Звездни Цивилизации

събота, 23 юни 2018 г.


Зеленият Дух или Дървото на Живота


След появата си на Земята преди около 2 милиарда години, растенията царуваха тук дълго време в самота. В онези дни те изглеждали съвсем различни от представителите на настоящата флора. Например, в праисторическата епоха на динозаврите, растенията били гигантски (дърветата достигали стотици метри височина) и били много опасни. Отровни листа и ярки съцветия били смъртна заплаха за най-древните животни.
Развивайки се с планетата, вегетативната общност се променя и постепенно предава своето господство. Така че, с появата на тревопасните животни, започва да се появява блестяща мека трева. Можем да кажем, че зеленият свят се е приспособил към общото развитие на Земята.
С помощта на специални компютърни програми учени успяха да моделират развитието на растителния свят на нашата планета. Както се оказа, всички процеси били толкова хармонични, че сякаш някой ги е управлявал …
Така че, дърветата са най-старите, загадъчни, сурови и същевременно невероятно щедри, мълчаливи и притежаващи дълбокия разум на творението …
Дървото на живота и друидите
Фактът, че дърветата са разумни бил ясен на хората от древни времена. По този начин друидите (свещениците на древните келти), според летописци, смятали, че зеленият свят притежава висш разум и твърдейки, че комуникират с растенията. Целта на друидското поклонение е т. Нар. „Дървото на живота“ – специално зелено божество. Тези посветени делели хората на две категории, два вида: някои души имали растителен произход, други – животински. Съответно тези, които са вдъхновени от живота на световното дърво, притежават, естествена, любезна и любовна природа. Хората с душа на животни са жестоки, много предприемчиви и са създателите на технологичния прогрес в живота (esoreiter.ru) .
Днес ние познаваме хороскопът на друидите. В съответствие с този древен календар, всеки от нас има свой покровител в растителния свят. В този случай особеностите на човешката природа са много сходни с качествата на самото растение. Например, мъжкия дъб е неизменно силен, могъщ и необезпокояван, а върбовият човек е срамежлив и сълзлив …
Растенията контролират този свят
Точно това твърдят друидите. За дълго време материалистичната наука счита тези виждания за празни и фалшиви, но днес те са получили сензационно потвърждение. Всъщност всички растения могат не само да мислят, но и да предават своите „мисли“ на различни разстояния.
Когато някой влезе в гората, за да отсече дърво, цялата природа веднага разбира за това. И тогава зеленият ум включва свой собствен защитен механизъм. В следствие на това един неканен гост може да получи болки в гърба; може да се спъне или подхлъзне наранявайки краката си. Възможно е облак от комари да обгърне нарушителя; цветята да започнат да излъчват отровна миризма, причиняваща главоболие … Така функционират клетките на един единствен организъм, чието име е Свръхразумно дърво на живота.
Обърнете внимание, че през последните години природните бедствия се случват точно на места, където се извършва безмилостно обезлесяване. В отговор на човешкото варварство нашата планета реагира с урагани, земетресения и цунами. Например, тропическата джунгла на Суматра бързо изчезва, тъй като основната печалба на Индонезия идва от целулозата и палмовото масло. Въпреки това, само през последните няколко години цунами и земетресения са отнели живота на почти половината от индонезийците, отнасяйки цели градове в океана …
В Русия, Сахалин страда най-много от обезлесяването. И тук на 28 май 1995 г. само за няколко секунди стихията почти напълно унищожава село Нефтегорск, при което загива почти две трети от населението.
Зелен ум на дърветата
Растенията усещат енергията не само на хората, но и на Земята. На нашата планета, както е известно, има много зони със необичайни аномалии. Отличават се с странна и болна растителност.
Националният парк „Куршская коса“ е земя, разделяща едноименния залив и Балтийско море. В сърцето на местната гора има странно място, наречено „пияна“ или „танцуваща“ гора. Наоколо дърветата се стройни и високи, а в тази необичайна зона всички стволове са изкривени в пръстени или спирали. Тук винаги цари абсолютна тишина, животни и птици не стъпват на това място, не расте трева …

Биолозите не дават отговор на въпроса защо дърветата в тази област се изкривяват. Но психолозите незабавно идентифицираха наличието на аномална енергетика. Усещайки го, дърветата се опитват някак да се отдалечат, да се предпазят от вредните ефекти на това място.
Науката почти не се занимава с изучаването на зеления ум, но фактите, които свидетелстват за съществуването и силата му, стават все повече и повече. Сега учените могат да изследват и описват само отделните му компоненти. И това, разбира се, са само първите стъпки по пътя на опознаването на великото древно създание …
А колко неразкрити мистерии и тайни крие Дървото на мира .. То може да ни разкаже за това как е изградена нашата планета и цялата вселена, защото корените му поникват дълбоко в земята, а короната – в дълбините на космоса … Всяко растения – дори най-малката му клетка притежава най-висшето съзнание.
Уви, хората като паразити безмилостно унищожават красивата зелена покривка на Земята и дори не мислят за последствията от злите си дела! Те вярват, че могат да направят това безпристрастно по всяко време. Но, колко е няколко хилядолетия на часовника на великия космически организъм … ? Нашата планета е видяла как се появяват и изчезват цивилизации, за които не знаем нищо. Може би те платиха за това, че в безумието си вдигнаха брадви срещу Дървото на Живота …

БолгАРИ - от името на Ариана, древното име на ТракияЗАЩО СМЕ ПРЕСТЪПНО НЕГРАМОТНИ ЗА ДРЕВНАТА НИ ИСТОРИЯ

Българите сме престъпно неграмотни спрямо историята и древния си произход - в това се убеждаваме всеки ден. Носители сме на гените на високоразвитата първа световна цивилизация от варненския некропол, както доказа проф. Кременски, а допускаме да търсят корените ни в абсурдни неевропейски територии.
Налага се чужденци да ни отварят очите и да ни показват, че мястото ни е тук - на Балканите, и затова името ни е БолгАРИ - от името на Ариана, древното име на Тракия.
Нашите предци са създали първото злато - технологично обработвано преди повече от 6 хилядолетия, първото стхъкло, първата математика и първата писменост - по това време има ли друга цивилизация в света? Не! Шумер, Месопотамия, Египет, по-късно Персия и Рим - всичко е следствие на тази наша цивилизация. Благодарение на потопа в Черно море, когато населяващите зоните около черноморския басейн наши предци са принудени да мигрират и да се спасяват от придошлите през Босфора океански води - тогава тези същите разнасят знанията и високото си ниво на развитие в днешна Азия и Северна Африка. Защо там? Защото по това време Западна Европа и Америка са в ледников период, който прави необитаеми тези земи до 1-2 хилядолетие пр. Христа.
През целия си път на миграция нашите предци градят градове и държави, дават земеделие, строителство и скотовъдство на тепърва зараждащите се човешки белези сред други раси, които срещат по пътя си.
Днес изобилието от официални български историци се напъва да доказва какъв е произходът на българите! Жалки в неграмотността си и продажността си! Намират в днешен Иран български артефакти - и тичат да доказват, че произхождаме от персите. Намират в Китай български следи - тичат да доказват, че сме азиатци. Не е тайна, че намираме български следи и при индианците - означава ли, че сме индианци по произход?
Имаме вече достатъчно доказателства, че потопът в Черно море е принудил част от предците ни да мигрират и това всъщност води и до развититето на световната цивилизация в територии, далечни от райската българска земя, която никой не би напуснал, ако не е бил този катаклизъм. И това би довело до забавяне на развитието на останалите континенти.
Един от малкото български учени, прелистили архивите за древната ни история във Ватикана, доказа преди повече от 100 години тази теория. След продължително проучване и работа с античните извори, през 1910 г. д-р Ганчо Ценов издава основния си труд „Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква“. В нея той излага хипотезата, че българският народ е формиран от смесването главно на хуно-българи и готи (гети), които той смята за стари трако-илирийци и келто-скити и които в историческо време са били автохтонни (туземни) европейски народи от Древната Скития. Неговата теория не е приета от българските академични среди и кандидатурата му за доцент по стара история в Софийския университет е отхвърлена. След представянето на неговия хабилитационен труд проф. Златарски го рецензира и отхвърля (Вж. В. Златарски, Оценка за съчинението за хабилитация на д-р Ганчо Ценов. Предизвикано обнародване (Годишник на Софийския университет 7 (1911-1912). Оженва се за богата германка, която не само че му създава необходимия за един учен комфорт, но и подкрепя безрезервно неговата изследователска работа и спонсорира отпечатването на трудовете му в немските издателства Walter de Gruyter, Ebering, Steiwetz, Minerva, Reisland, Dyk, Vaduz. На най-сериозна критика неговата теория и трудове са подложени от университетските професори Васил Златарски, Петър Ников, Петър Мутафчиев, Стефан Младенов, Гаврил Кацаров и др. Но те не плашат учения новатор. Той излиза публично в ежедневната и в научната периодика със сериозна и аргументирана критика срещу отрицателите си, посочвайки техни плагиатства и неправилно боравене с изворите, като прави нови преводи от оригиналните извори. Това не стряска неговите критици и те тиражират в отговор в публичното пространство пълното си отрицание към неговата теория и творчество и не спестяват дори и обидните квалификации от рода на „учен чукундур”, „патриот”, „агент на българското военно министерство”, като го обвиняват дори в плагиатство. Това кара д-р Г. Ценов да заведе дело за публична обида и клевета срещу проф. Петър Ников и проф. Петър Мутафчиев. След 9 септември 1944 г. в България книгите му са забранени и заключени в секретния фонд на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София, а д-р Ценов е обявен за „фашист и великобългарски шовинист”. И след края на Втората световна война д-р Г. Ценов продължава да живее в Германия, където се издържа с преводи. Д-р Ганчо Ценов умира на 25 септември 1949 г. в Берлин. В брошурата, която издава през 1936 г., д-р Г. Ценов подлага на сериозна критика не само историческите изследвания на проф. Златарски, но и тези на проф. Марин Дринов и на проф. Иван Шишманов, като най-голямо внимание той заделя на теорията за тюркския (турския) произход на българите, отхвърляйки я напълно. От чуждите историци на най-сериозна критика са подложени теориите на Йозеф Шафарик, Евгений Голубински и Константин Иречек за чуждия произход на българите. Едва ли някой друг български историк е изричал толкова силни и категорични думи като д-р Ценов: „нашата религия е нашата история”. По-долу той е още по-категоричен: „Не земята, не богатството, не езикът даже, но историята прави от известна група хора народ и че без история няма народ. Прочее има история, има народ; няма история, няма народ.”
Днес разговарях онлайн с принца на индийската област Jodhpur, който има повече познания за нашата история, отколкото всички учени в България, взети заедно.
(Когато през 80-те Людмила Живкова започва организирането на празниците за т.нар. 1300 години България от посолството на Индия и Япония изпращат писма до държавния ни "глава" с недоумението как толкова древен народ, създал цивилизацията на днешния свят преди повече от 8 хиляди години, празнува едва 1300-годишнина???)
Та този индийски принц ме пита дали знам каква е връзката на индийските божества Варуна (не случайно имаме градове Варна и Каварна) и Кубар (в народните вярвания на дунавските българи Алп Кубар съответства на св. Илия). Обясних му, че в Азия има създадени над 15 държави на българите през времето, когато са правили голямото преселение от Бал-КАН-ите към Азия, за да се спасяват от тукашните катаклизми. Много от българите се връщат после на Балканите, но други остават в Азия и до днес. Българи са управлявали Индия и Китай хилядолетия, китайската стена е направена заради българите и т.н. В учебниците ни това го няма. Което е също огромно престъпление. Но българин, който е бил в Индия, знае как го посрещат и до днес като божество. Така както е било преди няколко хиляди години..

петък, 22 юни 2018 г.


ЗА  ЕЛФИТЕ


В много легенди по цял свят се споменава за древна раса, която обитавала Земята преди хората. Повечето западноевропейски народи ги наричали елфи, скандинавците – алви, келтите – сиди, бретонците – коригани, индусите – гандхарви и апсари. Кои ли са те – най-старите обитатели на Земята?
В началото на 2000-те години в зоната на вечните снегове в Алпите бил открит замразен труп на човек. Благодарение на факта, че тялото постоянно се намирало при минусови температури, то било напълно запазено. Учените предположили, че това е човек на възраст около 40 години, който замръзнал в планината преди няколко хиляди години.
Оттук обаче започнали загадките. Неговите дрехи, обувки и лични вещи не можели да бъдат идентифицирани с никоя от известните на науката исторически и праисторически култури. Удивителен бил и видът му: съвсем пропорционално сложен, с идеално правилни, както показало компютърното моделиране, черти на лицето.

Но най-странна била костната тъкан. Въпреки, че по време на смъртта си бил на около 40 години, това фактически бил юноша. Костите и скелетът му все още се намирали в етап на формиране, както на днешно 16-годишно момче. Експертите стигнали до извода, че неговата зрялост трябвало да настъпи на около 100-годишна възраст, а като цяло да живее много по-дълго. Не е възможно човек в този случай да не си припомни легендите за вечно младите елфи.
Описанията на „първата раса“ в легендите и митовете на най-различни култури са изключително сходни. На първо място, онези същества се различавали от хората по ръст: или гиганти като келтските сиди и индуските гандхарви, или дребни като елфите и скандинавските алви. Но във всички случаи били стройни, елегантни и много красиви. Според някои легенди се отличавали с дълголетие – живеели до петстотин години и повече, а в други митове са направо безсмъртни. Деца раждали твърде рядко.
Тази „стара раса“ се заселвала далеч от хора – в пещери, кухи хълмове, гъсти гори, на уединени острови. Били изкусни майстори: изделията им многократно превъзхождали предметите, направени от хората. В митовете на всички култури по-старата раса е надарена с вродени магически способности, а юношите и девойките й са извънредно талантливи в музиката, пеенето и танците. Мелодиите на елфите, които обожавали танците на лунна светлина, оживявали дори околната природа.
Независимо, че „старата раса“ живеела отделно, тя имала многобройни контакти с хора, за които разказват легенди, митове, древни и средновековни хроники. Взаимоотношенията били най-различни. Често другият народ бил в ролята на наставници, които учели на различни изкуства и магически похвати. Нерядко те давали на отделни хора чудотворни предмети, предсказвали бъдещето или ги надарявали с необикновени способности.
събота, 16 юни 2018 г.


Знаете ли кой управлява Русия и всяка друга страна включително и  САЩ


Ето такива папки има всяка фракция в Държавната Дума, - и управляващите, и опозиционните. Законите се изготвят в чуждестранни специализирани учереждения, а специално за Русия, тези учереждения са стотици, решенията им са задължителни, и всички те са под контрола на САЩ и Държавния Департамент. После те се внасят в Държавната Дума, във вид на ето такива специални проектозакони. Сега ви показвам папка с предложените за приемане, за следващия месец, закони от Държавната Дума... Взимаме който и да е законопроект, и ето, срещу всеки закон е записано, как да се гласува, - за или против. И тези указания са задължителни за управляващите партии.
От тези документи е видно, че живеем в окупирана територия. И ако изгледате този клип до края, и вие ще се убедите 100 процента...

С разработването на законите се занимават, не руснаци или руски граждани, а чуждестранни, предимно американски организации. Депутатите не пишат законите и не ги приемат. Ежемесечно в управляващата партийна фракция на Държавната Дума пристига папка с документи, в която точно е разписано, кой и за какво трябва да гласува, със „за“ или „против“. И изобщо няма значение, има ли депутати в залата за гласуване, защото и без тях ще гласуват с техните карти. Ръководителите на управляващата фракция може да разрешат на отделни депутати, заради личния им Пи-Ар, да гласуват и по друг начин, но само ако това няма да повлияе на крайния резултат от гласуването. И това го казва, не случаен човек, а депутат от Държавната Дума. Попитайте се, как може да се допусне, певец или актьор да приема закони за сферата на медицината или, да речем, строителството. Не, това е невъзможно. Всичко е само цирково изпълнение за показване пред масите, за да поуспокоим и без това разбитите си нерви... А ако вие бяхте на мястото на Президента, бихтели подписали нещо такова?

Дълго време се занимавахме с търсене на подпис на президента, поне под един закон. Тук не става дума за поздравителна картичка или каквото и да е друго, а за закони. И ви уведомявам, че търсенията ни не се увенчаха с успех. При това, ние търсехме не само в Руската Федерация. Подписите си под законите не са слагали също и Лукашенко, и Порошенко!

Освен това, ни дадоха да разберем, че нямя да ни дадат да видим оригиналите на самите закони, с подписите на Путин. При това, не само оригиналите. На нас не ни дадоха да видим даже заверените копия на тези закони. Оказва се, че тук даже не е и нужен подписът на Президанта, а само подпис на отговорно лице, с държавния печат, и това е. Но даже и това не можаха да ни покажат. Закони у нас има ли, - има. Путин подписва ли ги, - подписва ги, а да се видят тези закони и неговоят подпис, може ли? Не може!

А защо? Защото са такива законите у нас.

Ако овори на официалния сайт на Президента, и свали копие от един закон, - всеки грамотен юрист ще бъде шокиран. Оказва се, че Президент на РФ, не е Владимир Владимирович Путин, а някой си В.Путин. А това изобщо е нарушение на правилата за нормативните правни актове. Къде е бащиното име, къде е гербовият печат, що за "канцелария" фигурира на печата, под всеки закон. По всички държавни стандарти у нас, печатът се удостоверява с подпис. А какво удостоверява този печат, с надпис – Канцелария? И защо „канцелария“, а не е Държавният Гербът на Руската федерация? И най интересното е, че под законите фигурира някакъв бар-код. И ако го внесем в некои сайтове, за проверка, се оказва, че бар-кодът е на САЩ и Канада!? Т.е. под новоприетите руски закони, стоят американски штрих кодове...

Много хора наричат себе си, “законопослушни“, но те просто са “послушни“. И как може да си законопослушен и ни веднъж да не видиш оригинал на законите по които живееш?...

На хората им трябва някой, да им разказва приказки, за лошото минало и хубавото бъдеще. Но само в сегашно време, никой не живее добре.

Ако мнозинството види в Путин такъв лидер, ще е Путин, ако го види в Навални, ще е Навални, но реалността от това няма да се промени. Ни Путин, ни Навални, няма да ви разкажат за банковите машинации, нито че плащаме 120 пъти повече, от колкото трябва. Те няма да променят реалната управленческа върхушка, и ние няма да започнем сами да си пишем законите. Ние отдавна сме станали суровинен придатък. Даже собствено произвидство почти нямаме. Чайниците не са наши, телефоните не са наши, телевизорите не са наши. Виза картите в джобовете ви, също не са наши. Наша може да е само опаковката. Вижте само банковите карти “Мир“, която сега въвеждат в Руската Федерация. Всичките преводи с картичката Мир, така или иначе, минават през САЩ. Тези, които действително управляват тук, са Чуждестранните корпорации и Търговските банки.

Събудете се приятели! След развала на СССР, бяха унищожени хиляди заводи и фабрики, а най-богатата страна в света, е на границата на бедността. А в същото това време директорката на Централната ни банка, Елвира Набиулина, оказва благотворителна помощ на САЩ, в огромни размери. А може би, не им помага, а просто плаща Дан(ък)!

Централната Банка на РФ продължава да инвестира в Американски ценни книжа, и така оказва благотворителна помощ на САЩ. В края на миналото лято, екипът на Набиулина увеличи вложенията в Американски ценни книжа, с два и половина милиарда долара. А общият обем на благотворителните вложения, достигна 107 милиарда долара. Централната ни Банка инвестира в ценни книжа, на главния диригент, на антируската шизофрения. Набиулина преведе в Америка /запомнете тази цифра/ повече от шест трилиона и сто милиарда рубли, и замо за август, повече от 143 милиарда /според текущия валутен курс/. Една колежка скоро ме попита, каква може да е логиката във всичко това? - Логиката, господа, има, но не за нас и нашата страна!

Да живеят на гърба на две страни, ето това е залогът на сегашния руски елит. Тук да източват пари, там да ги превеждат, та дано там да ги признаят за свои. А ако вие, да речем, знаете всичко това и сте на такъв висок пост, бихте ли поставили подписа си?Аз много ви моля да разпространите този клип, защото единственото, от което се плашат силните в този свят, е глобалното, тотално пробуждане на хората. Ето това е, което можеш да направиш, именно сега, за себе си и за бъдещето на своята страна.

събота, 2 юни 2018 г.


Аерозолно  оръжиеСимптомите при милиони хора по целия свят са едни и същи. Вече е доказано, че се дължат на въздействието на микровълновото излъчване от различен вид и на действието на така наречените химически аерозоли /химопашки/, т.е. веществата, разпръсквани от години над планетата от приспособените за тази цел самолети на САЩ.

Какви са симптомите: постоянен и засилващ се шум в ушите, нискочестотен металичен и подобен на жужене на комари, засилва се през нощта, почти непоносим, толкова силен, че не може да се спи. Главата е уморена, не може да се съсредоточи. Сърцето е атакувано от аритмии. При възрастните хора се констатира ускорена загуба на памет, проблеми със запазване на равновесието при ходене, схващания на краката и ръцете, загуба на обоняние. Развитие н белодробни ракове, дихателни проблеми.

За смъртоносното въздействие на микровълновото излъчване на различно домашно и промишлено оборудване, в т.ч. клетъчните телефони, сме писали много пъти.

Напоследък на челно място отново излиза вредното въздействие на химическите аерозоли /химопашки/, за които преди два месеца даже от САЩ дойде потвърждение, че не са "конспирация" а операция за въздействие върху климата и човечеството от над 20 години.

Интернет отдавна е пълен с информации, касаещи разпръскването на химически аерозоли – chemtrails, от бордовете на транспортните и пътнически самолети.

Но малко хора знаят каква е същността и целта на "адските аерозоли".

Няма нищо вярно в твърдението, че пътническите самолети по този начин изхвърлят излишното гориво през специално направени до двигателите дюзи и отвори. Самолетите се използват активно за тровенето на населението на цялата планета. Хиляди самолети всеки ден са във въздуха и всеки дава своя "принос" за тровенето на атмосферата под предлога за борба с глобалното затопляне.

Разпръскването на токсичните аерозоли е военна операция на САЩ. Един от бившите ръководители на тази операция А. Грифит още през 2007 г. заяви, че програмата е била организирана на военновъздушната база "Райн Патерсън", разположена недалеч от Дайтона, щата Охайо, под контрола на ЦРУ.

Друг свидетел, работещ в една от авиокомпаниите на САЩ, твърди, че правителството на САЩ чрез своите спецслужби реализира проект Project Cloverleaf. Същността му е максимално да се използва пътническата авиация за разпръскване на токсични аерозоли.

Проектът функционира по целия свят. Самолетите имат автоматично оборудване за разпръскване на аерозолите, до което екипажът няма достъп. Това заяви един анонимен авиомеханик от американска компания. Операцията по разпръскването на аерозолите е една от най-законспирираните и секретни от всички подобни провеждани досега.

По-долу даваме разказа на авиомеханика отпреди няколко години – как и кой трови човечеството от атмосферата чрез прелитащите всеки ден над него хиляди самолети.

"На първо място искам да разкажа за йерархията сред авиомеханиците. Те работят в три основни направления – авиационна електроника, двигатели и система за управление на полета. Авиомеханиците, работещи над тези системи се намират на горния етаж на йерархията. След тях следват механиците, обслужващи системите за хидравлика и климатици и останалите по-малки системи. В края на йерархията са механиците, отговарящи за системата за изхвърляне на отпадъците от тоалетните. Никой не иска да работи с тръбите, помпите и резервоарите, обслужващи тоалетните на големите самолети.

Но на всяко летище, на което съм работил, действат двама-трима механици, отговарящи за санитарните възли и спомагателните механизми. Останалите механици с радост им позволяват да правят това. Обикновено на тези механици никой не обръща внимание. Това е проблемът.

Повечето авиолинии имат договор с други авиолинии, посещаващи летищата и си оказват взаимни услуги по поддръжката на кацащите и излитащи машини на основата на реципрочността.

През миналия месец неочаквано ме поканиха от нашия технически център да обслужвам самолет на друга авиокомпания. Когато пристигнах, разбрах, че проблемът е в системата за отделяне на тоалетните отпадъци. Но когато влязох в техническия отсек, разбрах, че нещо не е наред. Там имаше много помпи, резервоари и тръби, повече отколкото се полагат. Реших, че системата е била модернизирана. Опитвайки се да намеря неизправността, бързо открих допълнителен тръбопровод и резервоари, които не бяха включени в системата за изхвърляне на тоалетните. Но когато се опитах да разбера тяхното предназначение, дойде друг техник.

След това на компютъра се опитах да открия оборудването, което бях видял в самолета. Но на чертежа не бяха указани приборите, които видях със собствените си очи. Не намерих нищо и в архивните файлове.

На следващия ден в хангара ни докараха три самолета за планова проверка. След края на моята смяна реших да проверя и в тях системата за отделяне на отпадъците от тоалетните. Моето търсене беше успешно – установих отново допълнително оборудване. Започнах да изучавам системата от тръби, помпи и контейнери. Намерих онова, което можеше да бъде блок за управление на цялата тази система. Това беше стандартен шкаф с прибори и системи за управление, но на които нямаше никакви надписи и маркировки. Не беше трудно да намеря излизащите проводници от шкафа към помпите, но не успях да намеря управлението, което влизаше в шкафа. Единствените проводници, влизащи в кутията бяха контактите за захранването от бордовата система на самолета.

Цялата система се състоеше от един голям и два малки резервоара. Големят беше от около 200 литра. Резервоарите бяха съединени с пълнещи и изпускащи клапи, които отиваха под фюзелажа и под системата за чистене на тоалетните. Опитах се да проследя тръбопровода, водещ от помпите. Този шланг се включваше към мрежа от по-малки тръби, завършващи в задната повърхност на крилата и хоризонталните стабилизатори.

Ако погледнете крилата на голям самолет отблизо, ще видите множество проводници с дебелината на палец. Те са предназначени за разсейване на статичното електричество, което се образува на повърхността на фюзелажа и крилата по време на полет. Но тук проводниците за статичното напрежение бяха отстранени и на тяхно място бяха поставени странни тръби.

В този момент един инженер ми нареди да напусна хангара. След няколко дни ме извика ръководителят на техническата служба и ми съобщи, че съм уволнен. Имаше пряка връзка между моето уволнение и тайнственият тръбопровод на борда на самолета.

След това се опитах да намеря в Интернет отговора на измъчващите ме въпроси. Случайно намерих материалите за химио-трасетата. Всички неясноти се съединиха и образуваха точна картина на оборудването.

Сега и вие знаете каква е тази система. Аз не зная защо разпръскват тези отрови, но мога да ви разкажа как правят това. Предполагам, че използват, с извинение, лайновозите, наричани "медовози". Така се наричат специалните цистерни, предназначени за изчистване на фекалиите от тоалетните на самолетите. Обикновено летищата сключват с тях договори и никой няма желание да се интересува какво правят или да се приближават до тях. Най-вероятно, когато чистят тоалетните, зареждат и системата за разпръскване на аерозолите. Те знаят маршрутите на самолетите и очевидно могат да програмират блока за управление по такъв начин, че той самостоятелно да включи разпръскването след набирането на определена височина. Разпръскващите тръби в сноповете проводници за елиминиране на статичното напрежение са толкова малки, че не могат да бъдат забелязани. Нищо чудно, че и досега не са "открити".

Терминът "химическа бомба" беше предложен от Брюс Дъглас на 27 април 2012 г., изказвайки се на симпозиум по геоинженерство и аерозолите на остров Мауи. Той съобщи, че след две десетилетия на смяна на обикновените химически аерозоли идват масивните разпръсквания на специални аерозоли. След това в атмосферата се образуват дълги шлейфове, приличащи на перести облаци, но не ярко бели, а като захарен памук. Резервоарите на авиотанкерите Evergreen Air на базата на Боинг-747 са за 76 кубически метра. Патентът на системата за разпръскване на аерозолите е 7413145В2.

Следващият въпрос е какво се съдържа в цистерните на борда на самолетите, оставящи широки следи и постепенно правещи небето над главите ни мътно и със странни разцветки:

метален алуминий (предизвиква рак на гърдата и Алцхаймер);
окис на алуминия Al 103 (конюнктивит, фаренгит, раздразнение на носа, астма, пневмокониоз, неврокогнитивни разстройства);
барий (аритмия, тремор, отпадналост, безпокойство, затруднено дишане, паралич);
вируси и плесени (сибирска язва, менингит, бактериална пневмония, ендокардит, умъртвяване на тъканите, инфекциозно токсичен шок, болестта на Ритер);
гнойна бактерия (инфекция на дробовете и на пикочните канали, ушни инфекции, отити на средното ухо);
Pseudomonas Fluorescens – основна причина за инфекциите в човека, проявява се в белодробен кистозен фиброз, пневмония;
Bacillus Amyloliquefaciens – лесно и бързо се разпространява с водата, действа като канцероген, поразява растенията и плодовете;
стрептомицити (кашлица, треска, пневмония, некроза, инфекции на дробовете);
ентеробактерии E.coli (салмонела, чума, инфекции на дихателните пътища, бактериемия);
Serratia Marcscens (конюктивит, каретит, ендофталмит, инфекции на очите и дихателните пътища);
Zn, Cd, S (предизвиква рак, злокачествен меланом, клетъчна мутация, безплодие);
левкоцити на човека (използват се в лаборатории за комбиниране на ДНК);
други вирусни и отровни видове плесен (заболяване на сърцето, менингит);
насекоми от неизвестни етимологии.
Ще добавим към този списък и дибромит на етилена, сулфати на бария и желязото, микоплазмата, нанороботи, проникващи в тялото на човека и предизвикващи така наречената "болест моргелонс", чумата на ХХ век.

След това изреждане едва ли ще се учудите като разберете, че за участие в търговете за доставки на ВВС на САЩ все по-често се предлагат десетки тонове бариев сулфат.

Съставът на тези инверсионни следи беше изучаван и от други самолети, които влизаха в такива следи и взимаха проби от извънбордния въздух. Взимаха проби от въздуха и близо до земята събираха и изучаваха падащите от небето твърди частици. В хода на разследването през 2008 г. беше установен химическият състав на американските аерозоли – барий, олово, хром, кадмий, селен и сребро. С изключение на селена тези метали, или полуметали, са токсични. В нормални условия в атмосферата те не се срещат.

Фиксирано беше и наличие във въздуха на барий в концентрации, които много пъти надвишават допустимите. Кратковременното въздейтвие на бария върху организма на човека води до болки в стомаха и гърдите, нарушение на кръвното налягане. останалите компоненти, включително сярата, предизвикват отслабване на имунната система.

Споменатата сяра предизвиква следните заболявания:

неврологични ефекти и промени в поведението;
нарушение на кръвообращението;
поразяване на сърдечносъдовата система;
нарушение на зрението;
репродуктивна дисфункция;
поражения на имунната система;
поразяване на слуха;
хормонални нарушения;
кожни заболявания;
асфикция и запушване на дробовете.
Засега безпределът, извършван в атмосферата и хидросферата на Земята, не се контролира от никого. За съжаление хората, които вече забравиха как изглеждаше хоризонта до 1970 г., даже не се досещат, че проблемът с аерозолите съществува.

източник - https://strogosekretno.com/276/22/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5-1.html