Звездни Цивилизации

четвъртък, 10 март 2016 г.

Най-загадъчното тайно общество: Съюзът на Деветте НеизвестниОткакто съществува човешката цивилизация, оттогава съществуват на земята и тайните общества. Масони, тамплиери, розенкройцери... За тях е известно малко - толкова добре са криели тайните си. Но безусловно шампион по тайнственост е станало обществото на ,,Деветте Неизвестни" - и до ден днешен то си остава най-загадъчното и малкоизучено.

Опасни знания
Първите споменавания за обществото на ,,Деветте Неизвестни" са от III в. пр.н.е. Легендата свързва неговата поява с индийския владетел Ашок. Продължавайки делото на своя дядо цар Чандрагупта, Ашок провел политика на обединение на Индия, потънала в междуособици. Но след това, от честолюбие, той се решил да завоюва съседното царство - Калинга, разположено между сегашните Калкута и Мадрас. Войната се оказала жестока - в жестоки схватки загинали хиляди хора. Броят на убитите хвърлили Ашок в ужас. Той се отказал занапред от присъединяване на земи с ,,огън и меч", заключавайки, че този начин на завоюване заключва сърцата на поданиците. Ашок решил, че ако трябва да се обединява Индия, то ще е по законите на дълга и благочестието, защото на Бог е угодно всички хора да живеят в безопасност, мир и щастие и да ползват свободата да разполагат със себе си. Той забранил да се използват творенията на разума за зло.

Но мъдрият владетел прекрасно разбирал: една забрана, дори на могъщ цар, не може да се контролира нито в бъдещето, нито в настоящето. Затова трябвало да се създаде организация, членовете на която да опазят човечеството от самите хора. Така се появило могъщото тайно общество на ,,Деветте Неизвестни" - анонимни пазители на древните мъдрости и знания.

Да следят за това прогресивните знания да не попаднат в ръцете на профани, глупаци и неизмерно амбициозни личности, станало основна задача на братството. Много науки, които по мнението на Ашок могли да нанесат вреда на човечеството били засекретени. Разбира се, индийският цар разбирал, че прогресът и човешката мисъл не трябва да се забранят. Затова той се постарал да примами на своя страна големите учени, магове, астролози и философи по онова време - да продължат своите изследвания в различни области на знанието, но да не бързат да обнародват откритията и изобретенията. Много велики умове влезли тогава в състава на тайното общество. Но в замисъла на Ашок били посветени само осем човека. Всички останали знаели само част от Великият план, простиращ се върху столетията.

Царят изпратил емисари на съюза предрешени като търговци в Тибет, Китай, Япония и Арабия - да вербуват учените от други страни, да черпят от тях знания. Всеки ,,добив" от разузнаването се акумулирал и анализирал в специално създадени за тази цел уединени места. Архивите също се съхранявали в добре защитени тайници. За да се презастраховат, членовете на братството преднамерено разпространили слухове, че в тайните лаборатории и хранилища пазят страшни чудовища, за да убият апетита на търсачите на приключения да си врат носа там, където не трябва/


Кои са те?
Съставът на ,,Деветте Неизвестни" е най-голямата загадка. Известно е само, че когато един от братята умирал, на неговото място идвал друг - също така надарен, също така умеещ да пази тайни. Може само да се гадае на кого се падала високата чест (или тежка участ?). Има само предложения. Член на ,,Деветте Неизвестни" наричат римският папа Силвестър II, известен също под името Херберг от Орийак (999-1003). Велик учен енциклопедист, събирал необичайни ръкописи, пишел трактати посветени на астрономически инструменти, геометрията и музиката. Но най-главното - той се опитал да създаде универсална християнска държава и да примири хората с различни вярвания.

Към ,,Деветте Неизвестни" причисляват и Акбар - падишаха на Индия от династията на Великите Моголи, живял през XVIвк. Хрониките на управлението на Акбар напомнят на приказките от ,,Хиляда и една нощ": именно по това време империята достига своя разцвет. През 1578г. Акбар издал поразителният за своето време указ, провъзгласяващ свобода на вероизповеданията и отменил смъртното наказание за вероотстъпничество.

Сред членовете на ,,Деветте Неизвестни" поставят и Леоноардо да Винчи, Роджър Бейкън и Парацелс. Но уви, няма никакви документални потвърждения за това.

Бърборкото - находка за шпиона
Някои факти недвусмислено намекват за съществуването на някаква тайна ,,банка на знанията".

През XIIIв. английският монах и философ Роджър Бейкън предсказал изобретяването на телескопа, самолета, автомобила и телефона. Какво е това? Прозорливост или непредпазливост, в резултат на което тайната е разкрита по-рано от определеното време? А идеите на Леонардо да Винчи за хеликоптера, подводницата, лагера и гъсеничната предавка? Само ослепителни догадки?

През 1636г. някой си Швентер в труда си ,,Физико-математични развлечения" изложил принципа на работа на електрическия телеграф и разказал за възможностите за комуникация между двама души посредством ,,магнитен лъч".

Друг неустановен автор от Монтеберг (Фландрия) през 1729г. публикувал описание на процеса на чернобялата и цветната фотография. От неговите работи излиза, че той е получавал фотоизображения, използвайки готови ,,рецепти" без да знае нито физичният принцип на действие, нито състава на химичните съединения на проявителя и фиксажа. Въпросът кой му е подсказал тази ,,рецепта" остава отворен.

С какви източници е разполагал Джонатан Суифт, разказвайки в ,,Гъливер" за двата спътника на Марс 156 години преди откриването им? Откъде Данте Алигиери е почерпил описание на съзвездието Южен кръст (,,Божествена комедия") 200 години преди да е станало известно на европейците? По всичко личи, че членовете на съюза на ,,Деветте Неизвестни" (ако има такъв наистина) невинаги са държали езика си зад зъбите? Е, в края на краищата и те са били хора...

Но чудото станало!
През XIXв. за обществото на ,,Деветте Неизвестни" разказал Луи Жаколио. Като френски консул в Калкута при Наполеон III, той имал достъп до много секретни документи. След себе си оставил библиотека от редки книги, посветени на великите тайни на човечеството. В един от своите трудове той направо заявява, че съюзът на ,,Деветте Неизвестни" е съществувал и съществува и досега. В тази връзка той споменава за технологии, съвършено немислими за 1860г., като: освобождаване на енергията, стерилизация посредством облъчване и психологични войни.

По мнението на Жаколио, в продължение на 22 столетия на териториите, контролирани от съюза на ,,Деветте Неизвестни" (а това е целият цивилизован свят), във всички области на знанията са се водели секретни изследвания, чийто резултати се записвали в специални книги. И този ценен извор на научните мисли и техники в района на основната дейност на съюза ,,Деветте Неизвестни" се намира... на юг от Самарската губерния и в оренбургските степени. Така твърди французинът в своята книга ,,Изяждащите огъня", излязла в Русия в ограничен тираж в края на революцията. Самарският краевед О.В.Ратник, заинтересуван от тази информация, се опитал да установи точното място на ,,дислокация" на ,,Деветте Неизвестни". Уви, на него му се удало само да разбере, че в оренбургските степи археолозите намерили загадъчна могила, датирана в края на III-то и началото на II=то хилядолетие преди н.е. В гроба намерили скелет на възрастен мъж, богат погребален инвентар... и меч-боздуган от мед, по външен вид много приличащ на свещеното оръжие на древноиндийския бог на мълниите. Оренбургско-самарската бележка на ,,Деветте Неизвестни" косвено потвърждава и информацията на етнографа Кирил Серебринитски, съгласно която, в оренбургските степи от древни времена живяла някаква ,,династия" от отшелници, владеещи тайните на силата...

Няма коментари:

Публикуване на коментар