Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

вълната на живота, пролетното бликане, огненият огън на кристалния нуклеус на Гая ...


Има много малко уроци относно вълната на живота, касаещи опита на освобождаването чрез магнитния огън на реактивираното кристално ядро ​​Gaia ...
Кристалното сърце на Земята диша и бие, променяйки вътрешната структура, разширявайки Центъра, позволявайки на Земята да се освободи от силите на компресия и гравитация, които са я поддържали в това състояние, в това уплътняване ... в това измерение.
вълната на живота .., магматичният огън на кристалното ядро ​​се ражда на нивото на стъпалата и тръгва нагоре по краката, веднага щом съществуващите в глезените връзки се отпуснат, изчезнат.
Това може да се тълкува от възприемащия като свежа, лека, повърхностна вълна, издигаща се, внезапно или постепенно, към нейната цел, която е, както знаете, трансцендентността на плътта на нивото на това, което вие назовете първите си две чакри.
Очевидно това може да се възприеме по различни начини: под формата на нетърпение като трепети, като електричество. Важното за етерната вълна е родното място в долния край на тялото ви, което идва, напомням ви, от централното ядро ​​на Земята.
Така че, няма съмнение. Обаче вълната на етер или магнитен огън трябва да дойде и да трансмутира плътта и всичко онова, което е играта на въплъщението и всички илюзии на този свят, вписани в нивото на това, което наричате оцеляване, вписано на нивото на това, което наричате карма и което се отнася изключително, напомням ви, личността.
Следователно вълната на етера, пристигаща в тези първи две чакри, ще работи за освобождението ви от всяка илюзия. Именно в този момент, по време на неговото изкачване и неговото
дифузия към всички ваши илюзорни структури, проявявани от преките ефекти, обявени като Мистичен Брак, Екстази или Интази, или върховно удоволствие.
Това е цялата истина за това, което се живее и се подготвя. Всеки от вас подготвя тази етерна вълна по различни начини. Има променливо време за инсталиране на тази вълна от етер, за да се освободи това, което се нарича водата на Живота.
Вода на живота, възникваща в онова, което преди се наричаше Кундалини. По този начин вие осъзнавате Великото дело, Работата на бялото, обединяващо енергиите, идващи от Небето, и тези, които идват от него
Земята, чрез вашето Същество, през този Храм, след което ви позволява да осъзнаете истинската природа на това кой сте.
===============================


„Вълната на живота“ обозначава определена енергия, изгряваща енергия, идваща от Алсион и от Слънцето, от центъра на Земята, което дава възможност да се възстанови това, което е наречено Тялото на жизнеността, а не да се ампутира качествата, които бяха отнети от поверие много отдавна.
Така вълната на живота възстанови Етера (или етерното тяло) до неговия първоначален произход, в неговата първоначална цялост, връщайки му компонента Огън, Огънят на любовта или сърцето, който беше отстранен и отстранен от архонтите и самият принцип на задържане.

Този Огън е, разбира се, Огънят на любовта (или Огънят на сърцето), тъй като много въплътени същества са живели в равнината на сърдечната чакра. Всъщност вълната на живота представлява особено енергично разпределение, с интензитет, по-висок от енергиите, известни досега, на планетата Земя и в Слънчевата система, от природата, която да накара да изчезнат линиите на хищничество.
Именно тези различни линии на хищничество са създали по-специално илюзията за време, пространство, карма, свободна воля и които са задържали затвора на човечеството, поддържайки го в двойственост и плътност.
Важно е да запомните, че тези линии на сили също присъстват при всяко човешко същество, действащо върху равнината на първите две долни чакри на гръбначния стълб (кокцигеален център и свещен център).
Това конкретно снабдяване с енергия от Alcyone, през сърцето на Слънцето, повишава вибрационната скорост на определени линии от полезни сили, които освобождават човечеството чрез разтваряне на хищните линии.
Той действа директно в енергийните мрежи, които поддържат егрегорите, създавайки вътре и извън всяко същество, което обитава планетата, освобождаване на мрежите, които участват. Разтварянето на тези хищни линии представлява последното лице в лице с отклонена енергия, което прави чакрите и фините тела нефункционални.
В този момент всеки се сблъсква с неговите хищнически линии, които го канят да остави полето свободно за Вълната на живота, за да върши работата вместо неговата егоистична воля. Всъщност, за разлика от ума, Вълната на живота, наричана още Жива светлина или Огнен Игнен, не се противопоставя на Сянката или борбата, която би укрепила, тя просто поглъща, което води до изчезване.
„Вълната на Свръхсъзнанието“, наричана още „жива светлина“ в съвременния духовен жаргон, или спускането на Духа ... се отнася до низходяща енергия, която действа паралелно на вълната на живота.
От Абсолюта тя започна своята работа през 2012 г., за да се спусне до най-съкровените от клетките, задействайки краен механизъм на трансмутация на човешката ДНК, умножавайки нейните направления до 12 ,
По този начин алхимията на Вълната на Живота и Вълната на Свръхмисленето възстанови етерното тяло до своята Истина, към Вечността, способно да подкрепя и получава Тялото на Реалността, същественото Ядро на всяко същество.
Вълната на живота дава колективно освобождение, а също така, до известна степен, това, което се наричаше освободено. По този начин определен брой енграми, присъстващи в тези първи две чакри, са били освободени, трансмутирани или преобразени от самата вълна на живота.
Вълната на живота се обединява във вас и осъзнава брака на небето и земята, на вашето небе и земя. Небето се омъжва за Земята, завършвайки илюзията за това тяло и илюзията за раздяла. Взаимодействието, тъй като наистина е взаимодействие между телуричния ток на Вътрешността, отървавайки се от телурични инверсии, живели в изолационните слоеве на Земята, в Слънчевата система, позволи тази среща в на Вашето Сърце Сърце.
 Тази енергия, тази вибрация, тази циркулация се наричаше и както я изпитахте, издигащи се вълни, които ви правят да живеете и изпитвате друго вибрационно качество на живота, което не е затворено, което се проявява от свободата на енергията, на съзнанието, както и многоизмерната свобода.
Този брак е бил придружен, ако сте били достатъчно чувствителни, сближаването на Марианския канал на вашето тяло. Именно през този Мариански канал (отляво) се появяват Мария и всяко същество на Светлината, както и Вашата Двойна Монадика, но и Вашето Тяло на битие, спуснато от слънцето. Възможното суперпозиция между ефимерното тяло и тялото на Битието се превежда чрез реалното разтваряне на всички енграми, които могат да продължат, свързани с принципа на жизнения огън, и енграмите, свързани с кармичното програмиране, като по този начин завършват, неотменимо, т.е. на понятието карма, на понятието страх и особено на представата за всяко потекло или всяка възможност за поробване в друго съзнание, чрез свободата, сливането на съвестта или общуването на съвестта вътре това триизмерно пространство, както в многоизмерните пространства.


Оттогава, бих казал, определено време, което е функция на вашата собствена вътрешна алхимия, съответстваща на първата и втората чакра, сега позволява да се възприема по ясен и различен начин и това ще бъде все повече и повече, тройно излъчване, съществуващо на нивото от ходилата на краката. Вълната на живота, като цяло, е проникнала на нивото на стъпалото в зона, наречена пролетно бликане.
В този източник, малко по малко, бързо или прогресивно, това разгръщане на вълната на живота беше едновременно в посока на възстановяване, но също така, както видяхте, взе все повече и повече пространство чрез проявлението, възприемането на енергията и вибрацията под краката ви, обгръщайки малко по малко целия крак.
Преди около година се роди втори компонент на Вълната на живота, точно пред петата. Преди малко се появи трети компонент, винаги разположен под стъпалото и по същество интересен корена на пръстите на краката и за предпочитане целия голям пръст, дори и другия пръст.
Както може би знаете, зоната на краката съответства на така наречените рефлекторни зони, в които са включени всички органи на тялото, както и всички енергийни, психологически и духовни функции.
Компонентите, които се появяват под краката ви, са от една страна свързани с кристалното ядро ​​на Земята, което позволява втори път да освободи Елементите, присъстващи в тялото ви, както в този свят
Вторият компонент, появяващ се в задната част на стъпалото в предната зона на петата, съответства точно на компонента, наречен Вода на Земята; това е моментът, когато Водите отгоре и Водите отдолу, Водите на творението се срещат ..
Този втори компонент отключи онова, което сега наричате Свещена женственост. Тази Свещена Женщина, когато активира втората фаза на Вълната на Живота, регулира мъжко-женския дисбаланс, обвързан и наложен от така наречения патриархален елит в рамките на фалшификацията, позволявайки да приключи по някакъв начин до изключителното издигане на жизнения огън, който е само притежание от субекти, наречени архонтики в рамките на тази игра на Илюзията.
След като Свещената Женщина се роди на нивото на краката, след като енергията на Земята и първоначалната Вода съответства, напомням ви на това, което наричате Хайот Ха Кодеш или 4-те конници или стихии и това ние самите предпочитаме да назовем на изток Агни Дева, свързана с изначалния Огън от женска природа, съпътстващ Сътворението.
Следователно възходът на вълната на живота е различен. Особено, тъй като от известно време според твоята работа по самоочистване от светлината на първите две чакри, позволява да се роди трети компонент, който е той, пряко свързан с това, което бих могъл да нарека сместа на Въздух и пожар.
Този компонент на Въздух и Огън на първоначално или архетипно ниво е точно това, което ще ви позволи, заедно с другите два източника на Вълната на Живота, да алхимизирате и четирите Елемента непосредствено под тях. стъпала, но също така и от резонанс, на нивото на главата си, след което показва тялото на Истината, тялото си на Вечността и Битието, съзнателно, наслагвано върху това тяло.
Третият компонент на Животната вълна, свързан с Въздушния елемент и Огнения елемент, е пряко свързан с вашите способности и вашите възможности за многоизмерност, като ви дава възможност да експериментирате, да живеете и да се установите в дома си. многоизмерност, а също и за ограничаване на външните влияния.

След като трите компонента на вълната на живота се появиха, тогава ви се струваше, че енергията е постоянно активна под краката ви, но че вълните, които вие вероятно сте припокривали, както казвате, вълната на живот, са спрели, създавайки това, което бих нарекъл състояние на застой.
Това е, което днес назовавате вашето изчезване или периодично отсъствия. Това се отнася до най-обикновените ви дейности като прекратяване на умствената дейност, възникнало неочаквано и спонтанно.
От това място, на което стоите, позволява да се появи промяна в позицията, което позволява да се преодолеят границите на жизнения огън, свързан с личното хищничество към себе си, към собствената Вечност, защото наистина това не е гледна точка вашето его и вашето егоистично хищничество на вашето собствено тяло на битието, стига дори незначителни конфликти да съществуват в това, което аз нарекох съзнанието на първото и на 2-ра чакра.
Този жизненоважен пожар е причината за всички грешки и обърквания, които могат да се наблюдават, вътре и извън вас, или около вас. Жизненоважният огън неизбежно потапя този, който е под неговия ефект, отново в инверсията, тоест един вид обръщане, завъртане и обръщане на енергия и вибрация, реактивиращи се по фин и същевременно неестествен начин, който е кръстен първата и втората чакра. След това ще се появят редица дисбаланси във физическото тяло, водещи не само до вибрации, появяващи се на някои Врати и Звезди, както би трябвало да се случва нормално, но и до механизми на изключително вирулентен тип топлина, който задейства процес на инверсия, където визиите, явленията за сравнение, явленията на двойствеността ще заемат първо място.

И така, това, което можем да кажем, е, че резултатът от съвкупността на Вълната на живота е позволил или ефективното Освобождение, от момента, в който Изоставянето към Светлината се изживява напълно, напълно и окончателно. Ако това Изоставяне на Светлината, по конкретна причина, свързана със съзнанието на тези две първи чакри, все още присъства, ще се случи следното: Вибралният огън изчезва, заменен от жизнения огън. Преводът не е нито добър, нито лош, тълкуването не може да се направи по отношение на двойствеността. Това е просто това, което се нарича Призначение на вибрациите. (Всеки ще отиде или вибрацията му го носи)

Това вибрационно присвояване отговаря на вашите избори и единственият уникален избор, той беше изяснен вече от много години: страхът или Любовта, Добре дошлито или не домът на Свещената Женщина.
Разрушаването на Свещената женственост, тоест разкъсването на комуникацията с Кристалния нуклеус на Земята, ще даде свободна възбуда на жизненоважния огън и следователно в неговия по същество огнен компонент, тоест мъжествен и патриархален, след което претендира за определена Свещена Женщина, която няма нищо общо с истинската Свещена Женщина, която не е нищо повече от идеята за предаване, Дом и Прозрачност.
Редица симптоми са различни, разбира се, далеч отвъд възприятието, между жизненоважния огън и Вибралния огън. Вибралният огън се отървава от нужди, импулси, страхове, но също така ви поставя в състояние, наречено Безкрайно присъствие, вече не като опит, а наистина като постоянно установено състояние.

Вълната на живота, когато тройният компонент е активен, ви поставя в онова, което бих нарекъл непоколебим мир, независимо от обстоятелствата на вашето тяло, независимо от обстоятелствата на вашето съзнание, независимо от обстоятелствата на вашата връзка като обстоятелствата на този свят.
Това се случва сега, така че има Вибрално присвояване. Това Вибрално Призначение се преобразува в абсолютната свобода на душата да преследва ограничено преживяване в рамките на Неограниченото, или в пълното изчезване на цялото преживяване, за да си върне това, което се нарича не-битие, ако предпочитате, което ние сме нарекли Абсолюта, Крайния или Парабрахман.

Това се осъзнава от момента, в който сте зарязали всички защитни сили и ако наистина сте доказали на себе си и само на себе си, че сте свободни от всякаква двойственост, независимо дали вашите емоции, вашите мисли, независимо дали от вашето поведение, било физиологично или психологическо.
Това активира духовната ДНК, разположена на нивото на Вашите Елементарни триъгълници на главата. Именно чрез активирането на тези четири триъгълника, съставени в триъгълници, тялото на Битието, чрез Марианския канал и Сърцето, ще може да се разгърне във вас и около вас, слагайки край на това. към илюзията за раздялата и илюзията на това тяло, както и за илюзията на този свят.
Вашата реалност всъщност и конкретно се трансформира във вашето въплъщение. Това, което се случва тогава, ще бъде различно: или душата съществува, или душата се разтваря. Ако душата съществува, това ще ви доведе до нови преживявания. Необходимостта да се преследва някаква форма на илюзия, дори да съм живял Аз-а и чувството за освобождение.
Не забравяйте, че всичко е точно на мястото си. Няма грешка, няма аномалия във всичко, което става в момента. Всеки един намира своето място много точно, било то в изчезването на душата, актуализира Духа в неговата чистота и така разкрива и Брахман, и Парабрахман. Тоест, в този момент се омъжвате да бъдете и не сте в същата триизмерна реалност, която все още присъства. Има Свобода, тя е вашата свобода, като свободата на всички същества, с които сте влезли в контакт.

В обратния случай отново се появява форма на разделяне и разделяне, чиито физиологични прояви като съзнание са дълбоко различни. По това време вече няма това, което е нормално, изтръпване на нивото на Вратите, болки в определени Врати, дори огньове нагоре по гърба, както се проявява на Сияещата Корона на сърцето и Сияйна корона на главата, но по-скоро като поглъщащ огън, който ще нахлуе в тялото и ще доведе до органични прояви, водещи или до увреждане на кожата, или до нарушена когнитивна функция, свързана с необходимостта от контрол и доминират. Контролирайте себе си и контролирайте себе си като контролиращ и доминиращ над другия. Това съответства на това, което се нарича ДНК на влечугите, присъстващо на повърхността на тази Земя, дори ако нямате родословна линия на влечугите.

По този начин няма друга работа освен изоставянето на Аза към Вселенския Аз, или ако предпочитате към Единството, или ако предпочитате да не бъдете. Така че сега това е възможно за вас днес и то ще става все по-просветлено, все по-очевидно и все по-очевидно, независимо дали на нивото на вашето съзнание, като на нивото на вашето тяло, т.е. както във вашите вибрационни или енергийни възприятия.

Огънят на Духа, или Кръщението на Духа, се превежда в редица конкретни потенциали, по същество превеждащи в наречените различни видове екстаз, които могат да възникнат. Жизненият огън не осъзнава екстаз, но осъзнава скъсване с материалността, тоест някой, който е в бягство от страх или сила. Бягайки от истинското, като в бягство от истината на Светлината, носейки форма на травестит във вас, но отново, това е свързано само с постоянството или не на душата, която, напомням ви за постоянно, ще бъде освободен независимо от това, което се случва в този момент.
Сърцето знае само сърцето, свободата знае само свободата, любовта знае само любовта.

Присъства ....

l’ Onde de vie , la Source jaillissante , le Feu ignée du Noyau Cristallin de Gaia...

Il existe très très peu d’enseignements concernant l’ Onde de vie , concernant le vécu de la libération par le Feu ignée du Noyau Cristallin de Gaia réactivé...
Le Cœur Cristallin de la Terre respire et bat, modifiant la structure interne, dilatant le Centre, permettant à la Terre de se libérer des forces de compression, de gravitation qui l’ont maintenu dans cet état,  dans cette densification...dans cette dimension.
l'Onde de vie.. , le feu ignée du noyau cristallin naît au niveau des pieds et remonte le long des jambes dès que les liens existant aux chevilles se relâchent, disparaissent.
Cela peut être interprété, par celui qui perçoit, comme une onde fraîche, légère, superficielle, remontant, brutalement ou progressivement, jusqu'à sa cible qui est donc, comme vous le savez, la Transcendance de la chair au niveau de ce que vous nommez vos deux premiers chakras.
De toute évidence, ceci peut être perçu de différentes façons : aussi bien sous forme d'impatiences que de frémissements, que d'électricité. Ce qui est important, en ce qui concerne l'Onde de l'Ether, c'est le point de naissance situé à l'extrémité inférieure de votre corps et qui vient, je vous le rappelle, du noyau central de la Terre.
Ainsi donc, il n'y a pas de doute. Toutefois, l'Onde de l'Ether ou feu ignée doit arriver et Transmuter la chair et tout ce qui fait le jeu de l'incarnation et l'ensemble des illusions de ce monde, inscrites au niveau de ce que vous nommez survie, inscrites au niveau de ce que vous nommez karma et qui concerne exclusivement, je vous le rappelle, la personnalité.
L'Onde de l'Ether, arrivant au sein de ces deux premiers chakras, va donc œuvrer à votre Libération de toute illusion. C'est à ce moment-là, lors de son ascension et de sa
diffusion à l'ensemble de vos structures illusoires, que se manifestent les effets directs annoncés comme Mariage mystique, extase ou intase, ou encore jouissance suprême.
Ceci est l'entière Vérité de ce qui se vit et qui se prépare. Chacun d'entre vous prépare cette Onde de l'Ether, de différentes façons. Il existe un temps variable d'installation de cette Onde de l'Ether, permettant de libérer ce qui est appelé l'eau de Vie.
Eau de Vie naissant dans ce qui était appelé, auparavant, la Kundalini. Ainsi, vous réalisez le Grand Œuvre, Œuvre au Blanc, unifiant les énergies venant du Ciel et celles venant de
la Terre, au travers de votre Être, à Travers de ce Temple, vous permettant alors de réaliser la nature réelle de qui vous Êtes.
===============================


L’«Onde de Vie»,  désigne une énergie particulière, une énergie remontante en provenance d’Alcyone et du Soleil, par le Centre de la Terre, qui permet de reconstituer ce qui est nommé le Corps de vitalité, non amputé des qualités qui lui avaient été retirées par l’enfermement, il y a fort longtemps.
Ainsi, l’Onde de Vie a restitué l’Éther (ou corps éthérique) à son origine première, dans son intégrité originelle lui redonnant la composante de Feu, le Feu de l’Amour ou du Cœur, qui avait été retirée et ôtée par les Archontes , et le principe même de l'enfermement.
Ce Feu est, bien évidemment, le Feu de l’Amour (ou Feu du Cœur) tel que nombre d’êtres incarnés l’ont vécu au plan du chakra du cœur. À vrai dire, l’Onde de Vie représente une dispensation énergétique particulière, d’une intensité supérieure aux énergies connues, jusqu’à présent, sur la planète Terre et dans le système solaire, de nature à en faire disparaître les lignes de prédation.
Ce sont ces diverses lignes de prédation qui ont notamment créé l’illusion du temps, de l’espace, du karma, du libre arbitre et qui ont fait perdurer l’emprisonnement de l’humanité en la maintenant dans la dualité et la densité.
Il importe de rappeler que ces lignes de forces sont aussi présentes en chaque être humain, agissant au plan des deux premiers chakras inférieurs de la colonne vertébrale (centre coccygien et centre sacré).
Cet apport énergétique particulier en provenance d’Alcyone, par le cœur du Soleil permet de rehausser le taux vibratoire de certaines lignes de forces bénéfiques de nature à libérer l’humanité en dissolvant les lignes de prédation.
Celle-ci agit directement dans les réseaux énergétiques qui maintiennent les égrégores, créant à l’intérieur et à l’extérieur de chaque être qui habite la planète une libération des réseaux qui participe. La dissolution de ces lignes de prédation représente le dernier Face-à-face avec l’énergie déviée qui rendait les chakras et les corps subtils dysfonctionnels.
En ce moment, chacun est confronté à ses lignes de prédation, ce qui l’invite à laisser le champ libre à l’Onde de Vie afin qu’elle fasse le travail en lieu et place de sa volonté égotique. En effet, contrairement au mental, l’Onde de vie, aussi appelée Lumière vibrale, ou feu ignée ne s’oppose pas à l’Ombre ni ne la combat, , ce qui la renforcerait, elle l’absorbe tout simplement, l’amenant à disparaître.
L’«Onde du Supramental», aussi appelée «Lumière vibrale» dans le jargon spirituel contemporain, ou la descente de l’Esprit...désigne une énergie descendante, qui opère parallèlement à l’Onde de Vie.
En provenance de l’Absolu, elle a commencé son œuvre au cours de l’année 2012, afin de descendre jusqu’au plus intime des cellules, déclenchant un mécanisme ultime de transmutation de l’ADN humain, multipliant ses brins jusqu’à 12.
L’alchimie de l’Onde de Vie et de l’Onde du Supramental a donc restitué le corps éthérique à sa Vérité, à son Éternité, pouvant supporter et accueillir le Corps de Réalité, le Noyau essentiel de chaque être.

L’Onde de vie confère la Libération collective et aussi, dans une certaine mesure, ce qui fut nommé le Libéré Vivant. Un certain nombre d’engrammes présents au sein de ces deux premiers chakras sont donc été libérés, ou transmutés, ou transfigurés par l’Onde de vie elle-même.
L’Onde de vie réunit en vous et réalise le mariage du Ciel et de la Terre, de votre Ciel et de votre Terre. Le Ciel épouse la Terre mettant fin à l’illusion de ce corps et à l’illusion de la séparation. L’interaction, car il s’agit bien d’une interaction, entre le courant tellurique de l’Intraterre, débarrassé des inversions telluriques vécues au sein des couches isolantes de la Terre, au sein du système solaire, a permis cette rencontre au sein de votre Cœur du Cœur.
Cette énergie, cette vibration, cette circulation, fut appelée, et tel que vous l’avez vécu, des vagues remontantes, vous faisant vivre et expérimenter une autre qualité vibratoire de la vie non enfermée, se manifestant par la Liberté de l’énergie, de la conscience, ainsi que la Liberté multidimensionnelle.
Ce mariage s’est accompagné, si vous en avez été suffisamment sensible, du rapprochement du Canal Marial de votre corps. C’est par ce Canal Marial ( a gauche ) que se présentent aussi bien Marie que n’importe quelle entité de Lumière, mais aussi votre Double monadique, mais aussi votre corps d’Êtreté descendu depuis le soleil. La superposition possible entre le corps éphémère et le corps d’Êtreté se traduit par la dissolution réelle de tous les engrammes pouvant persister, liés au principe du feu vital, et aux engrammes liés à la programmation karmique, mettant fin donc, de manière irrémédiable, à la notion de karma, à la notion de peur et surtout à la notion de toute ascendance ou toute possibilité d’asservissement sur une autre conscience, au travers de la Liberté, de la fusion des consciences ou de la communion des consciences au sein de cet espace tridimensionnel, comme au sein des espaces multidimensionnels.


Depuis, je dirais, un certain temps, qui est fonction de votre propre alchimie intérieure correspondant au premier et au deuxième chakra, permet dorénavant de percevoir de manière claire et distincte, et cela le sera de plus en plus, une triple radiation existant au niveau de la plante des pieds. L’Onde de vie, de manière générale, a pénétré au niveau du pied sur une zone nommée la Source jaillissante.
Sur cette Source jaillissante, peu à peu, rapidement ou progressivement, ce déploiement de l’Onde de vie s’est fait à la fois dans le sens de la remontée mais aussi, comme vous avez pu le constater, a pris de plus en plus de place par la manifestation, la perception de l’énergie et de la vibration sous vos pieds, englobant petit à petit l’ensemble du pied.
Voilà approximativement un an, naissait une deuxième composante de l’Onde de vie, se situant juste en avant du talon. Voilà peu de temps, est apparue une troisième composante, se situant toujours sous le pied et intéressant essentiellement la racine des orteils et préférentiellement la totalité du gros orteil, voire d’autre orteil.
Comme vous le savez peut-être, la zone des pieds correspond à ce qui est nommé des zones réflexes, où tous les organes du corps ainsi que toutes les fonctions énergétiques, psychologiques et spirituelles sont incluses.
Les composantes qui apparaissent sous vos pieds sont d’une part liées au Noyau cristallin de la Terre, permettant dans un second temps, de libérer les Éléments, présents au sein de votre corps comme au sein de ce monde
La deuxième composante, apparue à l’arrière du pied dans la zone antérieure du talon, correspond précisément à la composante nommée Eau de la Terre ; c’est le moment où les Eaux d’en haut et les Eaux d’en bas, les Eaux de la Création se rencontrent..
Cette deuxième composante a permis de déverrouiller ce que vous nommez aujourd’hui le Féminin Sacré. Ce Féminin Sacré permet, lors de l’activation de la deuxième phase de l’Onde de vie, de réguler le déséquilibre masculin-féminin lié et imposé par ce qui fut nommé l’élite patriarcale au sein de la falsification, permettant de mettre fin, en quelque sorte, à la montée exclusive du feu vital qui n’est qu’une possession par des entités nommées archontiques au sein de ce jeu de l’Illusion.
Une fois le Féminin Sacré né au niveau des pieds, une fois que l’énergie de la Terre et de l’Eau primordiale correspondant, je vous le rappelle, à ce que vous nommez les Hayot Ha Kodesh ou les 4 cavaliers ou éléments et que nous-mêmes préférons nommer, en Orient, les Agni Deva, liées au Feu primordial de nature féminine accompagnant la Création.
La remontée de l’Onde de vie est donc différente dorénavant. D’autant plus que depuis quelques temps , selon votre travail d’auto purification par la Lumière des deux premiers chakras, permet de faire naître une troisième composante qui est elle, directement reliée à ce que je pourrais nommer le mélange de l’Air et du Feu.
Cette composante de l’Air et du Feu au niveau primordial ou archétypiel est très exactement ce qui va vous permettre, par la conjonction avec les deux autres sources de l’Onde de vie, d’alchimiser l’ensemble des quatre Éléments directement sous les pieds mais aussi par résonance, au niveau de votre tête, en faisant apparaître alors votre corps de Vérité, votre corps d’Éternité et d’Êtreté, de manière consciente, en superposition sur ce corps.
La troisième composante de l’Onde de vie, liée à l’Élément Air et à l’Élément Feu, est directement liée à votre capacité et vos possibilités de multidimensionnalité, vous donnant à expérimenter, à vivre et à vous installer au sein de votre muldimensionnalité, et aussi de limiter les influences nommées extérieures.

Une fois que les trois composantes de l’Onde de vie sont apparues, il vous est alors apparu que l’énergie était active en permanence sous vos pieds mais que les vagues que vous aviez éventuellement chevauchées, comme vous dîtes, de l’Onde de vie, se sont interrompues, créant alors ce que j’appellerais un état de stase.
C’est ce que vous nommez aujourd’hui votre disparition ou vos Absences par intermittence. Que cela concerne vos activités les plus ordinaires comme une cessation de l’activité mentale survenant de façon inopinée et spontanée .
De cet endroit où vous vous tenez, permet d’apparaître un changement de positionnement, permettant de dépasser les engrammes du feu vital lié à la prédation personnelle envers soi même, envers sa propre Éternité car effectivement, ce n’est pas un point de vue, votre propre ego et votre propre personne crée de lui-même une prédation par rapport à votre propre corps d’Êtreté, tant que les conflits, même mineurs, peuvent exister au niveau de ce que j’ai nommé la conscience du 1er et du 2ème chakra.
Ce feu vital est la cause de toutes les erreurs et de toutes les confusions qui peuvent être observées, en vous comme à l’extérieur de vous, ou autour de vous. Le feu vital replonge inévitablement celui qui est sous son effet dans l’inversion à nouveau, c'est-à-dire une espèce de marche arrière, de demi-tour, et d’inversion de l’énergie et de la vibration, réactivant de manière subtile et pourtant anormale, ce qui est nommé le premier et le deuxième chakra. Vont alors apparaître un certain nombre de déséquilibres au niveau du corps physique, se traduisant non pas seulement par des vibrations apparaissant sur certaines Portes et Étoiles, comme cela doit être le cas normalement, mais aussi par des mécanismes de type chaleur extrêmement virulente venant déclencher un processus d’inversion où les visions, les phénomènes de comparaison, les phénomènes de dualité vont prendre la première place.

Ainsi donc, ce que l’on peut dire c’est que la résultante de la totalité de l’Onde de vie a permis soit la Libération effective, dès l’instant où l’Abandon à la Lumière est vécu de manière complète, totale et définitive. Si cet Abandon à la Lumière, pour une raison spécifique liée à la conscience de ces deux premiers chakras est encore présent, il va se passer la chose suivante : le Feu vibral disparaît, remplacé au fur et à mesure par le feu vital. La traduction n’est ni bonne ni mauvaise, l’interprétation ne peut se faire en terme de dualité. Il s’agit simplement de ce qui a été appelé l’Assignation vibrale. ( Chacun ira ou sa vibration le porte )
Cette Assignation vibrale correspond à vos choix et le seul choix unique, cela avait été précisé déjà depuis de nombreuses années : la peur ou l’Amour, l’Accueil ou le non Accueil du Féminin Sacré.
La rupture du Féminin Sacré, c'est-à-dire la rupture de communication avec le Noyau cristallin de la Terre, va laisser libre cours au feu vital et donc dans sa composante essentiellement de feu, c'est-à-dire masculine et patriarcale, revendiquant alors un certain Féminin Sacré qui n’a rien à voir avec le véritable Féminin Sacré, qui n’est rien d’autre que la notion d’abandon, d’Accueil, et de Transparence.
Un certain nombre de symptômes sont différents, bien sûr, bien au-delà de la perception, entre le feu vital et le Feu vibral. Le Feu vibral vous débarrasse des besoins, des pulsions, des peurs mais aussi vous met dans un état nommé l’Infinie Présence, non plus à titre d’expérience mais vraiment comme un état établi permanent.

L’Onde de vie, quand la triple composante est active, vous met dans ce que je nommerais une Paix inébranlable, quelles que soient les circonstances de votre corps, quelles que soient les circonstances de votre conscience, quelles que soient les circonstances de vos relations comme les circonstances de ce monde.
Ceci se produit actuellement, il existe donc une Assignation vibrale. Cette Assignation vibrale se traduit par la liberté absolue de l’âme de poursuivre une expérience limitée au sein de l’Illimité, ou à la disparation totale de toute expérience afin de retrouver ce qui est nommé le non être, si vous préférez, ce qui nous avons nommé l’Absolu, l’Ultime ou le Parabrahman.

Ceci se réalise de soi-même, dès l’instant où vous avez laissé tomber toutes les défenses et si vous avez réellement prouvé à vous-même, et seulement à vous-même, que vous êtes exempt de toute dualité, que cela soit par vos émotions, vos pensées, que cela soit par votre comportement, qu’il soit physiologique ou psychologique.
Ce qui active l’ADN spirituel situé au niveau de vos Triangles élémentaires de la tête. C’est par l’activation de ces quatre Triangles constitués en triangles que le corps d’Êtreté, par l’intermédiaire du Canal Marial et du Cœur va pouvoir à son tour se déployer en vous et autour de vous, mettant fin de cette façon à l’illusion de la séparation et à l’illusion de ce corps, ainsi qu’à l’illusion de ce monde.
Votre réel se transforme effectivement et concrètement au sein même de votre incarnation. Ce qui se produit alors va être différent : soit l’âme existe, soit l’âme est dissoute. Si l’âme existe, elle va vous entraîner vers des expériences nouvelles. Le besoin de poursuivre une certaine forme d’illusion, même en ayant vécu le Soi et le sentiment d’être libéré .
Rappelez-vous bien que tout est très exactement, à sa juste place. Il n’y a aucune erreur, il n’y a aucune anomalie dans tout ce qui se déroule en ce moment. Chacun et chacune trouvant très précisément sa place, soit dans la disparition de l’âme, mettant à jour l’Esprit dans sa pureté et révélant ainsi à la fois le Brahman et le Parabrahman. C'est-à-dire qu’à ce moment-là vous épousez l’être et le non être dans la même réalité tridimensionnelle encore présente. Là est la Liberté, elle est votre liberté, comme la liberté de tous les êtres avec lesquels vous êtes amené à entrer en relation.

Dans le cas inverse, apparaît à nouveau une forme de cloisonnement et de séparation, dont les manifestations physiologiques comme de la conscience sont profondément différentes. À ce moment-là il existe, non plus, ce qui est normal, des picotements aux niveaux des Portes, des douleurs en certaines Portes, voire des feux remontant aussi bien le long du dos que se manifestant sur la Couronne radiante du Cœur et la Couronne radiante de la tête, mais bien plus comme un feu dévorant qui va envahir le corps et se traduire par des manifestations organiques, se traduisant soit par une atteinte de la peau, soit par une atteinte des fonctions cognitives liées au besoin de contrôler et de dominer. Se contrôler et se dominer soi-même comme contrôler et dominer l’autre. Ceci correspond à ce qui est nommé l’ADN reptilien présent à la surface de cette Terre, même si vous n’avez pas de Lignée dite reptilienne.


Ainsi donc, il n’y a pas d’autre travail que l’abandon du Soi au Soi Universel, ou si vous préférez à l’Unité, ou si vous préférez au non être. Ainsi donc, il vous est dès aujourd’hui fort possible, et cela deviendra de plus en plus éclairé, de plus en plus évident, et de plus en plus marqué, que cela soit au niveau de votre conscience comme au niveau de votre corps, comme au niveau de vos perceptions dites vibratoires ou énergétiques.

Le Feu de l’Esprit ou le Baptême de l’Esprit, se traduit par un certain nombre de potentiels particuliers, se traduisant essentiellement par ce qui fut nommé les différents types d’extase pouvant se produire. Le feu vital ne réalise pas d’extase mais réalise une coupure avec la matérialité, c'est-à-dire quelqu’un qui est en fuite par peur ou par pouvoir. En fuite du réel, comme en fuite de la vérité de la Lumière, amenant une forme de travestissement en vous, mais encore une fois, ceci n’est lié qu’à la persistance ou non de l’âme qui, je vous le rappelle de façon définitive, sera elle-même libérée quel que soit ce qui se déroule en ce moment.
Le Cœur ne connaît que le Cœur, la Liberté ne connaît que la Liberté, l’Amour ne connaît que l’Amour.
Des Présences....

Няма коментари:

Публикуване на коментар