Звездни Цивилизации

петък, 12 февруари 2016 г.

Планът    Ран - Ът


Това  е   практическият   много    тъжен   план,   по  който   се  провежда   разорението    на   България   от   всички   правителства   от    1990 г. до   днес.  Българинът   трябва   да   се  запознае   с   този   фундаментален    документ,   за   да  разбере    света  около   себе   си  и  епохата,   в  която   живее.   Той   е  изработен   по  поръчка   на  превратаджиите   от  10  ноември   1989 г.,   от  Националната   търговска   камера    на   САЩ ,   в  тайна   от  целия   български   народ.   Още  през  март - август  1990 г.   с  този  документ   са  предопределени   всички  бъдещи  процеси   в  икономическия   и  обществения   живот   в  България.   От  самото  начало  ,,новите  управници  са  знаели   всичко,  което    ще  последва.  Това   е  най - стриктно   спазвания   документ   в   България  от  1990 г.   до   днес.  През  месец   август   1990 г.,   в  България,   по   време   на  второто   правителство   на   Андрей   Луканов,  пристига  екип  от  34  души,  специалисти   от   американската   Фондация   на  Националната   камера   при   свободния   конгрес   на   Търговската   палата  на  САЩ,  начело   с  президента    й    д- р  Ричард   Ран  и  вицепрезидента  й   д - р  Роналд   Ът.  Делегацията  от  САЩ  е   водена  от  сенатора  Пол  Уорик,  като  повечето  от  делегатите   са  членове  на  Републиканската   партия.  Делегацията   е  приета   от   президента   на  републиката  ни  Желю  Желев.  Задачата    на   американската  делегация  е  да   разработи  всестранен  план   за  прехода   на   България  от  централно  -  планова /  сциалистическа /  към   пазарна /  капиталистическа / икономика.  Към  34 - те  американски  специалисти,  се  присъединява   и  екип  от  29   души  български  специалисти.   Заедно  подготвят  план  - програма   за  прехода   на  България   към  демократичен  капитализъм,   известен   повече   като   плана  ,, Ран - Ът,   по   името  на   Ричард   Ран   и  Роналд  Ът.  Ричард  Ран  е  завършил  пристижни  американски  университети,    със  специалност   икономика.  Дълго  време  е   работил  и  по  висшите   етажи   на   американската   администрация.  Роналд   Ът   работил   е   като   директор  по   приватизацията   в  службата   за   управление   при   правителството   на   Роналд   Рейгън.  Има  докторат  от  Университета    в   Индиана  и  е  баклавър  от   Универсситета   в   Пенсилвания.  Много  информация   дава  журналистът   Георги   Тамбуев   автор  на  ,,Власт,  облечена  в  корупция.
Програмата   на  второто   правителство     на   Андрей   Луканов  е  аналог   на  плана     на Ран   и   Ът,  Ако   човек   си  направи   труда  да  ги  съпостави,   ще  установи,   че  единият    документ  е  оригинал,   а  другият  -  копие.  Още  във  встъпителната   част  на  програмата  се   казва.

,,  По  подобие  на  повечето    си   съседи,   България   е  избрала  пътя   на   демократичния   капитализъм  и  е  направила  редица   важни   стъпки  в  тази  посока,  но  има  да  се  направят   още  много  и  много  неща.  Признавайки  този  факт,  новото  правотелство   на  България    се  обърна  към  своя  значителен  опит  в  подпомагането  на  стратегиите  за  растеж  в  условията   на   свободна  пазарна  икономика  в  развиващите  се  страни.  Фондацията  се  отзовава  на  повика  и  събра  екип  от  американски  експерти  от  деловите  и академичните  среди,  който  да  разработи  всестранен  план  за  насочване  на  България  към  пазарна  икономика.
Екипът  посети  България  в  края    на  август  1990 г.  и  се  срещна  с  българските  си  партньори   за    оценка  на  положението  и  определяне  на  най - подходящия  курс  на  дейност.  Настоящият  доклад  е  кулминация  на  положените  от  тях  усилия. Както  повелява  Правилникът  на ВНС,  програмата  на  правителството  се   обсъжда  на съвместно   заседание  на    МВФ  Мишел  Камдесю.  При  представянето  й  в пленарната  зала  Андрей  Луканов  заявява.

,, Трябва  да     подчертая,  че  програмата   съдържа  реционални  елементи  и  от  двете  платформи  / на  БСП  и  СДС /,  както  и съгласуването  между  двете  основни   политически  сили  идеи   в  периода  пред  и  след  изборите .

Това  ясно  потвърждава  конспиративния  факт,  че  и ,, сини  и ,, червени  са  работили  заедно  с  екипа  на  Националната  камера   на  САЩ,  и  то  в  пълен  ущърб  на  България.
Георги  Тамбуев  пише  на стр. 261  в  книгата   си ,, Власт,  облечена  в  корупция,  че   четенето  на  поверителната   част   от  плана   е  равносилно  на  прочит  на  откровението  на   Йоан,   нещо  като  предсказанията  на  Носрадамус   за   Апокалипсиса.

Тези  редове  очевидно  не  могат  да  бъдат  написани  от  хора,  които  имат  отговорност   към  народа  и  родината  ни.  Това  са  по - скоро  някакви  мрачни  ангели  на  бездната.  Цялостния  прочит  внушава  усещането,   че  народът  сам  ще  си  сложи  въжето  на  шията. Очаква  го  невиждан  глад.  Все по - трудно  ще  се намира  храна.  На  пазара   ще  се  появят  ментета  от  всякакъв   калибър.  Най -  уязвимата   част  от  населението  -  децата  и  възрастните,   ще  получават  тежки  увреждания  от  системното  недохранване.  Непрекъснато  ще  се  разтваря  ножицата  между  цените  на  стоките  и  заплатите.  Цените  ще  гонят  европейските  стандарти,   а  заплатите  ще  кретат  подир  тях  с  патериците  на  жалките  увеличения.  Покупателната  способност  на  населението  неспирно  ще  спада  и  ще  стигне  до  нивото,  нужно   само  за  биологичното  оцеляване.  Ще  се  появи  безработица.  Предвижда  се  нивото  й  да достигне  около   1 000  000  души.

Най - квалифицираните  млади  българи  ще  напуснат  страната.  Ще  възкръснат  отдавна  забравени  болести.  Особено  силно  ще  избуят  социално  значимите  заболявания  -   психическите,  сърдечно - съдовите,   раковите,  мозъчните.  Демографските  особености  на  населението  ще  усложнят   още  повече  нещата.   Българският  народ,  вместо      да  се  увеличава,  ще  продължи  да  намалява  и  не  е изключено  за  няколко  десетилетия  да  се  впише   в    Червената  книга  на   изчезващите   видове.  Всичко  това  може  да   доведе  до   силни  обществени  сътресения. Затова   те  трябва  да  се  въвеждат  постепенно,  като  се  държи  непрекъснато  сметка  за  прага   на  издръжливостта  на  народа.  Мизерия,  глад,  болести,  нищета  -  това  прокобва  поверителната  част  от  плана  на  Ран  и  Ът.  Да   работиш за   осъществяването  на   този  план  в  името  на  някакво  светло  бъдеще,  е  все  едно  да  станеш  палач  на  собствения  си  народ.

На    117 - а  страница  от  поверителната  част  на  програмата  се  казва,  че  българската  икономика,   в  условията  на  пазарен  принцип  е   предзначена  да  изхранва     само   5 000  000  души.

Сведението  за  5 - те  милиона  души  се  съдържа  и  в  интервю  на   журналиста  Георги  Ифандиев,  взето  от    Милен    Милушев.

Георги  Ифандиев  -    Това  обаче  не  е  толкова  важно,  по - важен  например  за  обществото  е  позабравеният   план  ,,  Ран -  Ът       на      Ричард   Ран   и  Роналд   Ът.  Те  бяха  поканени,  или   по - скоро  бяха   изпратени  на  Андрей  Луканов   в  началото  на   1990 г.  Журналистът   Георги   Тамбуев,   Бог  да  го прости  го написа.  В  продължението    към  плана ,,  Ран -  Ът  от 117  страница  става  дума  за  това ,  че  българската  икономика  е  предзначена  да  изхранва  5 милиона  души.  Още   тогава ,  началото  на  90 - те  години,  се  прогнозира  появата  на  цигари  ментета,  алкохол  менте,  хора,  които    ще  ровят  кофите   за  боклук.  Това  беше  план за  релизация.  Това  е  по - важно  за  коментар  днес,  когато  виждаме  резултатите  от  този  план.

Милен    Милушев  -  ,, Къде  изчезват 3 - те  милиона  българи  според  плана .  Гоним   ли  ги.

Г.  И.  - ,,  Това  аз  не  можах  да  разбера.  Най - вероятно  е  предвидено  разселване  по  света  и  измиране,   стопяване   на  нацията.  Случва  се   в  момента,  нали  го  виждате.

М. М.  -  ,,Собствеността   на  тия  3 милиона  в  чии   ръце  отива.

Г.  И.  -  ,,Собствеността  на   хората   отива  в  други  ръце.  Вижте  как  постепенно   хората   стават   длъжници  на  топлофикация.  Не   случайно  се  пускат  и  масови  банкови  заеми.   Банките  все  още  не  дават  лесно  ипотечни  кредити,  понеже  законът  все  още  защитава  единственото  лично  жилище.  Този   закон  обаче   ще  се  промени  и  скоро  хората  като  не  си  обслужват  кредитите,  ще   започнат  да  остават  и  без  покрив   над  главите  си.  Неслучайно  така  наречените  официални  медии,  съветват  възрастните  хора  с  по - големи  жилища  да  ги  продават.  Какво  следва  от загубването  на  собствеността. Следва  ново  робство.

В ,, белия  свят,  обикновените  хора  работят,  за  да  изплащат.  Цял  живот   са  роби  на  заемите. Световните  концерни  навлизат  навсякъде  /  с  парите /  и  се  договарят  да  заробят  света  икономически.  А  у  нас  все  още  твърде  много  хора  имат  собственост,  апартаменти,  вили  а  това  ги  прави  относително  независими.Няма коментари:

Публикуване на коментар