Звездни Цивилизации

понеделник, 23 декември 2019 г.

ЗА  ВЪЗНЕСЕНИЕТОИма някои, които все още не са разбрали какво означава, Възнесение на Земята, това е феномен на глобално изчезване. Феноменът на глобалното изчезване. Това означава какво означава .. !!!

истината е скрита за предишните изчезвания, но все още има следи от настъпилите изчезвания

Възнесение с тялото .

Всичко зависи от дестинацията на това Възнесение с тялото, тъй като, както е лесно да се разбере, има две дестинации на това Възнесение с тялото.

Има Възнесение с тялото (което ще се нарича междинно), което ще бъде свързано с първата вълна от НЛО, които ще дойдат да викат, едно по едно тези, които ще се изкачат с тялото в измеренията на 3-тото Единно измерение и които по същество ще отидат в световете на  Плеядите и други раси.

Има окончателно Възнесение с тялото, което се отнася само за определени същества, които трябва да поддържат това биологично тяло до крайна граница, за да внесат някои елементи от паметта в новите измерения на живота, независимо дали са на ниво от 5-ти или други много по-големи Размери.

Повечето от загрижеността за събуждане на възнесението човечеството ще бъде без тялото, което няма интерес, пак повтарям.

Спомнете си какво ви казах: ако допуснем достъпа до Битието до всички събудени, вече няма да има нито един събуден в тяло.

има низ от Изкачвания ..
Възнесението с тялото ... и изкачването на Съзнанието, където тялото остава тук ... на Земята ...

И така ще има евакуации на тялото, оттук и присъствието на множество кораби, идващи от различни светове на Отряда ..
Същото е и за съдовете за скрап от архонт, влечуги и дракони
те всъщност подготвят евакуацията си, това е причината за тези центрове, лагерите на Фема .. би имало повече от 800  лагера, само в Съединените щати .. има по целия свят .. в Европа разбира се ...

те могат да служат като лагери за задържане или каквото и да било.
но отвъд тях, те са за последния букет на Възнесението ....
разнообразните и разнообразни агитации и най-вече СТАНЦИЯТА ...

Стазисът прави съзнанието да превежда в тялото на светлина с тяло или без тяло .....

човешките тела вече не са полезни ... те остават на Земята и всъщност се възстановяват от DRACOS, влечугите, които ги възстановяват за хладилниците си, оттам и огромният брой ковчези в тези центрове ...

Да, знам, че е ПРЯМО, ужилва както се казва .. тресе, но ей, когато умреш, не отнемаш тялото си, ние вече знаем ...

След смъртта тялото се разтваря, отново се присъединява към земята, рециклира се ... ??

Не, никак. Тялото там или се оставя в хладилниците на Дракосите, или се оставя в Огнените кръгове, или се оставя в съдовете, когато има спомени за възстановяване, или тялото, когато казваме, че е разтворено, той е карбонизиран - това е въглерод.

Гама радиацията изгаря и тук не е Магният огън, а физически огън. Ясно е, казах ви
завинаги. Няма въпрос за оскверняване на земята с телата ви, тя вече е достатъчно осквернена така.

Припомням ви, че все още има определен брой дни, седмици, месеци плюс 132 дни.

И това са условията, които ще бъдат коренно различни. За Живите Освободени, не; дали той напуска тялото си, дали отива на кораб, дали оставя тялото си на Дракосите, дали е на кръговете на огъня като учител или просто за удоволствие, няма вид от значение за него, но не е същото за онези, които живеят Аза, дори ако
те изчезнаха.

Те със сигурност ще бъдат освободени, да, но всички са освободени, казахме ви накрая, но това, което трябва да похарчите, не е едно и също нещо. Живият Освободен, той няма през какво да премине, изобщо нищо, той фино настройва малките елементи през този период, ако иска. Освободеният е свободен, той е медитация и молитва, няма нужда да медитира, няма нужда да се моли, няма нужда от нищо. Освен това той не търси нищо ...

През вашето небе минават всякакви НЛО. Имате и хладилниците на драконите, които започват да се позиционират за възстановяване на храната, имате арктурианците, които контролират вулканите, имате веганите, които понякога са в спасителни мисии, когато например е имало например цунамито, но също особено в Азия и Латинска Америка.

Имате Андромедани, имате народи във феноменално количество. Има някои, които са там, за да правят проучвания, биометрични проучвания, геоложки проучвания. Всичко това, за да се подготвя за бъдещи издания, ако мога да кажа.

Можете да си представите, че освобождаването на слънчевата система изисква определен брой условия, както казах, но също така и определен брой интелегенции на всички нива, не само интелигентността на светлината, но и интелигентност на въглеродните светове с цел усъвършенстване, регулиране.

Сега повечето от нашите НЛО могат да се попълнят на Слънцето без никакви затруднения, арктурианците могат да влязат във вашите вулкани, без да рискуват да ги взривят и т.н., и т.н.

В момента те са видими само с определени очи. И можете да си представите, че да направите видими всички междугалактически сили представлява, дори ако това е голяма радост, ужасяващ шок за онези, които все още са заключени в матрицата. Мислите си, те са убедени, че няма нищо след смъртта, убедени са, че те са единствените интелигентни същества в вселените и творението и не вярват в нищо.

И когато ви кажа, че небето ще бъде облицовано с кораби, точно това. Това не е кораб, нито Марианският флот, нито нашите собствени кораби, нито Архангелите, това са десетки милиони кораби.

корабът Nibiru Archonte Annunaki, който беше затъмнен в границите на вселените, създаде симулатор на възкачване ...

Това мина след тази слънчева система Nemesis, в края на всеки цикъл, постигайки тройна изолация, наречена хелиосфера, магнитосфера и йоносфера

Този съд позволи инсталирането на ограничаващи и заграждащи гравитационни сили и ни откъсна от световете на Единството ...

преди няколко години, през 2009 г., този кораб беше изнудван на ръба на вселените, той вече не може да бъде там ... този кораб беше този на главнокомандващия, този, който извика Бог, дявол Ялдабот ... демиургът ...

Този метален космически кораб Annunaki съдържа магнитни частици. Това е изключително специален железен оксид, който има особеността да генерира около него изключително мощно силово поле.

И така, в последните мигове този кораб буквално дойде, като вид, за да вземе душите, които бяха

спуснат в това измерение. Десетки милиарди души бяха хванати в капан и транспортирани до други места ... и не само във вашата галактика. Следователно този космически кораб "Нибиру" с течение на времето буквално ще събира това, което е било произведено в различни обитаеми планетарни системи.

Всичко това, целият този цирк вече не е възможен .......
като създаване на светове, отделени от Източника ...
От друга страна има вселени, които трябва да бъдат освободени .. и определени съзнания са заключени в тези светове, в затворени вериги, в синтетични, роботизирани тела, какво все още се опитват да направят в този свят ... трансхуманизъм или човек уж се е увеличил ....
Това са ариманските сили ... или силите на фосилизация на съзнанието ...

и следователно съзнанията отиват в светове, които им отговарят, според които са се придържали ...

трансхуманизъм, тоест прехвърляне на съзнанието в тези машини на бинарния звяр.

Нещо повече, в рамките на човечеството твърдят, че тази нова свобода вече не зависи от тяло - без да са виждали, че те не са това тяло, като са виждали обаче нетрайните граници на това тяло - , предвидете вечност, изцяло обърната и фалшифицирана в сравнение с истината на Светлината и вашата вечност.

това са ариманските сили, тези, които те водят директно към това, което се нарича трансхуманизъм, тоест да вкараш съзнанието си в машини, още повече да имаш биологично тяло. Това са плановете на Ариман и архонтите

електронно затворени ли са съзнанията за това ограничение?

Още повече. Тъй като вече няма възможност за страдание. Електронна схема, тя се износва, но я замества; няма съпротива като биологично тяло. Освен това днес дори имате човешки братя и сестри с душа, които са готови да променят това тяло, за да бъде електронна верига, искрено.

Точно обратното на Възнесението, това е фосилизация на съзнанието. Вече дори не е затвор.

Мога да кажа, като обобщя, че целите структури на съвременното западно и постмодерно общество, уви, сега имат само една цел, а именно да ви затворят във все повече и ние ви го обяснихме. И дори, ако беше възможно, да се лишите от биологично тяло и да затворите съзнанието си директно в печатни схеми.

Това е волята на Ариман, ариманските сили. Това искам да кажа, всички тези движения, които застъпват намесата на технологиите, трансхуманизма

, Това означава какво означава: да изгубиш своята човечност, да излезеш отвъд човечеството и да станеш безсмъртен като съвест, хванат в печатни схеми. Това беше тяхното предназначение.

Така че можете да си представите, че в сравнение с извращението на това ограничение и особено на последния цикъл, който те биха искали, би било още по-сложно да освободите съзнанието си от тези печатни схеми. Така че не мога да кажа повече, но всичко е направено от началото на модерната ера и сега в това, което е започнало да наричаме постмодерната ера, да ви затваря в илюзии и мечти, мечти за безсмъртие , митът за Прометей, илюзията за душата, илюзията за еволюцията, илюзията за вашето тяло, за вашето общество, за този свят.

Днес на повърхността на тази земя всичко, свързано с Ариман, се носи от това, което се нарича трансхуманизъм, тоест разширеният човек, ако предпочитате - по-скоро бих искал с други думи, умаленият и много дълбоко умален човек - тоест с технология и техника компенсира недостатъците както на телата, така и на съзнанието.

Това е преходът от биологично тяло към синтетично тяло, което наричате компютърни науки, така че бинарен свят, приет до крайност.

Въплъщението на Ариман наистина се състоя и той, повтарям, присъства начело на държава и носи различни имена, освен това, което ще ви позволи да го намерите, ако искате. Но що се отнася до нас, и по-специално за мен, е безполезно да се назовават
Но не забравяйте, че в съвременния свят, независимо от Ариман или легендата за вълка Ферис, това, което наблюдавате, е неумолимото прогресиране в този край на понятието трансхуманизъм, на увеличен човек, но също извращение в сексуалността, което бих определил като естествено и нормално, това е всичко.

Има дори хора, които правят любов с роботи сега, истински роботи, тя съществува. Това е част от това, което се нарича трансхуманизъм, и това, което бих нарекъл най-пълното израждане на живота.

трансхуманизмът е и това, което се нарича джендър теория: „Аз съм мъж, но решавам да бъда жена“. Естествените закони вече не се спазват, изобщо, изобщо. Както в Атлантида, така и при унищожаването на последната Атлантида.

Но не мога да кажа повече, без да нарушавам свободата на някои, които се придържат към тези принципи, без да знаят какво се крие зад.

Винаги е същото, виждате само изяви; виждате, в някои случаи идеи и концепции, но това, което е свързано със системата за контрол на човешкия ум, не виждате архитектурата, ако мога да кажа.

Въпрос; колкото по-дълбоко е затвора, толкова по-дълго освобождаването?

Не че е дълго, а това зависи от самите цикли на слънчевите системи. Трябваше да изчакаме края на цикъл, за да възстановим свободата. В електронния свят това е едно и също нещо. Във време, еквивалентно за вас, това е петдесет и няколко хиляди години, в други слънчеви системи това ще бъде сто хиляди години, а при други може да бъде двадесет хиляди години. Зависи от орбиталните условия, дължащи се на дадена слънчева система. Така че не е толкова продължителността, защото както ви казах, съзнанията, които са били заключени в електронни схеми, няма страдания, няма дори усещането за липса на нищо. Те постоянно свирят в електронни схеми. Точно обратното на Свободата, дори бих казал, че е заместител на Свободата

Въпрос: как се случва в случай на затворени на електронно ниво съзнания?

А, там, няма повече душа или Дух, има съзнанието, което е напълно заключено. За тях беше добра идея да искат да се отърват от човешката душа. Просто чисто съзнание, затворено в най-вкаменената материя там.

Въпрос: те искаха да асимилират тези хора към органичните портали?

Да, абсолютно. Махнете душата, така че всички да се подчиняват. Това е тотална мегаломания, нуждата от ... абсолютна сила. Знаете ли това, имате ги в ... това е церебрална типология, която имате например при серийни убийци. Те вярват, че всички са могъщи. Архонтите са същите, а лошите също.

Ето защо те създават закони, създават ограждащи структури. Те трябва да контролират всичко, за да се чувстват малко запазени. И тогава, след като решиха, знаете, да се възползват от глобалния процес на изчезване, те знаеха, че просто се отърват от хората и ги поставят в машини. Всяка машина може да се подчини само на програма и ако вие сте тази, която прави програмата, можете да си представите спокойствието

Всъщност електронното задържане е много по-болезнено задържане от вашето, ако мога да кажа - това беше и за мен.

Въпрос: Кой контролира нанотехнологиите и какъв ефект има?

Има няколко нанотехнологии: има наночастиците на химикалите, имате наночастиците на храната. Просто се превръща в роботи. Знаете, че в техния план е имало план да се отърват и мисля, че има един наш Мелхиседек, който беше Рудолф Щайнер, който говореше за това перфектно навремето. Той беше виждал тези видения и беше видял, че бинарният звяр е електроника и че би трябвало да замени биологичните тела със синтетични тела, а съзнанието ви щеше да бъде хванато в електронни схеми , И това, сега, вече не е възможно. Така че целта на тези наночастици беше да вземат и заменят биологичното ви тяло и вие щяхте да станете роботи, регистрирани в електронни схеми и контролирани от електронни вериги. Това е форма на обратното безсмъртие. И освен това имаме слънчева система, която да пусне там, където вече се е случило. И ние все още нямаме планове.

... избягахме от него красиво.

Не, защото каквото и да е изданието, винаги намираме решението. За електронните вериги можете да си представите, че не може да има планетарно изкачване с гама-лъчение, което унищожава цялото електричество, без него съвестта би била унищожена. Знаеш какво имам предвид. Така че трябва да намерите други начини.

Въпрос: Значи най-лошото ограничение не е това, което сме изпитали?

Уви не, има и по-лошо.Y en a qui n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, Ascension de la Terre , c'est un phénomène d’extinction globale..Phénomène d’extinction global. Ça veut dire ce que ça veut dire.. !!!
la vérité a été cachée sur les extinctions précédentes mais y a quand même des traces qui restent des extinctions qui se sont produites
L'Ascension avec le corps ..
Tout dépend de la destination de cette Ascension avec le corps car, ainsi que cela est facile à comprendre, il y a deux destinations de cette Ascension avec le corps.
Il y a une Ascension avec le corps (qui sera qualifiée d'intermédiaire) qui sera liée à la première vague d'ovnis qui viendront appeler, un à un, ceux qui ascensionneront avec le corps au sein des Dimensions de la 3ème Dimension Unifiée et qui se rendront, essentiellement, sur les mondes d'Arcturius.
Il existe une Ascension finale, avec le corps, qui ne concerne que certains êtres qui doivent maintenir ce corps biologique jusqu'à l'extrême limite, afin d'apporter quelques éléments mémoriels au sein des nouvelles Dimensions de Vie, que cela soit au niveau de la 5ème ou d'autres Dimensions bien plus élevées.
La plupart des mécaniques d'Ascension concernent l'humanité éveillée se fera sans le corps, qui n'a aucun intérêt, encore une fois, je vous le répète.
Rappelez-vous ce que je vous disais : si nous permettions l'accès à l'Êtreté à tous les éveillés, il ne resterait plus un seul éveillé dans un corps.
==============
il y a une ribambelle d'Ascensions..
L'Ascension avec corps ...et l'ascension de la Conscience ou là le corps reste ici..sur Terre...
Et donc il va y avoir des évacuations de corps, d'ou la présence d'une multitude de vaisseaux venant de différents mondes de l'Unité.. ..
Pareil pour les vaisseaux de ferrailles archontes , reptiliens , Dracos
ils préparent en fait leur évacuation , c'est la raison de ces centres , des camps Fema.. il y aurait plus de 800 camps Fema , rien qu'aux états Unis ..il y en a partout dans le monde.. en Europe bien sur...
ils peuvent servir comme camps de détention , ou autres..
mais au delà , ils sont pour le bouquet final de l'Ascension....
les agitations divers et variés, et surtout la STASE ...
La Stase fait que les consciences translatent dans le corps de lumière avec corps ou sans corps......
les corps humains ne servent plus a rien....ils restent sur Terre et sont en fait récupérés par les DRACOS , les reptiliens qui les récupèrent pour leurs frigos , d'ou le nombre faramineux de cercueils dans ces centres...
Oui je sais c'est DIRECT , cela pique comme on dit.. cela bouscule mais bon quand on meurt , on emmène pas son corps , on le sait déjà ...
=================
Après la mort, le corps est dissout, il rejoint la terre, il est recyclé…??
Non, pas du tout. Le corps, là, soit il part dans les frigos des Dracos, soit il part dans les Cercles de Feu, soit il part dans les vaisseaux quand y a des mémoires à récupérer, soit le corps, quand nous disons qu’il est dissout, il est carbonisé – c’est du carbone.
Les rayonnements gamma, ça brûle, et là ce n'est pas le Feu Igné, c’est un feu physique. C’est pourtant clair, je vous l’ai dit
depuis toujours. Il est pas question de souiller la terre avec vos corps, elle est déjà suffisamment souillée comme ça.
je vous rappelle qu’il reste un certain nombre de jours, de semaines, de mois, plus 132 jours.
Et c’est ces conditions-là qui seront profondément différentes. Pour le Libéré Vivant, non ; qu’il quitte son corps, qu’il aille dans un vaisseau, qu’il laisse son corps aux Dracos, qu’il soit sur les Cercles de Feu en tant qu’enseignant ou simplement pour le plaisir, ça n’a aucune espèce d’importance pour lui, mais c’est pas la même chose pour ceux qui vivent le Soi, même si
ils ont disparu.
Ils sont sûrs d’être libérés, oui, mais tout le monde est libéré, nous vous l’avons dit, à la fin, mais ce que vous avez à passer n’est pas la même chose. Le Libéré Vivant, il n’a rien à passer, rien du tout, il peaufine en cette période les petits éléments, s’il a envie. Le Libéré est libre, il est méditation et prière, il a pas besoin de méditer, il a pas besoin de prier, il a besoin de rien. D’ailleurs, il cherche rien...
Y a toute sorte de vaisseaux qui passent dans votre ciel. Vous avez les frigos aussi des dracos qui commencent à se positionner pour récupérer la nourriture, vous avez les Arcturiens qui contrôlent les volcans, vous avez les Végaliens qui sont parfois dans des missions de sauvetage, quand y a eu par exemple le tsunami déjà, mais aussi particulièrement en Asie et en Amérique latine.
Vous avez des Andromédiens, vous avez des peuples en quantité phénoménale. Y en a qui sont là pour faire des relevés, des relevés biométriques, des relevés géologiques. Tout ça pour préparer les futures libérations, si je peux dire.
Vous vous doutez bien que la libération d’un système solaire nécessite un certain nombre de conditions, je l’ai dit, mais aussi un certain nombre d’intelligences à tous les niveaux, pas uniquement l’Intelligence de la Lumière, mais l’intelligence des mondes carbonés afin de peaufiner, de régler.
Maintenant la plupart de nos vaisseaux peuvent se réalimenter dans le Soleil sans aucune difficulté, les Arcturiens peuvent pénétrer dans vos volcans sans risquer de les faire exploser, etc., etc.
Pour l’instant ils ne sont visibles qu’à certains yeux. Et vous imaginez bien que rendre visible l’ensemble des forces intergalactiques représente, même si c’est une grande joie, un choc terrifiant pour ceux qui sont encore enfermés dans la matrice. Pensez-vous, ils sont persuadés qu’il n’y a rien après la mort, ils sont persuadés que c’est les seuls êtres intelligents des univers et de la création, et ils ne croient en rien.
Et quand je vous dis que le ciel sera tapissé de vaisseaux, c’est exactement ça. C’est pas un vaisseau, ni la Flotte Mariale, ni nos vaisseaux à nous, ni les Archanges, c’est des dizaines de millions de vaisseaux.
========
le vaisseau Nibiru Archonte Annunaki qui a été blackboulé aux confins des univers créait un simulacre d'ascension...
Celui-ci passait après ce système solaire Némésis , à chaque fin de cycle , réalisant une triple isolation appelé héliosphère, magnétosphère et ionosphère
Ce vaisseau a permis l'installation des forces gravitationnelles limitantes et enfermantes , et nous a coupé des mondes de l'Unité...
il y a quelques années , en 2009 , ce vaisseau a été blackboulé aux confins des univers , il ne peut plus être là... ce Vaisseau était celui du commandant en chef, celui qui ce fait appelé Dieu, Diable Yaldabaoth..le démiurge...
Ce Vaisseau métallique Annunaki recèle des particules magnétiques. Il s'agit d'un oxyde ferreux extrêmement particulier qui a la particularité de générer, autour de lui, un champ de forces extrêmement puissant .....
Ainsi au moments final venaient, ce vaisseau venait littéralement, cueillir, en quelque sorte, les âmes qui étaient
descendues au sein de cette dimension. Des dizaines de milliards d'âmes ont ainsi été piégées et transportées dans d'autres endroits...et pas uniquement dans votre galaxie. Ce vaisseau Nibiru allait, ainsi donc, au fur et à mesure du temps, recueillir, littéralement, ce qui avait été produit au sein de différents systèmes planétaire habités.
Tout ceci , tout ce cirque n'est plus possible.......
comme la création de mondes dissociés de la Source...
Il reste des univers a libérer par contre.. et certaines consciences sont enfermées dans ces mondes , dans des circuits fermés , dans des corps synthétiques , robotiques , ce qu'ils essayent de faire encore dans ce monde...le transhumanisme ou l'homme soit disant augmenté....
C'est les forces ahrimaniennes ..ou forces de fossilisation de la conscience...
et donc les consciences vont dans les mondes qui leurs correspond , selon a quoi elles ont adhérées...
le transhumanisme, c’est-à-dire le transfert de la conscience au sein de ces machines de la bête binaire.
Certains d’ailleurs, au sein de l’humanité, revendiquent cette liberté nouvelle de ne plus dépendre d’un corps – n’ayant pas vu qu’ils n’étaient pas ce corps, ayant vu toutefois les limites périssables de ce corps –, envisagent une éternité totalement inversée et falsifiée par rapport à ce qu’est la vérité de la Lumière et de votre éternité.
c’est les forces Ahrimaniennes, celles qui vous conduisent directement à ce qu’on appelle le transhumanisme, c’est-à-dire faire entrer votre conscience dans les machines, même plus avoir de corps biologique. Ça c’est les plans d’Ahriman et des Archontes
les consciences enfermées de façon électronique sont-elles conscientes de cet enfermement ?
Même plus. Puis qu’il n’y a même plus la possibilité de souffrir, justement. Un circuit électronique, ça s’use mais ça se remplace ; y a pas de résistance comme un corps biologique. D’ailleurs vous avez même des frères et sœurs humains aujourd’hui, avec une âme, qui sont prêts à changer ce corps pour être un circuit électronique, sincèrement.
C’est exactement l’opposé de l’Ascension, c’est la fossilisation de la conscience. C’est même plus un enfermement, là.
Je peux dire, en généralisant, que l’ensemble des structures de la société moderne occidentale et postmoderne, hélas, maintenant, n’ont qu’un seul but, c’est vous enfermer toujours plus, et nous vous l’avions expliqué. Et même, si c’était possible, de vous priver de corps biologique et d’enfermer votre conscience directement dans des circuits imprimés.
C’est ça la volonté d’Ahriman, des forces ahrimaniennes. C’est ça ce que veulent, je dirais, tous ces mouvements qui prônent l’intervention de la technologie, le transhumanisme
. Ça veut bien dire ce que ça veut dire : perdre son humanité, dépasser l’humanité et devenir immortels en tant que consciences piégées dans des circuits imprimés. C’était leur finalité.
Donc vous imaginez bien que par rapport à la perversion de cet enfermement, et surtout d’un ultime cycle qu’ils auraient voulu, il aurait été encore plus compliqué de libérer votre conscience de ces circuits imprimés. Donc je peux pas dire plus, mais tout a été fait depuis le début de l’ère moderne et maintenant dans ce qui est commencé à nommer l’ère postmoderne, pour vous enfermer à travers des illusions et des rêves, des rêves d’immortalité, le mythe de Prométhée, l’illusion de l’âme, l’illusion de l’évolution, l’illusion de votre corps, de votre société, de ce monde.
Aujourd’hui, à la surface de cette terre, tout ce qui est lié à Ahriman est porté par ce qui est appelé le transhumanisme, c’est-à-dire l’homme augmenté, si vous préférez ‒ moi j’aurais plutôt tendance à dire l’homme diminué, et très profondément diminué ‒, c’est-à-dire palier, avec la technologie et la technique, les déficiences des corps comme de la conscience.
C’est le passage d’un corps biologique à un corps synthétique que vous nommez l’informatique, donc un monde binaire poussé à l’extrême.
L’incarnation d’Ahriman a effectivement eu lieu et il est présent, je le répète, à la tête d’un pays et porte différents vocables, d’ailleurs, qui vous permettront de le retrouver si vous le voulez. Mais quant à nous, et quant à moi particulièrement, ça ne sert à rien de nommer
Mais retenez que dans le monde moderne, indépendamment d’Ahriman ou de la légende du loup Fenris, ce que vous observez, c’est la progression inexorable, dans cette fin des temps, de la notion de transhumanisme, d’homme augmenté, mais aussi de perversion en elle-même de la sexualité que je qualifierais de naturelle et normale, voilà.
Y a même des gens qui font l’amour avec des robots maintenant, des vrais robots, ça existe. Ça fait partie de ce qui nommé, le transhumanisme, et ce que j’appellerais moi la dégénérescence la plus totale de la vie.
le transhumanisme c’est aussi ce qui est nommé la théorie du genre, « Je suis un homme mais je décide d’être une femme ». Les lois naturelles ne sont plus respectées, du tout, du tout, du tout. Comme en Atlantide, comme lors de la destruction de la dernière Atlantide.
Mais je ne peux pas en dire plus sans violer la liberté de certains qui adhèrent à ces principes-là sans savoir ce qui se cache derrière.
C’est toujours pareil, vous ne voyez que les apparences ; vous voyez, dans certains cas, les idées et les concepts, mais ce qui est lié au système de contrôle du mental humain, vous n’en voyez pas l’architecture, si je peux dire.
Question ; plus l’enfermement est profond, plus la libération est longue ?
C’est pas qu’elle est longue, c’est qu’elle dépend des cycles mêmes des systèmes solaires. Nous, nous avons été obligés d’attendre la fin d’un cycle pour restaurer la Liberté. Dans les mondes électroniques, c’est la même chose. En équivalent de temps pour vous, c’est cinquante et quelques mille ans, dans d’autres systèmes solaires, ça va être cent mille ans et dans d’autres, ça peut être vingt mille ans. Ça dépend des conditions orbitales dues à un système solaire donné. Donc c’est pas tant la durée, parce que comme je vous l’ai dit, les consciences qui ont été enfermées dans des circuits électroniques, y a pas de souffrance, y a même pas le sentiment de manque de quoi que ce soit. Ils jouent en permanence dans des circuits électroniques. C’est exactement l’inverse de la Liberté, je dirais même que c’est un succédané de Liberté
Question : comment cela se passe dans le cas de consciences enfermées au niveau électronique ?
Ah là, y a plus ni âme ni Esprit, y a la conscience qui est complètement verrouillée. C’était pour eux une bonne idée de vouloir se débarrasser de l’âme humaine. Juste la conscience pure enfermée dans de la matière la plus fossilisée qui soit.
Question : ils voulaient assimiler ces humains aux portails organiques ?
Oui, tout à fait. Supprimer l’âme pour que tout le monde obéisse. C’est la mégalomanie totale, le besoin de… le pouvoir absolu. Vous savez que ça, vous les avez chez… c’est une typologie cérébrale que vous avez par exemple chez les tueurs en série. Ils sont persuadés d’être tout puissants. Les Archontes, c’est la même chose, et les méchants garçons aussi.
C’est d’ailleurs pour ça qu’ils créent des lois, qu’ils créent des structures enfermantes. Ils ont besoin de tout contrôler pour se sentir un peu préservés. Et puis après ils ont décidé, vous le savez, de profiter du processus d’extinction globale qu’ils connaissaient pour se débarrasser de l’humain, tout simplement, et le mettre dans des machines. Une machine quelle qu’elle soit ne peut qu’obéir à un programme, et si c’est vous qui faites le programme, vous imaginez la tranquillité
Effectivement, l’enfermement électronique est un enfermement beaucoup plus pénible que le vôtre, si je peux dire – que le nôtre, ça a été aussi le cas pour moi.
Question : qui contrôle la nanotechnologie et quel effet a-t-elle ?
Y a plusieurs nanotechnologies : y a les nanoparticules des chemtrails, vous avez les nanoparticules des aliments. C’est simplement de vous transformer en robots. Vous savez que dans leur plan, il était prévu de se débarrasser, et je crois qu’il y a un de nos Melchisédech, qui était Rudolph Steiner, qui en a parfaitement parlé à l’époque. Il avait vu ces visions-là, et il avait vu que la bête binaire, c’était l’électronique, et que c’était de remplacer les corps biologiques par des corps de synthèse, et votre conscience aurait été piégée dans les circuits électroniques. Et ça, maintenant, c’est plus possible. Donc le but de ces nanoparticules était de prendre et de se substituer à votre corps biologique, et vous seriez devenus des robots, inscrits dans des circuits électroniques et commandés par des circuits électroniques. C’est une forme d’immortalité inversée. Et d’ailleurs nous avons un système solaire à libérer où ça c’est déjà produit. Et nous n’avons pas encore les plans.
… nous l’avons échappé belle.
Non, parce que quelle que soit la libération, nous trouvons toujours la solution. Pour les circuits électroniques, vous vous doutez bien qu’il peut pas y avoir d’ascension planétaire avec rayonnement gamma qui détruit toute l’électricité, sans ça les consciences seraient détruites. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut trouver d’autres moyens.
Question : le pire enfermement n’est donc pas celui que nous avons vécu ?
Hélas non, y a pire.
Des Présences


Няма коментари:

Публикуване на коментар