Звездни Цивилизации

четвъртък, 31 март 2016 г.

Многобройни извънземни са посещавали Земята от древността  до  сега
Впродължение на хилядолетия човечеството се е сблъсквало и е преживяло множество бедствия и стихии, някои от които са от чисто природен характер, а други се оказва, че е твърде вероятно да са предизвикани от външни сили, за които не е проблем да го направят.

Както сега, така още от дълбока древност пришълците, много по-развити от нас, преследват целите си, защото могат да ни оказват всякакъв вид въздействия, дори да ни управляват дистанционно, без да можем да им направим каквото и да е. Нещо повече, в хода на съвместното ни съжителствуване тук, на тази планета, те неведнъж са показвали, че могат да бъдат и жестоки, дори много по-жестоки от хората както в отношенията им спрямо нас, така и в отношенията им между тях.

Една от древните цивилизации, оставили ни конкретни писмени сведения за реалното присъствие на същества, наричани от тях богове, дошли на Земята от други светове, е на маите. В техен писмен източник, наречен колона №6, който е коректно разчетен се говори, че в далечни времена от небесата ,,се отворил път към звездите" и на Земята слезли 13 богове, които започнали да учат маите на различни неща, като най-важни са небесните науки, чрез които те могли да разгадават и бъдещето си.

И при тях, както и при египтяните жреците са тези, които пазели познанието и посвещавали само единици, дораснали за познанието на боговете.

В свещената им книга ,,Чилам Балам", написана от жреца-пророк на име Ягуар са описани много интересни неща, включително времената, наричани и от тях - ,,края на дните". В книгата, както и в един от календарите им, наречен ,,Дългият цикъл" - ,,Тзолкин" се говори за страшни бедствия и катастрофи, които ще сполетят човечеството в наши времена, визирайки периода около 2012 година.

Апокалиптичните предсказания са почти еднакви с предсказанията на повечето древни цивилизации, а именно, че съвременната цивилизация ще бъде сполетяна от трагичен край. Подобни са и предсказанията, описани в последната глава на Библията, по-точно в главата ,,Откровение" на апостол Йоан:

И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.
И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мека, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голямата власт.
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него?
И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца.
И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.
И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.
И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.
Ако има човек ухо нека слуша.
Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде, ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тука е нужно търпението и вярата на светиите.
И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешни, а говореше като змей.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;
за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.
Тук е нужно мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.
По време на заточението пред апостола се явява ангел Божий, който му предава картини от бъдещето, които Йоан записва доста подробно в Откровението си. В едно от описанията се говори как Господ ще се върне на Земята, за за извърши Божия съд над човечеството. Тогава над Земята ще летят Ангели, които ще наказват хората, според това какво са вършили през живота си. Ще започнат странни земетресения, бури и потопи...


Подобни картини са описани и в някои от близо 900-те свитъци, намерени край Мъртво море през 1947г. - т. нар. Кумранска летопис, която според археолозите датира от времената на Иисус Христос. Много важен е т. нар. ,,Свитък на войната", който в потресаващи детайли описва апокалиптична война между силите на Светлината и силите на Мрака, между добрите и лошите ангели. И там е описано, че боговете се делят на два вида групировки, които се сражават помежду си заради Земята, или човечеството. Учените са категорични, че нашата планета са се водели войни с оръжия, притежаващи невероятни унищожителни способности, каквито са ядрените и лъчевите. Свидетелства за употреба на ядрени оръжия има, както на територията на континента Африка, така и в Азия. Налице са доказателства, че с подобен вид оръжия са поразени Вавилонската кула, Мохендьо Даро и Харапа, двата града в Близкия изток Содом и Гомор, и т.н.

Всъщност по цялата планера се срещат разрушения и останки, които спокойно може да се каже, че са руини и разрушения от оръжия с невероятна мощ за нивото на развитие на човечеството в онези времена. Изключителен пример в това отношение са руините на територията на днешна Боливия на древния град на инките Пума Пунко, които удивляват не само с невероятните за онова време строежи, форми, масивност и големина на каменните блокове, а преди всичко със състоянието, в което се намират сега.

Огромните каменни блокове, а преди всичко със състоянието, в което се намират сега. Огромните каменни блокове са щамповани с най-различни геометрични форми и фигури (сякаш твърдите скали са рязани, щамповани и рисувани с машини, притежаващи цифрово-програмно и компютърно управление). Блоковете, някои от които тежат по неколкостотин тона с изключителна твърдост на скалата, са изрязани с поразителна точност. Стените им притежават многопрофилни форми, невероятно точно снадени, така че никога никой да не може да ги разедини. Сглобявани са по- т. нар. плателинова технология и образуват нещо подобно на космодрум. Специалистите са категорични, че за да бъдат конфигурирани и снадени по този начин притежаващите огромно тегло каменни блокове е била необходима технология, преодоляваща земната гравитация.

Целият комплекс е доста голям по площ и за да бъде разрушен до състоянието си в момента, е било необходимо да се употреби оръжие с огромна мощ (от порядъка на съвременните ядрени оръжия), което е било употребено с невероятна точност - ударът е нанесен право в центъра на комплекса. И до ден днешен за специалистите остават най-малко четири загадки, ето най-важните:

С каква цел е направен комплексът?
По каква технология е построен, за да буди изумлението на специалистите?
Кой и кога го е построил, както и кой и с каква цел го е разрушил?
Какво точно е било оръжието? Ако е било ядрено, в комплекса не е засечена никаква радиация, а и разрушенията не съответстват на причинени от ядрено оръжие.
Освен това космическият комплекс се намира недалече от древния град на инките - Тео Тиуакан, разположен на свещеното езеро Титикака. В града и днес могат да се видят твърдя интересни неща. Най-интересната постройка е каменната врата на Слънцето, разположена в центъра на града, а най-голямата му светиня е пирамидата, наречена Акапана, чиито връх е повреден от неизвестна стихия. Пирамидата също е построена от огромни и свръхтежки каменни блокове, издялани от свръхтвърда скала. Не по-малко загадъчна е и голямата дупка в центъра на града с формата на фуния, която учените твърдят, че е издълбана умишлено (но безсмислено) от инките, които едва ли не я издълбавали с голи ръце, за да си правят ритуали, защото просто нямали с какво друго да се занимават, а само с ритуали - така твърдят учените! Според сериозните изследователи, дупката е свидетелстващо доказателство за мощен оръжеен удар по града, нанесен от небето...

Подобни разрушения има и на територията на съвременно Перу. И там се констатира същото, че другият град на инките - Саксануамон, представляващ загадъчна крепост, според преданията построена от вожда на инките Манка Канаку, който дошъл от небесата през вратата на Слънцето в Теотихуакан.

В Перу има и друг твърде загадъчен комплекс изрязан от камъни, разположен на 3500м. височина. За него специалистите са категорични, че е бил космодрум за корабите на пришълците в онези древни и никак непознати за нас времена, съразмерни по давност с времената на Атлантида. Комплексът носи странното име - Кенка.

Следи от поразяващи удари от небето (или направо от Космоса) има и на територията на съвременна Индия. Пример е Хълмът на мъртвите, наречен Мохенджо Даро, за който вече споменахме. За твърде невероятния град преданията твърдят, че е загинал от мощна светлина, която направо го изпепелила. Открит е през 1922г. от английски археолози, които са потресени от разкриващата се гледка. Намерени са голямо количество човешки скелети, буквално поразени от неизвестно оръжие по улиците на града, в домовете им, както си работели и т.н. Следите по изгорелите скали от развити мощна температура и налягане категорично говорят, че градът е разрушен от мощно, неизвестно на нас оръжие, наподобяващо съвременните ядрени.

Още повече, че в зоната на предполагаемия епицентър все още се излъчва радиация. Радиоактивност е открита и в множеството трупове на хора, загинали в неестествени пози, показващи ужаса и страха, които те са изпитали в последните си мигове. Изследванията показват, че за да се стопят по този начин скалите е била необходима температура не по-малка от 2000 градуса и налягане над 400 атмосфери, което е просто невероятно, защото двата фактора са били налице в открито пространство с голяма площ. Междувпрочем разрушението на Мохенджо Даро доста си прилича с описаните в Боливия и Перу, както и с опустошенията от Тунгуския метеорит. Учените се питат да не би и при тези загадъчни поражения да е сработила системата за защита на Земята, защото в древноиндийския епос Махабхарата се говори за появяването на огромно огнено кълбо в небесата, след което последвал мощен взрив.

При другия древен народ - шумерите, има описания за появата на някакви странни черни облаци, от които измирали огромно количество хора в шумерските градове.

В древни текстове, т. нар. ,,Шумерски плачове", се говори за последствията от ,,войната на боговете" - на анунаките и нефилимите, дошли на Земята от планетата Нибиру, които създали човека с части от себе си и части от местни маймуни, за да им работят в мините, където те добивали злато и уран. Шумерските богове били доста агресивни и често водели боеве помежду си със страшни оръжия, причиняващи жестоки опустошения на Земята. Битките са описани доста добре в шумерския епос, както и в епоса на инките и маите, също и в древноиндийските писания - Ведите, Махабхарата, Рамаяна и др. В последните два епоса се говори за висши същества, дошли от други светове, които земните хора наричали богове, полубогове и демони. Трябва да отбележим, че няма древноиндийски писания, в които да не се говори за боеве, водени в небето между боговете и демоните.

В древногръцкия епос се говори и за космическа битка, в която погива планетата Фаетон. Жестоката война между боговете в Космоса е описана и в шумерския епос, само че там се говори за гибелта на планетата Тиамат, намирала се между Марс и Юпитер, точно там, където сега е астероидният пояс, т.е. отломките от планетата, която според древните народи е била най-красивата в Слънчевата система.

Подобно е и описанието на Всемирния потоп, библейска картина описваща много добре как разяреният Бог решава да унищожи потъналото в пороци човечеството, след като предупреждава единствения си любимец Ной. Анализаторите на тази картина са категорични, че става въпрос за реално разразило се бедствие в големи мащаби, причинено целенасочено от могъща сила.


Друг, конкретно документиран пример, за описана битка между небесни сили е от по-ново време. От 14 април 1651г., от Германия, град Нюрнберг. Жителите на града са събудени от твърде необичаен феномен в небето, където се водела битка между две извънземни групировки, представени от два огромни пурообразни обекти, от които излитали малки елипсовидни НЛО с различен цвят - жълти, червени, оранжеви, дори и черни. Документът, описващ битката, пояснява, че внезапно от челните страни на двата огромни обекта се появила оръдия, които започнали да стрелят с неизвестни куршуми-лъчи, в резултат на което и двата кораба са поразени и започнали да падат. Чул се мощен взрив, а на мястото където паднали обектите се появили огромни кратери и много пепел...

Пет години по-късно австрийският архитект Ханс Главт отразява събитието върху ксилография, която е съхранена и до днес.

Друг документиран случай също е от Средните векове в Западна Европа по времето на чумата. Налице са множество писмени съобщения за неизвестни обекти хвърчащи във въздуха, над най-гъсто населените места, от които излизал странен пушек, причиняващ и размножаващ жестокото заболяване...

Най-фрапиращ в това отношение си остава твърде загадъчният факт, отново от средните векове, но мястото на събитието е новият свят - Южна Америка. За периода 1492г. - времето на откриването на Америка, до 1570г., времето, когато колонизирането на империята на маите, инките и ацтеките тече с пълна сила. Непозната за Стария свят империя се простирала по цялото тихоокеанско крайбрежие по времето на император Пачакурти (средата на 15. век) и наброявала приблизително 15 милиона население. Потресаващото в случая е, че то просто се е стопило за по-малко от век, защото някъде към 1570-1580г. империята от времето на Пачакурти не само, че вече не съществува териториално, но и останалото коренно население на Южна Америка, както сочат данните едва достига 2 милиона души. Въпросните близо 13 милиона измрели от неизвестна болест, както вече се отбеляза за по-малко от сто години. Вирусът, който покосявал предимно индианското население се оказва по-опасен дори от ебола. Всеки покосен от него просто си отивал най-много за 48 часа.

На заразените изведнъж им руквала кръв през очите, ушите, носа и устата, те падали в неспасяеми конвулсии и напускали живота. Пита се, откъде се взе този вирус причиняващ жестокото смъртоносно заболяване, срещу което не можело да се намери лек? Болестта изобщо не е позната в Стария свят, защото просто не е съществувала. Наистина в днешно време изследователите се питат каква е черната сила, която извърши непознат геноцид в цялата човешка история досега - да бъдат изтребени милиони човешки същества от вирус, по-опасен и от съвременно бактериологично оръжие!

Някои военни специалисти, изследващи последствията от т. нар. генетични и расови оръжия в днешно време са на мнение, че е употребено генетично оръжие, но веднага възниква въпросът: Кой може да го е направил в онези времена? Отговорът е еднозначен: На подобни изтребителни поразии са способни само Тъмните сили от космически произход. Достойните им ученици от земен произход масово овладяха изтребителните тихи методики едва в днешни времена и като пример може да се посочи случаят с мълниеносното масово заразяване с вируса на т. нар. атипична пневмония в Китай от 2003г. Тогава за кратко време от вируса измряха хиляди китайци, а техните учени и лекари доказаха, че е твърде рядък и е изкуствено синтезиран в тайни лаборатории, по добре финансирани свръхсекретни проекти...

Както става ясно, подобни неща, макар и рядко вече, се случват в днешни времена, но благодарение на напредналата медицина огнищата са овладявани и заразата е потушавана. Пита се, какво ли ни очаква в бъдеще като се има предвид какви планове кроят някои ,,висши?" представители на човешкия род и на какво са способни те?

Вече могат да бъдат изброени достатъчно факти с внезапна поява на епидемии от непознати болести, като например птичи грип, свински грип, луда крава и др. Те започнаха да се констатират все по-често в днешни времена... Днес не само на специалистите по редки заболявания е ясно, че вирусите на най-опасните болести начело със СПИН се създават в различни лаборатории по света по секретни програми, както е вярно, че по същите програми се работи свръхсекретно и с някои извънземни представители за обмен на биотехнологии от най-различен вид... вече ни става ясно с какви цели ще се използват.

Друг пример със съмнителен естествен произход е и странно разразилото се цунами през 2004г. в Индийския океан, в резултат на което загинаха около 230 000 човека и бяха нанесени сериозни щети по крайбрежията на 14 държави. Два дни преди да се разрази бедствието, са наблюдавани двойка НЛО, летящи точно над ,,епицентъра" му в океана. А само ден преди цунамито да се развихри в същата зона са фотографирани и т. нар. тектонични огньове.

Явлението тектонични огньове за първи път става известно на учените през 1960г., след земетресение в Япония. Според тях се предизвиква в резултат на приплъзване на тектоничните плочи навътре в земните пластове, но до ден днешен няма точни проучвания как точно се получава и дали изобщо процесът протича така. Съществуват само предложения, но има и друг вид предположения, че светлинните ефекти, предшестващи някои природни бедствия са изкуствено предизвикани със средства, които вече притежаваме и ние. Става въпрос за необикновените, направо да ги наречем извънземни възможности, с които разполага многофункционалната оръжейна система ,,ХААРП", включително да причинява почти всякакъв вид природни бедствия.


През април 2011г. в Исландия избухна вулкан, чиято пепел заля почти цяла северозападна Европа. За най-голяма изненада на наблюдателите и изследователите на бедствието телевизия ,,SKY NEWS, показвайки уникални кадри от току-що избухналия вулкан засне огромен НЛО с ,,V" образна форма, който се движи с нормална за него скорост в най-разредената част на пушека. Специалистите предполагат, че обектът е бил в зоната на бедствието още преди да избухне вулканът, но явно пилотите му не са съобразили, че въпреки дима корабът им ще бъде заснет. Пита се, какво е търсил обектът там преди и по време на бедствието, защото извънземните притежават възможности да предизвикват бедствия и е твърде вероятно да са го причинили те, може би по съвместна програма с елита. С това обаче аномалните явления от зоната на бедствието не приключват. Малко по-късно, също в пушеците се появяват и натовски самолети, при положение, че полетите на гражданските авиолинии са спрени... Наистина твърде интересен инцидент, оставащ и досега с много неизвестни!

Изследвайки подобни феномени, свързани с НЛО и присъствието на различни видове извънземни на планетата, някои учени са на мнение, че предстои поредна подмяна на вида хомо сапиенс от страна на извънземните, на това което сме сега, например с друг - хибриден вид. Процес, който тече в момента пред очите ни, защото има много свидетелства от отвличани жени, изкуствено и против волята им забременявани от извънземните с техен оплодителен материал и освобождавани от плода си на космическите им кораби. Зародишните с деца са доотглеждани в стъклени съдове, а след като децата поотраствали са показвани на нещастните им майки. Те притежавали необикновени качества - четели мисли от разстояние, левитирали, имали невероятни дарби в областта на изкуството и дори науката... С една дума хибридният вид е много по-съвършен от нас, защото ние наистина не сме чак толкова съвършени и изглежда е назрял моментът да бъдем подменени, защото и сега сме твърде първични, агресивни и примитивни...

Същото нещо заявяват и двама извънземни учени, предполага се, че са били от Андромеда, които работели по съвместните програми на елита на една от секретните бази в Зона 51, или може би на Марс. Земният учен, работил с тях е главен сержант Робърт Дийн, който, когато те си тръгвали ги попитал какво мислят за нас, земните, а те му отговорили, че сме изключително първичен, агресивен и опасен вид. Това принуждавало извънземните, досущ приличащи на нас по външни белези, само че по-високи и много по-красиви, да бъдат много внимателни при изпълнение на мисиите си на Земята.

Единият от тях бръкнал в джоба си и извадил 100 доларова банкнота и попитал Робърт Дийн каква е хартийката с интересните рисунки върху нея. В отговор землянинът с усмивка заявил, че ако хората нямат такива хартийки, нито могат да се нахранят, нито да се облекат, да не говорим за други по-сериозни неща като жилище, автомобил и т.н. Извънземният учен направо бил изумен, защото андромедианците не са парична цивилизация. При тях всичко се разпределя според нуждите на всеки жител на конкретната планета. С потрес той констатирал: ,,Значи вие си плащате, за да се раждате и живеете на Земята? И на кого давате тези хартийки? Вие би трябвало да ни плащате на нас, затова че поддържаме вашата почти съсипана планета все още в някакво нормално състояние - да дава реколта, за да можете да се изхранвате, чистим прекалено замърсената ви атмосфера, океаните и моретата ви. Изнесохме капсулите с ядрени отпадъци, хвърлени от вас на дъното на световния океан далеч в Космоса на мъртви астероиди. Поддържаме озоновата покривка на планетата за да не пропуска изтребителните космически лъчи и т.н."

 Дийн пояснил, че на Земята има едни коварни хора, които са обсебили всички планетарни
богатства и са превърнали хората в роби, на които човечеството плаща, за да живее на тази планета. Наистина потресаващ пример за патовата ситуация на планетата, насилствено наложена като непоносим ярем върху крехката шия на човечеството. И за да приключим по този въпрос, земният елит е впрегнал човечеството да му работи до безкрайност, а те само да трупат печалби, без изобщо да се грижат за последствията от съсипиите и разрухата, оставящи след нас на Земята, която няма повече жизнени сили да възобновява своите запаси и богатства, необходими както на човечеството, така и на всичко живо, за да може да се живее на нея активно, полезно и по законите на живота. Пита се, дали наистина е дошъл моментът хомо сапиенс в наше лице да бъде подменен, така както в далечни правремена са подменени неандерталците с кроманьонеца, или просто сега сме поставени на доизживяване, имайки предвид това, което ще свършват глобалните бедствия и катаклизми, през които ще преминем по времето на прехода на планетата на по-висока еволюционна разгъвка от спиралата на нейното развитие?

Когато става дума за интервенции в живота на човечеството от недоброжелателни нам извънпланетарни сили трябва обезателно да се дадат и примери за позитивна намеса от страна на доброжелателните ИЗЦ - тези, които ни пазят, закрилят и напътстват. Оказва се, че има примери и те не са един или два. На първо място са всички действия на Светлите Сили по екологичното спасяване на планетата, за което стана вече дума. По поддържането в нормални норми на нейното магнитно поле, което през последните 30-40 години експоненциално спада и сега се намира в една от най-ниските си точки. По поддържането на енергийната ос на планетата, наклонът й спрямо еклиптиката да варира в позволени граници. От тях е създаден и мощен защитен вал от специални команди, защитаващи планетата от астероиди, даващи постоянни дежурства в Космоса - Близък и Далече, и т.н.

Сега ще се спрем на доста загадъчен пример от близката история на планетата, за който съвсем доскоро не беше ясно на човечеството какво точно се е случило. Става въпрос за т. нар. Тунгуски метеорит от 30 юни 1908г. в Сибир, когато в ранното утро на същия ден по поречието на река Тунгуска става изключително мощен взрив, който превъзхожда по мощност няколко пъти ядрените взривове над Хирошима и Нагазаки. Оказва се, че населението на Земята притежава изключително малко, предимно неточна и неверна информация за това какво всъщност стана тогава на планетата. Хипотезите и предположенията са много като се започне от падането на огромен метеорит или комета, но метеоритно или кометно вещество не е открито..., и се завърши с взрив на извънземен кораб, включително и с експериментите на гения Никола Тесла по онова време, който според някои изследователи и учени успява да генерира плазма и да я прехвърли далече на изток, в сибирските пусти райони, защото това чудо е щяло да унищожи цял Ню Йорк и т.н.

В края на краищата последните изключително сериозни проучвания по отношение на феномена, направени едва в края на 20-ти  в началото на този век наклониха везната, че въпросното тяло взривило се над река Тунгуска, унищожавайки стотици хектари борови гори, наистина е бил огромен метеорит, видян още предната вечер от местни хора да се движи в небесната атмосфера като ,,огнен змей с огромна опашка". Тогава става чудо: местните хора разказват на проучващите феномена, че отнякъде се появили огнени кълба, които като разумни същества започнали да обвиват и унищожават астероида, разбивайки го на части и докато не ,,анихилирали" и последното парче от него те не се ,,отказвали", нито пък изчезвали. Прост като рояк пчели атакували метеоритните парчета, които никак не били малки и то така, че на земята не падало почти нищо, наблюдаван е само смерч и някакви странни вихри, които издавали мощни шумове и звуци, повалящи дърветата като мощна хала.

В огромния по площ район на инцидента и в сегашни дни се наблюдават редица природни аномалии, дори и избухване на мощни огньове изпод земята. Съвременни изследователи от различни страни вече са на мнение, че нашата планета притежава някакъв особен вид планетарна имунна система, пазеща я от унищожителни бедствия. Изследователите наричат - Антиастероиден Комплекс за Защита на Земята (,,AAK33"). Може да се окаже, че всяка планета като живо и разумно същество - Субект, притежава такава система за защита защото, когато кометата Шумейкър - Леви падаше върху Юпитер през 1994г. парчетата от нея просто изгаряха на голяма височина от повърхността й, беше констатирано, че магнитното й поле се е повишило по интензитет няколко пъти, след което се нормализирало.


При изследването на Тунгуския феномен от последната експедиция на един френски учен, който сам я организира и финансира, са констатирани изключително редки аномалии на местността. Участниците в експедицията намират и един огромен, метален, куполообразен предмет с няколко метра в диаметър, потънал на неголяма дълбочина в едно блато. Местното население говори, че в зоната са намерени още няколко огромни, метални, куполообразни предмети, но всички опити да се сдобият поне с един от тях завършват катастрофално, защото хора, участващи в операциите по прибирането им бързо заболявали от неизвестна лъчева болест и умирали. Така станало и с френския учен, който открил обекта, но заболял почти веднага, получавайки тежки спазми с опасност за живота му. Спътниците му прекратили по-нататъшните си проучвания и експедицията се завърнала по домовете си, съхранявайки живота си... Случаят наистина е потресаващ.

Подобен случай има описан и в древно-якутския епос - ,,Алонха".

,,Веднъж Земята затрепери и се развихри ураган. Появи се гъста мъгла,
а когато всичко утихна на Земята стоеше висок железен дом с купол
на върха. Дълго време къщата издаваше странни звуци и бавно потъваше в Земята.
Вътре в него е винаги топло и уютно, но оставайки за по-дълго време човек
заболява от неизвестна болест, от която след това умира.
Понякога от дома излитат нионгур ботур (огнени кълба), които се взривяват
далеч зад харизонта. Домът стоя около век, а след това изцяло потъна в Земята.
И такива домове не са един и два, които идват от небето, но с течение на времето и те потъват в Земята. На повърхността остават само куполите им...."

В Якутия са открити много куполи. Откриват ги изследователи от експедиции, предимно от Русия. Местните наричат незнайните съоръжения - алгуи, което означава - котли. Изследователите са на мнение, че котлите са останки от неизвестна допотопна цивилизация. Местността, където са намирани и днес се нарича ,,Долината на смъртта", разположена по течението на река Велюха в Якутия.

Има прастара история за алгуите, разказвана от поколения на поколения сред местните жители, според която един възрастен ловец, попадайки в пропаднало под земята алгуи, намира вътре странни железни хора. Те стояли неподвижно, дори когато ги докосвал. Оказало се, че всъщност са скафандри. И тъй като много се уплашил решил да закопае входа. Естествено старецът разказва преживяването си на близките си, но тяхното издирване на мястото се оказва без успех, защото мястото просто се сляло с релефа на долината и досега от него няма следа.


Следващият случай, също конкретен пример за това как неизвестни сили пазят планетата от унищожение, е от по-ново време - от 2010г. Линк към видео материала: Натисни ТУК

Мястото е столицата на Бразилия Рио де Жанейро, където е заснето на видео уникално прелитане на група НЛО в нощното небе. Една нощ (във видеохрониката не се посочва точно кога) 12 огнени летящи кълба,подредени в странна конфигурация се появили в небето. Водени са от най-голямото, което светело в оранжево-жълто и мигало с червена светлина. Внезапно обектът започнал почти вертикално да пада и с невероятна точност се врязъл в някакво невидимо тяло, което изглежда НЛО преследвали. Цялото небе пламнало от мощна светлинна феерия, точно такава като след голям огнен взрив. Останалите обекти в миг застинали на мощното небе, а след това изчезнали с невероятен маньовър. Специалистите, разследващи невероятния инцидент не намерили нищо на мястото, над което се случило събитието. Разследването стига до заключението, че и при посочения инцидент Космическите Сили (Пазителите-Наблюдатели) са влезли в схватка с нещо, или със сили, които не мислят доброто на човечеството.

Разбира се, примерите за спасяването на живота на планетата и на самата нея от страна на високо развитите цивилизации в Космоса не са малко, а не са малко и тези, които са регистрирани в наши времена и са документирани. Подобни са общо петнадесетте случаи за предотвратяване избухването на ядрена война между двете свръхсили - САЩ и СССР по време на студената война. Най-фрапиращ от случаите си остава инцидентът от 4 октомври 1983г., когато системата за ранно предупреждение на Прикарпатския военен окръг в Украйна сработва, защото радарите точно в 21.00 часа по московско време засичат ято бързо движещи се обекти, навлизащ над територията на СССР. На контролните пултове в ядрената база светнали балистически ракети) от вида ,,СС-20", пренасящи ядрени бойни глави. Цялото военно поделение е вдигнато по тревога за опасност № 1: Ядрена така срещу СССР, идваща от Запад!...  Ракетите не са изстреляни, защото липсвал само кодът за изстрелване, който се давал с конкретната команда, директно от генералния щаб на съветските въоръжени сили. Точно когато се чакала последната команда с ядрения код обектите изчезнали от екрана на радара. Внезапно, както се и появили!

Само за по-малко от половин час същата драма се разиграва и в американската ядрена база със стратегически МБР в Норфълк. Всичко протича по идентичен начин, както и при инцидента на съветската ядрена база в Украйна. Разбира се, случаят остава доста спорен относно какви точно са силите, които причиниха инцидентите. Дали са от Тъмните или от Светлите космически сили?

Инцидентът, както показват анализите има провокативно-пробен характер. Изпробвано е как ще реагираме като деца, които си играят с твърде опасни играчки. Да, ситуацията наистина е спорна. Ето случая от 15 март 1967г., когато съветският резидент във Вашингтон изпраща спешна телеграма до Москва, че САЩ се готвят да нанесат ядрен удар по Южен Виетнам, защото разбират, че ще загубят войната. На 16 март 1967г. от американската база с ядрени ракети от типа ,,Минитмънт 2" е трябвало да бъдат изстреляни общо 10 ракети с ядрени бойни глави срещу Южен Виетнам. Малко преди ракетите да бъдат изстреляни над базата зависва огромен НЛО, който светел в червено и оранжево. Внезапно базата остава без електричество, а ракетите без необходимото за изстрелване енергийно захранване. Сред командването настъпва паника и никой не смеел дори да зададе въпрос на по-висшето командване, което все пак е уведомено.

Последвала команда за ,,отбой" и запуска на ядрените ракети така и не се състоял нито тогава, нито по-късно до края на войната през 1973г. Пенсионирани военни, служители по онова време в същата база проговарят и описват ситуацията едва няколко десетки години по-късно, когато секретността относно инцидента пада. Става въпрос, че тогава и на американското военно командване станало ясно, че в политическите и военни конфронтации на Земята винаги ще има намеса на трета - върховна сила, когато ситуацията излезе извън контрол. Сила, с която човечеството никога няма да може да ,,излезе на глава"...

Няма коментари:

Публикуване на коментар