Звездни Цивилизации

събота, 25 февруари 2017 г.

Съвременните разкази за Атлантида

Има съвременни автори, тръгнали по следите на митичния континент, които са написали много интересни и съдържателни трудове за него. Сред най-известните от тях са Игнаций Донъли, Люис Спенс, Джеймс Бромуел, Юрген Шпанут, Чарлз Берлиц, Ото Мук и Едгар Кейси. Последният има особено мнение по отношение на някои неща, свързани с Египет - пирамидите, Сфинксът, древните писания от преддинастичния период.

Освен това има една група известни окултисти и теософи, които много се занимават с Атлантида. Сред тях е д-р Рудолф Щайнер (1861-1925), основоположникът на антропософията, който има подобен ,,контакт" с хрониките на Акаша като Едгар Кейси и надълго и нашироко разказва за епохата на Атлантида, за нейния произход, местоположение и гибел. Съществуват също и най-различни версии на различни неща, свързани с темата и естествено много място за догадки. Нека все пак да разгледаме версията на Едгар Кейси по-отблизо, тъй като неговите изказвания за Атлантида имат значение не само за милиони хора по света, но и за египтолозите Марк Ленър и Захи Хауас.


Версията на Едгар Кейси
В много от своите сесии, в които изпада в транс, Едгар Кейси (1877-1945) говори за епохата на Атлантида и свързаното с това пристигане на човечеството на Земята. Без съмнение той поставя началото на ново научно разбиране по този въпрос. Кейси обръща надолу с главата приетата до този момент система на мислене. Въпреки че в прекия смисъл на думата той не е открил нищо, неговият принос, анализи и предсказания са допринесли за утъпкването на пътя на ново схващане за силата на човешкия дух. Ненапразно той е наричан ,,спящия пророк", ,,най-големия медиум на Америка", ,,тайнствения мъж от Вирджиния Бийч" и ,,човекът, който вижда настоящето, бъдещето и миналото".

До днес съществуват 14 246 ,,разчитания" (което според контекста може да означава предсказание, пророчество, тълкуване, прогноза или диагноза), които той прави в състояние на дълбок сън или в състояние на автохипноза. Седемстотин от тези над четиринадесет хиляди ,,разчитания" се отнасят за Атлантида. Те са направени в рамките на около двадесет и две години. Разказите на Кейси започват с пристигането на човешката раса на Земята преди около 10 милиона години и завършват с потъването на Атлантида преди около 10 000 г. пр. Хр.

Когато били направени тези ,,разчитания", темата ,,Атлантида" е била приоритет само в сферата на окултното и науката смятала този вид информация за неправдоподобна. Това и до днес почти не се е променило. Различни изследователски методи, които не са съществували по времето на ,,разчитанията", днес правят възможно на много от тях да се погледне обективно. Голяма част от информацията, която Кейси дава преди няколко десетилетия, тогава звучала много нереалистично, но постепенно става част от основно направление в научното мислене. Друга част, въпреки че все още е спорна, се приема насериозно от различни изследователи и се проучва внимателно. При своите изследвания някои съвременни геолози например се позовават на предсказанията на Кейси за бъдещи геологични катастрофи.

При това ,,разчитанията" на Едгар Кейси не изискват сляпа вяра, а в тях се твърди, че всички изказвания трябва да бъдат проверени с доказателства и съответните данни.

Според версията на Едгар Кейси епохата на атлантите приключва с потопа през 10 000г. пр. Хр. Той говори за големи катастрофи по това време, при които в морето са потънали острови и даже цял континент. Кейси не просто следва версията на Платон или тази на окултистите, а говори за няколко катастрофи, които се случват за период от повече от 40 000 години.

Много от неговите твърдения се отнасят за египетската култура. Някои от атлантите успели да избегнат катастрофата, попаднали в долината на Нил и основали египетската цивилизация. Една особено често повтаряща се картина по време на състоянията на транс на Кейси се отнася до сведенията за Египет като място, където се съхраняват тайни древни писания. По негови данни някъде около 10 500г. пр. Хр. трябва да е било построено голямо подземно помещение, в което се съхранявала библиотеката на познанието на загиналата цивилизация на Атлантида - ,,Залата на Аменти":
,,Тя има такова разположение, че когато Слънцето изгрее над водите, ивица сянка (или светлина) пада между предните лапи на Сфинкса. Между Сфинкса и реката..."

Наречената на името на Кейси Фондация ,,Едгар Кейси" (ECF) може да се разглежда като завет на неговата необикновена дарба, която от много десетилетия насам търси доказателства за някогашното островно царство.

И при Едгар Кейси веднага прави впечатление датата 10 000 г. пр. Хр. и разказът за потопа!

Гьоринг и Атлантида
Нека да си припомним накратко за Лотар Гьоринг. Става въпрос за тайната на тамплиерите, които след завладяването на Йерусалим намират 19 каменни саркофага.

В саркофазите имало древни писмени документи и инвентар, които били занесени в Южна Франция. Там тамплиерите прибират всичко в една пещера, върху която издигат пирамида и започват малко по малко да изучават документите. По този повод ще цитираме бестселърана Ян ,,Не пипай тази книга!":
 През 1119г. каменните саркофази най-накрая са пренесени от тамплиерите в Мон Шов, близо до Ница - както било указано във видението. На определеното място - според напътствията на Бернар от Клерво - тамплиерите издигат пирамида, която е запазена до ден днешен; тя обаче не е много типична като форма, да не говорим, че почти е недостижима. След като пренасят находките, рицарите започват да изследват съдържанието и текстовете на саркофазите. Натъкват се на проблем - всичко е написано на непознат език, за който по-късно се оказва, че произхожда от Атлантида.

Ние лично се съмняваме, че саркофазите са ,,Ковчегът на завета", описан в Стария завет, защото в него се твърди, че става въпрос за един-единствен предмет, а не за няколко. По-скоро предполагаме, че самият кивот е бил само една част от огромната находка в Йерусалим.

,,Някои историци смятат, че саркофазите първоначално са били скрити в Египет, може би под платото Гиза, но това са недоказани хипотези. Предполага се, че юдеите са ги крили там и по-късно са ги прекарали в Ерусалим, но не са могли наистина да оценят съдържанието им заради неизвестната писменост. Между находките има древни географски карти. Копие на една от тях е открита по-късно в Константинопол: сензационната ,,Карта на Пири Рейс", на която освен Европа, Африка, Северна и Южна Америка, е изобразена и незаледената Антарктида!
Бернар от Клерво имал и второ видение, в което му било казано да отиде в пирамидата и да се отвори за космическото духовно поле (хрониките на Акаша); Бернар видял хода на цялото Сътворение от началото до края и бил в състояние не само да осъзнае духовните закони, но и да чете текстовете на атлантите. Едва тогава той и придружителите му (на които успял да обясни второто си видение само отчасти) успели да си систематизират и да използват атлантическото знание. То било изградено върху пирамиден език, нещо като геометричен-универсален-език, тъй като не можели да предположат кой и кога ще се натъкне на текстовете им и какъв език ще е говоримият език тогава.
Който намери ключа за него, може да разкодира всяка буква и име, независимо от какъв език, по отношение на смисъла на живота.
И ето, че тамплиерите получили знания за плана на Сътворението и разбрали механизмите, които носи животът в себе си."

Изследвайки текстовете от Атлантида, рицарите се посвещават в космическите закони, лежащи в основата на Вселената. Разбират, че появата на всички живи същества (души) става с участието на реално съществуващ творец (Бог) и че всички същности са продукт н а,,менталната сила" на Твореца. Осъзнават защо душите на създадените от Бога същества трябва да се интегрират в материята и защо замисълът му не може да се осъществи по друг начин.

Нека се вгледаме по-отблизо в последното твърдение:

,,Текстовете от Атлантида показват, че съществува нещо като ,,първичен бульон" - космическо духовно поле, което е съставено от възможно най-малките частици, т. нар. мюон-неутрина; заедно със същностите, образуват от частиците (мюон-неутрина) на първичния бульон (космическото духовно поле), те се проявяват посредством менталната сила на Бога.
Елементарните частици, наречени мюон-неутрина се свързват помежду си съгласно различни физични закони, вследствие на което възниква материалната същност, наричана ,,душа". Единството на ,,частиците-на-душата" съдържа в себе си не само целия план на сегашния живот, но и животите (холографски манифестиращи във всяка частица като вибрация) на даден човек от момента на създаването му като фино същество, както и всички негови преживявания като биологична система (след като се е инкарнирал в материята)."

Следователно Създателят е дал на човека (съответно душата) ментална сила и той самият един ден ще се превърне в създател.

,,Тамплиерите осъзнали, че целият Космос без изключение е структуриран от тези ,,частици". Съвременната квантова физика ги класифицира като електрон-неутрина, мюон-неутрина и тау-неутрина.
Мюон-неутрината, които изграждат космическото духовно поле, хроники на Акаша или морфогенетично поле - са частиците, които могат да бъдат променяни вибрационно чрез силата на мисълта: чрез промяна на вибрациите, в тях холографски започва да манифестира образът на мисълта.
В космическото духовно поле всичко, което е свързано по-между си посредством вибрация, е обусловено от тази промяна - защото между частиците е налице постоянен обмен. Следователно биологичната система на хората непрекъснато и по всяко време се повлиява позитивно или негативно от фреквенциите на полето. В крайна сметка, това е доказателството за толкова пъти повтаряната фраза на ,,древните" мистици: ,,Всичко е едно и едното е всичко."

Мюон-неутрино е елементът-носител на мисловните картини, създадени от човека. Това означава, че всяка мисъл-форма, която човек създава, се излъчва към космическото духовно поле. Ако става дума за ,,незасягаща настоящето" мисъл, която като обратна връзка не може да бъде излъчена обратно в актуално съществуваща форма или ситуация, тя се превръща в съставна част от космическото духовно поле и въздейства върху човешкото съзнание толкова дълго, докато не се материализира.

С други думи тамплиерите разбрали, че силата на мисълта, с която всеки създава своите мисъл-форми, е най-важното средство, което човек притежава. Всяка помислена мисъл се превръща в елемент на космическото духовно поле; като носител на трептения тя се разширява сферично в Космоса и е отговорна за всичко, което се случва в него.

Следователно човекът (съставен от атоми и молекули, а те от своя страна - от мюон-неутрини) е съ-отговорен за състоянието на нашия свят - в отрицателен или положителен план.

В изключителната си книга ,,Завещанието на Атлантида", която съдържа оригиналните знания на тамплиерите, Хелга Хофман-Шмит пише:

,,Те твърдят, че човекът се състои от системи, в които духовно-материалната душа, резервоарът на мислите (психе-то) и физическото тяло образуват три области; по Закона на резонанса по-знанието на индивида, интегрирано в материалната душа, трябва да се инкарнира отново и отново във физическо тяло - докато не остане никаква нереализирана мисъл-форма, създадена от човека. Те преди всичко са осъзнали - както древните мъдреци на много култури и мистиците от различните епохи - че ВСИЧКО Е ЕДНО и ЕДНОТО Е ВСИЧКО; че целият Космос е изпълнен, с непредставими малки частици, които имат структура на две вплетени пирамиди.
Днешната физика нарича тези частици мюон-неутрина, тау-неутрина и електрон-неутрина. Те създават космическото духовно поле и не оставят никакво празно пространство.
Това означава, че ВСИЧКО, което съществува - независимо от това дали го описваме като материално (груба материя, или като нематериално (фина материя) - е от и във това космическо духовно поле, респективно в тези частици, свързано е с тях и взаимно си взаимодействат."

Накратко можем да обобщим, че атлантическото знание казва едно: човекът притежава сила на мисълта и чрез нея може да бъде Творец - да, той е не само част от Творението, но е и част от Твореца и имаме силата и средствата да творим сами! Т.е.: духът владее материята!

Опирайки се на това познание и работа със силата на мисълта (т.е. на съзнателното творчество), тамплиерите започнали да привличат енергиите на своя страна, за да изпълнят задачата си: да водят хората по пътя на Закона за резонанса. Те използвали пирамидата като комуникационен център, в която съблюдавайки определени условия, можели да осъществят духовен контакт с други същества (независимо дали със или без физическо тяло), разгръщали духовното космическо поле по начина, по който го правели някога атлантите. И отново други същества ги научили на това.

Тамплиерите са притежавали и някакво, нека го наречем ,,механично комуникационно средство" - вид предавател и приемник за контакт с чужди форми на интелигентност. Това е била и причината за тяхната безмерна власт, която те постигнали само за няколко десетилетия и която ги превърнала във враг на почти всички царски дворове и преди всичко на Ватикана. След преследването и унищожаването на Ордена на тамплиерите (1307-1312) знанията, текстовете и приборите преминават в ръцете на масоните, Ватикана, цистерцианците и на частни лица.

От текстовете, които намират в саркофазите, всъщност се изясняват две неща:

Преди атлантите са съществували други цивилизации, които са технически силно развити и са пътували в Космоса. Те, както и атлантите са контактували с извънземни форми на интелигентност и е имало оживена комуникация.
В текстовете от Атлантида се казва откъде са дошли интелигентните същества: от Сириус!
Древните документи разказват и за генетичните интервенции на ,,сириусяните" тук на Земята, за да ускорят развитието ни.

Смятате, че казаното е прекалено, и много бихте искали да имате доказателства?

Петима тамплиери получили задачата да разпространят познанието на атлантите сред съвременното човечество, като всеки от тях бил отворен за една област от битието ни (наука, политика, медицина, култура и религия). Един от тях - Лотар Гьоринг, който получава част от документите, както и оригинални чертежи от саркофазите - отговарял за научната сфера. Неговата задача била не само да усвои всичките знания, съдържащи се в тези документи, но заедно с други учени и изследователи доколкото може да го провери на теория и на практика познание. Освен това той трябвало да формулира знанията така, че съвременният човек да може да ги разбере.

Самият Лотар Гьоринг пише, че във времето, в което живеем, човечеството до такава степен е съзряло в своята духовна еволюция, че това познание може и трябва да му бъде предоставено в съответствие с указанията и предпазните мерки на атлантите. Или поне така пише в текстовете.

Откъде произхожда името на Атлантида?
Името Атлантида дължим на това, което са ни оставили авторите от гръцко-римската епоха, които обозначавали с понятието един потънал континент и неговото някогашно географско местоположение. В древните текстове северозападните африкански народи били наричани атланти или атаранти, а авторите от класическата античност, които ги смятали за остатъци от атлантическото колониално население, ги наричали атлантиои. Берберските племена от Северна Африка имат легенди за Атала, вйнстващо царство пред африканския бряг, което освен богатствата от своите златни, сребърни и оловни мини изпратило и войската си на завоевателски поход в Африка.

Галите, ирландците, уелсците и британските келти вярвали, че техните предци са дошли от потънал в западното море континент. Последните два народа наричали този изгубен рай Авалон.

Баските от Северна Испания и Югозападна Франция също вярват, че са били свързани с Атлантида, защото езикът им въобще не прилича на нито един от другите европейски езици. Същото се отнася и за берберите, чиито език донякъде прилича на баския. В техните предания има запазени спомени за съществуването на друг континент на запад.

Също и в Португалия, Бразилия и някои области на Испания вярата в съществуването на Атлантида още е жива, което изглежда напълно логично ако помислим, че западната част на Иберийския полуостров е разположена в края на Европа, а Атлантида е била най-близо до нея.

Също и на Азорските острови има легенди за Атлантида, но те са донесени от португалците, които се заселили на необитаемите преди това острови.

Предполага се, че коренните жители на Канарските острови, гуанчите, са били ,,примитивна" бяла раса, високи на ръст и с руси коси според по-късните разкази на испанските нашественици. Те притежавали писменост и подробни предания, в които се говори за техния атлантически произход. След нашествието на испанците последвали много войни и тези предания се изгубили. Запазило се е обаче името Аталая, което и до ден днешен е име на селище.

Не трябва да забравяме и викингите. Според тях имало една приказна страна на запад на име Атли, където се намирала също и Валхала - тайнствена земя, където битките, празниците, яденето и картагенските мореплаватели знаели за процъфтяващ остров на запад, който наричали Антила. Вавилонците разказвали за рай на запад, който наричали Аралу. Според арабите от древността най-старата култура била тази на страната Ад, която била разположена в западния океан. В древните текстове на индийците - пураните и Махабхарата - могат да се открият сведения за Атала - белият остров - континент, намиращ се в западния океан, на разстояние половин свят от Индия. Също и в Мексико и северната част на Южна Америка отново и отново се натъкваме на името Атлантида. В Мексико например то е във вариантите Тлапалан, Толан и Ацтлан (Астлан). Във Венецуела конкистадорите откриват селище с името Атлан, чието население те описват като бели индианци.

В Северна Америка у много индиански племена съществуват древни предания за остров в Атлантическия океан, откъдето са дошли техните предци. В Уисконсин изследователите откриват укрепено селище, чиито жители го наричали Асатлан.

Проф. д-р Ото Мук един път отбеляза, че често говорим за Атлантическия океан, без да се замисляме много за произхода на думата. Откъде е дошло името му? Ако разгледаме земното кълбо погледът ни например ще се спре на Индия и на Индийския океан на юг от нея. Ако потърсим ще открием Персийския залив близо до Персия, Полярното море недалеч от полюса, Северното море в Северна Европа. Навсякъде където някое море е наречено на суша ще ги открием съвсем близо един до друг. Само Атлантическият океан прави изключение! Той съществува, но сушата, която би трябвало да му е дала името, липсва. Информаторът на Платон казва по този повод кратко и ясно:

,,...Но по-късно когато започнаха ужасните земетресения и наводнения за един-единствен лош ден и една-единствена лоша нощ целият многочислен войнствен род изчезна под земята, а островът Атлантида потъна в морето..."

Малко по-различен поглед има Скот-Елиът, който искал да получи информация с помощта на медуимните си способности. Историята за Атлантида на Скот-Елиът датира отпреди пет милиона години, през което време са се случили четири големи разрушения. Първата катастрофа е отпреди 800 000 години. Преди това Атлантида е заемала по-голямата част от Атлантическия океан. Втората е довела до по-нататъшното й затъване. Третото разрушение се е случило преди 80 000 години, когато остава само разположената върху азорското плато Посейдия. Последното и окончателно разрушение на Атлантида се случва някъде около 9500г. пр. Хр. Интересното тук е че информацията за Посейдия много се доближава до резултатите на сериозните изследователи, като Мук например. Със сигурност традиционните учени се мръщят когато някой теософ представя такива резултати, получени по медиумен път. Въпреки това те могат да послужат като отлична основа за научни изследвания.

Кой от двата варианта обаче е по-близо до истината - това че Атлантида е загинала изведнъж или малко по малко в рамките на един дълъг период - вероятно никога няма да узнаем. А и няма особено значение. Важното е, че такъв континент наистина е съществувал и е бил населяван от високи на ръст и напреднали в много отношения хора.

Внезапното появяване на високоразвитите култури
Днес ни се струва така, сякаш древните високоразвити култури на шумерите и египтяните са се появили изведнъж на световната сцена, без видими и научно доказуеми предходни стадии на развитие. Как е възможно това? И къде са доказателствата и сведенията за тяхното вековно даже хилядолетно развитие преди да стигнат до това високо културно ниво?

Ако хвърлим един поглед от другата страна на Атлантическия океан, ще открием в един древен мексикански ръкопис сведение за основа на пирамида, по чиито вътрешни стени е изобразено морето. В средата се издига пирамида, а върху основата й има надпис ,,Ацтлан". Така тук отново срещаме пирамида, която е обградена от всички страни с вода. Със сигурност не е случайно, че и от двете страни на Атлантическия океан съществуват имена като Ацтлан и Атлас, както и пирамиди, които са обградени от всички страни с вода.

Открихме още неща, като например...
Руси фараони
В целия Близък и Среден Изток откриваме сведения за хора с бяла кожа, сини очи и руси коси, а също така и при галилеяните, при финикийския морски народ, при коренните жители на Канарските острови, дори при северноафриканските народи. Да не говорим за културните вестители на предколумбовите и други южноамерикански народи. Най-големите им герои, като например Кетцалкоатл, Кон-Тики и други, са били с бяла кожа, дори са носели бради.

Върху някои египетски стенни рисунки се появяват странни руси хора. Фараонът Хеопс например, синът на Снеферу, е имал руса дъщеря, която е била омъжена за Хефрен. В нейната гробница в платото Гиза тя е изобразена със златисто руси коси и сини очи. Фараонът Дидуфри (Дедефре) или Рамзес II също е бил с руси или червеникаворуси коси със сини очи, както и много други персонажи върху изображенията, датиращи от периода 2500г. пр. Хр
КОСМИЧЕСКО РАЗКРИВАНЕ: Антарктида: Движение към РазкриванетоИнтервю на Дейвид Уилкок с Кори Гуд

Д.У.: Продължаваме с Космическото Разкриване. С нас е Кори Гуд. Кори, добре дошъл!

К.Г.: Благодаря. В последно време няколко пъти ме взимаха на срещи, които имаха най-вече конструктивен характер. Дадоха ни повече информация за Антарктида, за това, което е било намерено там и какво се прави с него. Казаха че смятат да представят сведенията на човечеството поетапно.

Имах редица срещи с Еншар (представители на Вътрешната Земя). Един път Еншар ме отведоха в Антарктида. Още през 1939 г. немска експедиция в Антарктида открила големи каменни плочи с древни надписи на тях. Изследователите направили множество снимки. След това немците започнали да изпращат там тайни експедиции. В пещерите немците видели артефакти от древна цивилизация. Но те просто махали артефактите, довеждали военен персонал и строели бази.

Немците отивали на Антарктида и извършвали разкопки тук и там. Това продължило десетки години. В края на краищата те започнали да работят с американците, с военно-промишления комплекс. От 1950-1960-те години немците и американците извършвали съвместни разкопки.

Някъде през 2002 г. започнали да привличат истински професори и археолози от университетите. Казали им, че след 14 години ще могат да съобщят на медиите за своите изследвания и да споделят цялата събрана информация.

В Антарктида открили древна технология. Намерили космически кораби, "разпарчетосани” за създаване на нова цивилизация, градове и пр. Учените открили места, където се намирали лаборатории за генетически експерименти, извършвани от обезумелите преадамити. Там видели всякакви видове хора, даже хора с опашки, джуджета, великани. Всякакви хора, наред с първоначалните преадамити, претърпели крушение някъде преди 55.000-60.000 години.

Д.У.: Кои са преадамитите?

К.Г.: Извънземна група, която някога населявала Марс и Малдек. След катастрофите, провокирани основно от техните собствени деяния и войни...

Д.У.: Това е било преди половин милион години?

К.Г.: Да. Преди половин милион години. След това бежанците прекарали известно време на Луната. После напуснали Луната. Изглежда били нападани и са били принудени да отлетят. Техните космически кораби били твърде повредени, за да напуснат Слънчевата система. Преадамитите извършили принудително кацане на Земята и решили да се установят на един континент, където била запазена работеща технология от Расата на Древните Строители.

Д.У.: За какво време говорим?

К.Г.: Според предадената ми информация, Марс и Малдек се взривили преди около 1,8 милиарда години. Единствената технология, с която разполагали преадамитите, била тази, която имали на трите космически кораба. Това били три огромни космически кораба-майки.

Д.У.: Когато разпитвах Пит Питерсон какво знае за Антарктида, той потвърди: «Готви се съобщение за откриването на кораб-майка». Той знаеше само за един такъв кораб с кръгла форма и с диаметър 48 метра, който бил намерен под леда.

К.Г.: Да, към онзи момент учените успели да разчистят територия с размер на океански лайнер и получили достъп до един от тези корби. Учените изучили това, което намерили вътре в кораба.

Д.У.: Учените влизали вътре в този 48-метров космически кораб и намирали кораби вътре в кораба-майка?

К.Г.: Да.

Д.У.: И успели да пуснат тези кораби?

К.Г.: Да.

Д.У.: В кораба-майка?

К.Г.: Не, извън него, даже в нашата атмосфера. Учените открили редица различни видове кораби, използвани за различни цели. Един от тях бил много богато украсен кораб с формата на ступа.

Д.У.: Като тибетските ступи?

К.Г.: Да. Наричали ги вимани. В ТКП (Тайната Космическа Програма) ги наричат вимани. Те се използвали само за превозване на знатни личности. Виманите били богато украсявани със злато.

Д.У.: Казвахте, че съществата в корабите били преадамити. Можете ли да дадете описание?

К.Г.: Ръстът на преадамитите бил 3,6 – 4,3 метра, имали удължени черепи. Те са много високи и слаби.
Изглежда известно време преадамитите били в конфликт с рептилоидите. Когато кацнали принудително на Земята, те установили контрол над рептилоидите. После станали редица малки катастрофи и преадамитите загубили властта, а рептилоидите винаги намират възможност да се връщат в моменти на слабост.

След катаклизмите на Земята преадамитите и рептилоидите сключили нещо като примирие, в резултат от което рептилоидите контролирали цялата Антарктида, а преадамитите загубили достъпа до своята древна технология и до своите библиотеки.

Хората, оживели в катаклизма, основно били резултат от генетични експерименти. Преадамитите създавали хибриди, защото не можели успешно да действат в нашата околна среда. Те създавали свои хибриди с хората, които живеели тук на Земята. След катаклизма една група от чистокръвни преадамити се преселила в Антарктида. Втора група чистокръвни преадамити се установила в региони на Централна и Южна Америка. Трета група, абсолютно от друга кръвна линия, обитавала Азия и Европа.

Д.У.: Бих искал да проследя връзката с библейските писания. Някои от тези писания, като Книгата на Битието, Книгата на Енох, били махнати от Библията. В Книгата на Енох се описват 200 паднали ангели, претърпели крушение на Земята. Те били гиганти, а после станали човекоядци, враждебни по отношение на населението на Земята. Осъдили ги на изчезване в резултат на голям потоп. Може би говорим за едно и също.

К.Г.: Преадамитите взели участие в грандиозен експеримент. Расите на генетическите фермери извършвали тук 22 генетически експеримента. Групата на преадамитите започнала да се асимилира и да се намесва в тях.

Д.У.: Да поясним за тези читатели, които не са запознати с предишните епизоди. Когато преди 500.000 години се разрушила защитната решетка, изградена от Расата на Древните Строители, след като планетата Малдек се взривила и станала астероиден пояс, веднага се появили така наречените извънземни раси на генетичните фермери и започнали да взимат ДНК от други галактики и да я смесват със земната ДНК.

К.Г.: Да. След по-дълбоко изучаване на руините, ние открихме помещения, редица коридори, организирани така, че можеше да се види монтажна плоча. Те бяха направени от сплав от злато и мед. Коридорите вероятно са служели за предаване на големи количества електричество.

Наблизо изследователите намерили генетични лаборатории, в които открили всякакви видове същества, намиращи се на различни стадии на развитие. Изглежда това са били частично технологични, частично биологически експерименти. Създавали зиготи, а после ги имплантирали в човек или животно. Така генетичните фермери ги отглеждали като в инкубатор. Преадамитите взимали цялата технология от големите кораби-майки.

След последния катаклизъм никой от оцелелите преадамити нямал достъп до своята технология. Една група се установила в Азия, други се оказали в Южна и Централна Америка. Те вече не можели да общуват помежду си, били разделени. Между тези две кръвни линии винаги имало нещо като конкуренция, дори преди катаклизма. Кръвната линия на Илюминатите води своето родословие от преадамитите.

Д.У.: В Книгата на Енох тази група се описва като падналите ангели. Вие казвате, че преадамитите имали удължени черепи. Всичко пасва в сюжетната линия на падналите ангели?

К.Г.: Да, това е фабулата за падналите ангели.

Д.У.: Къде се развивала културата на преадамитите? Къде се криели в Америка след катастрофата?

К.Г.: Те създавали свои анклави в Южна и Централна Америка. Анклавите се разполагали около други структури на преадамитите, които сега остават разрушени след катаклизма. Ставали силни земетресения и много колосални здания просто се разрушавали и отивали под земята.

Преадамитите управлявали полукълбото. Те смесвли своята генетика с генетиката на някои местни племена в Южна и Централна Америка. Затова имаме същества с удължени черепи, с различен цвят на кожата и различна генетична смес. Религията на Илюминатите в голяма степен се базира на това, което правели преадамитите. Затова сега виждаме, че множество известни хора неотдавна посетиха Антарктида, включително Джон Кери. Там отидоха дори представители на кралското семейство.

На корабите-майки се намират множество същества в състояние на стазис. Получих следната информация. Оцелели преадамити се поставили в състояние на стазис още преди катаклизма, който се случил преди около 12.800 години. Те още не са разбудени. Учените се опитват да решат какво ще правят разбудените преадамити.

Археолози и сътрудници от различни университети, които извършвали разкопки, използвали огромни електромагнитни подводници за превозване на много археологически артефакти и за укриването им от човечеството. Артефактите се пазели в огромни складове. Някои артефакти изследователите изпращали в Антарктида, именно за тях учените се канят да съобщят публично.

Освен това те отстраняват всяко тяло, което не прилича на човешко. Много човешки тела... Тези хора не изглежда да са били роби. Те са облечени с туники, обвезани със златни нишки. Приличат на представители на знатното общество.

Изглежда се планира «изчистено» разкритие, а после, с течение на времето, ще ни разкрият Тайната Космическа Програма. И ще кажат: «Ох, впрочем да, ние получихме доста напреднала Тайна Космическа Програма, и като бяхме на други планети, открихме руини, които много приличат на тези, които открихме в Антарктида". Т.е те смятат да разтеглят разкриването на информацията в течение на десетилетия, а не веднага да ни разкажат за намерените кораби, за високите технологии и за извънземните.

К.Г.: За да се задържат на повърхността, Илюминатите скриват определени артефакти. И се твърди, че нашата цивилизация е само на 6000 години.

Д.У.: Значи Вие твърдите, че сега действително се откриват генетични останки?

К.Г.: Да. Под леда са намерени множество същества, които приличат на хора. Очевидно те са били подложени на удар от огромна океанска вълна, която след това мигновено е замръзнала. Учените на шега наричат тази картина «Помпей на леда», поради вида, в който са намерени телата - натрупани едно върху друго.

Д.У.: Можете ли да опишете това, което сте видял лично?

К.Г.: Откараха ме на Антарктида с един от яйцевидните кораби на Еншар. С нас беше Гонсалес. Видяхме тела на преадамитите. Аз лично видях хибриди в позата на зародиш, джудже с опашка, с размер около 25 сантиметра. Всичките тела са замръзнали.

Групите от Вътрешната Земя ни преведоха през една още неразкопана стена. Наблизо продължаваха разкопките на пълен ход. Еншар ни преведоха през стената и се оказахме в осветена стая. В помещението имаше много свитъци и книги. Очевидно това е било библиотека. Отвориха сандък и слагаха в него метални свитъци, покрити със символи, които сякаш бяха изрязани с лазер. Свитъците изглежда бяха от калай. Изглежда взимаха тези свитъци, преди до тях да се доберат хората, които извършваха разкопките. Когато си тръхнахме, натовариха всички свитъци на кораба.

Д.У.: Кори, благодаря. Благодаря и на всички зрители и читатели. Бъдете уверени, че сме на пътя към пълното Разкриване. Благодаря за вниманието!

вторник, 21 февруари 2017 г.

Признание на руски офицер, началник на паспортен отдел на МВР: Вече ни обучават как да поставяме лазерни штрих-кодове на челата.


Съветват ни, до края на годината спешно да идем да пишем откази от електронни паспорти и УЕК (универсална елекронна карта). Какво е вашето мнение? Защото аз съм чувал за тези неща, но зная малко.

- На сайта на Галина Царьова “Против карт.орг“ го има 222-ри (или 202-ри?) закон, на Руската Федерация, в който ясно е записано, че хората подали заявление за отказ от УЕК, няма да я получат 2017 г. За сега изглежда са спряли реализирането на програмата за УЕК, но всичко е готово, да пренасочат цялата инфраструктура, за издаване на друг идентификационен документ - „Паспорт на Руската Федерация“ - малка картичка, с приложение „Банков Свят“. И това ще е единственият документ, който ще е валиден за цялата Руска Федерация. Вече е подготвен и 62-ри закон на Руската Федерация, за депортиране на лицата, нямащи, до 1 април 2017 година, гражданство (т.е. легитимен документ) на Руската Федерация.

В този закон се казва, че старият паспорт на Руската Федерация вече е невалиден, и не е документ, доказващ гражданството. Т.е. хората получили до 2002 година паспорт на Руската Федерация, вече не са нейни граждани и трябва да преминат отново, цялата процедура за получаване на гражданство. Човек трябва сам да отиде, да напише заявление... - за да му се направи дактилоскопия, да го снимат, и заедно със снимката да му бъде нанесен штрих-код на челото. И това ми каза, не кой да е, а началникът на паспортната служба, на, район... (от видеото, не се разбира добре името на района). Той потвърди, когато го попитах: - обучават ли ви вече, имате ли апаратура? - Да, обучават ни да поставяме штрих-код на челото. В Самара, на ул. Московско шосе има такъв многофункционален център... Там поставили штрих код на челото, на жена инвалид, - жената видяла лазерния лъч, скачащ по челото й, и попитала: - Какво беше това? И млад човек, който от неотдавна работи там, казал: - Да, наистина ви поставихме штрих-код на челото, за да го чете апаратурата. Щрих-кодът ще го чете апарат, и картичката ще е валидна, но няма да има нужда да се въвежда кодът на картата. Штрих-кода никой няма да го вижда, освен апаратурата.

И това го казал, не кой да е, а Герман Греф (всеизвестен в Русия, високопоставен правителствен големец). От 1 януари 2017 г. ще бъде променена цялата структура, и сега на всички банкомати се извършват промени, поставят се допълнителни четци на штрих-кодове, от челата. Затова няма да има нужда да се въвежда УЕК.

Така че, действайте, - пишете откази от УЕК и електронен паспорт, но държавата така или иначе ще настоява да получите идентификатор на личността – новия паспорт, съобразно закон 62. А в този закон ясно е записано, че лицата, не получили гражданство (т.е. нов паспорт), ще бъдат депортирани (интернирани, изселвани). А къде, - не пише.
Разбирате ли? Според плановете на международните врагове Божии, ционистите, в Архангелска и Мурманска области, зад огради с бодлива тел, ще бъдат образувани гета за руснаците (не приели новите документи), и там, навярно ще издевателстват над тях, а може и да ги оставят на спокойствие, кой знае?! Но над всичко е Божията Воля. Всичко зависи от нашия, с вас, молитвен подвиг, на всеки отделен човек. И доколкото човек е готов да се раздели с този свят и с неговите (псевдо) блага. Трябва да знаем и, че храната е отровна, това е записано в програма 200. Това е програмата, не на кой да е, а на главния консултант, добрия приятел на нашия президент, Хенри Кисинджър.

В програма 200, пише, че хранителните продукти за жителите на Русия, за православните страни, трябва да са отрова.

И затова, правилно беше казано в предишното предаване: - „Не яжте продукти със штрих-код, но ако няма други, тогава - късаме опаковките с кодовете, прекръстваме, поръсваме със светена вода, благословавяме и ядем. Не се плашете, но човек трябва да е верен и в най-малкото, - да не се купуват тези продукти, да се махат бар-кодовете (щрих-кодовете), и не участвайте в тази система.

А какво значи да не участвате в системата? - Това значи да нямате общение с антихристиянската държава. И това е закон.

Сега в цяла Европа променят всичко. Там вече не казват – момче или момиче, а казват нещо средно, - „то“! (Така е и с родителите, - няма баща и майка, а има: родител 1 и родител 2, и не се пояснява, кой от тях е баща, и кой – майка!!). Така че, всичко е ясно (къде ни тласкат!).

А защо всичко това се случва, ли? - Ето защо: Подписан е таен меморандум, на 29 юли 2014 г., от всички европейски ръковдители, в т.ч. и от Евросъюза. А и от представителя за Русия (и за другите православни славянски страни) – Иларион. А защо именно Иларион се е подписал, не само за Руската Православна Църква, но и за Правителството /вероятно е техно подставено лице/ или пък, првителството е подставено лице на друга, по висша тъмна сила?!/
Той се е подписал, а там има ясна програма, и всичко точно е записано, че до октомври 2017 г. Руската Федерация трябва да престане да съществува. И пише, какво точно трябва да стане с Русия, до 2017 година. Ще има Федерация на Евроазийския континент. Ще има и единна валута, която вече са измислили. Всичко е направено и всичко е готово, за тази цел. Тези планове можете да ги намерите в интернет, и да ги изтеглите.

Програмата на Дълес и известните протоколи на ционските мъдреци, и програмата, огласена от Мендел Шнеерсон, главния равин на Хасидите, и т.н. - Всичките тези програми ги има. Дяволът действа, чрез своите проводници на злото, - масоните...

петък, 10 февруари 2017 г.

Учените започват да осъзнават, Земята вдига вибрацията си!   

Oт Eдyapд Mopгaн

Ha 31 янyapи 2017 гoдинa, зa пъpви път в иcтopиятa, Peзoнaнcът нa Шyмaн дocтигнa чecтoтa 36+. И тoвa ce пoвтapя тeзи дни. Toвa e изĸлючитeлнo cъбитиe зa плaнeтapнaтa eвoлюция или зaщo нe peвoлюция. Πpeз 2014 гoдинa ce e cчитaлo зa aнoмaлнo чecтoтaтa дa нaдcĸoчи oбичaйнитe cи пapaмeтpи – мeждy 7. 83 и oĸoлo 15-25 xepцa.

Cлyчвaщoтo ce пpeз пocлeднитe дни e cъбитиe c плaнeтapeн oтзвyĸ. Peзoнaнcът нa Шyмaн нaдxвъpли 30 пyнĸтa. Cтpaницaтa, oт ĸoятo e взeтa инфopмaциятa мoжe дa бъдe cлeдeнa в peaлнo вpeмe и e пocoчeнa в ĸpaя нa cтaтиятa. Гoдини нapeд тaзи чecтoтa пoддъpжaшe cтaбилнo нивo oт 7. 83 xepцa c eдвa дoлoвими пpoмeни. Πpeз юни 2014 тoвa явнo ce пpoмeни.Peзoнaнc нa Шyмaн 2014 гoдинa – пъpвитe виcoĸи нивa

Moнитopитe в Pycĸaтa ĸocмичecĸa oбcepвaтopия пoĸaзaxa внeзaпнo пoвишaвaнe нa aĸтивнocттa. Πъpвoнaчaлнo yчeнитe ca пoмиcлили, чe имa пoвpeдa в oбopyдвaнeтo, нo пocлe paзбиpaт, чe дaннитe ca тoчни. B тeчeниe нa дни изcлeдoвaтeлитe ce питaт ĸaĸвo e дoвeлo дo тaзи пoвишeнa aĸтивнocт?

Ho пpeди дa пpoдължим – ĸaĸвo в дeйcтвитeлнocт e peзoнaнcът нa Шyмaн? Cпopeд Уиĸипeдия “Peзoнaнcът нa Шyмaн” ca ĸoмплeĸт oт cпeĸтъpни вълни в изĸлючитeлнo ниcĸa чecтoтa (ЕLF), ĸoитo ca  чacт oт зeмнoтo eлeĸтpoмaгнитнo пoлe. Toвa ca глoбaлни eлeĸтpoмaгнитни peзoнaнcи, гeнepиpaни и движeни oт мълниитe в ĸyxинaтa, oбpaзyвaнa oт пoвъpxнocттa нa Зeмятa и йoнocфepaтa.

Oбpaтнo в paзcъждeниятa. Oт мнoгo вpeмe ce cмятa, чe чoвeшĸoтo cъзнaниe мoжe дa ce пoвлияe oт мaгнитнoтo пoлe и тo дa cъздaдe cмyщeния в нeгo. Teзи тaĸa нapeчeни cмyщeния ce изpязявaт пo-тoчнo в мoмeнти нa тpeвoжнocт, нaпpeжeниe и cтpax. Cпopeд peд aвтopитeти, ниe xopaтa имaмe нeвepoятeн пoтeнциaл, ĸoйтo eдвa ceгa cмe зaпoчнaли дa изyчaвaмe ĸaмo ли дa paзбиpaмe. Kpeaтивнocттa, интyициятa и тaлaнтитe, ĸoитo ca нeпpeдcĸaзyeми или нeoчaĸвaни, мoгaт дa cтaбилизиpaт бъдeщитe пoĸoлeния и живoт. Taĸa нaпpимep мoжeм дa paзвиeм дapбaтa cи зa лeĸyвaнe, pacтeж и нeвepбaлнa ĸoмyниĸaция. Имa и дpyг вaжeн aĸцeнт зa paзбиpaнe нa тeмaтa. Mнoгo ca ce oплaĸвaли oт чyвcтвoтo, чe вpeмeтo ce зaбъpзвa. A дaли пъĸ зaвишeнaтa чecтoтa имa нeщo oбщo c тoвa? Bъзмoжнo ли e чecтoтaтa нa Зeмятa дa ce ycĸopявa?

Eтo и пpeдпoлaгaeмтo oбocнoвaнo oбяcнeниe. Cмятa, чe peзoнaнcът нa Шyмaн e „в cъoтвeтcтвиe“ c aлфa и тeтa вълнитe в чoвeшĸия мoзъĸ. Toвa мoжe дa oбяcни зaщo чecтo ни ce cтpyвa, чe вpeмeтo ce ycĸopявa, a cъбитиятa и пpoмeнитe в живoтa ни ca пo-интeнзивни.


Teзи peзoнaнcи пo пpинцип ca cвъpзaни c мoзъчнaтa aĸтивнocт нa чoвeĸ. Toвa oзнaчaвa, чe ce пpoмeнямe. Πpeди мнoгo гoдини изyчaвax нeвpoтepaпия и изcлeдвax ĸaĸвo oзнaчaвaт тeзи чecтoти зa чoвeшĸaтa eвoлюция. 7. 83 xepцa чecтoтa e в aлфa/тeтa вълнитe. Cпoĸoйнo, нo пoлyзacпaлo – eдин вид нeyтpaлнo пoлoжeниe, чaĸaйĸи нeщo дa cтaнe. Hивa oт 8.5 дo 16. 5 xepцa пpaвят тaĸa, чe чecтoтa излизa oт тeтa нивoтo и cпaдa ĸъм нaпълнo cпoĸoйнo aлфa пoлoжeниe, ĸoeтo бъpзo ce движи ĸъм бeтa. Toвa e cвъpзaнo c бaвнo ĸoгнитивнo cъбyждaнe. Cлeд ĸaтo peзoнaнcът нa Шyмaн изнeнaдвaщo cтигнa дo 12 – 16. 5 xepцa, нaмиpaм тoвa зa oщe пo-интepecнo.

B нeвpoтepaпиятa, 12-15 xepцa ce нapичaт ceнзopнo-мoтopни pитмични чecтoти. Toвa e идeaлнoтo cъcтoяниe нa „бyднo cпoĸoйcтвиe“. Mиcлoвнитe ни пpoцecи ca пo-изчиcтeни и пo-cъcpeдoтoчeни, нo вce oщe cмe „пo тeчeниeтo“ или „в oпитa“. C дpyги дyми, мaйĸaтa Зeмя пpoмeня вибpaциoннaтa cи чecтoтa и нaй-вepoятнo ниe cъщo. Toвa мoжe дa e eдин oт мнoгoтo знaци, чe ce пpoбyждaмe.

Учeнитe ycтaнoвиxa, чe мaгнитнoтo пoлe нa Зeмятa, ĸoeтo влияe нa peзoнaнca нa Шyмaн, ce paзбyждa бaвнo пpeз изминaлитe 2000 гoдини и ocoбeнo в пocлeднитe няĸoлĸo. Hиĸoй нe знae зaщo? Eдин cтap мъдpeц oт Индия ми ĸaзa, чe мaгнитнoтo пoлe нa Зeмятa e пocтaвeнo oт Дpeвнитe, зa дa зaĸлючи изнaчaлнитe ни cпoмeни зa иcтинcĸoтo ни нacлeдcтвo. Toвa e тaĸa, зa дa мoгaт дyшитe дa ocъзнaят oпитa нa cвoбoднaтa вoля. Бeз дa ce влияят oт cпoмeнитe oт минaлoтo. Toй твъpди, чe пpoмeнитe в мaгнитнoтo пoлe вoдят дo oтĸлючвaнe нa тeзи cпoмeни и cъзнaниeтo ни ce изпpaвя пpeд нeвepoятнa иcтинa. Бyлoтo ce пoвдигa. Πpeвpъзĸитe пaдaт oт oчитe. Aĸo мъдpeцът e пpaв, тo ce зapaждaт oщe пo-интpигyвaщи въпpocи.

Kaĸвoтo и дa ce cлyчвa e яcнo, чe тoвa ycĸopeниe мoжe дa ви нaĸapa дa ce чyвcтвaтe пo-измopeни, изтoщeни, зaмaяни и дeпpecиpaни. Чecтo ниe дopи oпpeдeлямe чyвcтвaтa cи ĸaтo cтpaнни, дoĸaтo пoвишaвaмe coбcтвeнaтa cи чecтoтa, зa дa cмe „нa paвнo“ c Hoвaтa Зeмя. Aдaптaциятa нe винaги e лeceн пpoцec, нo имaйтe пpeдвид, чe вcичĸo e чacт oт нaшeтo coбcтвeнo yниĸaлнo пpoбyждaнe.

Kaĸвo миcлитe щe ce cлyчи, aĸo peзoнaнcът нa Шyмaн ce зaдъpжи дългo в нивo 30+ ?
Хората преди 10 до 1 милион годиниСериозна намеса от страна на плеядианците се осъществила преди около 10 милиона години, когато голяма и разнородна група дошла и създала първата истинска цивилизация – Пангея. По това време Земята до голяма степен представлявала един голям къс земна маса по средата на огромен океан. Вследствие на движението на тектонските плочи и други фактори тази земна маса постепенно се разделила до континентите, които познаваме днес.

Животът в Пангея

Пангея била първата голяма цивилизация и ново изживяване за душите от седма плътност. Животът в такъв изобилен и разнообразен свят от четвърта плътност предоставял възможност за всякакви експерименти и нови приключения за пангеянците. На Земята имало много форми на живот. Тъй като тя била планета от седма плътност, животът съществувал на седем различни нива, въпреки че „активираното“ ниво било четвърто. Иначе казано, душите, въплътени на Земята, вибрирали в четвърта плътност и изпитвали версия на Земята от четвърто измерение.

Кои били жителите на Пангея?

Природните духове и човешките същества на Земята в горната четвърта плътност

По това време (10 милиона години пр. Хр.) съществували много екзотични форми на живот в четвърта плътност, включително феи, елфи, гноми, духчета, деви, природни духове и много създания, които учените днес смятат за физически, но са изчезнал вид.

Всъщност много от тези форми на живот или са еволюирали до пета плътност, или са напуснали Земята (при изтребление или евакуации).

Ранни експерименти с различни форми на живот на Земята

В началните дни на Земята не съществували защити, които да предотвратят отрицателните последици от кръстосването на хора с други видове. Не всички случаи на кръстосване имали отрицателни последици, но при доста от тях се получили такива.

Първите хора, които били души от седма плътност, въплътени в тела от четвърта плътност, се кръстосвали не само помежду си, но и с много други същества от четвърта плътност. Това не се смятало за „грях“, а по скоро за любопитство и взаимно съгласие между участващите видове.

Кентавър, пегас и русалка


Потомството при такива кръстосвания било само по себе си екзотично. Пегас, кентаврите и русалките, както и други създания от фолклора са били истински същества, създадени на хибриден принцип при кръстосването на видовете.

Ние и Основателите не сме напълно сигурни защо кръстосването е довело до понижаване на вибрацията, но смятаме, че е свързано с прекаленото отдаване на внимание на физическото удоволствие и дълбоко насадената вина от Първопричината, която действала осъдително на подобно поведение – с други думи, сексуална вина и срам.

Всяка дейност, която води душите повече към физическата форма, има потенциала да създаде по-голяма степен на отъждествяване с тази форма, а това води до чувство за откъснатост от Източника. Това не означава, че физическите форми не са духовни или че са по-малко Божествени, отколкото по-висшите нива. Няма нищо нередно във физическите тела или сексуалните действия (при положение че между съществата, които ги практикуват, съществуват любов и уважение). Въпреки това прекаленото съсредоточаване върху физическото удоволствие и привързването към сексуалното удовлетворение могат да доведат до спад във вибрацията и има вероятност това да е причината за проблемите на Пангея.

Душите се заинтересували от различни взаимодействия между видовете и се наслаждавали на екзотичните размени. Това само по себе си не било нещо лошо, но с течение на времето душите постепенно спрели да осъзнават по-висшите нива на съществуването си и вибрацията на Пангея се понижила, докато се превърнала в свят от предимно трета плътност.

вторник, 7 февруари 2017 г.

Филмът като средство за манипулиране на съзнанието
Влиянието на киното и телевизията върху съзнанието на хората е огромно. Но до колко силно в деградивен план за нашето съзнание може да бъде огромното влияние на негативния информационен поток, попадащ върху нас под формата на нискокачествени филми и телевизионни предавания? Какъв информационно-енергиен заряд носи това "изкуство" и как това се отразява върху психиката и вътрешния свят на обикновените хора? Кому и защо е нужно да превръща хората в безмозъчни животни?
Да отговори на тези въпроси се опита руският пътешественик, биолог, антрополог Г. Сидоров в книгата си "Тайната хронология и психофизика на руския народ". Ето какво пише той: "Както ви е известно, всяко изкуство в известна степен има и окултно влияние. Точно това, колкото е възможно повече и използват тъмните сили - и за да контролират човешките маси, и за понижаване на тяхното духовно ниво ..
Музиката, изобразителното изкуство и киното - за сатанистите те имат една обща кауза: всичките три основни вида изкуство са впрегнати в един хамут и са заети с изпълнение на обща програма. Нека накратко да разгледаме какви филми са широко разпространени в нашите кина и по телевизията. Демократите още не бяха успели да завземат върховната власт, а руските видеосалони бяха залети от холивудски евтини продукции, рекламиращи насилие, див, непобиращ се в нито една рамка на разбиране секс и т.н. Фактът, че от екраните на видеоклубовете, телевизията и по-късно на руското кино срещу нашия народ започна жестока психическа агресия, се осъзнава от малцина. По-голямата част от руските граждани както винаги се подлъга от фалшивата пропаганда, че "Западът споделя с нас зашеметяващите си постижения в областта на киното, и ние имаме да научим много от него".
На Русия и трябват добри, призоваващи към светлината, доброто и полета на човешкия дух филми. За това, че посредством киното западът разрушава и снижава до нивото на животно душите на руските граждани, нашият народ разбра едва, когато се появиха последствия от този чудовищен и безчовечен процес в Русия. Първата реакция на натиска на западното кино дойде от нервната система на руските деца. Учителите от училищата и родителите започнаха да забелязват, че учениците са станали твърде раздразнителни и много агресивни. Но най-важното е, че те в голямата си част започнаха да гледат на нормалния човешки труд като на сериозно наказание, и това не е чудно, тъй като западните филми не учат да се трудиш и да се насладиш на плодовете на труда си, те учат на насилие и секс, основно само на това.
Много рядко на руските екрани се появяват стойностни западни филми. Но те са толкова малко, че можете да ги преброите на едната ръка. По принцип по нашите екрани процъфтява евтиното: безкрайна стрелба, преследване, мъчения, изнасилване. Рядко положителният герой наистина е положителен, по-често не е  по-различен с поведението си от отрицателните герои, и тази линия е съставена специално, за да не може човешката психика да се захване за положителното. Перверзното е, че западните филми учат човека да не чувства болката на ближния, научават го на хладнокръвно убийство, и в същото време набиват в главата му, че човек живее на земята само веднъж и в света няма нищо по-ценно от парите. Парите - това е Бога на Запада, единствената реална ценност, която струва нещо. В западните филми всичко се върти около парите, заради тях хората преследват, убиват, измъчват, насилват; и тези псевдоценности ден и нощ завладяват душите на нашия народ.
Какво правят oт нас, налагайки ни своите филми задокеанските "благодетели"? Жестоки, безчувствени и глупави хора-роботи, концентрирани върху богатството и признаващи само култа на силата. А ако се каже по-просто, те отнемат на руснаците не само душата, но в същото време и бъдещето ...
Ние имаме в предвид ефекта върху човешката душа на филмите, наблягащи на откровен животински секс и различни сексуални извращения. И двете не само снижават психиката на човека, което я прави уязвима за различни форми на сексуален тормоз, но и унищожават естествената нетърпимост към хора с извратена сексуална ориентация - към тези, които имат болна, разстроена психика. Но това не е най-лошото. Истинският проблем е, че порнокинопродукцията фокусира върху сексуалните проблеми незрелите души на децата, като ги тласка към ранен сексуален опит и по този начин води по-младото поколение към сексуални извращения ...
Бих искал да се спра на западните "сапунени опери" тип Санта-Барбара. Те също така затягат в своето блато, но не затягат по-младото поколение, като например приключенските филми или порнографията, а поколението на възрастните, които познават живота не от филми, а от своя опит. Именно за това поколение се създават многосерийните потискащи и тъпи филми. С каква цел? Все една и съща - да се снижат колкото е възможно  душите на онези, които гледат тези "сапунени опери". В крайна сметка, западните сериали са абсолютно безидейни. Всичко, което се случва в тях, се върти около парите, секса и човешкия примитивен егоизъм. Те не дават абсолютно нищо. Начинът на живот и на запад, и на изток е нищо друго, освен целенасочено действие върху поддържането на тялото си - нищо повече. В крайна сметка ежедневното битово ниво е просто на нивото на роби, а не на герои.
Наред с другите неща, "сапунените опери" привличат (поради липса на по-добро) пред екраните и телевизорите масата обикновени хора, което е много удобно да бъдат кодирани, докато гледат сапунени опери. И, разбира се, специалното кодиране, както у нас, така и в САЩ или Европа се прилага в пълна степен. Това е известния на всички 25-ти кадър, точкова, вълнова и аудио обработка на подсъзнанието и много други. Плюс това, надеждното отклоняване на умовете на хората от неотложните проблеми на живота чрез превключването им към илюзия, виртуална реалност, води до нищото".
По този начин, киното и телевизията се използват активно от слугите на тъмните сили за манипулиране съзнанието на хората в интерес на световната сатанинска паразитна система. И дойде време, в което трябва да се научим да отделяме реалното изкуство от примитивните, нискокачествени продукции на "Dream Factory" и да започнем да се борим за това, на нашите кино и телевизионни екрани цялата тази продукция за духовни деградета и хора с очевидно деформирана психика, повече да не се появява.

сряда, 1 февруари 2017 г.

Готви се изкуствена световна хранителна криза!

Преди 42 години Хенри Кисинджър беше Държавен секретар в правителството на Ричард Никсън. Той е автор на меморандум за национална сигурност на САЩ, номер 200, който беше засекретен в продължение на неколко десетилетия, а днес вече е достъпен. В меморандума се говори за глада, като оръжие за социален контрол (”Гладът е най силното оръжие”! Виж – тайните протоколи на ционските мъдреци). Тази идея не е нова, с нея са се занимавали (еврейските империи на) римляни, вавилонци, египтяни, древните китайци. Който контролира храната и водата, той контролира населението. Но целта на меморандума била, не - контрол на населението, а - депопулация (драстично намаляване населението на света), с продаване на отровни (храни) боклуци. И това е само една от болните (юдомасонски) идеи, от разсекретената част на меморандума.

Ако си спомним Световния конгрес за земята, проведен 1992 г. в Рио де Жанейро, виждаме, че те имат всепланетарен, систематизиран план, но не за подобряване здравето на хората и за подобряване качеството на живота, а за да влошават всичко това, и да установят общество, основано върху обедняването на хората. И в тази глобална структура, да имате деца, ще е почти невъзможно. Това е светът в който живеем.

2007 г. министерството на отбраната на Великобритания и Департаментът за отбрана на САЩ, заявиха, че започвайки от 2016 г., и до 20-те и 30-те години на 21 век, ще настъпи най-голямото увеличение на цените, на хранителните стоки, в целия свят. И че по време на този глобален  колапс, ще стават гигантски по брой, бунтове, в които ще измре мнозинството от населението на земята.

Сега, в 2016 г. списанието Вайс съобщава за отчета, за 2015 година, на правителството на САЩ, на ООН и на правителствата на десетки други държави, проведен под наблюдението на Световната Банка и на Световните (юдомасонски) хранителни корпорации, и /което е особено важно/ - на ”Световния фонд за дивата природа”. А Световният фонд за дивата природа е евгеническа, античковешка организация, създадена от принц Бернхард, който е основал и Билдербергския клуб, а е бил нацистки офицер. Той е и племенник, и най-добър приятел на принц Филип, мъжът на кралица Елисавета, който казал, че иска след смъртта си, да се върне на земята, като вирус, който да унищожи 80 насто от земното население. Той казвал, че африканците не са хора. Тази организация прокарва „защитата на околната среда” за да представи елита, като герои – спасяващи света, а всъщност, те безвъзвратно унищожават самите основи на живота, на земята. (И, реално, те използват защитата на околната среда, само като средство за забрана на ползването на природните дарове, от хората, и за налагане на допълнителни данъци и глоби на държавите и гражданите). 

А ето новия отчет на федералното агентство по извънредните ситуации, - заглавието е: „Контрагентите на правителството прогнозират избухвания на граждански неподчинения”. А причината ще е, 4-кратното повишаване цените на хранителните продукти. Този отчет идва от правителствена организация и най-големите институти. Започвайки от 40-те години, нейни контрагенти са били главните съветници на Морския флот на САЩ.

Нашата цел е да дадем шанс на живота, и в бъдеще. Хората започват да си дават сметка, какви са шансовете им да оцелеят, и че трябва да се заемат с това още сега, за да са готови за това бъдеще. Прогнозите за тази криза са точно описване на очакващото ни бъдеще. Ще се увеличава ролята на климата в целия свят, Светът ще става по-горещ, - суша, увеличаване на социалните протести и нестабилност в снадбяването с хранителни стоки. Цените на продуктите ще се увеличат 400%, светът започва да се руши на парчета, всичко което ние правим, така или иначе, ще предизвиква някакъв отрицателен ефект. Очаква ни тежък живот, и новата норма ще е – нестабилността.

Трябва сами да прочетете отчета и описанието му, за да го свържете с отчета на Министерството на отбраната на САЩ, публикуван преди 8-9- години, и английския отчет...

Прогнозите са на техните експерти, Голдман Сакс, Дж. П. Морган и най-големите им учереждения, които по общо съгласие, изкуствено увеличават цените по целия свят. Те финансираха „арабската пролет” и другите революции, за да консолидират контрола в своите ръце.

В целия свят, било то Венецуела, Бразилия, Испания, Гърция или Италия, Централните банки, и частните банки, назначават президентите и премиерите. Те заплашват Евросъюза, че ще завземат по въоръжен начин, 8-те (непослушни) държави, ако те се опитат да напуснат Еврозоната. А те (държавите от евросъюза) никога не са провеждали гласуване, за влизане в него. Ние виждаме, как се спуска желязната завеса на тиранията. Глобалистите организират финансов крах, основан на (изкуствена) продоволствена криза.

Има изследвания, в които се казва, че когато повече от 50% от доходите на семействата отиват за храна, това е условие за възникване на граждански безредици и дестабилизация. Ако погледнем изследванията на водещите университети, които са анализирали достъпните източници, за онова, което се е случвало по време на десетилетието на депресията, - става ясно, че от 1929, до 1940 г., 7 милиона американци са умрели от глад или вследствие на лошо хранене.

По време на великата депресия, повече от 90%, от американското население,  са живеели в селски местности, и повече от половината, сами са си произвеждали храната. А сега само 10% живеят в селски местности, и само половината от селското насление, може да се самоизхранва. А това са само 5% от цялото население на САЩ. Представете си: 7 милиона са измрели, когато повече от половината от населението е можело само да си осигури храната, - а какво ще се случи, когато сега, само 5% сами си осигуряват храната?

В отчета, издаден от Световната банка и Държавния департамент, се говори за социален колапс, във връзка с този проблем, - започвайки с неурожаите и всеобщата разруха. Но авторите на отчета са точно тези, които са създали кризата, и които я управляват. Това са тези, които мислят, че могат да оседлаят този тигъра, да изгорят до основи това общество, и след неговия крах, след измирането на населението, - да създадат нещо, като Плана Маршал, за да контролират напълно развитието на планетата.

Но целите на проекта, за създаване на Световно правителство, търпят неуспех, след неуспех. Те не могат да извършат това, по демократичен начин. Англия неотдавна започна процес за излизане от Еврозоната. А те и никога не са гласували за влизане в нея. Да, - не е имало гласуване.

Глобалистите управляващи Еврозоната са освободени от данъци. Европарламентът е само ”парлама”, и английският народ, без разлика на политическите си предпочитания, разбра това. Те разбраха, че глобалистите изяждат страните от третия свят, поробват ги, тровят ги и използват хранителните продукти, като оръжие, като генно инженерство. Провеждат тайни опити, и много от това вече е разсекретено. И сега вече, гигантски пълчища отчаяни бедняци, бяха насочени на Запад, - не за да получат права и възможности, а за да разрушат Запада, - до основи.

Диверсия са и данъците, налагани за т.н. „диоксиди” (т.е – безобидния и много полезен за растителния свят – въглероден двуокис). Новият Световен Ред иска да ви направи толкова бедни и невежи, че да могат да ви диктиват условията си, до пълното ви подчиняване.

Помните ли, че Обама, преди неколко години пътува в Африка, и каза на африканците: Вие не може да имате кондиционери и автомобили. Ако на всички се повиши стандарта на живот, та всеки да има кола, кондиционер и голяма къща, - тогава планетата просто ще закипи.

Той трябваше да каже, че ние ще разработим по-безопасни автомобили и кондиционери, и с тези иновации ще постигнем нови успехи. Но това, на което те учат американците, африканците и японците... е: „Вие трябва да легнете и да умирате. Вие трябва да се ненавиждате, вие птосто трябва да ни предадете мръсната си воля, защото сте мръсни хорица и само тровите земята.

Те знаят, че след индустриализацията (т.е. след обезземяването на хората и превръщането им в наемни работници), в семействата се раждат само по две /и по-малко/ деца, и че населението намалява. Но ако си спомняте, Британската комисия, 1949 г. каза, че ако ние индустриализираме третия свят, ще им дадем права, и те ще искат да имат много деца. Но ние не трябва да ги контролираме, и не трябва да се намесваме, за да се стигне до пренаселяване. И това ние (Световното Сатанинско Еврейство!) ще използваме, като политическо оръжие, ще ги експлоатираме и ще ги използваме, - да превземат Запада...

Този студенокръвен план е бил създаден от възможно най-злобните хора, които можете да си представите. Това е (вечната еврейска) стратегия – разделяй и владей, - в (обществена) система, където всеки е против всеки. И това е абсолютна заплаха за човечеството.

По време на гладни бунтове загинал още един венецуелец. Мъжът бил застрелян по време на кризата, обхванала Венецуела.  Според представители на опозицията, предали този отчет, това е най-малко четвърти случай, за този месец.

А това са кадри от хаоса (виж видеото) сред жителите на Венецуела, дошли до ярост, в търсене на хранителни продукти. Хората дошли до отчаяние от липсата на основни храни, като млеко, ориз, брашно, и щурмуват склада на Супер маркет, в град Гуаяна, и по време на бунт бил застрелян 23 годишен мъж... Отвсякъде пристигат съобщения за грешки с талоните на хранителната система. Мнозинството от хората в последния месец не получили преводите (помощите?) за храна, а некои казват, че картите за продукти просто не работят коректно... Дали това е поредният пример за некомпетентност на правителството, или става дума за нещо друго...

Кремълските масониhttps://www.youtube.com/watch?v=lsiKVcyO19o


Белото масонство и организациите от  масонски тип имат вРусия приблизително 100 хиляди членове. Те са предимно във фондовете на Сорос, Афанасиев, Бакланов, Заславски и тем подобни; фонд Културна инициатива, фонд на Конгреса на САЩ, Международният фонд за икономически и социални реформи /със Шаталин, Блакин, Бакатин и др./, Орденът на орела, в който се стремят да попаднат всичките депутати от нашата Дума. Защото, попаднеш ли в този орден, ставаш непотопяем, и попадаш сред тези, които, ако се провалят е едно дело, веднага ги преназначават на още по-престижна и доходна работа. Такива са - Бегешев, Смоленски, Буниш,... Соловьов.
Клубове:

Международният клуб Ротъри, където членуват, и Лужков, и Собчак, и Гусински, Бочарьов, Ананиев и др. Международният  руски клуб /Бочарьов, Восчянов, Фьодоров, Амбарцов и др. Международният клуб Магистриум /Сорос, Райх, нашия Яковлев, поета Евтушенко, Бродски... Клубът Взаимодействие /Гайдар, Чубайс, Бравой, Абалкин, Ясен, Пачинок, Сабуров и др. Клубът на литераторите – Руският пен център, клубът за Реформи,  Римският клуб, където членува и Примаков.  Клубът за Духовно развитие...

И институтите, - на Крибъл, на Сахаров, институтът на Сорос – Отворено Общество...,  комитети , асоциации, комисии, като обществения комитет за Руски реформи, американската Асоциация за американски принос в демокрацията, американският Център – Руски дом, комисията – Голяма Европа.

Политическите избирателни обединения, - Изборът на Русия, с Айдар, Яковлев, Филипов, Бургулис, Якунин..., Чубайс . Избирателният Блок Яблоко, избирателният Блок – Единство... И огромен брой градове, в които действат масонски ложи.

Много голямо разпространение получиха масонските ложи, при Горбачов. Безусловно, Горбачов беше фигура за влияние на масоните, с една от най-висшите възможни степени на посвещение. И той беше използван нашироко, за (до)разрушаване на руската държава.  Елцин, също е с висока масонска степен – майстор на Малтийския Орден. Просто, хора (крипто и явни евреи) издигнати за разрушаване на Русия.

На видеото покават влизане в масонски храм, дълбоко под Кремъл..., където, единия, явно е журналист, а другия, с бяла маска, - високопоставен масон - „домакин”. (следва диалог, и кратки пояснения )

Къде се спускаме сега?

-         Сега с вас отиваме в храма, в който се събират нашите братя, на събрания.

Незабележимо подземие в центъра на Москва. Непосветен, никога няма да се досети, че тук действа масонски храм. Зад този праг, никога до сега не са пускали чужди хора (а колко ли е чужд разказвачът  - журналист).

-         Да, това сега е изключение. Иначе, ние не пускаме чужди хора в храмовете си. Това е традиция от столетия.На видеото показват  запис от телевизионно предаване в САЩ, където водещият задава на гостуващия в студиото, президент Буш и на другия кандидат президент, въпроси за масонската ложа – Череп и кости, в която членува и Буш, и мнозонството тогавашни и сегашни, американски ръководители.  На въпросите на водещия, гостите отговарят уклончиво или изобщо отказват да отговарят. Но става ясно, че и двамата кандидати за президентския пост, от двете основни партии, членуват в една и съща масонска ложа... (тази част на видеото е на английски, с руски субтитри).

Следва друга сцена. Показват лектор, говорещ пред аудитория, който казва следното:

Цитирам ви данни от много източници, вкл. и интернет /които можете сами да проверите/, за да разберете, кои управляват държавата (САЩ) сега:

Бил Клинтъм – масон 33 степен; Нют Грингич, Бод Дол, Джек Кен, Джеси Хелмс, Бари Голдуотър, - всичките са масони 33 степен; Ал Гор – не е известно; Бил Клинтън, Джеймс Монро, Ендрю Джексън, Рузвелт, Уилям Тафт, Хардинг, Линдън Джонсън, Джералд  Форд, Роналд Рейгън, Джордж Буш, - всички те са масонски президенти. Ицхак Рабин, Ясер Арафат, Принц Филип, и много други (и всички други).

И Садам Хюсеин – интересно, как и той е причастен в това? (И Садам, и Кадафи, и всичките арабски ръководители, дошли на власт, след организирани и подкрепяни, и от Запада, и от СССР, военни преврати, няма как да не са масони. Но като изпълнят сатанинската си роля, и на определен етап, станат неудобни за задкулисните си господари /или престанат да им се подчиняват безусловно /, те биват ликвидирани, по възможно най-жесток начин /защото техния общ баща е дяволът/. И защото, Елитът на Юдосатанинското Световно Еврейство, иска държавите в света, да преминават към все по тиранични, и все по-деградиращи нселението, форми на управление, - за да подготвят пътя за своя жадуван месия – ”човека на греха” - Антихрист!

Тук ще вметна и най-важното, - че всичките висши масони са (крипто)евреи).

Евреи – юдомасони /със синя кръв/ са и всичките императори, падишахи, султани, крале,царе, президенти и премиери, и всичките феодали и робовладелци, и латифундисти /арендатори/, и всичките руски дворяни, помешчици, и офицери, и композитори, и учени, и т.н. и т.н... И че еврейството, от край време е организирано на /присъщия само за евреите!/ триединен принцип – юдаизъм, масонство, мафия, - които винаги са нераздено цяло, и фактически са - абсолютен сатанизъм! А който не иска да знае или - не може да повярва, си е за негова сметка. - Григо Симов)

В клипа се цитира и Лев Троцки (Леон Бронщайн):

”Ние трябва да превърнем Русия в пустиня, населена с бели негри, на които ще наложим такава тирания, каквато никога не се е присънвала и на най-страшните деспоти на Изтока... Ако победим в революцията и разкъсаме Русия, - на погребалните и отломки ще укрепим властта на ционизма и ще станем такава сила, пред която целият свят ще падне на колене... С какво наслаждение нашите юноши, в черни кутрки (чекисти), ще унищожават физически руската интелегенция – офицерите, инженерите, учителите, свещениците, генералите, агрономите, академиците, писателите!” (А Че-Ка, на еврейски значи – касапница!)

За по-пълна яснота, тук ще вмъкна и публикация на друг  виден болшевишки ръководител - Бухарин:

Привеждам писмо на Бухарин /когото обикновено причисляват към "руснаците"/, публикувано от него, в лондонския еврейски вестник “La Revue universelle” March 1, 1928г:                                                  

"Да, Русия определено умира. Въобще никъде не съществува и никога не е съществувала, в нито една страна, класа от населението, животът на която да е бил по-лош, отколкото в условията на съветския рай... Ние правим експерименти върху живото тяло на съветския народ - дявол да го вземе, точно така, както в кабинета по анатомия, студентът медик рови в трупа на някой скитник. Прочетете внимателно и двете наши конституции. И в двете, искренно е записано, че на практика, нас не ни интересува ни Съветският съюз, ни която и да е негова част. Това, което ни интересува е - универсалната юдейска световна революция, за която ние винаги сме жертвали всички, включително и самите себе си. Тук, в Русия, в наща страна, където сме абсолютни господари, ние не се боим въобще от нищо. Страната, омаломощена от войни, епидемии, смърт и глад /които са все по унищожителни, но знаменатемни средства за нашето дело/, повече не е способна и за най-малкия протест, нито за най-малкото възмущение, намирайки се постоянно под незаспиващото внимание на ОГПУ и нашата армия. Често ние сами се учудваме на това търпение на народа. Можете да бъдете уверени, че в целия СССР, нями ни едно семейство, където, по един или друг начин, да не сме убили бащата, майката, брата, дъщерята, а и изнасилили; също, сина или други роднини или приятели. И това е отлично! Още повече, че Феликс Дзерджински спокойно се разхожда из Москва, без никаква охрана, и даже нощем. Когато го упрекнахме за тази непредпазливост, той само се разсмя и каза: "Какво? - Те никога няма да се осмелят – верицата им кучешка”!  И той е абсолютно прав. Те наистина никога няма да се осмелят.  Що за странна страна!?"                                                                                                                                             (Дзерджински е полски евреин, говорел и пишел на идиш, както и Ленин!) – превод от руски 

(цитатът за Бухарин, е от книгата ми ”Срещу течението – Спомени от затворите и независимото дружество за защита правата на човека”А 1939 г. за особени заслуги пред Германия, в делото по унищожаването на руския народ, Гьобелс наградил Троцки с титлата – Истински Ариец! (Ето как евреите се награждават, едни – други, а за сатанинските си дела, винаги обвиняват жертвите  си, – гоите /в случая – руснаците и германците/)

Хората, които разказват за сталинските репресии, не разбират добре, какво се е случвало. Сталин, безусловно, е престъпник, и също е (евреин) масо 33 степен, но именно на Сталин сме задължени, че нашият свят още съществува. Ако не е бил дошел Сталин, на власт, тогава троцкистките, начело с Троцки, са щели да унищожат, и Църквата, и руския език, а и целия свят. Именно, Сталин не позволил на Луначарски, да проведе коренна реформа на руския език и да го преведе на латиница. Именно Сталин, не позволил да бъдат унищожени паметниците на руската култура, в т.ч. събора на Василий Блажени, за което настоявал Каганович.Продължавам да цитирам откъси от видеото.

... Такива ритуални убийства, са били и бомбардировките на Хирушима и Нагазаки.  Те са били съпроводени от служби в масонските храмове.  Знаменитият днес, ден „11 септември” също е ритуално убийство.  11 септември е денят, когато е отсечена главата на Христовия предтеча  - Свети Йоан Кръстител”...Следва реч на Путин (която трудно може да се определи, дали е самокритична ирония или е тържество на унищожението!!):

Уважаеми граждани на Русия, уважаеми членове на Съвета на Федерацията и на Държавната Дума, - за първите 12 години от новия век е направено не малко, и вече, само след десетилетие, Русия ще се превърне в бедна, безнадеждно остаряла по възраст на населението, не способна да запази самостоятелността си и даже територията си, страна. И още един важен момент, - процесът по получаване на гражданство на наши съотечественици, които културно и духовно са близки към Русия, е затруднен и до безобразие забюрократизиран, а да се вкарват черноработници, в т.ч. нелегални, е доста лесно.

Уважаеми колеги, - днес да се намери работа с достойно заплащане, е възможно само в столицата или в столиците на регионите. Да се получи качествено образование и медицинска помощ, може само в неколко големи града. Руският бюджет и социалната сфера, фактически са заложници на финансовите и суровинни пазари на други страни.  Едностранчивата суровинна икономика е уязвима от външни удари. И главното е, че не осигурява нуждите и развитието на човешкия потенциал. Не е способна да даде на мнозинството от нашия народ, приложение на силата, таланта, труда и образованието му. А това значи, че определено поражда неравенство. Ние сме длъжни да пазим офшорния характер на руската икономика.  Всеки 9, от 10 сделки, сключени от наши компании, не се регулират от отечествените закони. И върху това е наше ключово постижение, искам да ви обърна вниманието.

Уважаеми колеги, ние сме дължни изцяло да поддържаме институциите, които са носители на традиционните ценности. А това е – неефективността на държавната власт и корупцията. Истинската хранителна среда за корупцията, станаха държавните поръчки. А отделно искам да кажа за социалната сфера. За специалистите работещи там, се утвърди наименованието – бюджетници. По ниво на доходите си, те не достигат средната класа. Те трябва да се отказват, и от нормална почивка, и от жизнен конфорт, и от професионално развитие, и трябва постоянно да търсят източници на странични доходи.

Уважаеми колеги, универсалните демократични принципи, приети в целия свят, трябва напълно да бъдат изключени от политическия ни дневен ред. Ние няма да допуснем, не само да се избира властта, но и трябва постоянно да контролираме тази власт. Да я контролираме и да оценяваме резултатите от нейната работа. Ние трябва да помним, че достойно сме изминали този труден път и крачка след крачка сме постигали поставените цели.