Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

Огнено Кръщене.Огънят, който трябва да се живее, не е Огънят, който познавате, тъй като присъства на тази Земя. Но ще ви говоря за Огъня на Земята, за истинския Огън на Земята, който намира в този момент своята сила и своята Истина, далеч отвъд огъня, който ви е известен.
Това тяло на материята, което обитавате, трябва да вижда своята кована материя в Огъня. Огънят, за който говоря, е Светлина, вибрация, любов и мир. Този Огън, чието отражение върху Земята в своето действие е кръвта на Земята. Кръвта на Земята, изтичаща от вулкани, Пробуждайки Земята, освобождавайки я от ограниченията, като вашето тяло.
Огънят на Земята и Огънят на тялото, както се проявяват сега, са резонансът на Огъня на Небето и Мистичните бракове на Слънцето и Земята. Този Огън не гори нищо, освен това, което не е по своята същност: това, което се нарича Сянка (или съпротива) на тази Земя.
Времето на огъня е настъпило. Този Огън е Огненият огън на Източника, Слънцето, Земята, Центърът на Галактиката и определени звезди, носейки ви този Огън. Той е същият (от същата Природа, със същата интензивност) като Огънят на вашето тяло, като Огънят на Земята, както Огънят на Слънцето.


Този Огън изпарява и изпарява всичко, което не е от неговата природа, т.е. Любов, Светлина и Истина.
Всичко, което не е Любов, всичко, което не е Светлина, всичко, което не е Истина, ще се изпари в този Огън.
Интензивността и всеобхватността на огъня вече не важи за индивид или група хора, а за цялата Слънчева система.
Този Огън, дори и с плътските очи, е видима Светлина, която изпълва всички и изпарява тази, която не е от нейната Природа. Огънят е Любов, в своята най-плътна Светлина, и в същото време най-леката. В тялото на тази плът, където се намирате, в тялото на Земята на вашето измерение, Огънят също се издига в отговор на Небесния огън, докато няма повече разстояние, нито разлика между Огъня на Земята и Огъня на Небето, откъдето и да дойдат.
Това е същия огън. Огънят е кръщение. Той не е кръщението само на плътта на това тяло. Нещо повече, това е кръщението на Съзнанието, възстановено на себе си и на своята Свобода. За това, което е вписано в ефимера, този Огън може да се нарече унищожение и изчезване. За вечността, за Абсолюта и за Аза, този Огън е Привидение. Той е Истината, проявен в Земята, както и в тялото ви. Кръщението с огън е Огънят на Духа
Светлината, която дойде при вас преди почти три десетилетия, беше кръщението на Небесната вода. Остава да бъде завършен чрез кръщението на Огъня. Това е, което завършва и ще бъде завършено от Небесния огън, посрещащ Огъня на Земята.
Огънят на Земята и Тялото отваря пашкула на Крайната Светлина, изгаряйки това, което е само сън, разкривайки чрез изпаряване и сублимация Истината на Вашето Вечно Тяло, на вашите структури на Вечността.
Огънят на тялото и Огънят на Земята, поддържан и раздут от Огнения конник, по време на работа на Земята, на много места от тази Земя, ще се обобщи, както в тялото ви.
Съзнанието, след това освободено или в освобождение, ще бъде установено в този огън, който тялото на плът приготвя. Това изгаряне, което не гори, е Радост и Любов.
Огънят на тялото, Огънят на Земята и Небето, са същата Същност, същата вибрация, светлината и любовта. Не може да се наслагва на огъня, който ви е известен, въпреки че някои от действията му са суперположими. Но полученото в строго отношение не е идентично с това на изгаряне на тялото на плът. Но освен това Огънят ви кова във вашата Вечност и в Истината (отвъд онова, което е дадено на въплътените мъже и жени на този Огън на Земята, получен от Небето и центъра на Земята) и най-накрая ще изживеете Крайната Истина на Битието и Съзнанието.
Приготвянето на Огъня на Небето, Земята и това тяло е в ход. Това, което се наблюдава на Земята в продължение на много месеци, се случва на това тяло и в това тяло, едно и също. Но действието върху съзнанието няма нищо общо само с издигането на дим. В Огъня на Небето и Земята няма разрушение, различно от това, което е ефимерно и временно: това, което не сте.
Приемането на огъня дава отговора на Земята, която е Водата отгоре (проявява се във вас, както се нарича: Вълна на живота или Вълна на етера), давайки да подхранва Огъня на дух.


Да посрещнем огъня означава да ни посрещнем. Да посрещнеш огъня означава да те приветствам. Огънят на тялото и Огънят на Земята са отговорът на Огъня на Небето, в този Краен Мистичен Брак на Слънцето и Земята.
Огънят изпарява и изковава: изпарява ефемерното и изковава Вечността, която вече е там. Във вашето съзнание, както в това тяло на плътта, това ще доведе до неговото усилване и интензивност, от резонанс, много присъстващ във вътрешността .. на определени места .......
Резонансът на Огъня на Небето и Огъня на Земята, чрез действието на Етера, ще предизвика у човека дълбока, чувствителна и възприемаща алхимия.

Това, което изчезва на едно ниво, се появява на друго ниво. Огънят е агентът. Огънят на Земята и Огънят на Небето, обединени в същото действие, което се развива и в това плътско тяло.
Огънят е причинителят и операторът, както и катализаторът на Възнесението на Земята и Преобразуването на това плътско тяло. Това, което е изчезване, на едно ниво е външен вид, на друго ниво.
Огънят на Небето и Земята (в Човека), подобно на Огъня на Слънцето, раждайки друго Слънце, ще роди това, което никога не се е родило, но се появява за вас: Тяло на възродения етер Тяло на битието и абсолюта на несъзнанието.
Същият агент, същият катализатор, в горната част, както в долната част, завършващ разделянето, слагайки край на ефемерата. Огънят е Вечността, кръщава ви и ви кани да въплътите този Огън в друга октава.


Никой Огън не може да навреди на Истината на вашето Същество. Това е още повече форма на регенерация чрез изпаряване.
Издигането на душата, към Духа и към Съединението, изисква от вас в подходящия момент определена форма на разпознаване, позволяваща Тотално Пресъединяване.

Огънят на Земята и Огънят на вашето тяло ще резонират все по-бързо и все по-широко от ИЗТОЧНИК, Централното слънце на тази Галактика и от Вашия Огън, настанен в дъното на колоната. гръбначния.
Всичко това е естествено и нормално. Като го живеете, ще е очевидно.
Тялото на светлината, Тялото на битието, е от магматично естество. Изчерпването на Любовта, вечна, е Истината.
Само човекът във вас може да изрази каквото и да е обратното. Но не и истината, в теб.


Огънят е храна за Вечността. Огънят на тялото и Земята предхожда Призива като елемент на Пробуждането, като Благовещение и Предупреждение, отправен не към вашето съзнание, а към елементите на съпротива, присъстващи в контролната система на човешкия ум.

Огънят е Огън на радостта, където няма място, няма липса, няма страдания, няма страх, няма съмнение. Такава е природата на огъня, такова е действието на Огъня. Това, което е по-горе, е онова, което е отдолу, не в астралното огледало, а от небето. И Огънят завършва като последен щрих към илюзия и блещукане. Огънят е зовът към вечността. Освен това е Съобщение и Предупреждение, което ви позволява да се настроите към него

Присъствие ...Оргинал -


Baptême du Feu...

Le Feu qui est à vivre n'est pas le Feu que vous connaissez, tel qu'il est présent sur cette Terre. Mais je vous parlerai du Feu de la Terre, du vrai Feu de la Terre, qui retrouve, en ce temps, sa puissance et sa Vérité, bien largement au-delà du feu qui vous est connu.
Ce corps de matière que vous habitez doit voir sa matière forgée dans le Feu. Le Feu dont je parle est Lumière, Vibration, Amour et Paix. Ce Feu-là, dont le reflet sur Terre, dans son action, est le sang de la Terre. Sang de la Terre émanant des volcans, Éveillant la Terre, la Libérant de ses contraintes, comme votre corps.
Le Feu de la Terre et le Feu du corps, tels qu'ils se manifestent, maintenant, sont la résonance du Feu du Ciel et des Noces Mystiques du Soleil et de la Terre. Ce Feu-là ne brûle rien d'autre que ce qui n'est pas de sa nature : ce qui est appelé Ombre (ou résistance) sur cette Terre.
Le temps du Feu est arrivé. Ce Feu-là est le Feu nourricier de la Source, du Soleil, de la Terre, du Centre de la Galaxie et de certaines Étoiles, vous apportant ce Feu. Il est le même (de la même Nature, de la même intensité) que le Feu de votre corps, que le Feu de la Terre, que le Feu du Soleil.


Ce Feu vaporise et vaporisera tout ce qui n'est pas de sa Nature, c'est à dire Amour, Lumière et Vérité.
Tout ce qui n'est pas Amour, tout ce qui n'est pas Lumière, tout ce qui n'est pas Vérité, sera vaporisé dans ce Feu.
L'intensité et la généralité du Feu ne s'adressent plus à un individu, ou à un groupe d'individus, mais à l'ensemble du Système Solaire.
Ce Feu, même avec les yeux de chair, est une Lumière visible qui remplit tout et vaporise ce qui n'est pas de sa Nature. Le Feu est l'Amour, dans sa Lumière la plus dense et, en même temps, la plus légère. Dans le corps de cette chair où vous êtes, dans le corps de la Terre de votre Dimension, le Feu s'élève aussi, en réponse au Feu du Ciel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distance, ni de différence entre le Feu de la Terre et le Feu du Ciel, d'où qu'ils proviennent.
C'est le même Feu. Le Feu est un baptême. Il n'est pas le baptême de la chair de ce corps, seulement. Il est, bien plus, le baptême de la Conscience, rendue à elle-même et à sa Liberté. Pour ce qui est inscrit dans l'éphémère, ce Feu peut être appelé annihilation et disparition. Pour l'Éternité, pour l'Absolu et pour le Soi, ce Feu est Apparition. Il est la Vérité, manifestée dans la Terre comme dans votre corps. Le baptême du Feu est le Feu de l'Esprit
La lumière arrivé jusqu'à vous, depuis presque trois dizaines d'années, était le baptême de l'Eau du Ciel. Il reste à compléter par le baptême de Feu. C'est ce qui se complète et se complétera, par le Feu Céleste rencontrant le Feu de la Terre
Le Feu de la Terre et du corps ouvre le cocon de Lumière ultime, brûlant ce qui n'est que rêve, faisant apparaître, par vaporisation et sublimation, la Vérité de votre Corps Éternel, de vos structures d'Éternité.
Le Feu du corps et le Feu de la Terre, soutenus et attisés par le Cavalier du Feu, à l'œuvre sur Terre, en de multiples endroits de cette Terre, va se généraliser, comme dans votre corps. 
La Conscience, alors Libérée, ou en Libération, s'établira dans ce Feu que le corps de chair prépare. Cette combustion, qui ne brûle pas, est Joie et Amour.
Le Feu du corps, le Feu de la Terre et du Ciel, sont la même Essence, la même Vibration, la Lumière et l'Amour. Il ne peut être superposable au feu qui vous est connu, bien que certaines de ses actions soient superposables. Mais la résultante n'est pas, à proprement parler, identique à celle d'une brûlure du corps de chair. Mais, bien plus, le Feu vient vous forger dans votre Éternité et dans la Vérité (au delà de ce qui est donné à voir aux hommes et femmes incarnés, de ce Feu de la Terre, reçu du Ciel et du centre de la Terre), et vous permettra de vivre enfin l'Ultime Vérité de l'Être et de la Conscience.
La préparation du Feu du Ciel, de la Terre, et de ce corps, est en cours Ce qui a été observé, sur Terre, depuis de nombreux mois, se produit sur ce corps et dans ce corps, à l'identique. Mais l'action sur la conscience n'a rien à voir avec le simple fait de partir en fumée. Il n'y a, dans le Feu du Ciel et de la Terre, aucune destruction autre que de ce qui est éphémère et temporaire : ce que vous n'Êtes pas.
L'accueil du Feu donne la réponse de la Terre, qui est l'Eau d'en haut (se manifestant, en vous, comme nommée : Onde de Vie ou Onde de l'Éther), donnant à nourrir le Feu de l'Esprit.


Accueillir le Feu, c'est nous accueillir. Accueillir le Feu, c'est vous accueillir Vous-même. Le Feu du corps et le Feu de la Terre sont la réponse au Feu du Ciel, dans ce Mariage Mystique Ultime du Soleil et de la Terre.
Le Feu vaporise et forge : vaporise l'éphémère et forge l'Éternité qui est déjà là. En votre conscience, comme en ce corps de la chair, cela se traduira, dans son intensification et son intensité, par une résonance très présente dans l’intériorité ..a certains endroits.......
La mise en résonance du Feu du Ciel et du Feu de la Terre, par l'action de l'Éther va induire, en l'Homme une alchimie profonde, sensible et perceptible..
Ce qui disparaît, à un niveau, apparaît, à un autre niveau. Le Feu en est l'agent. Feu de la Terre et Feu du Ciel, unis dans la même action qui se déroule aussi en ce corps de chair.
Le Feu est l'agent et l'opérateur, ainsi que le catalyseur, de l'Ascension de la Terre et de la Transformation de ce corps de chair. Ce qui est disparition, à un niveau, est apparition, à un autre niveau.
Le Feu du Ciel et de la Terre (en l'Homme ), comme le Feu du Soleil, donnant naissance à un autre Soleil, donnera naissance à ce qui n'est jamais né mais apparaît, pour vous : Corps de l'Éther revivifié, Corps d'Êtreté et Absolu de la non-Conscience.
Le même agent, le même catalyseur, en haut comme en bas, mettant fin à la séparation, mettant fin aux éphémères. Le Feu est l'Éternité, vous baptisant et vous invitant à incarner ce Feu à une autre octave.
Aucun Feu ne peut nuire à la Vérité de votre Être. Il s'agit, bien plus, d'une forme de régénération, par vaporisation.
Élévation de l'âme, vers l'Esprit et vers l'Unité, nécessite de votre part, au moment opportun, une certaine forme de reconnaissance, permettant la Reconnexion totale.

Le Feu de la Terre et le Feu de votre corps vont résonner, de plus en plus rapidement et de plus en plus largement, par de LA SOURCE, du Soleil Central de cette Galaxie, et par votre Feu, logé dans le bas de la colonne vertébrale.
Tout ceci est naturel et normal. En le vivant, cela sera une évidence.
Le Corps de Lumière, le Corps d'Êtreté, est de nature ignée. La consumation d'Amour, perpétuelle, est la Vérité. 
Seule la personne, en vous, peut exprimer quoi que ce soit de contraire. Mais pas la Vérité, en vous.


Le Feu est nourriture, pour l'Éternité. Le Feu du corps et de la Terre précèdent l'Appel comme un élément de Réveil, comme une Annonce et un Avertissement, adressé non pas à votre conscience mais bien aux éléments de résistance présents dans le système de contrôle du mental humain

Le Feu est un Feu de Joie, où n'existe, en lui, aucune place, pour aucun manque, aucune souffrance, aucune peur, aucun doute. Telle est la Nature du Feu, telle est l'action du Feu. Ce qui est en haut est ce qui est en bas, non pas dans le miroir astral mais bien venant du Ciel. Et le Feu mettant fin, comme une touche finale, à l'illusion et au miroitement. Le Feu est l'Appel à l'Éternité. Il est aussi Annonce et Avertissement, vous permettant de vous syntoniser à lui

Une Présence...

1 коментар:

  1. Това което пишете са глупости за да отблъснете хората. Истината не е някъде там, а вътре в теб.

    ОтговорИзтриване