Звездни Цивилизации

събота, 13 февруари 2016 г.

Цивилизацията   на  лемурийците
За  да   не  би   тази  техническа   информация,  която  ще  ви дадем  относно  културата   на  лемурианите   да  ви   внуши,  че   те   водеха  безличен  живот,   аз  искам  да  ви  уверя,   че  техният   живот  беше  действително  изпълнен  с  хармонична  любов,  разширени  семейни  връзки, взаимоотношения  с  животни,  изклчително  изкуство  и  музикално  изразяване  и  забавления. Те  живееха  хиляди  години  без   болки  и  страдания,  докато  някои  от   тях  деградираха  в   плътна   физическа  форма.  Лемурианите  водеха  радостен  и  творчески  живот - живот,  който  днес  хората  биха  нарекли  рай.  Това  е  този  начин  на  съществуване,   към  който  пробуденият   човешки  вид  сега  се  приближава  със  сърдечен  копнеж.
Земята - планетата   Шоун.
Както  по -рано  споменах,  ерата  на  Иананиите  и  Логосите    дойде   и   си  отмина   много  отдавна.  След   това   имаше   физикоетерни    същества,   които  пристигнаха  от   различни  небесни  светове, като   Венера,   в  плътността  на  красивата   физико - етерна   планета   Шоун,   която  сега  е  по - плътната   физическа   планета,   наречена  Земя.  В  тази   започваща  колонизация  много   от  тези     по  висшите     същества    дойдоха   да  управляват   Земята   и  да   установят   цивилицазия.   Накрая   планетата  беше   разделена   на  много   различни   провинции,   като   Ундул,     Ур   и  Посейдон.   Тези   провинции   бяха   част   от  една   единствена   Земна   маса  без   разделение  от  големи   океани.  Всяка   една  от  тези   области  съдържаше     уникални   нива   на  възвишени   мисли   в  специални   области,    така   че  всяко   същество   да   изпълнява   определени   задължения   и  специалности   на   високо  ниво   на  компетентност.  Понеже  тези   същества   притежаваха   физико - етерни  тела,   те   се   свързаха   по   телепатичен   път -    не   с     глас,   както   това   прави   днес    човечеството.  Както   вие   може  би   знаете,   телепатията   е  един   език   на   мисловна   честота,  който   използва  различни  компоненти   от  цвят,   светлина   и  звук  и  е  на  основата   на   енергия,   която   ние   наричаме   езика   на   кристалния  огън.
Важно  е  да  се  разбере,   че   всички  същества  бяха  еднакви   в  своите  телепатични   способности,  тъй  като  не  всяко   от  тях   притежаваше   същата   духовна   честота  или  ниво  на   знание.   Точно  както   човечеството   днес  има   различни   нива  на  умствено   развитие - бавно, методично,   будно  високо  специализирано  или  гениално   и  тези   същества  бяха  уникални,   Всеки  ум,   където  и   да   съществува   на   Земята,   може  да  учи  и  се  разширява  до  все  по - високо  съзнание.  Така   и  по   времето   на  Лемурия   дори  и  по - висшите   същества   все   още  имаха  много  нива   за  продължаващо  израстване   и  възможности   за  учение.  Поради   това  те  създадоха   специализирани   храмове  на  интелигетност,   за  да  приспособят  тези  различия.
Разгоряйки   ум   с  ум,  лемурианите   имаха   силата  да   създадат  формули   с   различна   умствена   честота,  която  можеше незабавно   да  превърне  мислите    във   физическа   форма,   и  така   създадоха   грандиозна   цивилизация   на   кристали.   Учудващо,  както  би  могло   това   днес  да  изглежда,  като  използваха  силата    на   своите   умове,   в  унисон,   те   създадоха   сгради,  училища,   жилища  и  други  чудесни  забележителни   места.   И  все  пак  всеки   лемурианин  притежаваше  свое  собствено  ниво   на   съзнание   и  познание. По - високо  упълномощени  лемуриани   имаха    способността   да   мислят   в   унисон.   Те    се   събираха   в  един  кръг,  като  проектираха  умствено  един   златен  пояс   от  по  високи   честоти   докато  техният  кодиран   проект   се  превръщаше   във   форма.   Моделирайки  и  съгласувайки  мислите   си  заедно,   за  да   създадат   вибрационна   степен  на   честота,  превишаваща   нивото,  където  техните  физикоетерни  тела  се  намираха,  те  можеха  да  отворят  залите  на  свещено  знание  в  техните  по - раншни  етерни  светове.  Когато  техните  мисли  се  свързаха,  тази  сила   създаваше  кръг   или  сферичен  пояс  от  течащо  електричество,  което  можеше  да  проникне  дълбоко  през  универсалните  магнитни  полета,  и  тогава  да   достигнат  знанието.   След  това  тези   факти  ще  бъдат  пренесени  обратно  до  тях  и  техните  умове  щяха  да  втвърдят  честотата  на  мислите   или  в  един  кристал,  или  грозд  от  кристали,  или   композиция  от  кристали.
Веднъж  информацията  поставена  вътре  в  стените   на   кристала,   тя  оставаше  там,  докато  силата  се  активира  и   информацията   се   освободи.  Някои  от  вас  сега  си  спомнят   онези  времена  и  копнеят  отново  да  си  възвърнат   тези  сили.  Но  сила  без   любов  става  опасна,  както  можете  да  видите  съвсем  драматично  проявена   днес  на   планетата   Земя.
Храмове  на  небесната   дъга  за  лечение. За   лемурианите  трябваше  да  бъдат   създадени   специални  системи,   за  да    се  поддържа  необходимото  ниво  на  светлинна    честота,  така  че  те  да  могат  да  останат  въплътени  в   едно  материално  или  физическо   измерение. Те  бяха  наречени   Храмове   на  Дъгата  за  лечение  и  притежаваха  стабилизатори    на  аурата.  Това   им  помагаше   да  останат   в  етерно   състояние   или   им  помагаше   да  поддържат   своите   физико - етерни  тела  стабилни.   За  разлика  от   хората   днес,  техните  тела  трябваше   да  поддържат   високо   ниво   на  светлинна  енергия,  за   да  останат  балансирани,   докато   са   в  по - ниския  план  на  плътност.
Тези     Храмове   на    Дъгата  бяха  около  12 метра   високи   с  пирамидално  оформени  покриви.  Под  тези   високи  части   имаше  една   кръгообразна  основа,  която   имаше    4,5 метрови   многостенни   кристали,  разрязани,   изсечени   и   инкрустирани   в   12  големи   триъгълника,   и  всеки   триъгълник   съдържащ   своя  собствена   цветна   вибрация.   Макар   и  разделени   на    12  части,   те  всички  образуваха   един  концентричен  кръг,   позволяващ  променящи   се   връзки   вътре   в   кристалите.   Всеки   един  от   12 - те   триъгълни   кристала   можеше   да  бъде   разчупен    на    144 000   различни   комбинации   на  лечителни   формули.   Така  всъщтност   всеки  от  12 - те  големи  оригинални  кристали   съдържаше  144 000  различни   формули,   за  да  произвежда   светлина,  цвят  и   звук   за    лечение.
Пазителите   на   Храма   на   Дъгата,   или  лечители,  трябваше  да  разбират  всеки  тези   144  000  композиции   или  разновидности   от   високи   енергийни  модели,   за   да  извършват   своята   работа.   Когато   лемурианите   идваха   при  лечители   в    Храма   на   Дъгата  за  лечебни  процедури,  лечителите   трябваше   да   използват   своите  телепатични  способности,  за  да  разчетат   потока   на  енергия   от  светлинните   аурични   полета   на   своите  пациенти  и  така   да  определят  какви   нива   на   лечение  ще  бъдат  необходими.
След   разчитане  на  личното  аурично   светлинно   поле,  те   трябваше   да   въведат   индивида   в   лекуващия  кръг.   В   средата  на  залата  за  лечение   имаше   един   солиден   алабастърен  куб,   на   който   лицето /  пациентът /   щеше   да  бъде  поставено.   Лечителите   щяха  да  изберат  точната   комбинация  от  кристали,  за   да  бъдат  задействани   телепатично.   И  веднага   един  калейдоскоп  от  невероятни  цветове  щеше  да  отрази  красиви   мелодични  звуци  и   вплетени   струи   от  течаща   светлина.  Тази  поредица   от  музикални  тонове  създаваше  една   симфония,  която  се  свързваше   с  цветните  потоци,  за  да  залеят  стаята.   Тази  преплитаща  се  комбинация  от  цвят  и  звук  заедно  създаваше   една  вибрационна  честота,  която  усилваше  енергийните   полета    на  индивида,   който  лежеше   на   ала - бастровия  куб.  Тогава  тялото  получаваше  моделите  на  енергийните  тонове,  за  да  бъде  реенергизирано  в  по - голяма  честота  на  етерна  светлина,  която  щеше  да  подмлади  всеки  низко  вибриращ  орган  обратно  към  състояние  на  баланс.

Няма коментари:

Публикуване на коментар