Звездни Цивилизации

сряда, 11 януари 2017 г.

КОСМИЧЕСКО РАЗКРИВАНЕ: Насочване на човечеството към Възнесение
Д.У.: Добре дошли на Космическото Разкриване! С нас е Кори Гуд. Кори, добре дошъл в нашето предаване!
К.Г.: Благодаря.
Д.У.: Откакто беседвахме последния път, Вие минахте през някои много интересни преживявания, когато Ви отведоха на Венера. И там се срещнахте със същество, наречено Часовият. Дадена Ви е била възможност да узнаете кой сте бил, кой сте сега и кой ще бъдете, но Вие сте отказал. 

К.Г.: В даден моент на всеки човек се дава възможност да узнае, кой е бил, кой е и кой ще бъде. Понеже висшите същества не разглеждат времето по линеен начин, като нас, Тир-Еър твърдеше, че когато ние се въплъщаваме, това не винаги става линейно. Понякога ние се въплъщаваме в миналото с цел да получи определен опит.
Д.У.: Защо Вие не пожелахте да знаете точна информация за себе си?
К.Г.: Казаха ми, че такива знания сериозно биха изменили природата на всичките ми взаимоотношения. Биха ме изменили толкова, че бих престанал да съм същият човек по отношение на семейството и приятелите ми. А аз съм много семеен човек, моите деца и жена ми са много важни за мен.

Д.У.: Сините Авиани са Ви казали, че слънчевата енергия се усилва до такава степен, че скоро на хората ще започнат да им се привиждат разни неща. Когато това се случи, това ще е признак за това, че Събитието е много близо. Какво още се случи с Вас, което още не сме обсъждали?

 К.Г.: Наскоро една нощ ме взеха и ме отведоха в една от Сините Сфери. Както винаги, видях Тир-Еър. Погледнах нагоре, за да видя измененията на космическата сцена. Можех да видя Слънцето, Земята, Луната и всичките Сини Сфери, намиращи се на еднакви разстояния из цялата Слънчева система. Показаха ми електрическата корона около Слънцето и електричеството, което биеше в тези Сфери. Изглеждаше така, сякаш Сферите си обменят електричество. Видях, че някои от Сферите, които бяха най-близо до мен, са станали още по-прозрачни, отколкото миналия път, сякаш постепенно избледняваха и преставаха да съществуват.

Д.У.: Бяха Ви казали, че те постепенно ще изчезнат напълно, когато минем през Събитието.

К.Г.: От външната страна на Сините Сфери са се появили пулсации. Както когато във водата се появяват кръгове, когато хвърлите камък в езеро. Всичко пулсираше, но нямаше синхронност в пулсирането между Сферите. При някои то беше по-силно, а при други по-слабо, приличаше на слънчев вятър или на някакви звукови вълни, когато удрят по вода. Сферите пулсираха, сякаш нещо биеше по тях.

Д.У.: По-рано казахте, че това се случва, защото се включва на максимум драконианската решетка за контрол над разума на човечеството – последен опит да се удържи нашето съзнание в потиснато състояние?

К.Г.: Да.
Д.У.: Тогава можем да предположим, че са възможни още по-големи енергийни изменения, които не е в състояние да спре дори решетката за контрол над разума?
К.Г.: Да. Сините Сфери реагират на енергията. Определено става усилване. И по-рано виждах пулсации, но не такива силни. Освен това забелязах, че големи метални сфери бавно се движат из външната част на слънчевата система и се приближават към нас. Те изглеждаха огромни, приблизително колкото една трета от размера на Луната. Но това са чисто мои умозаключения, защото близо до тях нямаше нищо, с което да ги сравня. Попитах Тир-Еър какви са тези сфери. Той каза, че това са други членове на Конфедерацията и че те са тук за изпълнение на определена задача.
Д.У.: Възможно ли е сферите да са някакъв вид “ковчег” (от рода на Ноевия ковчег – бел. пр.)? Та когато минаваме през изменението, определени хора на Земята да могат да бъдат преместени на други по-подходящи планети, ако не успеят да се справят с повишаването на нивото на вибрацията на Земята?

К.Г.: Не са ми казвали подобно нещо, но е възможно.

Д.У.: В “Закона на Единния” (“
The Law of One”) се обяснява, че ще се случи разделяне на три части. Негативните хора ще отидат на негативна времева линия, позитивните – на позитивна. А хората, които не са готови за новата вибрация на Земята, ще бъдат преселени на други планети от трето измерение.

К.Г.: Възможно е.
Д.У.: Какво се случи после?
К.Г.: Тир-Еър каза, че тряба да обсъдим темата за 300.000.
Д.У.: Нека да повторим какво се има предвид под 300.000.
К.Г.: Миналия път попитах Тир-Еър колко хора са готови за Възнесение и той ми отговори “по-малко от 300 хиляди”. Сега той уточни: “Във вашата сегашна времева реалност тази цифра постоянно се изменя”. Точно сега се решава въпросът за нашата времева реалност и постоянно стават изменения поради нашето и вашето сътворческо съзнание.

Д.У.: Когато виждаме ефекта от медитациите – разказвах как 7000 души се събират и медитират и количеството на престъпленията, бедствията и тероризма се намаляват до 72%. Това показва, че дори неголям брой позитивно настроени хора може да окаже непропорционално голямо влияние върху съзнанието на всеки човек. Ако ние започнем да си правим домашните задания и станем много по-позитивни ежедневно, ние бихме могли значително да увеличим броя на готовите за възнесение на цялата планета.

К.Г.: Безусловно. Но у повечето хора възниква друг въпрос: как броят може да е толкова нисък, когато сега на планетата са се появили милиони деца? Тир-Еър казваше, че в историята на нашата планета на нея никога не е имало толкова много пътешественици, както сега. И че повечето съвременни деца са дошли тук за да минат през този опит, да внест любяща вибрация и да ни помогнат в преобразуването на съзнанието. Затова много същности, които не са влезли в тези 300 хиляди, са пътешественици. Те са тук от други групи души и се опитват да ни помогнат във великия преход.
Д.У.: Повечето хора, които гледат нашите предавания, може би са пътешественици. Броят на пътешествениците, посочен през 1981 г., е 65 милиона. Вероятно сега те са над 300 милиона.

К.Г.: Повече.
Д.У.: И така, тези 300 хиляди може да не са пътешественици – пътешестващи души, които се въплъщават на различни планети. Те могат да не се възнасят. Към настоящия момент само 300 хиляди от броя на хората действително са готови да се движат към възнесение.

К.Г.: Да.
Д.У.: Освен това, повечето деца, които се въплъщават сега, вече идват от по-висока вибрация.
К.Г.: Да. Такива деца са се съгласили на един вид договор - да дойдат тук и да помагат в прехода, като просто се намират тук и са любящи и добри.
Д.У.: Как продължи срещата с Тир-Еър?
К.Г.: Няколко минути говорихме за лични неща. Исках да знам колко процента в мен са служене на другите. Отговорът много ме разочарова. Тогава попитах за хората около себе си и какво да правим за да влезем в числото 300 хиляди или да увеличим тази цифра. Тир-Еър отговори, че ние задържаме твърде много проблеми от трето измерение и когато се научим да се освобождаваме от тях, тогава енергийното изменение ще може много по-лесно да оказва позитивно влияние върху нас. Когато започнем да се фокусираме върху негативните неща в себе си с цел изцеление, ние придобиваме способност да се движим към тази оптимална времева реалност, за която говори Тир-Еър. Това е най-добрият сценарий за нашето колективно съзнание. Това е Възнесението.

Д.У.: Какво друго съществено се случи на тази среща?
К.Г.: Получи се известно объркване и с “Ефекта на Мандела” (“Ефектът на Мандела” е колективно явление, при което хората имат неверни спомени за някакъв факт или събитие – бел.пр.). Тир-Еър разказваше за него подробно и го описваше като космически феномен. Това не е просто нещо, което се случва на Земята. Той действа и на космическо ниво, като изменя всичко случващо се, както в космоса, така и в нашата собствена реалност. Има неща, които са били отстранени от нашата обща реалност и за които нищо не помним.

Да речем, че утре се случи някакъв вид преход и никой от нас няма да си спомня за 11 септември. Ние обсъждахме някои значителни неща, които са били изменени в нашето минало. Когато Тир-Еър ми описваше това, аз видях гигантска стена от кристални пръти, които се въртяха. И като при ефекта на призмата, всичко веднага се променяше. Виждах странни неща, например как автомобили си сменяха цвета. Всичко беше много странно и трудно разбираемо. Той искаше да знам, че това е много важна част от прехода, през който преминаваме.

Д.У.: Искате да кажете, че такива събития биха могли да бъдат най-вече катастрофални, като началото на Трета световна война или взрив на атомна бомба, които убиват милиони хора?

К.Г.: Да, нещо такова.
Д.У.: И те са били отстранени?
К.Г.: Да.
Д.У.: И това са направили Съществата от Сферите?
К.Г.: Такъв беше МОЯТ въпрос. Аз попитах: “Каква е целта на всичко това” Тир-Еър отговори, че това не го правят те, а ние. Ефектът на Мандела се създава от всички същности в определен сектор, от тяхното сътворческо съзнание.

Д.У.: Много интересно. Ако погледнете картите на Марс, четири дена преди 11 септември цялата планета се покрила с червен дим, с червени облаци. Това била безпрецедентна планетарна буря, каквато не сме виждали по-рано. Понеже Марс е планетата на войната, това ни дава възможност да предположим, че колективната травма, която НИЕ преживяхме на Земята, по някакъв начин се е отразила назад във времето и Марс, като планета с история на много войни и такива събития като 11 септември, е демонстрирал видима представа за това. Т.е. ако времето работи по нелинеен начин, и 11 септември е могъл да хвърли сянка в миналото, тогава можете да си представите, че събитията, които ще се случат, също хвърлят сянка върху нашето подсъзнание и ние приемаме решение да нямаме подобни събития?

К.Г.: Може би това е по-добро обяснение от това, което мога да предложа аз.

Д.У.: Добре. А как ние променяме времевата линия?

К.Г.: Не съм съвсем уверен как работи това. Нашето сътворческо съзнание променя нашата реалност. Част от проблема се състои в това, че ние не можем напълно да разберем този ефект в нашето сегашно състояние. Когато минем през прехода и се възползваме от предимството да нямаме проблемите на трето измерение, нашите умове ще виждат нещата от абсолютно друга перспектива. Тогава за нас ще придобият смисъл разни видове физически и космологически идеи. Сега лично аз не мога да разбера това. Мен много ме учуди важността на нашето сътворческо съзнание в дадения процес. Аз все още си блъскам главата над това.

Д.У.: Можем ли да предположим, че ние ще се преместим в реалност, в която няма да има Кабал (тъмни сили)?

К.Г.: Да. Внезапно ние можем да се окажем в реалност, където вече сме имали Разкриване. Няма да има нужда да помним как сме седели и чакали Разкриването. Ние вече сме в него. И такова нещо може да се случи за миг, а ние даже няма да си спомняме за това. Нима за нашите умове е лесно да разберат това?

Д.У.: Е, в Библията, в книгата на Исая се казва: “Ето, аз творя ново небе и нова земя, и за предишните никой няма да може да си спомни”.

К.Г.: А ето още една главоблъсканица. Тир-Еър каза, че много неземни същества, с които сега общуваме, даже още не са открили нашата планета.

Д.У.: Не разбирам това.
К.Г.: Именно.
Д.У.: Ха-ха-ха. Много извънземни, с които сега общуваме, още не са открили нашата планета?
К.Г.: Да. Например, през 2080 г. извънземни влизат в нашата Слънчева система и ни откриват. Тези същества пътешестват във времето и пространството. Между време и пространство няма разлика. И така, те влизат в Слънчевата система, намират я в сегашното състояние, а после се връщат назад във времето в Слънчевата система и започват да я манипулират. Аз все още си блъскам главата над това.

Д.У.: Това ми напоня за Хенри Дикън, който се свърза с мен, защото бил много впечатлен от статията за изменението на планетарния климат, която написахме с Хоугланд. В нея посочвахме данни на НАСА за изменението на всички планети в Слънчевата система. Дикън каза, че в програмата, в която той работел, всички добре знаели за бъдещо слънчево изригване. Изглежда това е била програмата “Слънчеви Пазители”. Хенри каза: понеже всички ние сме все по-близо до слънчевото изригване, ние така силно променяме времевите линии, че можем да станем толкова дезориентирани, че няма да можем да поддържаме свързан разговор. Понеже продължаваме да скачаме по времевите линии, се появява факторът дезориентация. Могат ли хората да се объркват все повече, понеже изместванията на времевите линии ще бъдат много големи?
К.Г.: Да, ще има голямо объркване, понеже хората не знаят какво се случва. Дори Вие и аз, които обсъждаме тази информация и имаме малко повече вътрешни сведения, не сме в състояние напълно да я разберем.

Д.У.: Ако реалността, в която сега се намираме, се променя, тогава няма ли всички наши исторически книги да съдържат стара реалност? Или в нелинейното време всичко се променя така, че дори историята, писмената история в книгите, се изменя?

К.Г.: Ние се опитваме да разберем това, което просто още не сме в състояние да разберем. Време и пространство, пространство-време, ние още не ги разбираме, макар да мислим, че ги разбираме.

Д.У.: Да не би да искате да кажете, че след падането на завесата и влизането в света след Възнесението ние ще осъзнаем факта, че сме се намирали на една времева линия, която към този момент успешно се е изместила?
К.Г.: Не знам. Нямам понятие.
Д.У.: Добре. И така, странни разсъждения в Интернет по повод Ефекта на Мандела... Сините Авиани казват, че това е така, и дори повече, отколкото мислим?

К.Г.: Той става на космическо ниво.
Д.У.: Нашето обсъждане на Ефекта на Мандела … Можем ли ние да го променяме със своето намерение? Можем ли колективно да желаем извършването на подобни преходи? Може ли неголям брой хора да промени целия краен резултат?
К.Г.: Безусловно. Тир-Еър се изрази пределно ясно. Много малък брой хора могат да действат като кормило за останалата част на нашето колективно съзнание. Всички останали са толкова дезориентирани, че хората в нашето съобщество и други, събудили се и събрали се заедно, придобиват по-мощни сътворчески способности, отколкото осъзнават. И когато два, три, четири човека се съберат заедно и се фокусират върху позитивно намерение, тогава ние сътворяваме позитивно бъдеще.

Д.У.: Ако Вашите контакти говорят същото, каквото и в “Закона на Единния” и Ви молят да го прочетете, означава ли това, че те са източникът на “Закона на Единния”?

К.Г.: Да.
Д.У.: Т.е. сега ние установихме това? Те са източникът на “Закона на Единния”?

К.Г.: За осъзнаването на това ми беше нужно известно време, но да.
Д.У.: “Законът на Единния” признава информациите от Едгар Кейси за надеждни. И в това може да се убеди всеки. Всеки може да ги прочете. По време на Втората Световна война около Кейси имало група, наречена “Радостни помощници”. Кейси казал, че 40 души могат да изменят света и да не допуснат Втора световна война. Но те не направили това...

К.Г.: Негативните групи успяват да ни държат в неведение за нашето сътворческо могъщество... След обсъждане на Ефекта на Мандела ние преминахме към обсъждане на съзнанието. За нас е много полезно да се фокусираме върху ТКП (Тайната Космическа Програма) и извънземните, които взаимодействат с нас. Тир-Еър каза, че тези, които работят в сферата на съзнанието и уфологията, трябва да се фокусират върху посяването на семена и оказване на позитивно влияние върху груповото съзнание. Не ми разкриха никакви конкретни начини как се прави това, защото всички ние имаме различни таланти и способности. И в тази дейност е ценен всеки човек. 
Хората седят в къщи и гледат нашето предаване, те взаимодействат с много други хора. И ако те повлияят върху сътворческото съзнание поне на един, двама или трима души, това ще има огромен ефект.

 Д.У.: Вие ни предадохте нещо много-много ценно. Ние реално сме способни да вземем в ръце кормилото и да го насочим натам, накъдето искаме да вървим. Ние не просто гледаме това предаване и се надяваме да получим Разкриване от ръцете на власт имащите. Ние контролираме резултата много повече, отколкото осъзнаваме.
К.Г.: Безусловно.
Д.У.: Това е много вдъхновяващо послание. Кори, благодаря Ви за това, че сте с нас. Благодаря и на зрителите за вниманието. Ще се видим следващия път.

Няма коментари:

Публикуване на коментар