Звездни Цивилизации

понеделник, 1 февруари 2016 г.

РептилиТук  отново   припомням   твърденията   на   офицера   по  сигурността   на   подземната   военна   база      в     Дълси,   Томас    Едуин   Кастело.   Извънземните    знаят  как   да   отделят  биоплазменото  от   физическото   тяло,   за   да  поставят  в   човешкото  тяло  жизнената   матрица   на   рептилска   или   друга   същтност,   след  като   са  отстранили   душевната   жизнена   матрица   на   човека.
Хибридите -   отвън  и  отвътре   са  хора,  но  същтността   им  е   на  Влечугоподобен.  Те  изглеждат   като  човеци,   но  действията  им   са   рептилски      и   подчинени   на    колективното   им  съзнание.  Много   от     тях   са   на   ключови   позиции   в   съвременното   ни  общество.  Заповедите   и   последствията   от   решенията   им  са  пагубни   за    истинските    хора.  Дори   не   винаги   очите   им  да   стават   с  вертикална /  рептилска /  зеница  с  невъоръжено   око   можем  да   видим,   че  това   са   изроди  лишени  от   човешка  толина,  налагащи   световно  нещастие   на  приспаното   човечество.
Първите  извънземни   дошли  тук,  не  приличали  на  английската    кралица.  Те  приличали   на   човекоподобни   гущери   и   се  кръстосвали  с  древните   хора  /   намесили  се   в  ДНК /.  Даже   при  кръстоската  рептила  в  тях  не  е  изчезнал  напълно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар