Звездни Цивилизации

понеделник, 1 февруари 2016 г.

Томас   Кастело  и  базата   ДълсиДълси  е  малко  американско  градче  в  северната  част  на   Ню  Мексико.  То  е   като  всички  малки  градчета   в  Сащ.  Но   Дълси  крие   тъмна   тайна,  скрита   дълбоко  под   земята.  Там  има  подземна   база   със  съвместна  правителствено  -  извънземна  биогенетична  лаборатория   за   ужасни  експерименти  с  животни  и  хора. Част  от  информацията  за  Дълси  идва  от  бившия  охранител   Томас  Едуин   Кастело.  Към  края  на  1979 г.  той  не  можел  вече  да  се  справя  с  жестоката  действителност.  Като   охранител  от   високо  ниво  в  строго  секретната  база  той  видял  неща,  които  дълбоко  го  ужасили  и  притеснили. След  внимателен   план  и  потресаващи   събития  в  базата  той  решил  да  напусне  завинаги  и   да  вземе   доказателствата   за  фантастичната   си   история.  С  малка   камера  той  направил  снимки  вътре  в  коплекса.  Взел   документи,  както  и  видеолента  от  охранителните  камери,  на  която  се   виждали  коридорите,  лабораториите,  хора   от  персонала     и  както  твърди  той   извънземни.  Изключвайки  алармата  и  камерите     в  един  от  стоте  изхода  към  повърхността  той  напуснал  базата   с  шокиращите  доказателства. Оригиналите  размножил   в  пет   екземпляра  и  ги  раздал  на  петима  души,  казано  им  било,   че  ако  не  успеят  да  получат  вест  от  Кастело  за  три  последователни  периода  от  6  месеца  -  да  разкрият  информацията.     Никой  освен   Кастело  не  е  знаел  къде   са  тези  хора.  Направени   са   рисунки  на  това,  което  е  било  видяно  и  по -  късно  те циркулирали  в  общтността  на  изследователите    на  НЛО  под   името   Документите   Дълси.  Томас  бил  готов   да   се  укрие,  но  когато  отишъл   да  пребере   жена  си  и  сина  си,  там   го  очаквали  правителствени  агенти.   Съпругата  и  детето   му  били  отвлечени. Той  е  предаден  от  свой  колега - К.  Ломас.  В  замяна  на  семеиството  му   агентите  искали  да  им  върне  взетите  материали.  Томас  бил  наясно,   че  ще  използват  семейството  му  за  експерименти  и  няма  да  бъдат  върнати  невредими . Затова  решил  да  изчезне  завинаги.  Томас  твърди,  че  в  Дълси  има  над  18 000  от  малките   сиви  човечета,  както и  че  лично  е  виждал   същества,  които  нарича  влечугоподобни  хуманоиди  -  Рептили.  Той  разказва  и  за  ужасяващия  случай,  когато  се  е  сблъскал  лице   в лице  с  огромен  Рептил,  кйто  се  материализирал   в къщата  му.  Влечугоподобният  показал  интерес   към  изследователските   му  карти  на  Ню  Мексико   и  Колорадо,  които били  на  стената.  Картите    били  пълни  с  цветни  иглички  и  маркери  за  индикация  на   местата  на  осакатявания  на  животни,  пещери,  местата  на  висока  НЛО  активност,  постоянните  маршрути  на  летене,  местата  на  отвличания,  древни  руини,  и  предполагаемите   други  подземни  бази.
В  Дълси  нивата  на  секретност  се  движат  от  повърхностните  към  по - дълбоките  нива.  Томас  имал  достъп  до  седмо  подниво.  Той,  знаел,  че  има  поднива.  Повечето   извънземни   били  на  нива, 5,  6  и  7 с  жилищтни  помещения  на   ниво,  5.   Единственият  знак   на  английски  език  бил  над  един  от  коридорите  на  метрото  и  гласял  -    Към  Лос  Аламос.  Връзките  водели  от  Дълси  към  Пейдж,  Аризона,  а   оттам - към  подземна   база  под  известната,  Зона  51.  Тунели  водят  към   и   от  Дълси   до   бази   из  целите  западни   щати.  Под  САЩ   има   голяма    мрежа   от   тунели,   продължаваща    в   глобална   система   от    тунели    и   подземни   градове.  В   Дълси   повечето   знаци   и   табели   били   на   символния   език   на   извънземните   и  универсална    система   от   символи,   понятна    за   хора   и   извънземни.   Томас   разказва,    че   след  ниво,   2   всички   биват    претегляни   и   обличани   в  униформа.   Теглото   се   въвеждало   всеки   ден   в  лична   индентификационна   карта.   Промяна  в   теглото   над   килограм   налагало   лекарски    и   рентгенов   преглед.   Всички    асансьори   се   контролират   чрез  магнити    и    нямат   кабели.  Магнитната    система   се   намира   в   стените   на   асансьорните    шахти.  Няма  нормална   електрическа   контролна     система.   Всичко   се  контролира   чрез   магнитна   система,   включително   и  осветлението.
На   първо   ниво   се   намира   депото   за  поддържащите   машини.  На   второ   ниво   има   депо   за   влакове,   совалки,   тунелопробивни   машини   и  дискови   магнити.   Изследванията   на   ниво  4   включват   изследвания   върху    хора,   както   и   всички   аспекти    на   аурата,   телепатията,   хипнозата   и   сънищата.   Ниво,  6   неофициално   е  наречено   залата   на  кошмарите.  Там   са  лабораториите   за   експерименти   с   риби,  тюлени,  птици   и  мишки,   на   които   се   променя   оригиналната   форма.
Там   има   многоръки   имногокраки   хора   и  няколко   клетки   с   хуманоиди, високи   над   два   метра.  Имало   и  затворени   в  цистерни   създания     / мъртви,   високи   до   210 см. /   подобни   на   хибрид   между   човек   и   прилеп . Ивънземните   учили    и   работили   с  учените   върху   нещата   от   генетиката.  Сивите   и  Рептилите   са  високо   технологично   напреднали.   Рептилите   и  учените   в  областа   на  биоинженерството   извършвали  безразсъдни   експерименти  без   оглед   на   морала   и  зачитането   на   другите   живи   същества.   Когато   Томас   открил   хора    в  клетки   на   седмо   ниво   в  базата    в  Дълси,   за  него   това   било  прекалено   и   чудовищтно.  Редици   от   стотици   хора,  смесени   човешки  останки   и  хуманоидни   ембриони  били  държани   в  охладителни   складови   помещения.   Той  твърди,  че   е  виждал   в  клетки  упоени   хора   и  деца,   които   плачели  и  молели   за  помощ.  На   обикновените  работници  било  казано  -  без  въпроси  и  основно,   че   тези   хора   са  безнадежно   умопобъркани   и  участвали   в   рискови   лекарствени   тестове    за  лечение   на  лудостта.  От  сигурни   източници   на   информация   Томас  разбрал,   че  между  тези   нещастни   хора   има   и  работили   в   лабораториите,  много  отвлечени   и  отведени  насила  за  опити  на  случайни   хора,  служители  асистирали  в  конструкцията  на  базата,  както  и  персонал  ЦРУ   и  ФБР  /   неподчиняващи  се  и  провалили   се   агенти,   изследователи   на   НЛО  и  подземията.  Томас  твърди,  че  извънземните   знаят   как   да   отделят  биоплазменото  от  физическото   тяло,   за   да  поставят   в   човешкото  тяло  жизнената   матрица   на   рептилска   или   друга  същтност,   след   като  се  отстранили  душевната   жизнена   матрица    на   човека.  Рептилските   очи,   често   издавали  това  -    човешките  кръгли  зеници  ставали   вертикални,   змийски.  Слуховете   за  смъртта   на  Кастело   или   изчезването   му   в  Коста  Рика   принудило  някои  от  получателите  да  разпространят  изнесената   от  него   информация.  Други   изчакват,   докато  темата   достигне  критична  маса    сред  обществото   и  тогава   да  излязат  наяве,  без  да  се   страхуват   от  малък  отзвук,  интерес   или  подигравки  по   темата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар