Звездни Цивилизации

петък, 12 февруари 2016 г.

АДСКОТО РАНЧО НА КАРАКОНДЖОЛИТЕ


Става дума за неголямо животновъдно ранчо –всичко на всичко 480 акра, на изток от щата Юта, вбасейна на река Уинт. То отдавна има славата нанай-загадъчното място в Америка. Още индианцитеот племето Юта, населявали някога този район, са казвали, че именно тук е населено с караконджоли, и са се страхували да построят на това мястосвоите вигвами.

ЧОВЕКООБРАЗНА ФИГУРА ПОМАХАЛА ЗАПОЗДРАВ НА МАЛКИЯ ШЕРМАН

Когато през 1995 година съпрузите Шерман, Гуен и Тери, станали притежатели на този участък земя и всички постройкив него, Гуен веднага заподозряла и усетила, че тук иманещо нередно. Дотогава този чифлик седем години бил необитаем. И никой от този окръг нито веднъж не пожелал дахвърли око на този чифлик.

Скоро след като купили ранчото, Шерман станали свидетелина появата на НЛО. А с времето станало ясно, че летящитечинии тук са обичайно явление. Във всички цветове иконфигурации, над ранчото постоянно се появяват летящитриъгълници, сребристи дискове, подобни на цигари апарати. Но де да беше само НЛО. С настъпването на сумрака потъмното небе започват да се разхождат странни огнени стрели, а мъртвосини или червени лъчи от неизвестен източникизведнъж започват да преследват закъснял автомобил попътя.

Веднъж Тери, връщайки се у дома с малкия си син, видялв нивата си на около 400 ярда от себе си огромна машина снеясни очертания, която сякаш се колебаела в здрача на настъпващатавечер. Той като омагьосан се взирал в това зрелищеи изведнъж съвършено ясно различил как от този загадъченапарат се появила човекообразна фигура с исполинскиразмери. Тази фигура спряла до него. Момченцето радостноизвикало и замахало с ръце към великана и тогава сеслучило чудо – той отговорил с жест на тези поздрави. Следтова точно над тази огромна машина във вече потъмнялотонебе се появил ярък светлинен кръг, превърнал се в подобиена гигантски отвор и странната машина, беззвучно издигайкисе от нивата, бавно се потопила в грандиозния небесен тунели… се разделила с г-н Тери.

ХОРА И ЖИВОТНИ ИЗПАДАЛИ В ДИВАИСТЕРИЯ

Всички членове на семейство Шерман десетки пъти наблюдавалиоранжеви кръгове, които се появявали в западнатачаст на небосвода на едно и също място. Веднъж вечертаТери погледнал в такъв един кръг и му се сторило, че виждадруго небе – оранжевият кръг изглеждал така, сякаш се отворилпрозорец и през него се виждал истински ден, а товабило през нощта.

В околностите на ранчото от време на време настъпваланякаква гнетяща тишина, въздухът ставал толкова гъст, чеможел да се напипа с ръка, дори започвал да трепти. Хоратабили обхванати от усещането за някаква опасност, която сенадигала отвсякъде. Неразбираемата тревога прераствала вчувство на остър страх, преминаващ в див ужас. Те се хвърлялина земята, покривайки глава с ръцете си и, запушвайкиушите си, издавали вопли. Диво безпокойство обхващало иживотните, и домашните птици – кучетата, кравите се скривалив колибите си и отчаяно виели и мучали. Кокошките игъските се покатервали върху курника и вдигали страшна врява. И когато стопаните стигали почти до истерия, всичко внезапноотминавало.

В околностите на ранчото се срещали неестествени видовезверове и невиждани в тези краища птици. Неведнъж хоратаса виждали грамадни вълци с дълга сива козина. Тестреляли по тях, но изстрелите не ги засягали.

Неестествени и неразбираеми неща се случвали и с домашнитеживотни. За година и половина в стопанството наШерманови загинали при странни обстоятелства 14 животни. Веднъж една крава била намерена мъртва пет минути следкато синът на Шерман я видял жива.

РОБЪРТ БИГЕЛОУ КОЛЕКЦИОНИРА ТАЙНСТВЕНОТО

Семейство Шерман започнали да обмислят да продадатзлополучното ранчо. Само че не се намирали хора, които даго купят.

Но за това ранчо научил Робърт Бигелоу. Името на тозичовек винаги било заобиколено от тайнствена завеса – никойне знаел как той се е сдобил със своето състояние. Едни казвали, че е от семейство на чайни фабриканти. Други твърдят, че в основата на богатството му стои търговията с недвижимиимоти в Лас Вегас. Трети пък му приписват тясна връзка сНАСА, ЦРУ и секретните правителствени служби.

Неговият интерес към паранормалното станал още по-силен, когато умрял синът му. Това събитие така го потресло, чеот този момент нататък той използвал всички свои сили и капитали, за да разгадае невидимата връзка между този свят изадгробния живот и другите светове, ако има такива. Той сестремял, ако е възможно, да проникне в тези други светове.

Американските вестници писали за Робърт Бигелоу, чепреди няколко години обявил награда от 50 милиона долара, която бил готов да връчи на този, който построи петместенкосмически кораб, способен редовно да прави курсовемежду Земята и Луната. Много шум предизвикал и проектътму да открие през 2015 година хотел за космически туристив околоземна орбита.

ИЗВЪНЗЕМНИТЕ СИ ИГРАЕЛИ НА КОТКАИ МИШКА С ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Бигелоу предложил на Шерман само 200 хиляди долараза тяхното ранчо. Обаче сделката била сключена бързо, защотообърканите фермери приели предложението му катоманна небесна. Набързо събрали покъщнината и си отишли.

Купувайки имението, Бигелоу го превърнал в център заизследвания на аномални явления – организирал постояннодежурство от учени и бивши полицейски офицери, както испециалисти за разследване на сложни случаи. Той поставилтам и прибори и апарати за нощно наблюдение.

След два месеца станало ясно, че учените са попадналив игра на котка и мишка. Ако в момента те наблюдавали севернитепасища, аномалните явления се случвали на юг. Акоследели централните участъци, активността се премествалав района на планините, издигащи се над ранчото. Създавалосе впечатление, че някаква разумна сила е способна да предвидии изпревари действията на хората.

Тази сила сякаш издевателствала над тях, подхвърляйкиим заклани и изкормени тела на крави там, където те наймалкоочаквали.

Тези невидими сили оставяли съвършено неразбираемиследи по снега и земята, необичайни светещи обекти се появявалив най-неподходящото време. Опитите на учените иизследователите да регистрират едни или други образи оттайнствената дейност на неведомите сили оставали напразнии безполезни.

Изследванията на аномални явления се провеждали в Адскоторанчо в продължение на 10 години. Но учените не моглида дадат обяснение за нито един от тайнствените феномени. И тази година научната дейност е временно прекратена.

ВРАТАТА КЪМ ДРУГИЯ СВЯТ НЕ ЕНАПЪЛНО ЗАТВОРЕНА

Една вечер лай на куче подсказал, че нещо се крие вдърветата до крайната постройка на чифлика. Няколко душивзели по една двуцевка и се отправили натам. В клоните надърветата се било оплело някакво странно същество с огромнаглава, около един метър в диаметър. То имало гигантскижълти очи, които, без да мигат, гледали хората.

Хората открили огън по това същество и то рухнало наземята. Те хукнали през храстите и дърветата, мислейки, чеще видят ранено животно, но не намерили нито някакво същество, нито следа от кръв. На следващия ден в ранчото пристигналпрофесионален следотърсач, но и той, оглеждайкиучастъка, не открил нищо, освен една следа. Това било отпечатък, запазен на снега, много голям, с три пръста, с остринокти. Той много напомнял следа от динозавъра, който биливиждали само на филм. Двама от членовете на групата вранчото, Джим и Майк, давали нощна стража на края настръмен наклон над пасището. Около 2, 30 часа през нощтате забелязали мъждива светлина над земята. С мощния бинокълза нощно виждане успели да разгледат нещо като тунелс диаметър 1, 2 метра. А в този тунел видели черно същество, подобно на човек. Когато “хуманоидът” изпълзял от светещиятунел, проходът към другия свят започнал да се стесняваи изчезнал. След почти десетгодишна работа станалоясно, че изследванията, провеждани на Адското ранчо, стигналидо задънена улица. През 2007 година те били временнопрекратени. Сега зад вратата с надпис “Стойте по-далече”се намира само наетата от Бигелоу охрана. Но оранжеватасветлина, издигаща се над хълмовете, показва, че “вратата”към другите светове продължава да се отваря, допускайки внашия свят невидими същества…Всички са на мнение, чеБигелоу няма да се откаже от започнатото. Той винаги довеждалвсичко докрай. Вероятно прави нови планове заатака към чуждите светове…

Няма коментари:

Публикуване на коментар