Звездни Цивилизации

неделя, 31 януари 2016 г.

САЩ непрекъснато разширяват HAARP

https://www.youtube.com/watch?v=doZ4fdBtLEI

HAARP - Съвременното американско оръжие

HAARP се превърна в грандиозна научна и материална база за йоносферни и други изследвания, каквато няма в света. Но всички те имат предимно военна насоченост.

Върху 60 квадратни километра е разгърната гигантска фазирана антенна решетка, фактически - мрежа от триста и шестдесет антени, които заедно съставят исполински свръхвисокочестотен излъчвател.
Те излъчват радиовълни в диапазона, 2,8-10 мегахерца, с обща мощност 1,7 млрд вата (по други източници - 10 гигавата), което надхвърля нивото на слънчевото излъчване в този честотен диапазон с 5-6 порядъка.

В HAARP се включват не само антените, но и радари с некохерентно излъчване и антена с диаметър 20 метра, лазерни локатори, магнитометри, мощни компютри за обработка на сигналите и за управление на антенното поле.
Комплексът се захранва от собствена електростанция и шест допълнителни дизелови генератора.
За развитието на комплекса и за изследванията отговаря Лабораторията "Филипс", намираща се в базата на BBC на САЩ в Къртленд, щат Ню Мексико. На нея са подчинени лабораториите по астрофизика, геофизика и лаборатории към Центъра за космически технологии на BBC. Но това не е всичко.

По ръководството на HAARP функционира отделна станция в Скандинавия (Тромсйо, Норвегия), а е предвидена и още една в Гренландия.

Тази огромна научна база, подчинена на волята на т.нар. правителство в сянка, които искат да наложат Нов световен ред, преследва една единствена цел. Като използва голямата гама от научни открития на гения Никола Тесла, доразвити от американски и други световни учени, да създадат оръжия, чрез която да налагат своята воля в световен мащаб, но скрито и конспиративно.

Космическите средства за комуникация и навигация играят все по-важна роля в цялостната съвкупност от системи за връзки, особено във военната област. За нормалното функциониране на тези системи, от съществено значение е състоянието на атмосферата.

Тя се състои от няколко слоя:


Първият е Тропосферата - от морското равнище на Земята до около 10 км. над повърхността.

Вторият слой е Стратосфера - от 10 - до 50 км. над морското равнище, който съдържа в себе си и озоновия слой.

Третия е Йоносферата, която ще простира от 50 км. - до 50 000 км. над морското равнище.

Защитната атмосфера на Земята - (ozone layer) озонов слой е между Тропосферата и Стратосферата с височина на слоя около 10км.

Йоносферата е най-важният слой от научна гледна точка, защото предоставя големи възможности за разработване и използване на оръжия от първостепенно стратегическо значение.

"Група за изучаване на атмосферните явления" открива съществуването на нов слой над Йоносферата, който нарича на името на откривателя - Ван Алън и вече е известно като "Зона на Ван Алън".


Тази зона представлява магнитни полета, които прихващат частици, пръснати в космоса от космически или соларни ветрове. Зоната съдържа също заредени частици, прихванати и от земната гравитация.

За науката особен интерес представлява най-горната част на атмосферата - йоносферата и зоната на Ван Алън. Нарича се още поясът на Вал Алън . Той представлява радиационален пояс на Земята, съставен от магнитосфера с високо съдържание на високоенергетични  заредени частици - предимно протони и електрони.


На снимката:
SOLAR WiND (Слънчевият вятър) или АВРОРАЛНИ ТЕЧЕНИЯ
Йоносферата е частично йонизиран газ, по-точно плазма, което всъщност е йонизирана радиация от слънцето. Тя обхваща Земята във височина от 50 - до 50 000 км. и оказва силно влияние върху разпространението на електромагнитните вълни. А при определени обстоятелства сериозно въздейства върху електромагнитните сигнали и дори може да прекъсне комуникационните връзки.

Йонизацията е процес, при който отрицателни електрони напускат атоми или молекули и стават свободни, а обратния процес се нарича рекомбинация, когато фотоните са освободени от атоми или молекули поради заловени свободни електрони. Балансът между йонизация е рекомбинация определя йоносферата, а тя е факторът, който позволява да се комуникира с хората от другата страна на земното кълбо.

Посредством йоносферата се извършва и радиоразпространението.


На снимката:
Разпространението на радио вълните в атмосферата и ролята на йоносферата
Авроралните течения представляват потоци от йонизирани космически частици, "слънчев вятър", духащ по посока на линиите на земното магнитно поле, предизвикващи северните сияния в полярните ширини на планетата.

Учени, участващи в американския проект HAARP (High Frequency ACtive Auroral Research Program), успяха да създадат изкуствено отделни части от йоносферата. Това става ясно от статия, публикувана в списание "Geophysical Research Letters". В рамките на проекта учените от HAARP са използвали насочен лъч, чрез който са успели да създадат изкуствена йоносфера.


През 2005г.  по подобен начин HAARP съумяха да предизвикат и изкуствено полярно сияние. Сега те посочват,  че ефектът от йонизирането на  газ на височина около 205 км. се е оказал напълно неочакван за тях.

Според официалните говорители на HAARP проектът има за цял да извършва научни изследвания на йоносферата, както и подобряване на американските военни комуникации чрез отразяване на комуникационен сигнал от йоносферата и достигането му зад хоризонта на отправната точка.

Програмата обаче има и много критици, които са убедени, че тя има и друга употреба - военна, включително изучаване или предизвикване на изкуствени земетресения, както и целенасочена промяна на климата.

Опити за влияние върху състоянието на йоносферата с помощта на апаратура, монтирана в ракети и изкуствени спътници, са правени и преди, но темата придобива широк и обществен резонанс едва в средата на 90-те години, когато HAARP започва реализация на специална програма за високочестотни активни аврорални изследвания.


При руско-френския експеримент "Аракс", проведен още в началото на 80-те години, от френски спътник, прелитащ над остров Кергелен в индийския океан, е бил изстрелян сноп електрони успоредно на геомагнитните линии, а съответните реакции на йоносферата са се регистрирали от научната база Согра, Архангелска област, където е била разположена станция с френска апаратура. Ръководителят на съветската част от "Аракс", професор Троицкая, емигрира от страната през 1986г. В САЩ това обяснява защо експериментът "Аракс" стои в основата на много научни разработки на HAARP в областта на йоносферата.

За въздействие върху йоносферата се прилага разпръскване на химически реагенти (различни химически съставки) или "напомпване" в йоносферата на избрания участък фокусирани радиовълни,  възбуждащи атомите.

По втория начин се въздейства на авроралните потоци заредени частици в района на Северния полюс, които се предвижват по магнитните силови линии на Земята, или до създаване на високойонизирани участъци в йоносферата - т.нар. плазмоиди, най-честно с размери от няколко десетки километра.

Ежедневно в йоносферата се създават немалко естествени плазмоидни образувания, породени  от "слънчевия вятър", които бързо изчезват. Но изкуствените плазмоиди имат такава особеност, че докато не се прекрати "напомпването" им, те са стабилни и притежават специфични, зададени отвън характеристики.

Изкуствени плазмоиди се използват за одобряване на радиовълните. През определени параметри на излъчване чрез възбуждане те се превръщат в гигантски огледала, отразяващи радиовълните.

Но ако променим параметрите на напомпването, то получаваме гигантски "заглушител", а ако накараме възбудените атоми синхронно да излъчват енергия, получаваме множество атомни лазери, поразяващи електронните системи на потенциалния противник.


На Снимката:
Плазмоиди, създадени от HAARP
HAARP разполага с оборудване, което може да създава плазмоиди и целенасочено да ги преместват в почти всяка една точка от Северното полукълбо.

За Русия това значи практическо пълно покритие от запад на изток - от Калинград до Камчатка, и от север на юг - приблизително до 45 паралел.

Ако американците изградят друг комплекс на HAARP и в Южното полукълбо, то те ще могат да покрият и всички страни, разположени на юг от екватора.

На 22 януари 1999г. HAARP провежда експеримент за иницииране на процеси в йоносферата, целящи засичане на бойни глави на балистични ракети.

Посредством управляема експлозия на височина 270 км. над тихоокеанското крайбрежие на Аляска е инициирано мощно плазмено изригване в близост до северния магнитен полюс на Земята. Беше доказано, че параметрите на инициираното излъчване значително се различават от параметрите на напомпването.

Официално комплексът за йоносферни изследвания HAARP е построен с цел изучаване природата на йоносферата и развитие на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Предполага се използването на HAARP за откриване на подводници и за подземна томография.

В същото време все повече учени и изследователи твърдят, че истинската задача на комплекса HAARP е създаване на различни глобални и локални природни аномалии и бедствия, с цел демонстрация на сила и налагане на хегемония.


На 26 декември 2004г. половината свят беше залят от огромна вълна на безпрецедентна трагедия - гигантските унищожителни цунами, предизвикани от подводно земетресение със сила 9-та степен по скалата на Рихтер, с епицентър около 160км. от северната част на Остров Суматра (Индонезия).

Доста изненадващо в онези трагични мигове правителството на Индия направи ясен намек, че не става дума за "нормално земетресение", На 27 декември Делхи отказа да се присъедини към планирания от Джордж Буш "Клуб на Четирите", който би трябвало да изтегли Индия от очертаващия се геополитически съюз с Русия, Китай и Бразилия.

Все повече учени търсят връзката между природните аномалии в световен мащаб и научни изпитания с военна насоченост на комплекса HAARP.
Династията Рокфелер
,,Веднъж навлезли в Рокфелеровия свят и научавайки нещо за него, вие съзнавате, че има още много, което не знаете/"
              Мезеински
,,Ние ще имаме световно управление независимо дали го искате или не - чрез завоевание или съгласие."
  Отговорите на Джеймс Вартбург - член на Комитета за връзки с чужбина пред Сенатската комисия на външните въпроси

   От 130 години насам тази фамилия, преминала през много перипетии и най-различни бизнеси, се налага с богатствата и имуществата си не само в САЩ, но и в целия свят. Преборва се с много съперници и конкуренти, които купува или ликвидира, а за да бъде днес световен господар на петрола и банките в съдружие с Ротшилд и други.
   Никой не е в състояние да определи нейните богатства, както и нейните доходи.
   Петролната фирма ,,Ексон", която й принадлежи, е най-голямата в света и все пак това не е главното занимание на Рокфелерови. Между многото други банки, които притежават, най-известните са Сити Банк и Чейз Манхатън, която по авоари е трета в света, но на първо място по влияние. Най-голямата банка в света е Банк оф Америка със седалище Калифорния и е собственост на династията Ротшилд. И двете банки са много близки и тясно свързани чрез идеята за световно управление.
   Чейз Манхатън Банк произлиза от обединението на Чейз Банк - собственост на Рокфелер, с Манхатън - собственост на Кун и Льоб, които от много поколения са свързани финансово и по роднинска линия с Ротшилд. В момента Чейз Манхатън има повече от 60000 банки-клонове в света и дори в Съветския съюз (Москва).
   Чейз Манхатън Банк наподобява една независима и силна държава, притежаваща повече имущества и богатства от много държави в света. Давид Рокфелер се среща с много повече държавни глави, отколкото който и да е президент или държавен глава в света. Той разговаря и с ръководителите на Китай, Съветския съюз и останалите доскоро социалистически страни. Всички Рокфелерови банки финансират и са тясно свързани с повече от 50-те най-големи застрахователни дружества в света, работят с техни авоари. Контролират повече от въздушните линии и големите корпорации, като: Ай Би Ем, Мобил Тексико, Боинг, Ксерокс, неимоверно голямата телефонна компания Ей Ти енд Ти и много други. Контролират почти всички държави в света, независимо от идеологическите им устои - капиталистически и социалистически. За тях е много по-лесно да се справят със социалистическите страни, където е необходимо да контролират само един човек - диктаторът, докато в капиталистическия свят средната класа хора е все още независима и неподчинена.
   Създателят и основателят на династията Джон. Д. Рокфелер е бил най-мразеният човек в Америка. Петимата му синове от по-новата генерация са се поучили от някои грешки на баща си. Прилагайки всичките му стари експлоататорски прийоми, те се стараят да представят името на фамилията в друга по-благоприятна светлина, и до известна степен постигат това чрез създаването на най-различните многобройни фондации. Първата е създадена през 1901г. под името ,,Рокфелеров институт за медицинско проучване". Докато названието на този институт е олицетворение на хуманност, предназначението му всъщност е съвсем друго и двулико: измисля витамините, употребявани за предпазване от всякакви заболявания, които много бързо се налагат на пазара, за производството на които Рокфелер инвестира косални суми.
   Чрез създаването на многобройните и големи фондации Рокфелер умело избягва да плаща данъка върху общия доход в САЩ, който е задължителен за всеки американец, и на който се крепи държавата. В САЩ фондациите са освободени от данък, тъй като се предполага, че са създадени с благотворителни и хуманни цели, а именно - медицински изследвания, подпомагане на научните институти, подпомагане на американски и международни студенти и всевъзможни други отрасли, нуждаещи се от частна помощ.
   Те използват следния узаконен трик - половината от личния си доход внасят във фондацията, което ги освобождава от данък. С другата половината поддържат повечето от колежите и институтите, на които налагат своята идеология и ги контролират. От няколко поколения вече си създават свои кадри. Всички завършили Хардварския университет са по-върховете на администрацията.
   Картината е ясна. След като Рокфелерови контролират банките, петрола, най-големите производствени компании, застрахователни дружества, образователна система, медицината и най-важното - управлението, те управляват не само САЩ, а и целия свят.
   Колкото и странно да звучи, фондациите на Рокфелер финансират личности и организации, чиито цели са провеждане на комунистическа идеология в училищата и нейното пропагандиране. Те създават и финансират повечето от учебниците, които по нищо не отстъпват на тези от социалистическите страни.
   Не са забравили дори и религията, която играе важна роля за оформяване на общественото мнение. Преди години те основават семинария в Ню Йорк, една от най-известните и най-влиятелните. Всички нейни възпитаници не са вече пропагандатори на християнството, а на социализма. Ето защо повечето свещеници, пастори и църкви в Америка, пък и по целия свят, не са нищо повече освен големи финансови предприятия, които се поддържат и крепят на наивността на много добри хора.
   Защо Рокфелерови едни от най-големите капиталисти в света, харчат милиарди долари  и финансират своите неприятели - социалистите? Почти всички дарения от мащаба на стотици милиони, които Рокфелерови са правели и правят, са за поощряване и подпомагане на социализма. Противници на конкуренцията, те следва да бъдат противници на частната инициатива, която ще им пречи. Те насочват управлението на отделните държави само за постигане на собствените си интереси. Най-лесният път за премахване на конкуренцията, контролиране на търговията, банките, природните богатства и почти всичко, е да използваш силата на властта. А за да установиш световни монополи трябва да контролираш една световна власт, която е и крайната им цел.
   Ключът на цялата им организация е Комитет за външни връзки, мозъкът и компютърът на октопода, с председател Давид Рокфелер.
   Главната цел на това световно управление, контролирано от Ротшилд, Рокфелер и някои други магнати, е изцяло да бъдат контролирани всички държави в света. Напоследък все повече и повече се пуска в обръщение фразата ,,нов световен ред". За същото говореха Хитлер, Мусолини и японците. Това не е нищо ново. Това е старата идея и мечта на патриарха

Ротшилд ,,Novun Ordo Seclorum", измислена и пусната в действие от неговият агент Илюминати. Тази идея е станала толкова популярна, че дори се среща на американската банкнота под горното мото, въведено от тези, които владеят и печатят парите.

Един такъв ,,нов световен ред" означава международен контрол на армията, въоръженията, данъците, образователната система и върху абсолютно всичко. От кого? Разбира се, от по-големите братя - Ротшилдови и Рокфелерови. Крайният им план е световна диктатура, която някои може би ще нарекат социализъм, други комунизъм, трети пък фашизъм.
   Болшевишката революция в Русия оставя голям отпечатък в историята. Повечето от хората мислят, че революцията успя и се наложи с помощта на селячеството, уморено от царската тирания. Поне така пише в повечето от днешните учебници по история. Истината е, че Съветската революция се развива при съвсем други обстоятелства. Царят абдикира седем месеца преди революцията й Русия се управлява от временното правителство на Лвов, който започва веднага преустройството на руското управление по подобие на американската република. Но как Ротшилд и Рокфелер ще напраят една такава грешка? Как ще позволят на Русия да се децентрализира, както САЩ, и да има същите проблеми с частната инициатива? Те предпочитат едно централно управление, което да финансират, и да наложат на Русия една непродуктивна икономическа система, зависима от Запада, за да има непрекъснато вливане на капитали и технологии. Ето защо, с големи маневри те заместват Лвов с Кренски, който е трамплинът за идването на болшевиките, които се налагат като техен опонент. Непосредствените водачи след революцията Ленин и Троцки първоначално не са в Русия. Ленин е в Швейцария, а Троцки - в САЩ, където редактира комунистически вестник. И двамата се връщат в Русия не за това, че народът ги вика, а защото са изпратени от Ротшилд  Рокфелер.
  Троцки, а също и Ленин, заминават за Русия с доста пари. Единият ги е получил от Морган, а Ленин - от Вартбург в Германия. Следователно революцията не я направиха нито комунисти, нито болшевики, нито демократи или социалисти, а супербогатите международни монополи, с което постигнаха една от целите си - централно управление със зависима от тях икономическа система. Нека  не се забравя, че Русия преди революцията с в непрекъснат индустриален и икономически възход, започнал да конкурира американското индустриално и финансово превъзходство. Планът за пазарите на Русия, едни от най-големите и важни за капиталистите, се изработва десетилетия преди това. С ,,Манифест на комунистическата партия" на Карл Маркс у хората се създава силно негативно настроение срещу капитализма, което е и целта на династията.
   Съвсем логично е да се приеме, че тези хора, които не се страхуват от интернационалния комунизъм, го финансират и се кооперират с него, Защо? Защото го контролират. Веднага след революцията тази клика навлиза в Съветския съюз чрез многобройните си агенти, водени от Троцки, и завземат всички ръководни постове. Много документи от американския архив доказват, че почти всичко, което Съветите имат, е придобито от Америка. Дори без каквото и да е преувеличение може да се твърди, че Съветският съюз е отрочето на САЩ.
   Както вече отбелязах по-горе, петролната индустрия в Русия малко преди Революцията започва не само да конкурира, но и надминава САЩ, които са на първо място в света по продукция. След революцията производството на петрол в СССР намалява катастрофално и Рокфелеровият ,,Стандарт Ойл" заема отново първото място. През 1926г. Рокфелер и някои негови подведомствени петролни компании сключват договор със СССР за продажба на съветски петрол на европейския пазар, срещу което отпускат 75 милиона долара заем на Съветския съюз. Една година по-късно скритият съдружник на СССР построява петролна рафинерия в страната, което подпомага нейната икономика. По всичко личи, че и в момента Рокфелер получава своите дивиденти от построената от него рафинерия.
   През 1964г. Рокфелер е поканен от Н. Хрушчов в Москва и след завръщането си в САЩ прави следните изявление: ,,Хрушчов желае по-големи и дългосрочни кредити от САЩ."
   След отстраняването на Хрушчов през 1966г. той се среща с Л. Брежнев край Черно море, за да продължи договорните си отношения с новия ръководител. Веднага след неговото завръщане президентът Джонсън упражнява натиск върху Конгреса да намали експортния контрол и тарифите между САЩ и европейските комунистически държави. Много стоки, смятани дотогава за стратегически, се освобождават от ембаргото, Някои от тези стоки са: зеленчуци, зърнени храни, фураж, суров каучук, пулп, текстилни влакна, текстил, изкуствени торове и много машини и инструменти. Въпреки всичко много стоки остават стратегически и изнасянето им  за комунистическите страни е забранено - например изнасянето на американски танкове за Съветския съюз или за друга комунистическа страна. Въпреки това САЩ чрез Рокфелер можаха да построят завод на река Кама, който в момента е на първо място в света по производство на танкови мотори и на други военни части. Картечница или патрони също не е възможно да се изнесат, обаче материалите и оборудването на един завод за производство на такива картечници - може. Патроните и барутът са в списъка на стратегическите стоки, на компонентите и химикалите за производството им са освободени от ембарго.
   Много неща, които се пазеха в тайна, започват да излизат наяве със създаването на различни корпорации. Така например ,,Международната икономическа корпорация", управлявана от сина Рокфелер, внука Алдрих (един от основателите на Федералния резерв) и N. М. Rothschild & Sons от Лондон, са построили в Съветския съюз и в момента строят повече от десет каучукови завода и огромен завод за алуминий, един от най-важните материали за производството на самолети.
   За развитието и разработването на един проект за природен газ в Сибир ,,Ексон" отпуска 1,5 милиарда долара, като взаимните отношения са тайна.
   Ултрамодерен завод за изкуствени торове, направен в САЩ, се внася на части, сглобява се и се построява в Съветския съюз. Неговата стойност е 400 милиона долара, от които Съветите заплащат само 40 милиона, а останалите 360 милиона се поемат от САЩ.
   Освен всичко това Рокфелер има изключителните права да превежда (прехвърля) технологични новости на Съветския съюз в най-различни отрасли, включително и във военни. За целта е създадена специална експортимпорт банка, която заплаща веднага на износителя на стоките или продадения патент, докато по-нататъшните отношения се уреждат вътрешно,  между СССР и Рокфелеровите представители в Москва, със седалище площад ,,Карл Маркс" Но: 1, тел 225-627.
   Връзките на Рокфелер с другите социалистически страни се осъществяват чрез неговото представителство във Виена (Австрия).
   Напоследък проникване се извършва и в Китай. Строят се големи американски заводи и предприятия. Внасят се огромни американски капитали и техника за разработване и развиване на петролната индустрия. ,,Стандарт Ойл" е получил от Китайската народна република правото да сондира и открива нови петролни кладенци.
   Всички тези огромни капиталовложения и усилия, които капиталистите правят, за да навлязат в комунистическия свят, коренно различен от техния, е голяма загадка за повечето хора, които по-скоро очакват да видят погребението на капитализма, многократно предсказано от Маркс, Ленин, Сталин, Хрушчов и останалите комунистически ръководители.
   Ротшилдови и Рокфелер знаят нещо за комунизма, което ние не знаем. За да ги финансират така богато и за да им помагат така всеотдайно без какъвто и да е страх, логично е да се помисли, че са не само техни съдружници, но ги контролират напълно.
   Повече от седемдесет години капиталът планува изграждането на комунизма и не проявява наивност по отношение на него. Финансовите магнати знаят много добре, че комунизмът не е в състояние да ги унищожи, тъй като те го държат изкъсо и го управляват за свои лични цели. Намерението им е да използват населението, енергията, продукцията и финансовите възможности като начин за контролиране на народите. Това е ,,новият световен ред", за който говореха Наполеон, Хитлер, Сталин. Кой е господарят? Този, който плаща възнаграждението. Рокфелеровият социализъм не е система за прераздаване на богатства и специално тяхното, а система за контролиране на хората. Социализмът прехвърля властта на Управлението, което пък е контролирано от Рокфелер.
   Тъй като за всеки американец името Рокфелер е свързано с големия капитал, много трудно би било някой от фамилията да се добере до президентския пост на САЩ. Избраник на фамилията бе Нелсън Рокфелер, който няколко пъти кандидатства безуспешно, след което се реши той да се добере до високия и отговорен пост по другия начин - без избори.
   Под силен натиск вицепрезидентът Спиро Егню си дава оставката и неговото място се заема от Форд, член на Рокфелеровите организации. Първата фаза е завършена, след което започва подготовка на втората. Никсън трябва на всяка цена да бъде отстранен от президентското място. Троянските коне в Никсъновия кабинет - Кисинджър и генерал Хейг, и двамата членове на CFR (Комитет за връзки с чужбина), са най-близките хора на Рокфелер. Отвътре те скрояват т.нар. и много нашумяла афера ,,Уотъргейт". Тя притиска Никсън да се оттегли от президентското място и да остави на този овакантен пост вицепрезидента Форд, който от своя страна избира за свой вицепрезидент Нелсън Рокфелер. Рокфелер поема контрола и управлението на националната политика, докато Кисинджър движи външната политика и по този начин фамилията Рокфелер вече управлява всичко.
   Междувременно срещу Форд се извършват няколко съмнителни атентата за ликвидирането му. Ако един от тях беше успешен, президентското му място по конституционен ред щеше да се заеме от вицепрезидента Нелсън Рокфелер.
   Така както от няколко столетия насам Ротшилдови се облагодетелстват от всички войни, Рокфелерови допринасят за въвличането на Америка в Първата и във Втората световна война, а същи  и в Корейската и Виетнамската. Оттам извличат огромни печалби. Контролирайки управленията, директно или зад кулисите, те контролират всичко, следователно ,,те контролират всички нас."
Групата "Билдерберг"


   През годините глобалният елит създава различни международни организации, за да работят едновременно по проекта за изграждане на световното глобално правителство. Ето и структурите, които заслужават по-подробен и специален преглед.

   Групата "Билдерберг"

   Групата Билдерберг е създадена през 1952 г., но името си получава едва през 1954 г., когато неколцина сред най-влиятелните политически мъже в света се срещат в луксозния хотел Билдерберг в малкото холандско градче Остербек. От този момент започват да се срещат веднъж или няколко пъти в годината в най-луксозните хотели по света. На сбирките обсъждат свършената работа по международната програма за действие - Новия световен ред.
   Един от инициаторите е със синя кръв - Бернхард Юилиус Кьорт Карел Годфрид Пиетер, принц на Липе-Бистерфелд, Холандия. Бивш офицер от СС и председател на организацията до 1976 г., когато е принуден да подаде оставка заради скандал Локхийд. След време мястото на починалия принц заема дъщеря му Беатрис. Сред членовете на този елитарен клуб са: Бил Клинтър, Пол Улфовиц, Хенри Кисинджър, Дейвид Рокфелер, Збигнев Бжежински, Тони Блеър и още много други известни политически личности, представители на бизнес средите и информационните средства.
   За групата Билдерберг е писано много. Специален интерес представлява последната книга на журналиста Даниел Естулин Истинската история на групата "Билдерберг", В уводната част четем: "Вече повече от 50 години провеждат срещите си, на които никога не са допускани представители на печатни издания, никога не са правени изявления по повод изказвания на участниците, нито пък е разкриван дневният ред." Години наред Естулин е трън в очите на групата Билдерберг. Той е неуморим, когато трябва да разкрие мястото на тайните им сбирки, да получи информация отвътре, за да огласи какво се случва при затворени врати. Дори успява да заснеме участниците в една от срещите. Изнася публично всяка информация, до кято се добира. Събрал е в книга всичко, с което разполага, и всеки, на когото е присърце свободата и демокрацията, трябва задължително да я прочете.
   Групата Билдерберг винаги е пазила в стрига тайна до последния момент провеждането на събранията и местоположението им. Присъствието е само покана, а ако името на някой от участниците бъде разкрито публични, не се допуска. Може би определението, дадено от лондонския в-к Таймс през 1977 г., донякъде разкрива защо всичко е толкова потайно: "Конгрегация на най-богатите, най-влиятелните люде в политиката и икономиката от западния свят, които тайно се срещат, за да планират събития, които по-късно изглеждат случайни." По този повод бившият министър на отбраната на Великобритания Денис Хийли заявява: "Това, което се случва в света, не е случайно. Това са събития, провокирани да се случат - независимо дали се отнасят до политиката, или до икономиката, като голяма част от тях са инсценирани от тези, които манипулират чрез парите."
   От Айзенхауер нататък всеки американски президент членува или в групата Билдерберг, или в Съвета за външни отношения (CFR). Тяхната стратегия е да се създават конфликти и противоречия, в които елитът изцяло да контролира и двете воюващи групи. По тази причина никога досега не е имало значение каква е политическата окраска на участващите в срещите, защото поканите - всички до един, дължат привилегированите си позиции на силните на деня и на окултните им общества, Овластените марионетки на т. нар. демократично избрани правителства (премиери, държавни глави или политически секретари на партии) изпълняват най-старателно плановете на влиятелните си господари. А през това време хората тънат в неведение за всичко, което става, поради пълния контрол върху информационния свят. Групата Билдерберг с паралелно действащите структури - CFR, Тристранната комисия (основана от Дейвид Рокфелер и Збигнев Бжежински), Кралския институт за международни отношения - известен още като Чатъм хаус, със седалище в Лондон, трескаво работят, за да придвижат напред плановете за Новия световен ред, замислен от илюминатите. И Европейският съюз е тяхно творение - значима крачка по пътя към глобализацията. Затова Маргарет Тачър - един от видните членове на групата Билдерберг, когато отказва да въведе еврото като единна парична единица, незабавно е изведена от списъка на членуващите и е заменена с Джон Мейджър. Подобно на CFR, която винаги е финансирала най-противоречивите идеологии (от комунизма до фашизма), групата Билдерберг играе тъмна, нечиста и подмолна роля в политиката.
   Книгата на Естулин описва характерния за окултните организации modus operandi (начин на действие) - организиране на срещи далече от прожекторите, за да могат да пилотират обществото според точките в дневния ред, записан в бележниците им. Това са групи, които са си поставили за цел да създадат един-единствен световен пазар, поставен под изключителен контрол на световното глобално правителство. Войни, преврати, убийства, финансови сривове, медийна обработка на общественото мнение (ежедневно тръбене на удобна за тях информация), образователни и научни програми са все инструменти, с които разполагат, за да манипулират обществеността, замъглявайки съзнанието на хората и държейки ги по този начин под контрол. Естулин цитира Рокфелер, който пише в мемоарите си: "Някои определят мен и семейството ми като "интернационалисти" и вярват, че участваме в тайни машинации, които работят срещу интересите на САЩ, и заговорничим с други люде от света, за да бъде създадена интегрирана политическа и икономическа структура, един Нов свят, ако щете... Ако в това ме обвиняват, признавам, че съм виновен, и се гордея с това."
   Американската политическа група, която оказва най-голяма подкрепа на тази програма, се състои от т. нар. неоконсерватори - най-войнствено настроената групировка от дясното пространство. Сред членовете на групата Билдерберг са: Ричард Пърл  (съветник в правителството на Буш), Майкъл Ледийн (сътрудник на американските секретни служби и лидер на неоконсерваторите), Рупърт Мърдок (медиен магнат, който притежава Скай), Съмър Греъм (от Вашингтон пост), Джим Хоугланд и Чарз Краутхамър (политически коментатори във Вашингтон таймс), политическите коментатори Томас Фридман, Уилям Ф. Бъкли младши Били Мойерс. Идеите и програмите се използват, за да се създават новини, които на свой ред се разпространяват от страниците на най-тиражираните списания и периодиката на най-големите издателски къщи в света. Или както твърди Естулин: "Т. нар. "свободен световен печат" е поставен напълно в услуга на групата "Билдерберг", като разпространява пропагандна информация, предварително съгласувана с нея." На хората по света още от ранно детство се внушава, че официално разпространяваната информация е истинска и достоверна. А тя умело се манипулира от елита, който упражнява контрол върху телевизията, печата и образователните планове в държавните и частните училища. Това е причината, поради която предаванията за спорт, мода и всякакъв друг род развлекателни програми се радват на добро здраве. Банкерите финансират индустрията на зрелищните и развлекателни продукции, за да държат масите в пълно невежество.
Билдербергите - План за Световно поробване
 

 ,,Безброй хора ще намразят Новия световен ред и ще умрат, протестирайки срещу него."
                                                                                        Х, Уелс, ,,Новия световен ред",, 1939г.

   Една много реална утопия е следната - в близко бъдеще Земята ще се ръководи от мощно световно правителство. Когато свободните държави бъдат подчинени на волята на малък елит, човечеството е в зората на една нова, тъмна епоха.

Държавите са в миналото. Всяка форма на независимост е атакувана - така че семейството и отделният човек са близо до унищожение. Близо 80% от населението на земята е елиминирано. Останките от някога свободните хора са принудени да живеят в силно контролирани градове, приличащи на затвори. Пътуването е ограничено. Супер магистрали, свързват мегаполисите и пазят хората да не навлизат в неразрешени зони. Няма дейност, която да е лична. Супер компютри записват и категоризират всичко което се случва. Затворническа планета, управлявана от безмилостна шайка маниаци, срещу властта на която никой не може да се опълчи. Това е визията на  глобалния елит - тяхната цел. Програма за заличаване на човека, където тиранията е закон. Световна мрежа за контрол, замислена така, че да осигури монопола на властта на господарите завинаги. Нашият вид е осъден на едно кошмарно бъдеще, освен ако масите не се събудят за плана за Нов световен ред и не се мобилизират да се борят с него...
   Факт, е че в Джорджия са издигнати ,,Напътствените камъни" от тайна група. Те са завет и на план на елита за глобална религия, глобални закони, с глобален съд и армия, която да ги подсилва. На тези камъни е написано (на няколко езика) и, че населението на Земята не трябва да надвишава 500 милиона.
,,Обезлюдяването трябва да бъде най-големият приоритет на международната политика по пътя към Третия свят."
                                    -  Хенри Кисинджър 1974г.

   В действителност светът се управлява от дълбоко секретна група, събираща се тайно, със собствена глобална мрежа за разузнаване. Тази група управлява световните дела от стотици години. Сега, в последната фаза, те се готвят за открито Световно правителство. Нещо, към което всички тирани в историята са се стремили неистово.

   Концепцията за Нов световен ред съществува от векове, но през втората половина на 20вк. получи значителен тласък. Джордш Буш старши, като президент, я използва много в своите речи - той наистина иска да види един ред, в който има всемирно (глобално) управление, в което всеки човек на планетата е всъщност отговорен към политика, формулирана на международно ниво. Това е велика идея - Нов световен ред. Президентът Буш каза, че сега е моментът за Нов световен ред и ООН е част от това управление. Сега много усилено се работи за създаване на Северноамериканския съюз.

   Връщайки се назад в историята, винаги е същото - Римската империя, Съветския съюз, Хитлер по време на нацизма, винаги се казва, че ще създаде утопия за обикновения човек, докато фактите показват, че всъщност се случва точно обратното. Древните правила на Глобализма, Завладяването и Империята са стари като цивилизацията. Вавилон, Египет и Гърция - са построили империи, опитвайки се да управляват света. В разцвета си Римската империя е доминирала над целия познат свят и е обслужвала само шепа извратен елит.
   Развивали са се сложни управленски системи, за да контролира разнородното население. В периода между 15 0 19в. се появяват нови империи и отново повеждат войни за господство.
   Благородниците, както и класата на преуспяващите търговци, са били финансирани от шепа частни банки. Много от финансовите къщи финансират и двете страни във войната.
   Вещо изградени мрежи за разузнаване дават на финансистите предимство над правителствата, които те постепенно започват да контролират. На 18 юни 1815г., агенти на британския клон на рода Ротшилд наблюдават отчаяната битка на Наполеон Бонапарт да спаси войските си от затягащата се примка на британската атака. Агентът на Ротшилд успява да занесе новината за поражението на Наполеон в ръцете на Лорд Уелингтън и на Нейтън Ротшилд цели 20 часа преди тя да достигне Лондон. Нейтън, глава на лондонския клон на клана Ротшилд, пуска на Лондонската борса слуха, че Наполеон е спечелил войната. Борсата се срива с 98% и така Ротшилд успява да купи цялата британска икономика на безценица.
   Когато новината за поражението идва, цените на борсата се покачват драстично.
   Великобритания става господар на Европа, а тя е управлявана от еврейския народ Ротшилд. Вече доминиращата Британска империя започва да нараства още по-агресивно. Войските и администрацията й се разпростират по целия свят. Слънцето никога не залязва над владенията на Великобритания. Банковият картел всъщност е основан около 1800г. Те са финансирали и двете страни във всяка война и са получавали лихви от заемите, давани на правителствата за справяне с войните, стимулирани и създавани от самите тях.
   През 1900г. Германия беше нарастваща сила и лидер на индустриалната революция. За Първата световна война, нямаше абсолютно никаква причина да я има. Тя просто е била идеална възможност за банковия картел да спечели купища пари, финансирайки и двете страни в тази война. На 28 юни 1914г., наследникът на Австро-унгарския престол ерцхерцог Франц Фердинанд е убит, докато се вози в колата си. Атентатът е приписан на ,,Черната ръка" - тайно сръбско общество, свързано с френското и с британското разузнаване. Започва първата световна война. Оръжейни фирми, контролирани от банки на Ротшилд в Германия, Франция, Англия и Австрия, финансират различните фракции. Повече от 20 милиона души са убити във войната. Тя е била толкова ужасна, че хората се заклеват да не воюват никога повече. Наричат я ,,войната, с която свършват всички войни".
   Въпросът е, защо елитът е искал война? На първо място за пари и власт. На второ място - а да създават ,,Обществото на народите". Към края на войната елита започва да формулира идеята за ,,Обществото на народите", за да предотвратят нови войни. Стотици години практика превръщат британците в експерти в прикриването на империята с зад марионетни правителства и свети. В името на спирането на бъдещи конфликти, те предлагат държавите да се присъединят към ,,Обществото на народите". Истинското намерени е ООН да служи като рамка на Световно правителство. Президенът на САЩ - Удроу Уилсън и главен инициатор на основаването на частния Федерален резерв в Щатите през 1913г., силно поддържа създаването на ,,Общество на народите". Обществото е свикано в Париж през 1919г., но много нации преценяват, че това е заплаха за суверенитета им и отказват да се присъединят. Обезсърчено от факта, че Американският конгрес също отхвърля Обществото, Британското разузнаване установява ,,Съвет на външните работи" в Ню Йорк през 1921г. с помощта на рода Рокфелер. Съветът вербува най-добрите  и ярките представители на американския живот да подкрепят  развитието на англо-американската империя. Оповестената мисия на Съвета е да премахне управленията на държавите в полза на мощно Световно правителство, управлявано от малък елитен кръг. През 1930г. основните поддръжници на Глобализма, на Световно правителство се разделят на два лагера - фабианските социалисти в Лондон и Фашистите в Италия и Германия.
   Поддръжниците на фашизма в Щатите и Англия вярват, че войската трябва да се използва за бързо установяване на Нов световен ред. Много по-обиграните функционери на глобализма, обаче защитават тезата, която днес се доказа и действа, че икономическата зависимост е сигурният път за световно господство.
,,Националсоциализмът ще използва своя собствена революция за установяване на нов световен ред."
 - Адолф Хитлер

   Носителят на Медала на честта генерал-майор Смедли Бътлър, през 1934г. публично заявява, че е имало опити за магнати да осъществят военен преврат в Съединените щати.
   Героят от войната свидетелства пред комисията Макормак-Деикстийн в Конгреса, че някои от най-влиятелните хора в Америка са се опитали да го вербуват да оглави военен преврат, чрез който да се установи Националсоциализъм в САЩ.

   Фашистите са навлезли силно като влияние и в Англия. Едуард VIII, крал на Англия, е принуден да абдикира от трона заради публичната си подкрепа за Хитлер. Въпреки силата на водения от Германия фашистки лагер. бокът на фабианските социалисти успява да наложи контрол над САЩ, Русия о Англия. В подготовката за Втората световна война и по време на конфликта, банкерите финансират и двете страни, както правеха с Наполеон...
 

С възхода и упадъка на Третия райх, Европа е погребана в руини. Елитът отново призовата, че само Световно управление може да спаси света от унищожение. Този път елитът успява да създаде световно тяло. През април 1945г., във военноморска база Президио в Сан Франциско победителите във Втората световна война основават ООН. В Ню Йорк е построен комплексът на Обединените нации на земята, дарена от Джон Д. Рокфелер. Скоро след като елитът основава ООН като тяхна база в САЩ, новосформираният Световен съвет бързо заработва по следващия етап от техния план - създаването на континентални супер държави.
   ,,Ние ще имаме Световно правителство,
независимо дали ви харесва или не, чрез
завоюване или по взаимно съгласие."
 - Джеймс Уолбърг пред Света по външните работи,
17 февруари 1950.


   Първата стъпка от тристранния план, е създаването на Европейския съюз. Обединяването на Европа е опитвано много пъти и е непопулярно сред хората. Това, което Наполеон и Хитлер не успяха да постигнат със сила, глобалистите постигнаха тихомълком. Британците оглавяват създаването на Съвета на Европа  на 05 май 1949г. Договорът от Лондон претендира, че създава само търговски връзки между европейските държави - както са НАФТА и ГАТТ в Северна Америка. Истинската цел е създаването на Европейска супер държава.
    ,,Гледайки логото на Обединените нации, аз виждам поставен мерник на голямото оръдие целещо се и гнетящо света. ООН е вдигнал мерника на Земята. Събудете се, това си е мерник! И колко ли, трябва да си заспал за да не виждаш, че европейския флаг е всъщност клонинг на американското знаме по времето на бившия робовладелец Джордж Вашингтон."

   През 1945г. елитът на планетата се среща тайно в Хотел Билдерберг в Оостербек, Холандия. Мисията им е била създаването на Европейския съюз (ЕС). След създаването на ЕС под прикритието на търговски споразумения, ще бъдат създадени и Азиатски съюз и Северноамерикански съюз. Трите супер държави формират ядрото на Глобалното правителство, докато ООН ще служи за световен регулатор за района на Третия свят. Групата Билдерберг е съставена от ръководителите на управляващите групи, начело на отделните страни. Представете си световния елит като една гигантска пирамида, на върха на която е цветът на елита. Групата - кралски особи, политици и индустриални титани е била толкова тайна, че до средата на 80-те години контролираните от корпорациите медии отричат нейното съществуване. До края на 90-те се има само епизодични, кратки репортажи. С бума на алтернативните медии, ограничаването на информацията започна да се изплъзва.

   Групата Билдерберг - целта им е световна доминация. На всеки 4 години Билдерберг се срещат в Северна Америка. В дългата история на Билдерберг много от журналистите. дръзнали да правят репортажи за тях са тормозени, и вкарвани в затвора. Репортерът ветеран Джим Тъкър отразява срещите на Билдерберг повече от 30 години като е присъствал лично на повече от 20:
   - ,,За първи път чух за Билдерберг през 1975г. и в началото не го вярвах, казах си, че това е невъзможно. Кои по дяволите са Билдерберг? Прекарах 20 щастливи години, работейки в столичните вестници. Всички факти се стичаха при мен - как това можеше да се случва, без аз да знам за него? Това което ме впечатли в началото беше един от последните материали на великия журналист - Уестбрук Пеглър. Той написа две обширни статии за това как около 100 лидери на международните финанси, държавни глави, висши чиновници, провеждат добре охранявани срещи при затворени врати на остров Джекил. Какво правеха тези важни международни лица? И защо е толкова потайно? Защо имат въоръжена охрана? И защо са се изолирали? Вестниците игнорираха случая напълно. Нито дума. Абсолютно затъмнение в Щатите. От тогава не съм спрял и за миг да преследвам Билдерберг и цялата международна гангстерска организация, водена от родовете на Рокфелер и Ротшилд, които манипулират света за собствените си интереси."

   Билдерберг приемат това име през 1945г., в Хотел Билдерберг. Това е точно като пиесата на Шекспир - ,,Както ви се харесва". Питали Шекспир:
   - ,,Как ще наречете таз икнига?" Той отговорил:
   - ,,Както ви харесва!" Имайки предвид - ,,както искате"...
   Те помислили, че той й дава това име, затова една от неговите пиеси се казва ,,Както ви се харесва", без връзка със съдържанието. Така и Билдерберг получават името си. Богата върхушка си прави срещи вече половин век. Това е Световното правителство.  Те съставят дневния ред на света. Те решават дали ще има война с Иран или не, ще се увеличават ли данъците или не, ще се повиши или намали цената на петрола.
   Джим Тъкър следи тези престъпници 27 години. Официалната преса го нарича луд и твърди, че не съществува такава конспирация, в която - стотици от най-влиятелните хора, държавни глави от Европа, висши служители от правителството на САЩ (хазната, отбраната), определят световния дневен ред. ,,Ние сме пред прага на една глобална трансформация. Всичко от което се нуждаем, е точната значима криза и народите ще приемат Новия световен ред."

   Даниел Естулин отразява срещите на Билдербег в Европа и Северна Америка повече от 15 години. Книгата му - ,,Клуб Билдерберг", е преведена на повече от 20 езика и е световен безстселър. Естулин е снимал много от изминалите срещи - Хенри Кисинджър (слуга на Рокфелер), винаги главен участник, президента на Съвета по външните работи - Ричард Хаас, заместник-председателя на Ротшилд Европа, Франко Бернабе, Хенри Кравиц, Ричард Холбрук (бивш посланик на САЩ в ООН), Орген Шремп (шефът на Даймлер Крайслер, Доналд Греъм (собственикът на вестник ,,Уошингтън Поуст"), Доналд Греъм, Индра Нюи (шеф на ,,Пепси"), кралица Беатрикс от Холандия, чийто баща принц Бернхард, основана Билдерберг. Най-важните келчки на глобалистите е Дейвид Рокфелер, винаги с бодигарда си - Джеймс Форд, шефа на Световната банка - Пол Улфовиц (присъствал и на предишни срещи, докато е бил заместник-секретар по отбраната на САЩ, в нарушение на Указа Логан)..

   Според Указа Логан е углавно престъпление член на федерално или щатско управление да се среща с членовете на чужди правителства без изричната оторизация от Президента или от Конгреса. Незаконно е членове на правителството да се срещат тайно, при затворени врати, с чужди управляващи - заради създаване на условия за корупция и шпионаж. Заради това, много изтъкнати политици присъстват, без имената им да участват в официалния списък. Въпреки Указа Логан, губернаторът на Ню Йорк Джордж Патаки присъства в списъците и е сниман как се разхожда с Дейвид Рокфелер по Брукстрийт. Вътрешни хора от Брукстрийт потвърждават, че Хилари Клинтън също присъства на среи. Джордж Буш старши, често заявява пред национални медии, че дължи много на Дейвид Рокфелер.

   Решенията, които този елит взима, засягат политиката, бизнеса и околната сред по целия свят. Тези решения се взимат при затворени врати. Те планират дневния ред на ,,бизнесаЮ. Те не планират демократичния път на хората... Мусолини има следната известна дефиниция"
   - ,,Когато интересите на корпорациите надделеят над всички други интереси, това е фашизъм"...
   По-добре е това да се нарича - Корпоратизъм. На такъв дневен ред се приема радикалния план за намаляване на населението с 80%, който Хенри Кисинджър написа през 1973г., приема се да се слага олово, живак и ракови вируси във ваксините, хлор и флуроид във водата, използване на обогатен уран...
   Билдерберг са елитна организация и срещите й протичат по определен протокол - на персонала, след като е добре проучен, се обяснява как точно трябва да се държи. Не могат да говорят с присъстващите на срещата, освен ако не бъдат заговорени. Не могат да ги гледат в очите. Трябва да се приближават отдясно, а на левичарите отляво. Не могат да ги гледат направо, всякаква ифформация за това, което се говори на срещите, не може да бъде изнасяна. Персоналът е заплашен от това да не могат да си намерят друга работа, ако издадат някаква информация пред медиите.
   Има няколко кръга охранители. Обикновено на срещите американската група се охранява от ЦРУ и специалните части на американската армия. Британската делегация се пази от МИ6 (MI-6. Изреалците се охраняват от МОСАД. Полицията като охрана, няма никаква информация, за какво е срещата. Те дори не знаят кои са Билдерберг. Следващият кръг охрана е елитна частна фирма, която пази периметъра и върши мръсната работа да пъди фотографите и да пречи на протестите. Тежката работа се върши от службите на ЦРУ и МИ6.
   Билдерберге основана от Дейвид Рокфелер и Ротшилд. Те имат основна власт. Барон Евелин де Ротшилд присъства от много години в списъка на присъстващите.
   ,,Това, което е трудно да се разбере, е как може толкова малка група от стотина мъже и няколко жени, да контролират 6 милиарда население. Всъщност е по-лесно, отколкото мислите. Тези хора работят по системна методология, при която взимаш парче пай, представете си го, и го разрязваш на много малки парчета. Начело на парчетата поставяш свой доверен човек. И така, контролирайки тези хора, ти контролираш цялата организация. Например Пол Улфовиц, който управлява Световната банка. Чрез него можеш да контролираш цялата структура. Не ти трябва да контролират какво мислят миячът и чистачът, а само да контролират какво мисли и чувства Улфовиц. Това, което той прави, ще проникне в цялата организация. Така дори с много малко  хора, контролираш милиарди."
                       - Даниел Естулин

   Билдерберг напреднаха много в създаването на световно правителство. В Европа те създадоха държава - Европейски съюз. НАФТА ще обхване всички страни там. НАФТА ще поеме ролята на Американски съюз.
   Билдерберг управляват света. Има я и ,,Тристранната комисия" от САЩ. Европа и Азия, тя също е част от Билдерберг. Никой не иска да вярва в конспирации, че световните лидери са избрани, преди да гласуваме за тях. Никой не влиза в световната политика, без да е част от Билдерберг - Клинтън се е присъединил през 1991г., Джордж Буш старши - през 1985г. И Тони Блеър по същия начин... Барак Обама?

   Срещите на Билдерберг не са предназначени за защита на националния суверенитет на САЩ, нито за интересите на американския народ. Те са в името на интересите на мултинационалните корпорации, които биха се облагодетелствали от едно глобално правителство.
   ,,Това са глобалистите - те искат свят с едно правителство. Става дума за продиктувана от частни интереси среща с членове на правителството, извън правителството, нарушаваща федералния закон, както и закона на Логан. Ние сме тук и протестираме, защото това е една престъпна среща."
- Алекс Джоунс

   На въпроса за доказателства за влиянието на Билдерберг върху американските кандидат-президенти, Джоунс твърди:
   - ,,Билдерберг решават кой да харесват най-много и застават зад него. Тези хора притежават медиите. Притежават големите корпорации. Заедно, те са собственици на трилиони долари."
   Вестник ,,Вашингтон" поус публикува статия на 9 юни 2008г. със заглавие ,,Съветник на Обама критикува А. Джонсън, бивш главен изпълнителен директор на ,,Fannie Mae", въководи процеса за намиране на вицепрезидент на Барак Обама, и че Джонсън е член на ,,American friends of Bilderberg".
   Кого си мислим, че избираме, след като лидерите ни са вече избрани? Либерали или консерватори, червени или сини - те вече са част от групата. Те държат всички козове в ръцете си. В Щатите има една партия с две фракции, а не две отделни партии (Клинтън, постоянно ходи на почивки със семейство Буш, ате го наричат свой син).
   Всъщност всичко е постановка. Те няма да оставят милиарди долари да им се изплъзнат. Нека хората си отварят очите за това. Когато изучаваме историята на човечеството, откриваме, че елитът иска да доминира задкулисно. През последните 50 години те успяха да убедят хората, че трябва да вярват на правителствата. Как стана това? Лесно, както се управляват овце... Хората просто вървят след тях. Те не искат да вярват, че такива неща се случват.
   В продължение на 50 години Билдерберг създават Европейския съюз, тихомълком, под прикритието на търговски спогодби. Сега елитът използва същата тайна програма за създаване на Северноамериканския съюз (САС), като този път процесът е много бърз.
   Международни спогодби като НАФТА, ГАТТ и АПЕК са стъпки към формирането на САС.
   Глобалистът Робърт Пастор непрестанно се сочи, като човекът зад Северноамериканския съюз. В изказванията си пред Конгреса той прокарва идеята за континентален периметър на сигурност, който изтрива националните граници и слива службите за сигурност. През последните 10 години Пентагонът се обучава с мексикански и канадски сили, планирайки те да използват в Щатите при бедствия и овладяване на размирици. В момента в армията на САЩ има над 100 000 войници, които не са американци. Пентагонът разширява центровете си за набирана на новобранци в Мексико, Филипините и Източна Европа. В цялата страна полицейските участъци на големите градове лобират за смяна на законите, за да могат в полицията да се записват и граждани на други страни. Тираните в историята са използвали чужденци за да потискат местните.
   Ако Билдерберг успеят с Северноамериканския съюз, Америка пада. Всички страни жертви ще загубят суверенитета си. Билдерберг не е личност, не е идея. Билдерберг е идеял. Една мощна група - елит, работи заедно, за да придобие върховна и абсолютна власт. разрушавайки всяка конституция на земята, колкото и тази конституция да е силна...
   Алдъс Хъксли, автор на ,,Прекрасният нов свят" и брат на Джулиън Хъксли (президент на ЮНЕСКО), изнася реч в Бъркли през 1962г., калко преди смъртта си. Той признава, че бестселърът му написан през 1932г., се базира не на измислица, а на това, което елитът смята да осъществи:

   - ,,Тук бих искал да направя сравнение между ,,Прекрасният нов сят" и една друга книга, която се появи наскоро - ,,1984" на Дожрдж Оруел. Склонен съм да мисля, че,,научните диктатури на бъдещето, а такива ще има в много части на света, ще бъдат много по-близко до модела на ,,Прекрасният нов свят", отколкото до модела на Големия Брат в ,,1984". Те ще бъдат много-близо не заради някакви морални скрупули у научните диктатори, а защото моделът ,,Прекрасният нов сят" е много по-ефикасен от другия.
Ако можете да накарате хората да са съгласни с начина си на живот, с робството си, със съществуването си, струва ми се, че естеството на върховната революция, пред която сме изправени сега, е точно това - че ние разработваме серия от техники, които ще дадат възможност на управляващата клика, която съществува и винаги ще съществува, да накара хората да обичат робството си. Хората могат да бъдат принудени да харесват начин на живот, които по общоприетите стандарти не би трябвало да харесват. Мисля, че тези методи са усъвършенстване на старите методи за терор, защото комбинират методи на терор с методи на одобрение. Има и други методи, за които можем да с сетим - например за формакологичния метод, едно от нещата, за които говоря в ,,Прекрасния нов свят".
 Резултатът ще е... ами, можете ли да си представите еуфория, която ще държи хората щастливи и при най-отвратителните обстоятелства. Тези неща са възможни"...

Билдерберг  диктува нов световен ред като ,,Биг Брадър" в ,,Прекрасния нов свят". А кой, контролира контролиращите? Кой е по-големият Брат на ,,Големия Брат"? Защо, елитът създава този канибалски дизайн на съвременното ни общество? Що з хора са това? Хора ли са това? За да видим картината на истинската реалност трябва да поставим и наредим всички парчета на пъзела от ,,Конспиративния пъзел" в една равнина. Тук отново припомням твърденията на офицера по сигурността на подземната военна база в Дълси, Томас Едуин Костело:
   - ,, Извънземните знаят как да отделят биоплазменото от физическото тяло, за да поставят в човешкото тяло жизнената матрица на рептилска или друга същност, след като са отстранили душевната жизнена матрица на човека."
Галактическата история според Андромедианците
Следното изложение е част от последната лекция на Алекс Кулиър преди той да се оттегли от НЛО сцената през 2002 г. (Наскоро той отново се завърна, но това е отделна тема). Доскоро тази лекция не беше публикувана никъде и е малко известна. Тя засяга информация дадена на Алекс от „андромеданците“ и е пряко свързана с галактическата история и точно в тази връзка намираме някои нейни части за изключително интересни, защото са дискутирани детайлно в книгата и най-вече в следговора на „Произход и история на Империите Орион и Сириус“. Макар гледната точка към галактическите събития тук да е прокарана през различна перспектива, много ясно се открояват няколко ключови елемента, които очевидно стоят в основата на повечето събития в галактиката. Следва и самия материал.
Земната история, която всички ние учим, е меко казано доста повърхностна. „Еволюирали“ сме от едноклетъчни организми и на практика ние сме един инцидент. След това нещо доста странно и същевременно чудодейно се „случило“ на двойка шимпанзета и хоп – ето ни и нас. Истинската история обаче е по-различна от умишлено изфабрикуваната такава.
Според андромеданците е съществувала древна раса позната като „Основателите“, а някои извънземни я наричат „Паа Тал“ и тя е създала масивна тераформираща програма, която пригажда планетите за живот.
Те правят това, за да пригодят тези планети и слънчеви системи, така, че да са подходящи за различни организми и изграждат екосистеми изпълнени с водород, кислород, метан и амоняк. Екосистемите са базирани на различните видове газове и са стартовата точка на колонизацията с микроорганизми и всякакъв друг живот. Използва се бомбардировка с комети и планетоиди, за да се промени ротацията и химическите елементи на планетата.
В този процес много често различни луни биват поставяни или добавяни към отделните планети с цел да сe повлияе на тяхното въртене докато самите планети биват приближавани или отдалечавани към слънцето, така че да се увеличава или намалява радиацията, която получават.
Искам да наблегна на това, че практиката да се местят планети по-близо или далеч от слънцето, както и да се местят или добавят луни, е нещо което масово се прави дори и днес в цялата галактика. Това е процес на изграждане на слънчеви системи и се случва доста често. Има раси, които могат да го правят и дори андромеданците могат да изграждат слънчеви системи.
Изглежда всички тези проекти са заложени така, че да обхванат достатъчно много звездни системи и планетарни тела, които да се пригодят за живот. На по-късен етап някои извънземни раси открили малки машини, които били построени толкова назад във времето, че никой не може да даде отговор със сигурност кой ги е построил. Те не могат да бъдат възпроизведени отново и не се знае по какъв точно начин са били построени.
Изумително е, но тези машини все още работят. Те нямат име, което да може да бъде изречено на английски. Те дори нямат символ, който ние можем да разберем. Беше ми обяснено че това са машини от антиматерия, а те самите произвеждат материя. Те са като компютри, които вие може да програмирате за всичко, което искате и тези машини буквално ще го произведат във физическа форма.
Доколкото разбрах към днешна дата има открити 7 функциониращи такива машини като 7 различни извънземни раси притежават по една от тях. Тези така наречени (поради липса на по удачна дума) произвеждащи атоми машини, са били открити при археологически разкопки. Такава машина има и на нашата планета тук. При археологическите разкопки били открити и високотехнологични строителни комплекси, огромни машини както и тераформиращи екосистеми.
Самите aндромеданци, по отношение на технология са около 4 500 години по-напред от земната такава. Това обаче е изчислено от гледна точка на нашето разбиране за време. Една година е равна на 365 дена, което е една обиколка на планетата около Слънцето. Те обаче броят годините по съвсем различен начин и нещо повече – почти всички извънземни раси го правят така.
Според тяхното разбиране, това, което се счита за година, е периода през който всяка една клетка в техните тела бива напълно дупликирана или репликирана. Ако изчисляваме нещата по този начин, 1 година би била равна на около 7 календарни години.
За андромеданците е нужно около 34 години техните тела да подменят всяка клетка в тях. Така че е трудно да се дават точни дати особено по отношение на фиксиране на различни събития случили се в историята и приравнени към земния календар. В действителност ако кажа, че нещо се е случило преди 4 хиляди години, в действителност периода е доста по-дълъг.
На тях им беше изключително трудно да ми обяснят каквото и да е изразено в земно време защото те не работят със същата концепция за време.
Всички археологически свидетелства, записи и легенди насочват към това, че „Основателите“ или „Паа Тал“ са създателите на тази галактика. Тяхното „изчезване“ изглежда е било целенасочен процес. Днешните извънземни раси не знаят почти нищо за тях – те просто не знаят.
Когато „Паа Тал“ напуснали галактиката според археологическите данни се появили други съзнателни форми на живот, рептилии, хора, както такива базирани на плазма или метан. Всички те започнали да се появяват в галактиката в пълната си форма! Помислите добре върху това. Те се появили в пълната си форма. Това означава, че те са дошли отнякъде другаде или са доведени отнякъде другаде.
Нямало милиони и милиони години еволюция в този процес. И тук виждаме същия проблем, който имат и нашите археолози тук на Земята. Те са възприели еволюцията, но за нея няма доказателства в геологическите и археологическите открития. Просто няма. Създанията се появяват в пълната си форма. (Този въпрос е обяснен изключително подробно в следговора на книгата. – бел. Alien)
Според андромеданците съществува „Създател на творението“. Според техните традиции, те считат че този създател не носи доминантната мъжка честота. Те считат, че „той“ носи „доминанта женска честота“. Според тях създателят е богиня и тя съществува. (Това твърдение на aндромеданците е едно от най-ключовите в този текст, защото засяга проблем, който може да бъде тълкуван на няколко различни равнища и именно такова детайлно обяснение на тази тематика присъства и в следговора на книгата. Освен всичко друго този текст от лекцията деликатно ни насочва и към „политическата обвързаност“ на андромеданците. – бел. Alien)
Андромеданците твърдят, че в периода преди 544 и 245 милиона години различни извънземни раси започват да откриват начини за пътуване в космоса, като повечето са ограничени само до собствената си слънчева система. Някои обаче успяват да излязат от собствените си слънчеви системи и започват да откриват и контактуват с други култури.
Започва периода на търговията между различните звездни системи. Установяват се определени търговски пътища, като се договарят различни условия за ползване. Споделянето на технология започва бързо да се развива, както и разработката на нови системи за пътуване в космоса. Били изготвени и различни договори между отделни раси и звездни системи. Само бегло ще спомена, че е имало доста конфликти между раси базирани на кислород и тези на водород.
Една определена раса, която била особено напреднала в космическите пътувания, започнала да изследва галактиката. Това били алфа-драконианците. Според андромеданците те били първите, които успели да напуснат собствената си планета и по това време били най-напреднали от всички. Техните летателни апарати били издълбани отвътре луни и планетоиди, които те „ремонтирали“ и построили в тях собствени вътрешни екосистеми и същевременно с това монтирали задвижваща тяга. Някои от тях използвали гориво, което не е петрол, а подобно на гел и било добивано в тяхната звездна система.
В периода преди 245 и 65 милиона години много от планетарните цивилизации имат напълно развит космически транспорт. Междупланетната търговия е изключително добре организирана, а нуждата за естествени ресурси увеличава още повече изследванията на галактиката от страна на тези същества.
Най-добре установените раси в галактиката по това време са от Алфа Дракон, Орионските звездни цивилизации и звездната система Лира. Между тях се сформирали много планетарни съюзи, които определили правилата за колонизация и разпростирането в галактиката.
Били открити и „космически магистрали“ (подобни на така наречените „червееви дупки“ или тунели). Те били открити през този период. До днес са открити 17 такива тунела, които свързват различни части на галактиката.
Няколко от тях обаче били проход към други галактики. И трябва да имаме предвид, че поне един от тези „тунели“ е свързан с галактиката Андромеда. По този начин се пътувало изключително бързо.
С разширяването на галактиката, обаче, много от тези „тунели от фокусирано време“ (така андромеданците описват тунелите) започнали да се повреждат. Нито една от расите обаче не знаела как точно били построени те и кой точно ги е построил. Точно затова не можело да бъдат поправени – именно защото не знаели метода на изработка. Имало предположения, че те са дело на „Основателите“, като по този начин те успели да извършат цялото това тераформиране и строеж на екосистеми в галактиката в подготовка за идването на новия живот. Но това било просто предположение. Истината е, че не знаят със сигурност. Може да са били построени и от някой преди тях. Според андромеданците 3-та плътност, както ние я познаваме, е на 21 милиарда години. А цялата вселена с всички нейни измерения е на 21 трилиона години измерени в земно време. Според андромеданците само 2 от тези тунели не са повредени в нашата галактика. Така че от 17 само 2 са функциониращи. Същевременно, докато търговията се увеличавала, разпростирането на различни форми на живот заело своето място. Експериментирането с посаждане на различни форми на живот и растителност било провеждано с пълна пара.
Нека се върнем отново към датите.
В периода преди 245 и 65 милиона години нашите извънземни предци посаждали растителност и форми на живот от една звездна система на друга. Според андромеданците посаждането на живот се извършва само с такива форми, които имат потенциал. Според тях този потенциал може да бъде развит само в сложни екологични системи. А най-сложната екологична система е тази базирана на кислород. Истински сложните екосистеми се срещат на сравнително малък брой планети в галактиката. Те разбира се като бройка може да са няколко милиарда, но предвид факта колко слънца и планети има изобщо в галактиката – те фактически са малък брой. Като цяло обаче екосистемите базирани на водород са много повече. Счита се че второто най-важно нещо във вселената след съзнанието е именно изграждането на сложна планетарна екосистема. Видовете разбира се идват и си отиват, но една напълно богата биосфера би просъществувала докато не бъде компрометирана по друг начин. Динозаврите, птиците, плодовите дръвчета са били донесени на нашата слънчева система и са били посети в 3 екосистеми. Земята, Марс и Уран. За всички развити извънземни раси и техните цивилизации запазването на биосферата било необходимост.
И така... нашата слънчева система започва да бъде посещавана все повече и повече.
Първата напълно самоподдържаща се биосфера била наречена „Едем“ и ще използвам точно тази дума защото точно така я наричат орионците, тези от Нибиру и плеядианците. (Това е изключително интересен факт, тъй като в книгата имаме на практика същото твърдение и то е че на езика на Орион изградената екосистема-градина, се е наричала Едем и най-важното – че подобни светове-градини съществуват в рамките на огромните космически кораби-майки. – бел. Alien)
Едем била точно като градина. Напълно трансплантируема биосфера, която има всичко необходимо, за да съществува и на друго място.
Нашите създатели не винаги летят в огромни кораби, което може да е донякъде заблуждаващо. Те обаче са се научили да пътуват и с по-малки апарати подсигурявайки си всичко, което им е необходимо или възможността да си го произведат. Всеки кораб-майка обаче има своя вътрешна екосфера.
Ако наблюдаваме разузнавателен кораб, ние виждаме летателен апарат с размери от порядъка на 6-7 до 160 км. Кораб с големина 160 км. може да има някакъв вид екосфера вътре в себе си, защото има екипаж и този екипаж има нужда от храна. Така те правят паркообразна обстановка вътре в кораба и създават екосфера в него. Повечето от корабите, които са катастрофирали на Земята са просто малки кораби-разузнавачи.
Ако кораб с размери от порядъка на няколкостотин км. удари Земята, това би причинило смяна на полюсите и всички биха узнали за този факт. Но по въпроса за много големите кораби... Ще ви дам пример с един андромедански кораб-майка.
Тези кораби представляват напълно завършени сфери и от вътрешната си страна те са напълно завършени светове сами по себе си. В центъра на тези кораби се намират екосистеми под формата на паркове с огромна големина. Този който аз видях беше с дължина над 30 км. от единия до другия край.
Самият кораб беше с големина 1500 км. и за да видя буквално всяка част на кораба щяха да ми трябват 25 години. Толкова огромен беше. Имаше буквално всичко.
В тези паркове вие дори не можете да разберете, че се намирате в космически кораб. Бихте си помислили, че сте в някой национален парк в САЩ. Те са напълно завършени сами по себе си и можете да видите всякакви растения там.
Когато се колонизира една планета те изпращат екип на повърхността и изграждат всеки път своеобразен „Едем“. Това което правят е буквално да спуснат 12 цилиндрични антени. Те поставят тези антени под земята – поне 2 км. под нея. След това тези антени се свързват. И когато се свържат те създават купол – честотен купол.
След това разтоварват растенията, плодните дървета и всичко от което имат нужда и тази биосфера бива направена така, че да пасва на тяхната физиология. Не трябва да има прекалено много кислород или въглерод, а само точно толкова, колкото е необходимо. Извън тази система условията може да са различни, но тогава просто се ползва космически костюм. Но когато те се върнат – те се завръщат към тяхната си биосфера – все едно живеят на собствената си планета.
Точно за това говоря. Точно това е Едем. За това говори и Ричард Хоугланд във връзка с куполните структури и тяхното предназначение.
Първата такава градина била основана в Северна Америка на границата между днешните щати Ню Мексико и Аризона. Тя била основана от Ciakar – форма на живот базирана на водорода. Водородът е газ и нашата физиология не ни позволява да го дишаме и да живеем в подобна околна среда. Тази колония била основа преди 899 701 години. Тази биосфера била населена от рептилианска цивилизация с кастова система. Тази биосфера била построена от офицерската каста, а не от кралската такава.
След това Орион установява Едем. Те дошли от Ригел и Бетелгейзе. Те установяват своя пръв Едем в днешен Китай преди 763 132 години.
Скоро след това Капела, част от Голяма Мечка установява своята напълно функционираща градина преди 741 237 години на територията на днешно Южно Чили.
След това идват и тези от Вега, познати като лирианци. Те установяват колония преди 701 655 години в Северна Африка на територията на днешната граница между Либия и Нигер. Искам да знаете, че от археологическа гледна точка в Етиопия има абсолютно изумителни неща, които са били изоставени и които „пещерните хора“ определено не са построили.
Следват тези от Касиопея преди 604 003 години. Това е изцяло инсектоидна раса, която прави колония в днешен Алжир.
Следва Нибиру, както всъщност са познати днес. Те правят своя Едем преди 585 133 години в Египет. След това Орион изпращат друг „екип“ на Земята преди 87 300 години близо до днешен Пърт, Австралия. Разположението на тези точки обаче не е било на същото място, каквото е то днес от гледна точка на географска ширина. Някои от колониите след известно време напуснали планетата, защото получили информацията, която им била необходима.
Лирианците се завръщат преди 83 400 години. Някой ходил ли е в Баската държава? Никой не знае откъде е произлязъл техният език. Това е древен лириански език, който е оцелял. Той е извънземен. Фактически всички езици са такива, но този специално е много близо до оригиналния.
Орион се връща отново преди 73 414 години в местност до границата между Венецуела и Бразилия.
71 933 пр. н.е е основана Лемурия като обща колония. Всички раси местят техните градини на континент в Тихия Океан. Тези раси са лирианци, плеядианци, от Сириус А и др.
57 600 пр. н.е е основана Атлантида. В периода между основаването на Лемурия и Атлантида плеядианците си тръгват ядосани от неразбирателство. Те обаче се връщат при основаването на Атлантида. На практика всички които основават Атлантида са базирани на кислород с изключение на Нибиру. Някои от Нибиру дишат кислород, защото идват от Сириус. Но други дишат водород. Те все пак могат да функционират ползвайки специален костюм.
31 017 пр. н.е Лемурия е унищожена от война.
27 603 пр. н.е Атлантида е унищожена.
този клип е като добавка към тази история защото също съдържа много информация Интервю с Алекс Колиер 1994 Interview with Alex Collier
http://youtu.be/J5aUtEsY8Hw
интервю предоставящо информация за произхода на религиите,луната от къде произлиза човешкия вид кой е колонозирал Планетата Земя кои са Драко-рептилите и сивите и каква е тяхната роля в земната история до ден днешен.
СЪБУДИ СЕ ЧОВЕЧЕСТВО
Планетата, Човечеството и Цивилизацията в опастност! Предупреждение към цялото човечество

На планетата Земя се води глобална война, за която болшинството от човечеството дори и не подозира.

За нея не пишат по вестниците, не съобщават по радиото и телевизията, не бият камбани и не вият сирени, но от това тази война не става по-малко реална и по-малко опасна.

Генералите на тази официално не обявена на човечеството война не стоят на никакви командни пунктове, челни позиции или фронтове, защото в тази война такива няма. В нея не участват армии, не се водят битки и не се използват оръжия от познатите на човечеството, но последствията от нея не са по-малко жестоки и опасни, защото това е война за овладяване съзнанието на хората и в нея са впрегнати оръжия и оръжейни системи, за които човечеството изобщо не подозира и дори не може да повярва, че съществуват.

Тази война се ръководи от хора, отдавна загубили божествените заложби на човешки същества, които никога няма да се покажат открито, докато не постигнат крайната си цел. Те заедно със същества от други светове, с които са влязли в договорни отношения от средата на 50-те и началото на 60-те години на 20ти век , продавайки интересите на цялото човечество, сформират така наречения "Х" команден фактор, имащ за крайна цел поставянето на човечеството под пълен контрол. Днес все по-голяма част от будното човечество ги познава под титлата СВЕТОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО - въдворител на НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД в съвременния свят.

Тази групировка, разполагайки с колосални материални и финансови средства е впримчила като в стоманен юмрук армии от висококачествени учени, специалисти, идеолози, пропагандатори, политици, религиозни дейци, сформирани под тяхно ръководство неправителствени организации, за постигането на своите свръх сатанински цели ,без дори повечето от тези хора да се усещат за какво отдават своя професионален талант. В тази гигантска адска машина са впрегнати в услуга всички медии, каквито са Мегаинформационните комплекси и по-голямата част от световните средства за масова обработка съзнанието на хората.

За тях работят могъщи институти и лаборатории, финансирани с огромни субсидии от така наречения "черен бюджет", които са разработили техника и технологии със свръх възможности за въздействие и поразяване, които съвременният интелигентен човек би възприел като фантасмагории или измислици, но те са реалност, съществуваща и действаща по различни точки на земното кълбо, експерименталните поседици, от въздействието, на които върху климата, почвата и водата са потресаващи. Свидетелство за това са последвалите драстични промени в климата и експоненциално нарастналите природни бедствия и катаклизми, особенно в последното десетилетие на 20 век, когато експериментите със създадените вече нови оръжия и оръжейни системи за гео-физично въздействие върху планетата, особено зачестиха.

Практичеси свръх сатанинския план за управление, контрол и доминиране над човечеството от страна на шепа самообявили се едва ли не за богове хора, води началото си от столетия. Твърди се, че сформираните тайни общества поддържат контакти, както на телепатично, така и на физическо ниво със същества от други светове, за които по информация, данена от самите тях се знае, че те са тук, за да консумират и използват човечеството. Всъщност контактите в най-ново време водят началото си от края на 19 век, когато немски окултисти влизат отначало в телепатичен а в последствие и в пряк контакт с извънземни същества от Съэвеэдие "Телец", живеещи на планетите "Суми" и "Ер", въртящи се около звездата "Алдебаран" и расата на Грейовете - Сивите, пришълци от планетата РИГЕЛ, съюзници от войнствената империя на Съзвездие " Орион." Контактите са осъществени от контактьори на немските тайни окултни общества" ТУЛЕ "и "ВРИЛ", които по- късно - през 30те и 40те години на 20ти век ще финансират и първите високо-технологични разработки в областта на авиационната техника, нямащи нищо общо със съществуващата авиационна техника и технология, познати по това време. Това е моментът, от който времето започва да работи за нацистка Германия, която успява да изпревари значително съюзниците в най-важните сфери на военната техника - авиационната и морската. Тогава са построени първите летателни апарати от типа "летяща чиния", известни като "Фуу файтъри" от серията "Хонибу" - I и II, представляващи електро-гравитационни дискове, развиващи фантастичната за това време (пък и за сега) скорост от 3600 до 6000 км / час. Военноморския флот на Германия беше снабден с подводници - Субмарини от типа "V80",с Валтеров двигател и достигащи скорост 26 възела / около 50 км/ч. при максимална скорост за обикновените подводници - 9 възела /, нещо немислимо като реалност по онова време, чиято технология и до ден днешен остава неизвестна.

През 1938 -39 година Германия започва да разработва своя тайна база под ледовете на континента Антарктида под наименованието "Нова Швабия".Там,според някои оцеляли документи и преки свидетели е откарано огромно количество оборудване- машини и съоръжения, релсови пътища, специални фрези за прорязване на тунели в ледовете, бойна техпика и радиолокационно оборудване.

Според някои строго секретни документи на "Третия Райх", пленени от съюзниците, Нова Швабия имала 600 000 квадратни км. площ и е обявена за неприкосновена германска територия през 1937 г. Твърди се, че в края на войната там са откарани всички подводни лодки, последен модел от горепосочения образец, както и летящите дискове от типа "Ханевю", от които до тогава имало произведени общо 16 броя.

През 1941 година немците установяват контакт с южно-американското племе Угха Монгулала, което ги помолило за защита от прищълците, които според техния вожд Татунки Нара са на планетата от преди 15 000 години.Те отвели немците в местност, не далече от селището Унтер - Акакор, където им показали изоставен от пришълците кораб, който имал формата на диск, с диаметър около 25 меттра.

Още през същата година в Германия са разработени чертежите, а първия опитен модел на летателен апарат от този вид е завършен през м. юни 1942 година. Разработката е направена в 4- то опитно конструкторско бюро на СС. През месец ноември 1943 година започва и серийно производство на космически кораб, тип "Хонибу - 1" , притежаващ следните технически характеристики :

- Диаметър - 26,3 м.
- Скорост - 6 000 км/ч./ максимално разчетена - 21 000 км/ч./.
- Максимална продължителност на полета - 55 часа.
- Приспособеност за полети в космическото пространство - 100%.

Първият действащ космически кораб, тип " летяща чиния " е произведен в началото 1944 година. Този изключително бърз и маневрен летателен апарат, снабден с протонни оръдия и антигравитационен двигател, ползващ свободната енергия на Вселената, е разработен от Техническата академия на Луфтвафе под ръководството на конструктора Виктор Шаубергер. Технологията, по която е разработен двигателя, известен сред професионалните кръгове като Тахионаторът на Туле е разработка на малко известния учен, изобретател и конструктор Ханс Колер.

Има сведения, че с такъв кораб е осъществено пътешествие до Луната и Марс, или с други думи, истинската космическа ера за човечеството, водещо се в тайните исторически хроники на планетата като петата - Арийска раса, води началото си от това време.

На управляващите кръгове на съюзниците дори и през ум не им е минавало тогава с каква технологична мощ е разполагала нацистка Германия. За всичко това те ще разберат едва по-късно - в края на войната, когато на победителите става ясно, че шансът от превантивния удар по заводите за производство на тежка вода, за германската атомна бомба, пректически е спасил светът от унищожение.

След края на войната тези изключителни технологични разработки, заедно със специалиститие, разбира се попадат в САЩ, благодарение на което там успяват да развият ядрената технология, както и космическите си програми, стратирали в средата на 60те години.

САЩ е фактически втората държава в съвременния свят, осъществила контакт с извънземните расата на Грейовете, но и при тях този контакт поема по същата спирала на развитие, преследваща единствената цел - установяване на тотално господство над човечеството.

Хронологията на събитията, касаещи прякото ангажиране и обвързване на САЩ в Глобалната, космическа, конспиративна програма на войнствената империя от Орион, известни на Земята под тривиалното име "Тъмните сили", води началото си от началото на 30-те години.
През 1933 година американското правителство начело с президента Франклин Делано Рузвелт подписва споразумение с Грейовете, обозначени в споразумението като групата"Кs".
Според американския изследовател Алфред Бьялеков, американската администрация предприела този ход в отговор на това, че нацистка Германия вече имат договорни отношения с друга извънземна цивилизация от планетата Алдебаран - Съзвездие "Телец".
Реалното включване на САЩ в голямата космическа игра води началото си от 1947 година, след катастрофата на НЛО - космически кораб с четирима астронавти на борда от планета РИГЕЛ - Съзвездие "Орион". Катастрофата е станала в покрайнините на градчето Розуел, където по това време се намира "509- та" бомбардировъчна ескадрила на американските ВВС със самолети "В-29", способни да носят ядрен товар.
Обектът катастрофира в ранчото на фермер през нощта на 2 юли 1947 година, поради лоши метеорологични условия. Намерен е след 7-8 дни търсене на специални части на Пентагона при изключителни мерки за сигурност. Около обекта разпръснати са намерени телата на 4 членния екипаж, намиращи се във фаза на разложение и нахапани от гризачи. Корабът заедно с телата са откарани със специален самолет във Военно въздушна база "Райт Патерсън "за изследване.

За катастрофата в Розуел докладват на президента Хари Труман, че намерените отломки принадлежат на разузнавателен кораб от извънземен произход с малък радиус на действие.

Един от четирите извънземни, загинали при катастрофата на НЛО на 02.07.1947г. в Розуел. Фотографията е направена от барон Николас ван Поппен по заръка на секретните служби на САЩ. Съществото е наречено "EBE" - Extraterestrial Biological Entities.

В резултат на този потресаващ инцидент през месец декември 1947 година се създава специален отдел към ВВС на САЩ, който стартира строго секретен проект за разследване на подобни случаи с кодово наименование "Знак". В проекта влизат водещи американски учени по това време. Той се ръководи от разузнавателните служби на ВВС в авиобаза "Райт Патерсън" - щат Охайо. Междувременно проект "Знак" е закрит и е заменен от нов проект с кодово наименование "ГНЯВ".

Първият документ от военните по повод НЛО вижда бял свят на 30 юли 1947 година. Той е издаден от техническите служби на ВВС от базата "Райт Патерсън", с които фактически се потвърждава съществуването на "летящите чинии " и чрез който се задава въпроса: От къде идват те? Експертите от ВВС на САЩ правят следните заключения:

1."Летящите чинии" съвсем не са измислица, те не могат да бъдат обяснени с неправилно интерпретирани природни явления. Нещо наистина лети.
2. Липсата на искания за информация от страна на високопоставените кръгове подкрепя идеята, че става въпрос за секретен проект, за чието съществуване са известени президентът и приближените му.
3. Какъвто и да е произходът на тези обекти, ето какво може да се каже за външния им вид:
- обектите имат метална повърхност:
- когато оставят след себе си диря, тя е леко оцветена в синкаво-кафеникаво и прилича на газовете, отделяни от ракетен мотор:
- обектите имат кръгла, или поне елипсовидна форма, плоски отдолу и леко изпъкнати в горната част. Размерите им са нещо сродно между тези на "С-54 "и "Костелейшън":
- в някои доклади се споменава и за две издутини, разположени в задната част, симетрично спрямо оста на полета:
- съобщава се до девет обекта, които летят заедно, със скорост винаги по-висока от 300 възела / 500 км/ч /:
- дисковете леко се поклащат хоризонтално, когато се движат в група,сякаш извършват вълнообразни движения: "

През м.август на най-високо ниво се взема решение да бъде сформирано специално подразделение, което да се занимава само с проблемите на пришълците.Управлението трябвало да има специални права и пълномощия.

ЦРУ се създава на 24. 09. 1947 година, с указ на президента Хари Труман, пър воначално като Централна разузнавателна група, имаща за задача да се занимава само с въпросите, свързани с присъствието на извънземните на планетата. В приетия по-късно Закон за националната безопасност, тази група започнала да се нарича ЦРУ, а създадения след това Съвет за Национална Безопаснот /СНБ/ е с цел да следи работата на секретните служби, занимаващи се с проблема " НЛО - ИЗЦ".

През 1948 година ЦРУ стартира свой собствен, строго секретен проект за изследване на НЛО с кодово наименование "Робертсън", по името на шефа на отдела, който го ръководи. Изглежда в контекста на този проект ЦРУ чрез свои агенти уби Джеймс Форестал, който не беше съгласен с премълчаването на информацията за НЛО и извънземните и се канеше публично да обяви проблема в американския конгрес. В комисия "Робертсън" влизат:

1. д-р Робертсън - председател, експерт по оръжейни системи.
2. д-р Самюъл Гудсмит - атомен физик.
3. д-р Торнтън Пейдж - астрофизик.
4. д-р Лойд Бъркнър - геофизик.

По-нататък към групата са включени д-р Джей Алън Хайнек - астроном и ракетния специалист Фредерик Дюран. Тази група направи своя работна среща от 14 до 17 февруари 1953 година, на която присъствали и голям брой сътрудници и служители на ЦРУ и рзузнавателните служби на ВВС. На тази среща се взема решение да се изготвят документални и анимационни филми за НЛО, осмиващи и дискредитиращи проблема. Поръчките за филмите са дадени на фирмата "Уолт Дисни".

През 1949 година в близост до градчето Атцтека, не далече от Розуел катастрофира втори летателен апарат с астронавти на борда. Катастрофата става в резултат на авария, получена вследствие облъчване на обекта с радар на американските ВВС. Този път един от астронавтите е хванат жив и откаран при изключителни мерки за сигурност, предполага се в Лос Аламос. Съществото се описва като рептилоиден хуманоид, приличащо и на насекомите по анатомичен строеж. То било наречено "ИБС" - Извънземна Биологична Същност.

"ИБС" живее четири години и умира през 1952 година като преди това установява връзка със свойте чрез телепатичен контакт, като за тази цел използвал шестстенен кристал, който светел като екран. От контакта станало ясно, че "ИБС" принадлежи на друга ИЗЦ, идваща от друга звездна система.

След катастрофата в Розуел президентът Труман постоянно държи връзка по проблемите с присъствието на пришълците, не само със съюзниците на САЩ, но и със СССР. Това е направено с превантивна цел на самозащита, при опасност от масирана интервенция от страна на пришълците, застрашаваща съществуването на човечеството.
На пресконференция, проведена на 4 април 1950 година, в качеството си на върховен главнокомандващ армията на САЩ, Труман заяви:

"Аз мога да ви уверя, че летящите чинии, освен че съществуват, не са създадени от нито една държава на земното кълбо..."

На 04.11. 1951 година той със специално разпореждане създава супер секретната National Security Agency/ NSA/, имаща задача да се занимава с дешифриране езика на извънземните, а така също да установява пряк контакт с тях. Тези операции стартират под кодово наименование "СИГМА". Друга задача на NSА е всячески да прикрива присъствието на пришълците на Земята.

NSA, дори е имала възможност да поддържа връзка с извънезмните бази на Луната, както и с други извънземни космически обекти, намиращи се в орбита. Специалният режим на NSA и позволява да не попада под ударите на никакви закони.

Днес NSA получава 75% от всички средства, отпускани за разузнавателните служби в САЩ.

През лятото на 1952 година - на 20 юли във Вашингтон се разиграва, може би най-голямото предизвикателство с НЛО в най-новата история на човечеството. Било привечер, когато над Капитолия и Белия Дом прелитат на не голяма височина цяла ескадрила НЛО, конфигурирани в правилна геометрична форма.Интервентите направили този впечатлителен нальот точно над главите на американската администрация в отговор на хвърлената ръкавица по време на дебат в Белия Дом, че "ето виждате ли, щом като НЛО ги има и са тук, защо не прелетят над Капитолия".... и те наистина прелетели, при това без да се бавят.В отговор на това, само четири дни по-късно, лично от президента до Пентагона е издадена следната заповед:

"На основание разпореждане на президента Министерството на отбраната заповядва: да бъдат сваляни всички НЛО, ако не се подчинят на изискването да се приземят..."

Президенската смяна в Белия Дом в началото на 1953 година с идването на власт на републиканката администрация начело с ген. Дуайт Айзенхауер води до ускоряване на строго секретните проекти, касаещи задкулистните връзки на САЩ с представителите

на Грейовете. Президентът Айзенхауер и Нелсън Рокфелер разработват план по създаванено на секретна организация с абсолютни пълномощия по проблемите на пришълците. Със секретно президентско разпореждане NSC 5412/1 Айзенхауер създава Постоянен комитет, наречен "Mjestics 12" / "MJ-12"/ за надзор и координация на всички секретни акции, свързани с проблемите на пришълците, а Нелсън Рокфелер е назначен за председател на Консултативния комитет по въпросите на правителствените организации, в който влизали високопоставени чиновници и учени.

Официално този комитет е бил подчинен на Департамента по здравеопазването, просветата и социалното обезпечаване. Първоначално за членове на "Мажестик -12" са избрани:

1. адмирал Роско Хилънкетър - работил в разузнавателните служби на ВМФ на САЩ по време на Втората световна война.Той е първият директор на ЦРУ и изключително предан на президента.

2. Джеймс Форестал - Министър на отбраната по време на инцидента в Розуел, ползващ се с изключителното доверие на президента. След ранната му смърт през 1949 г. е заменен от генерал Уолтър Смит..

3. д-р Ванивар Буш - шеф на Служба за научни изследвания и развитие

- OSRD, професор в Масачузетския технологичен университет. 4. ген. Хойт Ванденбърг - Ръководител на Военната секретна организация - "G2", в последствие стана втори директор на Централното разузнаване - "DC1", а от 1948 г. е началник щаб на ВВС.

5. д-р Детлеф Бронк - бивш президент на университета "Джон Хопкинс", а по-късно президент на университета "Рокфелер" в Ню Йорк.

6.Гордън Грей - ръководител на Комисия за психологически и стратегически операции на ЦРУ, богат адвокат и бизнесмен, бивш служител на тайните служби по време на войната.

7. Джером Хънсекър - ръководител на НАСА (включен по-късно).

8. ген. Роберт Монтегю - шеф на Военно - въздушна база.

9.Доналд Мензел - астроном, астрофизик, един от най-големите експерти по криптоанализа. Познат на обществото като най-заклет противник на НЛО.

10. д-р Лойд Бъркнър - член на Комисията "Робертсън" и секретар на Комисията за изследване и развитие

11. ген. Натан Туининг - командир на поделения на ВВС.

12. Сидни Сойърс - секретар на Националния съвет за сигурност.

По данни на Уилиам Купър - специалист по НЛО изследвания в състава на "МJ - 12" по-късно, на конкретно освободено място са били включени Джон Фостер Дъллес - държавен секретар, Алан Дълес - директор на ЦРУ, Чарлз Уилсън - министър на отбраната, Артур Редфорд - началник на ген.щаб и Едгар Хувър - директор на ФБР.

През ноември 1953 година американските асрономи засичат в Близкия космос голямо количество обекти, приближаващи Земята. Отначало те помислили, че това са астероиди, но много скоро разбрали, че това са управляеми космически обекти. Тези астрономи работели по проект "СИГМА" с цел прехващането на корабите на пришълците и установяване на контакт с тях.

Достигайки Земята обектите заели много висока орбита над екватора. Това били няколко грамадни кораба. С помощта на радиоконтакти и използване на двоичен код, разработен по проект" ПЛАТО" се отдава възможност да се организира приземяване на корабите. Тогава е установен и първия официален контакт " лице в лице " с извънземните. Проект" ПЛАТО" имал задча да установи дипломатически отношения с пришълците. По негова линия ВВС на САЩ, след 1949 създават плътна радио-локационна система с помощта на която 13 пъти тогава били засечени огромни космически кораби в Близкия космос.

Групата извънземни от тази флотилия, нямали нищо общо с Грейовете. Те били представители на Съзвездие "Плеяди". Същества, имащи чисто човешка структура - високи окло два метра, с руси дълги коси и големи сини очи. Плеядинците предложили на САЩ безкористна помощ за ускоряване на духовното развите на човечеството, но в отговор САЩ поискали технологии и оръжия, така както постъпили и с Грейовете. В резултат на това последвало предупреждение веднага да се започне с ликвидиране на всички ядрени оръжия и да се пристъпи към екологично спасяване на планетата! Предупреждението към американската администрация било във връзка с голямата опасност от самоунищожение на цивилизацията, както и за голямата опасност от екологична катастрофа на Земята.
Към предупреждението на плеядинците САЩ се отнесли с особенна подозрителност,защото според тях премахването на ядрените оръжия щяло да ги направи безпомощни пред извънземното вмешателство и категорично отказали тяхната помощ.Тогава правителството стиганло до извода, че приемането на подобни условия биха застрашили националната сигурност и биха сериозно попречили върху реализирането на глобаните им интереси.
Плеядинците направили и второ - категороично настояване за унищожаване на всички ядрени оръжия, което също било отхвърлено.
На 24 октомври 1954 година, гражданинът на САЩ Дик Милър получава покана да посети НЛО в някаква гориста местност на щата Орегон. Срещата наистина се състояла, но този път гостите били от съзвездие "Алфа Центавър". Те поканили Милър на борда на кораба, където той се срещнал и провел среща с командира на кораба.
Посетителите му разказали за гибелта на Атлантидаи за това, че тя е била член на Галактическата Конфедерация до загиването й, нещо, което съвременната цивилизация още не е постигнала, а категорично следва същия път на самоунищожение:

..."Земята беше член на Конфедерацията, до катастрофата на Атлантида и сега може да влезне в нейния състав.В последните години ние установихме кон- такт с ваши ръководители от някои държави. За съжаление трябва да отбележим, че вашите власт имащи, или не вярват, че народите от Земята са достъчно зрели за такъв род прогрес, или от користни подбуди не искат да дадат на хората да почувстват новопридобитата свобода Ние не можем да заставяме вашите ръководители да следват нашите съвети, затова ние се обръщаме направо към отделни граждани..."

На фона на всичко това в САЩ се стартира широкомащабна кампания по категорично отричане присъствието на НЛО на Земята, базирана върху два железни принципа - секретност и лъжа!

Под палката на тези два принципа играят всички - правителствата, църквата, окултните общества и т.н. в името на националната сигурност на САЩ. В прикриването на фактите участват всички секретни организации, създадени във връзка с проблема "НЛО - ИЗЦ" като "МJ 12", "PI-40", отрядите "Делта", "Обществото на Джейсън", всички разузнавателни служби на американската армия и флота, Следственият отдел на Министерството на отбраната, ЦРУ, АНБ и т.н.

Следвайки твърдо наложената от "Мажестик -12" и Тайното общество линия , в САЩ и по целия свят са издадени "научни" и популярни статии, създаващи около проблема "НЛО - Извънземните цивилизации", атмосфера на ирония и сарказъм. /кампания, продължаваща и до ден днешен/. Независимо от това, обаче фактите показват, че периодът 1952 -53 година е свързан с най-много катастрофи на НЛО по цял свят. Материали, пряко изнесени от администрацията на Айзенхауер, посочват десет катастрофи: четири в щата Аризона, две в Тексас, една Ню Мексико, една в Монтана и една в Южна Африка. Били пленени 26 мъртви пришълци и четирима живи.

Следвайки хронологията на събитията, изключително важна дата се явява 20 февруари 1954 година, когато е осъществена първата официална среща между президента на САЩ, Дуайт Айзенхауер с представителите на извънземната раса от едн Съзвездие "Плеяди".
Пет космически кораба от различен тип се приземили на Военно въздушната база "Едуардс", независимо от опитите на американските военни да ги свалят. Айзенхауер е бил поканен на един от корабите на пришълците, където се състоял разговор на английски език. Външно пришълците по нищо не се различавали от земните хора. Те предали на Айзенхауер, че искат да започнат осъществяване на програма по възпитаване на земляните като първо им се разкаже как е устроен техния свят. Айзенхауер изразил загриженост, че хората от Земята не са готови за подобни неща и че има опасност на планетата да настъпи паника. Срещата завършила с демонстрация на летателните възможности на кораба, който в един момент станал невидим.

Според един от най-известните в света изследованели на проблема НЛО Бил Купър, в своя доклад "The secret Goverment" (Тайното првителство) групата извънземните от Плеядите предложили на човечеството изключителна помощ за неговото духовно развитие и спасяването на планетата Земя от екологична катастрофа. Плеядинците посъветвали човечеството да спре взаимното си изтребване, замърсямането на планетата и безжалостната експлоатация на естествените ресурси на Земята. Те настоявали за установяването на хармоничен начин на живот с майката природа.

През месец юли 1954 година, вследствие на тази среща, президентът Айзенхауер проведе в Белия Дом съвещание с групата "Majestic 12". Срещата постави началото на строго секретен проект "Аквариус", чиято цел е събиране и обработка на всякаква научно-техническа, медицинска и разузнавателна информация с цел стартиране на нов етап от развитието на земната наука, техника и технология.

Междувременно на военновъздушна база "Холоман" е извършено ново кацане на няколко кораба постоянно кръжещи около Земята.Този път това били представителите на групата извънземни от Съзвездие "Орион", известни като "дългоносите сиви", които са високи 7-8 фута / около 2,40 м. /, имащи антропоморфен вид, но генетично приличащи на насекомите. Те идват от системата на Червената звезда "Бетелгойзе" - Съзвездие "Орион", която според тях умирала и те потърсили спасение на планетата Зем, където пребивават от преди 15 000 години.

На тази среща било постигнато първото споразумение, според което САЩ се ангажират да предоставят територия на грейовете за построяването на бази, и да си затварят очите относно експериментите, които "гостите" щели да провеждат с планетата и човечеството, срещу предоставяне на технологии от извънземен произход. Базите са построени под индианските резервати, на границата на щатите Юта, Колорадо, Ню Мексико и Аризона. За построяването им е сформирано специално подразделение за охрана под кодово название "Delta Force", а за сторежа, оборудването и обзавеждането са привлечени фирми като "Rent Corporation" General Electric", "AT&T", "Stanford Research Institute", "Bachtel Corporation". Всичките тясно свързани с ЦРУ.

Единствената възможност за финансирането на тези подземни бази била чрез организиране на нелегален износ на наркотици. Бил Купър / изключително вещ специалист по проблема/, изказва предположение, че в разработката на проекта по разпространението на наркотици взел участие Джордж Буш - баща, както и висшестоящи членове от управителния съвет на "Zapta Oil "в Тексас . "Zapata Oil " по това време провеждала експерименти с нови технологии в морските кораби. Може да се предполага, че наркотиците са били изпращани по различни места на света.

"Де факто" периода 1954 - 1959 година за САЩ представлява подготвителното време чрез отдаване на територия, построяване на специални бази и лаборатории и сформирането на съвместни научно-технически екипи с извънземните. Тогава се сформира и международното, Тайно общество - Билдербергери, което прие в свой ръце въпроса, свързан с надзора и координацията на действията по съхраняване на информацията и строго спазване на тайната за присъствието на Извънземните на Земята.

Този период е фактическото начало на разгърналата се по-късно с бурни темпове Научно-техническа революция на човечеството.

От този момент нататък стартират като лавина свръх - секретните разработки във всички области на военната техника, но най- вече в авиационно космическата. От тогава водят началото си и проектите по разработката на самолетите Логхиийд - "U-2" , Логхийд "SR - 71 Black Bird," свръх високо технологичната програма "Стелт" и естествено, разработките на екзотичните летателни апарати, ползващи свободната енергия на Вселената.

Ролята на главен координатор по всички тайни проекти, свързани с Извънземните, както вече става ясно поема групата на Билдербергерите, в която вземат участие над сто представители на вишите финансови и промишлени кръгове, политически, профсъюзни, църковни и военни лидери, учени и журналисти от Европа и Северна Америка. Щаб квартирата им се намира в Женева, а още от основаването си това тайно общество сформира и Тайното световно правителство, под чийто контрол и управление днес попада почти целия свят.

През 1955 година, на "МJ- 12" става известно, че извънземните са започнали брутално да нарушават клаузите на договарката от 1954 година. Потвърдило се и подозрението, че пришълците не са предали на "МJ- 12" основните си намерения и цели относно контактите си с хората и похищението им. Било доказано, че на живи организми, животни и хора са провеждани експерименти и опити далеч излизащи извън рамките на споразумението. Оказало се, че Грейовете ползвали живи части от човешки тела за поддържане на живота си. Било разкрито, че те експлоатират голямо количество хора, превърнати в роби и в суров материал за изземане на органи. Към тях имало и подозрения, че те поддържат връзки и със СССР, което по- късно се потвърдило. В резултат на това правителството на САЩ предприема редица мерки пришълците да бъдат спряни с военни средства, дори ако има възможност те да бъдат изгонени от САЩ и от Земята. Всички опити в това отношение, обаче претърпели пълен неуспех, поради явна неравнопоставеност на силите.Оръжието на американците било слабо ефективно спрямо оръжито на пришълците, за това "М!-12" приема решение за продължаване на дружествените отношения с Грейовете до тогава, до като не се изобретят нови технологии, позволяващи разработката на ефективни оръжия, с които реално да може да им се противостои. Смятало се е да се предложи на СССР и другите държави, обединяване на усилията в името на спасяването на човечството. Тогава бяха разработени плановете за създаване на два класа оръжие - конвенционални и ядрени. В резултат на това стартират проектите "Джошуа" и "Ескалибур".

"Джошуа" това е оръжие, пленено от немците по времето на Втората Световна Война, способно да пробива броня с дебелина десет сантиметра от два километра разстояние. Оръжието е разработено въз основа на ниско-честотни звукови колебания. Планирало се да бъде използвано срещу летателните апарти и лъчевото оръжие на извънземните. "Ескалибур" - това е вид оръжие, доставяно до целта с ракети. Височина на полета до 10 000 метра, отклонение от целта - 50 метра, поразяване на земни цели с дълбочина до 1000 метра. Оръжието е с мощност един мегатон на ядрена глава и било предназначено за унищожаване на подземните бази и бункери на пришълците. Междувременно през 1956г. САЩ и СССР осъществяват операция под заглавие "Deep Freeze" за акустиране на континента Антарктида с цел унищожаване на базови лагери на извънземните там. В операцията участват 3000 човека, 200 самолета, 12 кораба и 300 автомашини. За резултатите от операцията няма точна информация.

Сътрудничеството между САЩ и СССР по отошение на придобилия вече глобален проблем от първостепенна важност за човечеството и цивилизацията - "Интервенция на планета отвън", продължава и по проектите "Алтернатива "1,2 и 3. По линия на тези проекти, представителите на двете свръхсили ежегодно се срещат на специални подводни лодки под ледовете на Арктика. На тези срещи в частност е било взето и решението за отстраняване на общите врагове, които могли да завземат Земята. Протоколите от заседанията на тези срещи се пазят във Вашингтон, Москва и Женева - щаб квартирите на проекта "Алтернатива". От тези факти излиза, че Съединените Щати и Съветския Съюз са били условно противници, а в действителност, както ще разберем и по -натам, те най-тясно са си сътрудничили в почти всички сфери на науката, техниката и технологийте. Сътрудничество, обединило ги в името на противодействието срещу външния фактор.

"Де факто" излиза, че Студената война и надпреварата във въоражаването са представлявали паравана, зад който огромните финансови и материални средства, изсмуквани от обществата са били впрегнати в осъществяването на тези тайни проекти и програми.

Идването на власт на демократическата партия начело с Джон Кенеди до този момент изобщо не нарушава програмите, но при Кенеди се засилват и гражданските проекти по овладяване на Космоса. В своята реч по случай встъпването си в длъжност като президент на САЩ, Кенеди отправи апел към американския народ до края на 60те години американците да изпратят човек на Луната. /Ясно е, че Кенеди като не член на Тайната група, изобщо не е знаел, че "де факто" първото кацане на Луната, е осъществено още през 1959 година с помощта на кораби на Грейовете/.

Апелът на Кенеди беше ловко използван от заинтересованите лица за прехвърлянето на огромни финансови средства, отклонени от явните проекти и приляти в тайните.. Същото нещо, но под друга форма се правеше и в Съветския Съюз, в резултат на което на 22 май 1962 година е осъществено и съвместно, скрито кацане на Марс по линия на тайните проекти, където е регистрирано атмосфера с температура 4 градуса по Целзий и налягане 704 милибара. Някъде в тайните сейфове и до днес се пазят първите предавания от Марс на английски и руски език. Астронавтите предават: "Ние сме на Марс и имаме въздух". Има заснет, дори и филм, който е бил строго засекретен . Този факт, обаче не успява да остане скрит, защото кацането на Марс е било регистрирано и заснето от английския астроном Сър Уилиам Балентайм с помощта на телескопа "Jordell-Bank." Лентата на филма, заснет от Балентайм е разшифрована значително по-късно с помощта на декодер на НАСА.

Сър Балентайм загива при странни обстоятелства в автомобилна катастрофа на 06.02.1977 г.Заповедта за неговото физическо унищожаване е дадена от съветско-американския Директивен комитет, създаден по линия на проект "Алтернатива - 3".

По време на своето президенство, президентът Джон Кенеди успява да проникне в някои тайни, касаещи пришълците, както и участието на ЦРУ в търговията с наркотици за финансиране на тайните проекти. През 1963 година той постави пред "MJ - 12" ултиматум като заплаши групировката, че ако те не прекратят своите машинации, Кенеди официално ще оповести пред обществото за съществуването им и най-вече за тяхните намерения - въвеждане на Нов Световен Ред на планетата с помощта на Грейовете, при който те ще бъдат господарите..

Президентът Кенеди не е бил член нито на Съвета за Чуждестранни Връзки, нито пък е бил осведомен за тайните проекти "Алтернатива"1,2 и 3, осъществявани зад гърба му. Той беше убит в Далас на 22 ноември 1963 година от собствения си шофьор по заповед на " Majestic 12".

На 25 април 1964 година в пустинята Ню Мексико офицер на ВВС на Щатите се среща с двама извънземни представители от грейовете. По късно група кораби се приземили във военно въздушна база "Холоман", където се провели преговорите по подписването на тайния договор между САЩ и планетата Ригел - Съзвездие "Орион", който имал следните клаузи:

- Извънземните не се намесват във вътрешните работи на САЩ и обратно;
- САЩ пазят в пълна тайна присъствието на извънземните;
- Извънземните снабдяват САЩ с техника и технологии и им помагат в техническото развитие;
- Извънземните имат право периодично в ограничени количества да похищават хора и животни от Земята за техни медицински ценни наблюдения и изследвания, при условие че хората бъдат връщани невредими на мястото на похищението с изтрита памет;
- Всяка страна изпраща свой посланник;
- Между двете страни на първо време се обменят по 16 лица ( 16 техни остават на Земята, 16 земни са откарани на планетата Ригел );
- САЩ се задължават да построят подземни бази за извънземните, две от коите за съвместни изследвания и обмен на технология;

/На Земята встъпва в длъжност и първи извънземен посланник от планетата Ригел на име Крлл, произнасящо се Крилл /.

Въз основа на този договор веднага е построен и телескопа в близост до селищото Аречибо - Пуерто Рико. Това е най-големият радио телескоп в света, с диаметър на огледалото 305 метра. Официално този телескоп служи за научни цели, но всъщност съоръжението обслужва Белия Дом, Пентагона и НАСА. През 1964 година американците стартират и официаллната си програма за изпращане на човек на Луната като през това време се работи с пълна мощ по тайните проекти и програми, за които не знае нито конгреса, нито президента. Като пример в това отношение е твърде интересен е проекта с кодово наименование " Снежна Птица", стартиран приблизително по същото време с явната програма по кацането на Луната. Това е проект по разработка на извънземни технологии за космически полети, извършвани на полигона " Грум Лейк" в пустинята "Невада", намиращ се на 100 км. северозападно от Лас -Вегас, където се изпитват кораби с антигравитационни двигатели / "Зона -51"/.

Обслужвайки тайните проекти, както и все по-разширяващата се инвазия на извънземните през 1966 година в Пайн Гъб - Австралия е построена и първата подземна база за тях извън територията на САЩ, но финансирана изцяло от тях. Базата и до днес е подчинена на US DARPA (Defence Advanced Researched Project Agency). - Американска Агенция за перспективни, отбранителни и изследователски проекти. Тук се провеждат и програми по опериране на мозъци и изтриване на памет.

На 20 юли 1969 година , по линия на гражданските проекти се осъществява първото успешно кацане на Луната от "Аполо 11" с астронавти Колинз, Олдрин и Армстронг. Ето и първият възклик след встъпването на Луната от Армстронг: " Тези парчета са огромни сър .... прекалено огромни ... О, боже няма да повярвате! Да аз ви говоря тук от горе има други летателни апарати. Те са се построили от другата страна на кратера, те са на Луната и ни наблюдават."

Боб Гродин, следващият астронавт стъпил на Луната предава в Центъра за управление на полети: " О, господи, тук действително има нещо фантастично... няма да повярвате. Тук нещо остро като гребен и много забележително... О, боже какво е това... това е всичко коетно аз исках да знам дявол да го вземе...." ЦУП: "Роджер, преминете на "Танго",веднага!"
Гродин: "сега това прилича на светлина "
ЦУП: "Роджер ние забелязахме ... губим връзката ... браво "Танго", "Танго", превключвайте на Изабел"
Гродин: "Да, да, но това е невероятно..."
В първите години всички полети и кацания на Луната по програма "Аполо" са ескортирани от кораби на извънземните, за което има доста филмов материал.
По-късно в интервю за "Septre Television", запитан по повод наложената му забрана да говори за това, какво е видял, Гродин отговори:
....."Вие искате да ме загробите! ....Като онзи глупак Балентайн... Вие това ли искате? ...."

/ Балентайн е професора, който засне кацането на Марс на съвместния съветско-американски екипаж на 22.05.1962 г. /. На следващия въпрос, какво точно се е случило при кацането на Луната, Гродин отговори:

......"Ние бяхме много разочаровани, ....наистина ние не бяхме там първи. "Аполоните", които бяха след нас, бяха просто примамка за да се скрие това, което там действително става....., а тези гадове на нас нищо не . казаха .... нито една дума...

Знаете ли за какво ние сме им нужни? За да правят добра реклама на вси- чки, които те запускат в космоса....Ние не сме мъже! Ние сме нищо! Ние сме тук само заради това, че да има за какво да пишете и заради това да не задавате глупави въпроси какво там в действителност става!..." През януари 1978 година в пресата се появи съобщение за смърта на Гродин -"самоубииство".

Смъртта на астронавта Гродин потресе всички участници в програмата "Аполо". Те разбираха прекрасно, че животът им е застрашен, ако не пазят мълчание, защото на тях им е заповядано да мълчат под смъртна заплаха и те са приели всичко това като жизнена необходимост.

Следвайки хронологичният ред на потулваните събития, трябва да бъде отбелязан и изключително тревожния тревожния факт, свързан с безследното изчезване и отвличания на хора.

На 06.10.1975 година в-к "Дейли Телеграф" съобщава за групово безследно изчезване на двадесет човека от щата Орегон след като им било обещано суперлуксозен живот на НЛО. Това щяло да стане след като бъдат транспортирани с НЛО на райско място извън Земята, но това при условие, че те трябва да дадат всичко, което имат, включително и децата. Разследването по случая довело полицията в един хотел, намиращ се на брега на залива Инн във Валтпор, щата Орегон, където на 14.09.1975 година се състояла среща с хората, на която те разказали една невероятна история, завършвеща с обещание за спасяване на техните души чрез откарването им на друга планета с НЛО.

За периода 1975-78 година е бил е констатирано, че учени от всички континети започнали безследно да изчезват след като на тях им били предлагани примамливи предложения за участие в определен род изследователски работи. Учените изчезвали без да оставят никаква следа след себе си. Те били обозначени като "Designeted Movers" - Избрани преселници, защото се предполага, че са били завербовани по проект "Алтернатива 3". Друга категория хора - "Batch Consignments" - Променлив контингент били превръщани в своеобразна раса роби. Предполага се, че тези хора са били отвеждани на Луната, където била изградена съвместна база за научни изследвания и разработки на нови технологии под кодово име " Архимед ". Строителството на базата продължило две години. Тя била разположена под херметичен прозрачен купол и имала три отделни сектора: за обслужващия персонал на базата, за преселниците на Марс и един за робите.
Базата е разрушена в резултат на стълкновение на един от учените с охраната, който се опитал да освободи 155 човека от т.н. роби. Ученият буквално се врязал с космически транспортьор в стъкления купол на базата. Около седем човека от сътрудниците успяли да се спасят, те успяли да се доберат до старата изоставена база "Касини", а от там да се върнат на Земята. От които фактически идва и тази, почти невероятна информация.

На 13.06.1977 година в Нова Зеландия безследно изчезва целия персонал от 200 човека на обслужващ къмпинг. На мястото на събитието не е открита никаква следа от насилие, нито пък някой ие намерен.

На 14 юни същата година, в щата Уайоминг - САЩ безследно изчезват 76 млади хора, на средна възраст - 19 години. Техните автомобили били намерени празни и изоставени на някакъв пуст път. Около колите имало безпорядъчни следи, които не водели на никъде.
По време на своето президенство, президентът Джон Кенеди успява да проникне в някои тайни, касаещи пришълците, както и участието на ЦРУ в търговията с наркотици за финансиране на тайните проекти. През 1963 година той постави пред "MJ - 12" ултиматум като заплаши групировката, че ако те не прекратят своите машинации, Кенеди официално ще оповести пред обществото за съществуването им и най-вече за тяхните намерения - въвеждане на Нов Световен Ред на планетата с помощта на Грейовете, при който те ще бъдат господарите..

Президентът Кенеди не е бил член нито на Съвета за Чуждестранни Връзки, нито пък е бил осведомен за тайните проекти "Алтернатива"1,2 и 3, осъществявани зад гърба му. Той беше убит в Далас на 22 ноември 1963 година от собствения си шофьор по заповед на " Majestic 12".

На 25 април 1964 година в пустинята Ню Мексико офицер на ВВС на Щатите се среща с двама извънземни представители от грейовете. По късно група кораби се приземили във военно въздушна база "Холоман", където се провели преговорите по подписването на тайния договор между САЩ и планетата Ригел - Съзвездие "Орион", който имал следните клаузи:

- Извънземните не се намесват във вътрешните работи на САЩ и обратно;
- САЩ пазят в пълна тайна присъствието на извънземните;
- Извънземните снабдяват САЩ с техника и технологии и им помагат в техническото развитие;
- Извънземните имат право периодично в ограничени количества да похищават хора и животни от Земята за техни медицински ценни наблюдения и изследвания, при условие че хората бъдат връщани невредими на мястото на похищението с изтрита памет;
- Всяка страна изпраща свой посланник;
- Между двете страни на първо време се обменят по 16 лица ( 16 техни остават на Земята, 16 земни са откарани на планетата Ригел );
- САЩ се задължават да построят подземни бази за извънземните, две от коите за съвместни изследвания и обмен на технология;

/На Земята встъпва в длъжност и първи извънземен посланник от планетата Ригел на име Крлл, произнасящо се Крилл /.

Въз основа на този договор веднага е построен и телескопа в близост до селищото Аречибо - Пуерто Рико. Това е най-големият радио телескоп в света, с диаметър на огледалото 305 метра. Официално този телескоп служи за научни цели, но всъщност съоръжението обслужва Белия Дом, Пентагона и НАСА. През 1964 година американците стартират и официаллната си програма за изпращане на човек на Луната като през това време се работи с пълна мощ по тайните проекти и програми, за които не знае нито конгреса, нито президента. Като пример в това отношение е твърде интересен е проекта с кодово наименование " Снежна Птица", стартиран приблизително по същото време с явната програма по кацането на Луната. Това е проект по разработка на извънземни технологии за космически полети, извършвани на полигона " Грум Лейк" в пустинята "Невада", намиращ се на 100 км. северозападно от Лас -Вегас, където се изпитват кораби с антигравитационни двигатели / "Зона -51"/.

Обслужвайки тайните проекти, както и все по-разширяващата се инвазия на извънземните през 1966 година в Пайн Гъб - Австралия е построена и първата подземна база за тях извън територията на САЩ, но финансирана изцяло от тях. Базата и до днес е подчинена на US DARPA (Defence Advanced Researched Project Agency). - Американска Агенция за перспективни, отбранителни и изследователски проекти. Тук се провеждат и програми по опериране на мозъци и изтриване на памет.

На 20 юли 1969 година , по линия на гражданските проекти се осъществява първото успешно кацане на Луната от "Аполо 11" с астронавти Колинз, Олдрин и Армстронг. Ето и първият възклик след встъпването на Луната от Армстронг: " Тези парчета са огромни сър .... прекалено огромни ... О, боже няма да повярвате! Да аз ви говоря тук от горе има други летателни апарати. Те са се построили от другата страна на кратера, те са на Луната и ни наблюдават."

Боб Гродин, следващият астронавт стъпил на Луната предава в Центъра за управление на полети: " О, господи, тук действително има нещо фантастично... няма да повярвате. Тук нещо остро като гребен и много забележително... О, боже какво е това... това е всичко коетно аз исках да знам дявол да го вземе...." ЦУП: "Роджер, преминете на "Танго",веднага!"
Гродин: "сега това прилича на светлина "
ЦУП: "Роджер ние забелязахме ... губим връзката ... браво "Танго", "Танго", превключвайте на Изабел"
Гродин: "Да, да, но това е невероятно..."
В първите години всички полети и кацания на Луната по програма "Аполо" са ескортирани от кораби на извънземните, за което има доста филмов материал.
По-късно в интервю за "Septre Television", запитан по повод наложената му забрана да говори за това, какво е видял, Гродин отговори:
....."Вие искате да ме загробите! ....Като онзи глупак Балентайн... Вие това ли искате? ...."

/ Балентайн е професора, който засне кацането на Марс на съвместния съветско-американски екипаж на 22.05.1962 г. /. На следващия въпрос, какво точно се е случило при кацането на Луната, Гродин отговори:

......"Ние бяхме много разочаровани, ....наистина ние не бяхме там първи. "Аполоните", които бяха след нас, бяха просто примамка за да се скрие това, което там действително става....., а тези гадове на нас нищо не . казаха .... нито една дума...

Знаете ли за какво ние сме им нужни? За да правят добра реклама на вси- чки, които те запускат в космоса....Ние не сме мъже! Ние сме нищо! Ние сме тук само заради това, че да има за какво да пишете и заради това да не задавате глупави въпроси какво там в действителност става!..." През януари 1978 година в пресата се появи съобщение за смърта на Гродин -"самоубииство".

Смъртта на астронавта Гродин потресе всички участници в програмата "Аполо". Те разбираха прекрасно, че животът им е застрашен, ако не пазят мълчание, защото на тях им е заповядано да мълчат под смъртна заплаха и те са приели всичко това като жизнена необходимост.

Следвайки хронологичният ред на потулваните събития, трябва да бъде отбелязан и изключително тревожния тревожния факт, свързан с безследното изчезване и отвличания на хора.

На 06.10.1975 година в-к "Дейли Телеграф" съобщава за групово безследно изчезване на двадесет човека от щата Орегон след като им било обещано суперлуксозен живот на НЛО. Това щяло да стане след като бъдат транспортирани с НЛО на райско място извън Земята, но това при условие, че те трябва да дадат всичко, което имат, включително и децата. Разследването по случая довело полицията в един хотел, намиращ се на брега на залива Инн във Валтпор, щата Орегон, където на 14.09.1975 година се състояла среща с хората, на която те разказали една невероятна история, завършвеща с обещание за спасяване на техните души чрез откарването им на друга планета с НЛО.

За периода 1975-78 година е бил е констатирано, че учени от всички континети започнали безследно да изчезват след като на тях им били предлагани примамливи предложения за участие в определен род изследователски работи. Учените изчезвали без да оставят никаква следа след себе си. Те били обозначени като "Designeted Movers" - Избрани преселници, защото се предполага, че са били завербовани по проект "Алтернатива 3". Друга категория хора - "Batch Consignments" - Променлив контингент били превръщани в своеобразна раса роби. Предполага се, че тези хора са били отвеждани на Луната, където била изградена съвместна база за научни изследвания и разработки на нови технологии под кодово име " Архимед ". Строителството на базата продължило две години. Тя била разположена под херметичен прозрачен купол и имала три отделни сектора: за обслужващия персонал на базата, за преселниците на Марс и един за робите.
Базата е разрушена в резултат на стълкновение на един от учените с охраната, който се опитал да освободи 155 човека от т.н. роби. Ученият буквално се врязал с космически транспортьор в стъкления купол на базата. Около седем човека от сътрудниците успяли да се спасят, те успяли да се доберат до старата изоставена база "Касини", а от там да се върнат на Земята. От които фактически идва и тази, почти невероятна информация.

На 13.06.1977 година в Нова Зеландия безследно изчезва целия персонал от 200 човека на обслужващ къмпинг. На мястото на събитието не е открита никаква следа от насилие, нито пък някой ие намерен.

На 14 юни същата година, в щата Уайоминг - САЩ безследно изчезват 76 млади хора, на средна възраст - 19 години. Техните автомобили били намерени празни и изоставени на някакъв пуст път. Около колите имало безпорядъчни следи, които не водели на никъде.

По-късно, на 04.08.1977 г. на съвещание на Дирекционния комитет / подразделение на "Мадджестик -12"/ се анализира факта, че в резултат на сблъсък с метеорит е загинала цялата партида от 300 човека, предназначена за лунната база "Архимед".

По линия на явната програма за изследване на Космоса през 1976 година космическите сонди на НАСА "Викинг" - 1 и 2 изпращат от Марс много интересни снимки, на които е заснет цял пирамидален комплекс със странно образувание, наподобаващо човешко лице. След направени сериозни компютърни анализи станало ясно, че това не могат да бъдат естествени образувания. Комплексът по-късно бил на речен "Сидония", а лицето - Сфинксът на Марс. Снимките били публикувани от Винсент де Пиетро и Грегори Моленар - сътрудници на НАСА, получили достъп до снимките след официално, но направено неохотно разрешение от страна на шефовете на НАСА. Геологът Ерол Торун , човекът приел обектите за изследване, стигнал до извода, че ъглите между пирамидите отразяват до най-малките детайли вписана в тях сфера с тетраедър.Ако точката на сферата, с която е в съприкосновение височината на вписания в пирамидата тетраедър, се приеме за полюс, то основата на тетраедъра ще бъде в съприкосновение със описаната сфера на 19,5 градуса. Ако тетраедъра бъде затворен в сфера с радиуса на окръжността, то основите на тетраедрите ще са в съприкосновение със сферата под същия градус. Астрономът Ричард Хоугленд открил, че тази величина се среща и при планетите Сатурн, Юпитер и Нептун.

Например - голямото червено петно на Юпитер е разположено същона 19,5 градуса, Южна ширина, тъмното петно на Нептун - също. На Сатурн има две мъглявини, намиращи се също на 19,5 градуса Северна и Южна ширини.Изследователите предполагат, че има тъмно петно и на планетата Уран, разположено на същия градус географска ширина. Изследванията на Слънцето също констатирали петна на идентичния градус северна и южна ширина.

Отначало НАСА изобщо нямаше намерения да оповестява пред обществото за пирамидите и свинска на Марс и направи всичко възможно изслездванията да "стигнат до съвсем други "изводи", но за всеобща радост това не им се отдаде благодарение на намесата на достойни хора , работещи там.

След успешния десант на Марс през 1962 година, от създадената вече колония там, през 1976 г.предават, че там са се активизирали местните бактерии и са започнали да поразяват културите, отглеждани от хората на базата. Марсианският комитет на земните учени стигнал до извода, че всичко може да бъде загубено, ако спешно не бъде транспортиран известен биолог от Германия, специалист по бактериална защита. Тогава било решено да се изпрати на Земята един от асистентите на този професор, работещ на Марс, който бил оторизиран да направи всичко възможно, но професора да бъде доставен.
Този план, обаче не успял защото асистентът на курс за Земята, минаващ задължително през междинната база "Архимед" на Луната, посветил в тайната и други учени, работещи там. Предполага се, че тогава е станал и бунта, в резултат на който базата е разрушена.
Бунт избухва и в друга база, намираща се на Земята.
Според информация, предадена от Уйлям Хамилтън, бивш офицер от секретните служби на САЩ, през 1978 година в базата Дюлс / една от строго секретните бази за съвместни операции в щат Ню Мексико / избухнала война между хората, работещи там и Грейовете. Причината за бунта, е тази, че хората узнали какви изследвания се правят на базата и открили резултатите от експериментите - хибридите между човешки гени и влечуги, насекоми, риби и т.н. получени чрез генно инженерство.

Жертвите, дадени в резултат на инцидента били общо 66 убити и от двете страни. Тогава, по нареждане от най-високо ниво са били използвани отрядите "Делта", които били въоръжени с парализатори от типа "Flash - Gun", пистолети, с които били въоръжени и двете страни.

След този непредвиден случай базата била затворена за работа приблизително за две години. По-късно, в резултат на двустранни преговори между Грейовете и "Маджестик -12", работата били възобновена.

По неведоми пътища през м. май 1979 година излиза на "открито" и документ, с гриф "Строго секретно", посветен на 25 годишнината от Третата световна война, наречена "Тихата война", защото тя се води със субективно-биологически средства - с "безшумни оръжия" за водене на тиха война. Тази война е против цялото мирно човечество с цел поставянето му под контрол.

Междувременно един от параграфите на документа гласи:

" ... Решаването на съвременните проблеми изисква откровено безпощадни действия, не обръщащи внимание на религията, морала, или културните ценности ...."

Билдербергерите поставят началото на на необявената гласно "Тиха война" срещу човечеството още със създаването си през 1954 г.

Най-важният елемент - стожерът на тяхната тиха война е Психологичната война, която се води по най-брутални явни и скрити начини.

Найфрапиращият и най-потресаващ е начина чрез хранителните продукти и питейната вода, в които се привнасят "специални добавки", в не голями дози, след това дозите се увеличават и т.н. Едни от тихите оръжия на тази война, се явяват компютрите и електронните игрални автомати, както и не малък брой лекарствени средства и ваксини, препоръчвани и вкарвани в употреба чрез масирани скъпо платени реклами. Разбира се за непросветените по тези въпроси хора, а това е значителната част от човечеството, цялата тази информация е направо абсурдна, налудничава, манипулираща, фантасмагорична и каква ли още не, но за хората, имали възможността, поради различни стечения на обстоятелствата да се доберат до нея,/ да не говорим за участниците в тайните проекти, за които това е само откъслячна фактология/, но това е просто една част от голата истина, пред която будната човека съвест не трябва да заема примиренчески позиции.В този контекст изобщо не е необходимо гадаене отностно реакцията на обикновените хора. Наистина никой от тях няма да повярва във във всичко това сега, но утре, когато човечеството все по-осезаемо ще започне да изпитва последствията от цялото това жестоко и непредвещаващо нищо добро за живота на планетана въобще и започне да се заплаща не какъвто и да е, а масово кръвен данък, тогава вече ще бъде твърде късно, защото тогава просто всичко ще бъде безсмислено.

Изглежда точно в контекста на надвисналите опасности над главите на човечеството е и предизвиканото предупреждение към човечеството от представители на високо еволюирал и не деградирал разум в безпределния Космос, който не съществува като реалност според официалната версия, или ако съществува, той изобщо не би се интересувал от съдбата на човечеството, дори и да би могъл.

На 08.12.1979 година по повод на това, че екологичното състоянието на планетата започнало да става критично и най-вече, поради реалната опасност от избухването на

термоядрен конфликт, МЕЖДУПРОСТРАНСТВЕНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ СВЕТОВЕ, изпрати послание - предупреждение, предадено чрез Еугенио Сиракуза, което гласи:

До всички политически и военни ръководители на Земята:

" Необходими са ни само 8 минути земно време за да прекратим изцяло всякаква активност на вашата планета. Това вмешателство ще бъде осъществено незабавно, ако нещата опрат до ядрен конфликт между две или повече държави. Това е нашето последно предупреждение, което не трябва да се разглежда нито като призив, нито като вмешателство в смисъл окупация, или превземане на вашата планета........"

Посланието е предадено в Белия Дом.

В хронологичния ред на събитията е твърде интересен случая от 14.05.1981 година, свързан с полета на съветската станция "Салют-6" с космонавтите Владимир Ковальонък и Виктор Савиних. Ковальонък видял в илюминатора на кораба обект с овална форма, който летял със скоростта на станцията. На борда си този кораб имал три реда по осем илюминатора, от които централните три били особено голями. Ковальонък заснел обекта на видеолента. Космонавтите забелязали, че обектът се е приближил до станцията на по-малко от сто метра, разстояние, от което те спокойно можели да виждат обитателите на кораба. Това били човекоподобни същества с нещо подобно на шапки на главите, пред които имало прозрачни щитове.Те имали гъсти вежди и голями, с класически гръцки форми носове.Двамата космонавти били поразени от големите очи на извънземните, които били два пъти по-голями от човешките На третия ден обектът скъсил разстоянието на 30 метра."Пришълците" изглежда имали желанието да продемонстрират маневреността на кораба си, защото шест пъти изчезвали и се появявали в пространството. На руснаците им дошло на ум да използват бинарен код за връзка, на който извънземните отговорили също с кодов сигна.След това излезли от кораба и започнали свободно да се движат в пространстото. Те били високи по около 2 метра и плували в пространството без никакви кислородни апарати. Костюмите им приличали на водолазни скафандри. Всичко това руснаците заснели на видеофилм. След този направо фантастичен сюжет в Мосва се състояло съвещание в Съветското министерство по изследване и планиране, под председателството на шефа на съветската космическа програма генерал Георгий Бериговой.На това заседание присъствали над 200 учени, космонавти и работници по космически програми. Космонавтът Ковальонък, разказал за събитието и прожектирал 40 минутен филм за срещата с чуждестранния космически кораб.

Интересна ситуация възниква на планетата през 1982 година - месец март, когато японските учени открили странен облак, простиращ се на няколко километра и имащ различна плътност. Този облак 4-5 пъти обиколил Земята на височина 16 км.

В пресата се появили съобщения от типа "Загадъчен облак облита Земята". По случая НАСА заяви, че облакът е придобил грамадни размери и се е разпрострял над общирни райони над Северна Америка, Атлантическия океан и Европа. Особеността на този облак е, че той е бил невидим с просто око.
През този период е интересен и един друг факт. "MJ - 12" засича постоянна база, намираща се по скалистото крайбрежие на Поерто Рико. Там пребивавали кораби на извънземни, които изобщо не било ясно, кои са и от къде идват. В края на 1984 година в пристанище "Арройо," на пуерториканското крайбрежие, акустирали два американски кораба "Наутилус II" и "Карибен Адвенчър". Те носели специален товар - ядрени бомби от малък калибър за унищожаване на базите на НЛО на Карибите, които се намирали дълбоко в множеството пещери на Пуерто Рико. Тогава над град Лахас се разиграла истинска драма с два самолета "Ф-14" на американските ВВС, които изглежда били охрана на двата кораба. Посред бял ден, пред лицето на хиляди хора двата изтребителя били като на шега погълнати от огромния НЛО, появил се внезапно от небесата. Според най-сериозни сведения в Пуерто Рико трябвало да бъде употребено оръжието "Ескалибур", но до тази фаза от замисъла не могло да се стигне по обяснимата причина.

През м. януари 1985 година НАСА откри на Венера комплекс от пирамидни съоръжения, подобен на този в Гиза. Пирамидите и сфинска на Венера са почти същите като тези на Земята. В НАСА има над 200 снимки на този комплекс, наречен Ситериански. Обнародването на тази информация станало възможно благодарение на Американския комитет за душевно здраве, в който влизат и хора, консултиращи НАСА.През м. май 1985 г. този комитет получил снимките и ги публикувал. Информацията била излъчена само един път по телевизионна станция в щата Флорида, като по този начин НАСА формално изпълнила обещанието си. По-късно, в резултат на спътникови снимки се доказва, че пирамиди има и на дъното на Атлантическия и Индийския океан, там където са били местата на изчезналите континенти Атлантида и Лемурия.

В контекста на такива загадъчни феномени е и случая от 11.11.1986 г. когато безследно изчезва цяло градче в Китай, след като било посетено от НЛО. Очевидци на случая са едва оцелели полицаи. По тяхна информация селището буквално било завито от оранжев облак и в последствие от него на земята нищо не останало, нямало нито домашните животни, нито разстения, останало само гола земя. Преди инцидента в полицията позвънили с молба за спешна помощ, тъй като от небето се спускали бляскави бели огньове, от които излизала пара.

През месец ноември 1985 година, по време на първата официална, делова среща между президента на САЩ Роналд Рейгън и генералния секретар на ЦК на КПСС Михаил Горбачов, на която Р. Рейгън официално предложи на М. Горбачов двете свръхсили да обединят усилията си по създаването на единен фронт срещу интервенция от Космоса. Тогава Горбачов, а и всички присъстващи на срещата бяха направо шокирани от това внезапно и изобщо не влизащо в официалния протокол на срещата предложение.

На 20 ноември 1986 година, по време на следващата си делова среща в Нормандия между двамата е подписан и първият секретен договор / със степен на секретност над тази на договора, отностно атомната бомба - ? /, според клаузите, на който двете свръхсили обединяват военнете си потенциали за защита на Земята от нападение на вражески космически кораби.

Двустанният отбранителен договор обвързва двете свръхсили на ниво всички ядрени ракети, самолети разузнавачи, пилотируеми и безпилотни космически кораби, включая совалките "Шатъл" за провеждане на глобални операции. Договорът предвижда и мобилизация на неядрените сухопътни и военноморски сили, а така също и незабавно включване, ако стане нужда и на ядрените подводници като най-голямо значение е отдадено на поддържащите постоянна бойна готовност военни спътници на двете страни, намиращи се в орбита и можещи да поразяват цели на не малко космическо разстояние.

Затова на срещата на високо ниво между Рейгън и Горбачов, проведена на 17.02.1987 година, в Женева, президентът Роналд Рейгън недвусмислено подчерта:

...."В случай на опасност от нападение на Земята от Извънземните, САЩ и СССР ще обединят усилията си за да го отразят ....."

Предполага се, че именно опасността от такава заплаха, принудила и двете сили да обединят усилията си, чрез сключване на този договор,а се пристъпи към разработката на Стратегическата отбранителна инициатива / СОИ / от страна на САЩ, влязла в историята като Инициатива "Звездни войни."

Друг фрапиращ случай, този път свързан със безцеремонната и жестоката намеса на тайните служби при инциденти с НЛО е от 04.12.1987 г. в САЩ.

Обединението на граждански начала "Законност за военнослужещите" / " Justice for Military Personal"/, отправило писмо до президента на САЩ Роналд Рейгън с молба за помощ, да бъде решен проблема на военнослужещите на най-високо ниво. Те се извиняват за анонимността на писмото, защото друга възможност нямат, тъй като ще влезнат под прицела на агентите на ЦРУ,които били внедрени във всяка военна част за да следат за изтичане на информация от посветени, касаеща феномена "НЛО и ИЗЦ". Обединението е създадено от доведени до отчаяние военнослужещи, които са пряко потърпевши от жестоката разправа с тях.

Ето какво се казва в писмото: "..... Ние сме длъжни да отдаваме заповед на летците да стрелят по НЛО с цел да бъдат сваляни чуждоземните кораби и след това да бъдат пленявани. Акт, при който мигновено изчезват, както самолетите, така и пилотите, защото, както винаги в такива случаи пилотите на НЛО предварително знаят какво ще се случи.

Ние заставяме летците да мълчат, след такива инциденти, като ги заплашваме и принуждаваме те да си дават вид, все едно нищо подобно няма. Обществеността винаги трябва да бъде вкарвана в заблуждение. Ние заставяме авиодиспечерите, сътрудниците на НАСА и другите правителствени организации да се подчиняват безприкословно на политиката на ЦРУ. Променяйки строго секретни документи, ние нарушавахме Конституцията на САЩ.

Ние провеждахме политика на дискредитизация на пилотите по гражданските линии, които открито говорят за срещите си с НЛО, принуждаваики компаниите, към които работят да ги уволняват.

Ние клеветим изключително съвестни и отговорни граждани, наши и чуждестранни. Ние заставяме депутати от американския конгрес да пазят гробно мълчание по НЛО феномена, притискаме сенатори и ги принуждаваме да лъжат"......

Всички противоречащи на здравия смисъл обяснения по почти всички случаи, свързани с НЛО, излизаха от ЦРУ, защото неговите агенти бяха внедрени навсякъде.

Срещу тази абсолютна дискриминация, провеждана в "най-демократичната страна" на света, гражданските организации поемат борба още от 1953 година." От 1988 година, в качеството си на гост на правителството на САЩ се намира представител на грейовете, трети пореден, след "ИБС" и Крилл.

Има специална т.н. "Жълта книга ", която била заведена още от 50-те години. В нея се съдържат многочислени данни за родните планети на пришълците, техните звездни системи, социална култура ,държавно устройство, както и информация за живота им на Земята. Пази се също и уникалния шестограмен кристал, чрез който ИБС осъществи телепатичен контакт със свойте и в който се намира огромно количесво закодирана информация за планетата Ригел .

На 19.04.1988 г. американското списание "Уикли Уорлд Ньюз" публикува материал, в който се казва: " Извънземните са установили тайни отношения с правителствата на 17 държави и в следващата година може да бъде обявено пред обществеността за съществуването им" По-натам в статията се казва ..." Ние стоим пред началото на съвършено нова епоха в историята на човечеството ..." Същото заяви и журналистът Гофрат Мозер във Виена, известен привърженик на Новия световен ред.

Тези факти са по повод подписаното споразумение между 17 страни, в това число САЩ и СССР с представителите на Грейовете. Освен това в материала се съобщава и за установени контакти с пришълци от галактика "М - 33" и Мъглявината "Андромеда".

На 14.10.1988 година се проведе и двучасово телевизионно предаване в САЩ, транслирано по цялата страна, атака също и чрез спътник на територията на СССР.

Предаването бе под заглавие "UFO - COVER-UP" / "НЛО -ПОД ПОКРОВА НА ТАЙТАТА" /. В предаването взеха участие двама сътрудници на ЦРУ / гласът на учасниците в предаването е невъзможно да бъде разпознат/. те заявяват: ...." Това, което щателно се скрива от човечеството е че Земята се посещава от раз-лични извънземни раси... В САЩ на четири места с групи от по 200 специали- сти се разработват строго секретни проекти по изследване на НЛО...."

В предаването взеха участие и представители на американските правителствени кръгове, които разказаха за няколко катастрофи на НЛО на Земята, както и за срещите на американското правителство с някои от извънземните. В телемоста се включиха и двама съветски експерти по НЛО, единят от които е Сергей Буланцев, който разказа за два случая, при които съветските военни са влезли в контакт с екипажите на НЛО.

Един изключително важен документ - доклад, служещ като пряко доказателство за оказването на съпротива, чрез употребата на нови - разработени и влезли в употреба оръжия срещу НЛО е от 7 май 1989 година, който гласи:

"В 13,45 часа по Гринуич, на 07.05.1989 г. фрегата на Военно-морския флот на ЮАР, предаде по радиото съобщение в Щаба на ВМФ в Кейптаун за НЛО, който се появил на екраните на радарите, насочвайки се към Африканския континент, в северозападна посока, с разчетна скорост 5 746 мили в час / 10 630 км/ч. /. Щабът на ВМФ обяви за полученото съобщение и потвърди, че обектът е проследен също и от радара на наземната радиолокационна станция на Сухопътните сили, както и от радиолокационната станция на Международното летище в Кейптаун.

НЛО навлязъл във въздушното пространство на ЮАР в 13 часа и 52 минути по Гринуич. Бил направен опит за установяване на контакт с обекта по радиото, но всички обръщения към него се оказали напразни. Веднага била уведомена базата на ВВС -"Валтхала", в резултат на което били вдигнати два изстребителя "Мираж". Обектът неочаквано изменил курса с огромна скорост, която била непосилна за изстребителите. В 13 ч. и 59 минути по Гринуич, пилотът "Х" съобщава, че е засекъл обекта визуално и на екрана на радара. Била дадена заповед за откриване на огън от монтираното на самолета експериментално лазерно оръдие "Тор-2" срещу обекта. Водачът "Х"съобщил, за няколко ослепителни взрива, излизащи от обекта, който започнал да се поклаща, движейки се все още в северна посока.

В 14,02 часа по Гринуйч било съобщено, че обектът губи височина със скорост 3000 фута в минута / 914 м/мин. /.След това с огромна скорост, извършил маневра под ъгъл 25 градуса и се разбил в пустинната местност с огромна скорост на 80км. северно от границата на ЮАР с Боствана, известна като пустинятаКалахари. Водачът на самолета получил указания да лети над района до откриване на обекта. Екип от офицери, заедно с медицински екип и технически персонал на ВВС, бил оперативно доставен на мястото на катастрофата.

Находките били следните:
1. Кратер с диаметър 150 метра и дълбочина - 12 метра.
2. Сребрист на цвят дискообразен обект, врязан под ъгъл 45 градуса в склона на кратера.
3. Стопени пясък и скала, поради високата температура.
4. Интензивен електромагнитен и радиационен фон, причиняващ отказ на оборудването.
5. Четиричленен жив екипаж. Съществата, били с трудност извадени от обекта . Те говорели на непознат език и лицата им излъчвали ужас.

Обектът и съществата, по предложение "от вън" били откарани в строго секретна база за по-нататъшни изследвания. Мястото на катастрофата било засипано с пясък и големи камъни, за да бъдат скрити всякакви следи. В медицинския доклад за човекоподобните същества се казва:

" Призход - неизвестен, с предположение - извънземен.
Ръст - 4-4,5 фута / 1,22-1,37 м. /
Цвят на лицето - сив, кожа гладка, изключително стегната.
Коси - пълна липса на каквато и да е окосменост по тялото
Глава - голяма, в сравнение с човещките пропорции.
Череп - издигнат, около главата тъмно сини белези.
Лице - силно издадени скули.
Очи - големи и леко повдигнати към слепоочията.
Зеници - не се виждат.
Нос - състои се само от две ноздри.
Уста - малък прцеп без устни. `
Зъби - мънички, в сравнение с човешките.
Уши - няма.
Шия - много тънка.
Ръце - дълги и тънки, достигащи до коленете.
Бедра- големи и тънки.
Генетали - отсъствие на външни полови органи.
Стъпала - састоят се от три пръста.
Метод за контакт по между им - предполага се телепатичен.
В 14,02 часа по Гринуйч било съобщено, че обектът губи височина със скорост 3000 фута в минута / 914 м/мин. /.След това с огромна скорост, извършил маневра под ъгъл 25 градуса и се разбил в пустинната местност с огромна скорост на 80км. северно от границата на ЮАР с Боствана, известна като пустинятаКалахари. Водачът на самолета получил указания да лети над района до откриване на обекта. Екип от офицери, заедно с медицински екип и технически персонал на ВВС, бил оперативно доставен на мястото на катастрофата.
забележка: Поради агресивната натура на хуманоидите не се е отдало възможност да им бъдат взети проби от кръвта и тъканите. / Единят хуманоид се нахвърлил върху лекарския екип и наранил с дълбоки драскотини по лицето и гърдите единя от лекарите /..Когато им била предоставена различна храна, те отказали да се хранят. Базата, в която били откарани хуманоидите е "Райт Патерсън" - САЩ, където се държат под стража на "6-ниво"на секретност.

Във връзка с този и подобни нему инциденти, президентът на Международната организация за изледване на НЛО - ICCUFON, г-н Колман фон Кевицки отправи до всички дипломатически мисии на ООН, включително и до Генералния секретар, т.н.

"СИН МЕМОРАНДУМ",който се състои от четири досиета:
Първо - "Синдром на потенциалната опасност от НЛО"
Второ - "Военни планове по въоръжената отбрана срещу извънземните завоеватели / НЛО/.
Трето - "Необявената война срещу Галактическите сили"
Четвърто - "Път към звездна война, или въпрос на оживяване".

Всички досиета съдържат 350 разсекретени документа, описващи 140 класически случаи, свързани с НЛО. На въпрос, зададен му от журналисти по повод меморандума, фон Кевицки отговаря:
....." По мое мнение НЛО се явяват посланици на високо развити галактически цивилизации. Контактът и връзката с тях са жизнено необходими на всички нации на нашата планета и това ще стане начало на космическия век на човечеството. По тази причина, аз бих предложил на правителствата на всички страни да осъществят такава програма:
1. Да се прекрати стрелбата по НЛО. 2. В кооперация с ООН да бъде поставен проблема за всеобща безопасност, свързан с НЛО - на Международен конгрес, с участието на военните ведомства на всички страни с цел окончателно да бъдат изяснени проблемите с НЛО 3. С участието на всички нации да бъде създадено Световно упълномощено правителство по космическите работи за търсене на контакт с представителите на Извънземните цивилизации. 4. Правилно и пълно да се информира населението на Земята за всички случаи на поява на НЛО - Този път представлява и логичното рещение на проблема НЛО ......" На този Меморандум официален отговор не е даден и до ден днешен. Наистина, щеше да бъде очудващо, ако такъв беше даден! Глобалистите такива подаяния за човечеството никога не биха допуснали.

В контекста на изключително важните случаи, трябва да бъде споменат и този от септември-октомври 1990 година, когато бе направен опит за "Интервенция на планетата от извънземна група от други измерения. Те разрушили всички генератори за нулево време, монтирани на територията на САЩ Особенно пострадала тогава е Федералната асоциация на Авиацията (ФАА). Доказателството, че това са извънземни от други измерения, дават самите представители на групата от Орион. Те твърдели пред "МJ - 12", че другите извънземни им унищожили собствените спътници, монтирани от самите тях на около земна орбита. Тези спътници играели жизнено важна функция за самите тях.

ПОДЗЕМНИ БАЗИ, ИЗВЪНЗЕМНИ ТЕХНОЛОГИИ, ОРЪЖИЯ И ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ

Една от най - секретните бази - изпитателен полигон на американското правителство, това е прословутата област "Зона - 51", наричана още "Dreamland" - "Страната на мечтите". Разположена е на 130 километра северно от Лас Вегас, до Военно - въздушната база - "Нелис" и двете разположени в пустинята Невада. До днес само н САЩ са построени около 75 подземни бази.

Построена през 1954 година и се състои от няколко големи хангара, технически съоръжения и транспортни писти. От всякъде е заобиколена с огради и детектори, улавящи движенията дори на птици, с постоянно патрулиращи постове с джипове, отпращащи всеки нежелан посетител. Най-строго е забранено на граждански самолети да прелитат над базата, забрана която се наказва по най-жисток начин - сваляне на самолета. Охраната на базата се осъществява от охранителна фирма "Уикенхат".

В "Зона- 51" са разработени всички супер самолети на САЩ, като се започне от "Логхийд Ю-2"и "Логхийд "SR-71" и се премине през "F - 117" и "B - 1B", разработени по проекта " Стелт," до космическия самолет "СХ - 300", разработен по свръх секретния проект "Аврора".

По непотвърдени данни, самолетите, разработвани по този проект имали различна форма. Твърди се, че самолет с трапецовидна форма е направил първите си пробни полети през есента на 1989 година, когато цяла Западна Европа изтръпна от нальотите на обявения тогава като НЛО - "Белгийският триъгълник.". Този кораб слизал твърде ниско и летял безшумно над магистрали в Англия и някои скандинавски страни, нещо твърде необичаино като поведение на НЛО от извънземен произход, защото според сведения, дадени от полицаи, "триъгълникът" имал черен цвят и развъртал огромен жироскопичен прожектор от дъното си. Както безшумно бързо се появявал, така и изчезвал, без да оставя никакви следи след себе си.

Много е важно да се знае, че всички тези разработки в "Зона 51" служат за прикритие на съвсем други проекти като например проекта "Феникс", който се явява реалното продължение на "Монтокския експеримент". Съгласно разкази на хора, работели в базата, там - на специални полигони се запускат огромни космически апарти с антигравитационни двигатели, с размери от порядъка на 1200 метра дължина. От там са запускани и кораби до Луната и приемани обратно.

В зоната се експериментират и най-невероятни технологий за управляване на съзнанието, както и за пътешествие в различните измерения на Пространство - времевия континуум / ПВК /, нещо което е напълно възможно, според съвременните научно-теоритични разработки на различни водещи учени. Според Роберт Лазар, който работел в базата през 1988-89 година, там се правят експерименти за пробиви напред и назад във времето, благодарение на специална установка, с електроди, захранвани със свръхвисоко напрежение от порядъка на тера волти. Устройството е наричано "креслото"и имало невероятни възможности - служело като усилвател на проявите на съзнанието. То било подарък от Грейовете и с него работели специално обучени в психическо отношение, хора, които да могат да генерират различни мислеформи, материализирани веднага от креслото. чрез свръхмощното поле, създавано от електродите. По късно операторите се усетили, че могат да се изстрелват напред и назад във времето. За тези операции отначало били използвани наемници. като хронопортацийте били извършвани в различни точки напред и назад по вектора на времето. Картините,които се отваряли като събития в бъдещето били потресаващи.Най-фрапиращ е моментът 2012 година, т.е. съвсем близкото бъдеще, когато пред изстреляните се изпречвала плътна стена, която те не могли да пробият, но по този въпрос ще следва по подробна информация, напред в изложението на този документален материал.

Изключително важна е и Зона "S4", разположена южно от "Зона - 51". В тази зона работят пришълците от бинарната система "Дзета Сети" с извънземните от групата на Рептилиите. Базата има 16 подземни етажа. Наред с всички екзотични технологии, свързани с разработките на кораби за космически пътешествия, там се работи главно по три проекта:
Проект "Галилей" - свързан с разработването на антигравитационни двигатели. Проект "Помощник" - свързан с разработването на лъчево оръжие, при което за източник на енергия се използват неутрони, насочвани от специални гравитаци онни лещи. Проект "Огледало" - свързан с пробивите в пространство-времето.

По данни на Роберт Лазар, в базата се намират 9 летящи диска, принадлежащи към невадския полигон. Експерименталните полети с тези дискове се извършват и с американски пилоти. Дисковете са разположени в специални хангари. Лазар твърди, че те се запускат като се използва индивидуалния биоенергиен код на астронавта. След като корабът бъде запуснат, той заедно с пилота, представляват едно цяло и пилота може да го управлява чрез собствената си мисловна дейност. Корабите не са произведени на Земята, а са докарани от Рептилиите от тяхната планетна система. Лазар твърди, че по един от дисковете е стреляно със специална оръдейна установка, защото имал голяма дупка, пробита в горната му част.

В зоната има и специална зала, в която на огромен пластичен екран се вижда не малка част от Близкия космос. Корабите, които навлизат в пространственото поле на планетата Земя, се прихващат с система маяци и се насочват за кацане на площатката пред един от хангарите на зоната. След това чрез перфектно организирана транспортна система се прибират в хангара.Твърди се, че маяците представляват свръх мощни лазери, които пробиват Космоса до хиляди километри.В зоната господства пълен контрол над всичко, следи се всяко движение и всякаква комуникация.

Друга изключително важна подземна база, наричана "Мравуняка" е разположена в долината "Розамонд" в Калифорния. Там е разположен таен обект на фирмата "Нортроп", състоящ се от множество педземни етажи. В зоната на тази база ежедневно се наблюдават полети на всевъзможни НЛО, а така също и на загадъчни черни вертолети, без обозначителни знаци.

Тази огромна подземна база има подземни хангари, в които са разположени подземните лаборатории. Нивото под лабораториите представлява цял град с постройки и улици, по които човек може да се движи спокойно с автомобил. Цялата база може да бъде премината с автомобил по тунели, които излизат чак до военно въздушната база в Джордж.

В "Мравуняка" се провеждат всякакви експерименти с хора и както бе споменато експеиментите се провеждат изцяло от Грейовете.

Според данни от отвличани хора, експериментите са провеждани с особенна жестокост и включват всякаква оперативна интервенция за ползване на органи.
Другата подземна база, намираща се недалеч от градчето Дюлс, щат Ню Мексико представлява генетичната лаборатория на Грейовете.

Тази подземна базза има седем нива и в нея по потвърдени от сериозни източници данни работят около 18 000 грея и около 10 000 земни специалисти и учени. Първо ниво на базата се заема от Службата за безопасност и комуникация. Второ ниво - представлява помещения за хората от Земята. Трето ниво - на него е разположено управлението и лабораториите. Четвърто ниво - тук се провеждат експериментите по контрол над разума. Пето ниво - тук се помещават грейовете. Шесто ниво - на това ниво се провеждат генетичните експерименти. Седмо ниво - представлява хладилна камера. Според потерпевши - на шесто ниво се провеждат широкомащабни експерименти по изменение на генетичния код на човека, така че той да може да работи при опасни условия. Тази технология е доведена до такова съвършенство, че скоро човечеството има опасност да бъде постепенно измествано от новото общество на биороботите. Зад тези експерименти стои Агентството по перспективни отбранителни изследователски проекти / Defense Advanced Reaserch Projects / на САЩ.

Тук се провеждат и експериментите по оживяването на т.н. транспондери - микропредаватели, монтиращи се в човешкия мозък.

Такъв транспондер е бил монтиран в мозъка на Улф Палме, предполага се с негово съгласие "за осъществяване на защита", ясно е за какъв вид защита е ставало на въпрос. Едни от най-ужасяващите факти, изнесени от хора, успяли да се отърват от там, се отнасят до това, че там са произведени същества като човековлечуги, хора с крила и нокти вместо ръце, хора - прилепи, хора-риби и т.н. всичко това получено в резултат на потресаващи експерименти по смесване на различни видове гени. На седмо ниво се пазят и ембрионите на смесената раса - между хората и грейовете. Хибрид, който трябва да онаследи Земята.

Цялата тази информация е дадена от агент Хамилтън - един от охраната на базата. Според него пришълците се хранели с кръв от млекопитаещи - предимно крави, ето защо толкова много унищожен едър рогат добитък е намерен безразборно разхвърлян по пасбищата на десетки ферми в САЩ, особено в райони, близки до базата.

Както беше споменато и по-горе, подземни бази има не само в Съединените Щати. Другата държава, в която е построен цял подземен комплекс, финансиран от САЩ се намира в Пайн-Гъб, не далеч от Алис Спрингс - Авсралия. Там също работят смесени екипи - извънземни и земни специалисти, но информацията за тази база е доста оскъдна, знае се само, че там се работи по мозъчната активност на човека. Провеждат се експерименти за предизвикване на паралич на съзнанието, управление на сънищата, записване и кражба на мисли. Всички тези операции са правени по проекти като "Сканиране на сънищата", "Проявител на съзнанието" и т.н.

ПРОЕКТИТЕ

Практически почти всички проекти, свързани с всички строго секретни разработки водят началото си от 1947 година и както бе посочено по-горе, първите пряко свързани с феномена НЛО проекти са стартирани от Пентагона и ЦРУ. Това са проектите "Знак", "Гняв", "Робертсон" и "Синя Книга". Другите проекти като "Аквариус", "Сигма", "Алтернатива", "Феникс", "Проект Монток", "Проект МК - Ултра", "Синя Птица" и т.н, са стартирани и се ръководят пряко от тайните общества и "МJ 12"

Проект - експеримент "Филаделфия", официално известен като Проект "Дъга" Експериментът е проведен през м. август 1943 година, от ВМС на САЩ във Филаделфия, въз основа на теоретичните разработки на Никола Тесла и Алблерт Айнщайн . Целта на експеримента е била малък кораб да стане невидим за радарите и да измине за съвсем кратко време разстоянието от Филаделфия до военно морската база в Норфолк. Според данни на астрофизика Морис Джесън, най-щателно изследвал мистерията около експеримента, моряците от екипажа са станали жертва на ужасяващи вторични ефекти. Някои от тях умрели други полудели. Имало такива, които са се изпарили по ужасен начин - телата им бавно изгорели. В някои от случаите, това е ставало дълго, след като опитът е проведен. Разследването на д-р Джексън показва, че през 1943 година, военните наистина са провели този опит като мястото на действието е било строго контролирано от тях. Още от началото на влючването на мощно електромагнитното поле, корабът "Елдридж", заедно с екипажа, с които се провеждал експериментът бил обгърнат от зелено сияние и той започнал да изчезва на части, докато изчезнал целия за няколко минути. Този спектакъл бил наблюдаван от някой си Каръл Ан, който бил на борда на товарен кораб, екскортиращ кораба "Елдридж". Според някои слухове корабът се появил за кратко време, подобно на призрак, близо до Норфолк - на 400 км. в южна посока.

Според друга информация, когато корабът се появил отново, но изглеждал потресаващо ужасно, защото бил "окичен" с човешки части, дифузирали с металните части на кораба като някои членове на екипажа липсвали. Твърди се, че за ръководител на експеримента бил утвърден самият Никола Тесла, който бил личен приятел на президента Франклин Рузвелт, но поради възникнал конфликт между двамата, относно това, че Тесла настоявал експеримента да се проведе без екипажа, докато Рузвелт бил непреклонен. Тесла е освободен като ръководител на този експеримент, а девет месеца по-късно е намерен мъртъв при "загадъчни обстоятелства" в хотелската си стая в Ню Йорк.

За ръководител на проекта е назначен заместника на Тесла д-р Джон Вон Нюман, който поел поста на 20 юли 1943 г. Според друга информация целта на проекта не била постигната, защото експериментът се провалил в крайната фаза, поради възникнали вторични ефекти.

Друга, изключително важна и направо невероятна ситуация, съпътствала експеримен- та е случаят с двама от членовете на екипажа, които скочили извън борда на кораба, когато започнали да се проявяват ефектите. Това били братята Дънкан и Едуард Камерон, които искали да доплуват до брегаза да се спасят. И те действително се оказали на сушата, но не във Филаделфия, а в Лонг-Айлънд и не в същото време, а във 1983 година. Те изплували на брега, когато се провеждал същия експеримент, но да повторим - през 1983 година. Да, тогава наистина се провеждал същият експеримент - неговото продължение, но под кодово наименование "Монтоукският експеримент" като втора фаза на "Филаделфийския експеримент".

"Монтоукският експеримент" се провежда на 12 август 1983 година, точно 40 години след първия старт, защото магнитното поле на Земята има свой цикли, с пикове през 20 години.

Цикли, чиято сила се използва за да се проведе успешно експеримента, защото само по време на действието им може да се навлезне в хиперпространството и да се отворят коридори в него.

Твърди се още, че в резултат на експериментете е пробита огромна дупка в континуума "Пространство - Време", през която навлизат безпрепятствено извънземни посетители от различните измерения на ПВК. Точно тази фаза на експеримента, проведен през 1943 година, не могли да предвидят ръководителите на "Експеримента Филаделфия". По-късно Грейовете признават, че се възползвали точно от този "тунел" за да проникнат в нашите измерения.

Това наистина е потресаваща информация!

Из книгата на Стамен Стаменов: Събуди се Човечество