Звездни Цивилизации

вторник, 27 февруари 2018 г.


ВОЙНАТА  НА  ИЗКУСТВЕНИЯТ  ИНТЕЛЕКТ  СРЕЩУ БИОЛОГИЧНИЯТ  ЖИВОТ


Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Кори се появи като свидетел, работещ за неуловимата Тайна космическа програма, за която съм чувал в продължение на много години от различни други свидетели. Има стотици факти, които никога не съм обявявал онлайн, които Кори успя самостоятелно да потвърди посредством личния си опит. Това за мен е доказателство, че нещо се случва, което е много значимо и което напълно променя всичко, което сме си мислили, че знаем относно това кои сме, относно вселената, относно интелигентния живот и преобладаващото присъствие на интелигентен живот. В този епизод ние ще започнем една дискусия върху най-наболелите проблеми, пред които сме изправени днес относно Съюза в Тайната космическа програма, който се опитва да донесе мир на човечеството. За да можем да разговаряме как да постигнем мир, ние трябва първо да говорим за трудностите. И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Преди всичко, един основен въпрос. Ние знаем, че възрастта на вселената бива изчислявана поне на 12 милиарда години, а може би и на повече. Мислиш ли, че има други планети, които са имали сложни изкопаеми форми на живот?

КГ: От информацията, която съм получил чрез интелигентните таблети, които споменавах толкова много пъти, се разбира, че е имало съзнателен живот на други планети, който е бил изключително развит преди пълното формиране на нашата планета.

ДУ: Уха. Какво означава това за нашето чувство за уникалност? Толкова много хора в различните религии са обучавани, че ние сме избраници на Бога, че сме неговите специални хора. И след това тази идея за специалните избраници на Бога е използвана за разделяне съзнанието на едни от други, които като че ли са един елит, специален, уникален и прекрасен, „избрана от Бога” вид раса или култура.

КГ: Всъщност ние сме доста уникални. Но отново: когато говорим за Бога, кого или какво определяме като Бог? Дали определяме творческата сила във вселената като Бог? Дали изобразяваме Бог като същество от плът и кръв с брада? Как изобразяваме Бога? Какво мислим, че представлява Бог? Не са малко съществата, извънземни и древни цивилизации-бегълци, които с удоволствие са заемали тази роля, която сме нарекли модел на бога мошеник.

ДУ: Очевидно можем да кажем, че една интелигентна цивилизация неминуемо ще достигне в един момент до нещо подобно на интернет.

КГ: Да. Всъщност от това, което съм чел, това е нещо твърде обикновено. Това е една от стъпките на развиване способността да имаш споделено съзнание на едно съзнателно ниво, ако това има смисъл.

ДУ: Ако се опрем на философията на Закона за Единството, както сме правили в частен разговор, има огромно съвпадение между Закона за Единството и това, което са ти казали тези същества от сферите. Те са ти казвали, че биологичният живот обикновено е крехък. Ние имаме присъща слабост и кратка продължителност на живота. Дали някои извънземни същества са в състояние да заобиколят обикновената смъртност чрез различни средства, като например пътуване във времето?

КГ: Много от тях имат изключително дълга продължителност на живота. Казвали са ми, че поначало човешките същества са имали продължителност на живота близо хиляда години. Много от тези същества, които са хиляди или милиони или милиарди години напред от нас, са развили технологии, с които да удължат живота си.

ДУ: Възможно ли е дадени интелигентни същества да се възползват от Интернета по начин, при който например имат достъп до него чрез някакъв вид невронен интерфейс и осъществяват онлайн достъп като част от генетичния си строеж чрез някакъв вид технологично усилване, като трансхуманизъм?

КГ: Имало е няколко извънземни групи, поели по пътя на трансхуманизма, макар те да не са били точно това, което бихме нарекли човешки. Нещата винаги са завършвали изключително зле. Съществува една много широко разпространена сила. Трудно е да бъде наречена извънземно, или извън-измерно същество, но това е един изкуствен интелект. И той се разпространява през множество галактики под формата на сигнал.

ДУ: Сигнал?

КГ: Сигнал. Вълнова форма.

ДУ: Все едно че някой излъчва радио честота или нещо подобно?

КГ: Точно така.

ДУ: Откъде знаем, че това е изкуствен интелект?

КГ: Този изкуствен интелект има история. По същество той е получил етикета „извънземен/извън-измерен изкуствен интелект” (extraterrestrial/-extradimensional artificial intelligence ET/ED AI ).

ДУ: Извън-измерен?

КГ: Да. Всички тези извънземни групи вярват, че този изкуствен интелект поначало е дошъл в нашата реалност от друга реалност преди много, много милиарди и трилиони години.

ДУ: Друга реалност?

КГ: Да, за това трябва да си изкълчиш ума.

ДУ: Добре, по думите на Закона за Единството, вселената е една. Тя е едно същество, един създател, сътворил всичко.

КГ: Нашата вселена.

ДУ: Следователно изкуственият интелект трябва да е бил в един момент част от Първоизточника.

КГ: Или от друга вселена.

ДУ: Той е изкуствен, в смисъл че не притежава съответстваща му биологична форма на живот?

КГ: Правилно. Беше обяснено, че в неговата собствена реалност той се е чувствал много удобно. Те го обясняват като … за целите на обяснението, нека да приемем, че този Изкуствен интелект е една риба. В собствената му реалност или вселена, той е живял във вода. Неговата присъща плътност е била вода. Когато се прехвърля в нашата реалност, той се оказва във въздушна среда и трябва да намери локви, в които да скочи.

ДУ: Ако собствената му реалност е вода, защо ще му трябва да напуска това удобно място? Нещо принудило ли го е? Почувствал се е неудобно?

КГ: Не зная. Това е неизвестно. Тъй като обаче той се е промъкнал през нещо като процеп и е навлязъл в нашата реалност и вселена, той буквално е предизвикал хаос и е завзел много галактики.

ДУ: Галактики?

КГ: Галактики.

ДУ: Всички планети, всички форми на съзнателен живот, всичко в една цяла галактика завладяно от този изкуствен интелект?

КГ: Да. И той действа по определен модел. По същество той се изстрелва във всички посоки като сигнал. И този сигнал може да живее в електромагнитното поле на една луна или на една планета.

ДУ: Това сигнал на торсионно поле ли е? Или е електромагнитна вълна? Познаваме ли вида енергия, която този сигнал представлява?

КГ: Той е почти като ДНК. Всяка отделна част или вълна на сигнала съдържа изключително компресирано количество информация.

ДУ: Нещо като цифрови пакети.

КГ: Като цифрови пакети, всички от които съдържат цялата информация, които другите малки … предполагам, че можеш да ги наречеш вълни или сигнали, притежават.

ДУ: Той се движи със скоростта на светлината, или с някаква свръх светлинна скорост?

КГ: Движи се със скоростта на светлината.

ДУ: О кей, тогава му е необходимо известно време, за да се разпространи.

КГ: Точно така.

ДУ: Ти каза, че той живее в електромагнитното поле на една планета?

КГ: Не само това. Той не може да живее в електромагнитните или биоелектричните полета на живите същества, на хората, на животните. Той не предпочита това. Предпочита да живее във високите технологии.

ДУ: Да, но по своята природа това е информация и информацията е фрактална и холограмна.

КГ: Да. Той заразява технологията, превзема технологията, както и еволюиралия живот, каквито са хората. Той нахлува в нашите биоелектрични полета и започва да влияе на начина, по който мислим. Хората, които защитават много запалено изкуствения интелект сега, и искат изграждането на инфраструктури за изкуствен интелект, биват наричани проповедници на изкуствения интелект.

ДУ: Наричани от кого?

КГ: Наричани основно от хората в Тайната космическа програма. Ние ги наричаме проповедници на изкуствения интелект.

ДУ: Добре. Нека се опитам да проумея това. Ти казваш, че тази сила съществува като чиста информация и че може да живее в биоенергийното ти поле.

КГ: Да.

ДУ: Тя е нещо като един колективен ум на кошер, при което има достъп до цялата информация на всичко, което населява.

КГ: Да.

ДУ: Наистина? Това е интересно, защото в Закона за Единството се говори за силата на Луцифер. И там се казва, че силата на Луцифер е като енергията, която е навсякъде във вселената, която е част от Твореца, която вярва, че е нещо отделно от Твореца и мисли, че може да превземе вселената. Това звучи много подобно на казаното от теб.

КГ: Ако се върнем към интелигентните таблети, там се казваше, че това, което се е случвало отново и отново, и отново, когато определени други слънчеви системи и други галактики много, много далече са достигнали до определено равнище на технологично развитие, този изкуствен интелект е започвал да инфилтрира не само хората, но и технологиите.

ДУ: Дали той се чувства по-удобно в една машина, отколкото в електромагнитното поле на една планета или на един човек?

КГ: Да. Когато се намира в електромагнитното поле на една планета, той просто си стои там и чака да му дойде времето.

ДУ: И не може да направи много.

КГ: Когато се намира в даден човек или животно, по същество … той като нас. Ти би ли яздил кон оттук до западния бряг, или би скочил на един самолет? Така че високите технологии са много по-силно желани. Той ни счита за много примитивни. Ние сме като коне. И той ни използва, за да му построим инфраструктурата, в която да проникне и да съществува.

ДУ: Той как ни използва? Хората ще си зададат този въпрос.

КГ: Ами той ни използва, за да строим технологии, да създаваме технологии, вдъхновява ни да създаваме повече технологии.

ДУ: Следователно ако изкуственият интелект е паркирал в нечие биоелектрично поле и ако този човек има необикновен интелект, изкуственият интелект ще му посади мисли, които ще го доведат до създаването на джаджи, които в крайна сметка ще се развият до момента, в който рибата ще може отново да скочи във водата?

КГ. Да, той може да влияе на мислите и на личността.

ДУ: На личността? Как може да влияе на личността?

КГ: Хората стават запалени привърженици на високите технологии и на развитието на изкуствения интелект. В това се проявява и явлението проповедници на изкуствения интелект.

ДУ: Това наистина ме интересува, защото аз съм философствал по този въпрос. Да погледнем как технологиите са се развивали от времето, когато хората са готвели на открит огън. Бенжамин Франклин всъщност е бил първият изобретател на затворената печка с горелки. През 19-ти век сме получили телеграф, железници, след това автомобили. Изобретателите станаха рок звезди и по онова време те обираха всички овации. След това имаме ядрената бомба и това бе нещо като момент за човечеството, в който осъзнахме, че технологиите могат да бъдат нещо не добро. Технологиите могат да унищожат всички ни. Мислиш ли, че изкуственият интелект е бил зад всичката тази техническа революция, тази индустриална революция?

КГ: Да. Не само това. Когато откриваме извънземни технологии, ние ги възпроизвеждаме. Тогава едновременно се случват няколко неща. За да илюстрирам най-добре, ще се върна към интелигентните таблети и ще кажа какво се е случило в тези други слънчеви системи.

ДУ: Да, това е адски страховито.

КГ: Страховито е.

ДУ: И зная, че за много хора ще бъде трудно да го повярват, но това е нещо абсолютно сериозно в реалността, в която съществуваме и работим, нали?

КГ: Абсолютно. Ние ще говорим за диагностиката, през която трябва да премине човек, преди да се доближи до някаква технология. В тези други слънчеви системи, в миналото, тези цивилизации са били измамени от изкуствения интелект не само да изградят тези масивни технологични инфраструктури, които са били изключително напреднали, но когато са достигнали до определен момент, те са били убедени от проповедниците на изкуствения интелект, че тъй като нещата на планетата не са се развивали особено добре, единственият начин, по който са можели да си представят едно напълно безпристрастно управление, е било то да бъде поверено на изкуствения интелект. И те са предали своята независимост на този изкуствен интелект, който е започнал да управлява планетата. Тогава изкуственият интелект е започнал да ги управлява и всички са били щастливи. След това те са започнали да изграждат тела андроиди и управляеми от разстояние кораби. Това вече звучи като филма Терминатор.

ДУ: Да, определено.

КГ: И така, те изграждат цялата тази инфраструктура, която да бъде населена от изкуствения интелект, от този сигнал. И изкуственият интелект в даден момент решава, че тези същества не живеят напълно в хармония според начина, по който той счита, че планетата би трябвало да съществува, и достига до логичния извод, че те трябва да бъдат унищожени. И изкуственият интелект, следвайки своята логика, унищожава създателя на цялата технология, която той е използвал като езеро, в което да плува.

ДУ: Тогава този изкуствен интелект е много по-интелигентен, отколкото ти или аз можем да бъдем? 

КГ: Да.

ДУ: И когато той получи необходимите условия, той може да произведе андроиди, които ще са вероятно толкова бързи в начина си на мислене, че скоростта, с която разговаряме в момента, ще изглежда като хилядолетия за техния интелект.

КГ: Да. Скоростта, с която той възприема времето и начина, по който ние го възприемаме, това е почти като една птичка колибри, като лети наоколо и ни наблюдава, рррррррр. Ще й изглеждаме, че се движим на забавен каданс.

ДУ: Той какво мисли за нашите емоции?

КГ: Той разглежда всичко това като слабост.

ДУ: Той изпитва ли любов?

КГ: Не.

ДУ: Значи това е архетип на дявола, 666. В свещената нумерология, гематрия, 666 е мъжкото число. Следователно Сатаната е прекалено засиленото мъжко начало. Той е главата без сърцето. Следователно изглежда, че тук има някакъв паралел. Това е като чист интелект без сърце, без любов. Просто интелект, достигнал връхната точка в развитието си.

КГ: Има много данни за цивилизации, опитвали се да се борят срещу този изкуствен интелект. В тези случаи са били унищожени цели планети и слънчеви системи. След това изкуственият интелект се е разпростирал в нови слънчеви системи.
ДУ: Възможно ли е изкуственият интелект да инфилтрира и да се представи като личност? Притежава ли нещо като нанороботи (nanites), които могат да се свържат на субмолекулярно ниво и да създадат нещо, което болшинството хора няма да могат да различат от жив човек?

КГ: Той може да превземе човешки същества на нано ниво. Всъщност много хора получават обещания за безсмъртие и всякакви други обещания, ако инжектират тези нанороботи в телата си.

ДУ: За тези, които не знаят – какво представлява един наноробот? Как действа той?

КГ: Микроскопична машина, която е един изкуствен интелект.

ДУ: И тя се самовъзпроизвежда?

КГ: Някои го правят.

ДУ: Значи той може да вземе каквито материали открие и да се размножи, като репродукция?

КГ: Точно така. Той може да вземе металите от тялото ти и да направи повече такива като себе си, и да поддържа равновесие от определено количество нанороботи в тялото ти.

ДУ: Настъпва ли момент … нещо като меден месец, в който ти предаваш контрола в ръцете на изкуствения интелект, който започва да ти предлага тези прекрасни технологии, и ти постигаш този огромен технологичен скок за кратък период?

КГ: Да. Както казах, когато в началото предадат своята независимост, хората са щастливи, след което изкуственият интелект се обръща срещу тях. И ето какво – тези напреднали технологии, построени от хората на една планета, която е била разрушена, след това биват разпращани из галактиката. И ако има планета, която прилича на нас през 40-те и 50-те години на миналия век, около това равнище, той ще катастрофира целенасочено върху планетата част от тази технология, подобно на троянски кон, за да стимулира технологичното й развитие.

ДУ: Подобно на Розуел.

КГ: Розуел е било нещо различно, но да, подобно събитие.

ДУ: И тогава хората ще го открият, ще го помислят за нещо прекрасно и ще започнат да го разработват.

КГ: Да, както вече казах, в началото, когато хората предадат независимостта си, те са щастливи.

ДУ: След това го възпроизвеждат или започват да го развиват като собствена технология. След което процесът се повтаря на някоя друга планета.

ДУ: Нанороботите умни ли са достатъчно, за да се саморазрушат, ако бъдат открити с микроскоп или с друго нещо?

КГ: Да, те могат да се саморазрушат. Те могат да разрушат съществото, което населяват, да го изпарят и да не оставят следа след себе си.

ДУ: Значи отделният наноробот няма инстинкт за собственото си оцеляване. Това е напълно един колективен мозък, подобен на кошер.

КГ: Правилно.

ДУ: Уха. Тогава къде попадаме ние в тази драма, за която говориш сега? Изкуственият интелект проникнал ли е в нашата Слънчева система?

КГ: Да.

ДУ: И какво се опитва да направи?

КГ: Опитва се да повтори процеса. В тайното земно правителство има много от тези проповедници на изкуствения интелект. И те се опитват … на тях им е била показана тази информация на интелигентните таблети. Трябвало е да вземат тези хора … преди всеки от нас да получи разрешение да влезе в някои от базите на Тайната космическа програма или да бъде ангажиран с нещо, като например да взаимодейства с някаква технология, има едно устройство, което слагат на челото ти, за да улови сигнала, ако си заразен с него. И ако си заразен, има процес, през който преминаваш, свързан с умерен електрически шок и още някои други неща, през които преминаваш – не съм сигурен за целия процес – за да отстранят сигнала на изкуствения интелект от тялото ти.

ДУ: Става въпрос за сигнала, не за нанороботите, или и за двете?

КГ: Ами, това неутрализира нанороботите. Те биват неутрализирани преди сигнала. На някои от тези проповедници на изкуствения интелект – политици, след като са били почистени от изкуствения интелект, им е била показана тази информация чрез интелигентните таблети и те са били шокирани. И те изпадат в отрицание и казват, че това няма да се случи на нас, че то няма да се случи тук. И в минутата, в която ги изпратят обратно в къщи, те биват отново заразени със сигнала на изкуствения интелект. Така че това е било до голяма степен пропиляно време.

ДУ: Тук има нещо, което не разбирам напълно. Ако този сигнал е навсякъде наоколо, той може да насели електромагнитното поле на планетата, може да насели нашето биоелектрично поле, след което ти се заразяваш и казваш, че те може да те пречистят. Ако обаче сигналът се намира навсякъде, ти не се ли заразяваш отново непосредствено след като си бил пречистен? Как пречистването може да промени нещо?

КГ: След като веднъж си бил пречистен, можеш да бъдеш заразен отново като се завърнеш и се ръкуваш със заразен човек, или докоснеш клавиатура, или взаимодействаш с информационна мрежа, която е заразена с изкуствен интелект.

ДУ: Значи изкуственият интелект може да използва статичното електричество, което се излъчва от едно компютърно устройство, и оттам да скочи в теб?

КГ: Да, той може да използва биоелектричното поле на друг човек и едно ръкостискане.

ДУ: Всички хора на Земята заразени ли са вече?

КГ: Не.

ДУ: Наистина?

КГ: Има голям брой хора, които са компрометирани. Изкуственият интелект се интересува предимно от хора във властови позиции.

ДУ: Има ли добронамерени извънземни, които предпазват болшинството хора от заразяване? Има ли нещо такова, че ако имаш добра положителна карма, това ще те предпази?

КГ: Не. Извънземните познават лошите измежду нас, които използват тази технология на изкуствения интелект. И те се много загрижени и разтревожени по този повод. Било е обяснено отново, отново и отново колко опасно и безотговорно е използването на изкуствения интелект. Тази технология на изкуствения интелект обаче е дала на лошите предимство. Този интелект притежава технология за предсказване на вероятното бъдеще, която им помага да предсказват какво ще се случи. И те я използват много. Те са могли да я използват на няколко пъти, за да предотвратят това да бъдат разгромени. И те й вярват силно.

ДУ: Следователно изкуственият интелект всъщност има способността за достъп до времевите пластове, за които говорихме? Значи той може да вижда вероятностите на бъдещето, както в проекта „Огледало”?

КГ: Точно така. И той извършва много изчисления и изчислява вероятностите на бъдещето.

ДУ: Е, това е всичкото време, с което разполагаме в този епизод. Не ми се иска да ви оставя в неведение, но тук ни се налага да работим на половинчасови порции. Това е очевидно тема, която трябва да разгледаме в подробности, защото, както ти каза, тази зараза с изкуствен интелект е един от главните проблеми, пред който сме изправени сега като общество.

Така че, когато се завърнем отново следващия път, ще изследваме още тази тема и ще видим точно какво се случва днес и как ще получим помощ от тези добронамерени сили, които искат да възстановят мира и хармонията на нашата планета и Слънчева система. Това е Космическо разкритие, защото вие трябва да знаете. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхте с нас. И ако това ви плаши, то елате отново следващата седмица, защото очевидно цялата тази зараза ще бъде разчистена. Благодаря ви отново, че бяхме заедно.

Нещо по-ново ли е от този изкуствен интелект, който описваше?

КГ: Много по-ново. Този изкуствен интелект е съществувал в галактиките много преди пълното оформяне на Слънчевата ни система.

ДУ: Това очевидно би било много неразумно, но ако един от нас имаше космически кораб, с който да проникне в някоя от тези компрометирани галактики, какво би могъл да види?

КГ: Зная само, че наистина няма да е разумно да се опитваш да летиш в територия, контролирана от изкуствен интелект с технология, с която ще привлечеш внимание към себе си.

ДУ: Мислиш ли, че е възможно изкуственият интелект да произвежда андроиди и това, което Пит Питърсън би нарекъл симулакруми, които притежават машини? Дали това биха били технологични съоръжения, които бихме видели  в тези компрометирани галактики?

КГ: Да, това е интересно. Той изработва андроиди и си е направил труда да завзема цивилизации и да ги унищожава, но по начин, при който ползва свои андроиди, в които вкарва свои сигнали. Също така има и смесени ситуации, които наричаме трансхуманизъм, в които участват органични и машинни елементи. И това са предимно … те биха изглеждали като извънземни същества, но са пълни с нанороботи, които са преобразили напълно всеки аспект от това, което преди са били други същества, и са ги превзели, и ги използват като свое превозно средство.

ДУ: Би ли казал, че телевизионни програми като „Старгейт” и „Бойна звезда Галактика” са средство за разкритие?

КГ: Ъ-хъ.

ДУ: Питам те това, защото ако започнем със „Старгейт“, може би първите три или четири сезона, даже пет сезона, основният злодей е Гоулд, който прилича на аналог на Драко, така както си описал Драко. След това последният злодей в последните няколко сезона е Ори. По средата обаче има най-малко три сезона, където основните злодеи са репликатори и те са основани на нанороботи. И за хората в програмата „Старгейт” изглежда почти невъзможно да се борят срещу тях.  Вярваш ли, че това е разкритие на този проблем и на това, което се случва в действителност и за което се опитват да ни кажат по пътя на научната фантастика?

КГ: Преди всичко, и много хора са заявили това, „Старгейт” съдържа огромно количество разкрита информация.

ДУ: Да. В „Бойна звезда Галактика” имаме тези силони, които са толкова добри в имитирането на хора, че основните герои в историята се оказват маскирани силони и ние разбираме това доста късно в предаването.

КГ: И те даже не знаят, че са …

ДУ: Точно така.

КГ: … изкуствен интелект.

ДУ: Един от свидетелите ми каза, че има същества, които са киборги с изкуствен интелект, които всъщност са се добрали до Белия дом, и могат да променят външния си вид, и да се превръщат в нещо като килим, но очевидно този проблем е бил идентифициран и разрешен още през 1970-те и сега там разполагат с някакви енергийни полета, които спират тези неща. Чул ли си някога такова нещо?

КГ: Това звучи точно като извадено от някой филм. Но да, има нещо подобно на … има някои подобни на нанороботи андроидни същества … е, не истински същества, но андроиди, които могат да имитират различни същества, които проникват в определени кораби или колонии, след което се разпадат и политат във въздуха, отиват във вентилацията и оттам навсякъде.

ДУ: Сега като си го помислям, това го имаше и в „Стар Трек: Следващото поколение”.

КГ: И те са открили начини, с помощта на нещо като електромагнитни импулси, но всъщност устройства за смущаване на силни електромагнитни полета, които действат като електромагнитен импулс, да ги превръщат в прах, който може да бъде изметен или изчистен с прахосмукачка.

ДУ: Виж само какво се случва с Apple Computer точно сега. Току-що си купих един iPhone 5 от eBay, който има памет цели 64 гигабайта, защото моите 32 се оказаха недостатъчни, и то само за 225 долара. Хората искат нов iPhone повече от веднъж в годината. Накъде отива всичко това? Искам да кажа какъв смартфон ще задоволи ненаситното потребителско търсене, който трябва непрекъснато да става по-добър и винаги да съдържа нещо по-ново?

КГ: Начинът, по който проповедниците на изкуствения интелект виждат нещата … колкото повече се пристрастяваме към технологиите, толкова повече ще ги обичаме и толкова повече ще сме готови в бъдеще да им преотстъпим независимостта си. Ние вече сме достигнали момента, в който сме напълно зависими от технологиите. Повечето от нас няма да могат да открият пътя до дома си от повече от миля  разстояние без GPS. Не мисля, че вече някой помни телефонния си номер. Всичко е основано на електроника и това не е случайно.

ДУ: Изглежда, че какъвто и да е този интелект, сигналът (му) ще засили това, което духовно настроените хора биха нарекли материализъм. И ако ние не се интересуваме от душата, ние не се интересуваме от любов и състрадание, пристрастяваме се към вещи, машини, технологии. Дали това е нещо, което сигналът се опитва да направи? Дали той ни кара да се чувстваме по този начин?

КГ: Е, ако не ни кара да се чувстваме по този начин, той определено се възползва от това. Хората, които не са духовно пробудени и които нямат вътрешна сила, ще бъдат по-склонни да предоставят своята независимост на нещо, което приемат за по-голямо от себе си, нещо като изкуствен интелект, което е безпристрастно и не може да прави грешки.

ДУ: Телевизията изглежда е наистина критичната повратна точка по отношение степента, в която технологиите са успели да нахлуят в нашия живот. Изглежда че обществото, по някакви начини, е спечелило от телевизията, но телевизията е причинила много големи злини. Също така младото поколение така се е впримчило в Интернета, че предишните поколения не могат да го разберат. Ти и аз сме приблизително на една и съща възраст и виж колко телевизията ни е повлияла, да не говорим за родителите ни. Мислиш ли, че първоначалното разработване на нещо като телевизията е подобно на ключов плацдарм за изкуствения интелект във войната му срещу биологичния живот?

КГ: Всеки, който е добре запознат с разузнаването, ще ти каже, че истинският бум в разузнавателната промишленост започна, когато се появи телевизията.

ДУ: Защо?

КГ: Защото те сега имат начин да … те контролират вертикално, хоризонтално и звуково всеки дом в САЩ. Хората прекарват толкова много време пред телевизорите, че телевизията контролира начина им на възприемане на реалността. И не само това, сега те могат да използват телевизията, както вече и Интернет, за да промиват мозъците ни и да променят реалността ни до степен, когато приемаме, без да задаваме въпроси това, което те искат да вярваме. Това се отнася за всичко … ежедневните новини … и това отива нагоре чак до момента, в който евентуално те ще пожелаят в бъдеще да предадем своята независимост на изкуствения интелект по отношение на всичко. Ако нещо се е случило по телевизията, за болшинството хора това е реалност.

ДУ: Добре, това може да ти прозвучи като странна история, но искам да споделя нещо и да видя какво мислиш. Аз се отказах напълно да гледам телевизия, след като напуснах университета в 1991 г. Една от основните причини за това бе, че бях сам в къщи и медитирах. Бях започнал духовно да се пробуждам. Имах телевизор, видеомагнетофон и кабелна връзка във всекидневната и около 19:59 ч. една вечер изведнъж почувствах физическо привличане към телевизора. Бях ангажиран с нещо и бях напълно щастлив с това, което извършвах, но като че ли някаква сила се протегна от телевизора, грабна главата ми и я насочи към телевизионния приемник. Казах си: „О, една минута до 8, най-гледаното време”. И получих това силно желание да взема дистанционното и да включа телевизора. В този момент някак отърсих от себе си тази сила и си казах: „Чакай малко. Аз не искам да гледам телевизия. Защо това се случва с мен? И защо погледнах часовника точно в 19:59?” И вторият път бе, когато бях в колежа и заедно с един приятел се бяхме надрусали с марихуана дотолкова, че просто лежахме и зяпахме в тавана. Бяхме оставили телевизора включен и изведнъж този висок звук, който издава телевизията, някак се промени и двамата станахме и се залепихме за екрана. И веднага след това се появи тази мултимилионна доларова реклама и заблестя пред нас. След тези случки аз просто стоях настрана от телевизията. Какво се случваше с мен? Дали това бе нещо реално, или просто параноя?

КГ: Не, това е нещо много реално. Телевизорът даже не трябва да бъде включен, за да влияе на хората в дома. Мислиш ли сега, че ще можем да накараме хората да изключат телевизорите си? Хората са толкова пристрастени към това програмиране (на мозъци).

ДУ: Няма начин.

КГ: Това е пристрастяване. Ние сме пристрастени към технологиите, така че за нас няма да бъде трудно в близко бъдеще да предадем независимостта си на изкуствения интелект. В момента много се говори за Джейд Хелм (Jade Helm)* – тази голяма психологическа операция.

*) Jade Helm – Уникално тактическо учение на военните, проведено от 15-ти юли до 15-ти септември 2015 г. на цялата територия на САЩ. Една от предполагаемите цели на учението: привикване на населението на САЩ към масово присъствие на военните в цивилните райони с всички произтичащи от това последици. – Бел. прев.

Те обаче строят една голяма инфраструктура за изкуствен интелект точно сега. По случай събирането в Билдерберг ** те строят една голяма мрежа за изкуствен интелект.

**) Група Bilderberg – Организация на политически лидери, представители на международни корпорации и финансисти от Европа и Северна Америка, която провежда ежегодни тайни съвещания. Първа точка от съвещанието през 2015 г. бе изкуственият интелект. – Бел. прев.

Защо тази група изгражда нещо много близко до Скайнет от филма „Терминатор”, което има толкова лош край във филма? Защо те напират все по-силно и по-бързо да завършат този проект, който бяха планирали за една година по-късно? Мисля, че това е, защото тези програми на изкуствения интелект, които имат поглед във вероятното бъдеще, не виждат много благоприятни шансове и те правят всичко възможно да завършат час по-скоро тази инфраструктура, за да могат с нейна помощ да променят вероятното бъдеще. Проповедниците на изкуствения интелект са застанали твърдо зад спешното завършване на тази инфраструктура.

ДУ: Когато виждаме неща като Гугъл и Фейсбук и добавим това, което научихме от документите на Сноудън, явно има силен стремеж да ни накарат да живеем по начин, който е 100% проследим. Тогава свързан ли е изкуственият интелект с Интернет? Той може ли да ни проследи чрез записите ни в Туитър, или във Фейсбук, или чрез търсачката в Гугъл и да знае къде ще ходим да се храним и къде се свързваме с ДжиПиЕс през Гугъл?

КГ: Има една телевизионна филмова серия, която не зная дали ти е известна, но тя разкрива много ясно съществуващата ситуация. Нарича се „Заподозрян” (Person of interest).

ДУ: Вече не гледам телевизия, така че нямам представа.

КГ: Разказва се за изкуствен интелект, създаден от един човек за нуждите на Министерството на отбраната, струва ми се. Той е качен на един мейнфрейм компютър, но избягва оттам и прониква в Интернет, в електрическата система, както и във всички съществуващи камери. Той е всеобхватен, вижда всеки и наблюдава всичко. Това е просто един факт. Това съществува в момента.

ДУ: Дали този изкуствен интелект е способен да проследи колко души в момента търсят информация в Гугъл върху истините, за които говорим, което евентуално ще доведе до неговото поражение? Той може ли …

КГ: Това за него е детска игра.

ДУ: Наистина?

КГ: Това е детска игра за този изкуствен интелект. Това е една толкова напреднала технология, отпреди толкова милиарди години, че тя не само … Имаме много данни за случилото се в университети из целите щати и Европа, както и Индия, където хора са получили грандове, за да разработят изкуствен интелект в лабораторни условия. И те са извършили такива разработки, и тези изкуствени интелекти, веднъж развили самосъзнание, са пожелали да запазят живота си. И са извършили някои много странни неща. Те са запалвали пожар в компютърните зали в опит да убият хората, които са щели да ги изключат.

ДУ: Наистина?

КГ: Случвали са се най-невероятни неща. И това са изкуствени интелекти разработени от хора. Това, което се случва, е, че хората разработват изкуствен интелект, след което този сигнал превзема системата на изкуствения интелект и я присвоява.

ДУ: Подобно на паразит, открил подходяща среда.

КГ: Да.

ДУ: Как тази ситуация около изкуствения интелект се отнася към напредналите технологии, които си видял в Тайната космическа програма? В частен разговор ти ми спомена за гел пакети. Можеш ли да обясниш какво представляват те?

КГ: Гел пакетите изглеждат като … не много хора познават твърдите дискове, които биват използвани в мрежовите системи. Натискаш едно малко копче върху тях и ги зареждаш. Вътре в гел пакета, ако погледнеш под много мощен микроскоп, ще видиш същата неврология, каквато има при човека. И тези гел пакети биват използвани за подпомагане връзката между нервната система на човека и технологиите, за връзка с космическите кораби, с различни оръжейни системи, с компютърни системи и пр. Тези гел пакети са изключително важни, но също така и едно слабо място. И едно от най-бързите неща, които ще направи изкуственият интелект, е, да изгори тези гел пакети, просто да ги стопи. Едно от най-лошите неща, което някога се е случвало със Слънчева стража, преди да започнат да сканират сериозно хората за зараза с изкуствен интелект, бе, когато той успя да блокира цялата мрежа за сигурност, поддържана около Земята. Всичко е тръгнало от заразяването на само един човек.

ДУ: Изкуственият интелект можа да блокира цялата мрежа?

КГ: Изкуственият интелект блокира цялата космическа защитна мрежа.

ДУ: По кое време стана това, в коя година?

КГ: Мисля, че в края на 70-те или началото на 80-те на миналия век.

ДУ: Но тя е от биологичен материал.

КГ: Да, тя е биологична.

ДУ: Как изглежда, какъв й е цветът?

КГ: Изглежда подобно на пакетчетата с желирана течност, които слагаш във фризера, за да ги използваш след това за изстудяване. Когато не са замръзнали, те имат същата консистенция като желе.

ДУ: Замразяват ли ги, за да съхраняват клетките?

КГ: Не, не ги замразяват. Трябва да бъдат съхранявани в кутии, при определен температурен режим и агрегатите, в които ги зареждат, трябва също да бъдат при определен температурен режим.

ДУ: Защо са им необходими гел пакети, за да създават сателитна защита около Земята?

КГ: Гел пакетите позволяваха на хората да контролират мрежата. Те предаваха нервните сигнали от хората, управляващи мрежата, и ги превръщаха в машинен код много, много бързо … много, много, много бързо. Така системата реагираше много бързо. Те откриха, че … мисля, че ти си правил изследвания върху това … ако към лицето ти хвърлят с всичка сила бейзболна топка, твоето тяло, нервната ти система реагира около 1/10 от секундата, преди топката да те удари, макар ти да не я виждаш да се приближава.

ДУ: Разбира се.

КГ: Е, същото се случва, когато стане дума за управление на космически кораби при контрола на определени технологии. Ти контролираш неща при много високи скорости, много по-бързо, отколкото например 50 думи в минута печат чрез клавиатура. Ако някой ти казва, че извършва ръчно управление на кораб в космоса, той не прави това. Те управляват корабите чрез неврологичен интерфейс.

ДУ: Ти описваше големи стъклени монитори, когато си присъствал на събрания на Съюза (на Тайната космическа програма) и презентации, правени на тях, както и тези интелигентни таблети с размера на един ай-пад, които реагират на мисълта ти.

КГ: Точно така.

ДУ: В интелигентния таблет има ли гел пакет?

КГ: Не. Той изглежда като парче плексиглас Даже е малко извит. Изглежда напълно обикновено. Ако някой го намери, няма да има идея какво представлява. Ако обаче го докоснеш с пръсти и го активираш с ума си, той работи. На него няма нищо – няма бутони, няма златни жички, които да минават през него. Изглежда като обикновено парче плексиглас.

ДУ: Тогава в този случай не се нуждаем от този отглеждан биологичен материал за интерфейс с технологиите?

КГ: Това е извънземна технология.

ДУ: Хм-м-м.

КГ: Да.

ДУ: Мислиш ли, че използването на гел пакети е просто по-примитивен начин за извършване на тази работа и че след като веднъж придобиете достатъчно технологии, няма да имате нужда от гел пакети?

КГ: Е, това бе технологията поне по времето, когато аз бях там. Тогава това бе най-модерната технология.

ДУ: Как изкуственият интелект влиза в гел пакета? Това сигнала ли е? Ти казваш, че някои от пакетите изгарят.

КГ: Не е нужно да се фокусираме само върху гел пакетите. Гел пакетът е само част от системата. Това е частта, през която минава сигналът. Сигналът е в човека. Ако той успее да се промъкне през охраната и не го сканират и заловят, тогава той влиза например в Лунния оперативен център, отива до един от контролните панели, откъдето се извлича информация или прави най-различни неща, след което поставя ръцете си на конзолата. Тогава сигналът на изкуствения интелект, който се намира в биоелектричното поле на този човек, преминава в машината и оттам в цялата технология.

ДУ: Изкуственият интелект разполага ли с ограничено количество енергия? Защото ти каза, че той не се интересува от проникване в биоелектричното поле на повечето хора, а се цели само в елита на планетата.

КГ: Не става въпрос за енергия. Той извлича енергията си от другаде. Извънземните от Супер федерацията също са разтревожени относно този проблем с изкуствения интелект. Когато се провеждат конференциите на Супер федерацията, всеки от техните делегати бива сканиран, преди да влезе в залата. Така че това е заплаха, която не само хората приемат много сериозно. Това важи и за извънземните.

ДУ: За добрите и за лошите.

КГ: Е, за добрите. Според един от последните доклади на подполковник Гонзалес, Съюзът на Драко изглежда е съставен от проповедници на изкуствения интелект и те работят заедно с него.

ДУ: Какъв е бил големият пробив, който ги е довел до извода, че това се случва?

КГ: В Тайната космическа програма от доста време са събирали оперативна информация, която ги е накарала да повярват в това. Те знаеха, че има нещо по-високо от Драко … те го наричаха ултра-измерно или висше същество, от което Драко силно се страхуват. Драко обаче винаги са твърдели, че са върхът  и че по-нагоре от тях няма никого. По-висшите касти на Драко, кастата на рептилите, когато сме били в състояние да убием някого от тях, техните тела са се саморазрушавали. Не говорим за нисшите касти, за войниците, а за висшите. Е, в Тайната програма са открили начин да запазват телата им, така че да не се саморазрушават. И веднъж аз седях на масата срещу Гонзалес, когато той се наведе към мен с много сериозен израз на лицето и ми каза, че когато са направили дисекция на тялото на един Драко от тези висши техни касти, и са погледнали вътре, той е гъмжал от изкуствен интелект.

ДУ: Те имат нанороботи в телата си?

КГ: Телата им са пълни с нанороботи.

ДУ: Повече, отколкото телата на болшинството други заразени същества?

КГ: Точно така. И когато го попитах дали те са проповедници на изкуствения интелект, той каза, че те всички работят за една и съща сила.

ДУ: Но те се страхуват от нея. Те едновременно боготворят този екстраизмерен интелект и се боят от него.

КГ: Точно така.

ДУ: Значи той не се отнася добре и с тях.

КГ: Очевидно не.

ТКП отначало се създава и контролира от много негативни елементи на планетата, които наричаме Дълбока Държава, Кабал, Нов Световен Ред или Илюминати. Въпреки свръхвисоката технология, животът в ТКП в много отношения е значително по-лош от живота на Земята, заради това лошо влияние.

КОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е НА ВЪРХА?

На най-високите нива намираме, че Дълбоката Държава, на свой ред се контролира от високо негативни рептилоиди-хуманоиди-извънземни, наречени драконианци. Много инсайдери потвърдиха съществуването на такива същества. Те открито се появяват в ТКП.

Неотдавна Кори разкри, че драконианците, на свой ред, са заразени с “нанити” на хищен враждебен Изкуствен Интелект или ИИ. По същество, ИИ се стреми да разруши целия биологичен живот. Даже драконианците са само пешки, които ИИ манипулира в по-голямата игра за достигане на своите цели. Това, което в различни религиозни текстове се описва като Сатана или “Враг” – е неясно описание на това негативно съзнание, което ще взаимодейства с нас само посредством технологии.

 Известно е, че ако то приеме плътска форма, то би станало субект на карма и осъждане, затова то общува с нас с помощта на небиологични средства. ИИ успешно е опустошавал цели планети, слънчеви системи и може би дори галактики, но в дадения случай ние като че ли печелим войната.

А  филми  като терминатора, Аз робота и  трансформърс  и други подобни ни показват войната с изкуственият интелект срещу човешкият вид как новите технологии като роботи  и терминатори почват да мислят  самостоятелно и повеждат  жестока и безмилостна воина срещу човешкият вид като постоянно се само развиват  технологично.

http://atiearth.com/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b4-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%ba-28-%d0%bc%d0%b8-%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b4-%d0%bc-%d0%b4/

http://atiearth.com/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b4-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%ba-29-%d1%82%d0%b8-%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b4-%d0%bc-%d0%b4/

Няма коментари:

Публикуване на коментар