Звездни Цивилизации

вторник, 8 март 2016 г.

Химическите трасета в небето поразяват мозъците ни! 


Химическите следи в атмосферата представляват разпръснат наноалуминий и невродегенеративни вещества, влияещи на нервната система, смята американският доктор по биология Ръсел Блейлок.
Интернет мрежата изобилства от истории за наличието в земната атмосфера на химически следи или химиотрасета, които са продукти на генното инженерство, използвани  за борба с глобалното затопляне. До неотдавна аз възприемах тези истории с недоверие, казва докторът. Една от главните причини за скпетицизма ми беше поради факта, че рядко бях виждал това, което наричат химически трасета в небето. Но през последните няколко години забелязах голямо количество от тези следи в небето и съм длъжен да призная, че те не приличат на инверсионните следи от самолетите, които добре разпознавам.

Полосите в небето са обширни и достатъчно широки. Те се формират по определен модел и постепенно се превръщат в изкуствени облаци. Особена загриженост предизвиква фактът, че тези следи се наблюдават ежедневно и повсеместно, коментира Ръсел Блейлок.

Съществуват доказателства, че тези облаци разпръскват тонове наночастици на алуминиеви съединения. Това е описано в научната и медицинската литература. Наночастиците са по-реактивни и предизвикват интензивно възпаление в редица тъкани. Особена загриженост предизвиква въздействието на тези наночастици на главния и гръбначния мозък. Те предизвикват тревожност и растящ списък от невродегенеративни заболязавания, в това число деменция на Алцхаймер, болест на Паркинсон и болест на Лу Гериг (ALS), които са тясно свързани с въздействието на алуминия върху околната среда.

Наночастиците от алуминий не предизвикват единствено възпаления в тялото. Те с лекота проникват в мозъка и кръвта. Изследвания доказаха, че тези частици преминават през обонятелните нервни пътища, директно свързани с областите в мозъка, които предизвикват болестта на Алцхаймер, съобщава докторът.

Интраназалното въздействие прави разпръскването на огромни количества наноалуминий в небето особено опасно тъй като този прах се вдишва от хората на всички възрасти, включително от новородените и малките деца в продължение на много часове. Ние знаем, че възрастните хора реагират най-силно на този аолуминий във въздуха. Заради изключително малкия размер на тези частици алуминий системите за филтриране на въздуха не ги улавят, така че хората са поразени дори в затворени помещения.

В допълнение към инхалационното въздействие на наноалуминия, той ще настити почвата, водата и растителността. По правило алуминият се обсорбира лошо от стомашно чревния тракт, но наноалуминият се поглъща в много по-големи количества. Алуминият се всмуква в организма на човека и се натрупва в различни органи и тъкани, в това число в главния и гръбначния мозък. Вдишвайки наноалуминий възникват възпаления на белите дробове, които представляват сериозна опасност за децата и възрастните, страдащи от астма и други белодробни болести.

Аз се моля за това, казва докторът, пилотите, които разпръскват това опасно вещество да разберат ясно, че разрушават живота и здравето на своите семейства. Това се отнася също и за нащите политически личности. След като почвата, растенията и източниците на вода бъдат силно замърсени няма да има обратен път и няма да могат да се компенсират нанесените на природата щети.

Хората са длъжни да разберат за грозящата ги опасност и да изискат от властите да прекратят отравянето на планетата. Иначе няма да бъде предотвратена надигащата се катастрофа в огромни размери, ако този проект не бъде спрян незабавно. В противен случай ще видим взривен скок на невродегенеративните заболявания при възрастните и старите хора в безпрецедентни мащаби. Ще видим и нарушения в нервната система на нашите деца. Ние вече виждаме значителното увеличение на тези неврологични разстройства и това се случва и при млади хора, чийто живот тепърва предстои.

Първоначално аерозоли с високотоксични съединения на барий са изпитвани през 1998 г. в техния състав има алуминий, барий и „мъничко” стронций. Наличието на тези метали в аерозолите, попаднали в почвата и въздуха, се потвърждава в десетки лабораторни изследвания. Теза аерозоли висват в атмосферата в тънък слой, след което бавно и постепенно се отлагат в земята и водоемите. При системно разпръскване на аерозоли в почвата се натрупва алуминий, барий и стронций, превишаващи допустимите норми в десетки хиляди пъти. Човешкият организъм ги възриема като канцерогени, които предизвикват Алцхаймер, респираторни проблеми (кашлица, астма и т.н.) аутизъм при новородените, неврологии. Стронцият разрушава кръвотворната система и се складира основно в костите на човека, което води до онкопаталогии. Хроничното отравяне с тези аерозоли разрушават флората и фауната, растенията загиват от натравяне с алуминий и промяна киселинността на почвата, загиват много животни. Замърсяването на планетата води до необратима екологична катастрофа, мутации и загиване на растителния и животински свят, и следователно, към масова гладна смърт при хората.

Появиха се и публикации, чийто автори настояват, че истинската причина за разпръскването им е преминаването към ползването на генно-модифицирани семена в селското стопанство, които са устойчиви на въздействието на алуминия и оцеляват в алкални почви. Когато киселинността на почвата превиши определено ниво, обикновените растения загиват и не прорастват, тогава Монсанто и подобни мегакомпании ще изкарат на пазара своите семена-чудо, които са устойчиви на алуминий и алкални почви. Така населението на планетата ще се вплете в най-страшната зависимост спрямо международната мафия – от храна. Това дава възможност на мафията да монополизира пазара за хранителните продукти и да завземе в ръцете си търговията със семена и земеделска земя.

Раздробяването и купуването на земеделски земи, може би са звена от една верига за преминаването към ползване на генно-модифицирани семена в селското стопанство за монополизиране на руския и световен продоволствен пазар от международната финансова мафия.

Отбелязани са случаи в последно време за отравянето на хора, които дълго време са били на открито и са били под въздействието на токсични аерозоли. Има свидетелства за пръскването на големи градове по време на митинги... Химическите следи в атмосферата представляват разпръснат наноалуминий и невродегенеративни вещества, влияещи на нервната система. Полосите в небето са обширни и достатъчно широки. Те се формират по определен модел и постепенно се превръщат в изкуствени облаци. Особена загриженост предизвиква фактът, че тези следи се наблюдават ежедневно и повсеместно. ъществуват доказателства, че тези облаци разпръскват тонове наночастици на алуминиеви съединения. Това е описано в научната и медицинската литература. Наночастиците са по-реактивни и предизвикват интензивно възпаление в редица тъкани.

Особена загриженост предизвиква въздействието на тези наночастици на главния и гръбначния мозък. Те предизвикват тревожност и растящ списък от невродегенеративни заболязавания, в това число деменция на Алцхаймер, болест на Паркинсон и болест на Лу Гериг (ALS), които са тясно свързани с въздействието на алуминия върху околната среда.Наночастиците от алуминий не предизвикват единствено възпаления в тялото. Те с лекота проникват в мозъка и кръвта. Изследвания доказаха, че тези частици преминават през обонятелните нервни пътища, директно свързани с областите в мозъка, които предизвикват болестта на Алцхаймер. Интраназалното въздействие прави разпръскването на огромни количества наноалуминий в небето особено опасно тъй като този прах се вдишва от хората на всички възрасти, включително от новородените и малките деца в продължение на много часове. Ние знаем, че възрастните хора реагират най-силно на този аолуминий във въздуха. Заради изключително малкия размер на тези частици алуминий системите за филтриране на въздуха не ги улавят, така че хората са поразени дори в затворени помещения. В допълнение към инхалационното въздействие на наноалуминия, той ще настити почвата, водата и растителността. По правило алуминият се обсорбира лошо от стомашно чревния тракт, но наноалуминият се поглъща в много по-големи количества. Алуминият се всмуква в организма на човека и се натрупва в различни органи и тъкани, в това число в главния и гръбначния мозък. Вдишвайки наноалуминий възникват възпаления на белите дробове, които представляват сериозна опасност за децата и възрастните, страдащи от астма и други белодробни болести. Един от независимите изследователи на „химическите опашки” и болестта на Моргелон, моргенолозата С.И. Карником (C.E. Carnicom) доказва, че тя е предизвикана от поражение върху еритроцитите в кръвта, вследствие натравянето със бариеви съединения.

Правени са анализи на водата и е определян спектралния състав на инверсионните следи на самолетите-разпръсквачи. Установено е наличие на токсични вещества – барий, алуминий, бор, арсен в пробите вода и съединения на бария, алуминия и цезия в инверсионната следа.

Всеки ден при ясно време можете да видите самолети, оставящи много дълги или непрекъснати следи. И ако наблюдавате по-дълго, ще установите, че не изчезват а се разширяват като размер и образуват изкуствени облаци, които в крайна сметка се спускат над земята като я тровят, покриват прозорците на къщите, стъклата на автомобилите и хората дишат този отровен въздух. Барият е химически активно вещество.

Природният барий е в смес от седем стабилни изотопа. Има радиоактивни изотопи на бария, най-важен от които е 140Ba, който се образува при разпада на урана, тория и плутония. Всички съединения на бария са отровни. Хлористият барий BaCl2 също е силна отрова. Въздухът, съдържащ съединения на бария, оказва влияние върху здравето на хората – понижава имунитета, води до главоболие, хронични респираторни заболявания, при заслабналите хора може да предизвика астма, пневмония, алергия, при жените може да доведе до безплодие или преждевременно прекъсване на бременността. Барият, съдържащ се в питейната вода, може да предизвика затруднено дишане, да повиши кръвно налягане, да промени сърдечния ритъм, да предизвика болки в стомаха, мускулна слабост, отслабване на нервните рефлекси, да доведе до поражение на мозъка, черният дроб, бъбреците, сърцето.

Не случайно наричат химтрейлите беда за човечеството! Изследователите алармират: под химтрейлите на земята, по тревата и по листата на дърветата са намерени микрочастици от оксиди на барий и алуминий, както и проби от микроорганизми и вируси с неприроден произход.Много западни учени смятат, че това може да бъде скритата причини за масовата и необяснима смърт на риби и птици в различни региони на планетата, неочаквани епидемии, които една след друга избухват „изведнъж“ и със завидна периодичност.

Един от първите, които съобщават подробности за химтрейлите е американският изследовател
Майк Блеър. През 2001 г. той публикува в САЩ доклад, в който се посочва какво именно се разпръсква от самолетите: бацили и ентеробактерии, дехидратирани червени и бели кръвни клетки от човешка кръв с онкомутагенни параметри, ензими и бактерии, които се използват в лаборатории за промяна на ДНК. А за посочените соли на барий и алуминий – пръскането се организира в рамките на програмата на НАТО – радарната система RFMP: тя се основава на ефекта на отразяване на радиовълните, което позволява да се наблюдават различни обекти в три измерения (3D).

Оксидите на тези метали образуват химична завеса, като бяла мъгла, закриваща небето над облаците. Тази мъгла е в състояние многократно да засили ефекта на електромагнитната енергия, може да прави точни триизмерни карти и изобщо всякакъв вид триизмерни образи.

В същото време в доклада за първи път открито се появи и друга дума – HAARP. Разпилените в атмосферата химикали работят със системата HAARP – високочестотен предавател и мощен лъчев йоносферен нагревател, който в действителност може да е и психотронно оръжие с насочено действие.

А самите тези съединения потискат нервната и имунната система на човек. А когато душевното състояние на човека е потиснато (смачкано!), с него може да се прави всичко. Обострят се и всички видове заболявания, което пълни джобовете на световните фармацевтични гиганти, които отдавна и неведнъж са засичани в различни съмнителни проекти, включително в областта на биологичните оръжия.

В небето се разпръскват не само токсични метали, но също така и вируси, направени във военни лаборатории с помощта на генното инженерство, моргелони- синтетични влакна на базата на нанотехнологиите, които действат като изкуствени паразити. В медиите тези влакна са наричани също „косите на ангела“ …

Смъртоносната следа

В Латвия с темата за химтрейлите се занимава ениолога Юрий Лир (ениологията е модерна мултидисциплинарна наука, която изучава процесите на енергоинформационния обмен между човека и околната среда). В Латвия е сформиран екип, който включва лекари, химици, биолози, пилоти и радиоинженери, обезпокоени от химтрейлите.

- Такива изследователски групи има в Литва и Естония – казва за изданието „Saturday“ Юрий Лир. – Наскоро Естония бе домакин на международна конференция, посветена на химтрейлите, и в нея взеха участие специалисти по епидемиология и микробиология, които се занимават със създаването на наноовируси и работят по военни програми. Целта на срещата – не само да се обсъди проблема, но също така и да се реши: как да живеем по-нататък? В края на краищата, проблемът с химтрейлите се отнася за всички, а от изкуствените вируси, които се пръскат от самолетите върху различните региони, не спасяват дори и противогазите …

Хората обикновено бъркат химтрейлите с обикновени инверсионни следи от самолетите. Инверсионните следи са конденз, почти прозрачен. Това, по същество, е водна пара. Такива следи изчезват пред очите ни. Но химтрейлите висят във въздуха в продължение на няколко часа на ниска височина, разгръщат се на широки ивици, след което покриват небето с бледа мъглива мараня. Да сте виждали подобно нещо?

Като се започне от 1997 г., когато темата с химтрейлите започва да се експонира сериозно, в САЩ и Канада изследователи са натрупали впечатляваща колекция от фотографии и свидетелства на очевидци, описващи странни явления в небето. Учени от различни страни са събирали след появата на химтрейлите – на земята, от тревата и листата странни химически съединения, които не се използват в обикновената индустрия, и не са „продукт“, който се излъчва от ауспусите на автомобилите или от комините на конвенционалното производство.

А американският микробиолог Халах Macy е намерил редкия и изключително опасен грипен вирус V2, който обикновено се среща само в лабораториите. Редакторът на седмичния вестник «The Files» George Filer публикува доклади на учени, в които се казва: у хората веднага след като видят химтрейли в небето, се откриват странни заболявания, подобни по симптоми на атипичния грип.

Потискане на заплаха – или мозъците?

- Скоро започнаха да коментират във водещи световни медии много изследователи – и с всеки изминал месец все повече и повече – подчертава събеседникът. – Но ние не говорим за някаква масова лудост на учените, а за проблем, с който все по-често се сблъскват хиляди хора. Имаше дори едно мнение, че американците след събитията от 11 септември, са създали някакъв химичен състав за „потискане на агресията“: той се разпръсква в небето, а на земята а след това хората „стават добри.“ По-скоро, те не стават добри – просто започва да се блокира мозъчната им дейност.

Учените, които събират на земята и от листата това, което пада от небето, са намерили дори микрочастици с уран. Ние и други групи, получаваме голям брой доклади на хора: „без видима причина“ след като те виждат в небето загадъчните следи от самолети, изведнъж се влошава тяхното здраве; в градините загива целият разсад; на листата се появява „странна химия.“

А миналата зима учени от САЩ и Белгия буквално са изумени, когато събрания около къщата „сняг“, който паднал веднага след химтрейлите не се топи, а от него се получава странна стопилка , когато е подложен на открит огън. И каква беше изненадата ми, когато получих същата информация от нашите латвийски активисти градинари, които живеят целогодишно сред природата! ..

До около 2012 г. официални лица в Европа, САЩ и Канада твърдят: химтрейлите – това е опит чрез генно инженерство да се създадат специфични условия в небето така , че да не влияе пагубно слънчевата радиация и да се намалява парниковият ефект.

Има програма «Cloverleaf»

Тя вече е официализирана, а нейната съставка е генното инженерство с компонент – химтрейли. Но какво се крие зад всичко това? Конкретно и точно: без обявяване на война се случва чудовищно насилие над хората, води се истинска война срещу цялото човечество!

Има и по-тъжна конкретна информация. Наскоро в лаборатории правят извод: в това, което се разпръсква от самолети, има самостоятелно сглобяващи се наноструктури, работещи на принципа на псевдо микроорганизмите и микрочастици, използващи уран като батерия, за да се активират.

Освен това в последните проби от химтрейли са открити агенти на вирусите Ебола, холера, Атипична пневмония, коронавируса MERS-CoV, нови видове организми, причиняващи нелечими форми на псевдотуберкулоза във всички вътрешни органи на човека, симптоми на СПИН.

Към тази „коктейл“ в последно време се добавят онкомутагени – активни вещества, съсипващи генетичната програма на всички живи организми – и на първо място на човека – в посока ракови образувания. Всичко това се случва във въздушното пространство на САЩ, Канада, Европа, Близкия Изток, Австралия, скандинавските страни, балтийските държави. И в латвийското – също …

Управляемата революция

Твърде много хора … -Химтрейлите са „всеобхватно зло“, – казва Юрий Лир. – Така например, никой не е анулирал програмата за обезлюдяването на Земята до „минимално разумно ниво“, споменато в „заповедите“, издълбани на прословутите „скрижали на Джорджия.“ За да разберем това трябва да се върнем назад във времето – в средата на 1960-те години. Тогава световният елит разглежда дългосрочна перспектива за развитие на човечеството като цяло, както и възможността за обезпечаване на абсолютна власт над световните финансови и природни ресурси на Земята.

И „силните на деня“ (надполитически фигури с огромна власт, финанси и контролирани медии) правят сериозни заключения. Още през 1966 г. в САЩ за първи път е публикуван официален документ, въз основа на който се предлага да започне работа по създаването на технологията на контролираната атмосфера – предшественикът на «Cloverleaf». „Тогава започват обширни експерименти в най-тайните центрове в САЩ – Base Daguey и във Форт Детрик (основна военна лаборатория за изследване и производство на бойни вируси и патогени).

Към днешна дата се знаят имената на повечето учени, които са участвали в тази програма. Някои от тези учени са участвали в програмите с най-високо ниво на секретност, включително и взаимодействие с неземна цивилизации. Но това е друга тема …

Днес едва ли някой не знае за теорията на „златния милиард“ – намаляване на населението на света, на базата на много точни изчисления: колко хора планетата може да изхрани и с какви ресурси разполага. В „златния милиард“ има представители на САЩ, Канада, Австралия, Япония и Западна Европа.

За да този един милиард са достатъчни още два – хора „втора класа“ от трети страни, които да служат на световния елит. Отдавна е приета дългосрочна програма за намаляване на населението на планетата и, разбира се, как да се контролира. Това не е теория на конспирацията. Всичко е на повърхността! Просто човек трябва да бъде в състояние да мисли, да анализира, да сравнява факти …

Между другото понякога ме питат защо няма новини от летището в Рига? В крайна сметка от там излитат летящите цистерни – огромни самолети на базата на „Боинг“. Първо, ние получаваме информация от летищни работници, които, по очевидни причини, няма да бъдат цитирани в медиите.

Те разказват за „странни варели“, които се товарят в такива въздухоплавателни средства, за специфични самолети на известни търговски авиокомпании, които летят по маршрути за разпръскване на химтрейли. Второ, никой от местните работници няма отношение към споменатите програми за международни отношения, всичко е под надзора на не латвийски структури, страната ни осигурява само външна „защита“. Но въпреки тази секретност нищо не може да се скрие ..

Как да се предпазите?

Как да се предпазим oт химтрейлите? – Има райони, свободни от „трасиране“: местата, където за силните на деня, грубо казано, се „отглежда храна.“ Това са зоните на субтропиците в Америка и Африка, някои острови в океаните. Скоро ще се появи и карта, на която ще бъдат отбелязани „местата с химтрейли“ и без тях. Вече са подготвени и скоро ще бъдат публикувани маршрутите на самолетите, които ръсят с химтрейли. С това се занимават учени по целия свят …

По време на проучването на проблема с химтрейлите многократно е поставян въпроса: а какво се случва с „владетелите на света“, за тях тази „небесна радост“ не е ли вредна? Да, не е вредна. Практически всички те вземат антидоти, препарати, които елиминират последиците от химтрейлите.

Можем ли да се предпазим? Можем. Има определени техники, основани на биорезонанс, хомеопатични лекарства, които помагат да се изведат от организма радионуклиди и уранови частици. Но това не е цел на тази публикация, защото във всеки конкретен случай лечението е индивидуално, – казва Юрий Лир.

Засегнатите органи на човека сякаш сигнализират, разпространяват импулси с определена честота, като вируси и бактерии.

И специална апаратура ги улавя. Лекарят, който управлява тази апаратура, подава към човека електромагнитна вълна с такава честота, която съответства на честотата на здраво тяло. Това е неприемливо за бактериите и микробите, които загиват и организмът започва да възстановява баланса си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар