Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

Преход и умора ...


от момента, в който магнетизмът на Земята се променя. Вие сте свързани с този земен магнетизъм, по различни начини, от различни енергийни центрове и от различни точки на контакт. Така че, разбира се, човекът открива тази връзка с природата, тази връзка със слънцето. Повечето хора смятаха, че са откъснати от това влияние и въпреки това е много реално.
И така, докато вашите трансформации напредват, можете да преминете през състояния на възвишение и лекота, чрез състояния на енергийна пълнота, където можете да завършите цели цикли, без да можете да спите и да притежавате същата енергия, докато в други моменти ще откриете, че имате изключително ограничена енергия. Това е част от трансформацията, това е част от Истината на това, което трябва да живееш. Всеки също живее там по свой начин.
Въпреки това, когато се приближите до Огъня на любовта, докато отидете, вие ще станете неуязвими и ще имате достъп до неизчерпаема енергия. Последното, когато се проявява периодично, в момента, когато изчезне, те отвежда в тежест и загуба на тази енергия.
Независимо от това, не се притеснявайте за това или се тревожете за него, защото това е нормално и съответства на процес на корекция, който се извършва постепенно, от ден на ден и във всеки момент.
Всяко човешко същество има различна плътност, различна история и различна вибрация.
По този начин, всяко човешко същество ще живее, по свой начин, отново, пренастройването на енергията и съзнанието, свързани с новите вибрации на вашето собствено съзнание.
Светлината следва своя план и разгръщането на инсталацията на Светлина на Земята. И Възнесението на Земята следва хармоничен ритъм. Нищо не е дисхармония. Има само погледът на личността, който понякога ще види Сянката в това, което не е Сянка, но нова светлина на онова, което все още беше скрито, фалшифицирано и манипулирано. Интеграцията на Адамантови частици на Светлината е най-бързият начин за вашето окончателно преобразуване и окончателното преобразуване на Земята. Някои от вас, по-напреднали от други, вече живеят, в дните си, важни моменти, интензивни, повече или по-малко дълги, обратно към своето звено.
Някои може да го наричат ​​умора или усещане другаде. Всъщност това, което се случва, е вашето ново измерение на живота, нищо друго. Трябва само да следвате движението, да не се противопоставяте, да не се съпротивлявате, да останете в Любовта, в Истината, в Светлината, така че работата на финалната трансмутация да се осъществи, за най-доброто, във вас , що се отнася до тази Земя ......
ще изпитате периоди на значителна умора на тялото си с усещането за живот едновременно с това измерение и други измерения. Синхронно ще преживеете редица събития, засягащи както хода на живота в това измерение, но и разгръщането на живота на душата в това измерение.
Ще преживеете в себе си голямата трансформация. Бих искал да ви кажа, човешки души, не се страхувайте, радвайте се, защото това, което сте чакали, от което сте се страхували, от което сте се надявали, сега е тук.
Така че може би сред вас вече от известно време има такива, които усещат болка в черния дроб, храносмилателни проблеми, различна енергия или много повече енергия, или обратното, голяма умора при колебания в енергията.
Вълната на благодатта или магнитен огън, издигащ се от земята, от дълбините на земята, променя, ако предпочитате, самия баланс на жизнената енергия ...
Когато започнете да ставате пеперуда, се отказвате от гъсеницата. Гъсеницата, тя успява да оживее отново. И много от вас започват да осъзнават, че най-често срещаните задачи стават непреодолими. Това, което ви доставяше удоволствие преди, което беше желание, вече не ви доставя удоволствие.
Завършваш трансформацията си, така че няма съмнение, че тя се подобрява. По-скоро въпросът е, че се подобрява, но в смисъла на пеперудата, тоест гъсеница е по-малко функционална. Можете също да се свържете с мрежата, тоест имате една десета от неврон на едно място, друга четвърт от неврон на друго и правите това.
Работи много добре. Помнете, че пристигайки в Единството, да живеете пеперудата, да живеете брахманското разтваряне, да осъзнаете осъзнаването на Аза, да живеете достъпа до тялото си на Битието, изисква да умрете тук, независимо от думите, които сложите върху него. Някои са рано. Други няма да искат да умрат, в кавички, тъй като това е раждане.
Но очевидно е, че най-голямата от подготовката, през която преминавате, отвъд колективната междуизмерна Меркаба и леката работа, която вършите, е именно в онези моменти, когато вече не можете да разберете защо разбийте яйце. По принцип е да се направи омлет, нали, но дори и това понякога става сложно. Но това е напълно нормална еволюция
(там с яйцето той говори за изчезването на съвестта, когато този живее бели, когато в даден момент човек вече не е там, един е изчезнал ... човек е спрян пред врата на хладилник, т.е. трябва да изчакаме да се върнем, за да продължим и да възобновим темата с повече или по-малко време активността в ход .. ..)
=================
Как да кажа, някои същества ще живеят енергийна интеграция, която ще бъде бавна, прогресивна, регулярна. В други ще следвате ритми и цикли. Тези цикли и вибрационни цикли на възприятие могат да бъдат свързани с множество фактори, които са свързани с вас, но и с външната страна. например има по-интензивни периоди на вибрации според циклите на Луната, според това, което се случва, разбира се, на нивото на слънцето.
По този начин всеки от вас има вибрационна специфичност. Или може да премине в дни, когато Енергията е много инвазивна, много натоварена и звуците на душата и звуците, чути в ушите, са много силни, а в други моменти няма нищо. Малко прилича на влакчето.
И при други, накрая, тези вибрационни процеси се уреждат постоянно и постоянно, което също може да доведе до периоди на умора или вълнение. Отново не забравяйте, че промените, които преживявате, стават колосални, дори за вашите структури.
Между освобождаването на Земята и Слънцето, между накланянето на стълбовете, което е в ход, между Адамантовите частици, които се агломерират във физическите ви структури, това понякога дава корекции, които могат да се отразят и на вашето настроение. ,
Устойчивостта на Светлината, тя не дава умора. Той дава болка, дава напрежение. Вибрационната трансформация, която живеете, наистина може да премине, независимо от недостига на сън, през периоди на интензивна умора, която няма да продължи дълго. Понякога имате впечатление, че пренасяте всички нещастия на света и след това, час след или на следващия ден, ще намерите феноменална енергия.
Тези колебания, ако щете, са свързани с изменението не във вас, но и на нивото на планетата, на силовите линии, на цялото разпределение на съществуващите електрически заряди, които свързват вулканите и съществуват в йоносферата.
Всичко това е в голяма трансформация и затова хората, които имат електромагнитна чувствителност, независимо от опита си на нивото на Короните, бих бил по-засегнат, бих казал, от други. Така че, няма нищо общо с никаква съпротива. Това има повече общо с така наречената електромагнитна чувствителност.

Присъства ...

Оргинална -

Transition et Fatigue...

à partir du moment où le magnétisme de la Terre change. Vous êtes reliés à ce magnétisme Terrestre, de différentes façons, par différents centres d'énergie et par différents points de contact. Alors, bien évidemment, l'humain découvre cette connexion à la nature, cette connexion au soleil. La plupart des êtres humains se croyaient coupés de cette influence et pourtant elle est bien réelle.
Ainsi, au fur et à mesure de vos transformations, vous pouvez passer par des états d'exaltation et de légèreté, par des états de plénitude de l'énergie où vous pouvez accomplir des cycles entiers sans pouvoir dormir et en possédant la même énergie, alors qu'à d'autres moments vous allez découvrir que vous disposez d'une énergie extrêmement limitée. Ceci fait partie de la transformation,ceci fait partie de la Vérité de ce que vous avez à vivre. Chacun le vit, là aussi, à sa façon.
Néanmoins, au fur et à mesure que vous vous rapprocherez du Feu de l'Amour, au fur et à mesure, vous deviendrez invulnérables et ayant accès à une énergie inépuisable. Celle-ci, quant elle se manifeste de façon intermittente, le moment où elle disparaît, elle vous entraîne dans la lourdeur et dans la perte de cette énergie.
Néanmoins, il ne faut pas vous en inquiéter ni vous en affoler car ceci est normal et correspond à un processus d'ajustement qui se fait progressivement, de jour en jour, et à chaque instant.
Chaque être humain a une densité différente, une histoire différente et une vibration différente.
Ainsi, chaque être humain va vivre, à sa manière, encore une fois, là aussi, les réajustements énergétiques et de conscience liés aux vibrations nouvelles de votre propre conscience.
La Lumière suit son plan et le déroulement de l'installation de la Lumière sur Terre. Et l'Ascension de la Terre suit un rythme harmonieux. Rien n'est disharmonie. Il n'y a que le regard de la personnalité qui, parfois, verra de l'Ombre en ce qui n'est pas de l'Ombre mais un éclairage nouveau de ce qui était encore caché, falsifié et manipulé. L'intégration des particules Adamantines de Lumière, est la voie la plus rapide menant à votre transformation finale et à la transformation finale de la Terre. Certains d'entre vous, plus en avance que d'autres, vivent déjà, au sein de leurs journées, des moments importants, intenses, plus ou moins longs, de retour à leur Unité.
Certains peuvent appeler cela fatigue ou encore le fait de se sentir ailleurs. En fait, ce qui s'installe est votre nouvelle Dimension de vie, rien d'autre. Vous n'avez qu'à suivre le mouvement, ne pas vous opposer, ne pas résister, rester dans l'Amour, dans la Vérité, dans la Lumière afin que l'œuvre de transmutation finale se réalise, pour le mieux, en vous, comme pour cette Terre......
vous allez vivre des périodes de fatigue importante de votre corps avec l'impression de vivre, de manière simultanée, cette dimension et d'autres dimensions. Vous allez vivre, de manière synchrone, un certain nombre d’événements affectant aussi bien le déroulement de la vie en cette dimension mais aussi le déroulement de la vie de l'âme en cette dimension.
Vous allez expérimenter au sein de votre être la grande transformation. Je voudrais vous dire, âmes humaines, n'ayez pas peur, réjouissez-vous car ce que vous avez attendu, ce que vous avez redouté, ce que vous avez espéré est maintenant là.
Alors peut-être que parmi vous, déjà depuis un certain temps, il y en a qui sentent des douleurs au foie, des problèmes digestifs, une énergie différente, soit beaucoup plus d'énergie, soit à l'inverse, une grande fatigue avec des fluctuations de l'énergie.
L'Onde de la grâce ou Feu igné qui monte de la Terre, des profondeurs de la Terre modifie, si vous préférez, l'équilibre même de l'énergie vitale...
Quand vous commencez à devenir papillon, vous abandonnez la chenille. La chenille, elle arrive à vivre encore. Et beaucoup d'entre vous commencent à s'apercevoir que les tâches les plus usuelles deviennent insurmontables. Ce qui vous procurait du plaisir, avant, qui était un désir, ne vous procure plus aucun plaisir.
Vous terminez votre transformation donc il n'est pas question que ça s'améliore. Il est plutôt question que ça s'améliore mais dans le sens du papillon, c'est-à-dire que la chenille soit de moins en moins fonctionnelle. Vous pouvez aussi fonctionner en réseau, c'est-à-dire que vous avez un dixième de neurone à tel endroit, un autre quart de neurone chez une autre personne et vous vous arrangez comme ça.
Ça marche très bien. Rappelez vous que, arrivés à l'Unité, vivre le papillon, vivre la dissolution brahmanique, vivre la réalisation du Soi, vivre l'accès à votre corps d'Êtreté, nécessite de mourir ici, quelque soient les mots que vous mettiez dessus. Certains sont en avance. D'autres ne voudront pas mourir, entre guillemets, puisque c'est une naissance.
Mais il est évident que la plus grande des préparations que vous vivez, au delà de la Merkaba Inter-dimensionnelle collective, et du travail de Lumière que vous faites, c'est justement dans ces moments où vous n'arrivez plus à savoir pourquoi vous cassez un œuf. En général, c'est pour faire une omelette, n'est-ce-pas, mais, même ça, des fois, ça devient compliqué. Mais c'est une évolution tout-à-fait normale ( là avec l’oeuf , il parle de la disparition de la conscience , quand celle ci vit des blancs , quand a un instant donné on n'est plus là , on a disparu...on est arrêté devant une porte de frigidaire , il faut attendre de revenir pour poursuivre et reprendre le fil avec plus ou moins de temps l’activité en cours.. ..) ================= Certains êtres vont, comment dire, vivre une intégration énergétique qui va être lente, progressive, régulière. Chez d'autres, vous allez suivre des rythmes et des cycles. Ces rythmes et ces cycles de perception Vibratoire peuvent être liés à de multiples facteurs, qui sont liés à vous mais aussi à l'extérieur. il y a par exemple, des périodes de Vibrations plus intenses selon les cycles de la lune, selon ce qui se passe aussi, bien sûr, au niveau du Soleil. Ainsi, chacun d'entre vous a une spécificité Vibratoire. Ou ça peut aller jusqu'à des journées où l'Énergie est très envahissante, très prenante et les sons de l'âme et les sons perçus dans les oreilles sont très forts et à d'autres moments, y a plus rien. Ça fait un peu comme les montagnes russes. Et chez d'autres, enfin, ces processus Vibratoires sont en train de s'installer de manière permanente et définitive, pouvant entraîner, là aussi, des périodes de fatigue ou d'excitation. Encore une fois, rappelez-vous, les modifications que vous vivez deviennent colossales, même pour vos structures. Entre la libération de la Terre et du Soleil, entre le basculement des pôles qui est en cours, entre les Particules Adamantines qui s'agglomèrent au sein de vos structures physiques, cela donne parfois des réajustements qui peuvent se traduire aussi au niveau de votre humeur. La résistance à la Lumière, ça donne pas des fatigues. Ça donne des douleurs, ça donne des tensions. La transformation Vibratoire que vous vivez peut, effectivement, passer, indépendamment de la raréfaction du sommeil, par des périodes d'intense fatigue, qui vont pas durer longtemps. Parfois vous avez l'impression que vous portez toute la misère du monde et puis après, une heure après ou le lendemain, vous allez retrouver une énergie phénoménale. Ces fluctuations, si vous voulez, sont liées à la modification, non pas en vous mais aussi à l'échelon de la planète, des lignes de forces, de toutes les répartitions des charges électriques existant, qui relient les volcans et qui existent dans la ionosphère. Tout ça est en grande transformation et donc les gens qui ont une sensibilité électromagnétique, indépendamment de leur vécu au niveau des Couronnes, vont être plus affectés, je dirais, que les autres. Donc, ça n'a rien à voir avec une résistance quelconque. Ça a plus à voir avec une sensibilité dite électromagnétique. Des Présences...

Няма коментари:

Публикуване на коментар