Звездни Цивилизации

неделя, 25 септември 2016 г.


Мариана Везнева
"Какви послания   ни дават  пиктограмите

Мариана Везнева е архитект, феномен и учен-изследовател, известен автор на езотерична литература, носител на приза за феномени - статуетка "Златен феномен" на българската Асоциация на феномените. . Член-кореспондент е на Международната академия по информатизация към ООН. Мариана Везнева е специалист по универсалния език на символите "Сензар". Нейни постижения са изследване и разчитане на Диска на Фестос, Тракийския конник, Мадарския конник, Соларното светилище в Сранджа Сакар, разкодирането на българската глаголица и др.     Автобиографични бележки. От дете ме вълнува всичко необикновено, тайнствено и свръхестествено. Повечето мои роднини имаха ясновидски или лечителски способности, предсказваха бъдещето и умееха да ползват телепатията. Голямата промяна в съзнанието, сложила отпечатък върху целия ми последвал живот, дойде през 1981 г. Тогава на сън ми се явиха трима души - двама мъже и една жена. Бяха облечени в бяло и излъчваха светлина. Веднага ги нарекох "Учителите". Единият от тях ме целуна по челото между веждите. Затворих очи. Отначало се появи очертание на око. После клепачът се раздвижи. Окото започна да свети като екран на телевизор, върху който се появяват образи и картини. Скоро след този случай сънищата ми напълно се промениха. Всяка вечер се озовавах в една зала с екран на дъното. Знаех, че това е Залата в Школата на Шамбала. Там, а понякога и извън нея, Учителят ми преподаваше духовни /теософски/ теми. Докато говореше, на екрана се появяваха фигури-образи на мисълта.
Всъщност, получавах духовни знания на универсалния космически език на символите и алегориите. През 1982-83г., Учителите на два пъти се материализираха в дома ми. Вторият път те ми оставиха "Ключа на Шамбала" - символичен знак за разкриване на Тайните истини, тълкуване на Послания с алегории и символи, разбиране на истинския смисъл на митовете и легендите, получаване на Откровения.  
Посланията в житните кръгове са адресирани до цялото човечество, но могат да бъдат разчетени само от личности с развити духовни сетива, осъществили телепатична връзка със създателите на пиктограмите. Сведенията се отнасят преди всичко до появата на Новата, Шестата раса с отворено "Третото око", което неизменно е съпроводено от природни бедствия и космически катаклизми.

Повече от 20 години по цял свят се появяват странни кръгове в житните поля. В Англия тези кръгове съдържат прости геометрични фигури или цели геометрични композиции. С течение на времето композициите стават все по-сложни, дори фантастични.
Сноп от светлина очертава фигурите в житата само за 15 секунди. Начинът на образуване на житните формации, видът и прецизността на изпълнението им изключва възможността те да са дело на човешка ръка.
Скоро след първите фигури в житата се появяват и имитации, но опитното око на специалист лесно може да различи фалшивите от истинските фигури. Този, който има нагласата за разчитане на символи, и проследи пиктограмите в житните кръгове през годините, ще разбере, че става дума за непознато образно писмо. Постепенно ще осъзнае, че в пиктограмите са вложени Послания от Висша цивилизация, адресирани до цялото човечество. При запознаване с посланията ще стане ясно, че те са предадени на Универсалния космически език Сензар - Сакралният език, за който първа споменава видната теософка Елена Блаватска.
Универсалният космически език Сензар е познат досега в две разновидности: в Старинна приказна форма, на която са предадени митовете и легендите, и в Съвременна пиктограмна форма, използвана за знаците в Зодиакалния кръг, буквите в Глаголицата на Свети Кирил и пиктограмите в житните кръгове. Ако проследим посланията, предадени в пиктограмите в житните поля, ще разберем, че се започва с Въвеждащи послания. Следват Послания за Сътворението на Човека, за Еволюцията на човешките раси и за бъдещето на света.

НАЧАЛОТО
Метнално-пиктограмният диалог на Мариана Везнева със Създателите на житните кръгове започва през 2004 г. Ранните пиктограми от 1975 до 2003 г. съдържат информация за символите на числата от 1 до 10 плюс 11, 12 и 13, както и символи на 7-те чакри – енергийните врати в човешкото тяло. Това са основните символи, свързани със Сътворението и Еволюцията на човека и Бъдещето на света.

2004 г.  - ДИАЛОГЪТ ЗАПОЧВА
Показана е Еволюцията на човешките раси. От пиктограмите се разбира, че първите две раси са духовни, че ние се намираме в петата раса и сме на кръстопът дали да продължим в следващата раса или да се върнем в духовно състояние. Става ясно, че само една част от човечеството, от настоящата съвременна пета раса, ще премине в шестата. Разкрива се още, че Създателите на житните кръгове принадлежат към Духовната Йерархия на Светлината и искат да ни помогнат да повдигнем духовното си ниво, за да устоим на съдбоносните събития, които предстоят.

2005 г.  - ПРОМЯНА НА КЛИМАТА
Спуснати са пиктограми за промяна на климата. Глобалното затопляне преминава в глобално застудяване, но животът остава. Предлага ни се да създадем Школа под Тяхно ръководство, в която да бъдем обучавани чрез телепатичен контакт.

2006 г.  - ЦЕНТРОВЕ НА ИЗТОК И ЦЕНТРОВЕ НА ЗАПАД
съветват ни да изградим центрове, от които да разпространяваме по света не само документалните снимки от пиктограмите, а преди всичко посланията, съдържащи се в тях. Предлагат ни да се провеждат курсове за обучение в Универсалния космически език на пиктограмите.
/Мариана Везнева, “Окото на всезнанието”, изд. 2007 г./

2007 г. -  СВЕТИТЕ ПИСАНИЯ
Голяма част от пиктограмите представляват илюстрации на Откровението на Свети Йоан Богослов – Апокалипсиса. Дават се съвети как да запазим хармонията между човека и природата. Да се възстановят горите. Да се запази биоразнообразието.

2008 г.  - УДАР ОТ АСТЕРОИД
Пиктограми показват удар от астероид, който предизвиква всемирен потоп, но още и че Те ще ни помогнат да се ограничи територията и силата на потопа. Условието е да поддържаме телепатичен контакт с Тях.

2009 г.  - УНИКАЛНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ
Осъществен е Уникален експеримент, който представлява ментално-пиктограмен диалог между Мариана Везнева и Създателите на житните кръгове с участие на български учени, които задават въпросите. Подписан е протокол от участниците, удостоверяващ успешното провеждане на експеримента. Отново ни насочват към създаването на център, който да прерасне в Школа за посвещение в силата на мисълта. Създателите на житните кръгове се разкриват като висши космически същества, които са на Земята и са във физически тела. Те използват телепатията за връзка с нас. Това са Махатмите от Шамбала.
/Мариана Везнева, “Тревожният диалог в символите на житните кръгове”, изд. 2010 г./

2010 г. - ЦЪНТЪРЪТ ЗА ДИАЛОГ
Дават се конкретни указания за продължаване на Уникалния експеримент, но вече осъществен от център. В него да участват хора с определени професии: еколози, сеизмолози, вулканолози, демографи, финансисти, специалисти по космически изследвания и хора с телепатични възможности. Уникалният експеримент е продължен с участието на професор по богословие.

2011 г. -  ПЪТЯТ КЪМ САМОУНИЩОЖЕНИЕТО
Пиктограми за аварията във Фукушима и последиците от радиацията. Опасността от натрупване на оръжия за масово унищожение. Пиктограма-отговор за природно бедствие в България. Пиктограма-приветствие за участие в международна кръгла маса на тема “Залесяването – алтернатива на климатичните промени”.
/Мариана Везнева, “Житните кръгове говорят”, изд. 2012 г./

2012 г. -  ПЛАНЕТАТА НИБИРУ
Показана е пиктограма, която в астрономическа картина съобщава за приближаването на голяма планета към нашата Слънчева система и установяване на контакт с извънземен разум. Пиктограми насочват към извънземния произход на нашата цивилизация. Предлага ни се да направим щит – обединена мисловна енергия около Земята, за да я запазим.

2013 г. - СЪБИТИЯТА НАБЛИЖАВАТ
Пиктограма изобразява пясъчен часовник, който показва съвсем малко време, оставащо до предстоящо съдбоносно събитие. Всемирен потоп, наводнение. Възможност за оцеляване чрез използване силата на мисълта. Предлагат ни да проведем международен форум, в който да се дискутират всички послания в житните кръгове, получени от Тях досега.

2014 г. - ГЛОБАЛНИТЕ ПРОМЕНИ
Годината е посветена на настъпващите глобални промени на живота, овладяването на Мисълта като фактор на новата цивилизация и Любовта като движеща сила.

2015 г. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ
Създателите на житните кръгове - Махатмите ни помагат с предупреждения, предложения и енергийно въздействие за повдигане на духовното ни ниво.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ПОСЛАНИЯ В СИМВОЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ
От 1981 г. започнах особен ментален контакт с невидими космически същества, които наричах „Учителите”. Връзката, започнала по време на сън или медитация, впоследствие прерасна в телепатична и по всяко време. Аз Ги виждах като светещи същества с човешки образ и Ги възприемах като йоги. В годините от 1981 до 1991 Те проведоха върху мен обучение, основно върху телепатията, символното писмо и космическите закони на еволюцията. В това необикновено обучение за известно време бе привлечена и дъщеря ми, тогава 9-годишна.
Водих си дневник за всички невероятни събития, които се случваха с мен. Започнах да пиша езотерична литература.

Първата ми книга излезе от Университетското издателство „Св. Кл. Охридски” през 1991 година, последвана от втора, трета и четвърта, издадени и преиздадени до 2000 г.
През 2003 г. се запознах с документалните снимки на житните кръгове, предавани по интернет. Разгледах всичките снимки, излезли дотогава. С неописуемо вълнение разбрах, че докато съм работила върху четирите книги от поредицата ми „Тайната школа”, в същото време в полята на Англия са били спуснати пиктограми, които без съмнение са илюстрации към разгледаните теми в книгите.

Първата ми книга носи заглавието „Свръхсетивно познание” и в нея се говори за новата човешка раса с духовно виждане. Няколко пиктограми, най-вече тази от 1995 г., показват „третото око”, а други ранни пиктограми – новия човек с духовно зрение, който може да осъществява телепатична връзка и да получава Откровения свише.

За втората ми книга „По спиралата на еволюцията” през 1995 г. е спусната пиктограма-илюстрация за корицата ѝ – пиктограма със спирала със седем извивки. В същата книга тълкувам „Битие” от Библията. За него са спуснати редица ранни пиктограми, илюстриращи числата от 1 до 10.

Третата ми книга „Езотерично посвещение” е писана под телепатичен контакт с Тибетеца – велик хималайски Учител, и съдържа Учението за Седемте Посвети, по което всеки сам чрез самообучение, самовъзпитание и действия ще може да развие духовни сетива и да получи съответната посвета.
Пиктограма за корицата ѝ е спусната през 1995 г. и представлява духовната Йерархия (седмолъчна звезда със седем сфери),      която дава Учението. Нещо повече. Ранни пиктограми илюстрират Първото посвещение за енергийната същност на човека, Второто – за Отвъдните светове, Третото – за силата на мисълта, и Четвъртото – за духовната Йерархия и контакта с Нея.

Четвъртата ми книга „Зад завесата на времето” е забележителна с Мистериите на Орфей отблизо. Пиктограма-илюстрация за корицата е спусната през 1998 г. и създава илюзия за танцуване в кръг. А за темата „Генезис” са показани редица ранни пиктограми, илюстриращи човешките чакри от I до VII в различни варианти.

Така, когато се запознах с документалните снимки на пиктограмите в житните кръгове, аз вече знаех, че Учителите, които ме обучаваха в Тайната школа на Шамбала на ментално ниво, и Създателите на житните кръгове са едни и същи висши космически същества.
Пиктограмите в житните кръгове като цяло представляват Послания за бъдещето на света. Но това не е тяхната същност. За бъдещето можем да научим, като прочетем Светите Писания и по-специално Откровението на свети Йоан. Целта на пиктограмите е друга. За нея ще стане ясно по-късно.
Добре би било първите четири книги да бъдат преиздадени със съответните пиктограми-илюстрации.

В ранните пиктограми (1995-2001) се срещат доста на брой фигури, които говорят за диалог. Създателите на житните кръгове искат от нас да осъществим диалог с Тях и тогава ще ни дадат по-сериозна информация. А когато е пиктограма-отговор, тя по-лесно се разчита. В началото се разбира, че искат от нас диалогът да е телепатичен.

През 2003 г. е спусната много ясна пиктограма за искания диалог. Тя съдържа числото 3 – символ на идеята, и числото 6 – символ на живота. Предлагат ни диалог за идеи, с които да запазим живота.

През 2004 г. издавам първата си книга върху житните кръгове – „Посланията в житните кръгове”.
През същата 2004 г. е спусната пиктограма с най-значимата информация. Пиктограмата говори за еволюцията. „Еволюцията започва с две духовни раси. Продължава с трета, четвърта и пета – материални. Вие сте в петата раса. Сега сте на кръстопът. Дали да продължите по пътя на еволюцията, или да се върнете в духовно състояние. Част от вас ще преминат в Шестата раса и после в Седмата...”

През 2005 г. са спуснати много пиктограми, които показват климатични промени. Но има и някои, които говорят: „Направете Школа с два кръга, която Ние ще ръководим телепатично. И тази Школа трябва да се разпространи по четирите посоки на света...”

И през 2006 г. ни показват нещо подобно. „Искаме диалог с вас, диалог за живота, диалог за запазването на живота (шестолистното цвете е символ на живота). И този диалог да се разпространи по света.”

През 2007 г. издавам втората си книга за житните кръгове – „Окото на всезнанието”.
През 2007 г. повтарят: „Искаме диалог с вас, диалог телепатичен.” И показват пиктограма на пеперуда – символ на посвещението, на преобразуването, на преминаването от затворена какавида в красива и свободна пеперуда.

През 2008 г. искането за диалог става по-конкретно. „Искаме ментално-пиктограмен диалог. Вие ще задавате ментално въпросите, а Ние ще ви отговаряме с пиктограми.”
Същата година е спусната пиктограма за всемирен потоп с указание как да го ограничим при Тяхната помощ, ако, разбира се, имаме с Тях постоянен диалог.

2009 година е времето на Уникалния експеримент. Тогава група български учени записаха своите глобални въпроси, аз ги предавах телепатично, а пиктограмите-отговори се появиха в Англия. Подписан бе протокол, удостоверяващ успешното провеждане на Експеримента.
Отново ни говорят с пиктограма, че трябва да се съберем в Център с два кръга, който ще прерасне в Школа за Посвещение. Уникалният експеримент да се разпространи по целия свят.

През 2010 г. издавам книгата „Тревожният диалог в символите на житните кръгове”, но издателството не я разпространява както следва.
През 2010 г. се разбира, че Уникалният експеримент, в който участваха отделни хора, не може да продължи по същия начин. Говорят ни: „Искаме диалогът, който водим с вас, да се направлява от Център, от Институция. И в този център да влязат духовно издигнати хора.” След това уточняват – какви специалности да имат: сеизмолози, вулканолози, еколози, космически изследвания, демографи, финансисти. На тях Те ще отговорят.

През 2011 г. ни казват: „Искаме да ви научим как да материализирате мисълта си, да ви научим на телепатия, на левитация...”
През 2011 г. участвах с презентация на международната кръгла маса „Залесяването – алтернатива на климатичните промени”. През 2012 г. ни убеждават, че можем да помогнем за запазването на живота чрез изграждане на „мисловен щит” около Земята.

От август 2011 до август 2012 г. излизаха мои статии във всеки съботен брой на в. „Всеки ден”, в резултат на което бе издадена книгата ми „Житните кръгове говорят”. Но не е разпространена.

През септември 2012 г. в Москва бе проведен международен форум за житните кръгове, на който е съобщено, че Мариана Везнева от България е единствената в света, която много прецизно чертае пиктограмите и разчита посланията в тях.

В началото на 2013 г. в Австралия е спусната пиктограма, която сякаш е адресирана лично до мен. В нея се говори: „Направете форум с международно участие за диалога, който водите с Нас. Темата да бъде за събитията, които предстоят в Преходния период между двете цивилизации – старата и новата. На форума трябва да се покажат и четирите издадени книги, плюс една малка.” (Четвъртата е написана, но все още не е издадена.) След няколко месеца се появява втора пиктограма за международен форум.

През 2014 г., създателите на житните кръгове отново настояват: „Искаме диалог с духовно посветени хора, които могат и да чертаят” (показват пергел). Дали това са масони, дали инженери или специалисти, които могат да чертаят? Зная, че по време на чертане на пиктограми най-лесно се осъществява диалогът между нас и Тях. Чакам някой да организира Школата за посвещение. Учебникът е готов. Ръкописът на книгата „Помощта от Космоса” е готов за издаване. Същото е и за книгата „12 откровения-пророчества за 21 век в символи и знаци”. Очаква се скорошно излизане на книгата „Сакралните послания в  житните кръгове”, в съавторство с Константин Златев, д-р по богословие.

 Вие сте нарушили хармонията между човека и природата, между Ин и Ян . Разрушителната енергия е станала два пъти повече от съзидателната, което води до катастрофални последици за живота на Земята.
   
Равновесието между огъня и водата – основата за живота на цивилизацията ви – е опасно нарушена. На места Земята ще се превърне в мъртва пустиня, изпепелена от огън, а на други места водата ще залее цели местности.  Разтопяването на ледниците ще повиши нивото на Световния  океан.

Това е пиктограма за еволюцията на 7-те човешки раси. Първата и втората са духовни, следващите - материални. Вие сте от петата раса и сега сте на кръстопът. Дали да продължите еволюцията или да се върнете в духовно състояние. Част от вас ще преминат в новата шеста раса и оттам - в седмата.

В резултат от глобалното затопляне на планетата ще се развихрят стихиите. Повсеместни пожари, наводнения и ураганни ветрове ще предизвикат зачестявания на земетресенията и активизиране на вулканите. Лава, пушек и вулканична пепел ще се разстелят по цялата Земя. Слънцето ще бъде затъмнено и Земята ще започне да се охлажда – предпоставка за настъпване на ледников период. На отделни места върху променената земя животът все пак ще остане.

Земята е живо същество. С действията си вие убивате вашата майка - кърмилница, Май­ката Земя, която ви храни с плодородието си. Замърсяването на водата, въздуха и почвата, причинено от неразумните действия, унищо­жават храната ви и човешкият род е обречен на изчезване.

Ако продължавате да погубвате Майката Земя, ще навлезете в последния цикъл от съ­ществуването на живота върху вашата пла­нета.

Незабавно започнете да използвате чисти енергийни източници, които не причиняват замърсяване, не разрушават   Земята  и  няма да доведат до войни. Употребявайте неизчерпа­емата енергия на Слънцето - достъпна за всички ви. Само така ще можете да изчисти­те замърсяванията, да живеете в мир и сът­рудничество и да имате шанс да опазите жи­вота на Земята.

Ние искаме да ви помогнем и търсим диа­лог с вас. Необходимо е да създадете център в Източното и център в Западното полукъл­бо, които да бъдат свързани с отговорни и влиятелни личности с една цел - запазване жи­вота на планетата. Чрез центровете да се разпространяват нашите послания до вас, както с пиктограмите в житните кръгове, така и със словото съдържащо се в тях. Изу­чавайте универсалния сакрален космически език на символите!

Когато усвоите универсалния космически език на символите и овладеете мисловната връзка с нас, тогава диалогът между нас и вас ще се задълбочи. Ще ви даваме указания как да се справите при критичните ситуации, ко­ито ви очакват; как да оцелее човешкият род и как да запазите живота на планетата Земя. На всеки ваш въпрос, зададен мисловно, ще последва нашият отговор във вид на пиктог­рама в житните кръгове по времето от ап­рил до септември. Задавайте въпроси на кон­греси, форуми и презентации. Ние сме гото­ви да отговаряме.

В  пиктограмите  са  вложени  послания. Посланията  са  истинни  -   за  космическите  закони,  които  управляват   света,  за  сътворението,  еволюцията  и  бъдещето  на  цивилизацията.
Всяко  послание  започва  в  една  поктограма, продължава  в  следващите  и завършва  в  хода  на  времето.

Доброто  и злото ,  кротките  и  агресивните  хора  съжителстват  заедно.
Обединените   светлите  сили.  Създайте  общества  на  доброто. Само   така  ще  можем  да  въжем  четерите  стихии  и  да ви запазим.

Съвременият  човек  притежава  силен  ум,  но  любовта  в  сърцето  му  е  слаба. Заключил  е  съзнанието  си  в  егоистично  мислене.  Вие  живеете   само  в  настощето,  само   момента  и не се интересува  от  бъдещето  си.   А  то  неминуемо  ще  ви  удари.
Ние  ще  ви  покажем  бъдещето.
Пиктограмите  ще  ви  помогнат  да  се  промените,  като  добиете   космическо  съзнание  и  космическа  отговорност.

Духовната  еолюция  върви  по  спирала.  Човечеството  преминава  през  седем  човешки  раси.  Всяка  раса  се  различава  от  другите  по  ръст,  външен  вид  и  възможности  за  владеене  на  мисловната  енергия.  Съвременният  човек  принадлежи  към  петата  раса.
Всяка  раса  се  стреми  към центъра  -   съвършенството,  висшия  разум, Бога.

Първата  раса  е  на  безплътните  човешки  същества  от  етерна  духоматерия.  При  нея  се  отваря  и   развива  първата,  коренната  чакра  в  основата  на  гръбначния  стълб  за  уплътняване  на  духоматерията.

Втората  раса  е  на  човешки  същества  от  по  плътна  астрална  духоматерия.  При  нея се  запазва  първата  чакра  и се отваря  и  усъвършенства  втората,  сакралната  чакра  във  връзка  с  възпроизводството.

Третата  раса  е  на  първите  материални  човешки  същества.  При  нея  се  запазват  първите  две  чакри  и  се  отваря  и усъвършенства  третата,  соларната  чакра,  във  връзка  с  билогичното  хранене.

Четвъртата  раса  е  на  нашите  прародители. При  нея  се  запазват  първите  три  чакри  и  се  отваря  и  усъвършенства  четвъртата,  сърдечната  чакра  във  връзка  с  развитието  на  чувствата.

Петата  раса  е  съвременната.  При нея  са  запазени  първите  четири  чакри  и  се  отваря  и  усъвършенства  петата  гърлената  чакра  във   връзка  с  развитието  на  чувствата  за  състрадание,  милосърдие,  съпричастност.

Шестата  раса  принадлежи  на  бъдещите  свръхсетивни  човешки  същества.  При нея   ще  се  запазят  първите  пет  чакри  и  ще  се  отвори  и  усъвършенства   шестата,  челната  чакра,  третото  око,  във  връзка  с  развитие   на  сетивните  качества  и  възможности  за  телепатичен   контакт  между  космическите  цивилизации.

Седмата   раса  ще  бъде   на  съвършените  човешки  същества.  При  нея  ще  се  запазят  първите  щест  чакри  и ще се  отвори  и развие  седмата,  коронната  чакра  във  връзка  с  овладяване  силата  на  мисълта  и  възможностите  за  получаване  на  откровения  при  контакт  с  висшия  разум,  словото,  Бог.

Всяка  раса  пребивава  в  определено  време.  Ввремето  заема  един голям  период - епоха,  ера,  хилядолетия.  Всеки  период  преминава  през  цикличност   -  през  периоди  на   подам  и  упадък.  Подем  е  приближаването  към духовната  светлина,  логоса,  Бога.  Упадъка  е  отдалечаването  от  центъра.

Вие  не  познавате  силата  на  мисълта.  Мисълта  крие  огромна  съзидателна  и  разрушителна   сила.  Новата  човешка  раса  ще  владее  силата  на  мисълта,  на  волята,  на  прозрението.

Смърт -   Смърт  от  четирите  стихии.  Смърт  от  природни  бедствия  и  катестрофи.  Смърт  по  цялата  планета  Земя.

Болести -  Болести.  Болести  от  насекоми.  Болести  от  говездо  месо  и млечни  продукти. Болести  от  птици  и яица.  Тежки  смъртоносни  болести.

Войни - Съществува  реална  опасност  от  военен  сблъсък,  породен  от  неравнопоставеност  между  бедни  и  богати,  неравностойно  използване  на  природните  ресурси.  Конфликтите  могат  да  прераснат  в  световна  война.  Внимавайте. Разрешете  противоречията.  Не  допускайте  глобална  военна  катастрофа  и  самоунищожение.

Радиация - В  една  глобална  война  на  религиозна  основа  може  да  бъде  използвано  ядрено  оръжие  за  масово  поразяване.
Оцелелите  в  ядрената  катастрофа  ще  носят  трайни  последствия  от  радиационно  облъчване. Хората  ще  се  изродят.  Ще  се  превърнат  в  мутанти  с деформирани  крайници  и органи.  Не  позволявайте   тива  да  се  случи.

Самоунищожение  -  Животът  ражда   животът  и  насища  пространството  с  жизнена  енергия.  Животът  на  Земята  е  в  опасност.  Човечеството  се  самоубива,  като  развушава  устоите  на  живота.  като  разрушава  природата,  като  унищожава  въздуха  и  водата  си.
Събудете  се.  Осъзнайте  опасността.

Разруха -  Земята  е  в  опасност  от   саморазрушение.  Позетивните  и  негативните  сили,  силите  на   съзиданието  и  живота,  и силите  на  разрушението  и  смъртта  са  загубили  своето  равновесие.  Надмощие  достигат  разрушителни  сили.  Така  е  и  в  мислите  ви.
Осъзнаите  се.  Вие  вървите  към  самоунищожение,  ако  не  се  противопоставите  на  инерцията.

Пожари -  И  ще  се  развихри  стихията  на  огъня.  Пожари.  Пожарища  по  цялата  Земя.  И  ще  се  молите  за  сянка  и  прохлада.

Вулкани - И  ще  се   актвивизират  вулканите.  Вулкани  по  цялата  Земя.  Малки  и  големи.Стихията  на  огъня  ще  покаже  своята  мощ  и гневът  й  ще  се  стовари  върху  човека.

Урагани - И   ще се  развихри  стихията  на  въздуха.  Катастрофални  бури,  ураганни  ветрове  и  торнада  ще  изчистят  лицето  на  Земята,  замърсено  от  разрушителните  ви  мисли.

Наводнения - И  ще   се  развихри  стихията  на  водата.  Ще  се  повиши  нивото  на  световния  океан,  нивото  наподпочвените  води  и свлачищата  ще  променят  релефа  на  планетата  и очертанията  на  континентите.
И  ще  се  сбъдне  пророчеството - Всички  острови  изчезнаха  и планини  вече  не  се  видяха (  Откровението  на  Йоан   Богослов )

Земетресения -   И  ще  се развихри   стихията  на  Земята.  Катастрофални  земетресения  по  цялата  Земя  ще  променят  облика  на  планетата.

Климатът  - Глад.  Глад.  Глад.  Като  мравки  ще  събирате  семена.
Запустение. Запустение.   Запустение.
Климатът  ще  се  влоши.  Сняг  посред  лято.  Жега.  Студ.  Дърветата  ще  измръзнат,  ще  изсъхнат.  Ще  се   оголи  планетата.

Пробуждане -  И   Новият   човек  ще   се  пробуди    за  духовността.  И  ще  вкуси  от  плода  на  посвещението  в  тайните  знания  за  скритите  сили  в  себе  си  и  използването  им.

Разширеното  съзнание -  И  ще  се  появи  новият   човек   в  светлина,  постигнал  хармония  между  ума  и  чувствата,  вътрешен мир  -  венеца  на  живота.  Новият  човек  ще  бъде  с разум  в  главата  и с любов  в сърцето.  И  с  разширено  съзнание.

Подсъзнанието -   Новият  човек  ще   отключи  подсъзнанието   си  и ще  може да   си спомня  своите  грешки  от  миналото  и своите  забравени  знания.  Той  ще  промени  мисленето  си  за  света.  Старият  начин  на  догматично  мислене,  основащо  се  само  на  авторитети,  ще  отпадне.
Всеки  сам  ще  понесе  отговорност  за  своите  действия,  думи  и мисли,  излъчени  в  пространството.

Телепатия -   И  новият  човек   ще  бъде  посветен  в    най - голямата  тайна - силата  на мисълта.  Новите  хора  ще  се разбират  без  думи  и  знаци.  Ще  общуват  чрез  телепатия.  Ще  получават  откровения  от  висшите  светове.  И  ще  контактуват  с  космическите  цивилизации.

Посвещението -   Новият   човек  ще   тръгне  по  пътя  на  посвещението.  И  ще  узнае  вечните  истини  за  живота,  смъртта  и безсмъртието.  И  ще  разкрие  тайните  на  древните  цивилизации  за  духа  и   матерята,   за  енергията  и  формата,   за    космическия  ни  произход.

Единство  -   И  всички  религии  ще  се  обединят  и  приобщят  към  един  общ  център  -    единната  космическа  наукорелигия.  В  това  обединение  няма  да  бъде  премахната  нито  една  религия,   а  всяка  ще  действа  в  хармония  с  останалите.  Космическата  наукорелигия  ще  бъде  устойчива  като  каменна  пирамида  и  ще  издържи  през  вековете.

Човечеството -   И  човечеството  ще  се  обедини  -   териториално  в  5 - те континента,  но  с промяна  на  очертанията  им,  духовно - по  7 - те  лъча.  И  ще  се  изгради  по справедлив   свят.

Цивилизациите -   И  земното  човечество  ще  осъзнае  своята  космическа  принадлежност.  И  обединената  земна  цивилизация  ще  бъде  включена  в  галактически  съюз  на  разумните  цивилизации,  достигнали  необходимия  етап  от  еволюцията.  И  бъдещето  ще  бъде  прекрасно.

Заветът -  В  житните  поля  се  пише  Единната  космическа  библия,  Светите  писания  на третото  хилядолетие.  Космическата  библия  е  призвана   да  обедини  всички  религии  и  вероизповедания.  Както  хлябът  се ползва  от  всички  народи  като  храна  за  тялото,  така  и  единната  религия  ще обедини  всички народи  като  храна  за  духа.
За  да  настъпи  на  Земята  мир  и между  човеците  благоволение.

Блудницата  - Не  се  стремете  към  власт.  Откажете  се  от  световно  господство.  Борбата   за  световна  власт  и  господство  носи  смърт  на  цялата    цивилизация.  Свободният   дух  няма  нужда  от  власт  на  материално  ниво.  В  новата  епоха  властта   няма  да  носи  привилегии.   и  облагии,  а  само  задължения  и  отговорност.  Всеки  от вас  крие  вътрешни  сили.  Използвайте  ги.

Идолът -  Не  се  кланяйте  на  парите  и не ги  правете  ваш  кумир.  Ненаситният  стремеж  към материално  превъзходство  ще  доведе  до  надпревара  към  световно  господство.   И   като  последица  -  до  глобална   война.  ядрена    катастрофа   и  загиване  на  живота  на  планетата.

Любовта -  Любовта  е  основата   на  живота.  Живейте  на   двойки  -  мъж  и  жена.  Обичайте се.  В  любовта  е  силата  ви. Обичай  ближния  си.

Посвещението  -   Новият   човек  ще  тръгне  по пътя  на  посвещението,  по  пътя  към  духовното  съвършенство.  Тогава  духовните  тайни   ще  бъдат  разкрити  на  чистите  по  сърце  и  на  постигналите  вътрешен  мир.  В  новата  епоха  не  материалното  превъзходство,   а  духовното  ще  характеризира  ценностата   система.

Същността  - Всичко  е  енергия  в  различни  вибрации.  Това  е  основният   космически  закон.  Материята  е  енергия  с  по - груби  вибрации.  Най - фината  енергия  е  енергията  на  мисълта.   Тя  е  с най - фини вибрации.
Човекът  е  енергийно  същество.  Той  излъчва  енергия.  Неговите  чакри  са  вратите   към  духовния  свят. Събирането  на  обществата  на  светлите  духове  по  закона  за  енерийния  резонанс  ще  окаже  благотворно  влияние  върху  живота    на  Земята.

Отвъд  - Съществуват   два  паралелни  свята  -   светът  отсам  и  светът  отвъд,  т.е.  физическият   и   духовният,  свързани  помежду   си  в  точката   на  смъртта  и  в  точката  на  раждането.   Вечният  кръговрат  е  основа    на  духовната  еволюция.  Законът  за  духовната  еволюция  е  неземнно  свързан  със  закона  за  прераждането  на  душите. Прераждането  е  групово.

Ненасилие - Всяко  негативно  действие,  дори  с  добри  намерения,  води  до  последствия   във  времето.   И  колкото  и  положителни  действия  да  се  извършват  след  него,  задействаната  негативна   енергия  дава  своите  резултати,   докато  се  разпадне.
Стремете  се  към  ненасилие.  Ненасилие  с  действия.  Ненасилие  с  думи.  Ненасилие  с мисъл.

Йерархията  - Същества,  далеч  изпреварили  ни  по  пътя   на   духовната  еволюция,  управляват  света  като  едно   невидимо  духовно  правителство.  Те  ръководят  дискретно  нашите  мисли  и  светли  идеи.  Духовната  йерархия  има  силно  енергийно  въздействие   върху  нас,  но  съществува  енергийна  защитна  бариера,  която  не  бива  да   се  прекрачва.

Небосводът -   Ние  сме  на  Земята.  Небосводът  над  нас   и  небосводът  над  вас  е   един и  същ.

Всезнанието  - Ние  сме  от  Шамбала.  Ние  владеем  мисълта.  Ние  ви  внушаваме  идеите.  Ние  ви  наблюдаваме,  но  никога  няма  да  се  намесим  директно  във  вашия  живот.  Връзката  между  нас  ще  бъде   само   на  мисловно   ниво.
Но  със  словото,  вложено  в  пиктограмите,   можем  да  водим диалог  с  вас.

Повдигане -  Духовната   йерархия,  която    управлява  света,  ви  наблюдава.   Тя   има  за  цел  да  повдигне   духовното   ви  ниво,  като  помогне  за  ускоряване  на  еволюцията.  Само  тогава  ще  можете  да  устоите  на  фаталните  събития,  които  ще  ви  сполетят.

Черупката  -  Еволюцията  е  бавен  и постепенно  протичащ  процес.  По  време  на  еволюционния  процес  се  създават  отделните  елементи,  характерни  за   определена  епоха    на    еволюцията.   Всеки  елемент   идва  в  точно  определено   време   и  не  може  да  прескочи  други,  чието  време  още  не  е  дошло.  Така  еволюцията   на  човешки  раси  се  движи  по  спирала  и  се  натрупват  различни  условия  за появата  на  нова  раса.  Тези  условия  са  необходими  за  възникване  на  нови  качества  у  човека,  които  впоследствие  се  проявяват  в новата  раса.

Ускоряване  -  Налага  се  еволюцията  да  бъде  ускорена  и  идването  на  новата  раса  с  отворено  трето  око  да  стане  по - скоро  от  предвиденото.  Тази  промяна  е  наложителна  поради  изискванията  за  промяна  на  идеите,  промяна  на  мисленето,  промяна  на  живота  във  всички  области  и запазване  на животворното  дихание  на  Земята.

Кръстопътят  -  Съвремената  човешка  раса,  пета  по  ред,  се  намира  на  кръстопът.  Дали  да  продължи  пътя  на  еволюцията  и да  премине  в VI  и  от там  в VII    раса,  или  да  се  върне  обратно  в  духовно  състояние,  т.е.  да  прекъсне  еволюционния  си  път.
Според  закона  на  еволюцията  в VI  раса  ще   премине  най - добрата  част  от сегашната  V   раса.

Окото  -  В  новата  шеста  раса   човекът  ще  има  отворено  третото  око  и  ще   вожда  света  на  мислите  и  идеите,  света  на  душите.  С  третото  око  ще  може  да  се  вижда   миналото  и  бъдещето  -   всичко,  което  е   в  духовния  свят.  С    развитието  на  новата  раса  и  възможностите  на  виждането  с  третото  око  ще  нараснат.

Изчистване  - Новата  човешка  раса,  която  идва,  ще  има  и ново  мислене  -  положително,  честно  и насочено  към  благото  на  планетата  Земя.
Мислете  положително. Само  тогава  ще  можете  да  разкъсате  тъмния  облак  от  натрупаната  енергия  на  мисълта  с  нейното  разрушително  въздействие.

Водачът -   По  своя  еволюционен  път   новата  човеешка  раса   с    отворено   третото  око  ще   бъде  ръководена  от    висши  същества  на  по - висок    етап  от  еволюционното  развитие, т. е.  от  VII  раса  с  отворена  коренна  чакра  за  получаване  на  откровения  директно  от  първо източника.  Водачът  ще  изведе  избраните  на  безопасно  място  в  подходящо  време  в  случай  на  предстояща  глобална  катастрофа.

Оковите  -  Петата   раса    е  достигнала  до  краен  предел.  Човешкият  дух  е  окован,  блокирани  са  неговите  възможности  за  развитие.  Новата  раса,  шестата  носи  енергиен  заряд.  Човешкия  дух   ще  се    активизира.  Аурата  на  човека   ще засвети  в  силна  светлина.  Именно  по  светлината  на  аурата  новата  раса   ще  се  раграничи  от  старата.

Отвеждане  -  Душите  ще  бъдат  отведени  в  друг  духовен свят  или  на  друга  планета,  за  да  бъдат  съхранени  по  време  на  катаклизмите,  които  се  очакват  в  резултат  от  безотговорното  отношение  към природата,   към  майката  Земя.

Селекция -  Двете  раси  -  старата,  петата, и новата  шестата,  ще  бъдат  разграничени  както  във  физическия,  така  и  в  духовния  свят.  За  известен  период  действително  на  закона  за  вечния  кръговрат  ще  бъде  блокирано  и  душите  от  старата  раса  няма  да  се  прераждат.

Пустиня -   На   планетата  Земя  съществува  живот, макар  че  една  част  от  нейната  територия  вече  е  превърната  в  пустиня.  Световна  война  с  употреба  на  оръжия  за  масово  унищожение  може  да  превърне  по голямата  част  от  Земята  в  пустиня.

Заледяване  -   Настъпва   ледников  период.  Климатът  ще  се  застуди.  Земята  ще  се  заледи.  Застудяването  на  климата  ще  се почуства  най - напред  от летящите  насекоми,  пчелите  и  пойните  птички.   Предстои  тотална  промяна  на  флората  и  фауната.

Астероид -   Съществува  опасност  Земята  да  бъде  ударена  от  астероиди.  Това  би  предизвикало  катастрофа   за  живота  на  планетата.  Ние  сме  тук,  за  да  ви  предупредим  от  такава  опасност.    Единственият  изход  е  ускорено  еволюционно  развитие  и  установяване  на  новата  раса,  която  ще  владее  силата  на  мисълта.
Краят  на  всяка  раса  завършва  с  космическа  катастрофа,  но  животът  трябва  да   продължи.

Полюсите  -   И  какво   става  в  края   на  всяка  епоха  от  еволюцията  на   Земята,  полюсите  ще  се  изместят.  И  ще   настъпят   големи  промени  както  на  планетата,  така  и  в  съзнанието  на  хората.   Цивилизацията  ще  се  издигне  на  по - високо  духовно  ниво  на  развитие.  Осъзнаване  на  закона  за  единството.  Промяната  ще  засегне  цялата  планета  Земя.

Накланяне -   Съществува  реалност  от    космически  сблъсък.  Това  ще  стане  в  края  на  епохата.  Ще  бъде  променена  повърхността  на  Земята.  Сушата  и  водата  ще  очертаят  нови  континенти,  нови  планини  и  нови  океани.

Ударът -  Опасност  грози  Земята.
Тогава  човеците  ще  примират  от  страх  и  от  очакване  на  онова,  което  има  да  връхлити  върху  Вселената,  понеже  силите  небесни  ще  се  разклатят (  Лука, г.л. 21 .27 )

Предаването - Животът  няма  да  изчезне.  Животът  преминава  от  една  човешка  раса  в   следващата.  Новата  раса  се  ражда  от  предишната  и  се  развива  в  следващата.
Животът  остава. Животът  продължава.

Периоди  - Съществуват  космически  периоди,  през  които  минава  животът  - цикли,  траещи  хиляди  и  милиони  години.  Животът  се  възражда  отново  след  период  на  сън  и  привидно  изчезване.  Животът  продължава.

Дискът -  Вие  питате защо  повтаряме  пиктограмите  във  вид  на  компактдиск.
Във  всяка  пиктограма  е  вложена  мисловна  информация  във  вид  на  мисъл - форми,  които  само  феномени, ползващи  телепатията,  могат  да  извлекат  от  житната  формация.  В  медитация  се опитвайте  да  извлечете    посланието.

Запист   -   Вие  питате  как  създаваме  житните  формации.  По  какъв  начин.  Отговорът  е  - чрез  материализация  на  мисълта.  Всяка  пиктограма  съдържа  мисловна  информация  и  вие  трябва  да  я  разчетете,  да   я  извлечете  от     материята  по  мисловен   път.

Древните  -   Вие  питате  каква  информация  влагаме  в  пиктограмите  в  житните  кръгове,  на  каква  тема. Дали    да  търсите  научна  информация  или  само  чисто  познавателна.
В  пиктограмите  в  житните   ниви  е  вложена  сакрална  информация  -  за   сътворението,  еволюцията  и  бъдещето  на  Земята,  за  скритите  сили  във  всеки   човек   и  начините  за  овладяването  им.
Не  търсете  научна  информация. Информацията   е  само   сакрална.

Съхранение  -  Вие  питате  как  ще  се  възроди   Земята  след  един   глобален  катаклизъм.
Семето   човешко  от  най - добрите  образци  на  човешкия   род  ще  бъде  съхранено.   Човешкият  род,  обновен  и  израснал   духовно,  ще  продължи  своя  еволюционен  път  върху  променената   Земя.

Присъствието  -  Вие  питате.  Какво  е  Бог.  къде  е  Бог.  може ли  да го видите.
Бог  е  един  и  той  създава  и  контролира  живота.  Животът  е  в  непрекъснатото  движение  и    навсякъде  се  усеща  присъствието  на  Бог.  Животът  протича   винаги  под  наблюдението  на  Окото   на    Бога.

Времето -   Вие   питате  известни  ли  са   краят   на  света  и    Съдният  ден.  Бог  знае  ли  кога  ще  стане  голямата  космическа  катастрофа.
Бог  е  господар  на  времето.

Аурата  -  Вие  питате  какво  ще  стане  със  Земята  в  крайния  й    цикъл.   Ще  остане  ли  животът.
Земята   се  променя.  Сушата  и  очертанията  на  земните  площи  ще   променят  местоположението  си.  Но  това  ще  стане  постепено.   Териториите,  на  които  ще  се  запази  животът,  ще  бъдат  ограничени.  Животът  обаче  остава   да   осветява  планетата   Земя.   Животът  е  светлината.  Пазете  живота.

Завършване  -  Вие  питате  дали  цивилизацията  изживява  своя  последен  цикъл,  или   природните  катастрофи  са  временно  явление.
Цивилизацията  на  Земята  се  намира  в  краен  цикъл,  завършващ  една  епоха.  Подгответе  се  за  ново  начало.  Подгответе  се  за  успешен  край    на  сегашната  и  началото  на  новата  цивилизация.
Всяка  цивилизация  загива  от  самоунищожение,  водещо  до  природни  катестрофи   или  бива  разрушена  от  космически  сблъсък.  Ние  наблюдаваме  процеса.  Ние  ви  помагаме  да  се  подготвите  за  завършването  на  цикъла.

Кравата  -  Вие  питате  дали  ще  има  ядрена  война  и  какви   ще  са    последиците.
Земята    е  живо  същество.  Тя  е  майката  кърмилница  на  всички  живи  същества  на  Земята.  Майката  е  смъртно  ранена  от  нейните  деца.  Раните  са  от  ядрено  оръжие.  Последствията   ще  бъдат  урагани,  които  ще  пометат  агресивния  човешки  род.
Четирите  стихии  са  стражите,  които  пазят  майката - земя, като  унищожат  агресивното  човечество.  От  вас  зависи  запазването  на   живота  на    майката - земя.

Шамбала  -   Вие  питате  коя  част  от   планетата   Земя  е  най  защитена.  Коя  част  от  планетата   ще  устои  на  всички  катаклизми   и   космически  атаки.
Отговорът  е  -  Шамбала.  Шамбала  е  мястото  където  човешкият  дух  влиза  в  досег  с  висшето    състояние  на  космическото  съзнание.  Ние  сме  от   Шамбала.  Ние  обитаваме.  Хималаите.

Розата  -  Еволюцията  на  човека  преминава  през  7 човешки  раси.  Всяка  раса  има  свое  начало  и край,  раждане  и  загиване,  цикъл  на  живот  и  смърт.
Всяка  човешка  раса  е  смъртна.  Човекът  е  създаден  смъртен.  Животът  е  божествена  придобивка  и  трябва  много  да  се  пази.

Пръстенът  -    Не  започвайте  ядрена  воийна.  Тя  ще  бъде  катастрофа  за  живота  на  Земята.  От  използването  на  ядрено  оръжие  само  на  едно   място  ще  бъдат  възпламенени   всички  места,  където    има  сладирано  такова  оръжие.  Вулкани  ще  разтърсят  Земята.  Огнен  пръстен  ще  изгори  живота  на  планетата.

Иместване  на  полюсите  -  В  тези  крайни  времена  ще  има  промяна  на  магнитното  поле  на   Земята.  Магнитните  линии  ще  се   изместят.  Магнитните  полюси  ще  променят  местата  си.  Това  ще  доведе  до  големи  трудности  в  ориентирането  на  всяко  живо  същество,  както  и  на  всички  технически  съоръжения.  Ние  можем  да  помогнем   с  насоки  за  действия.

Земната  ос  -   Краят  на  света  и    вашата  цивилизация  ще  дойде  чрез  космическа  катастрофа,  силен  удар  от  космическо  тяло,  който  удар  ще  разклати  земната  ос  и  ще  се  стигне   до  нейното  наклоняване,  а  оттам  и  до  всемирен  потоп.

Климатична  катастрофа  -  Хармонията  между  огъня  и  водата  е  нарушена.  На  едни  места  ще  има  пожари,  суша,  жеги,  а  на други  -  наводнения.  След  глобалното  затопляне  ще  дойде   глобално  застудяване.  Ние  можем  да  помогнем  с  насоки  за  действия.

Променената    Земя  -    Климатът   ще  се  застуди.  Земята  ще  се  промени.  На  едни  места  ще  съществува  променената  Земя,  а  на  други  заледяване.  Но  животът  ще  остане  и  ще  се  запази.

Заледяване -  Ще  настъпи  ледников  период.  Най - напред  ще  се  заледят  определени  части  от  сушата,  а   по  -  късно  ще  се  заледи  и  цялята  Земя.  Предстои  тотална  промяна  на   флората  и  фауната.

Размирици  -  Ще   има   размирици,  бунтове  и  войни  за  вода  и  храна.
Петият   Ангел  изля   чашата  си  върху  престола  на  звяра,  и  царството  на  тоя  се помрачи,  човеците  прехапаха  езика  си  от  болка.
(  Откровение   гл. 16. 10 )

Трите   религии  - Най  - тревожното   място    на  планетата  е  там,  където  са  създадени  трите  основни  религии.
Шестият   Ангел  изля   чашата  си  в  голямата  река  Ефрат,  и  пресъхнаха  водите  й,  за  да се  приготви  пътя  на  царете  от  изгрев - слънце.
( Откровение  гл. 16. 12 )

Пръстен   от  Вулкани  -  Вследствие  на  измененията  на  климата,  замърсяването  на  природата   и глобалното  затопляне  има  опасност  от  активизиране   на  вулканите.  Може  да  се  активизират  едновременно  няколко   вулкани  от  огнения  пръстен.  Това  би  довело  до  планетарна  катастрофа.

Седемте  чаши  с  божия  гняв  -  Източникът  на  информацията  в  жинтните  кръгове  е  същият,  който  е  дал  Откровението  на  Йоан  Богослов.
И  чух  от  храма  висок  глас    да  казва  на  седемте  Ангела,  идете  излейте  на  земята  седемте  чаши  с  гнева  Божий.
( Откровението  гл. 16.1 )

Въпрос 1. Кой е източникът на информацията от посланията в житните кръгове?

Вниманието ми се насочва към Откровението на Свети Йоан Богослов- Апокалипсиса.
             „И чух от храма висок глас да казва на седемте Ангели: Излейте на Земята седемте чаши с Божия гняв. Отиде първият Ангел, та изля своята чаша върху Земята и по човеците. Вторият Ангел изля своята чаша в морето. Третият Ангел – в реките и водните извори. Четвъртият Ангел – върху Слънцето. И силна жега опали човеците."  /Откровението 16: 1-10/.

              „Тогава дойде при мен един от седемте Ангели и ми показа големия град, който слизаше от небето, от Бога. Той имаше 12 порти: от към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти. Градът е четвъртит и дължината му е колкото широчината.....”/Откровението гл. 21 и 22/.

С тези послания искаме да ви уверим, че източникът на информацията в Откровението на Свeти Йоан и посланията в житните кръгове е един и същ.

         Въпрос 2. Съществуват ли места на планетата, които да бъдат пощадени от глобалното затопляне?


10.06.07 Monteu da Po,Italy;18.07.07 Wilton Water, Wilts
Животът изцяло ще бъде променен. Ще оцелеят само онези селища, които се съобразяват с изменението на климата и новите условия за съществуване.

Промяната ще засегне както Физическия, така и Духовния свят. Нищо няма да бъде същото по времето на глобалното затопляне, а и след това.

И Шамбала ще промени своите идеи, изпращани на ментално ниво, човечеството ще има нужда преди всичко от съвети за оцеляване,  запазване живота на Земята и развиване на скритите сили в себе си.
          Въпрос 3. Ще бъде ли възстановен предишният климат на Земята? С какво ние можем да допринесем за подобряване  равновесието между човека  и природата? Книгата „Окото на Всезнанието” ще помогне ли в тази насока?


За да се постигне  равновесието между човека и природата на първо място трябва да се възстановят горите. Да се садят дървета по цялата Земя. Природата е прекрасна със своето биоразнообразие. Трябва да съхраните това биоразнообразие, за да съществува човечеството.

В книгата „Окото на Всезнанието” е вложена божествената идея за единение между разумните цивилизации при използването на сакралния универсален космически език на символите. Предвиждаме книгата да обходи много места и да се докосне до съзнанието на много лица.
        Въпрос 4. Глобалното затопляне вече е факт. На места нуждата от питейна вода е съвсем реална. Предчувства се и опасността от гладни години. Очаква ли се война за вода? Какво ще стане с човешкият род?


                  "Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра."/Откровението гл.16;10/

Глобалното затопляне ще предизвика на места липса на питейна вода и глад, и ако не се реши въпросът с разум и отговорност, може да се стигне до въоръжени конфликти.
В тези крайни времена ще се намеси самият Бог и ще накаже безразсъдните. Ще привлече към Себе си тези, които носят повече светлина в душата си и ще отблъсне  от Себе си агресивните, които са потиснали светлината на Любовта.

                  "И видях небето отворено и ето кон бял. Оня, който яздеше на него....а от устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите". /Откровението гл.19; гл. 19;11-15/

Предвидено е земната цивилизация да навлезе в четвъртото измерение,  при което човекът ще владее скритите сили в себе си.
"Ето числата им са четиридесет и четири хиляди, които имаха на челото си написано името на неговия Отец". /Откровението гл.14;1/


Въпрос 1: В Светите Писания се съобщава за разклащане на силите небесни. Очаква ли се космическа катастрофа?        

15.07.08., Avebury Manor, Wiltshire
Слънчевата система е бинарна система. Около видимото Слънце обикалят планетите: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун. Около Слънцето – двойник обикаля планетата Хикс. Нейната орбита пресича орбитата на най-външната планета. Периодичното появяване на планетата Хикс причинява катастрофи в Слънчевата система и се свързва с края на една епоха, на една  цивилизация.


17.07.08., Westwoods, Wiltshire
Съществува опасност появяването на планетата Хикс да раздвижи астероидния пояс между Марс и Юпитер, и Земята да бъде ударена от астероид. Ние ще ви посочим мястото на удара и ще ви дадем напътствия как да ограничите последиците от един всемирен потоп.
Въпрос 2: Човечеството ще бъде ли предизвестено за  опасността  от удар  на астероид?

20.07.08., Hillside Farm, Wiltshire
Човечеството ще разбере за приближаването  на планетата Хикс към Земята и с ужас ще следи космическото тяло, което може да удари  планетата.

07.09.08., The Sanctuary, Wiltshire

06.05.08., Madisonville, Tennessee, USA
Узнавайки за опасността някои хора ще потърсят спасение по високите места около върховете, други ще изградят специални укрития за оцеляване.
Най-сигурният начин, който ние ви препоръчваме е да приготвите техническите оръжия с които разполагате и да разбиете астероида преди да е паднал на Земята.
Въпрос 3: Как ще протече космическата катастрофа за жителите на Земята? Ще дойде ли помощ от някъде?

16.08.08, Oliver’s castle, Wiltshire
След удара животът ще се преобърне. Слънцето ще потъмнее  и ще настане непрогледен мрак и ужасен студ. Това ще трае три денонощия. На четвъртия ден лека – полека слънчевите лъчи ще започнат да огряват изстрадалата Земя.

27.07.08, Honey street, Wiltshire

15.08.08, Alton Barnes, Wiltshire
Богинята Майка – Майката на света ще вземе в свои ръце съдбата на Земята, за да запази живота. Ще помогне и Духовната Йерархия – онова невидимо правителство, което управлява света. Ще се включат и космическите  сили, които пазят Земята от унищожение. Ще се намеси и самият Бог – Отец – Създателят.

Въпрос 4: Какъв ще бъде светът след катастрофата?

23.07.08, Sieboldshausen, Goettingen, Germany

31.08.08, Etchielhampton, Wiltshire
Животът ще остане, но ще бъде ограничен само на отделни места. Животът ще бъде много труден и тежък за оцелялото човечество. След катаклизмите самият човек ще се промени духовно и ще се отърси от егоизма и високомерието си като добие космическо съзнание за уважение към живота.

Диалогът с извънземен разум може да бъде само ментален по сакралните теми: Сътворението, Еволюцията и Бъдещето на света. Медитирайте. Ние ще ви внушим отговора. Само ще отбележим, че най-близката планетна система съдържа 12 планети.    

ТЕМА „ЧОВЕКЪТ"  
„Човекът рожба на земна еволюция ли е или е пренесен от космоса?”
„Материалният генетичен код е разположен в ядрената ДНК. Къде се намира енерго-информационният код на човека?”

29.04.2009 Roundway Hill, Devizes, Wiltshire

06.05.2009 All Cannings Bridge, Wiltshire
Човекът е рожба на Земята и Космическия разум. Всяка нова човешка раса(род) идва като вълна от Космическия разум към Земята. Енерго - информационният код на човека се намира в неговата сърдечна чакра.    

                                    ТЕМА „ЗЕМЯТА”  
„Ел Ниньо ще предизвика ли екологична катастрофа на Балканите? На Европа?”

24.04.2009 Morgan's Hill, Devizes, Wiltshire

03.05.2009 East Kennett Longbllow, Wiltshire
Екологичната катастрофа ще дойде от глобалното затопляне, което се проявява най-напред като повсеместни климатични промени. Нарушава се равновесието между огъня и водата. Ако глобалното затопляне продължи, ще се активизират силите, причиняващи последователни стихийни бедствия в световен мащаб.  

                                    ТЕМА „ДЕЙСТВИЯ"      

„Глобалното затопляне неминуемо ще доведе до засушаване
и война за водни ресурси и хранителни продукти. Как ще се справим с този проблем?”

24.05.2009 Bishop Cannings nr Devizez, Wiltshire

24.05.2009 Barbury Castle nr Wroughton, Wiltshire
Ние търсим диалог с вас, за да ви помогнем да запазите живота на Земята. Създайте център за ментално-пиктограмен диалог с нас,първоначално от 7 човека, а след това ще се разрастне и ще се превърне в мрежа от сътрудници, действащи за предпазване на Земята от самоунищожение и космическа катастрофа.

  Втори етап           ТЕМА „КРАЯТ НА СВЕТА”  

        „Какво събитие ще се случи през годината, когато свършва календарът на маите?”„Глобалното затъмнение ще предизвика ли екологична катастрофа?”

05.07.2009 Silbury Hill nr.Avebury, Wiltshire

02.08.2009 Morgans Hill nr Bishop Cannings, Wiltshire
Ще се активизират вулканите. Слънцето ще се скрие зад черен дим. Светът ще потъне в мрак. Ще настъпи планетарна екологична катастрофа.

               ТЕМА “ПАДЕНИЕТО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА”  
 
    „Уместно ли е да прекъсваме бременността при доказване съществуването на Даун деца?”, „Кое е това събитие, което маркира прехода към Калиюга и кога е настъпило то?”

17.06.2009 Avebury Avenue nr Avebury, Wiltshire

02.07. 2009 Milk Hill nr Stanton St Bernard, Wiltshire
Появата на много деца Даун е първият признак, че цивилизацията е в упадък и трябва да бъде заменена с нова. Упадъкът на вашата цивилизация започна от опитите на несъвършеното човечество да създава нов тип живи същества с технически средства – генното инженерство; от намесата в продължителността на живота чрез трансплантация на органи; от психотронното въздействие върху човешкия ум , воля и съзнание.

                    ТЕМА „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”
 
        „Как да настъпи справедлив финансов ред на Земята?”
„Какви напътствия бихте дали по отношение на необходимостта от специална програма за развитието и увеличаването на брой на децата Индиго?”

27.06.2009 Milk Hill Stanton, St Bernard, Wiltshire

01.07.2009 Waden Hill, nr Avebury, Wiltshire
Справедлив финансов ред ще настъпи, когато бъдат унищожени всички оръжия за война и се премахне опасността от агресия; когато хората проявят своите свръхсетивни способности и използват пълният капацитет на мозъка си. На децата Индиго и на техните деца - Кристалните, трябва да се гледа като на души, дошли от висшите нива на Духовния свят, с мисия да предпазят човечеството от самоунищожение.

                    ТЕМА „КОСМИЧЕСКИТЕ ПОКРОВИТЕЛИ”  

      „Съвместно ли съществуват двете цивилизации на Земята – тази на човечеството и Вие като извънземна форма на живот?

10.08.2009 Woodborough Hill, nr Alton Barnes, Wiltshire

06.08.2009 Windmill Hill, nr Avebury Trusloe, Wiltshire
Ние сме във физически тела като вас. Но ние сме извървели по-дълъг път по спиралата на еволюцията и владеем мисловната енергия, която ни позволява да осъществяваме ментална връзка с вас. Ние внасяме повече мъдрост във вашия живот. Нашата доктрина е божествената мъдрост – теософията. Ние сме Махатмите от Шамбала.

Въпрос: През 2009 година осъществихме Уникален експеримент с участието на учени, Cъздателите на житните кръгове и посредник – феномена Мариана Везнева. Да продължим ли по същия начин?
09.05.2010, Stonehenge, Wiltshire
Ментално-пиктограмния диалог трябва да се провежда от Център, от Институция. Всички въпроси трябва да са сакрални, т.е. да се отнасят до Сътворението, Еволюцията и Бъдещето на света.


05.05.2010, Old Sarum, Wiltshire

18.07.2010 Woolaston Grange, Gloucestershire
Въпросте да обхващат 7-те сфери на дейност, по които работи Йерархията на Светлината – Управление, Образование, Наука, Изкуство, Религия, Свръхсетивност и Школи за Посвещение.

В диалога да участват само хора, издигнати духовно.

Въпрос: Към какви специалисти да се насочим, които да задават въпроси?


22.05.2010, Wilton Windmill, Wiltshire

21.06.2010, Oare, Wiltshirе

29.07.2010, Wickham Green, Berkshire
В ментално-пиктограмния диалог трябва да участват: сеизмолози, вулканолози, финансисти, еколози, демографи, специалисти по космически изследвания. Обърнете внимание на пиктограмата - сметало.
Участниците ще помогнат  при разчитането на пиктограмата – отговор!

Въпрос:  Новата цивилизация ще се наложи ли и как?

03.08.2010, Whitefield Hill, Wiltshirе

17.07.2010, Fosbury Camp, Wiltshire

25.07.2010, Roundway Hill, Wiltshire
Новата цивилизация е вече родена  и се появява във физическия свят. Тя ще бъде от четвърто измерение, т.е. към трите измерения ще се прибави и силата на излъчваната енергия /аурата/, която ще може да се измери.

Три въпроса от проф. Д.Киров, СУ „Св.Климент Охридски“, Богословски факултет:
1.     Благославя ли Бог глобализацията на света в тези форми, в които се извършва?

2.     Оценява ли се от Небето заслугите на християнството за мир и човеколюбие в света?

3.     Ефектна ли е борбата ни със Злото?


09.08.2010, Horton, Wiltshire

08.08.2010, Stanton Bridge, Wiltshire
Отговор 1. Глобализацията трябва да се извърши, тя е етап от еволюцията. Ние наблюдаваме държавата, която я извършва.

Отговор 2. Моделът на религията е спуснат от Висшите духовни светове и има различни проявления. Ние следим никоя религия да не измества друга.

Отговор 3. Борбата със Злото е неефективна, защото Злото се храни от съблазните. Дарявайте Любов, а не само материални помощи.

1.     Моля, покажете бедствие в България с уточнена дата, за което бихме могли да се подготвим!
2.     В момента се провежда Международна кръгла маса на тема: „Залесяването – алтернатива на климатичните промени“. Моля, спуснете пиктограма - приветствие!

07.08.2011, Temple Farm, Wiltshire

13.08.2011,Knoll Down , Wiltshire

22.07.2011, East Kennett, Wiltshire
Спусната е пиктограма, в която може да се видят високи вълни и да се разчете датата 17 октомври. Тази дата отговаря на събитието, случило се след  три месеца, когато 8-метровите вълни заляха морската градина във Варна и тази в Бургас.
В панорамната снимка се забелязва образът на Свети Йоан Рилски – покровител на България.

В пиктограмата от /13.08.2011,Knoll Down , Wiltshire/ се вижда символът на живота, поддържан от листата на дърветата.

Въпрос с молба: Как да организираме Школата за Посвещение и какво ще се преподава във нея?

28.05.2011, The Sanctuary, Wiltshire

04.07.2011, Honeystreet, Wiltshire
Школата за Посвещение, която Ние ще ръководим телепатично, не е за всеки. В пиктограмата показваме, че трябва да се подберат участници от новата, шестата раса. И те да са преминали през Езотеричното посвещение и да са усвоили Първо, Второ, Трето и Четвърто посвещение за връзка с Йерархията.

04.08. 2011, Bridge Inn, Wiltshire
Ще ви обучаваме преди всичко на телепатия, но още и на овладяване на Мисълта с възможност за материализирането й.

Въпрос:
Как можете да ни помогнете при бедствията?


26.07.2011, Windmill Hill, Wiltshire
Ние знаем времето и характера на бедствието. Ние ви показваме, че ще има фатално бедствие от Слънцето, което ще засегне Земята и Луната. Когато събитието наближи, Ние ще се обединим с извънземна космическа цивилизация, която е добронамерена и посветена. Ще ви помогнем с обединената сила на Мисълта. Но същевременно ще спуснем сфери с положителна енергия за промяна на мисленето ви. Вие ще забележите нашата помощ.


27.07. 2011, Cherhill White Horse, Wiltshire

08.06.2011, Kingstone, Oxfordshire
Въпрос:

Бедствията, които зачестяват напоследък, дали са резултат от космическа или от човешка дейност?


28.06.2011, Allington, Wiltshire

10.08.2011, Giants Grave, Wiltshire
Когато събитията са фатални и не могат да се овладеят, тогава говорим за космическа катастрофа. Такива събития не идват незабелязано от Нас и Ние пазим планетата.


18.07.2011, Overton Down, Wiltshire

04.07. 2011, Honeystreet, Wiltshire
Показаните пиктограми отразяват събития, предизвикани от човешката  дейност: аварията във Фукушима; опасността от пандемия – масово заболяване от вируси,  създадени във вашите лаборатории.

Въпрос: Пиктограмата показва приближаването на космическо тяло към Земята, какво ще се случи?

20.06.2012, Malthous Bank, Shropshire

29.06.2012, Stanton St Barnard, Wiltshire
При приближаването на космическо тяло към Земята, с големина колкото вашето слънце, ще бъде осъществен диалог с Космическия разум. В него ще участват само хората от шестата раса.
Планетата, която ще се приближи до Земята, носи символа на кръста и във вашите храмове има подобни изображения върху главния купол.


26.06.2012, Knoll Down, Beckhampton
Тази планета е свързана с вашия произход. Вие сте космически същества, създадени на Земята.

Въпрос: Планетата, която се приближава към Земята, свързана ли е с появата на нова цивилизация?

Планетата, която се приближава към Земята носи символите – окото, крилата и кръста. И винаги, когато се приближава, възниква нова цивилизация – петата, шестата и седмата.

Приближаването на тази планета към Земята за едни ще донесе фатални събития, а за други – духовно израстване.


09.06.2012, Woodborough Hill, Wiltshire
Въпрос: Има сведения, че приближаването на планетата „Нибиру“ към Земята на всеки 3600 или 7200 години е свързано с големи бедствия. Какви бедствия да очакваме?


25.06.2012, Adam's Grave, Wiltshire

09.07.2012, Picked Hill, Witshire
Вие можете да предпазите Земята от катастрофалното влияние като изградите мисловен щит около нея.

09.08.2012, Cheesefoot Head, Hampshire
Вашият географски глобус с очертанията на континентите и океаните ще остане в миналото. Всичко ще се промени - и сушата и водата.23.08.2012, Oxlaze Copse, Wiltshire
Но Земята ще продължи да се върти около Слънцето и ще се запазят часовите пояси.
Въпрос: При приближаването на чуждо космическо тяло към Земята, естествено от гравитацията може да стане потоп. Ще има ли потоп, война или други бедствия?

12.08.2012, Devils Den, Wiltshire

11.07.2012, Corley, Warwickshire

01.07.2012, Waden Hill, Wiltshire
Ще има потопи, но те ще бъдат ограничени. И вие ще помогнете за ограничаването им.
Ще настъпи глад. Ще станат войни.
Но животът ще се издигне на по-високо ниво. Ще започнете да уважавате и цените живота. И ще го пазите!

Въпрос: Пиктограмата от 03.01.2013 г., спусната в Австралия, много ясно говори за кръгла маса – международна, в която да се разгледа диалога, воден през годините. Но тя буди съмнение, че е компютърна композиция.

03.01.2013, Jerk, Australia

15.07.2013, Hackpen Hill, Wiltshire

13.07.2013, Hoden, Worcestershire
Ние ви изпращаме и друга пиктограма, за която няма да имате съмнения. И двете говорят за Международна кръгла маса, в която да се разгледа бъдещето и на Физическия, и на Духовния свят.
А пиктограмата, напомняща символа на живота – шестолистното цвете, сега е променена в деветолистно цвете – символ на живота в края на света.

Въпрос: На много места в Европа станаха катастрофални наводнения. Ще продължат ли?

07.07.2013, Silbury Hill, Wiltshire

13.08.2013, West Kennett, Wiltshire
Показваме ви катастрофално наводнение, дори изместване на земната ос. Обърнете внимание на двете точки – вие можете да помогнете с мисъл за стабилизирането на земната ос!


01.08.2013, Stonehenge, Wiltshire

10.08.2013, Tidcombe, Wiltshire
Показваме ви обърнатия триъгълник – символ на водата, т.е. наводненията, но още и намаляване на плодородната почва.

Очакват се гладни години!

Въпрос: В момента има война в Сирия. Ще продължи ли? Може ли да се спре?

Войната разрушава живота. Остават само медалите за храброст. Любовта загива. Душите отлитат в отвъдното.

03.07.2013, Nr Zurich, Switzerland

28.07.2013,Czech Republic
Показваме ви изображение на Властта. Тя носи 13 кръга – знак на фаталност. Лицето говори, че въпросът може да бъде решен чрез дипломация.
Всяка война може да бъде избегната чрез преговори, по мирен начин, чрез дипломация.

Въпрос от арх. Здравка Ганева, зададен на 15.08.2013 г. :

 Населението се увеличава. Природните ресурси намаляват. Какво да правим?

19.08.2013,Etchilhampton Hill, Wiltshire
Животът се променя. Ще стане суров и жесток. Населението ще намалее. Ще оцелеят тези, които живеят около върховете /т.е. на високите места/.

23.08.2013, Beckhampton, Wiltshire

13.08.2013, Hackpen Hill, Wiltshire
Когато дойдат фаталните събития, тогава ще направите контакт с извънземна цивилизация – добронамерена и посветена.
Ние ще спуснем сфери с позитивна мисловна енергия, за да повдигнем духовното ви ниво.

Въпрос: Тази година станаха катастрофални наводнения в България. Какво ще ни  посъветвате?Работете по разпространение на информацията, която сме ви дали. Привлечете хора за диалог, които могат да чертаят.

Ако жилището е наводнено, напуснете го и се преместете на по-високо място и далеч от морето и реката. Ако селището е наводнено, изоставете го и се преместете на по-безопасно място.

Въпрос: Бедствията, които зачестиха дали са резултат от дейност на Земята или от влияние на космическо тяло извън Земята?Върху атмосферата и върху водата действат сили от космическо тяло извън Земята. И тези сили създават фатални последици.

Въпрос: Как да се справим с действията и силите извън нас?Всяка идея може да реализирате, ако овладеете мисълта. Мисълта е могъща сила. Обединената мисъл е нерушима.

Въпрос: Какъв живот ни очаква в бъдеще?Градовете ще съществуват, когато са изградени от овладяната мисъл. Символът на живота ще се промени, като акцентът му ще бъде не шестолистно цвете, а символът на мисълта.


Животът ще се промени, климатът ще застудее. Овладяната мисъл може да помогне да се съхрани живота.

Въпрос: Кои са най-защитените места и кои са хората, които ще оцелеят?

Животът ще се запази само на високите места, където растат боровите гори. Много неща от живота ще загубите, но ще получите способността да овладеете Мисълта.

31.08. 2014, Stroud Green, Essex
Хората, които излъчват Любов, ще наситят Земята с най-силната позитивна енергия.

16.08.2014, Ansty, Warwickshire
Космическият разум е загрижен за хората, поради промяната на климата, която настъпва бързо.

ОПАСНОСТ
Въпрос: Съществува ли реална опасност от изригване на супер вулкан в Централна Америка в близките 5 години?

Опасността от изригване на супер вулкана е реална. Но ние ще направим всичко възможно да намалим неговата сила. Да няма изригване на лава, а само пушек и вулканична пепел. Но все пак ще има частично слънчево затъмнение.

20.06.2015, Ravenna, Italy

19.07.2015, Ockley Hill, Surrey
Ще преживеете тежки изпитания от затъмнението, но ще започнете да се променяте. Трите измерения, които познавате, ще се допълнят от четвъртото – излъчването на аурата – енергийното измерение.


ДИСХАРМОНИЯ
Въпрос:  Какво бъдеще ни очаква?

Отговорът се дава с една дума – дисхармония.
Дисхармонията в природата ще се изрази с повсеместни стихийни бедствия, а в човешкото общество – с размирици, конфронтация между две военни групировки, конфликти на всички нива на обществото.

16.06.2015, Blackhorse Lane,Surrey

15.07.2015, Oxfordshire, UK

10.07.2015, Wiltshire, UK
По цял свят, на изток и на запад, на север и на юг ще има фатални събития /под знака на числото 13/. Трябва отрано да се подготвите за тях, за да успеете да ги понесете. С колективна мисъл може да смекчите действията им.

ПОМОЩТА ОТ КОСМОСА
Въпрос:  За да преодолеем фаталните събития ще ни е нужна Вашата помощ. Ще я получим ли?


07.07.2015, Groziethen, Germany

Fangshan district, Beijing, China
Тези пиктограми са наситени със здравословна енергия и въздействат върху мястото и хората.
Пиктограмата в Германия благоприятства върху костната система, а тази в Китай – върху сърдечната дейност.


22.06.2015, Uffcot, Wiltshire, UK
Пиктограмата, изобразяваща коронната чакра сме спуснали в Англия. Тя въздейства върху съзнанието и прави хората по-миролюбиви и по-разумни.

МАХАТМИТЕ
Въпрос  на Мариана Везнева с молба към Махатмите да спуснат пиктограми, които да доказват контакта й с тях. Да се разкрият с още пиктограми.

25.07.2015, Uffcott-Down, Wilts,UK

08.08.2015, Warwickshire, UK
„Махатма“ означава „велика душа, завършила своята еволюция на Земята и отдадена в служба на света“ – по определението на Елена Рьорих.
Символът на човешката душа е птица.
Първата пиктограма представлява символ – изображение на Махатма Кутхуми, в миналото - Питагор.
Втората пиктограма - Махатма Мория, контактува с нас само телепатично.


15.06.2015, Merenswegje, Holland
За да стане ясно, че Махатмите са от Шамбала, е спусната пиктограма, изобразяваща символа на Камъка на Шамбала, чиито отломък е даден на Мариана Везнева на 01.03.1989 г. преди големите събития.

За   да  се  постигне  равновесие  между   човека  и  природата,  на  първо  място  трябва  да  се  възстановят  горите.  Да    се     садят  дървета  по  цялата  Земя.  Природата  е  прекрасна  със  своето  биоразнобразие.   Животът  на  човека  е  зависим  от  зеленото  богатство   на  Майката -  Земя.

За  темпото  на  повишаването  на  температурата  на  въздуха,  следете  по  разтопяването  на  ледниците.
А  те  се  разтопяват  не  за  години,  а  за  часове.

Животът  се  променя  с  бързи  темпове.  Четирите  стихии, които  предизвикват  пожари  и наводнения,  бури  и  земетресения,  ще  действат  все повече.
Но  това  трябва  да  стане.  Ако  бъдете  засегнати.  Ние  винаги  предупреждаваме  за  опасностите.

Всяка   човешка  раса  е   приспособена  да  живее  при  определени  климатични  условия  на  Земята  и  при  определена  флора   и  фауна.  Новата  шеста   човешка  раса,  новият   човешки  род  ще  се  развива  при  друго  съотношение  между  огъня  и  водата - съотношение  с  превес  на  огъня.  Флората  и   фауната  неизбежно  ще  се  изменят  и  много  растителни   и  животински  видове  ще  изчезнат.

Историята,  разказана  за  Ноевия  ковчег,  е  рялна.
И  както бяха  в  Ноевите  дни,  тъй  ще  бъде  и дните  на  Сина   Човешки.  Ядеха,  пиеха,  жениха се,  мъжеха  се,  до  оня   ден,  в  който   Ной  влезе  в  ковчега  и  дойде  потопът,  та  погуби  всичко.
(  Лука, гл. 16.1 )

В  годината  на  края  на  света  много  човешки  души  ще  отлетят  едновременно  на  небето  и  ще  преминат   в  отвъдното.  Причината  за  внезапната  им смърт  ще  бъде  или космическа  катастрофа,  причинена  от  удар  на    астероид  върху  Земята,  или  глобална  екологична  катастрофа.

Колективната  мисъл,  подпомогната  от  силата  на  Космическия   разум,  ще  убеди  правителствата  да  се  обединят  в  общи  действия  за  раздробяване  на  астероида  още  във  въздуха.
Колективната  мисъл  е  оръжие,  което  донася  победа.

Ако  загърбите  враждите  и личните  материални  интереси  и започнете  колективни  действия  за  техническо  раздробяване  на  опасния  астероид,  заплашващ  живота   на  цялата  планета,  вие  ще  станете  достойни  да  бъдете  запазени  като  цивилизация.
Това  изпитание  е  тест  за  влизане   в  Галактическото  обединение  на  разумните  цивилизации.

Цивилизацията,   достойна  за  приемане   в  Галактическия  съюз  на  разумните  цивилизации,  трябва  да  има  космическо  съзнание. Това  означава  да  осъзнава,  че  всяко  нейно  действие,  дума  и  мисъл  се  отразяват  позитивно  или  негативно  на  всички  разумни  цивилизации  в  Космоса.

Вие    може   да   изпращате   радиовълни  от  Земята  към  Космоса,   но   не  очаквайте  радиоконтакт  по  програмата  SETI.  Връзката  между  цивилизациите   се  извършва  по  друг  начин.

Диалогът  с  извънземен   разум  може  да  бъде  само  ментален. Общуването - само  по  сакралните  теми.  Сътворението,  Еволюцията  и  Бъдещето  на  света.  Възможно  е  да  се   използват  и  технически,  работещи  с  енергията  на  мисълта.
Когато  овладеете  силата  на  мисълта,  тогава  може  да  се  свържете  в  мисловна   връзка  с  по - напреднала  цивилизация  от  типа  учител - ученик.

Вие  питате  къде  се  намира  най - близката  планетна  система  до  Слънчевата.  Къде  се намира  най - близката обитаема планета.
В  допълнение  ще отбележим,  че  най - близката  планетна  система  има  12 планети.

Както  птицата  Феникс  в  предсмътния  си   час  изгаря  и  от  пепелта  се  ражда  нова  птица  Феникс,   така  и в  края  на    този  свят,   след  пълното  му   унищожаване,   ще  се  появи  нов  свят  с  нова  земя  и  ново  небе.  И  този  нов  свят  ще  бъде   по - хубав,  по - справедлив,  по - мъдър.

В   края  на  този  свят  ще  има   пожари  по  цялата    Земя.  Всичко  ще  гори   като  гъба.  Всичко  старо  ще  изгори  и  нищо  от  него  не  ще  остане.  За  да  дойде  новият  свят  на  бъдещата  цивилизация.

Говори  главният  жрец  на  маите  за  края  на  света.   Небето  ще почернее.  Ще  настъпи  мрак  и  студ.  Хората  ще  бягат  от  градовете  към  планините.  Градовете  ще  се  обезлюдят  и  ще  запустеят.

Говори  главният  жрец  на  маите.За  края  на  света   се  съобщава  само  в  свещените  книги.
Ще  се  активизират  вулканите.  Пръстен  от  вулкани  ще  изгори  Земята.  Слънцето  ще  се  скрие  зад  черен  дим.  Светът  ще  потъне  в  мрак.  Ще  настъпи  глобално  затъмнение.  Растителните  видове  ще  загинат.

Информацията  за края  на  света  и според  маите  е  получена  от  извънземна  цивилизация.  Извънземните  са  дошли  от  небето  и  са  говорили  директно  с  жреците  от  племето  на  маите.  Те  са  ги  предупредили  за  актвивизирането  на  вулканите  и  са  оставили  послания,  че  земната  цивилизация  е  под  тяхно наблюдение  и  те ще се върнат, когато  събитията  наближат,  че  когато  дойдат  катастрофалните   събития,  хората  да  не  се  крият  в  подземия, а  да  бягат  към  високите   места.

Катаклизмът  от  глобалното  затъмнение,  причинено  от  активизирането  на   вулканите,  ще  засегне  както  Западното,  така  и  Източното  полукълбо.  Ще  настъпи  планетарна  екологична  катастрофа.  Животът,  макар  и  ограничен,  ще  се  запази,  за  да  продължи  в  следващия  човешки  род  на  новата   цивилизация.

Генофондът,  който  се  пази  в  Хималаите,  е  предзначен  за  възстановяране  на   човешките   същества,  в  случай  на  космическа  катастрофа.
Трите  години  след  глобалната  екологична  катастрофа  ще  бъдат  трите  последни  години  от  живота  на  съвремената  цивилизация.  Населението  на  Земята  ще  намалее   драстично,  но  няма  да  изчезне  напълно.  Ние  ще  помогнем  за  запазване   на  най - добрите  образци от  човешкия  род.

От  изригването  на  пояса   от  вулкани  слънцето  ще  потъмнее   и  ще  настъпи  глобално  затъмнение.
Глобалното  затъмнение  ще  предизвика  повсеместна  екологична   катастрофа.  Растенията  ще  загинат  и  ще  бъде  прекъсната  хранителната  верига.  Прахът  от  атмосферата  ще    се настели  върху  почвата.  Цикълът  се  затваря.  Ние  ще  ви  помогнем  с  насоки  за  действия.

Намесата  в  създаването  на  живота  от  човека  е  нарушаване  на  космическите  закони  и  законите  на  кармата.  Раждането  на  деца   по  метода  ин витро  има  своите   негативни  последици.  Раждат  се  понякога  по  4  или  по  5 близнаци,  а   Земята  без  друго  е  пренеселена.  Раждаемостта   трябва  да  се  ограничи  и  контролира.  Когато  цивилизацията  е  достигнала  до   техническата  възможност  да  създава  живот,  без  да  е  достигнала  нравственото  ниво  на  еволюцията,  това  означава  нейното  падение.

Причината  за  появата  на   децата   Даун  се  крие  и  в  бащата,  и  майката.  в  кармичната  обремененост  на  родителите.  Такива  деца  не  могат  да  се адаптират  към условията  на  живот.  Появата  на  много  деца  Даун  е  първият  признак,  че  цивилизацията  е  в  упадък  и  трябва  да  бъде  заменена  с  нова.

Спреведлив   финансоф  ред  ще  настъпи,  когато  бъдат   унищожени  всички  оръжия  за  война  и  се  премахе  опасността  от  агресия.  Когато  се  възстанови  природата  и  равновесието  между  човека  и   Майката   Земя.  Когато  семейната   двойка  стане  свещена.  Когато  заработят  в   синхрон  двете  полукълба   на  мозъка  -  на  логиката  и  на  интоицията.
Когато  хората  проявят  своите   свръхсетивни  способности.  Когато  овладеете  мисълта  и  добиете  възможност  да материализирате  всяка  ваша  идея  за  ускоряване  на  духовната  еволюция  в  полза  на  света.  Когато  дойде  новата  цивилизация.

Душата  на  човека,  след откъсване  от  физическото  тяло,  отнася  в  Духовния  свят  цялата  информация  от  натрупаните  преживявания  през  времето  на  земното  съществуване.
Тази  информация  на  мисъл - форми  се  наслагва  в Акашовите  записи.  Еднаквите  преживярания  се  групират.  Ангел  записва  информацията.
Само  човек - медиум   и  феномен,  с  чисто  съзнание,  осъществяващ  контакт  с   Духовния  свят,   може  да  разчите   Акашовите  записи.

Интервю с Мариана Везнева през 2012 год.
"Какви послания дават за света пиктограмите от 2012 година?"

Новите пиктограми показват драстична промяна на климата
Първата пиктограма за сезон 2012 представляваше символа на числото 12 - 12-листната розета. И по-точно - две 12-листни розети една в друга, като вътрешната бе с много тънки и остри листа. Числото 12 е символ на времето, но не ставаше ясно какво послание се съдържа в този символ. Трябваше да задаваме въпроси, за да се изясни.
Телепатично зададох следните въпроси: Дали става дума за някакво събитие във времето, което ще дойде скоро и ако е така, какво е събитието? Дали става дума за промяна на климата, който ще стане по-неблагоприятен? Дали искат да ни предупредят, че много скоро климатът на Земята ще се влоши?
И понеже, както сме се уговорили със Създателите на житните кръгове, аз не се задоволявам само с телепатичен отговор, а търся такъв в пиктограма, трябваше да изчакам.

На Земята ще стане по-студено

На 28.04.2012 г. в Уилтшир, Англия, бе спусната пиктограма-отговор на моите въпроси след първата тазгодишна пиктограма. Факт е, че документалната снимка е доста неясна. Липсват символи. Трябваше да ми се каже телепатично, че представлява карта на климатичните пояси. Земята е разделена на 7 климатични пояса: Екваториален, Субекваториален, Тропичен, Субтропичен Умерен, Субарктичен и Арктичен. В едната половина на пиктограмата климатичните пояси са предадени така, както са сега, т.е. , тези 7. А в другата половина са изместени към север така, че арктическият и субарктическият са разширени за сметка на екваториалния и субекваториалния. Това означава, че топлата част на Земята ще се стесни, а студената ще се разшири. Нашият умерен климат ще стане субарктичен, т.е., доста студен. А горещите климатични пояси ще се свият по територия и ще станат по-хладни. Тревожно е това, че студът ще обхване по-голямата част от планетата. Дали не е начало на нов ледников период?
Създателите на красивите житни кръгове вече имат нашия въпрос как да се подготвим за глобалното застудяване. Трябва да изчакаме пиктограмите-отговори. За промяна на климата Създателите ни говорят отдавна точно така, както това правят и учените по света. Спускали са ни поктограми за глобално затопляне, за увеличаване на горещината от Слънцето, за опасни слънчеви протоберанси.
Ще се спра само на онези пиктограми, спуснати през годините, в които е дадена информация за глобално застудяване и нов ледников период. Трябва да си спомним значението на няколко символа, за да разчитаме посланията. Известно ни е, че изправеният триъгълник е символ на огъня. А обърнатият триъгълник символизира водата. Два преплетени триъгълника във вид на 6-лъчна звезда символизират живота. Шестоъгълникът е символ на лед, заледяване. Четириъгълникът е символ на Земята. Ако е правилен, означава, че животът се запазва в сегашния вид. Ако е променен - Земята ще се промени.

Идва нов ледников период
На 23.06.2005 г. в Англия е спусната пиктограма, в която са вложени символи на огъня - изправен триъгълник, на водата - обърнат триъгълник. Фигурите говорят, че климатът ще се промени. На места ще има наводнения, на други - жеги и суша. И цялата композиция е вписана в един шестоъгълник - символ на леда. Това ще рече, че промяната на климата, проявяваща се в наводнения и суши, ще доведе до заледяване - нов ледников период.

Ниските температури ще настъпват постепенно
На 17.07.2005 г. в Уилтшир Създателите спускат вече съвсем ясна пиктограма за глобалното заледяване. Показано е, че ледниковият период няма да започне внезапно. Заледяването ще стане постепенно. Най-напред на едно място, а след това ще се разшири и на други места на планетата - във всичките й краища.

Може да има пълно заледяване
Пиктограмата от 21.08.2005 г. в Англия показва изцяло заледяване на Земята или на определена територия. Фигурата съдържа седем големи и 24 малки шестоъгълника, наредени в очертанието на шестоъгълник - символ на леда. Числото 7 е свещено и символизира предопределеност. А числото 24 или 2х12 е знак на времето в часове.

Животът остава
Обнадеждаваща е пиктограмата от 24.07.2005 г. Цялата композиция е изградена в шестоъгълник. Наред с шест символа на леда, шестоъгълници, фигурират и 6 символа на променената Земя - ромбове. В центъра обаче стои една голяма шестолъчна звезда - символ на живота. Както и да се променя климатът, животът ще остане - това е посланието.Всичко се преобръщаПиктограмата от 16.08.2008 г., спусната в Уилтшир, използва символа на живота - 6-лъчната звезда, в комбинация със символа на леда - шестоъгълника. В центъра е показано как животът се преобръща, но се запазва физическата същност на човека - символа кръг, наполовина бял, наполовина черен, светлина и сянка.
Вероятно има причини за промяната на климата. Така както има причини за глобалното затопляне, така има и за глобалното застудяване. Изсичането на горите е основната причина за нарушение на хармонията между човека и природата. Настъпва прекъсване на топлото течение Гълфстрийм. Едно глобално затъмнение от активизиране на вулканите също ще бъде причина за глобалното застудяване и ледников период. Свидетели сме напоследък на изригването на един от големите вулкани в Америка - Попокътепетъл в Мексико. Възможно е той да предизвика активизиране на други вулкани и така да се сбъдне предсказанието от пиктограмата с индианския вожд за тридневен мрак над Земята. Вече са направени филми, може и фантастични, но с огромен потенциал да станат реалност.
Затова да зададем мислено въпросите - каква е причината за застудяването и как да се подготвим за такава драстична климатична промяна. Аз вече зададох тези въпроси, задайте и вие. Нашите космически покровители - Създателите на житните кръгове искат да ни помогнат. Очаква се продължение на информацията.
Майката Земя винаги ни предупреждава за природните събития, които идват. В народната памет са съхранени наблюденията на дедите ни върху промяната на климата - поведението на животните, цъфтежа на растенията, реакцията на водата и въздуха. Има индикации за гладни години, за суша и мор. Ледената зима, която преживяхме, е едно предупреждение. А в момента горещото лято в България през май беше заменено от зимен студ в края на първия месец без буквата "р", както са казвали дедите ни.
И ако техниката е изместила тълкуването на знаците, давани от природата, ако сме си затворили очите и ушите към знаците на Майката Земя, вече се намесиха висши космически същества, които сигнализират за опасности с видими от всички знаци в житните кръгове, чиито снимки се разпространяват по целия свят.
Засега само задаваме въпроси за изясняване на информацията. Скоро ще се наложи да търсим насоки за действия при кризисните ситуации. Затова - питайте и ще ви се отговори в символите на житните кръгове!

Всички документални снимки са взети и обработени от интернет на адрес:  www.temporarytemples.co.uk; www.cropcircleconnector.com


Ани Кълцева
Интервю с Мариана Везнева през 2010 год.

Арх. Везнева, какви са посланията в тазгодишните житни кръгове, които и през лятото на 2010-та продължиха да се появяват на много места в света?
В пиктограмите от 2010 година има предупреждение за нов ледников период. Подобни предупреждения има и в житните кръгове от предишни години. Но тук има нещо по-различно.В пиктограмата съвсем явно се вижда вулкан. И това как един вулкан ще предизвика друг вулкан. И накрая ще се образува пръстен от вулкани. Което означава, че ще последва глобално затъмнение на земната повърхност от Слънцето. Ледников период винаги настъпва след вулканична дейност.
Защото, като се затъмни Слънцето, изстива Земята.
От пиктограмите става ли ясно къде ще бъде този вулканичен пръстен?
Не, не. В пиктограмите принципно са показани нещата. Има 10-тина пиктограми, които аз не съм разчела. В които явно се вижда дата и място. Но Създателите още не дават отговор за тях. Още не мога да направя контакт за това. Т.е, още не е дошло времето. Ако направим международен форум тук, в България, може би някои от въпросите ще бъдат по-конкретни и ще получим отговор.  Засега времето и мястото остават в тайна. Другото основно послание в тазгодишните пиктограми е също много тревожно. Създателите на красивите житни кръгове искат да ни кажат, че не от вулканичната дейност ще загине светът. Загиването на нашата цивилизация би станало от удар от голямо космическо тяло. Ето я тази пиктограма:
В нея е показана цифрата 18, което значи край на света. Показват ни, че това тяло трябва да се разбие. Т.е, Създателите дават и насоки за действие. Трябва да се подготвим за разбиване на това тяло.

А то дали вече лети към Земята?
Това ще кажат учените. Посланието в пиктограмите е това, че когато дойде време и човечеството се обърне за помощ към Създателите на пиктограмите, те ще ни дадат насоки за действие. А ние сякаш точно това не искаме. Всяка цивилизация иска сама да решава. А Създателите на пиктограмите казват: “Ние искаме да ви помогнем!”.
В друга пиктограма от изминалото лято ни показват цифрата 12. Тя символизира времето. Посланието е, че денонощието ще има повече часове в тъмнина. Ако се стигне до затъмнение на Слънцето, неизбежно ще живеем в полусянка, ако не в тъмнина.

В тази пиктограма присъства стандартният знак на Давид и Соломон – два преплетени триъгълника, еврейската значка. Т.е, в живота са преплетени огънят и водата. Но този знак се преобразува в друг тип преплитане – много по-различно. За да ни покажат, че животът ще се промени изцяло. Посланието е такова: “Животът ви днес ще продължи, но не по такъв начин. Животът ви ще се промени.” В средата на пиктограмата обаче е очертан шестоъгълник. Той е символ на леда. И в този шестоъгълник едва се очертава символът на живота и то вече променен.

Т.е, животът едва ще мъждука?
Да, животът на Земята ще остане, но малко. Но няма да загине Земята.
И казват ли кога ще стане това?

Не, не казват. Създателите на пиктограмите искат да ни дадат по-рано информацията, за да можем да се подготвим. И най-важното – да направим международен симпозиум в България, за да може участниците в него да зададат въпроси на Създателите за съдбата на Земята. Защото въпросите от организации ще получат отговори от Създателите на пиктограмите и тези организации ще са заинтересовани да разпространят посланията в житните кръгове догодина.

В тази пиктограма показват триизмерен куб. Който се променя с четири – т.е., идва четвърто измерение. И когато настане ледниковият период, човекът вече ще бъде променен  в четвърто измерение – мисълта, аурата, която обгражда човека. Т.е, ще оживеят хората, които владеят силата на мисълта и имат повече енергия. Защото, владеейки мисълта, със силната си аура, хората “светят”. И сега има такива. Така че и тъмно да стане, тези хора могат да “светят”, да излъчват светлина.

В пиктограмите не се посочва кога ще стане това. Но се създава впечатлението, че тези послания не се отнасят за далечен бъдещ период от живота на Земята. Така ли е?

Сигурно не е далечен, щом вече се появяват тези послания. За пръв път през това лято се появи в пиктограмите новият знак на живота. В предишни години имаше послания за ново измерение на живота, за удар от астероид, но в тазгодишните всичко е предупреждение, за да се подготви човечеството. Да ни предупредят за вулканичната дейност, която идва и защото сме си изсекли горите, причинили сме глобалното затопляне… Човечеството само си докарва проблемите със състоянието на Земята. От друга страна, има цикли. Очевидно се стига до период, в който една цивилизация трябва да се смени с друга.

В предишни години и пиктограми имаше постоянни предупреждения, че е нарушена формулата на живота…

Формулата на живота ми е дадена много по-рано – тогава, когато ме обучаваха в Тайната школа на Шамбала. Всяко гениално нещо е много просто. Формулата на живота е една дроб. Числителят, на която е дърво, а знаменателят е човек. И функцията от тази дроб непрекъснато намалява и клони към нула. Защото се увеличава населението. Намалява се площта на горите… Така че нашата цивилизация ще си отиде от една страна заради намаляване на горите, а от друга – заради пренаселеността на Земята. Унищожавайки природата, загиваме самите ние. Самоунищожаваме се. Още миналата година в Уникалния експеримент с няколко пиктограми дойде посланието, че Създателите са против ин-витро, против трансплантациите. Според тях, за да се спаси човешкият род, трябва да има ограничаване на раждаемостта.

Нека отново да кажем кои са Те?

Първо искам да кажа как осъществявам контакта със Създателите на пиктограмите. Няколко дена или нощи преди датата, на която се събираме с хората, които ми помагат, Те ме събуждат. Говорят ми, настояват какво да кажа. Те ме подготвят – аз не спя две нощи, за да имам сериозността, когато се съберем, да направя този контакт. След това разговаряме на някаква тема и в един момент започвам да се унасям. Това унасяне показва, че вече са започнали да спускат върху информация…

А как разговаряте с тях преди унеса?
Разговарям така, сякаш са до мен.

С мисълта ли разговаряте?
Контактът ми с тях става по три начина. Първият е смислов. В един момент все едно, че те съм аз. И аз знам за какво ще говорят. И предавам бързо и гладко това, което те ми предават. Сякаш добер си знам урока. Другият начин е, когато усещам, че те стоят зад мен. Когато съм по-будна. Все едно ми нашепват какво да кажа. Това е ясночуване. И третият начин е, когато искат нещо да ми покажат в картини, тогава виждам пред мен като на филмова лента различни картини. Бедствията не ми ги казват, а ги показват. И трите начина са свързани с телепатията – изпращане на мисли и образи от тях и приемане от мен.

Какво съдържа посланието, което получихте в навечерието на есенното равноденствие?
Създателите на пиктограмите казаха следното: “Искаме да ви обясним, че има Космически закони, които задължават всяка информация да се огласи, но едновременно и да се запази в тайна. Затова си служим с езика на символите, който едновременно може да се разгласи от този, който ги е научил и едновременно да се запази в тайна. Словото не трябва да стига  до елементарните хора, които, оградени от своя егоизъм, мислят само за себе си. Вторият Космически закон, който също трябва да ви бъде ясен, е защо ние не се налагаме, защо не внушаваме своите идеи на хора, които са на държавни постове. Това е закон, който ни задължава да не използваме насилието и да даваме своите насоки единствено, ако сме помолени, ако сме запитани. Ние можем да отговорим на въпроси, свързани със запазване живота на Земята, само ако отговорен за съдбата на живота на Земята човек или организация ни зададе въпрос. Това е причината да не се намесваме пряко в живота на Земята. Ние искаме да дадем информация предварително, за да може вашата цивилизация в този преломен момент да се подготви и  да премине по-плавно  преходната епоха. Този преход не е безболезнен и е тревожен. Както видяхте от пиктограмите, които сме спуснали това лято, ние искаме да се направи диалог по въпроси от хора, принадлежащи към важни институции. Нещата са ускорени. Ние ще помогнем само с насоки на тези организации, които истински желаят помощта ни и на които ние протягаме нашата ръка. Тези организации са преди всичко екологичните. Защо избираме този начин? Причината е в това, че всеки човек вярва много по-лесно, ако той лично получи отговор на свой въпрос, отколкото ако прочете, че някой е задал въпрос и е получил отговор. А дали сме Божието слово, дали сме Космическите наставници, дали сме Земното войнство, дали сме вашите покровители – това няма никакво значение. Защото ние можем да се явяваме в различни лица, но винаги служим на доброто, справедливостта и морала. Добре е   да организирате и проведете международен форум  и след това ще отговаряме на въпроси, свързани с насоки за действие при кризисните ситуации за запазване живота на повече хора на Земята. Но не на кои да е, а хора, които са тръгнали по пътя на нравствеността, самоотвержеността и обичта към ближните. Това са хора осъзнали, че сам човек е прашинка в Космоса и сам нищо не може да направи за благото на света. Дори с цялото човечество на Земята нищо не би могло да се направи, ако няма до себе си своите Космически братя, които да помогнат при необходимост”.

Как се свързват с човечеството, как въздействат?
Отговорът за това също се съдържа в цитираното вече послание. Ето какъв е той: “Основното оръжие, което ние използваме, това е силата на мисълта. Това е безкрайната огромна енергия, която може да направи такива чудеса, които вие даже не можете да схванете. Има закони в Космоса, които са свързани с мисълта и които вие малко познавате. Постепенно ще се наложи да ги узнаете, когато се наложи да се свързвате помежду си мисловно. Еволюцията е в ход. И трябва тази раса на самолюбието, високомерието и егоизма да отстъпи място на друга – благородна, обичаща, толерантна, но и непреклонна към грешките, които пораждат опасни последствия.  Религията не е нещо измислено. Божието слово не е измислено. Космическият разум е нещо, което е реално, което е подчинено на хармонията, запазване на Живота. Но не в този вид, в който едни рушат и унищожават. А Живота на хармонията, справедливостта и любовта”.

И къде е ролята на религията, според Създателите на пиктограмите?
Религията в този си вид губи силата си. Но много хора започват да придобиват качества и сами да чуват и разбират гласа на Космическия разум. И тогава започват да четат като мен. Аз не съм религиозна, така че да ходя по църкви, да паля свещи. Когато започнах да правя контакти, да сънувам, да ми се явяват и Христос и други светци, започнах да чета и Библията и други книги. И във всичките ми книги, ако не знаех Библията, нямаше да разчета пиктограмите. Защото в тях са показани много неща от религията – и ковчега на Ной, и удара от космическо тяло, и седемте чаши на Божия гняв… За да бъдат разчетени пиктограмите, човек трябва да познава и религията, и теософията, и митологията, и Шамбала. Това са неща, които очевидно са спуснати от Тях.
Още през 2009 г. Създателите показаха кораб със седем знаци.


Седмицата е символ на сакралност и се дава за религия. Корабът символизира църквата.
Кръстът в пиктограмата също отвежда на това, че трябва да се направи диалог с човек, който представлява организацията на църквата. И така се стигна до въпроси от професора по богословие Димитър Киров.

Неговите въпроси бяха свързани с ролята на религията, така ли?
Да. Той зададе три въпроса и то по телефона ми ги каза. Зададе ги на 6 август т.г. На 7 и 8 август 2010-та отговорите бяха спуснати в пиктограми. Когато му ги показах, той нямаше съмнение, че е отговорено много точно.
Първият въпрос бе: Благославя ли Бог глобализирането на света в тези форми, в които се извършва?

Отговорът представлява нещо като гердан с наредени кръгове, които са отделните държави, които се обединяват. Има по-големи и по-малки държави. По-големите имат по две точки, което означава мисълта – т.е., те доброволно влизат в това глобализиране. А има една част малки, които нямат тези две точки, което означава, че влизат, без да ги питат. И окото, Космическият разум избира една по-голяма държава, която да управлява глобализирането. А държавата се ръководи от висши духовни сили.

А коя е тази държава?
Не се казва. Искат просто да ни кажат, че глобализирането е под контрол на висши сили и трябва да стане.

А другите два въпроса на професора-богослов?
Вторият въпрос бе:”Оценява ли се от небето заслугата на християнството за мир и човеколюбие в света?”.

Този отговор е много странен. В центъра на композицията има една триъгълна пирамида – символ на религията. Т.е,. моделът религия е спуснат на Земята. Не е важно само християнството. Съществуват и други религии. И всички те също са под покровителство на основния модел на религията. “Ние оценяваме заслугата на всички религии, които са за човеколюбие и мир в света. Ние не сме съгласни, ако някоя от религиите иска да изтласка друга, да се намеси и да развали хармонията. Трябва да има хармония между всички религии, а не една да доминира” – това гласи посланието.
Третият въпрос бе зададен така: ”Ефективна ли е борбата ни със злото в широк мащаб?”.

Отговорът е: ”Борбата със злото трябва да се води в сърцата на хората”. Пиктограмата показва сърдечната чакра. Тя се изобразява като цвете с 12 листенца. А по-долната – соларна чакра, има 10 листенца. Когато е отворена соларната чакра, човек се храни, мисли за ядене…. А когато е отворена сърдечата – мисли за любов. И пиктограмата показва, че именно в сърдечната чакра се е настанила змията на съблазните. И тази змия на съблазните е изяла двете листенца от 12-листното цвете и са останали 10. “Вашата борба трябва да се води за любовта между хората, за премахване и борба със съблазните. А не по този начин, по който вие водите борба със злото. Злото може да се появи като съблазън в самото сърце. Трябва там да се изчисти любовта. Трябва хората да се обичат”, гласи посланието в пиктограмата.

Ще  настъпят  катастрофални  събития,  от  които  броят  на  жителите  на  Земята   ще  намалее  драстично.
Диаграма  по  години  не се  появява.  Но  е  спусната  една   композиция,  която  ни убеждава,  че  топенето  на  ледниците  вече  става  не  с  години,  а  с  часове.  Все  по настойчиво  ни  показват  промяната  на  климата  с  превес   на  огъня.  Суша.  Глад.  Действия  на  стихиите.
Новата  цивилизация  ще  може  да  издържи  на  глад  и  жеги,  ще  контролира  раждаемостта,  ще  държи  постоянна  телепатична  връзка  със  Създателите   на   житните   кръгове  и  ще  бъде  ръководена  от  тях.  Именно  новата   човешка  раса,   новият     човеки  род  ще  издържи  на  всички  изпитания   и  ще  продължи  живота  на  планетата.
Появяват  се  послания  в  житните  кръгове,  носещи  тревожна  информация.
Слънцето  ще  бъде  големият    ни  проблем.  Климатът  ще  продължи   да  се  влошава.  Огънят  ще  доминира  над  водата.
Най - трагичното  събитие  е  космическата  катастрофа.  Дават  ни  съвети  как  да  се  подготвим  за  нея.  Да  се  преместим  на  високи  върхове,  да  изградим  огромни  съоръжения  с  подземна  и  наземна  част.
Ще  изживеем  ужас  при  вида  на  космическото  тяло  в  небето,  което  ще  удари  Земята.  Но  ние  сме  тези,  които  трябва  да  взривим с  технически  средства   астероида,  преди  той  да  ни  удари.
Показва  се,  че  много  души  ще  отлетят  едновременно  на  небето,  че  животът  все пак  ще  остане,  но  ще  бъде  ограничен.
Помоща  идва  от  Майката  на  света,  Богинята  на  Земята,  която  взима  планетата  в  своите  ръце  и  ще  запази  живота.  За  спасяването  на  планетата  Земя  се  намесва  и  самият  Космически  разум.


Няма коментари:

Публикуване на коментар