Звездни Цивилизации

четвъртък, 3 март 2016 г.

Пророчествата на Ванга -   България, Балканите и Русия


Встъпление от Стопанина: Отлагах публикуването на пророчествата от Ванга по много причини. Една от тях е, че вече има сайт – vanga.eu – на който се намират почти всички достоверни предсказания на Ванга, както и техни тълкувания. Разни твърдения, представяни като „пророчества от Ванга“ се намират и в други източници – предимно с руски произход, като имат съответните сензационерски или политпросветни цели. Най-често всъщност си имаме работа с пълни измислици относно неща, които Ванга със сигурност не е изричала: например детайлни пророчества за хиляда години напред (година по година и век по век), описания на Третата световна война и тем подобни.

В текста по-долу предлагам извадки и цитати, като задължително след тях посочвам и източниците. Повечето са извадени от книгата „Пророчествата на Ванга“ на журналистката Жени Костадинова и разбира се – от книгите на Красимира Стоянова, племенница на Ванга. За мен тези автори, особено г-жа Стоянова, са единствените, които (в малка или по-голяма степен) са достоверни източници на завещаното от Ванга. Разбира се, това си е мое мнение – всеки да се чувства свободен да вярва в каквото намери за добре.

Пророчествата по-долу се отнасят само за предстоящи събития. Намирам за излишно да публикувам такива, които междувременно са се сбъднали – да речем, за потъването на „Курск“, за разделянето на Чехословакия, за завръщането на Кобурга и т.н. Различното, което предлагам в „От извора“, са моите интерпретации на пророчествата, които тепърва очакваме да се сбъднат.

Това са все пророчества, които и г-жа Стоянова, и г-жа Костадинова, а и мнозина други, вече са тълкували. Запазвам си правото на мнение, че някои от „общоприетите“ тълкувания подлежат на известна критика или нямат реални основания. Затова предлагам моите алтернативни възгледи, които могат да се сторят еретически за много от читателите, но това слабо ме вълнува. Имам да кажа нещо и ще го кажа.

Обобщено, причината да кача пророчествата на Ванга в „От извора“ е заради алтернативните интерпретации, които мога да предложа. И отново: Всеки може да приеме или да отхвърли моите вметки. Просто приемете, че в началото на всяко мое изречение стои едно „според мен“ или „по мое (не)скромно мнение“.

* * *

ЗА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ

Добър политик ке ни изведе. Не бойте се! България и този път ке издържи. Колко време е издържала, та сега ли? Война няма да има. Ке се намери добър политик, той ке изведе България.
(Споделено пред Петър Костадинов, работил като неин пазач до 1995 г.)
* * *

Ще дойде мъж със здрава ръка. Той сега само работи и мълчи. Но ще каже: „Стига сме играли на демокрация, време е вече да има ред.“
(Проф. Димитър Филипов уточнява, че Ванга е виждала този мъж като 60-годишен, българин, и че ще дойде от чужбина.)
* * *

Казват: „Ванга казала синята бюлетина, Ванга казала червената бюлетина…“ А моята бюлетина е божествената! Един е Бог и него тача. Така ще е, както си е. Как да свършат тия лоши години – не можеш да сееш ечемик, а да чакаш ръж. Така е и с човеците… Всичко ще се оправи. Ще се появи и друг човек, който да заводи това хоро. Аз се радвам всички да са живи и здрави. Благославям децата и да няма кавга и война.
(Публикувано във в. Новинар и в. Труд, 27.12.1994 г.)
* * *

Висок човек от чужбина ще се появи и той ще оправи България… Не е Симеон.
(Казано пред проф. Димитър Филипов, 1995 г.)
Подозирам, че последното пророчество не е записано правилно. Един човек не може да „оправи“ България и това мое мнение е било споделяно от Ванга. Разбира се, много зависи и какво разбираме под „оправяне“.

Един политик може само да работи за осигуряване на нужните условия, така че всеки българин да се оправя сам. Колкото и да е свестен и честен политикът, не може с магическа пръчка да накара никого от нас да си научи уроците, да си издържи изпитите; не може и да ни направи изведнъж благородни, честни, любящи, добродетелни…

Един политик може единствено да бъде пример за подражание и да осигури някои външни условия за вътрешното ни развитие. Нищо повече. Смятам, че уточнението е нужно за всички онези наивни хора, които очакват чудеса и които смятат, че ще дойде магьосник да ги направи добри от днес за утре.

* * *

Ето, измислят се нови закони. Тъче се нов вид облекло, с което да се облекат хората. Но ще мине още време, докато направим здрава тъкан. Нужно ни е не изкуствено облекло, а такова, от което да чувстваме топлина. Ще мине доста време, ще се появи висок човек, пришълец, и той ще бъде добър крояч и добър шивач.
(Казано през 1978 г., Истината за Ванга)
Във всички пророчества, цитирани дотук, Ванга като че ли говори за мъжа, загатнат и от друга пророчица – Слава Севрюкова. Става дума за този, когото леля Слава нарича „духа на превъплътения Давид“: „Когато (България) е на ръба, духът на превъплътения Давид, тогава неин водач, ще я спаси.“ (Още ») Тези думи чудесно се връзват с Вангините: „Той ще изведе България.“

Това пророчество на Ванга е едно от няколкото нейни, които особено много страдат от избирателното им цитиране. Всички думи в пророчествата са важни, а в редица книги и сайтове цитират само последното изречение – това за „добрия крояч“ и „добрия шивач“. От предходните изречения обаче най-добре се разбира иносказателната същност на думите и що за „крояч“ и „шивач“ очакваме.

Когато Ванга говори за нови закони и нов вид облекло, някой с буквално разбиране може да предположи, че ще дойде политик, който ще гласува авторитарно нови закони в парламента и ще раздава дрехи. Звучи нелепо, нали? А г-жа Жени Костадинова в книгата си предполага, че става дума за прекрояване на бюджети.

Според мен случаят не е такъв. Под „нови закони“ аз разбирам вътрешни закони – нови вътрешни подтици да правим или да не правим нещо. А под „нов вид облекло“ разбирам външното проявление на вътрешните закони (мотивиращите сили и стимули).

Предвид това, добрият крояч на тези вътрешни закони и добрият шивач (тъкач) на този нов вид облекло (дела, проявления) ще е лидер, който ще има влияние върху мнозина със собствените си позитивни качества. Ще е добър модел за подражание – ще стимулира привържениците си да дават (проявяват) най-доброто, което е заложено в тях.

Тук може би е нужно следното уточнение: Колкото и да е читав един политик, той може да е модел за подражание и водач само на читави хора. За мен е абсолютно несъмнено, че господинът, предсказан от баба Ванга и леля Слава, ще е „Спасител“ за едни българи, но в същото време ще е истинска напаст за други българи. Представете си как ще гледат на този политик (ако изобщо бъде политик в смисъла на властник) всички онези, които досега са навикнали да живеят само от измами и разни форми на терор. Дали те ще приемат с отворени обятия онзи, който ги лишава от условия за далавери?

От друга страна, думата „висок“ има езотерично значение: наднационален. Мога само да спекулирам дали Ванга е използвала думата „висок“ в смисъла на наднационален, но думата „пришълец“ също загатва за такова нещо. Според мен добрият политик или „пастир“ (ако ползваме езотеричната, окултната терминология) не може да изповядва обичайните светски разбирания на българи, французи, германци или който и да било съответен народ.

Добрите пастири имат световна мисия и са еднакво загрижени за всички стада. В този смисъл е и казаното от леля Слава, че очакваният господин ще направи много не само за България, но и за Европа; че той ще е първият „български“ политик със световно значение.

* * *

Руса жена ще помогне на България.
(Казано през 1996г. пред Мариана Конова.)
Ванга не уточнява коя ще е жената. Отново Слава Севрюкова дава някои подробности – тя не уточнява, че жената ще е руса, но смятам, че става дума за един и същ човек. Подробности тук.

* * *

Не се карайте, всички сте Божии деца. България ще се оправи, чакат я добри дни. […] Гордейте се, че сте българи! Не отстъпвайте от род и родина! Не се продавайте на Америка за пари.
(Проф. Димитър Филипов)
Горното не е толкова пророчество, колкото може би пожелание, заръка. Предсказанието се свежда до това, че България я чакат „добри дни“. Какво се разбира под „добри дни“? Защо се говори за дни, а не за по-продължително време? Попадал съм на мнения от, бих ги нарекъл утописти, които очакват невъзможни неща: например вечно щастие.

Леля Слава ни уверява в същото, в което и баба Ванга, като уточнява, че не е достатъчно да влезем в Пътя, а да го следваме неотклонно. Отклоним ли се, неизменно пак ще дойдат страданията и „лошите дни“.

Много по-подробен в това отношение е Рудолф Щайнер, който в книгата си „Същност на социалния въпрос“ прави следната аналогия: положението в дадена страна е като процеса на хранене при човека. След като веднъж се заситим, е наивно да смятаме, че повече никога няма да огладнеем.

Развитието и процесите в един организъм – бил той индивидуален или народностен – са низ от възходящи и низходящи линии или периоди. Вангините „добри дни“ за мен са един период – възходящо движение. Като е естествено да очакваме, че то няма да продължи вечно, а до поредното огладняване и следващото засищане.

Ванга ни съветва да не се продаваме на Америка за пари. Защо?

Защото там вече се ускоряват низходящите процеси – страната прогресивно обеднява в социален и правов смисъл, а успоредно с това и закономерно обеднява финансово до степен, при която още сега се отчита постепенно заличаване на средната класа. Нещата ще стават все по-зле за тях, особено когато тепърва започнат да зачестят и природните катаклизми оттатък Атлантика.

Накратко, нека не бъдем утописти, а хора с разбиране за същността на нещата. Нека низходящите течения не ни обезверяват и нека възходящите течения не ни приспиват.

* * *

Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя ще бъде тачена и уважавана от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, самочувствието на хората ще порасне.
(Пред Бойка Цветкова)
Идентично със следното от леля Слава: „Големи умове, помнете, предстои да излязат от нашето племе. Със световен принос в много области на човешкото знание – наука, философия, изкуство. Тогава страната ни ще е повече от Швейцария.“

Любопитното тук е, че Ванга говори за народи, които ще помагат на България, като от само себе си се подразбира и че ще има такива, които няма да помагат (или няма да е толкова осезаемо). Следното е спекулация от моя страна и не държа особено на него:

Сред помагащите, предполагам, ще са Германия (на първо време) и Русия (в по-далечно бъдеще, след като там преминат през редица политически и социални катаклизми и преврати); сред тези, дето няма да помагат, ще са Великобритания и САЩ (поне до изтичането на Последните времена).

* * *

Защо позволявате на децата си да напущат България! Та тя им е майка, тя им е баща. Хубава, лоша – всичко е тя. От Бога им е дадена. Какво си мислят, че ще намерят навън? Ще ходят, ще ходят и пак тука ще се върнат. От това България само губи.
(Казано пред ст.н.с. Стою Стоев през 1980 г.)
* * *

Какво сте хукнали към тая пуста Америка!? Боже, Боже… какво правят за пусти пари.
(Казано пред ст.н.с. Стою Стоев)
* * *

България не е бедна. Тя има народ трудолюбив, работлив. Българският народ всичко може, по силите му е всичко да произвежда. Народът ни е учен за разлика от някои други народи. Най-ученият в света.
(Проф. Димитър Филипов)
* * *

Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град. Българското писмо е едно от най-старите на земята.
(Казано пред Анна Караангелова)
* * *

България е благословена страна! Не случайно Силите ме изпратиха тук.
(Казано пред Катя Чапкънова, бивша служителка в „Св. Петка” на Рупите)
* * *

Нашите планини и езера са свещени като тия в Индия. Само че народът ни не го разбира. Ще дойде ден, когато при нас ще дохождат от цял свят и ще черпят енергия. Седемте рилски езера са райско кътче – то ни е връзката с Космоса. Затова Дънов толкова често е ходел там.
(Пред Б. Цветкова, Ванга – живот за хората)
* * *

Всеки народ си има звезда, която го зарежда със светлинна енергия. Но има и изключения. Някои народи нямат звезда, а планета. Един ден тези народи няма да могат да оцелеят. В необикновената за тях атмосфера ще се задушат… Народ, който има планета, вместо звезда, ще угасне както свещ при силен вятър. България има не само една звезда, а цяло съзвездие.
(Валентин Сидоров, Людмила и Ванга)
Нямам доверие на В. Сидоров и както ще стане ясно по-нататък, могат да се посочат аргументи, че той не цитира добросъвестно или не предава съвсем точно думите на Ванга – не умишлено, а защото, да речем, не е разбирал добре български. Затова няма да навлизам в подробни размишления за горното пророчество.

Тук само ще отбележа, че думите „звезда“, „планета“ и „съзвездие“ не бива да се разбират според терминологията на вестникарската псевдо-астрология. Тоест не става дума, че някое от астрономическите съзвездия влияе на България или че някоя звезда на нощното небе определя съдбините на дадена държава.

Под „съзвездия“ и „звезди“ в окултен смисъл се разбират съвкупности от определени напреднали същества в духовния свят. Специално „съзвездията“ отговарят на едни от най-висшите напреднали духове – тези, които в християнския езотеризъм са наричани Херувими, Серафими и Престоли. Съответно когато Ванга казва, че България има цяло съзвездие, а не само една звезда, това означава, че България е под опеката не само на Архаите и Архангелите („планетите“ и „звездите“), а на още по-висши същества от духовната йерархия.

Толкова от мен по този въпрос. Всеки може да прочете повече в лекционния цикъл „Духовните йерархии“ от Р. Щайнер.

* * *

Когато ви е трудно и тежко, четете Библията – глава 13 на Евангелието от Йоан.
(Казано пред Анна Караангелова)
* * *

Балканите ще се обединят. Сега на Балканите е неспокойно, но ще дойде ден, когато всички балкански столици ще си подадат ръка за помощ и приятелство. Големи водачи от София, Букурещ, Белград, Атина и Анкара ще се съберат и ще разискват, водени от желание за мир и разбирателство.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга. Пророчеството е записано от сестрата на Ванга още през 1948 г.)
Тук ще отбележа нещо, което се пропуска от досегашните тълкуватели. Причина за обединението, освен (о, чудо!) разбирателството, ще е „желанието за мир“. Това е в унисон с пророчествата на Учителя, че южните славоезични народи – балканските, както и европейците като цяло, няма да се обединят доброволно, а ще трябва да бъдат заставени. Тоест принудени – свише.

Относно Третата световна война из сборника „Изгревът“ по цитати от Протоколи на съборните беседи, София 1995 г., стр. 390:

„Веднъж към края на Втората световна война Учителят каза: „Няма да се опомнят от тази война, ще започне още по-страшна. Жълтите ще повдигнат 500 милиона войници. Тогава европейските народи пред общата опасност ще се обединят.“ Запитаха го: „Кой ще победи?“ Учителят мълча известно време, после каза: „Белите, но ще бъде трудна победа.“ Това се отнася точно за сегашните времена, които има да дойдат.“
И пак в същия сборник, стр. 391, е цитирано друго пророчество от Учителя:

„На Балканите ще стане Конфедерация. Най-напред между България и Югославия, а после ще привлекат и други.“
И още:

„Народите ще се обединят, ще дойде Шестата раса на Земята, Синовете на Царството Божие. Тогава оръжията ще се обърнат в плугове. Земята ще се превърне в райска градина. Пред вас се открива живот за 25 хиляди години.“ (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38) (29.4.1923)
И още:

„Обединението на българите от България с онези в Македония и Добруджа е в реда на нещата. Също трябва да се обединят Сърбия, България и Черна гора, и ако доброволно не се обединят, насила ще ги накарат. Под думата “обединение” разбирайте това, че държавното устройство ще си съществува, само няма да има онуй ръмжене между братските народи, което сега понякога излиза напред. Нещо повече, имайте предвид, че е в реда на нещата всички южни славяни да се обединят в една империя, която ще включва естествено и Солун. Но най-важното е, че докато Христос дойде, съществуването на тази империя ще е факт.“ (Протокол от среща на Веригата на 18 (31) август 1910 г.)
За същото говори и Слава Севрюкова, която казва, че в труден момент „сърбите състрадателно ще ни подадат ръка. Ще ги приемем като братя“.

* * *

Свети Сергий (Сергей)

ЗА РУСИЯ

Да не разваляте дружбата с Русия. В дядо Иван, а не в брат Джон е спасението.
(Казано пред Мариана Конова)
Едно пророчество, с което някои русофили от народа и известни политически среди често злоупотребяват. Важно е за кой отрязък от време се отнася това пророчество. Аз нямам никакви основания да смятам, че то се отнася за сегашно време или за обозримо близко бъдеще. Точно обратното: Всяко щастие за България в наши дни е малка смърт за съвременна Путино-Медведевска Русия.

Пророчеството се отнася за по-далечни времена, за което свидетелстват и други изказвания на Ванга. Например следното:

Русия ще разпери криле, ще се издигне. Ще мине още време, трудно ще й бъде, но Русия ще си остане Русия.
(Записано от Бойка Цветкова)
Казано инак, самата Русия в момента се нуждае от спасение и пречистване. И докато не го постигне за самата себе си, как тази страна ще помага на други? В следното пророчество Ванга изрично казва, че Русия ще помага (безкористно) на България в неопределено бъдеще:

Гърците са хитри, а турците са мешан народ, различен от нашия. Да търгуваме с тях е добре, но никога няма да станем искрени приятели. С Русия нещата са други. Русия няколко пъти ни е помагала, ще ни помага и в бъдеще, защото сме славянски, християнски народи, свързани от векове.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга)
* * *

Следващите цитати са предимно от руски източници. Този факт сам по себе си не означава нищо, но… може пък да означава и много. Нека е ясно – не съм русофоб, камо ли краен русофоб, но имам наблюдения, че в Русия се тиражират изопачени пророчества от Ванга или направо пълни измислици. Оттам и недоверието ми.

За да не бъда голословен, ето пример:

И сега Русия е велика, и винаги ще бъде велика… Републиките ще се върнат към Русия.
(Пред проф. Димитър Филипов)
Думите, записани от българския професор, са предадени по изумителен начин във в. „Дума“ от 12.08.1996 г.:

Русия е прамайка на славянските държави. Тези, които се отделиха от нея, ще се завърнат с ново лице. Русия няма да се отклони от пътя на реформите, които накрая ще направят страната силна и могъща.
От политпросветния вестник „Дума“ чевръсто започват с панславистка пропаганда. Обаче са пропуснали златния шанс да уточнят на читателите си с коя бюлетина „според Ванга“ трябва да гласуват, за да продължат пост-съветските реформи и да направят страната силна и могъща.

Долните две пророчества пък са от руския писател Валентин Сидоров. За разлика от съчиненията на „Дума“ и други представители на (пост)съветската преса, в писаното от г-н Сидоров може би има по-голямо зрънце истина, но и там се долавят великоруски и политпросветни добавки:

Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Твърде много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.
(Валентин Сидоров, Людмила и Ванга, 1979 г.)
Ако приемем тези думи за вярно предадени, отново трябва да ги отнасяме за по-далечно време. Това е времето, когато сегашната западноевропейска културна епоха, която е пета поред, ще предаде щафетата на шестата културна епоха: източноевропейската, наричана още славянска.

Тези епохи, изразени в години от антропософа Рудолф Щайнер, са обособени така:

1. Първа културна епоха (древноиндийска), 7227-5067 г. пр. Хр.
2. Втора културна епоха (древноперсийска), 5067-2907 г. пр.Хр.
3. Трета културна епоха (египетско-халдейска), 2907-747 г. пр. Xp.
4. Четвърта културна епоха (гръко-римска), 747 г. пр. Хр.- 1413 г. сл. Хр.
5. Пета културна епоха (съвременна, западна или англо-германска), 1413-3573 г. сл. Хр.
6. Шеста културна епоха (източноевропейска, славянска), 3573-5733 г. сл. Хр.
7. Седма културна епоха (американска), 5733-7893 г. сл. Хр.

За същото говори и Учителя Беинса Дуно, който на свой ред уточнява, че разцветът на Шестата раса, която ще дойде през шестата културна епоха, ще е чак след 2000 години – считано от наше време; или след 2100 години, считано от времето, когато е проповядвал Учителя. Затова имам основания да смятам, че Ванга също говори за това далечно време, когато Русия ще е „господар на света“.

Вторият цитат от В. Сидоров е:

Сега Русия се нарича съюз. Но ще се върне старата Русия и ще се казва като при Св. Сергий. Нейното духовно превъзходство ще признаят всички, включително и Америка. Това ще стане след 60 години. Преди това ще се сближат три страни – Китай, Индия и Русия ще се съберат в една точка. България ще е при тях само ако бъде заедно с Русия и като част от Русия. Без Русия за България няма бъдеще.
(Записано от В. Сидоров, 1979 г.)
Мнозина тук се подвеждат по израза „след 60 години“, като очакват някъде към 2040 г. (1979+60=2039) да стане чудо, след което, сякаш от днес за утре, съвременната корумпирана и войнстваща Русия да се превърне ненадейно в Спасител и модел за подражание на целия свят. За мен едни такива буквалистки разбирания и математически сметки са наивни, съвършено нереалистични и определено не отговарят на мирогледа на Ванга, описан от нейната племенница.

По-скоро „след 60 години“ тепърва ще започват същинските промени в Русия, които в по-далечно бъдеще ще я направят „господар на света“. Процесът ще е поетапен, стъпка по стъпка, и ще продължи много столетия. Разбира се, същото се отнася и за целия европейски Изток, вкл. и за България.

Ако съпоставяме пророчествата на Ванга с другите, които съм публикувал в раздела Пророчества, около 2040 г., тоест някъде между 2030 и 2050 г., можем да очакваме Третата световна война. Но е възможно и да греша – самите пророци посочват годините и отрязъците от време условно, като се ориентират по други събития. В много редки случаи във виденията се дават конкретни цифри.

Както и да е, в Последната война Русия ще има ключова, но и незавидна роля. И чак след края на тази Трета или Последна война сегашната не особено авторитетна Русия ще се пречисти и бавно ще започне духовните реформи към бъдещата велика Русия – тепърва очакваната Русия, която има важната роля да приеме едни от първите представители на Шестата раса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар