Звездни Цивилизации

петък, 12 януари 2018 г.

Изпълнява се пророчеството на св. Йоан Богослов и св. праведен Отрок Вячеслав! Според информацията, която научих тези дни, в Чирпан и още няколко града е стартирало тестване на програмата и апаратурата за зашестиране на челото с изотопни лъчи. Очаква се да бъде въведена на по-късен етап в цялата страна. Засега зашестират единствено хората, които си изваждат задгранични паспорти. ...."И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест." Откровение 13 гл., Библия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар