Звездни Цивилизации

петък, 28 април 2017 г.

Планетата Х се намира зад орбитата на Нептун
До този извод стигнали астрономи от Калифорнийския университет въз основа на проведен анализ на обекти от пояса на Койпер, които се намират отвъд орбитата на Нептун и Плутон.
Учените изследвали орбитите и движението на транснептунови обекти от гледна точка на орбиталния резонанс, в който се движат тези космически тела спрямо десетата планета. Изводът от проучването показва, че Планетата Х, която има маса не по-малко от 10 земни маси, действително се намира някъде зад орбитата на Нептун.

Планетата Х се върти с наклон от 18 до 48 градуса към еклиптиката. Много трудно е тя да бъде засечена с телескоп заради огромните разстояния. Освен това планетата е много тъмна и студена и за да бъде видяна, се изискват много точна настройка и прецизни изчисления.


Всички данни сочат, че откритите големи обекти зад орбитата на Нептун се намират в орбитален резонанс с Планетата Х. Астрономите смятат да продължат търсенето на обекти в пояса на Кайпер, чиято орбита може да потвърди влиянието на тази масивна планета върху тях.

Както се  знае  до нас се доближава звезда  кафяво джудже наречена  Немезис  със седем  планети по голямата   е загадъчната  планета  Х  или още наречена  Нибиру. Тази мини система която ни доближава влачи със себе си огромен рояк от метеорити и астероиди. Тази система все повече и повече ни доближава а гравитационите смущения  в Слънчевата ни система  и на Земята се засилват а катастрофата  е все по близо, затова човечеството още сега трябва да е информирано и подготвено за бъдещите катастрофални събития на  Земята  с  идването  на   кафявото  джудже Немезис и  планетата  Нибиру.

Няма коментари:

Публикуване на коментар