Звездни Цивилизации

понеделник, 23 октомври 2017 г.

 ОБЩУВАНЕ С АНГЕЛ - ХРАНИТЕЛ Установяването на контакт с ангелите е възможно на всяко място и по всяко време, но преди да си изработите навик за общуване с ангела, желателно е да се обръщате към него в спокойна обстановка, където нищо не може да ви разконцентрира.

Последователност на действията:
1.   Намерете поза, в която се чувствате най-удобно – стоейки, седейки или лежейки.
2.   Затворете очи, съединете ръце, дишайте бавно, спокойно и равно, стараейки се максимално да се разхлабите и успокоите.
3.   Изчистете ума си от странични мисли.
4.   Представете си, че се намирате вътре в защитаваща Ви от външните негативни въздействия кристална пирамида /може в заключена сфера, или защитен пашкул/. Страдащите от клаустрофобия  могат да си представят около себе си чисто открито пространство.
5.   Направете 3 дълбоки вдишвания и бавно издишайте, а след това 3 пъти мислено произнесете собственото си име, което едновременно се явява и името на Вашия ангел -.хранител.
6.   Колкото е възможно по-ясно усетете пространството на пирамидата /или другата фигура/, а също така и енергията, която изтича от върха на пирамидата и се влива във Вашето тяло.
7.   Почувствайте как Вашето тяло става леко и  безплътно – до пълното му разтваряне, а душата се пълни с усещането за меко блаженство.
8.   Отново 3 пъти мислено произнесете името на Вашия ангел – хранител /собственото си име/ и го призовете при себе си. В определен момент Вие или ще почувствате до себе си неговото присъствие, или може да видите с вътрешния си взор очертанието на ангела, намиращ се едновременно с Вас в пирамидата. Също така може да усетите излизащата от него топлина и енергия , или да го видите във вид на светещо петно или някаква фигура – ясна или неясна, със или без крила.
9.   Обърнете се със своята молба към него. Той може да Ви отговори веднага или след време. Отговорът на ангела може да получите по време на сън, чрез някакви знаци, под формата на вътрешен глас, произнасящ някакви слова, или под формата на интуитивно усещане, специфичен импулс, който Ви кара да тръгнете нанякъде, или да направите нещо.
10.   Завършвайки разговора, поблагодарете на ангела и се сбогувайте с него.
11.   Направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания като с всяко вдишване все по-отчетливо усетете тялото си и заобикалящия Ви свят.
12.   Отворете очи и разделете ръцете. Процедура по общуване с ангела - хранител е завършена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар