Звездни Цивилизации

понеделник, 26 септември 2016 г.

Как да разберете дали имате духове вкъщи?


Много хора твърдят, че са усещали присъствието на духове в домовете си.

У едни това предизвиква насмешка, у други – страх. Каквото и да е отношени­ето към странните усеща­ния и необяснимите явле­ния, добре е да знаете, че духовете не остават неза­белязани. Какво ги изда­ва?

На първо място това са някои странни миризми, които обикновено не би трябвало да се усещат. Те се появяват внезапно и като че ли от нищото. Духът може да донася аромат, който му е бил познат или любим някога – например на любим плод, на скъпа пура или на екзотично цве­те. Такъв аромат показва, че в дома живее дух.

Друг признак са стран­ните сънища за хора и ме­ста, които всъщност са ви абсолютно непознати – духът се опитва да привле­че вниманието ви и да спо­дели своята история.

Не оставяйте без внима­ние усещането за преслед­ване. При доста по-чув­ствителни хора то се пре­дизвиква именно от нечий дух, пристигнал като неканен гост.

Не се съмнявайте, че дух споделя покрива ви, ако вкъщи нещо ви тежи, ако на моменти ви се струва, че се задушавате, ако ко­жата ви отеснява, както се казва. Това изпитват хора, които са чувствителни към промяната в енергийното поле, предизвикана от присъствието на дух.

Ако усетите, че някои от помещенията в дома ви са по-студени от другите, че температурата се променя рязко и внезапно, не се чудете какво става – посе­тени сте от дух. Той е из­ползвал енергията на дома в желанието си да се ма­териализира.

Понякога може да пре­минете през студено „мяс­то в стаята, при положете че цялото помещение е затоплено. Може в лицето си да усетите полъх на хла­ден въздух.

Нетипичните и дори за­гадъчни звуци също са явен знак, че в дома ви се е притаил дух.

Него понякога го издава и неразбираем шепот. Ко­гато пък агресивни духове „говорят”, те направо смра­зяват кръвта.

Ако не намирате пред­метите там, където сте ги оставили, значи може би има дух в къщата. Сигурен знак за това е и неприят­ното усещане, че някой ви докосва.

Няма коментари:

Публикуване на коментар