Звездни Цивилизации

понеделник, 1 януари 2018 г.

В най-близко бъдеще хората ще престанат да носят документи, вкл. паспорти, понеже ще ги идентифицират по външността имВ РФ гласуваха закон, даващ право на банките да снемат всякакви биометрични данни от клиентите си, и да им издават биометрични електронни документи за самоличност, които ще се признават от държавните органи.
«Днес имате паспорт, лична карта и т.н. но е много близо времето, когато няма да е нужно да носите със себе си, никакви документи, понеже всеки човек, сам за себе си, ще е ходещ смо-идентификатор» – заяви първият зам. Председател на руската Сбербанка, Лев Азис, на международната конференция за анализ на данните, машинното обучение и изкуствения интелект „Sberbank Data Science Day“, провеждаща се, преди да се приеме от Държавната дума, на второ четене, проекта на Федералния закон за биометрията № 157752–7 «За внасяне на изменения в различни законодателни актове на Руската Федерация», за създаване на механизъм за интерактивна дистанционна аутентификация и идентификация на клиентите, на Банките.
(Това вече е реализирано в Китай, където милиони камери следят хората и по лицата и походките им, непрестанно установават и фиксират личността на всеки един.)«Сбербанк счита, че в най-близко бъдеще хората ще престанат да носят документи, вкл. паспорти, понеже ще ги идентифицират по външността им», – приключи Азис.


Така, лихварите, завзели властта в държавата, вече диктват условията си, на хората.

 И това не е случайно. В «Концепцията за развитие на информационното общество в Русия», приета още в 1999 г., тази «политика» е била предварително предвидена:

«В началния етап на създаване на социално значимите информационно-комуникационни системи и комплекси (в сферата на трудоустройството, образованието, здравеопазването, социалното обсигуряване и др.) държавата поема основните разходи, но после ще се оттегли от пазара.

Процесът на прехода на Русия към информационното общество, трябва да е тесно свързан с развитието на световното информационно общество. Трябва да се осигури активното участие на Русия... в реализацията на международните проекти и програми за информатизация, в сътрудничество с международните организации».

 А какво е това «информационно общество»? Това е глобално цифрово общество, в което идеолозите на глобализма призовават всичките жители на планетата, в желязната клетка на електрония концлагер, където ще има «Комфорт» и «безопасност» за всеки.
В зависимост от социалния статус на «биообекта» (т.е. човека) клетката (като начало) може да е и позлатена, но скоро ще се превърне в запечатан ламаринен ковчег.

 Конференцията Sberbank Data Science Day събра повече от 2000 участници. Докладчици бяха световно известният учен Нейт Кушман, главен изследовател в Microsoft Research и преподавател в Массачусетского технологического института; Александър Тужилин, професор в Ню Йоркски университет и ръководител на лабораторията за изкусствен интеллект, на «Сбербанк»; Евгений Бурнаев, професор в Сколковския институт за наука и технологии, и други.

 В изказванията им се повдигаха въпроси за... внедряване на технологии, за дистанционно разпознаване на обекти (т.е. на хората).

 Тук специално трябва да споменем заявленията на изследователите, че в най-близко бъдеще ще могат да бъдат разпознавани всички движения на човека, вкл. израженията на лицето му...Освенцим и Бухенвалд изобщо няма да могат да се сравняват с електронния концлагер от XXI век.

 Сред византийските ръкописи на Ватиканската библиотека е открит ръкопис от началото на ХV век. Това е записан разговор на монаха Василий с неговия духовен отец. По всичко личи, че блаженият Старец е бил избран съсъд за благодатта Божия, един от най великите подвижници (т.е. живеещи в подвиг) на своето време.

 Удивително е, как описва Стареца времената на тиранията на антихриста (т.е. времето, което днес ни предстои):

«Всеки човек ще е под наблюдение. Всяко дело, дума и даже – душевна промяна, ще е под непрестаннен надзор и наказание, така че, човек ще се отучи и да мисли, от страх, да не се отрази на лицето му нещо, несъвместимо с властта на Световния Владетел (Антихрист)... Само на приелите на себе си знака на звяра, т.е. на сатаната, ще им е позволено /до време/ да съществуват, макар и в най-робски и низши условия, в крайна нищета и погазване на човешкото им достоинство, дадено на човека, от нееговия Творц. Всичко ще бъде направено, та Името Христово напълно да се изтръгне от човешките сърца. И наистина ще настъпи адско царство на земята. Божиите хора ще останат съвсем малко...»

 Строителството на адското царство на на земята, за което говори прозорливият Старец, ще бъде завършено много скоро. То вече е в решаващата фаза. Много, много жалко е, че мнозинството хора, в т.ч. православни, не искат да видят това.

Хората се и замислят, че цифровата идентификация на личността е ключева част от този процес. Внедряваната сега от Централната Банка на Русия, система за биометрическа идентификация на подпечатаните със зловещия знак, с «името на звяра», е нов етап от всеобщия световен процес, за превръщане на висшето творение Божие, - човека, в грубо управляем придатък към действащата автоматична система.

 И за никакви конституционни права и свободи няма може да се говори, когато «човекът ще стане ходещ само-идентификатор»!? За никакво възраждане на националното самосъзнание, за никакъв суверенитет на държавата и личността, и за никаква борба с ювеналните и содомистки прояви?..

 Ето за какво трябва да се замислят днес всички и всеки. Както правилно е казал отец Александър Шумски, «на първи план излиза непосредствената борба на доброто със злото, на Христа с Антихриста, и това вече не се маскира с никакви идеологии и политика», както беше в предишните времена.

 Биометричните технологии са технологии на антихриста. Внедряването им е богоборчески певрат, по-страшен, от февруарския и октомврийския преврати 1917 година в Русия.

 Категоричният отказ от участие в нагло прокарваната от банкерите-лихвари, антинародна система за електроннен концлагер, е въпрос на съвест, за всеки гражданин. В противен случай ще настъпи адското царство на земята, за което предсказвал великият византийски старец. Русия трябва да издържи. Тя е длъжна е да издържи. Без Русия /пазителката на Светото Православие/ съществуването на човечеството и на земния свят, ще изгуби смисъл в очите Божии.

източник - http://grigorsimov.blog.bg/politika/2018/01/01/antihristiianskiiat-prevrat-v-rusiia-prorochestvata-na-vizan.1585998

Няма коментари:

Публикуване на коментар