Звездни Цивилизации

петък, 28 октомври 2016 г.

Учителя Беинса Дуно за почивката и съня
Що е спане? От физиологична гледна точка то е излизане на съзнанието вън от нас, за да се очистят, оправят и укрепнат клетките, та като се върне съзнанието, дейността му да започне наново при нови условия. И в духовно отношение спането е една необходимост, защото, ако не спим, и изобщо ако не спяхме, щяхме да станем крайни материалисти, а в спането духът отива там, откъдето е дошъл, странства, и по този начин черпи сили.1
* * *
Онези, които се упражняват в окултната наука, които я прилагат, имат особен начин, по който могат да се обновяват. Те сега развиват духовното си тяло, вечер оставят физическото си тяло на Земята, а с духовното си тяло излизат на планинска разходка извън земната зона. Там те се обновяват и после отново се връщат  в тялото си. Това обновяване става и с хора, които нямат ясновидство – за тях този процес протича несъзнателно. Такива хора стават сутрин доволни, добре разположени, и казват: «Много добре спах тази вечер.» Това показва, че този човек е направил тази разходка извън зоната. Някой казва: «Снощи не спах добре – цяла нощ ме гониха.» Значи той е останал под тази зона.2
* * *
В какво се състои истинската хигиена [на спането]? Казвам: Като си лягаш вечер, ще се освободиш от всички земни тревоги, които си имал през деня, и тогава ще отидеш на разходка. Там ще подишаш чист въздух, ще се обновиш, и като се върнеш в тази рудница, ще бъдеш бодър и весел, готов за работа. Земята е тази рудница. Аз наричам тази разходка излизане от тази рудница, отиване горе на повърхността и после връщане отново. И тъй, ние имаме едно постоянно излизане и връщане. В този случай спането представлява един метод за почивка – туй е обикновен метод.3
* * *
Като казвам, че нашето съзнание трябва да бъде будно, за да живеем хармоничен живот, ще ни помогне да отиваме за 10-15 минути на една такава разходка и да се обновим, та след това да продължим успешно дневната си работа. Хората отиват на курорт, на разходки, а ако знаеха този начин за обновяване, биха го използвали. Как именно? Ще отидеш под някое дърво, ще се облегнеш на него, ще излезеш извън тялото си и след като направиш разходката си, ще се върнеш пак назад, но вече обновен, с пресни сили и здраве.4
* * *
По време на сън ние вършим най-важната работа.5
* * *
Когато човек спи, Бог работи усилено върху него. Затова, когато се приготвя за сън, човек трябва да остави настрана всичките си раници, да се успокои, за да може Духът свободно да работи върху него. Като се събуди, може да вземе раниците си и да продължи своята работа.6
* * *
Колкото по-добре спи човек, толкова по-здрав става.7
* * *
Сънят има голямо значение за правилното развитие на човека. Човек се учи само когато спи. По време на тих и спокоен сън човек може да разреши всички най-трудни философски въпроси или всички най-трудни въпроси, които са го смущавали през деня.8
* * *
Сънят на здравия човек е тих, спокоен, без никакво хъркане и шум. Това говори за хармония между неговите чувства и мисли. Този човек се отличава с вътрешно равновесие. Когато видите някой човек да спи правилно, без хъркане и шум, той представлява нещо красиво и приятно за наблюдение.9
* * *
Който не може да спи спокойно, нека се упражнява в това направление ден, два, месец, година, докато придобие изкуството да спи тихо и спокойно, без хъркане.10
* * *
Направете опит в продължение на един месец да спите спокойно, без никакви смущения в мислите и чувствата си, и ще видите, че състоянието ви се е подобрило. Ако страдате от неврастения, ще се излекувате.11
* * *
За да бъде здрав, човек трябва да знае кога да ляга и кога да става. Като легнете навреме, тялото ви ще почива, а духът ще учи.12
* * *
Едно от важните неща в живота на човека е сънят. Затова именно окултният ученик трябва да спи правилно. Той трябва да определи час, в който да си ляга. При това трябва да си постави за задача, щом легне, да заспи веднага или най-много в продължение на 5-10 минути. В това отношение и вие трябва да упражнявате волята си, за да видите можете ли да си легнете в точно определения час и да заспите в продължение на 10 минути. Ако можете да заспите в определеното време, волята ви е силна, а ако мине половин час или повече и не можете да заспите, волята ви е слаба. При това упражнение ще изпитате силата на волята си – иначе ще си правите илюзия, че имате силна воля. За да усилвате волята си добре, като си лягате вечер, да си кажете, че тази нощ искате да спите само на дясната си страна. Ако на сутринта се намерите на дясната си страна, волята ви е силна – ако се намерите на лявата си страна, волята ви е слаба. Това обаче не трябва да ви обезсърчава – правете упражнения, докато добиете желания резултат. От окултна гледна точка, сънят има важно предназначение. Когато спите, вие отивате на училище в астралния свят и това, което учите там нощем, денем го прилагате. Ако не спите правилно, не можете и в астралния свят да учите добре, а щом в астралния свят учите добре, и на Земята ще можете да учите. Когато спи правилно, добре, човек става от сън бодър, със свеж ум, с пресни сили, и каквато работа започне през деня, всичко ще му върви добре. А ако ученикът не е спал добре, той не е работил добре и в астралния свят, вследствие на което се събужда неразположен, уморен. И тогава работата му през целия ден ще бъде такава, каквато е била в астралния свят. Ето защо, като си лягате вечер, кажете си: «Сега отивам в училището на астралния свят и желая да свърша добре работата, която там ще ми се даде.»13
* * *
Като ученици на Окултната школа, вие трябва да спазвате правилото за съня. Сънят ще реши много от въпросите на вашия живот. Засега седем часа сън са необхдими за вас. И пет часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно, без да се обръщате на една или друга страна. Най-здравословно е човек да си ляга в 22 часа, но това не може да се вземе като правило. Ако някой има особено важна работа, той може да се легне и в 23 часа или в полунощ, но трябва да заспи в продължение на 5-10 минути. Когато някой остане да работи след 22 часа, сънят се изгубва и ще се яви отново едва след полунощ – тогава човек трябва веднага да си легне, за да не се разсъни. Колкото по-рано си ляга човек, толкова е по-добре за него. Защо? Които рано лягат, поглъщат всичката събрана прана от атмосферата. Които късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество прана за организма им. Те трябва да почакат известно време, за да се събудят ония, които са легнали вече, и тогава ще им дойде сънят. Към 4 часа в атмосферата се образува ново количество прана, достатъчно за организма на тези, които тогава заспиват. Следователно, ако можете да си създадете навика да лягате рано, вие ще можете тогава да доставите на организма си нужното количество прана. По-късно от полунощ не лягайте. Ако се почувствате уморени, вечеряйте рано и най-късно в 20 часа си легнете, за да си набавите повече енергия, от която организма ви се нуждае. Ако имате енергия в запас, можете да си легнете и по-късно. Изобщо, часовете, определени за лягане, са 20, 22 или полунощ.14
* * *
Като разбирате значението на добрия сън, правете упражнения да заспивате лесно и да спите добре. Тук се иска воля – като си легнете, в продължение на 10-15 минути да сте заспали. Това се постига само когато освободите ума си от всичко, което сте минали през деня. Не трябва да мислите и за работата си на другия ден. Някой си легне да спи и тогава започва да мисли какво е направил през деня и какво трябва да свърши на другия ден. Той се върти на една, на друга страна, и като погледне, изминал е цял час, без да заспи. Тази неспокойна мисъл го облича в нездравословна атмосфера. Понякога заспива едва след полунощ и става от сън неразположен, недоволен, готов да се кара с всички. А който бързо заспива, става от сън бодър, разположен и готов за работа. Изкуство е да може човек да спи правилно. Някои си служат с наркотични средства. Това не е правилно, не е и здравословно. Човек трябва да спи като дете – на която страна легне, на нея да се намери на сутринта.15
* * *
Защо някои хора лягат на гърба си, когато спят? Не могат ли да спят с главата надолу? Или не можа ли природата да ги постави да спят в друго положение? Не може. Защо? Защото, ако главата на човека се тури в положение към центъра на Земята, всичката кръв ще отиде в мозъка, а това ще безпокои човека. В по-слабите натури кръвта ще нахлуе в мозъка, ще предизвика там едно наводнение и ще помете всичко. Понеже човешкият дух е разумен, за да се избави от големите наводнения, които стават в космоса, той е поставил определен ред. Има ли някъде излишна вода, той е предвидил известни помпи, с които тя да се извлича.16
* * *
В живота, който е Божествено Училище, човек трябва не само да спи, да яде и да работи, но и да знае как да спи, как да яде и как да работи. Сънят има отношение към астралния свят, т.е. към духовния живот на човека. Човек се учи духовно само по време на сън. И ако не знае как да спи, той не може да придобие духовни знания. Който не знае как да спи, не може да бъде ученик. Когато се казва, че човек трябва да знае как да спи, имаме предвид положението, което той заема в съня си, за да може двойникът му при излизането от тялото да намери своя учител, който ще му преподава. Защото духовното знание се преподава в духовния свят, а не във физическия. На земята човек изучава, повтаря и прилага това, което му е преподадено в духовния свят. Ако можете да спите спокойно, приложете волята си, за да се научите да спите добре. Прилагайте волята си и при възпитанието на тялото. Понякога мускулите ви са толкова напрегнати, че държат цялото тяло, а даже и ума, в напрегнато състояние, при което нито можете да слушате, нито да възприемате. Тази ваша напрегнатост събужда нисшите мозъчни центрове и вместо да повдигнете ума и сърцето си, вие се натъквате на отрицателни мисли и чувства. Вследствие на това вие заемате неестествено положение, лицата ви стават сериозни, строги. Това е дресировка – лицето на ученика трябва да бъде тихо, спокойно, като че е задоволен от всичко. Няма по-красиво нещо от това, да видите едно отворено, чисто, естествено лице.17
* * *
Работите ви няма да вървят, ако не знаете как да станете сутрин – като си лягате, пак трябва да знаете как да си лягате. Не да се сгушите, да се свиете, нито да турите ръката си под дясната мишница, нито пък да се обръщате ту на лявата, ту на дясната си страна. Някой обича да легне по гръб и да мечтае. Легнеш ли, трябва да си начисто със сметките си, всичко да е добре привършено и уредено. С никого не трябва да си в конфликт – нито със себе си, нито с близките си.18
* * *
Спането е изкуство – както си легнеш на дясната страна, така да се събудиш! Правилното спане ще подобри вашето сърце.19
* * *
Като си легнеш вечер на дясната страна, не се обръщай повече. А ти се обърнеш десет пъти ту на лявата, ту на дясната си страна. Като легнеш на дясната страна, да се събудиш пак така; и като се събудиш, веднага стани. Ти легнеш, събудиш се, угасиш светлината и пак легнеш. Станеш на сутринта, казваш: «Не съм разположен духом.»20
* * *
Хора, които се упражняват в окултната наука, се обновяват и развиват духовното си тяло, като вечер оставят физическото си тяло на земята, а с духовното излизат на планинска разходка извън земната зона, там се обновяват и след това пак се връщат в тялото си. Това е един метод за почивка. Хората сега ходят на курорт, на почивка, но ако знаеха този начин на обновяване, биха го използвали. Този метод може да се използва и денем – отиваш под някое дърво, облягаш се на него, излизаш от тялото си и след като си направиш разходката, ще се върнеш назад, но вече обновен, с пресни сили и здраве.21
* * *
Спането е един процес, при който съзнанието трябва да излезе от организма, за да може той да се обнови – ако съзнанието не се отдели, човек не може да си почине. Спането е почивка, обновяване, пречистване. Когато съзнанието излезе, идват работници да почистят тялото, а когато се върне, човек вижда тялото почистено, готово за работа.22
* * *
В човека има едно друго тяло, наречено негов двойник, което тяло служи като проводник между същинския човек и физическия човек. Когато човек се намира в особено щастливо и радостно състояние, този двойник излиза извън човека, извън неговото тяло, и в това състояние той не трябва да се стряска. Защо? Двойникът на всеки човек е свързан с тялото посредством много нишки, та когато той излиза и влиза в тялото си, трябва да се внимава да не стане някакво силно сътресение, за да може двойникът да се намести правилно. Ако стане някакво стряскане, след като излезе двойникът, той не може бързо да влезе на мястото си и затова става преплитане с нишките на двойника на някой друг човек. Простият народ, който разбира този закон, като събужда някого от сън, никога не обича да го стряска изведнъж, а го събужда постепенно.23
* * *
Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството. През това време той е свързан за тялото само чрез една нишка. Ако стреснете човека и го събудите изведнъж, двойникът му не успява да се върне веднага в тялото, вследствие на което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек полудява.24
* * *
Когато човек не може да издържи на известни трептения, той заспива.25
* * *
Когато сте неразположени духом или потъмнее съзнанието ви – спете! Нищо повече! Когато помрачнее светът около вас и съзнанието ви – легнете да спите.26
* * *
Посред нощ, в 24 часа, се добива Божията Мъдрост. Когато всички спят, тогава ще повдигнеш очите си към Онзи, Който те е създал, ще излееш душата си, ще благодариш на Господа, че те е създал и поставил в този красив свят

Няма коментари:

Публикуване на коментар