Звездни Цивилизации

неделя, 8 май 2016 г.

ТИАМАТ И БУНТОВНИЧЕСКАТА ИМПЕРИЯ


По това време щяло да се случи още едно значимо събитие, такова, което щяло да промени завинаги съдбата на Деветия Сектор. Нова звезда започвала на назрява, младите й светове се охлаждали, за да образуват обитаеми
планети. Крал AL-AL, разпознавайки един потенциал за недокоснати скъпоценни руди и възможността за един военен стратегически аванпост, незабавно изпратил един доверен и надежден управител, за да предяви
претенции към новата слънчева система.
Господарят AL-AL-IM, Майстор на Науките по Произхода25, имал пред себе си една внушителна задача - да
колонизира и развие една примитивна планетарна система.
Младото слънце се било образувало първоначално само с два свята в орбита около себе си; една малка вътрешна планета (сега известна като Меркурий) и една по-голяма, името й в последствие щяло да бъде
„ТИАМАТ”.
След време, още шест свята щели да се образуват. Една двойка вътрешни светове (Венера и Марс), два централни гиганта (Юпитер и Сатурн) и една двойка от планети- близнаци (Нептун и Уран).
Но ТИАМАТ бил тропическият свят, който щял да бъде първата планета, развита от Господаря AL-AL-IM по неговото назначение. Вече населен от заселници от различни галактически звездни системи, ТИАМАТ бил и рай, и един граничен свят, вещаещ опасност. Присъствието на ASA-RRR военни сили, просто “за всеки случай”
и директна връзка към Краля AL-AL и Империята ARI-AN, било добре посрещнато от колонистите и семействата им. Защита и необходими провизии щели да бъдат достъпни. ТИАМАТ щял да се превърне в един квалифициран свят.
Господарят AL-AL-IM започнал незабавно да експлоатира новата слънчева система. Слънцето било наречено „Bad”-„където е Смъртта”. В непосредствена близост на младото слънце, бил най-малкият свят, кръстен „MUMMU”
- „първороден пътешественик”. Следващият свят щял да се превърне във военен аванпост. Макар че притежавал свръхгорещи температури на повърхността, вътрешните му пещери предлагали един удобен подслон за IKU и ВЕН силите. Този свят щял да стане известен като „DAK-A-MU” - „мястото във вътрешната част, на която се намират DAK”.
Планетата с Червените Пясъци, следващата поред - била свят с въздух, вода, дървета и
околна среда, подходяща да бъде заета от заселници. Едно добро място за колонизатори, тя
също предоставила много необходима площ за една централна военна крепост. Това бил светът
на „DAK-MU” - „мястото на DAK”.
Отвъд червените пясъци щял да бъде ТИАМАТ, центърът на усилията за колонизиране на
ГосподаряAL-AL-IM.
Най-големият от световете на тази система била една гигантска планета, притежаваща
гравитационни, сили, които я правели неподходяща за обитаване, но отлична за производство на суперметали. При условия на супергравитация, металите можели да бъдат ковани в комбинации, невъзможни
на други светове. Планетата била наречена „BAR-BAR-U” - „Светът на Металните Метали”.
Вторият свят-титан бил най-опасният. Вътрешните сили били изключително нестабилни. Притежаващ един постоянен облак от прах и скали, обикалящи около бясно въртящия се център и с гравитационни сили, които
придърпвали много кораби в едно непоправимо въртене, този гигант щял да бъде известен като “TAR-GALLU” -„Големия Разрушител”. От всички планети, „Тази с Пръстените” щяла да се окаже най-опасна.
На разстояние след TAR-GALLU била една голяма студена планета-блато, с отровни газове в небесата й.
„SHANAMMA” щяла да бъде трудно да се колонизира, но щяла да бъде идеална за експерименти, касаещи Произхода. Най-външният свят бил наречен „IR-U”, почти близнак по размер на SHANAMMA. IR-U бил един воднист свят, с мъглива покривка.
Макар че задачата била трудна, Господарят AL-AL-IM щял да успее. Изключително високите гравитационни сили на BAR-BAR-U опростявали производството на „тежки” метали, нестабилни в една среда с ниска гравитация. Военните аванпостове на DAK-A-MU и DAK-MU се оказали стабилни и силни. Експерименталните
ферми и на SHANAMMA, и на I-RU показали потенциал. Селищата на луните на BAR-BAR-U и TAR-GALLU също процъфтявали.
Но ТИАМАТ бил върховната слава за усилията на Господаря AL-AL-IM. Чрез подкрепата от дома на Краля си AL-AL, Управляващият успял да превърне ТИАМАТ в един рай, далеч отвъд очакванията. Били построени съоръжения, които да добиват новооткрити руди. Центрове за Атмосферни Условия скоро стартирали
проточената задача да преобразуват небесата в една по-стабилна околна среда. Като източник на ценни руди и една стратегическа точка на контрол на трафика в звездните пътеки на Деветия Коридор, новата система още
повече засилила контрола, който Крал AL-AL държал върху външната част на Деветия Сектор.
Като негов последен проект, Господарят AL-AL-IM построил едно почти перфектно копие на Палата на ASA-RRR Кралете. Известен като „КГ, името му буквално означавало „по Подобие на”. Новата слънчева система на BAD била покорена. Като признание за усилията на AL-AL-IM, системата била наречена „ARI-DU” - „Овладяното Място”. И Господарят му бил AL-AL-IM, EN-GI - „Господарят на Света по Подобие на ASARRR”.
Под предварителното условие да прилага контрол върху звездните пътища на Деветия Сектор, вместо SSS-T Кралиците, AL-AL успял да контролира пътуващите, които навлизали в галактиката през Коридора. Отказвайки
им да преминат през звездните пътища, Крал AL-AL можел да предотврати образуването на потенциални съюзи с ARI-AN. Преговорите с другите галактики подлежали на прищевките на Крал AL-AL, една нетърпима ситуация
за SSS-T Кралиците. Империята ASA-RRR можела да забави или отмени всички жизнено важни политически и икономически съюзи на SSS-T. Крал AL-AL бил превърнал ARI-DU в един островен аванпост с феноменална
мощ.
И макар че Великият AL-AL още повече бил подсилил Трона на ASA-RRR, той също така бил отслабил позицията си в SSS-Т Кралския двор на ARI-AN. Това, което Великият AL-AL не можел да предвиди, било, че собственото му бъдеще, собственото му оцеляване, било скрито в далечните светове, които AL-AL-IM бил
разработил за него.
Дебнейки обратно в Кралския Палат бил АН-У, някогашният принц и силно раздразнения внук на Великия AN-AN, чакащ търпеливо за момент, в който да тръгне срещу Чичо си. Избирайки ден на Голямо Празненство за победите на DAK извоювани в битка, по времето когато AL-AL нямало да бъде в Двореца, Принцът действал.
Кралските последователи на Великия AN-AN, все още ядосани от предателството на AL-AL, се присъединили към АН-У. Съкрушителна сила и изключителна скорост осигурили на Принца незабавен успех. Крал AL-AL,
чувайки за войната в Двореца, избрал да не се бие с Принца.
Бягайки за живота си, Великият AL-AL се спуснал към неговия далечен Палат в Системата ARI-DU. Една вярна свита посрещнала детронирания Крал с ентусиазма на благодарни на него субекти. Било намерено убежище в островния аванпост, който AL-AL бил развил. Там той щял да бъде Крал, все още почитан и все още
добре дошъл.
В ASA-RRR, бившият Принц АН-У отпразнувал дълго очакваното си отмъщение. Тронът бил негов, той бил Крал АН-У.
Но победата не била пълна. Верните Бойни сили на Великия AL-AL укрепили новата слънчева система.
Усилията на AL-AL-IM и ресурсите, посветени от AL-AL за развитието и експлоатирането на новия аванпост, накрая щели да върнат една доста голяма награда на Великия AL-AL. Постоянство в производството на тежки Метали на BAR-BAR-U и продължителното откриване и експлоатиране на ценни руди, особено едно изобилие
на злато, направили новата слънчева система крайно необходима.
Силата на захвата на AL-AL върху слънчевата система и едно комюнике с много силни думи, изпратено от SSS-Т Кралиците „искащи” да се избегне гражданската война и жизнено важните ресурси да бъдат донесени от новата система, се комбинирали като фактори и дали на Крал AL-AL една много силна позиция, от която да
преговаря за едно временно прекратяване на огъня и отмяна на изпълнението на смъртната му присъда.
Със SSS-Т Кралиците, гледащи зад рамото му, Кралят на ASA-RRR - АН-У, неохотно се съгласил на споразумението, поне към този момент. За известен период от време, Крал AL-AL продължил да доставя стабилен и богат поток от ценни руди и метали на ASA-RRR. Разгневеният АН-У приемал доставките от името
на Империята ASA-RRR и на Империята ARI-AN, но продължавал да търси всякакъв повод или проблем, който можел да даде причина да стовари DAK армадата си върху AL-AL.
АН-У поставил собствените си елитни IKU Звездни пилоти - „1К1КГ в орбити навсякъде в слънчевата система. Всякакво нарушение, всякаква грешка, направена от AL-AL, щяла да доведе до изливането на гнева на
негово Височество, Крал АН-У.
За да обезопаси още повече слънчевата система, Крал АН-У поставил собствения си син - Принц AN-EN, начело на елитните Звездни кораби IKU и на една специална група, наречена „IKIKI” - „Наблюдаващите”.
Титлата му щяла да бъде „ЕН-ЛИЛ” - „Главнокомандващият Господар”. За да подсигури, че доставките на жизнено важните ресурси оставали непокътнати и пристигали навреме, Крал АН-У назначил най-големия си син
- Господарят Принц ЕА, също Майстор на Науките по Произхода, на позицията на EN-GI, абсолютно същият пост, някога държан от AL-AL-IM.
Господарят Принц ЕН-ЛИЛ щял да бъде базиран на ТИАМАТ, подобно на брат му Принц ЕН-КИ. ЕН-ЛИЛ щял да обхожда небесните пътища, ЕН-КИ щял да развива световете на системата и да провежда продължителни експерименти на водния свят SHANAMMA, касаещи Произхода. Минното дело, производството и металургичните действия също се падали в сферата на контрол на принц ЕА. По този начин Кралят се
подсигурявал, че ръката му ще се простира върху слънчевата система на AL-AL.
В продължение на доста време така и ставало. Бившият Крал AL-AL удържал на думата си, произвеждайки ресурсите и поддържайки реда в Деветия Коридор, докато Крал АН-У неохотно позволявал на един някога омразен враг да остане на власт в Деветия Коридор. Но АН-У никога нямало да забрави ощетяването, което той изпитал от ръцете на Чичо си AL-AL. Когато говорел за двореца-копие на Крал AL-AL, Великият АН-У винаги се отнасял към него по един гневен и презрителен начин. „Един Нечист Дворец” го наричал той, а неговият
дворец на ASA-RRR бил „Чистият Дворец”. Дворецът в ARI-DU бил „Тъмният Дворец”. Самият ТИАМАТ бил „Светът на Тъмнината”, без значение от постиженията му.
Крал АН-У никога нямало да забрави мъченията, които баща му бил изтърпял. Една омраза за цял живот се трупала дълбоко в същността му. Крал AL-AL щял да живее, но щял да плати за прегрешенията си срещу семейството на АН-У.
Но историята щяла да се повтори, тъй като в самото сърце на ARI-DU внукът на Крал AL-AL - AL-AL-GAR, очевиден наследник на Трона в слънчевата система, бил станал много по-силна фигура за последователите на
Крал AL-AL, отколкото на Краля на ASA-RRR му изнасяло.
Син на един от IKIKI пилотите, орбитиращите „Наблюдаващи” на АН-У, AL-AL-GAR бързо научил
методите на Звездните пилоти и техните Военни кораби. Уменията му на пилот бързо се развили и скоро след това му бил даден статусът „IKU Майстор”. Той, подобно на баща си, бил IKU!
Но AL-AL-GAR имал план. След обучението му да стане IKU, принцът отишъл до Върховния Дворец на дядо си - „AM-BAHU”, „Мястото за Събиране”. Щял да има една странна молба. Вместо да почива на лаврите си, Принцът помолил да получи по-нататъшно обучение, само че този път във военната дисциплина на елитните
Воини ВЕН. Дисциплинирани сухопътни войски, които били равнозначни на DAK Бойците от небесата, ВЕН предизвиквали също толкова страх в Деветия Сектор.
Демонстриращ образцови умения, Принцът още веднъж завършил обучението си за кратко време. Издигайки се бързо по ранг, Господарят Принц AL-AL-GAR щял да си спечели титлата „IKU-MAR-ВЕН” - „Той е Велик и IKIKI, и ВЕН”. Но AL-AL-GAR, един почетен Майстор и на двете Бойни дисциплини, щял да си изкара още
една титла. Щял да получи титлата „ZU”- „Този, който е Върховен Майстор” - статус, даван само на най- елитните Бойци, изключително подбран брой такива воини.
Великият АН-У бил разтревожен! Един Майстор на Войната живеел надалеч в Кралството на AL-AL... и той бил Принц! Начинът, по който IKU-MAR-ВЕН бил следвал военните си дисциплини за толкова кратък срок от време, разкривал много на Крал АН-У. Той си спомнил какво му бил причинил AL-AL, когато бил Принц. И сега, внукът на AL-AL - един Принц, страдал от абсолютно същата съдба, от ръцете на Крал АН-У!
АН-У бил убеден, че познавал душата на младия Принц. Той знаел колко ядосан навярно бил IKU-MAR- ВЕН. Крал АН-У трябвало да предприеме незабавни стъпки да предотврати IKU-MAR-ВЕН да се издигне на власт и по възможност да не вдигне ARI-DU колониите на бунт.
И така, като един притеснен Крал, АН-У постъпил както чичо му бил постъпил срещу него преди доста време. IKU-MAR-ВЕН бил направен Кралски Виночерпец. Призован да дойде до Двореца на ASA-RRR, IKUMAR-BEH бил поставен на мястото на Виночерпец, пост под контрола на Крал АН-У, където можел да бъде постоянно наблюдаван.
С цел да усмири IKU-MAR-ВЕН, АН-У дарил младия Принц с големи почести, но напразно. Въпреки всичко, Кралят можел да усети омразата на Принца. Крал АН-У знаел, че нищо няма да успее, нищо нямало да
промени позицията на IKU-MAR-ВЕН. Поради тази причина той винаги бил нащрек. Крал АН-У нямал избор, освен да бъде усърден в наблюдаването на Принца.
Но имало повече неприятности за Краля в далечната слънчева система. Господарят Принц ЕН-ЛИЛ- синът на АН-У, назначеният Върховен Господар на новата система, бил протестирал относно поставянето му в регион,
толкова отдалечен от Двореца на ASA-RRR. Може би на него също щяла да му хрумне мисълта да се опита да свали баща си от власт. ВЕН воините били верни, но те представлявали една могъща сила и не трябвало да
бъдат пренебрегвани. Можело да възникне заплаха от една група бунтовници вътре в IKIKI. Те били верни на АН-У, но всичките имали семейства в новата слънчева система и Принц IKU-MAR-ВЕН някога бил един от
тях. Те също можели да станат заплаха за управлението му. Тревогите в Кралството на АН-У били много.
АН-У се надявал, че присъствието на синовете му щяло да помогне, но семейната вражда между тях се била влошила докато били в ARI-DU. Макар че били Върховни Господари на собствените си владения, нито един от двамата Принцове не бил доволен. Всеки от тях искал тотален контрол, пълно властване над цялото Кралство
ARI-DU на АН-У.
И двамата Принцове вдигали заплашителни, почти опасни звуци. Крал АН-У не можел да рискува в ARI-DU.
Принуден да се спусне в далечната слънчева система, Кралят бил решен да сложи нещата под контрол. За да защити себе си от преврат от търсещия отмъщение Принц IKU-MAR-ВЕН, Крал АН-У взел Принца заедно със себе си за пътуването.
Чувствайки се сигурен, Крал АН-У стигнал до световете, раздирани от несъгласие. Но когато пристигнали, Принц IKU-MAR-ВЕН помолил Краля за една услуга. Голяма част от семейството и приятелите на IKU-MAR-ВЕН, част от IKIKI, били планирали едно добро посрещане за него. Принцът помолил да му бъде позволено да
ги посети.
Разсеян от предстоящите събития, Великият Крал удвоил DAK стражите около младия Принц и заповядал корабите на IKIKI да бъдат внимателно наблюдавани. Може би това щяло да омиротвори Господаря IKU-MAR-ВЕН за малко. Уверен, че ситуацията е добре контролирана, Крал АН-У се съгласил да изпълни молбата.
Продължавайки към Двореца в ТИАМАТ, Кралят се надявал, че ще бъде посрещнат с едно разрешение на битката между синовете му.
Но спорът относно контрола над ТИАМАТ-Тронният свят на слънчевата система, не могъл да бъде разрешен.
Принц ЕН-ЛИЛ дал на баща си ясно да разбере, че ако той останел в далечната и примитивна слънчева система, искал да се помещава в Двореца като Краля на ARIDU. Принц ЕА твърдял, че тъй като той бил по-голям, той
заслужавал повече поста, а и бил Учен по Произхода - Дисциплина, която била перфектна за управлението на
ARIDU.
Не виждайки никакво разрешение на дилемата, Крал АН-У се съгласил на избиране чрез жребий, който да реши съдбата на ARIDU. С помощта на шанса, Принц ЕН-ЛИЛ станал Господар на света и системата ARIDU.
Принц ЕА щял да остане EN-GI и да продължи да организира операциите по развитието и възстановяването навсякъде в ARIDU. Докато решението променило много малко в разрешаването на трудностите, то обаче дало
отдих на Краля за кратко време... за много кратко време.
Крал АН-У се качил на малкия кораб, който щял да го докара до чакащия го Флагмански кораб - Кралския „AR”. Докато АН-У се приближавал към превърнатия в Смъртоносен кораб с размерите на планета, той не би могъл да се гордее повече. Блестящият кораб бил наистина един Кралски такъв.
Но една непредвидена изненада очаквала Краля.
След като бил съкрушил Пазачите, отредени да го наблюдават, младият IKU-MAR-ВЕН и верните му IKIKI
Воини хванали в плен Флагманския кораб AR. IKU-MAR-ВЕН щял да си получи отмъщението, което търсил.
Когато АН-У се приближил по-наблизо, капанът бил подготвен.
Но бил нададен сигнал - предупреждение от един верен на АН-У Воин. В последния момент АН-У се обърнал и побегнал. IKU-MAR-ВЕН атакувал бързо, повреждайки кораба на Краля. Силите на АН-У, числено превъзхождани и поразени, отвърнали на удара.
Битката била с ожесточена интензивност, но кратка като времетраене.
Елитната Кралска Стража DAK имала малък шанс за победа. Всичко, на което наистина можели да се надяват, било да спечелят достатъчно време, за да позволят на Краля да избяга. Когато АН-У побегнал към звездите с ескортния си кораб, една последна експлозия и снаряд отбелязали последния напор на верните му
DAK защитници.
Господарят Принц IKU-MAR-ВЕН действал бързо. Чрез верните IKIKI Воини в небесата и ВЕН Воините на планетите, завземането на слънчевата система било бързо и решително. Принц IKU-MAR-ВЕН срещнал много
малко съпротива. Обитателите на Кралството на AL-AL подкрепили бунта му; те се противопоставяли на управлението на Империята ASA-RRR. Малки изолирани групи от верни последователи на АН-У били заловени
и неутрализирани. Принц IKU-MAR-ВЕН бил спечелил!
И в победата си, той бил заловил могъщия AR - Флагманския кораб на Военната армада на ASA-RRR.
Шумовете около празненството били буйни. Да живее Принцът! Да живее могъщият ZU!
Принцът бил спечелил. Като Крал на бунтовническото кралство, той щял да стане известен като Крал„ZUZU”
, или „ZUZ” (Зевс). Залавянето на AR-a на АН-У щяло да му донесе още едно име - „AR-ZU” - „Върховен Господар на AR”. И в чест на победата си, Дворецът на дядо му, известен преди като „AL-AMBAHU”, бил преименуван на „AL-AMBAHU ZU” или „AL-AMBA-ZU” (Олимп) - „Място на събиране на AL и ZU”. Славата на трона на ARIDU била негова.
„Битката на АН-У и КУМАРБИ”, древна легенда, намерена върху вавилонските глинени
плочки, описва една кралска битка в небесата, в която Принц КУМАРБИ се бие срещу Крал
АН-У и го побеждава, като последният избягва в небесата. Преди битката да приключи,
КУМАРБИ „ухапва” АН-У по гениталиите, наранявайки го.
Разказът наистина казва, че КУМАРБИ „използвал зъбите си” (DAK) върху могъщата топка на
АН-У (AR). БУНТОВНИЧЕСКАТА ИМПЕРИЯ
Крал ZU-ZU (Зевс) знаел, че няма да може да се наслаждава на триумфа си задълго. Нова Война щяла да започне, Война, която изправяла новата му слънчева система и обитателите й срещу една по-стара слънчева система, която била домът на прадедите им..
На ASA-RRR, Крал АН-У беснеел в Двореца си.
Конкретното събитие, което той бил планирал да избегне - бунт, воден от Принц IKU-MAR-BEH, не само се било случило, а се наложило да бяга унижен. АН-У избухнал в една почти неконтролируема ярост. Той заповядал вторият му смъртоносен AR кораб да бъде подготвен за война! Бунтовническият Принц Господар
IKU-MAR-BEH щял да плати скъпо! Бойните сили от елитни ВЕН Воини били натоварени на борда на AR. Били призовани.най- добрите Звездни пилоти IKU и AR-ът бил зареден. Ескортирани от Звездните бойци и Бойни
кораби на RRR, армадата AR преминала над небето върху Двореца на Краля. Гледката вдигнала духа на Краля,
победата със сигурност щяла да бъде негова! Принц IKU-MAR-BEH щял да бъде наказан за богохулното си поведение!
Но Крал ZU-ZU бил готов. Заловеният AR също бил подготвен. Господарят Крал AR-ZU (ZU-ZU) и верните му IKU планирали едно неочаквано посрещане на идващите нахлуващи сили. Избирайки да не чакат пристигането на армадата, AR-ZU и силите му планирали да направят засада на Смъртоносния кораб на АН-У,
докато все още бил извън слънчевата система ARIDU.Когато Звездната флота от ASA-RRR наближила, AR-ZU изчакал. Когато почувствал, че моментът бил подходящ, силите IKU и ВЕН на въстаническата Империя внезапно се спуснали върху армадата с ярост,
подобаваща на една галактическа светкавична буря. Ескортиращите кораби, които били изненадани, се взривили
в огромни облаци от огън! Битката била започнала, блясъци от блестяща бяла и зелена светлина пресичали надлъж и нашир тъмнината.
AR-ZU наблюдавал напредъка на битката внимателно. Моментът за пускането на заловения AR трябвало да бъде точен. Докато атакуващите му кораби поразявали със смъртоносна точност, се появил един внезапен пробив
във формацията на нахлуващите сили на АН-У. AR-ZU незабавно привикал заловеният Смъртоносен кораб AR.
За един кратък момент имало тишина, докато двата големи Бойни кораби се изправили един срещу друг.
Подобно на два мощни бика със снижени глави, паузата само предшествала стремителният щурм. Хаос, гръмотевици и светкавици изпълнили звездните пътища. Стрелбата от оръжията била изумителна. Господарят Крал AR-ZU трябвало да се обърне настрани от заслепяващата светлина и заглушителния шум.
Когато проблясъците от светлина спрели, AR-ZU вдигнал погледа си и се опитал да види през пушека. Части прелетявали около кораба му. Когато леката мъгла се изчистила, AR-ZU осъзнал какви са били онези последни
експлозии. Те били дошли от заловения от него Смъртоносен AR. Огромният взрив изхвърлил частички метал във всички посоки. Късчета от външната част на AR отскачали от собствения кораб на AR-ZU. Могъщият
Флагмански кораб на АН-У бил победил Смъртоносния кораб на AR-ZU и продължавал стабилно да се придвижва напред.
AR-ZU гледал с ужас, докато умиращото тяло на Бойния му кораб прелитало запалено надолу в насрещния път на света KAKKAB SHANAMMA (Уран) - планетата, където Принц ЕА провеждал експерименти върху растителен и животински живот. Когато малкият метален кораб с размер на луна навлязъл в атмосферата, един
поток от искри изпълнил небесата. Мълнии от сини светкавици пресвяткали от кораба към повърхността на планетата. Небето над KAKKAB SHANAMMA било в хаос дори преди широкият километри глобус от горящ метал да се блъсне в света. Удряйки под ъгъл, удареният AR се килнал на една страна от планетата, намалявайки
скоростта, отскачайки и поела катапултирайки се в черната Празнота. Оста на KAKKAB SHANAMMA се обърнала. Потръпвания пулсирали по вътрешните пещери на планетата, тресящото й се ядро било разклатено и прекатурено. Някога изправен свят, той сега лежал на едната си страна.
Крал AR-ZU гледал безпомощно как доблестните му пилоти падали в тъмната празнота от умиращия AR. Те били нанесли смъртоносен удар на една значителна част от нахлуващите сили, но били дали върховната жертва за тази си постъпка.
Обръщайки се настрани от зрителното поле, AR-ZU изместил кораба си в една дъга към все още движещия се Смъртоносен кораб AR на АН-У. Внушителен по размер, AR-ът бил истински великолепен в неговия ужас Докато AR-ZU продължил да наблюдава, той забелязал, че AR-ът се движи по странен начин и пътят му
билизменчив. AR-ZU изведнъж осъзнал това. Разрушителните лъчеви оръжия на неговите IKIKI пилоти били повредили Смъртоносният кораб! Изходът от битката бил все още нерешен! AR-ZU все още можел да победи!
С едно подновено чувство на надежда, той заповядал на Бойните си кораби да се спуснат върху Смъртоносния AR отново, като самият AR-ZU ги водел. Използвайки Звездни бойни кораби, за да ангажира ескортиращите сили, AR-ZU, с неговия собствен Звезден кораб, се насочил към повредения AR. Вълна след вълна Звездни кораби атакували повредения кораб отново и отново, докато той продължавал да се придвижва
към слънчевата система на AR-ZU.
Със собствения си арсенал от могъщи и смъртоносни лъчеви оръжия, Бойният кораб си проправял път отвъд далечния IRU (Нептун) и падналия и накланящ се свят KAKKAB SHANAMMA.
Но постоянният артилерийски огън на корабите на AR-ZU започнал да се отразява. Когато могъщият AR се придвижил в близост до TAR-GALLU (Сатурн), огромната гравитация на планетата с пръстените още повече отклонила Смъртоносният кораб, всяващ страх, от директния му път към ТИАМАТ. Почти извън контрол,
корабът се мъчел да поддържа курса си.
Господарят AR-ZU събрал силите си за една последна атака. Чрез един последен и решителен удар, Господарят AR-ZU и Бойните му кораби дали всичко, на което били способни срещу AR. Докато всеки един Звезден кораб се спускал и разтоварвал арсенала си, AR-ът се поклащал и потръпвал. Пъшканията и скърцанията
от вътрешните експлозии звучали като демонични писъци. AR-ът изведнъж избухнал в пламъци. Всяка част от Смъртоносния планетоид се тресяла много здраво. Пушеци и огньове изригвали от всяка пукнатина на кораба.
Развяващи се облаци от тъмнина изоставали от олюляващия се кораб, AR-ът на АН-У умирал. AR-ZU изчаквал обратно в кораба си. Той успешно бил победил гордостта на Флотата на ASA-RRR.
Но изведнъж, той се стъписал.Доблестните IKU пилоти на АН-У се прицелили в планетата ТИАМАТ с единственото оръжие, което им
било останало - самия Смъртоносен кораб AR! Маневрирайки пушещият и разпадащ се кораб, те се запратили директно към ТИАМАТ!
Великият дворец AL-AMBAHU-ZU бил хвърлен в паника. Алармата била пусната. Смъртта щяла всеки момент да се спусне с ударна сила от небето. Звездни кораби, търговски кораби и кораби от всякакъв вид били
присвоявани с цел евакуация. Но било прекалено късно! Нищо не можело да се направи! Обитателите на ТИАМАТ нямали никакъв шанс, не можели да бъдат спасени - било прекалено късно!
Господарят AR-ZU можел да чува писъците на народа си по предавателите за комуникация. Извръщайки главата си настрани, AR-ZU изключил радиовръзката. Пилотите на AR-ZU променяли постепенно посоката на
кораба му. Господарят AR-ZU трябвало да бъде спасен! Сблъсъкът бил само на моменти разстояние!
Когато умиращият Смъртоносен кораб ударил планетата, корабът на Господаря AR-ZU бил обгърнат от заслепяваща светлина. След моменти, шоковата вълна ударила кораба, карайки го да отскача, като че бил едно
листо, хванато в една огромна океанска вълна. Прекатурвайки се и извивайки се, корабът на Господаря AR-ZU бил хвърлен в посоката на TARGALLU, съвсем за малко пропускайки каменните пръстени.
Когато пилотите му възвърнали контрола върху въртящия се кораб, Господарят AR-ZU разтревожено погледнал назад към обичния му ТИАМАТ.
Него го нямало повече.
Сблъсъкът бил разкъсал на парчета райския свят. Огромни парчета от планетата летели във всички посоки.
Магма, метал, огън и светкавици се смесвали заедно, за да създадат един дъжд от изгаряща смърт. Където веднъж гордата планета била стояла, сега оставали само скални отломки, пушек и прах. Парчета от ТИАМАТ
все още прелитали край него, докато AR-ZU се придвижвал наблизо, за да погледне унищожената планета. През
един облак от прах, пушек и газ, Господарят AR-ZU, надявайки се на най-доброто, се насочил към мястото, където стоял някога ТИАМАТ. Когато излязъл от тъмните мъгли, той го видял!
ТИАМАТ... или това, което било останало от него.
Огромната планета, с една зееща отстрани дупка и пушечна зад нея диря, профучавала настрани от него към слънцето. Принцът извърнал поглед отново, ТИАМАТ падал право надолу към смъртта си в слънцето. Народът му бил мъртъв.
AR-ZU замълчал. Когато той погледнал, погледът му бил посрещнат от една слънчева система, която била опустошена и в по-голямата си част погубена. Войната оставила белега си върху луните и планетите на ARIDU.
Животът, градовете и самата слънчева система били сериозно увредени и имало вероятност да не могат да се възстановят.
Господарят АН-У погледнал към следата от отломки между DAK-MU - червената планета и гигантския свят BAR-BAR-U. ТИАМАТ го нямало вече! Останали само „гробни” камъни.
Господарят AR-ZU и тези от IKIKI, които били останали, се завърнали в DAK-MU - централната крепост.
DAK-MU, един чуден свят, щял да се превърне в новата Кралска Планета. На DAK-MU, Господарят AR-ZU щял да започне отново, изграждайки повторно славата на ТИАМАТ и построявайки една нова Златна ера, независим отASA-RRR.
Докато AR-ZU, сега Крал ZU-ZU, си почивал в Двореца си, на един планински връх било получено удивително съобщение. Най-голямата част от ТИАМАТ била забавила падането си към слънцето, нямало изобщо да изчезне в огнената бездна! Щяла да си стои в нейна собствена орбита - точно в орбитата на
DAK-MU.
Господарят ZU-ZU не прахосвал никакво време. Призовавайки собствените си екипи от учени, занимаващи се с Произхода, той им заповядал да построят наново изгорените скелетни останки от ТИАМАТ. Някак си, по някакъв начин, Крал ZU-ZU щял обратно да съживи славата на райския свят.
Успехът на учените, занимаващи се с Произхода, повдигнал настроението на Краля. Той незабавно заповядал да се построи един голям паметник, един дворец, който да почете падналите верни Кралски Воини на ARIDU.
Това щял да бъде един паметник за баща му и неговия дядо. В Залата на AL-AL-U (Ваалхала) на реконструирания свят, те щели да бъдат почетени, никога да не бъдат забравени.
За известен период от време, разрушаването на AR-a и военния му екскорт, заедно с бързото овладяване на Деветия Коридор, държали Великия АН-У на разстояние. Силата на ZU-ZU и брилянтните му тактики на Война
били изненадали Краля на ASA-RRR и военните му сили. Щяло да отнеме време за преоценка да се направи план за още една атака.Теогонията - древнотракийската приказка, разказва за Зевс (ZU-ZU) и Боговете от Олимп
(AL-AMBAHU-ZU), които водят битка срещу Предишните Богове от връх Отрий
(ОЗИРИС или СИРИУС).
Теогонията разкрива, че когато Зевс отишъл на война с Предишните Богове,
последните изпратили Тифон - едно голямо и грозно чудовище, което да унищожи ЗЕВС:
„Когато Зевс победил (Тифон), (Тифон) бил запратен надолу към едни повредени руини.
Огромната земя изпъшкала. Една голяма част от нея била подпалена от ужасните изпарения, които се разтапяли както се разтапя калай... Земята се разтопила в блясъка наедин пламтящ огън.”
(„Тифон” е било името на AR-a на АН-У.)
Но Крал ZU-ZU знаел, че това не може да трае вечно.
Крал АН-У бил страдал много. Той нямало да си мълчи, не за дълго. АН-У бил претърпял лична атака и щета, бил загубил Флагманският си кораб в един опит за преврат и бил загубил втори Смъртоносен Планетоид в битка. ZU-ZU бил причинил много вреди и загуби на АН-У и бил отнел един ключов елемент от контрола на
Империята върху Деветия Коридор. АН-У бил съвсем разбираемо ядосан. Империята му била предизвикана!
Но АН-У имал нещо много повече от това заложено на карта - бъдещето на Деветия Коридор било под съмнение, както и контролът му върху трона. Загубата на контрол над системата на Деветия Коридор можела да
даде на Кралиците на Войната от ARI-AN причина да застанат на страната на Бунтовника ZU-ZU, който добивал ценни руди. Й производството на тежки метали било от изключително значение. Кралиците нямало да търпят
намеса в тази жизнено важна индустрия. Очевидно Кралят трябвало да действа бързо, преди ARI-AN Кралиците
да решат да позволят на ZU-ZU да остане на власт, както били позволили на дядо му - AL-AL.
И това не било всичко, което тревожело АН-У. Принц ЕН-ЛИЛ, също принуден да избяга от системата
ARIDU, се бил завърнал в Кралския Съд на ASA-RRR в знак на протест, докато не бъдат уважени
исканията му. Потенциалната заплаха, която той представлявал, също така не можела да бъде
пренебрегната. Кралят бил заобиколен от опасности.
Но преди да успее да действа, Кралят получил известие, че SSS-Т Кралиците искали той да се яви в Двореца на
ARI-AN. Това разтревожило АН-У. Той знаел, че те щели да изискат отчет. Загубата му от бунтовническия
Господар AR-ZU трябвало да бъде разрешена и трябвало да се прибегне до облекчаване на ситуацията.
АН-У се явил пред Кралиците, план за контраатака бил начертан от неговите DAK Командири. Аргументът в
полза на незабавно действие изглеждал очевиден за него.
Кралиците на ARI-AN мълчаливо слушали докато АН-У говорел. В неговите думи имало аргументи за
продължаването на атаките срещу звездната система на бунтовниците. При завършването на речта си, АН-У се
чувствал уверен, че ясно е изразил позицията си.
Докато сядал, той се обърнал да види как се отварят вратите на Камарата. За негово учудване, бунтовническият Крал ZU-ZU влезнал в Заседателната зала. АН-У станал да протестира, но му било заповядано да седне и да запази тишина.
Когато бунтовникът-парвеню заговорил на Кралиците, АН-У не можел да стои седнал. Скачайки на краката си, отново му било заповядано да седне.
Крал ZU-ZU изказал една категорична позиция. Той бил законният Крал на ARIDU и народът искал него.
Системата не била унищожена, производството на метали и доставката на жизнено важни минерали щели да продължат. Споразумението с Дядо му щяло да бъде изпълнено, AR-ZU щял да почете по-ранните обещания...
но БЕЗ присъствието на АН-У.
Когато свършил, Крал ZU-ZU седнал.
Кралиците не обелили нито дума. Но след един миг, една Кралица-Старейшина се изправила. Думите й били непреклонни. Гражданската война, без значение каква е причината за нея, била причинила разрушението на ТИАМАТ, един свят жизнено важен за ARIDU и Империите ASA-RRR и ARI-AN. Животите на милиони били
заплашени, безброй воини от двете системи били загинали.
Кралиците SSS-Т изискали спирането на военните действия!
Повече нямало да има унищожение! Споразуменията с Крал AL-AL, под формата на Крал ZU-ZU, щели да продължат! Слагало се край на войната!
За ужас на Крал АН-У, на Бунтовника му било позволено да живее! Още веднъж, един Кралски член от Фамилията на AL-AL-U бил осуетил плановете му!
Крал АН-У бил бесен. Това той не можел да позволи! Щял да дойде ден, кълнял се той, когато слънчевата система щяла да бъде отново част от империята ASA-RRR.
И така... Златната Ера на ZU-ZU щяла да процъфти, дори и за много кратко време.Разказите за света под властта на Крал ZU-ZU били много. Макар че бил спасител за народа си, той все още бил Крал... и подлежал на своеволни прищявки. Въпреки това, нещата вървели добре.
Но съдбата щяла още веднъж да се намеси в бъдещето на слънчевата система ARIDU.
Малко след сблъсъка в Двореца на SSS-Т, Кралиците ARI-AN щели да се изправят пред задаващата се сянка на Войната, срещу един много, много стар враг. За нещастие на ZU-ZU, заплахата идвала от една съседна
звездна система, недалеч от неговата слънчева система ARIDU.
Уведомен относно заплашителната ситуация, АН-У видял една благоприятна възможност да премахне Бунтовника от власт. Обръщайки се към ARI-AN Кралиците, АН-У дал аргумент за премахването на младия Крал ZU-ZU. Деветият Коридор бил от жизнено значение за Империята ARI-AN. ZU-ZU, в амбицията си да
разрасне Империята си, можел да бъде наклонен да приеме подкрепа от същите врагове, които заплашвали да влязат в битка срещу Кралиците SSS-T.
Щом ZU-ZU бил въстанал срещу Империята ASA-RRR БЕЗ помощ, защо да не въстанел срещу Кралицата SSS-T C подкрепата на враговете на ARI-AN?
Кралиците ARI-AN направили пауза и се съгласили. Щели да помогнат на Краля на ASA-RRR да си върне слънчевата система на Деветия Коридор, като покори Крал ZU-ZU. Господарят Крал АН-У ликувал! В това си
начинание той нямало да се провали. Този път военните армади и на двете Империи - SSS-Т и ASA-RRR щели да обединят сили! Подреждайки заедно Звездните си кораби и Воините на силите на SSS-T Кралиците, АН-У бил
събрал армада, каквато никога преди това не била виждана.
Небесата на световете на СИРИУС били изпълнени с Бойни кораби и Звездни кораби. Хората на ASA-RRR -ASA-RR-U насърчавали, докато могъщата армия на Краля се подготвяла да тръгне.
Победата била изписана в небесата!
Било съобщено на Господаря Крал ZU-ZU, че една дипломатическа свита идвала към кралството на слънчевата му система. Докато той научил за измамата, било прекалено късно. В режим на невидимост и пазеща
тишина, армадата от Бойни кораби пристигнала във външния край на системата ARIDU преди да бъде засечена.
Тази грешка щяла да се окаже фатална за Краля и младата му Империя.
Битката била кратка и убедителна.
Нахлуващите сили се влели в слънчевата система. Силите IKIKI и ВЕН на AR-ZU били съкрушени от пълния брой бойни кораби на ASA-RRR и ARI-AN. За кратък период от време нахлуващите сили обградили Бойната Планета. Но заповедите за атака, издавани от Крал АН-У не вземали предвид залавянето на затворници -
DAK- MU щяла да бъде тотално унищожена. Звездните кораби били необуздани в тяхното покосяване на всичко по повърхността на DAK-MU. Експлозиите, създадени от ракетните удари, превърнали всичко в сгурия и пепел,
включително каменни сгради. Последни удари с унищожителните светлинни лъчеви оръжия и с обгарящите топлинни лъчеви оръжия изпепелили всичко, което било останало. Това, което не било взривено, било изгорено и
разтопено до неузнаваемост.
Крал ZU-ZU бил хванат, покорен и осъден да се завърне на звездната система СИРИУС, за да бъде наказан.
Всички бунтовнически бойни сили на Крал ZU-ZU били безцеремонно екзекутирани, както били и кралските му верни последователи. Цялото население на Империята щяло да бъде безмилостно и жестоко наказано... без
значение дали е-виновно или не.
Повърхността на Бойната Планета била заличена. Всякакви следи от живот под властта на Крал ZU-ZU били
унищожени. Градовете били изравнени със земята, горите били унищожени. Красотата на планетата и цивилизацията й престанали да съществуват. Всички форми на живот били унищожени. Без животни и растения
да захранват атмосферата й, някога живата и процъфтяваща планета загинала. Останали само червените й пясъци. Кървавочервеният прах станал една подобаваща паметна плоча за кръвопролитието от Войната за
Слънчевата Система, в която милиарди умрели.
Великият Господар Крал АН-У бил облекчен. Злият, бунтовнически Крал ZU-ZU бил покорен. Властта на ASA-RRR още веднъж била възстановена по отношение на Деветия Коридор и царството на Кралиците ARI-AN
SSS-T още веднъж било подсилено.
И така имало мир за известно време... ДОКУМЕНТИТЕ ТЕРА

Няма коментари:

Публикуване на коментар