Звездни Цивилизации

събота, 14 декември 2019 г.

Учените откриха най-дълбоката земя на Земята, криеща се под леда на Антарктида - Най-дълбокият каньон на Земята - информация за връзка Mikes July?Спомнете си онова тайно изображение през юли от Майк от целия свят, което показваше нещо около Антарктида. Огромна дълбока зона на каньона на пещерата. „Устата щеше да те свали долу, може би 400 или 500 фута в земята.
Устата на нещо. "

Вижте тази находка - „Те разкриха най-дълбокия каньон на земната повърхност, потъвайки на 3,5 километра под морското равнище под ледник Денман в Източна Антарктида, почти наполовина по-дълбок, колкото е висок Еверест.“
„Непокритият терен има смесени новини за бъдещето на леда на Антарктида: От положителна страна, картата разкрива поредица от неизвестни дотогава хребети, които седят над морското равнище в дълбоките долини, които източват Трансантарктическите планини“

Вземете под внимание всичко това, когато четете информацията от юлския ми пост на някаква информация Mike From Around The World

Юлският пост е тук - https://www.facebook.com/100000279322025/posts/2683355798350371?d=n&sfns=mo

https://www.patreon.com/posts/32359368

Казва

Анализ на снимка и информация на Майк от целия свят (интересно)
Южно полукълбо / "много много много близо до Антарктида"
Говорейки за кавернозна зона там.
Голяма пещера. (Определение на пещерата - пещера или камера в пещера, обикновено голяма.)
Голям кавернозен регион „Все едно ти влизаш в голяма устие на пещера“
Стотици топлина се издигат от него и земята там.
„След като облаците на преден план се измъкнат от пътя, добре, че променя всичко с този образ“, засега забележете струите и газовете.
Там са смесени повече от един вид газ.
Смес от метанови газове също. "

Когато източниците на светлина се показват чрез определени видове пари, те са склонни да осветяват различни цветове
Парите действат различно, когато имате различни разлики в налягането между източника на земята и всичко, което би паднало под него (голяма пукнатина / дупка / пещера)

„Голям процеп в земята, имам предвид голям процеп, не някакъв подземен нищо, а голям процеп в земята, който би ви снесъл евентуално може би 400 или 500 фута в земята.
Устата на нещо. Влизане на съвсем различно място, което не се вижда от повърхността на земята.
Напълно различни температури там, което прави напълно различна екосистема там. Можете да скриете много неща там и никой никога няма да го знае.
Естествена цепка обаче. Естествено място.
„Не се отказвайте като начини за влизане, не говорим за вътрешността на земята или нещо друго.“
(Така че не, това не е куха земя или вътрешна земя)

В този район няма сняг. (Космическо излъчване)
Източникът на светлина е топлина всичко в собствените си ..
един източник на светлина носи тип топлина.
Магнитосферата дърпа огромни количества енергия (космическо излъчване) в нашите полюси и дори я изплюва обратно.
Това би се вписало и с това, с което излязоха миналата година. Някои статии „Невъзможни космически лъчи се изстрелват от Антарктида“ Жива наука - „Странни частици продължават да летят от леда на Антарктида и те могат да разрушат съвременната физика“

Майк също дълго време казва, че това са частици от нов тип. Екзотичен вид космическо излъчване. Това потвърждава това.

Но така или иначе източникът на светлина носи много топлина и там няма сняг.
Имаме лош проблем и на двата полюса и колкото повече земята продължава да набъбва, това означава, че ще имаме още повече проблеми на полюсите.
Други планети имат точно същия проблем.
Някои от тези пещери започват да пускат неща. Този регион точно тук, който ще бъде наречен „регион на откриване“.
„Район за откриване, пълен с магма“ ....
Пълна с магма от едната страна и много странни ефекти от друга.

Случва се на полюсите и се случва на други планети като Марс.
Има само известно време, преди този същият брой да обхване цялото земно кълбо под земната кора, поради което имаме толкова много вулканични изригвания.
След време тези газове ще правят това по цялата земя.

Ние имаме голямо време Космическото излъчване, като топи полюсите и загрява всичко и напуква земята, причинявайки големи пещери. Някои казват, че „Адът се разширява“ Мани посочи Исая 5:14 (Благодаря Марти Бриден)
14 Затова адът се разшири и отвори устата си без мярка:

Също така, когато ледът се стопи, имате място за релеф за различни масиви на земята, които са били държани заедно от леда.
Когато водата замръзне и се превърне в лед, тя се разширява. Ледът, когато се стопи, нещата започват да се сриват.
С него идва дисбаланс, преобразуване, Магма започва да се движи в различни посоки. Бяха на път да почувстват повече от тези ефекти и вулканизмът ще бъде проблем номер 1 доста скоро.
Проблемът номер 1.
Места като Италия, Япония, места в Азия, които ще имат най-лошите последици от вулканизма.
Ню Йорк ще има друг ефект. (Вулканични)

Имаме пукнатини в земята и навсякъде .. като в САЩ и други места.
Имаме плочи, които се изместват и магмата е в движение.
Магма - номер 1 касае ..
Майк дори каза - „в бъдеще .. в съвсем близко бъдеще… и не бих се изненадал, ако в рамките на поне 2 месеца в Америка изскочи шлем. Много тънък шлейф, който прилича на един от онези проблеми в това изображение. "
Нещо 100% естествено. нещо, при което от този шлейф излизат пари.
нещо, образувано от горещо разтопена скала.
Дори и там, където са калдерите, но също и там, където е голямата топлина. Може би дори въглищни находища в Пенсилвания или нещо подобно.
Кой знае обаче къде ще излезе.
Но Пенсилвания е добър кандидат.
Ню Йорк е добър кандидат.
Някои от държавите от Средния Запад са добри кандидати.

Тези топлини са големи проблеми.
Магнитосферата пренасочва заредените частици към полюсите.
Той може да премине само през определен процес толкова много пъти, преди да започне да се втвърдява.
Ще има процес на втвърдяване в полюсите на земята, след като цялата топлина се прехвърли.
Това означава, че колкото повече вулканизъм виждаме около планетата, толкова повече полюсите ще започнат да се втвърдяват.
Това означава изместване на магнитосферата. Когато магнитосферата се измести, магнитното поле около земята се измества. Той също ще започне да влияе на планетата да се преобразува в различна форма.
Имаме теглене и теглене. Имаме изместване на магнитни полюси.
Говорихме за двойното колебание преди и полюсите се разделят на 2. Ще видим двойно колебание. Нашата ротация ще бъде повлияна голямо време! Поради това ще имаме напукване на тази кора, каквато никога досега не сме виждали. Всичко би започнало да се измества.
Това би пуснало много магма.
Земята доста се раздробява, така да се каже .. с течение на времето, но става по-бърза и по-интензивна с течение на времето.

Те ще имат извинение за всичко.
Когато се появят повече пукнатини в САЩ, те ще имат извинение за това.
Когато нещо се случи с Флорида в рамките на следващите 4 месеца, те ще имат извинение за това. Когато влезе цялата тази вода и цялата тази наситеност причинява някои по-големи отвори, те ще имат извинение за това.
Целият този дъжд и вода влизат в Тексас и Луизиана и Мисисипи. Това не е хубаво, защото в Съединените щати има съвсем нова линия на повреда Близо до новата грешка в Мадрид. Тази вода е тежка. Ще стигнем там, където са тези грешки и може да срути някои от тези мини, които са евакуирани. Това допълнително би дестабилизирало Източното крайбрежие. Повечето хора ще започнат да идват
въпреки извиненията, когато всички тези неща се случват.

Също така публикувах това по-рано, но исках да го добавя отново по-долу
https://www.facebook.com/100000279322025/posts/2683024371716847?s=100000279322025&sfns=mo
Слагам -Доклад за бомба тук
Ново проучване току-що разкри, че сърцевината на Земята всъщност изтича
Това също говори за топлинни потоци, които излизат от земята.
Картината от снощи от Mike From Around The World говори за топлинни потоци и ядрото. Картината се отнасяше до пукнатина в земята на полюса (вероятно Антарктида или много много близо) и как основната радиация е стопила лед в тази област.
Той почти говори за изтичане и струи, които излизат от голямата пукнатина, образуваща се при полюса и вулканичния източник на топлина там и източника на космическа радиация.

ScienceAlert отчети - „Доказателство за теч“
- Защо изтичането?
Ако струите на мантията се издигат от границата на ядрото-мантията към повърхността, следва, че материалът от повърхността на Земята също трябва да се спуска в дълбоката мантия.
https://www.sciencealert.com/earth-s-core-has-been-leaking-...

Казват, че това се случва отдавна, но Майк каза, когато трябва да излязат с тази информация, те ще кажат това, но това се случва толкова главно сега, че ще трябва да го разкрият скоро и да докладват за него.
Но че те ще се опитат да го въртят ..

Затова ми кажете какво всички мислите за това ..

- Забележки на Лора Уелс

https://www.patreon.com/posts/32359368Remember that secret image back in July from Mike From Around The World which showed something around Antarctica. A huge deep cavern canyon area. “The mouth would take you down possibly maybe 400 or 500 feet into the earth.
The mouth of something.”
Check this find - “They revealed the deepest canyon on Earth’s surface, plunging 3.5 kilometers below sea level under Denman Glacier in East Antarctica, nearly half as deep as Mount Everest is tall.”
“The uncovered terrain has mixed news for the future of Antarctica’s ice: On the positive side, the map reveals a series of previously unknown ridges that sit above sea level in the deep valleys that drain the Transantarctic Mountains”
Take all this into consideration when reading the info from my July post on some Mike From Around The World Info
It says
Analysis of Mike From Around The Worlds Photo and Information (Interesting)
Southern Hemisphere / “very very very close to Antarctica”
Talking about a cavernous area there.
Large cavern. (Cavern Definition - a cave, or a chamber in a cave, typically a large one.)
A large cavernous region “Kind of like you are going into a large mouth of a cave”
Hundreds of heat plumes coming up out of it and the earth there.
“Once the clouds in the foreground move out of the way, well that changes everything with this image” for now though notice the plumes and the gases coming out.
More than one type of gas mixed in there.
Mixture of methane gases also.”
When light sources show through certain types of vapors, they tend to illuminate different colors
Vapors act differently when you have different pressure differences between the source of the earth and anything that would drop below it (large crack / hole / cavern)
“A large slit in the earth, I mean a large slit, not some underground anything, but a large slit in the earth that would take you down possibly maybe 400 or 500 feet into the earth.
The mouth of something. Going into a very different place that does not show from the surface of the earth.
Entirely different temperatures there which makes for an entirely different ecosystem in there. You could hide a lot of stuff down there and no one would ever know it.
Natural slit though. Natural place.
“Not quit like entry ways, we’re not talking about inside of the earth or anything.”
(So no this isn’t hollow earth or inner earth)
No snow at all in this area.(Cosmic Radiation)
The light source is heat all in it’s own..
one light source is bringing a type of heat.
The magnetosphere is pulling massive amounts of energy (cosmic Radiation) into our poles and is even spitting it back out.
This would also fit with what they came out with last year. Some articles “Impossible cosmic rays are shooting out of Antartica” Live science - “Bizarre Particles Keep Flying Out of Antarctica's Ice, and They Might Shatter Modern Physics”
Mike has also been saying for a long time that these are a new type of particle. An exotic type of cosmic Radiation. This confirms that.
But anyways the light source is bringing a lot of heat and there is no snow there.
We have a bad issue at both poles and the more the earth continues to swell that means we will have even more problems at the poles.
Other Planets are having the exact same issue.
Some of these caverns are beginning to release stuff. This region right here, that would be called “a discovery region”.
“A discovery region full of magma” ....
Full of magma on one side plus very strange effects on another.
It’s Happening at the poles and it’s happening on other planets like Mars.
Theres only a certain amount of time before this same issue spans all throughout the globe underneath the crust of the earth which is why we are having so many volcanic eruptions.
In time those gases are going to be doing this all over the earth.
We have big time Cosmic Radiation melting the poles and heating everything and cracking the earth causing large caverns. Some say “Hell is enlarging itself” manny have pointed out Isaiah 5:14 (Thanks Marty Breeden)
14 Therefore hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure:
Also when the ice melts you have a relief point for different land masses that have been held together by the ice.
When water freezes and turns to ice it expands. Ice, when it melts, things begin to collapse.
With it there comes an unbalance, a reshaping, Magma starts moving in different directions. Were about to feel more of these effects and Volcanism is going to be the number 1 problem pretty soon.
THE number 1 problem.
Places like Italy, Japan, places in Asia their going to have the worst effects anybody could ever have with Volcanism.
New York City will have another effect. (Volcanic)
We have cracks in the earth and all throughout .. like in the USA and other places.
We have plates that are shifting and the magma is on the move.
Magma - Number 1 concern..
Mike even said - “in the future.. in the very near future... and I wouldn’t be surprised if within at least 2 months a plume popped up in America. A very slim plume that looks like one of those plumes in that image.”
Something 100% natural. something where vapors are coming up out of this plume.
something formed by hot molten rock.
Not even where the calderas are but also where major heat is. Maybe even coal fields in Pennsylvania or something like that.
Who knows where it will come up though.
But Pennsylvania is a good candidate.
New York is a good candidate.
Some of the Midwestern states are good candidates.
Those heat plumes are big problems.
The magnetosphere redirects charged particles into the Poles.
It can only go through a certain process so many times before it starts to solidify.
There will be a solidification process in the poles of the earth once all that heat transfers.
That means the more volcanism we see around the planet the more the poles are going to begin to solidify.
That means the shifting of the magnetosphere. When the magnetosphere shifts, the magnetic field around the earth shifts. It’s going to also begin to influence the planet to reshape in a different shape.
We’re having a tug and pull. We’re having a shifting of magnetic poles.
We’ve talked about the double wobble before and the poles splitting in 2. We would see a double wobble. Our rotation will be impacted big time! Because of that we will have a cracking of this crust like we’ve never seen before. Everything would begin to shift.
That would release a lot of magma.
The earth is pretty much pulling apart so to speak.. over time but gets faster and more intense as time goes on.
They will have an excuse for everything.
When more cracks form in the US they will have an excuse for that.
When something happens to Florida within the next 4 months they will have an excuse for that. When all that water comes in and all that saturation causes some bigger sinkholes, they will have an excuse for that.
All this rain and water coming into Texas and Louisiana and Mississippi. That is not a good thing because there’s a brand new fault line in the United States Near the new madrid fault. That water is heavy. It’s going to get right down there where those faults are and could collapse some of those mines that have been evacuated. It would further destabilize the East Coast. Most people will begin to come
up with excuses though when all these things are taking place.
Also I posted this earlier but wanted to re add it here below
https://www.facebook.com/100000279322025/posts/2683024371716847?s=100000279322025&sfns=mo
I put -
Bombshell Report Right Here
A New Study Just Revealed That Earth's Core Is Actually Leaking
This also talks about heat plumes coming up out of the earth..
The picture from last night from Mike From Around The World talked about heat plumes and the core ect. The picture was referring to a crack in the earth at the pole (likely Antarctica or very very very near) and how the major radiation has melted ice in that area.
He pretty much talked about a leak and plumes coming up out of that large crack forming at the pole and volcanic heat source there and the cosmic radiation heat source.
ScienceAlert reports - “Evidence of a leak”
“Why the leak?”
If mantle plumes are ascending from the core-mantle boundary to the surface, it follows that material from Earth's surface must also descend into the deep mantle.
https://www.sciencealert.com/earth-s-core-has-been-leaking-…
They say that it has been happening for a long time but Mike did say when they have to come out with this information they will say that but it is happening so majorly now that they will have to reveal it soon and report on it.
But that they would try and spin it..
So tell me what you all think about this..
- Laura Wells Notes

Няма коментари:

Публикуване на коментар