Звездни Цивилизации

четвъртък, 18 януари 2018 г.

ИСАЯ  И БИБЛЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСТВА  ЗА ПОСЛЕДНИТЕ  ВРЕМЕНА


Всичко ще се промени за един час

Пророк Исая ни предупреждава, че в последните дни Бог ще „обърне земята“. Той заявява: „Ето, Господ изпразва земята и я запустява, обръща я“ (Исая 24:1).
Според това пророчество върху земята ще се стовари внезапно наказание и ще промени всичко само за един час. За такава малка продължителност от време целия свят ще бъде свидетел на бързо падащо унищожение върху един град и държава, така че света никога повече няма да бъде същия.
Ако си привързан към материалните неща, ако обичаш този свят и нещата в него, няма да искаш да чуеш пророчеството на Исая. Всъщност, неговите думи могат да се сторят немислими дори и на най-благочестивите Божии хора. Мнозина със сигурност ще попитат: „Как може за един час целият свят да бъде ударен?“
Ако не вярвахме, че Библията е чистото Божие Слово, малцина от нас биха взели на сериозно пророчеството на Исая. Но Библията е ясна: светът ще се промени за един час. Църквата ще се промени. Всеки човек на земята ще се промени.
Апостол Йоан отправя към нас подобно предупреждение в Откровение. Той говори за унищожително наказание, което ще се стовари върху един град и държава: „ В един ден: смърт, печал и глад, и тя ще бъде изгорена с огън; защото могъщ е Господ Бог, който я съди... Защото за един час беше опустошено такова голямо богатство!“ (Откровение 18:8, 17)
В пророчеството на Исая, града под наказание е хвърлен в смут. Всяка къща е затворена, никой не влиза и излиза. „Суетният град се събори; всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой“ (Исая 24:10). Целият град е обезлюден: „В града остана пустош и портата е разбита, в развалини“ (24:12). Всички входове и изходи на града ги няма. Пасажът говори за това, че е имало пожар – вятър, който е разтърсил самите основи на земята (виж 24:6).
Ние, които живеем в Ню Йорк имаме малка представа за такъв род сцени. Когато Световния търговски център бе атакуван, от километри разстояние можеше да се види как злокобния огън и дим се издигат към небето. Наскоро жителите на Ню Йорк се уплашиха, когато изпод улиците на града изригна пара. Хората бягаха във всички посоки, крещейки: „Това ли е? Това ли е окончателната атака?“
Днес множества светски пророци казват, че ядрената война е неизбежна. Целта, която най-често споменават е Ню Йорк, но това може да се случи във всеки голям град: Лондон, Париж, Тел Авив, Вашингтон. Нито Исая, нито Йоан споменават името на града, върху който ще падне унищожението.
Нямам за цел да плаша никого с това послание.
Нека кажа ясно в този момент: нямам намерение това послание да плаши никого. Павел ни казва, че като ученици на Исус Христос, ние вече сме преминали от смърт в живот. Ние, които наричаме Исус Господ, трябва да бъдем убедени, че без значение какво се случва в този свят, кръвта Му ни спасява и изкупва.
Затова не трябва да се страхуваме от никакви новини, а по-скоро да бъдем внимателни на това, което Господ прави в света. Както много хора, така и аз чувам ужасните новини, които ме карат да заглуша всичко. Но истината е, че Бог се движи в такива времена и чрез тях Той предупреждава всички, които биха чули гласа Му.
Пророчеството на Исая сочи ясно към нашето поколение.
Аз вярвам, заедно с много изтъкнати библейски учени, че пророчеството на Исая се отнася за последните дни. С това имам предвид настоящето. Накратко, предстои внезапно наказание и Библията ясно говори, че то вече е пред прага.
В този момент може би се чудиш: „Как може да сме сигурни, че ние сме поколението, за което говори това пророчество?“ Има две причини, поради които разбираме, че тези наказания предстоят:
1. Все по-голям брой пророци предупреждават за предстоящото апокалиптично бедствие. Когато казвам „пророци“, не говоря само за тези в църквата, но и за „светските пророци“.
В Библията има няколко случая на такива. Бог използва Асирия като жезъл за корекцията на Израел. Той назначи цар Кир като слуга, който да помогне на Израел: „(Господ) за Кир: Моят пастир е, който ще изпълни цялата Ми воля“ (Исая 44:28).
По същия начин и днес Бог използва светски пророци, за да предупреждава. Те стават „Негови пророци“ за определено време, и пророчествата им може да са по-тежки от онези, изречени от вярващите. Посланието, което пиша е нежно в сравнение с пророчествата, дадени от всевъзможни светски гласове. Само провери вестника и радиото.
„Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците“ (Амос 3:7).
2. Внезапното унищожение ще дойде, когато чашата на насилието прелее. Чувственост, перверзии и алчност са широко разпространени в обществото ни. Въпреки това, когато Бог изпрати потопа на земята, това стана поради изблик на насилие по целия свят: „И земята се поквари пред Бога, земята се напълни с насилие“ (Битие 6:11).
В този момент по цялата земя има множество войни и кървави бунтове, но на първо място в съзнанието ми изниква насилието срещу децата:
• Мисля си за сексуалното насилие на педофилите. Деца по целия свят биват изнасилвани, отвличани и поробвани от световната секс търговия. Наскоро един педофил в САЩ беше хванат, че притежава уеб сайт, който съветва други педофили кои са най-добрите места, където могат да се хванат деца. Няма закон, който да спре този човек. Най-голямата деноминация в света е похарчила стотици милиони долари, за да заглуши обвиненията на онези, които като деца са били задявани от духовници. Кажете ми, докога Бог ще издържа на болезнения вик на децата поради посегателствата на онези, които би трябвало да представляват Христос?
• Хиляди деца в Африка са убивани в междуплеменни войни, съсечени с мачете.
Млади момчета, дори под 10 години, са записвани в племенните армии и са карани да извършват ритуални убийства на хора.
• Тук в САЩ, кръвта на милиони абортирани бебета вика от земята.
• Новините за убийствата в училищата вече не шокират повечето от нас, но продължават да тероризират децата ни. Може да сме се закоравили за подобни новини, но Божието сърце скърби поради тях.
Казвам ви, няма по-жестоко насилие от насилието над децата. Небето вика: „Горко, горко! Няма лек за наказанието ти.“
1. За един час Бог ще промени целия свят.
Ще ни сполети неочакван катаклизъм – първото от последните Божии наказания. Това голямо събитие ще накара света да се завърти. А Исая казва, че когато това се случи, няма да има къде да избягаме: „Снижи високостоящия град (гордите), снижи го чак до земята, хвърли го дори в пръстта“ (Исая 26:5). „И земята е осквернена под жителите си“ (24:6).
След като се случи това, ще избухне хаос. Ще спрат всички административни дейности и обществото ще изпадне в огромна безредица. Правителствените агенции ще бъдат безпомощни да възстановят какъвто и да е ред. Нито армията, нито полицията ще бъдат в състояние да го направят.
Спомняте си, че когато Световния търговски център беше унищожен, в Ню Йорк пристигна помощ от целия свят. Цяла армия хора дойде да помогне с каквото може. Но сцената в пророчеството на Исая е различна – бедствието ще е по-голямо, отколкото може да понесе човечеството.
Когато удари това наказание, то ще унищожи икономиката. Богати търговци ще стоят и гледат ужасени, ще плачат и викат поради банкрута си. В един момент цялото богатство, което са натрупали, ще изчезне. Йоан описва тази сцена: „Търговците на тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх от мъките и́ и ще плачат и ще жалеят, като казват: Горко, горко, граде велики... Защото за един час беше опустошено такова голямо богатство!“ (Откровение 18:15-17)
За една нощ ще спре всяко купуване и продаване. Всеки ресторант и бар ще бъдат затворени и всичкото пиене и музика ще престанат. Всъщност, всяка следа от радост и наслада ще се изпарят: „Въздишат всички, които имаха весело сърце. Спира веселието на тъпаните, престава шуменето на веселящите се, спира веселието на арфата. Няма да пият вино с песни.. оттегли се веселието на земята“ (Исая 24:7-9, 11).
Да, това е картина на мрак и наказание, но пророчеството не е мое. Това слово беше дадено от Святия Дух на Всемогъщия Бог да бъде казано от праведния Му пророк Исая. Дори и света се подготвя за тези събития. За сигурността се харчат милиарди долари в САЩ, Англия, Европа и Израел. Защо? Военните експерти предупреждават, че със сигурност ще има засягаща целия свят терористична атака.
Може да попиташ: „Защо ще се променя целия свят, ако ще има ядрена атака само над един град?“ Поради страха от отмъщение. Ако зла нация направи такова нападение, може да сте сигурни, че след няколко часа тя ще бъде пометена. Помислете за плана „Самсон“ на Израел. В момента, в който срещу тях бъде изпратена ядрена бойна глава, след няколко секунди те ще изпратят ядрени ракети, за да унищожи столиците на всичките си вражески държави.
Светът се е превърнал в бомба със закъснител, на която времето бързо изтича.
2. За един час Бог ще промени църквата.
Часът на опустошението внезапно ще промени църквите, без значение живи или мъртви. Исая пише: „Защото така ще бъде сред земята, между народите, както при бруленето на маслина“ (Исая 24:13). Тази картина изобразява Бог, брулещ маслина, след като плодът и́ е бил обран. С две думи – Той ще разтърси всичко, което може да се разтърси, без да пощади нищо. Това ще бъде време на катаклизми и съкрушителна тъмнина.
Ще попиташ: „Какво ще стане с Божиите хора в цялото това нещо? Какво ще се случи с църквата?“ Исая ни дава невероятно слово по този въпрос.
По време на целия този ужасен трус ще се чуе песен и звукът и́ ще се усилва. Изведнъж, в най-тежкия момент, един хор по целия свят ще пее хваления за могъществото на Бог: „Тези ще издигнат глас, ще пеят за величието на Господа, ще извикат от морето“ (24:14).
Изяснява ли ви се картината? Навсякъде ще има паника. Сърцата на хората ще прималяват от страх, гледайки пожари и дим на стотици мили разстояние. Безредиците и хаоса ще бъдат навсякъде. Въпреки това, всред опустошителните пожари и бедствия света ще чуе славна песен: „Затова прославете Господа в източните страни, Името на Господа, Израилевия Бог... От край-земята чухме песни: Слава на Праведния!“ (Исая 24:15-16)
Ще се събуди един свят остатък и от пожара ще се роди песен. Вместо да се паникьосват, Божиите хора ще хвалят великолепното Му могъщество. Представете си – в най-ужасния за всички времена момент ще се надигне общ глас на милиони хора от всяка нация – не от страх или агония, а в радостно хваление към Господ.
Ще попитате – как ще се случи това? В един час Бог ще възстанови църквата Си. Сухите кости ще се отърсят и изтропат и праведните ще бъдат пробудени, когато Святия Дух призове множества от хладки вярващи обратно към първата им любов. В милостта Си Той ще надигне онези, които са пренебрегвали Него и Словото Му, избягвали са да се молят, дори вероятно са мислели да се разведат с Него. Много хора ще паднат на колене и ще плачат в покаяние.
Ще има съживление от прослава на Божието могъщество. Песента на това съживление ще се чуе по целия свят. Изток, запад, север и юг – от арабските страни до Китай, Индонезия, Африка и по всички краища на земята – от пожарите ще се надигне славна песен. За един ден тези, които оцелеят, ще пеят нова песен по целия свят.
Исая 25 глава ни казва за страхотните чудеса, които ще се случат по времето, когато „Бог поднови всичко“.
Божиите хора по целия свят ще „пируват“ със Словото Му: „И на този хълм Господ на Войнствата ще направи на всичките племена угощение от тлъсти ястия, угощение от стари вина, от тлъсти ястия, пълни с мозък, от отбрани стари вина“ (Исая 25:6).
„И на тоя хълм Той ще развали вънкашното покривало, което е мятано върху всичките племена, и покривката, която е простряна върху всичките народи“ (25:7). В този момент, в това време на просперитет, хората в света изглеждат като покрити с покривало, като че не са в състояние да видят истината на Исус Христос. Но когато Бог се надигне, за да разтърси света чрез съд, булото, което покрива умовете на милиони хора по целия свят ще бъде премахнато. Покривката от тъмнина ще се премахне и много хора ще видят Господ в славата Му. Святият Дух няма насила да наложи Христос на онези отворени очи и сърца, но по-скоро от тях ще се надигне един остатък.
Аз вярвам, че днес най-черното покривало е върху очите и сърцата на младежта по целия свят. Това особено се отнася за учениците в колежите, чиято вяра е бомбардирана в последните четири години. През това време умовете им биват промивани от безбожни професори в класните стаи, където вярата се атакува и осмива. Така вярата на тези млади мъже и жени претърпява корабокрушение. Те си тръгват от колежите убедени, че Бог е мъртъв.
Но в един час на опустошение – ядрено, икономическо и социално – всички тези лицемерни покривала ще се разкъсат. Същите тези професори, които им се присмиваха ще разберат, когато се изправят пред вероятността да умрат, че трябва да избират: „Ами вечността? Има ли живот след смъртта?“ Те ще потърсят някой, който да им обясни всичко, което се случва.
Докато пеят песента, тя ще бъде чута от младежите от всяка социална прослойка на обществото, от всеки народ под слънцето. Мнозина ще закоравят сърцата си и ще прокълнат Бог при звука на тази песен, но цели множества ще запеят за могъществото Му.
3. В един час Бог ще ни промени като личности.
В един час ще се промени фокуса на живота ни. Вече няма да се притесняваме за собствените си грижи и проблеми. Изведнъж толкова много неща, които са ни били скъпи вече няма да имат никаква стойност за нас. Защо? В този час всички ще бъдем пътници в един и същи кораб:
„И ще стане, както на людете, така и на свещеника; както на слугата така и на господаря му; както на слугинята, така и на господарката й; както на купувача, така и на продавача; както на заемодавеца, така и на заемача; както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва“ (Исая 24:2).
Внезапното наказание, което ще се стовари върху нас няма да подмине никого. Напротив - ще засегне всички, които са в обсега на неговата ярост. Президенти, царе, най-богатите и известните – всички ще треперят точно както и най-бедните на земята. И това апокалиптично събитие ще събори всеки идол, ще изчисти всяко беззаконие и ще разруши всички фалшиви олтари:
За туй, с това ще се очисти беззаконието на Якова, И това ще бъде целият плод от изличването на греха му, Че той ще направи всичките камъни на жертвениците като варовит камък що се стрива на прах, така щото ашерите и кумирите на слънцето не ще стоят вече прави“ (Исая 27:9).
Най-големия идол в света са парите, а в този момент Америка е изправена пред чудовищна финансова криза. Инвеститорите се борят да изтеглят парите си от високорисковите фондове, а компаниите за имоти банкрутират. Едно скорошно заглавие във финансов вестник казва: „Напускайте кораба!“ Всички продават, а никой не купува. Много домакинства изпадат в паника, защото живота им се променя буквално за нощ. Мисля си за президента на една мулти милиардна компания, който наскоро продаде 70 метровата си яхта и имението си с 16 стаи в Аспен, Колорадо. Парите му се стопиха буквално за една нощ.
Идва ден, когато спорта ще бъде последното, което ще вълнува хората. Нямам нищо против него, но скоро няма да има сделки със спортисти за по 25 милиона долара, когато голяма част от света умира от глад. Всички идоли ще бъдат съборени, стрити на прах, а спортните игрища ще бъдат изравнени със земята. Най-богатите и най-бедните ще живеят при едни и същи условия.
Всичко това ще се случи за един ден. „Когато казват: Мир и безопасност; тогава ще дойде върху тях внезапна погибел както болките върху бременна жена; и няма да избегнат“ (1 Солунци 5:3).
Защо са тези апокалиптични предупреждения?
Може би се чудиш: какво добро може да излезе от това пророческо послание? Защо някой трябва да живее под такъв стрес?
Напомням ви, че Исус предупреди Ерусалим, че върху града ще се стовари внезапно опустошение и ще бъде изпепелен до основи, а над един милион души ще бъдат убити. Христос обясни предупреждението Си: „И сега ви го казах, преди да е станало, че когато стане, да повярвате“ (Йоан 14:29). Той всъщност казваше: „Когато това се случи ще разберете, че има Бог, Който ви обича и ви е предупредил.“
Павел нарича това предупреждение „светлина“ - прозрения, които пропъждат тъмнината. Той казва: „Вие сте деца на светлината, защото знаете какво предстои в бъдещето. Така че, когато дойде унищожението и навсякъде има паника, вие ще имате спокойствието на Святия Дух. Нещо ще се задвижи у вас и ще си припомните: „Бог ме предупреди.“ Това пророчество не е за Божия гняв към народа Му, а е зов за събуждане, за да бъдем готови.“
„Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него“ (1 Солунци 5:9-10). Тук Павел говори за време на вероятно унищожение. И така той казва: „Затова се насърчавайте помежду си и се изграждайте един друг, както и правите“ (5:11).
В това време на просперитет никой не иска да слуша послание като това на Исая. Аз определено не искам да го чуя. Но не можем да го пренебрегнем, защото то тропа на вратата. В такива времена – казва Павел – когато знаем, че предстои внезапно унищожение, ние трябва да се утешаваме един друг във вяра, знаейки, че Бог управлява всеки аспект от живота ни.
„…нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да турим за шлем надеждата за спасение“ (5:8). Павел съветва: „Въоръжете се с вяра. Изградете вярата си сега, преди да е настанал часа. Научете песента си и ще сте в състояние да я пеете по време на пожара.“ „Затова прославете Господа в източните страни, Името на Господа, Израилевия Бог“ (Исая 24:15).
Това е надеждата на пресвятата ви вяра: нашия Господ прави така, че от най-трудните времена да произлезе песен. Започни да изграждаш святата си вяра в Него сега и се научи да хвалиш могъществото Му тихо в сърцето си. Когато пееш песента си, тя ще усили и окуражи братята и сестрите ти и ще свидетелства на света: „Нашият Господ царува над потопа!“

Исая 17

Наложеното за Дамаск <пророчество>: - Ето, Дамаск не е вече град, А ще бъде грамада развалини.
Градовете на Ароир са напуснати; Те ще служат за стада, Които ще лежат, и не ще има кой да ги плаши.
Крепостта ще се махне от Ефрема, и царството от Дамаск, И останалото от Сирия ще бъде като славата на израилтяните, Казва Господ на Силите.
И в оня ден славата на Якова ще се смали, И тлъстината на месата му ще измършавее;
И ще бъде както, когато жетварят хване стръкове жито И пожъне класовете с мишцата си; Да! ще бъде както, когато събира някой класове в рафаимската долина.
Но ще остане в него пабирък, Както при отръсването на маслината, - Две-три зърна на върха на по-високите клонове, Четири-пет на по-крайните клончета на някое плодородно дърво, Казва Господ Израилевият Бог.
В оня ден човек ще погледне към Създателя си, И очите му ще се взрат в Светия Израилев;
Той не ще погледне към жертвениците, делото на ръцете си, Нито ще се взре в онова, което изработиха пръстите му, Нито в ашерите, нито в кумирите на слънцето.
В оня ден укрепените му градове Ще бъдат като оставените места в гората и на планинския връх, Които бидоха оставени по причина на израилтяните; И ще стане <там> запустение.
Понеже си забравил Бога на спасението си, И не си спомнил силната си Канара, Затова насаждаш приятни садове, И насаденото е от чужди фиданки;
В деня, когато ги насадиш заграждаш ги с плет, И сутрин правиш семето ти да цъфти; А жетвата ще чезне в деня на скръб И на неизцелима печал.
Ах! шуменето на многото племена, Които бучат като бученето на моретата, - И смутът на народите, Които напират като напора на големи води!
Народите ще напират като напора на големите води; Но Бог ще ги смъмри и те ще бягат далеч, И ще бъдат гонени като плява по планините пред вятъра, И като въртящ се прах пред вихрушката.
Привечер, ето смущение, <И> преди да съмне ги няма! Това е делът на тия, които ни обират, И съдбата на ония, които ни разграбват.

Исая - Пророчества за последните дни

Ето, Господ изпразва земята и я запустява, Превръща я разпръсва жителите й.
И ще стане, както на людете, така и на свещеника; Както на слугата така и на господаря му; Както на слугинята, така и на господарката й; Както на купувача, така и на продавача; Както на заемодавеца, така и на заемача; Както на приемача <с> лихва, така и на оня, който му дава <с> лихва.
Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи; Защото Господ е изговорил това слово.
Земята жалее и повяхва; Светът изнемощява и повяхва; Високопоставените между людете на земята са изнемощели.
Земята тоже е осквернена под жителите си, Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, Нарушиха вечния завет.
Затова, клетва погълна земята, И ония, които живеят на нея се намериха виновни; Затова жителите на земята изгоряха, И малцина човеци останаха.
Новото вино жалее, лозето изнемощява, Всички, които имаха весело сърце, въздишат.
Веселието на тъпанчетата престава; Шумът на ликуващите се свършва; Престава веселието на арфата.
Няма да пият вино с песни; Спиртното питие ще бъде горчиво за тия, които го пият.
Суетният град се събори; Всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой.
Вик има по улиците за виното; Всяка радост се помрачи; веселието на земята е отишло в плен.
В града остана пустота, И портата е разбита и съборена.
Защото всред земята, между племената, ще бъде Подобно на <плода паднал при> отърсването на маслина, Подобно на пабиръка, когато се свърши гроздобер.
Тия ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас, За величието Господно ще възкликнат от морето.
Затова прославете Господа в източните страни, <Прославете> името на Господа Израилевия Бог в крайморията.
От край земята чухме да пеят Слава на праведния; Но аз рекох: Чезна! чезна! горко ми! Коварните коварствуваха; Да! коварните страшно коварствуваха.
Страх, и яма, и примка са върху тебе, О земни жителю.
Който бяга от гласа на страха Ще падне в ямата; И който възлиза отсред ямата, Ще се улови в примката; Защото прозорците отгоре са отворени, И основите на земята треперят.
Земята се съкруши съвсем, Земята се разложи съвсем, Земята силно се разтърси.
Земята ще полита като някой пиян, И ще се люлее насам натам като колиба; Беззаконието й ще натегне върху нея; И ще падне и няма вече да стане.
И в оня ден Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените, И на земята земните царе.
И ще бъдат събрани, Както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата, И след дълго време ще бъдат наказани.
Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами; Защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм, И в Ерусалим, и пред старейшините Си, със слава.


РЕЗКИ КЛИМАНИЧНИ ПРОМЕНИ И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Резки промени във времето.

Резките промени във времето счупват всички рекорди в света. Някои експерти мислят, че те се предизвикват от големите количества пепел, изхвърлени във въздуха от вулканичните изригвания в Исландия и други вулкани, носени в атмосферата от въздуха.
Лично аз смятам, че досегашните резки промени в природата, са били обясними от науката. В миналите столетия също са се случвали катастрофални земетресения, ужасяваща горещина, големи наводнения и други необичайни явления. Но това беше сравнително рядко и след кризата отново настъпваше възстановяване.
В своето видение не видях нищо свръхестествено в това, което се е случвало до сега. Но аз много ясно видях, че всичко, което ни очаква, е свързано с Божието вмешателство. Светът трябва да се подготви за началото на големите бедствия, които могат да се обяснят само „свръхестествено”, свързани с рязката промяна на климата, силни земетресения, наводнения и страшни небесни явления, несравними с нищо до сега.
Земетресения в САЩ.
В недалеко бъдеще САЩ ще преживеят най-трагичния трус в историята си. Наближава денят, когато в тази страна средствата за масова информация ще съобщят ужасните новини – за най-силното и разрушително земетресение в историята. Това съобщение ще предизвика разпространение на паника и страх. Всички телевизионни програми ще преустановят подготвените си програми и ще предават само за катастрофата.
Друго земетресение, вероятно в Япония, ще предхожда вече споменатото. Земетресението, за което говоря ще е няколко пътя по-силно от това в Сан Франциско. Не съм убеден, че земетресението ще стане в Калифорния, но зная, че ще стане там, където то най-малко се очаква, в неземетръсен район.
Силата на това земетресение ще бъде толкова голяма, че ще предизвика още два големи труса. Също така знам, че след това ще има силен земетръс в островите Алейтен, който ще предизвика редица по-слаби трусове по западните брегове на САЩ. Това ще стане главна тема в САЩ и другите страни. Катастрофите, предизвикани от земетресенията в предстоящите години ще привлекат вниманието на хората по целия свят и съобщенията за правителствени преврати, войни и икономически кризи ще отстъпят на заден план. Само минути след като станат земетресенията, всички страни ще научат за минути и всички ще бъдат потресени. Хиляди ще загинат, а загубите ще се изчислят на милиони долари. Ежедневно по целия свят ще се предават съобщения за продължителни и повече земетресения. Те ще станат главната причина за страха и покрусата на населението.
Самата земя ще трепери и ще има земетресения във всички части на света. Това ще е явление, които учените не ще могат да обяснят, но това ще е голяма мярка, чрез която Бог ще извърши съд и ще призове хората към покаяние.

Земетресенията ще стават неочаквано, така че няма да могат да се предсказват по никакъв начин. Всички ще са обгърнати в страх и с благоговеен ужас ще се взират в проявената в земетресенията сила на Бога.
Мисля, че земетресенията в Мексико и Никарагуа бяха небесни предупреждения за началото на нова още по-голяма вълна от катастрофи. Сеизмичните станции след тези две земетресения и до сега ежедневно съобщават за продължаващите подземни трусове.
Идва глад.
Още в нашето поколение ще дойде ужасно голям глад и милиони ще измрат от него. Очакват ни години, изпълнени с нещастие, когато от сушата, наводненията и другите природни бедствия ще бъде унищожена голяма част от хранителни продукти по света. Зими без снегове ще донесат бедни житни запаси и глад за Централна и Западна Русия. Особено силно от глада ще пострадат Индия, Пакистан, цяла Югоизточна Африка и Азия.
Дългата суша в Африка и продължителния сух период в Бразилия временно ще се прекратят. Но след известно време в Африка отново ще настъпи глад и милиони ще умират. Запасите от храна в САЩ ще намалеят частично в следствие на сушите и наводненията там. Запасите от пшеница, ориз и соя няма да може да задоволи търсенето.
Светът в нашето поколение стои пред ужасяващия факт, че населението на света расте много по-бързо от производството на хранителни продукти. Света и преди е преживявал глад, суша и други беди, но този път ще има значителна разлика.
Преди годините на добра реколта запълваха нуждата на годините с лоша такава. Сега положението ще се промени. Ще има твърде много години с малка реколта, а след тях ще дойдат дори още по-лоши години.
А населението ще продължи да се увеличава. Несъмнено, това е глада от последното време, за които пише пророк Йоил: „Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от Всесилния. Не отне ли се храната пред очите ни, веселието и радостта от дома на нашия Бог? Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът! Скитат се стадата говеда, защото нямат пасбище; Да! загинаха стадата овце. Господи, към Тебе викам: Защото огънят изпояде пасбищата на целината и пламъкът изгори всичките полски дървета. Даже и полските животни задъхвайки поглеждат към Тебе; защото пресъхнаха водните потоци и огън изпояде пасбищата на целината.” (Йоил 1:15-20).
Начало на бедствията.
Все по-често ще има наводнения, смерчове, урагани и големи градушки. Повече от една трета от територията на Съединените щати ще стане жертва на тези катастрофални бедствия. Хората ще казват, че природата е излязла от равновесие и контрол. Изригвания на вулкани, земетресения, оцветен като кръв воал около луната, потъмняване на звездите, странни небесни явления като космически бури – всички явления, небивали до сега ще накарат много хора да се страхуват и учудват. Парата в небето ще направи луната да изглежда червена и ще причини частично затъмнение на слънцето, което ще донесе пълен мрак на земята.
Природата ще „подивее”.
През следващите десетилетия с все по-голяма сила природата ще освобождава своя гняв. Ще има периоди на нормализиране, но всеки ден някъде по света хората ще преживяват яростната й ръка. И всички тези явления ще бъдат несравнимо по-тежки от досегашните.
Наводнения, урагани, бури ще унищожават реколтата, добитъка и дори дивите животни. Ще растат цените на световния пазар поради това, че ще е нарушен баланса в природата.

Предсказването на времето ще бъде много трудно – внезапни бури може да се появят неочаквано, южни области ще бъдат обхванати от студени вълни, а северни области ще показват рекордна топлина.
В периодите на временно нормализиране хората ще казват: „Така е било от създанието на света. Няма нищо невероятно в това, което става. Не се притеснявайте!” Но на проницателните хора ще им стане ясно, че Бог стои зад тези странни събития и бедствия, Който иска да привлече човек от земната суета към вечните ценности. Тези яростни избухвания в природата са допуснати от Бога, за да предупреди хората за идващия гняв и дните на съда. Като че ли небесата ще викат: „О, земя, слушай Божия призив: Той държи стълбовете на земята в ръцете Си и ще ги разтърсва до тогава, докато всички чуят гласа Му. Той е Цар на наводненията и Господни са ветровете и дъжда.”
Човечеството ще копнее да се върнат спокойните времена, но обратен път няма да има. Бог сам се е вдигнал като Един, „Който се е събудил от сън” и гневът Му е против твърдоглавите и грешни човеци. В края на краищата Той ще стопи елементите на земята в поглъщащ огън. Но преди земята да изчезне, Бог ще излее върху нея чашата на Своя гняв. Творецът на природата ще извърши своя съд ще прояви силата Си, за да обърне хора към Себе си и да ги избави от Своя гняв.
Кратки периоди на облекчение.
По време на катастрофите, хора ще започнат да се покайват. Но когато положението започне да се подобрява и бедствията престанат, слънцето отново ще изгрее и ще стопли земята, а природата отново ще влезе в обичайното си русло, тогава покаянието ще свърши и животът ще продължи по старому.
Пилотите ще съобщават за небивало тежки летателни условия, за урагани. В много части на света ще има невиждано мразовити зими, особено големи ще бъдат те в Европа.
Изтощаване на фондове за специални помощни.
Средствата, използвани за помагане на пострадалите от стихийните бедствия, скоро ще се изчерпят. Застрахователните компании ще понесат огромни загуби. Много земеделци ще фалират. Само от загубите, причинени от земетресенията, почти всички застрахователни фондове ще бъдат опустошени. Правителствените бюджети не са бездънни и хората от целия свят ще започнат да разбират, че няма да има към кого друг да се обърнат, освен към Бога.
Американците много ще се изплашат от съобщението за изчерпаните фондове и това ще доведе до ожесточаване.
Избухване на епидемии.
Като последствие от глада, наводненията и земетръсите, ще избухнат епидемии и различни болести. Голяма холерна епидемия ще премине през слабо развитите страни. В Индия и Пакистан милиони хора ще умрат от чума и глад. Недояждането и съпътстващите го епидемии ще бъдат проблем и в много други нации.
Снабдяването с продукти, лекарства и други жизнено важни средства за борба с тези бедствия няма да стигат и мнозина ще умират, без да получат необходимата помощ. Ясно е, че това ще бъде жестока война на природата против човечеството.
И въпреки, че Бог е обещал никога да не остави човека, ще изглежда така, като че ли го е направил.
Градушка.
В следващите десетилетия резките климатични промени ще бъдат съпроводени от големи градушки. От небето ще падат ледени топки с големи размери, които ще унищожат не само посеви и машини, но и хора. Те ще донесат огромни загуби. Също така ще чуем за ужасни лавини от градушки. Пригответе се за най-лютите зими и зимни бури в САЩ и Канада. В последните години съобщенията говорят за все по-чести валежи от градушки, с все по-големи размери, но в бъдеще те ще станат невероятни.
Странни белези по небето.
Библията предсказва, че в последните времена ще има необикновени белези на небето – кръв, огън, пара и дим. Аз не зная пълното значение на това, което Йоил е видял във видението си. Но знам, че онова, което аз видях, потвърждава всички тези предсказания.
Ще се появят страшни знаци, със звездите ще се случват странни неща. Преди много столетия, на някои пророци им е било показано, че голяма комета се сблъсква със земята и вследствие на това моретата, реките и езерата ще се покрият с един вид кървавочервено вещество. Относно това нямам откровение и в Библията не намерих потвърждение за сблъскване на комета със земята. Но мога смело да кажа, че Святия Дух потвърди в сърцето ми, че видението на пророк Йоил ще се изпълни в нашето поколение. Това ми беше показано.
Беше ми показано, че пророците са виждали космически бури в такъв мащаб, че са изглеждали на хората от земята като огнени кълба, оставащи след себе си опашки от пара, а също така и дъжд от падащи звезди и комети, падащи на земята през атмосферата.
Десет години бедствия.
Кога ще се случи това? Могат ли разумните хора да се съгласят с мисълта за разгневения Бог, все пак ще излее чашата на яростта си, причинен от разлагането на човечеството? Ще доживеем ли времето, в което хората ще седят пред телевизорите си и ще гледат по новините съобщения за земетресения, убили хиляди хора? А може би все пак това няма да се случи? Може това да бъде само един период от историята на човечеството, а после всичко да се възстанови? Още повече, че преди 200 или 300 години вече са се наблюдавали неща, подобни на описаните тук стихийни бедствия, като се има предвид трагическите последствия.
Но зная, че сме прекрачили прага и връщане назад няма да има. Почти всички съобщения за времето ще добавят изрази като: „невероятно”, „рекордно”, „странно”, „необичайно”, „фантастичен”, „неочакван”, „небивал до сега”.
Хората, които оценяват събитията все повече ще чувстват, че нещо се намесва в природата, макар че повечето хора ще мислят, че в края на краищата всичко ще се успокои и ще се върне в нормалното си състояние. Но други, като мен, знаят, че всичко това е само в началото на още по-ужасни събития, свързани с промените в климата.
Кога и защо?
Не знам кога, но всичко това няма да се случи едновременно. Всички чаши на Божия гняв са в Неговите ръце. На мен ми беше дадена заповед от Святия Дух да предупредя тези, които са готови да слушат, че тези събития наближават и условията за живот ще стават все по-лоши. Някои събития, предсказани от мен в тази част от книгата, на основание на даденото ми откровение, ще се изпълнят в близките години. Другите катастрофи ще се изпълнят в едно по-далечно бъдеще, но непременно ще настъпят. В едно можете да сте напълно сигурни – по цялото земно кълбо климатичните промени ще се влошават, числото на земетресенията и на необяснимите стихийни бедствия ще расте. Макар, че всичко това ще се случва с малки периоди на спокойствие, то непременно ще се случи!

Бедствие, което ще разтърси земята
Дейвид Уилкерсън,

Подбуден съм от Светия Дух да изпратя послание до всички, които са в нашия списък с адреси, до приятели и епископи, които сме срещали по целия свят. Бедствие, което ще разтърси земята, ще се случи много скоро. То ще бъде толкова страшно, че ние всички ще треперим, дори и тези, които най-много уповават на Бога.

В продължение на 10 години предупреждавам за хиляди пожари в Ню Йорк Сити. Бедствието ще погълне целия мегакомплекс, включително райони като Ню Джърси и Кънектикът. Големи градове по цяла Америка ще преживеят бунтове и опустошителни пожари – такива, каквито вияхме в Уотс, Лос Анжелис преди години.
Ще има бунтове и пожари в градове навсякъде в света. Ще има грабежи, включително на Тайм Скуеър в Ню Йорк Сити. Това, което преживяваме сега не е рецесия, нито дори депресия. Ние сме под Божия гняв.
В Псалм 11 пише: „Когато основите се разрушават, какво може да стори праведния”? (стих 3).

Бог съди големите грехове на Америка и народите. Той разрушава светските основи.

Пророк Йеремия умоляваше коравовратния Израел: „Така казва Господ: Ето Аз кроя зло против вас и съставям план против вас, върнете се всеки от лошия си път и оправете постъпките си и делата си. А те ще кажат: Напразно! Защото според своите замисли ще ходим и ще постъпваме всеки според упоритото си и нечестиво сърце” (Еремия 18: 11-12).

В Псалм 11:6 Давид предупреждава: „Над нечестивите ще излее Той като дъжд разпалени въглени, огън и жупел, горещ вятър ще бъде съдържанието на чашата им”. Защо? Давид отговаря: „Защото праведният Бог обича правдата”(стих 7). Това е праведен съд, точно както съдът над Содом и Гомор във времето на Ной.

Какво ще правят праведните? Какво ще стане с Божия народ?
Първо, давам ви практичен съвет, който получих за себе си. Ако ви е възможно, запасете се с храна, която не се разваля, с тоалетни принадлежности и други съществени стоки. В големите градове магазините ще бъдат опразнени за час при знака на неизбежния катаклизъм.

По отношение на нашата духовна реакция имаме само две възможности. Това е написано в Псалм 11. „Отлети като птица в планината”. Или както Давид казва „Господ е в святия си храм, Господ, Чийто престол е на небето, очите Му гледат, погледът Му изпитва човешките чада” (стих 4). „На Господа се уповавам” (стих 1).
Ще кажа на душата ми: няма нужда да бягаш… няма нужда да се криеш. Това е праведната Божия ръка. Ще гледам нашия Бог на Неговия трон, неговите очи на нежна, любяща загриженост, които наблюдават всяка моя стъпка, която предприемам и вярвам, че Той ще запази хората си дори ако трябва да минат през пожари, наводнения, бедствия, изпитания и всякакъв вид нещастия.

Бележка: не знам кога ще се случат тези събития, но знам, че това няма да е много далече в бъдещето. Излях си душата пред вас. Направете каквото пожелаете с посланието.

Какво ще стане с Америка, ако пропуснем Божието послание?

Каква ще бъде съдбата на нашата нация, ако отхвърлим Божия призив за цялостно обръщане
към Него? Какво ще се случи, ако абортите продължат и ембрионите се използват за научни
изследвания ... ако продължаваме да заличаваме името на нашия Спасител от
американската история ... ако възстановяваме всичко, като го правим по-голямо и по-добро,
само за да се обогатим повече ... ако разчитаме на нашите оръжейна мощ, вместо на Бога за
сила?
Исая описва това, което се случва на всеки народ, който отхвърля Бог и се хвали със своето
величие: „ Защото беззаконието изгаря като огън ... и те се издигат като тежки облаци дим.
От гнева на Господа на Силите земята изгоря. И людете ще бъдат като гориво за огън; никой
не жали брата си. Човек ще граби отдясно, но ще остане гладен; и ще яде наляво, но не ще
се насити! Всеки от тях ще яде месата на своята мишца” (Исая 9:18-20)
Поглъщащи пожари ще се издигнат до небесата. Тъмнина ще покрие земята. Икономиката
ще получи зашеметяващ удар. И ще има разединение в страната, в градовете, в кварталите,
в семействата. Хората ще се грижат само за себе си, ще бъдат в отчаяна битка за оцеляване.
И Бог да ви е на помощ, ако се приближите до тях.
На мен ми беше дадено пророческо послание преди девет години, и аз го предадох на
Таймс Скуеър Чърч на 7 септември, 1992. Нека да го споделя с вас сега:
Това предупреждение не е предназначено да ви уплаши. То е само, за да ви заведе при 
Господа и за да се молите. Това е, което аз вярвам, че Бог ми показа: Тридесет дни на 
наказание ще сполети Ню Йорк, каквото света никога не е виждал. Бог ще събори стените. 
Ще има невъобразимо насилие и грабежи. Насилието ще бъде толкова свирепо, че ще 
шокира целия свят. Нашите улици не само ще бъдат пълни с Националната гвардия, но и с 
милиция. 
А хиляди пожари ще горят едновременно в целия град. Пожарите в Лос Анджелис са били 
ограничени до няколко пресечки, но всичките квартали на Ню Йорк ще бъдат в пламъци. 
„Таймс скуеър” ще бъде в пламъци, и пламъците ще се издигнат до небето и ще се виждат 
на километри. Пожарните коли няма да могат да се справят с всичко това. Влаковете и 
автобусите няма да се движат. Милиарди долари ще бъдат изгубени. Шоутата на Бродуей 
ще бъдат спрени напълно. Бизнесите непрестанно ще бягат от града, като един безспирен 
кръвоизлив. Такива неща се очаква да се случат в страните от Третия свят, но не и в една 
цивилизована нация като САЩ. Но не след твърде дълго време, Ню Йорк напълно ще 
банкрутира. Куинс ще бъде захвърлен в калта, ще се превърне в град на бедността. 
Може да попитам, кога ще се случи всичко това? Всичко, което мога да кажа, е, че аз вярвам, 
че ще бъда тук, когато това се случи. Но когато се случи, Божиите хора не трябва да се 
паникьосват, нито да се страхуват”. 
Обажданията и съобщенията наводняват офисите на нашето служение, питайки: 
„Терористичната атака на 11 септември беше ли бедствието, за което пророкувахте през 
1992 г.?” Не, по никакъв начин. Това, което видях да идва, щеше да бъде много по-
неприятно. Всъщност, ако Америка отхвърля Божия призив да се върне към Него, тя ще се 
изправи пред същите наказания, които сполетяха Израел. И те ще ударят не само Ню Йорк, 
но и всеки регион в страната. Дори важните области няма да бъдат пощадени. Националната 
икономика ще се срине и ще избухне насилие. Пожарите ще погълнат нашите градове и 
танкове ще се движат из улиците. Може би се чудите, както и аз: „Може ли това да се 
избегне?” Да, абсолютно. Вярвам, че може да бъдем помилвани, ако нашият президент 
действа като Йосия. Може би добре помните Йосия като цар; той потърси Господа с цялото 
си сърце. Всички ние трябва да се молим Бог да даде на нашия президент същия дух, който 
беше в Йосия, да трепери от Неговото слово. Господ говори следното на Йосия: 
Ето, Аз ще докарам злото на това място и на жителите му... Понеже Ме оставиха и кадяха на 
други богове... Но на Юдовия цар, който ви прати да се допитате до Господа, така да му 
кажете: Така казва Господ Израилевият Бог..: Понеже сърцето ти е омекнало, и ти си се 
смирил пред Господа, когато си чул това, което говорих против това място и против жителите 
му, че ще запустеят и ще станат за проклетия ... затова и Аз те послушах, казва Господ. Ето, 
прочее, ... и твоите очи няма да видят нищо от всичкото зло, което ще докарам на това 
място” (4 Царе 22:15-20). 
Бог всъщност каза на царя: „Докато си на власт, трепери от словото Ми и разчитай на Мен, и 
няма да видиш предстоящите наказания. Те няма да се случат по време на царуването ти”. 
Вярвам, че нашият прозорец на възможност да откликнем на призива на Бог е кратък. 
Всички ние трябва да се молим, нашата нация да се покае и да се обърне към Господа. Но 
най-силните ни молитви трябва да са за нашите сърца: „Господи, нека треперя не от 
бедствията, а от Твоето слово. Искам да чуя гласа Ти във всичко това. Направи ме да се 
обърна изцяло към Теб!” 

Стария  завет  описва  самия  ден  Господен   като  време  на  дъждове,  наводнения  и  земетресения.  Ако  разглеждаме  библейските  текстове  като  техните  месопотамски  аналози,  с  други  думи  като  сведения  за  преминаването  на  голяма  планета  със  силно  гравитационно  привличане  в  близост  до  Земята,  лесно  ще  разберем  думите  на  Исаия.

,,Голям  шум  е  по  планите,  като  че  от  многолюден  народ,  бунтовен  шум  на  царства  и  народи,  събрани  заедно.  Господ   Саваот  преглежда  готовата  за  бой  войска.  Идат  от  далечна   страна,  от  край - небе,  Господ  и  оръдията  на  Неговия  гняв,  за  да  съкрушат  цялата  земя...  Затова  ще  потреса  небето,  и   земята  ще   се мръдне  от мястото  си  поради  яростта  на  Госпоа   Саваота,  в  деня   на  пламналия    Му  гняв.

Докато    ,,всякойдол...   се  изпълни  и всяка   планина   и  хълм... се   снишат,   въртенето  на  Земята  около  оста   й   също  се  променя.  Пророк    Амос   ясно  предсказва.

,,И  в  оня  ден,  казва  Господ   Бог,  ще  направя  слънцето  да  залезе   по  пладне  и  ще  помрача   земята   посред  бял   ден...

Като  възкликва.  ,,Ето, настъпва  денят   Господен,   пророк   Захария   съобщава   на  народа,   че   явлението,   свързано   със  спирането   на  въртенето   на   Земята  около  оста    й,    ще  продължи  само   един  ден.

,,В   оня  ден  няма  да  има   светлина,   светилата   ще   се  махнат.  Тоя   ден    ще   бъде  едничък,  известен  само   на  Господа.  нито   ден,   нито   нощ,  само  привечер   ще  се  яви  светлина.

В   деня  Господен,  казва  пророк   Иоил,  ,,слънцето  и  месечината  ще    потъмннеят  и  звездите  ще  загубят   светлината   си.  ,,слънцето  ще  се  превърне  в  тъмнина,  и  месечината  - в кръв.

Откровение на Йоан  откриваме.

  И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв; 13небесните звезди паднаха на земята, като <когато> смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини; 14небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. 15И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и <всеки> свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 16и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; 17Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?
Откровение 6:12-17

Своето евангелие от Матея, глава 24 , когато учениците питат Исус Христос "кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?"
Той им отговаря,като за един от признаците той посочва "мерзостта на запустението.


Ето какво казва Исус Христос в "Матея" глава 24

"15. И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
16. тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
17. който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
18. и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.
19. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
20. Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;
21. защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.
22. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни."

(  Лука, гл 21.25, 26 )
Ще  бъдат  поличби  по  слънцето  и  месечината,  и  по  звездите,  а  по  земята  -  тъга  у  народите  от  недоумение  и  от  морски  шум  и  вълнение.  Тогава  човеците  ще  примират  от  страх  в  очакване   на  онова   което  има  да  връхлити  върху  вселената,  понеже  силите
 небесни  ще  се  разклатят.

Исус  предсказал,  че  повечето  хора  ще  пренебрегват  доказателствата,  че  живеем  в  последните   дни.  унищожението  на  злите  ще  бъде  внезапно  и  неочаквано.  Като  крадец  в  ноща  то  ще  завари  повечето  хора  неподготвени.

,,И  както  беше   в  Ноеви  дни,  тъй  ще  бъде  и  дните  на  Сина  Човечески.  Ядяха,  пиеха,  жениха  се,  мъжеха се,  до  оня  ден,  в  който  Ной  влезе  в  ковчега  и  дойде  потопът,  та  погуби  всички  ( Лука,  глава. 16.1 ).

22. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.
    23. Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е - не вярвайте;
    24. защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
    26. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;
Отново Христос казва ,че ще има лъжехристи и лъжипророци които ще прявят невероятни неща и който е оцелял не бива да им вярва !

    27. защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;
    28. защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.
29. И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;

ИЗВОД: Непосредствено след преди Второто пришествие  Слънцето ще потъмнее, месечина няма да има. Звездите ще изпадат, което ще рече, че ще има силен метеоритен дъжд или че Земята ще се завърти много бързо на другата страна и ще се получи ефект на изпадане на звездите(това става при смяна на полюсите). Небесните сили ще се разклатят - може нещо да стане и в космоса - някакъв взив.

    30. тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;
     31. и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.
    32. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;
    33. тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.

34. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
    35. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.
    36. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;
42. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.
    43. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар