Това е Възкресението, което всички очакват. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Божественият Огън няма да продължава само един ден. Дълго ще продължава това горение. […] Нека учените изчислят колко време Земята ще гори след идването на Божествения Огън. За да се изчисти, Земята ще гори най-малко сто години и пак няма да изгори. Този огън ще започне от повърхността и постепенно ще минава все по-надолу. След този огън Земята ще се отопли добре и върху нея ще се създаде отлична култура. Отде ще дойде тази топлина? От вътрешността на Земята, от центъра й. Новият огън ще завари стария, който и досега още гори; той е останал от атлантската раса. На Земята има още и лемурийски огън, както и огън от полярната епоха. Новият, последният огън ще се яви като вълна. Полярният огън не е достигнал още до центъра на Земята. Когато и този огън достигне центъра на Земята, вълните от четирите огъня ще се съединят в този център и тогава нашата земя ще изпее своята песен. Това означава, че тя е дошла вече до своята старческа възраст, вследствие на което животът й ще се пренесе другаде. Засега този огън не е достигнал още до центъра на Земята. Хиляди години има още, докато той достигне този център. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Ние се готвим за един свят, който няма нищо общо със съвременния свят. Ние се готвим за една култура, на която корените не са тук, на Земята. Един ден цялото човечество ще излезе, ще напусне тази земя. Учените казват, че тази земя ще се пренесе в друга една планета, която сега се създава в пространството и там ще започне онази разумна, нова култура. И Христос загатва пред учениците си: „Отивам да ви приготвя друго място, и когато ви го приготвя, ще дойда да ви взема, та където съм Аз, там ще бъдете и вие.“ Ако това място беше тук, на Земята, Христос нямаше да каже отивам да ви приготвя място. Сега всички религиозни хора проповядват едно учение, да се оправи Земята. Египтяните я оправяха – не можаха да я оправят; вавилоняните я оправяха – не можаха да я оправят; асирийците я оправяха – не можаха да я оправят. Никой не можа да я оправи. Тъй ще си върви. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

И тъй, старото, с което сега живеете ще се превърне на вода. Аз ви говоря в мека форма, но Петър, в своето послание, казва, че всичко ще мине през огън, т.е. всичко ще се стопи. Аз говоря за вода, а Петър – за огън. Ония от вас, у които е събудено висшето съзнание, които искат да живеят като разумни същества, нека работят с Любовта. […] Иде огънят. Който няма Любов, от него нищо няма да остане. Нищо няма да остане от европейските държави. Няма да мине дълго време, ще проверите това, което ви казвам. Само Любовта ще ви спаси. Думите на пророка ще се чуят. Нищо няма да остане от плановете на европейската политика – това трябва да знаят европейските дипломати! Нищо няма да остане от сегашните религии и църкви: камък върху камък няма да остане! Любовта ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим. (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)

Огънят ще дойде. Тогава къде ще се скриете? Дойде ли огънят, ще си спомните, че думите, които съм ви казал, са верни. Седрах, Месах и Авденаго бяха в огъня, но не изгоряха. Огънят е почнал. Туй разстройство на нервната система, което е обхванало света, е огнената пещ, в която ще горим. Огън, а не потоп, ще бъде наказанието. За тези, които вървят по Божия Път, този огън ще бъде благословение. (УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, 22.IХ.1936 г.)

Потопът стана, когато хората се отклониха от правия път. Той тури край на старата култура. Тя мина през вода, а сегашната култура минава през огън. И това не е идеалното. Най-после ще дойде културата на изгряващото слънце, което ще дава на хората най-красивото, най-хубавото, от което те имат нужда. Светът не трябва да се потопи, а да мине през огън и да се пречисти. Има неща, които трябва да се изгорят; има неща, които не трябва да минат нито през вода, нито през огън. Когато плодът зрее, нито през вода се прекарва, нито през огън. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Нашата земя ще претърпи голямо вътрешно преустройство. Това е казано и в Писанието: “Бог създава Нова земя и Ново небе.” Всичко, което сега виждаме на Земята, ще изгори, ще се претопи, и от него ще се създаде нов свят. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27)

Има начин, по който човек може да се спаси от огъня. Какъв е този начин? Като повиши вибрациите на своя организъм по-високо от тези на огъня. Тогава той може да влезе в огъня, да стане почти невидим и да излезе от него невредим. Има един начин, по който човек може да влезе и в най-дълбоката вода, без да се удави. Кой е този начин? Да направи тялото си по-обемисто и с по-малко тегло. Следователно има начини, по които хората могат да се издигнат над трудностите и страданията в живота. (СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи, 1927-28)

Сега става голямо преустройство на материята. Всичко претърпява промяна. Планините в целия Балкански полуостров, а и в цяла Европа, постоянно изменят своя център. Целият континент се движи към екватора. След хиляди години Слънцето ще изгрява на север – тогава север ще бъде сегашният изток и светът ще стане по-добър. В човешкия свят север показва егоизма на човек, а в Божествения Свят север означава Истината. Щом север стане изток, от този полюс ще потече благотворна енергия за човека и той ще стане истински духовен. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ, Съборни беседи, 1929)

Един ден Земята ще претърпи голямо изменение. Ниските места ще се повдигнат и ще образуват върхове високи до десет хиляди метра, но все пак някои от тези върхове ще си останат, няма съвсем да се обезличат. Като се образуват тези върхове, какво ще стане с хората по тия места? Ще пропаднат. Когато боговете строят великите неща, ние, малките хора, трябва да бъдем надалече от тях, а като си свършат работата, ние ще дойдем да видим какво са направили. (ТИХИЯТ ГЛАС, Извънредни беседи, 1924-30)

Преди две хиляди години се казваше, че е наближил Денят Господен. Сега аз казвам: Ние сме в Деня Господен. Остава само половин час до последния влак. Горко на оня индивид, на оня народ, който дотогава не уреди сметките си! (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Всяка идея, всяка връзка, всяко желание, които не са в съгласие с Бога, ще се разрушат, ще изчезнат. От тях ще останат само някои неща, които ще говорят за някогашното тяхно величие. Те ще представляват нещо подобно на разкопките, които и до днес продължават да се правят в Египет, в Америка, в Африка и другаде. Тези разкопки говорят за съществуването на някаква велика култура, от която днес намираме само останки. Тази велика култура на миналото днес лежи дълбоко заровена в недрата на земята. И други култури има заровени в Тихия Океан, както и в Атлантическия океан, и от тях намираме от време на време само известни останки. Кои са причините за пропадането на тези култури? Невидимият свят е решил днес да възстанови тези култури, понеже те са изкупили вече своите грехове. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи, 1926-27)

Питате: «Какво ще стане с нас в бъдеще?» Представете си, че живеете на северния полюс, дето всичко е в лед. Къщите ви са от лед направени, никъде не виждате вода. Ако дойде някой и ви каже, че трябва да измените живота си, че трябва да си направите лодки, с които да плувате, ще възразите, че не вярвате и че не можете да измените на живота, който вашите деди и прадеди са карали. Казвам ви да вземете мерки, защото земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее, ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще почнете да потъвате. Казвате: «Каква съдба ни сполетя!» Никаква съдба не е това, а Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете. Вие живеете върху ледено море. Закъснеете ли да промените живота си, в скоро време ще се намерите на дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване; това е естественото положение на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете и ги превръща във вода. След хиляда години не само хората ще се изменят, но и вълците ще престанат да ядат овце. Те ще се отвратят от месото и ще употребяват растителна и плодова храна. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Какво представлява сегашният свят? Замръзнало езеро, върху което се пързалят хиляди хора. Други стоят настрана и наблюдават. След малко Слънцето изгрява и ледът започва да се топи. Става катастрофа. Пързалящите се започват да се давят, викат за помощ. Ония, които са настрана, благодарят, че са вън от опасността. Иде Божествената Вълна, която ще разтопи човешките езера – от тях няма и помен да остане. Ти вече няма да бъдеш лед, а ще се превърнеш на чист извор, който ще тече по целия свят, за да разнася Новото учение. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Всички сегашни държави, които не взимат участие в живота на Любовта, които не я приемат за основа и среда на живота си, ще се разрушат. Това ще го изпитате. Ще разберете, че Господ е господарят на света, а не хората. Казано е в Писанието, че всяка власт е дадена от Бога. Затова всички, които упражняват тази власт, трябва да имат това предвид и да прилагат Божията Правда. Властта трябва да бъде справедлива. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 28.II.1937 г.)

Не се смущавайте! В света ще станат чудни неща. Не казвам да вярвате – сами ще ги проверите. Един ден, като видите всичко, което става, ще кажете: «Наистина, каквото Бог е казал, то става.» (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Като слушате сега това, което ви казвам, вие не трябва да се плашите. Човек трябва да се срахува и да мисли, преди да е сгрешил. Щом сгреши, не му остава нищо друго, освен готовността да изправи грешката си и да носи последствията на своя грях. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929- 30

Няма коментари:

Публикуване на коментар