Звездни Цивилизации

петък, 15 април 2016 г.

ПРОРОЧЕСТВА ЗА ГОЛЯМАТА ВОЙНА
австриецът Щефан Парлов (1999 г)
„Путин ще нападне Турция. (...) Завладяването на Турция от руснаците ще бъде началото на голямата война." обръщам внимание на всички дето ми спореха кой ще е руския цар...
Адолф Швер, 1955 г., Шварцвалд:
„Когато стопанинът от Лангбау ожъне богатата реколта от зимната ръж, засята долу до гората на Хумелови (август), над нас ще профучи руският реактивен изтребител."
През декември 1980 г. френският ясновидец Пиер фробер се изрази със следните думи относно икономическото положение преди войната:
„Паричният резерв трепери и се скрива, трус и финансова Разруха."
Щефан Парлов, 1999 г., Виена:
„Пред мен има таблица с всички европейски валути. В една ко¬лона е дадена актуалната инфлация на страните. Стойностите се движат в диапазон от 80-110%. Инфлацията не се ограничава само в Европа. И в Израел тя вече възлиза на 100%. (...)
Намирам се в един супермаркет. Клиентите в магазина са настървени да купуват основни хранителни продукти. Мнозина обаче трябва да се откажат, защото цените са станали астро¬номически. "
„Катарина" от Йоцтал, 1951 г:
„Бедата става все по-голяма и по-голяма. И хората си казват един на друг: „Повече не може да продължи така, не може", ала не¬щата се развиват все така. Положението се влошава много по-дълго време, отколкото хората са предполагали отначало. Тогава изведнъж ще избухне."
Тогава изведнъж ще избухне... революцията, която е предска¬зал и Алоис Ирлмайер:
„Цари висока инфлация. Парите все повече и повече губят стой¬ността си. Скоро подир това ще последва революцията. Тогава съвсем скоро руснаците ще нападнат Запада."
Подобен по съдържание американски източник, Дейвид Уилкърсън, 1985 г:
Нострадамус, центурия III/34:
„Ако тогава се случи грешката на Слънцето,
чудовището ще се види посред бял ден,
съвсем друга ще е продължителността му,
срещу поскъпването няма закрила,
никой няма да се е запасил."
последната жива свидетелка на чудото, сестра Лусия от фатима, се произнесе:
„Не позволявайте да ви заблуждават със събития, които стават в Европа: Това е измама! Русия няма да промени идеологията си, докато не стане бич за всички нации. Тя трябва да бъде бичът, за да удари всички нации. Русия е инструментът, който Вечният Отец ще използва, за да накаже света. Защото Русия ще нападне Запада, а с Русия Китай ще нападне Азия. Думите ми се преиначават. Главните в Църквата и свещениците го правят, за да объркат децата ни и да ги накарат да помислят, че световният мир е настъ¬пил и обръщането на Русия е налице. Не е така. Светът се намира в голяма опасност. Ако светът не се покае, ще се хвърли в болезнена война. Промяната в Източна Европа не води до мир!"
Украинският ясновидец Йосип Тереля оповести още подроб¬ности в тази връзка. За съжаление годината на видението не е известна:
„Съветският съюз ще престане да съществува. Русия ще се освободи от комунизма. Но ще дойде денят, когато ще попадне пак под диктатура. Народът ще се събере около един мъж. Името му ще бъде „Владимир".
Русия ще възвърне империята си със сила и Владимир ще поведе руския народ на война срещу Израел.
Навсякъде ще пламнат огньове, цяла Русия ще гори, цял Китай ще бъде обгърнат в пламъци." обръщам внимание на всички дето ми спореха кой ще е руския цар...
Неграмотната френска селянка Палма Матарели (род. 1825 г.) описва ситуацията както следва:
„Републиката ще бъде обявена във франция, Испания и Италия и подир това следва гражданската война... Необикновени знамения ще се появят на небето.
Обявяването на републиката в Испания е сигналът!"
Онит, 1948 г, Тирол:
„Граждански войни ще бушуват в Италия, Франция и Германия. Падащата Айфелова кула ще се стовари в развалините на своя град."
Мюлхиасъл, Горският пророк видял през XVIII в.
„След голямата война (има се предвид Втората световна вой¬на) няма да има спокойствие. След това народът ще въстане, всич¬ки хора ще се счепкат помежду си, във всеки дом ще има война. Малките ще станат големи, а големите - малки. Който има нежни ръце, ще бъде убит. Който притежава нещо, ще му го отнемат.Подир това ще започне Голямата чистка. В града ще настане го. лямото веселие. Тогава брат брата няма да познава и майката -децата си. Хора, които бягат от града на село, за да кажат на селяните, хайде нека ора, ще бъдат избити от селяните с копрали Големите господари ще изкупват дрехите на бедния човек и ще се скрият в пустоша. Ала това няма да им помогне, защото ще ги познаят по белите им ръце. Свещениците ще си почернят ръцете и лицата със сажди, за да не ги разпознаят. Който има нежни ръце, ще бъде убит. Богатите и знатни хора ще бъдат погубени. Селски ратаи и чираци ще седят в правителството. Хората трябва да се крият, когато пристигнат онези с червените шапки. Но мнозина ще бъдат измъкнати от скривалищата им, защото всички ще вършат предателство."
американецът Самюел Докториън предсказва през 1998 г. използването на атомни оръжия в Близкия Изток:
„След няколко секунди видях Иран, Армения, Азербайджан, Тур¬ция, Грузия, Ирак, Сирия, Ливан и цяла Мала Азия потънали в кръв. Видях кръв във всички тези държави. Видях огън, използване на атом¬ни оръжия в много от тези страни."
Американецът Стивън Л. Бенинг имал през 1933 г. видение дори за загубата на един самолетоносач:
„Бе ми открито, че американският самолетоносач „КитиХоук" с единайсет придружаващи го кораба ще бъде разрушен в Персий¬ския залив по време на нападение, извършено от „потомците на Измаил". Видях към ,‪#‎ити‬ Хоук" да излитат крилати ракети с ядрен заряд, самолетоносачът, всичките му самолети и ескорти¬ращите го кораби ще бъдат унищожени и аз чух броя на убитите: 12 600. Бе ми казано, че това ще се случи на седемнайсетия ден от някакъв бъдещ месец."
норвежецът Антон Йохансон (1907 г.) сочи региона около Гърция:
„Антон чу още, че ще има нова Балканска война, в която ще вземе участие и Гърция и която ще свърши гибелно за балканските държави. Той чу също, че балканските държави и особено Сърбия, Ще са много зле."

Селянина от Валдфиртел (1976 г):
„Което и до днес не мога да си изясня, е въпросът доколко някои събития са отдалечени оттук. За какво се воюва в Югоиз¬точна Европа. Кой участва в нея. Голяма бъркотия. Започва в бли¬зост до Адриатика и свършва в Турция. Тогава ще бъдат използ¬вани първите по-мощни ядрени оръжия. По полята у нас по това време не виждах никаква вегетация. Тогава хората в останала¬та част на Европа ще си кажат с облекчение: „Е, слава Богу, че не е у нас!"
Интересна подробност: По полята на Долна Австрия по това време почти няма растителност, това ще рече, че боевете на Бал¬каните ще започнат през пролетта, евентуално през април или май. Селянинът от Валдфиртел уточнява театъра на военните действия с думите: „Споменатата война в Средиземно море все още не се бе състояла. Тя ще последва в региона Албания - Турция. Губещите са източните съединения." При друга възможност Селянинът споме¬нал още България, а този регион е наречен арена на военните дей¬ствия и от виенчанина Щефан Парлов (1999 г): „Турция, Южна Гърция, Румъния, България и Албания неочаквано ще се превърнат в театър на военните действия. Това ще бъдат първите страни, които ще бъдат въвлечени в голямата война. Войната започва от Балканите. (...) Завладяването на Турция от Русия ще бъде начало¬то на голямата война."
Пророчества на Долорес Кенън чрез Нострадамус
Д:какво става в средиземно море?
ДЖ:Средиземно море е изчезнало.На юг има само океан.Италия вече я няма.Изненадващо е,че по-голямата част от Гърция е все още непокътната,но сега е остров.Повечето страни от Източна Европа са си там без Полша.Полша цялата е под вода.
По-голямата част от Източна Европа е непокътната. Ще има
голямо земетресение в Калифорния или 3 града в западното крайбрежие,които описват триъгълник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар