Звездни Цивилизации

сряда, 10 януари 2018 г.

 ВЪЗНАСЯНЕТО  -    КАК СЛЪНЦЕТО  ЩЕ ПРИЧИНИ  КАТАСТРОФАЛНИ  ПРОМЕНИ НА ЗЕМЯТА  НО  ЩЕ ПРОМЕНИ  И НАШЕТО СЪЗНАНИЕ“Кори, какво е Вашето лично мнение за това, какво ще бъде събитието на Възнесението?”

К.Г.: Хубав въпрос. Ето как ми го обясняваха. Какво ще стане, когато се случи енергиен преход и получим главния удар на космическите енергии, които взаимодействат с нашето съзнание? Отначало ще бъдем подложени на Възнесение на съзнанието, това ще е грандиозен скок в съзнанието. Ще се измени самият начин на възприемане на всичко. В резултат от това ще започнем да узнаваме повече за нашето сътворческо съзнание. Ще разберем как да манипулираме с материята. Предполагам, че ще получим способност да си четем мислите един на друг и да общуваме по такъв начин. Т.е. ще се случат множество чудесни изменения, но не за един миг, както съм слушал в много различни религиозни вярвания.

Д.У.: Също така, говорим за изригване на слънцето, нали?

К.Г.: Да. Няма да е едно слънчево изригване. Както ми обясняваха, ще има много изригвания, които ще доведат до изхвърляне на коронална маса от Слънцето. Ако те са прави и всичко стане точно така, тогава на Земята ние много бързо ще бъдем подложени на удара на тази енергия. Ние вече се къпем в тази космическа енергия, която народът на Тир-Еър смекчава с помощта на Сините Сфери. Съществата говореха, че енергийното изригване ще е по-голямо. И то по-скоро ще подейства на нашето съзнание, отколкото на нещо друго. Ще се случи и нещо на чисто физически план. Именно през това е преминал народът на Мика.

Нашата Земя ще извърши окончателен преход в четвърта плътност, ще има много нарастваща болка. Именно това би трябвало да очакваме. И когато видим това, ще знаем какво се случва. Предполага се, че енергийните изменения и изригването ще подействат на нашето съзнание и ще ни принудят да преминем през плавен подем на съзнанието, който после ще ни преведе през ренесанс на съзнанието, както това се е случило с народа на Мика. Те не са хора на дъгата, летящи около своята планета. След самото събитие им е било нужно известно време, за да дойдат до днешното състояние.

Д.У.: Ясно. Вие смятате, че на повърхността нас ни очакват някакви големи сътресения. Ще бъде ли това отказ на всички електромагнитни устройства, както предполагат някои инсайдери?

К.Г.: Да. Такива неща винаги се случват по време на слънчеви събития, слънчеви пулсации. Това се очаква.

Д.У.: Тогава ще се наложи да останем без електричество?

К.Г.: Да, това определено ще се случи. Очаква се, че слънчевите изригвания окончателно ще прекратят влиянието на ИИ (изкуствения интелект), което представлява реален основен проблем. Това е един от нашите най-големи проблеми. Мисля, че изригванията ще изкоренят цялата “вода”, в която би могла да плава “рибата” - електрониката.

Д.У.: Как мислите, в периода на изригванията упълномощените извънземни ще станат ли по-открити да ни окажат помощ и да се появят пред нас?

К.Г.: Предполагам, че да. Казвали са ми, че след събитието ще има две същества, които са част от Алианса на Съществата от Сферите и Конфедерацията...

Д.У.: Две същества или две групи?

К.Г.: Два различни вида същества.... Ще се появят и ще станат нещо като пазители в новия цикъл.

К.Г . Показваха ми, също  как метеорит влиза в атмосферата и се взривява високо в небето над Тихия океан, изпращайки ударна вълна, която предизвиква цунами. Такива бури ще са невероятно по-енергийни. Демонстрираха ми как Земята се върти в пространството, потопена в космическа енергия. И понеже планетата се върти като динамо, тя създава още повече енергия. Въртенето внася своя принос и бурите стават по-силни. Трябва да вземем предвид също земетресенията и вулканичната дейност.

Д.У.: Много хора, които се занимават с ченълинги, се опитват да внесат трите дни тъмнина от “Откровенията на Йоан Богослов”. Какви са Вашите усещания във връзка с това пророчество? То буквално ли е? Или е просто метафора?

К.Г.: Мисля, че е буквално. Когато Слънцето изхвърля коронална маса по цялата окръжност, то изглежда като на снимките на СОХО (обсерваторията на наблюдение на Слънцето - бел. пр.). Виждате слънчеви петна. Слънцето ще изглежда като гигантско тъмно кълбо, само няколко дни, докато не обърне окончателно своята... Не знам дали светилото ще измени своята полярност, но то ще се движи назад към равновение. Така се описваше това. След това Слънцето ще изригне и отново ще започне да излъчва светлина.

Д.У.: Как мислите, времето за пренасяне на определени хора на друга планета ще съвпадне ли с времето на изригванията и с момента, когато извънземните ще започнт открито да се появяват?

К.Г.: Бих предположил следното: ако се канят да пренасят хората, тогава това трябва да се направи преди изригването, защото не е желателно такива хора да се подлагат на действието на тази енергия. Има много неща, които просто не знаем.

Д.У.: Интересно, че когато четем книгата “Откровения на Иоан Богослов”, глава 11, стихове 12-13, там се казва: “И те се издигнаха в небето на облак, и враговете им ги гледаха. И в същия час стана голямо земетресение”. Т.е. изглежда пророчеството в “Откровенията”… Ето откъде идва понятието за Възнесението… някакъв вид преместване на хората на безопасно място, на хората, които служат на другите, на хората, които се възнасят в четвърта плътност, преди на физическата повърхност на планетата да се случат по-разрушителни катастрофи. Какво мислите за това?

К.Г.: Не съм чувал, че ще преместват “праведниците” преди измененията на Земята. От това, което са ми казвали, става ясно, че всички праведници тряба да са на Земята, за да преживеят слънчевото изригване и неговата енергия, пълното вливане на енергията, защото именно тази енергия ще помага за Възнесението и за ренесанса на съзнанието.

Много хора се интересуват, защо не ме посещават извънземни? Нали те посещават много хора. Та, Кар-и обясни, че “да дойдат при човека” съвсем не означава да дойдат при егото на  Дейвид Уилкок или при този, какъвто той се вижда. Отначало те идват на нивото на Висшия Аз. И само Вашият Висш Аз дава разрешение за това ниво на контакт, който ще получите, ако изобщо получите.

Ако Вашият висш източник одобрява контакта, тогава чрез Висшия Аз Ви свалят информация и видения. Разбира се, вие си мислите, че те идват от извънземни. Но всъщност... Работата е там, че извънземните трябва да дойдат при вас на ниво, което е позволено от космическия закон и техните собствени кармически причини. Макар че това най-малко вълнува враждебните извънземни и хората. На мен винаги ми е било любопитно, защо говорехте, че се срещате насън с някои... Кар-и ми даде да разбера, че в този процес е въвлечено нещо много по-голямо, отколкото осъзнаваме всички ние.

Д.У.: Накратко казано, Кар-и е казала, че ще има контакти и с други, подобни на тези, които сте получили Вие. Т.е. става дума не само за мен, а за цялата наша аудитория?

К.Г.: Да, не само за мен и за Вас. Такъв вид контакт ще получат множество хора. Тя ми обясни така: отначало те се приближават към хората... Разговорът се състоя преди да разбера за въвличането на Висшия Аз... Те идват при хората в сънищата, а също така им свалят информация. По време на затъмнението хората, които участваха в медитациите... Получих много съобщения от хора, получили идеи и информация. Точно това се е случвало.

Очаквам да чуя, че хората са започнали да сънуват много интересни сънища. Както ми казваха, именно с това трябва да започне всичко. След това ще се случи главният преход от контакта насън (който ще става все по-жив) към реален физически контакт лице в лице, но с неголеми групи. Това няма да е контакт по телевизията. Ще можете да видите клипчета на същества, заснети с айфони. Но те ще идват при един, двама, трима души наведнъж. Съществата не смятат да се появяват на стадиони.

Д.У.: Ако след получаване на контакт някой се сметне за месия, или за специален, или за спасител, или за просветлен, това добре ли е?

К.Г.: Не. Съществата даже няма да се опитат да влязат в контакт с такива хора. През 1950-те години, когато  различни извънземни групи започнали да контактуват с хора, те започнали да развиват комплекс на Христос. Затова за известно време съществата се отказали от контакти.

Д.У.: Защо обикновеният човек трябва да развива в себе си смирение?

К.Г.: Обикновеният човек е толкова програмиран, има толкова много личностни деформации, че не се фокусира върху смирението. Посланието на Сините Авиани беше - да се фокусираме върху вътрешното, а не върху външното. Ние гледаме нагоре: “Покажете ми, покажете ми”. А би трябвало да гледаме надолу. Вътре в себе си. Ето откъде идват всички отговори: установяване на връзка с Висшия Аз, спокойствие на ума, медитативни практики. Всичко това ви води до синхронизиране. Когато се фокусирате върху външното, върху егото, вашата вибрация е съвсем друга, вашето усещане за света е съвсем друго.

Д.У.: В ”Закона за Единството” има много интересен цитат за смирението: “Отсъствие на смирение е да се разглеждаш отделно от другите и отделно от Твореца”.

К.Г.: Да. Това е егото. Когато се отделяте от някого, егото тържествува.

Д.У.: Да. Още по-голямо смирение е да осъзнаваш, че ти си едно с всички.

К.Г.: Сега за предстоящото изригване на слънцето знаят всички. Но в зависимост от групата има различни идеи за това какво ще се случва по време и след изригването. Мнозина смятат, че слънчевото изригване просто ще доведе до отказ на системата за технологична комуникация. Други считат, че то ще разруши всичко, което работи на обединителни процесори. Трети предполагат, че ще се случи нещо като Възнесение или масови смъртни случаи. Няма единна гледна точка за това, което ще се случи, когато Слънцето започне да “киха”, както те наричат това.

Д.У.: Какви са най-последните мнения, които сте чувал, за това кога ще се случи всичко?

К.Г.: Не съм уверен, но, доколкото ми е известно, самото слънчево събитие се очаква в прозореца 2018-2023 г. Както виждате, прозорецът малко се разшири, но събитието все още се очаква. Всичко изглежда така, сякаш в този прозорец ще се случи нещо по-голямо, отколкото просто едно събитие, не просто слънчево събитие.

Д.У.: От “Закона за Единството” знаем, че предстоящото събитие се изобразява много позитивно и съществата, които са в контакт с нас, също го представят като позитивно, нали?

К.Г.: Да.

Д.У.: Т.е., ще се случи нещо като Възнесение?

К.Г.: Не задължително Възнесение, каквото се описва в различните религиозни системи, а Възнесение, каквото е станало с народа Мика - ренесанс на съзнанието. Такъв вид Възнесение е по-близо до съзнанието, отколкото до физиката. Казвали са ми, че това ще се случи за миг.

Д.У.: Какво мислите за хората, които са потънали в депресия? Може ли депресията да е свързана със слънчевото събитие и с измененията, които изглежда се опитват да смекчат Сферите?

К.Г.: Да. Съвсем неотдавна Тир-Еър каза, че може да се очаква значителен ръст на поведенчески прояви от типа “полудяване в края на времената”. Всички наши различни личностни деформации излизат на показ. В живота ни възникват проблеми, с които сме се отказвали “да се занимаваме”, а сега просто сме принудени да правим това.

Освен това поради усилването на енергийните вълни хората повече се привличат към полярността, към която са склонни. Негативните хора стават още по-негативни и се привличат един към друг. Позитивните хора правят същото. Разбира се, трябва да се отчитат и хората, които страдат от ментални разстройства. Точно сега те имат много проблеми и ситуацията само ще се задълбочава.

Д.У.:   С приближаването на слънчевото изригване хората ще започнат да виждат привидения – на починали близки или на хора, които са познавали…

К.Г.: Колкото повече се приближаваме към Слънчевото Събитие, каквото и да е то, толкова по-висока става енергията. Затова, да, ние ще виждаме как хората полудяват и извършват налудничави постъпки. Те повече няма да могат да скриват своите програми и своята същност. Това очаква всеки човек.

Каква е могла да бъде причината за необходимост от катаклизъм?

К.Г.: Обясниха ми, че Земята преминава през процес на Възнесение, който се придружава от различни изменения и процедури. Лемурия потънала, макар че лемурийците не са направили нищо, за да провокират такова събитие. Казвали са ми, че във всеки цикъл стават всякакви катастрофални събития. Това е като нарастваща болка, през която преминава Земята, а не че планетата се опитва да се изчисти от нас. Тя просто преминава през този процес. И понеже сега, в края на епохата, Земята отново преминава през аналогичен процес, следва да се очакват подобни катастрофи - земетресения, цунами и пр. Но всичко това не е насочено против човешките същества, планетата не се опитва да ги разруши. Просто тя преминава през този процес, а ние имаме късмета да сме на планетата сега.

Д.У.: Когато идва цунами, не е задължително да седим и да чакаме неизбежната смърт, като квачка върху яйцата. Сигурно има някакъв вид космическо спасение.

К.Г.: Да, и освен това не е задължително да е всемирно цунами. Може би бурята ще се ограничи до отделни региони. Т.е. в различни региони може да се случват различни неща.

К.Г.: Тир-Еър показваше, че когато Земята преминава през трансформация, се появяват супервулкани, вулканичната дейност се усилва. Нараства броят на земетресенията. Бурите стават по-енергизирани. Всичко това се “връзва” с това, което става в края на циклите.

Д.У.: Може ли да прави такива неща и слънчево изригване? Може ли в края на слънчев цикъл в Тихия океан едновременно да изригне супервулкан и да възникне цунами?

К.Г.: О, да… Ще стане не само изпускане на плазма от Слънцето. Ще се изпускат огромни електромагнитни вълни. Когато те достигнат Земята, те ще взаимодействат с електромагнетизма на планетата и нещо ще започне да се случва. Ще започнат измествания на земната кора, земетресения, изригвания на вулкани... Земята ще се върти в космическите енергии като динамо, цялата енергия ще влиза в земята.

Д.У.: Иска ми се да завърша този епизод с фрагмент от забележителни научни данни. На археолозите е добре известно, че когато намират човешки останки на възраст над 50.000 години, до тях не се намират никакви религиозни церемониални обекти, тогава не е имало и никакви напреднали инструменти. След това, преди 50.000 години става нещо и археолозите признават това. Това се случва спонтанно по целия свят, преди 50.000 години. Хората започват да демонстрират религиозно поведение. Възниква изкуство, появяват се по-сложни оръдия на труда. По-добро облекло, по-сложно оръжие. Приблизително преди 50.000 години, с всеки обитател на Земята се е случило нещо грандиозно.

К.Г.: Расширило се е полето на съзнанието. Изведнъж сме получили достъп до абсолютно нов спектър на съзнанието. Когато се изкачвате в плътностите, това основно се изразява в повишаване на съзнанието. Т.е. благодарение на слънчевото изригване хората са получили колосално разширяване на съзнанието.

И ние получаваме все по-високи и по-високи дози от тази космическа енергия. Нашата планета и Слънчевата система се къпят в тази енергия в момента.

В образите, които ми показаха, Земята се въртеше в тази енергия и приличаше на динамо. И енергията навлизаше в Земята през полюсите. Това причиняваше масивни високо енергийни бури като тези, на които сме свидетели, както и земетресения.

ДУ: Според някои хора тези урагани са изкуствено причинени от  високо честотната система ХААРП и не са естествени явления, а са опити на престъпните групировки да колабират американската икономика. Какво мислиш за това?

КГ: Тези бури не са породени от тези технологии, но движението им бива управлявано. Престъпните групировки притежават сателитни системи, които изстрелват струва ми се това, което наричат мазери – микровълнови лазери, фокусирани микровълни в океана, близо до възвикналата буря, за да затоплят океанската вода. И това кара бурята да се движи в посока на затоплената вода, при което до известна степен могат да насочват движението на бурята.

ДУ: Мислиш ли, че ако имаме повече катастрофи като тези урагани и всички трябва да преминем през такива преживявания, това по някакъв начин ще отвори повече възможности за Аншар да установяват открит контакт?

КГ: Не зная това, но когато говорих за последно с Тиър-Ер, когато той ми показваше всички тези изображения, бях малко озадачен защо тези неща биват позволени да се случват. И Тиър-Ер ми каза, че докато тези неща се случват, това създава възможности на хората да бъдат в помощ на другите. И това бе единственото обяснение, което получих. Никой не ми каза нищо повече по този въпрос.

Те ми съобщиха също така, че нашата планета е живо същество. Болшинството хора, които гледат това предаване, ще знаят точно какво имам предвид относно Гая. В момента Гая преминава през едно Възнесение. Тя завършва последния си преход към четвърто ниво на плътност.

А ние сме нещо като бълхите върху куче, едно куче, което преминава през Възнесение, и ние сме се случили да бъдем върху това куче. Ние яздим една планета. Ние също така сме на гребена на една вълна на Възнесение, през което преминава нашата планета.

ДУ: Хм.

КГ: Симптомите на тази промяна ще бъдат земетресения, които ще причинят цунамита, вулканични изригвания и други подобни неща. Това е просто естествена част от метаморфозата.

ДУ: Колко разрушителни мислиш, че ще бъдат тези промени на Земята преди слънчевото изригване?

КГ: Мисля, че ще бъдат твърде разрушителни. Те определено ще привлекат вниманието ни, точно както тези последни урагани, които бяха по-силни от познатите ни от преди. Мисля, че ние просто ще свикнем да виждаме повече такива неща като земетресения. Те могат да се превърнат в нещо като норма.

ДУ: Мислиш ли, че докато преминаваме през тези смущаващи преживявания, хората ще имат повече духовни контакти, повече достъп, повече телепатия и други паранормални събития?

КГ: Да. И както ми го обясниха, тези събития ще бъдат катализатори, които ще ни тласнат още повече към нашите крайности. В момента виждаме как отрицателно настроени хора се привличат взаимно в отрицателно ориентирани групи. Положително настроените също започват да се организират. И това ще се случва във все по-големи мащаби.

Така че това, което се случва, е нещо много положително. То форсира процеса на Възнесение. И ако наистина ще настъпи едно тройно разделение, може би това как реагираме емоционално и енергийно на тези земни промени ще определи в коя крайност ще се насочим.

ДУ: И сега това зависи от нас. Ние сме тези, които трябва да насочим този процес.

КГ: Ние сме тези, които сме очаквали (да ни спасят).

ДУ: Да, наистина. Е, добре. Благодаря ти, Кори, за цялата тази информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар