Звездни Цивилизации

събота, 10 юни 2017 г.

ИЗЛЕЗТЕ  ОТ  МАТРИЦАТА И ОТВОРЕТЕ  СЪЗНАНИЕТО СИ
Здравейте, днес ще поговорим за нуждата всеки от нас да се изключи от матрицата и да се свърже обратно със съзнанието. Днес, ние нямаме нужда от решения за болестите на света. Ние трябва да отстраним причината за проблема, а тя е невежество и арогантност. Те са неразделни партньори във войната за човешкото съзнание и вродената интелигентност. Глупостта на невежеството може да оцелее само, чрез слепотата на арогантността. Те се
нуждаят една от друга заради техния взаимен просперитет.

Айнщайн е казал: "Онзи, който следва тълпата обикновено няма да достигне по-далеч от
тълпата. Този, който тръгва сам, вероятно ще намери себе си на места, на които никой
никога не е бил." Ето как, следвайки тълпата ние сме пуснали лодката в потока, без гребла. За да отстраним причината за проблема, ние се нуждаем от масово пробуждане от Ума към Съзнанието, ограничаване до всички Възможности. Няма ограничения за възможност, само чувство за възможното. Ние налагаме това на себе си - по този начин ние можем да се освободим от такова инвалидизиращо ограничение.


Да Винчи казва: "Най-голямата измама, от която хората страдат е от техните собствени мнения." Да, а какво са мненията? Те са само резултат от лични драми, предразсъдъци и достъп до възприето знание, и все пак те безпроблемно са се превърнали в затвърден "факт". По-голямата част от науката и почти цялото обществено възприятие за "факт", не е нищо повече от мнения и предположения, повтаряни до достигане на общо приемане. Няма начин да предотвратим това, което е планирано за човечеството, освен ако щорите на вярването не бъдат вдигнати и захвърлени и силата на информацията и вътрешното прозрение започнат да диктуват нашето чувство за реалност, вместо програмирано възприятие. Ние не можем да променим света, докато не променим себе си, защото светът е колективен израз на човешката тоталност. Може да имаме колкото си искаме протестни шествия и демонстрации, но без разширяване на съзнанието ние ще останем в колелото на хамстера, което съществува единствено благодарение на програмираното невежество.

В момента по-голямата част от хората са жертви на собственото си късогледство и не могат да видят отвъд тяхната раса, култура, религия, работа, политически предпочитания,
сексуалност и обществено програмиране. Малцината, - макар и бързо увеличаващи се - виждат всичко това като неуместно отклоняване от голямата картина на глобален контрол и злоупотреба с всички раси, култури, религии, работни места, политически предпочитания, сексуалност и обществени програми. Те също го виждат като отклонение от дори по-голямата истина, че ние всички сме Едно Осъзнаване, имащо различни преживявания.


Това посочва и Да Винчи, че човечеството трябва да се научи да вижда и да осъзнае, че всичко се свързва с всичко останало. За по-голямата част от хората, изкривеното  възприятие, основавано на невежество е единствената истина, а знанията и осъзнаването са ерес. Знанието и осъзнаването са опасни за всяка власт, защото по дефиниция това означава, че хората свързват точките и виждат това, което наистина са, когато са свързани заедно. След като картината дойде на фокус всички аспекти на властта и системи от вярвания, върху които тя стои, се срутват в експлозия от променящо живота прозрение. Ако сте зъбно колело, но виждате себе си и другите зъбни колелета като индивидуалности, които вършат собствените си неща, вие никога няма да видите това, което наистина се случва. Но след като видите машината, тогава вашето възприятие веднага се преобразува и истинската природа на ежедневното ви съществуване става ослепително очевидна.


Образование, наука, медицина, политика и медии са всички основани на вярата в познатото. Познатото е в основата на холографското царство на това, което е познато като физически свят, а неизвестното е невидимата безкрайност на вълнова форма от информация и чисто съзнание, от която холографската илюзия се декодира и проявява. Познатото е областта на петте сетива - мога ли да видя, да чуя, да докосна, да вкуся или да помириша? Ето защо тези въпроси стават арбитри на възприетото съществуване или несъществуване. Образованието съществува за да преподава познатото на следващото поколение от програмирани "знаещи", докато на академици, учени и лекари се гледа с възхищение, защото те се възприемат, че знаят повече за познатото, отколкото другите. Но какво е това "познато"? То е това, което те вярват, че е познато, това, което им е казано, че е познато и нищо повече. Някога е било познато, че Земята е плоска и това "познато" е било проповядвано и налагано в изобилие на поколения в големите центрове за предполагаемо "образование"; но е било грешно през цялото време. Познатото е само "Аз вярвам, че е познато," но то е самата основа на човешкото общество. Можете наистина да учите само чрез разкриване на неизвестното. Всичко останало е повторение.

Когато вашата работа, статус и дори чувство за себе си и сигурност идват от познатото, има вграден стимул да се игнорира или изпрати на боклука неизвестното. Познатото се страхува от неизвестното, защото колкото повече неизвестното разкрива тайните си, толкова повече познатото губи своето всемогъщество и господство върху възприятието. Колко смешно е, когато това, което се възприема за познато, е просто декодиран фрагмент от въображението на неизвестното. Сънят е сънуващия, но може да види само съня. Познатото е неизвестното, но може да види само познатото. Това "познато", холографската илюзия, е мястото, където хората измислят и се покланят на техните вярвания, докато царството на вълновата форма и чисто съзнание свързва всичко в Едно. Системата за контрол изисква за самото си оцеляване, манталитетът на невежеството да бъде постоянно поддържан и така "визионерите" винаги са били посочвани и гонени от властите на деня. Истинските визионери толкова много заплашват преобладаващия ред, който трябва да хване с ласо човешкото възприятие и да го върже към холограмата.

Ето някои определения за "нормално":

• В съответствие с, придържайки се към или представлявайки норма, стандарт, модел, ниво или тип; типично.
• Свързано с или характеризиращо се със средна интелигентност или развитие.
• Освободено от психическо заболяване; здравомислещо.

И така, "нормалното" е съответствие със стандарт или типичен модел. Но какво диктува и представлява "стандартен и типичен"? Ами, възприятията и поведението на мнозинството. Възприятията и поведението на мнозинството са се превърнали в стандарт и типично "нормално". Терминът също се "характеризира със средно ниво на интелигентност или развитие", така че да бъдете над средната интелигентност, ще ви направи ненормални в очите на мнозинството. И тук е най-смешното ... да бъдете нормални е да бъдете "освободени от психическо заболяване; здравомислещи". Всичко е обърнато, както обикновено. Да бъдете свободни от психично заболяване и здравомислещи е да се съобразявате с, да се придържате към, или да представлявате норма, стандарт, модел, равнище или тип; типично; и да се свързвате или да се характеризирате със средна интелигентност или развитие. Но как те определят средната интелигентност или развитие? Това е средната стойност в сравнение с всички останали, които вярват само във възприетото познато. Онези, които гледат отвъд "познатото" са, по дефиниция, твърде интелигентни за да се смятат за "нормални", но не достатъчно нормални, за да се считат за "освободени от психично заболяване и здравомислещи". Това е истерично.


Ако сте родени в лудница и не познавате нищо друго, тогава лудостта е нормално нещо за вас. Тя все още е лудост, но е нормална лудост, маскирана като здрав разум. Добре дошли на Планета Земя - стандартна, типична, нормална лудница, където цивилните ги бомбардират за да ги защитят от насилие, деца гладуват в един свят на изобилие, хората взимат на заем пари, които не съществуват и после плащат лихва върху тях, храната е основна форма на отрова и обитателите не могат да видят как обилно ги пръскат отгоре, защото са твърде заети да гледат футболния си отбор, MTV или X Factor. За да разберем какво наистина се случва тук, ние трябва да изключим понятията "здравомислещ" и "нормално", защото те изобщо не са взаимозаменяеми; и трябва да осъзнаем, че това, което се нарича "нормално", е всъщност модерна форма на лудост. След като хората разберат това, всичко има смисъл и си идва на мястото. Не се опитвайте да осмислите света на базата, че светът е здравомислещ, а вместо това се опитайте да разберете защо интелигентни хора биха взимали решения, които причиняват ежедневна смърт, разрушения, страдания и лишения. Хората, които взимат тези решения са луди и умопобъркани, и точно затова техните действия са луди и умопобъркани. Тези трактати от населението, които подкрепят тези действия и изваждат рационален смисъл от тях са продължение на същата лудост и деменция. Това е просто причина и следствие. Светът е луд, защото управляващите го и голяма част от населението са в състояние на лудост. Въпросът е, обаче, че не трябва да бъдат.


Лудостта е само екстремно късогледство и невежество, а те са създания на затворен и  заключен ум. Отворете съзнанието си отвъд късогледството и невежеството и тази лудост ще си отиде. Ще изчезне. Този процес е далеч по-лесен, отколкото хората смятат, (това, в което смятате, че вярвате, вие възприемате, а това, което възприемате, преживявате). Това означава само да отворите вашето усещане за възможно към всяка възможност. Повечето хора имат система от вярвания и всичко извън това трябва да бъде възможно да се докаже (по техните думи). С други думи, всички възможности са постоянно в изпитание от системата за вярване, като съдията. А какво ще кажете за приемане на всички възможности като норма и оставяне на всичко, което говори за невъзможното да оправдае себе си? Пробягването на една миля за четири минути се е смятало за невъзможно, докато някой не го е направил, и тогава много други го последвали в знанието - вярата, че може да се направи. Чувството на човечеството за възможното и манията за невъзможното са най-големите поробители на реалния напредък.


В основата на всяко предизвикателство срещу контрола, може да бъде, трябва да бъде и не може да бъде нищо друго, освен отварянето и пробуждането от Ума към Съзнанието, извън Матрицата. Без това ние трябва да се приберем вкъщи и да направим всичко, което можем, за да се подготвим за неизбежните крайности на тиранията, която се е засилила към нас толкова бързо. Хората могат да се запасят с всички оръжия, които искат, да организират всякакви протести и да атакуват системата за контрол, както им харесва, но в крайна сметка няма да има значение. Системата за контрол е това, което е и това, в което се превръща, защото по-голямата част от човечеството е в капана на възприятията на ума. Контрольорите са умствени паразити, в края на краищата. Но те не могат да паразитират, манипулират и програмират Съзнанието, защото то е доста извън техния обхват. Вярващите в религията, политиката и традиционната наука са всички в основата на дневния ред на системата за контрол, участвайки в тяхната игра - играта на ума.

Един персонаж в трилогията Матрицата, на име Трайнман каза:

"Ти не разбираш. Аз построих това място. Тук долу аз определям правилата. Тук долу аз отправям заплахите. Тук долу, аз съм Бог."


С подобни термини гностиците описват нашия свят по отношение на Демиургът и Архонтите. Когато сте в капана на петте сетива и асоцирания с тях ум, възприятието на реалността е това, което Архонтите ви кажат, че е. Системата за контрол може да има някакъв ефект само и единствено в царството на ума и на "физическите" сетива. Когато сте отворени за всички възможности, вашата точка на вниманието - на възприятието - се разширява към царството на Съзнанието. Оттам играта е много лесно да се разбере, но без това разбиране как може някой да вземе информирано и ефективно решение за това как да реагира на ситуацията по света, срещу която сме изправени?

Самоопределянето е ключът към всичко. Вие сте всичко, което съществува, всезнаещи, всички възможности. Но вашето внимание в момента е съсредоточено върху малък диапазон от честота, наречен видима светлина и насочено към имена и етикети като Иван и Мария, грък и евреин, богат и беден и т.н.
Така че, с кой "вие" ще се идентифицирате? Самоопределяте ли се с това, което наистина
сте, или само с това, което преживявате? Иван и Мария, грък и евреин, богат и беден са
всички фрагменти на илюзията, и ако това е единственото ви самосъзнание, то тогава
Матрицата управлява възприятието ви, защото вие нямате друга отправна точка за това, което се случва с вас и света. Животът ви дотук е бил диктуван от това, което сте мислили, че сте. Променете това, което мислите, че сте и вие ще промените това, което възприемате и преживявате. Заедно ние ще променим това, което всички ние възприемаме и преживяваме. Няма начин да излезем оттам, където сме, освен ако не е налице трансформация на нашето чувство за себе си, в нещо различно от самоопределянето, което ни е поставило там, където сме в момента.Колкото повече придвижвате точката си на внимание към сърцето, толкова повече
самоубийственото ни общество става очевидно. Архонтите са трансформирали обществото на сърцето в общество на червата и са направили човечеството лесно податливо за измама, манипулация и контрол. В духа на отстраняване на причината за проблема, ние трябва да го променим отново. Сърцето и асоцирания вихър на сърцето, или чакра, са нашата основна връзка с вечния безкрай. Мозъкът трябва да бъде негов слугата, а не негов господар, но похищението на архонтите не би могло да достигне толкова близо до мястото, където е, без мозъка да узурпира превъзходството на сърцето.


Джордано Бруно (1548-1600) е имал прозрението, което идва от отвъд времето и е видял през официалната версия на реалността. Бруно е този, който казва: "Божествената светлина е винаги в човека, представяща се на сетивата и на възприемането, но човека я отхвърля" и "героичната любов е собственост на тези добри природи, които се наричат луди, не защото не знаят, а защото знаят повече". Известното се страхува от неизвестното. Това, което Бруно, Да Винчи и други са достъпили в тяхното прозрение може винаги е било там, но то може да бъде достъпено единствено чрез отваряне на ума и най-вече на сърцето. Това е дар от интелигентността на сърцето. Сърцето разглежда всичко от позиция извън илюзията. То е в този свят, но не от него. В резултат на това, хората с интелигентност на сърцето се възприемат като луди и е невъзможно да се проумеят или разберат.

Мозъкът не е източникът на нищо. Той е тръбопровод, биологична компютърна система, която реагира на информационни стимули и ги прави съзнателни по отношение на пет-сетивното възприятие и поведение. Различните области на мозъка се активират, или "светват", когато се получи енергийна информация, която се отнася до специфична роля при декодиране и предаване на информация на холографски съзнателен ум. Информацията може да идва от сърцето и по-висшето съзнание (това, което някои наричат ​​душа), или може да дойде от пряко архонтско притежание и безкрайните архонтски програми като образование, наука, медицина, медии, политика и т.н. След като отворите себе си за интелигентността на сърцето - вродена интелигентност, универсална интелигентност - "опозицията" се пренасочва и сърцето и мозъка започват да говорят като едно цяло.


Архонтите се целят във вихъра на сърцето, чрез начина, по който те са структурирали обществото и заключват хората в емоционалната чакра в червата. Позитивните чувства и възприятия като любов и радост (висока честота) идват от сърцето. Идеята им е да блокират влиянието на сърцето, като дават на хората толкова много причини да чувстват страх, тревожност, стрес и депресия. Стресът причинява сърдечни заболявания, тъй като той блокира потока от енергия през сърдечната чакра и я кара да образува хаотично поле, което става все по-силно, колкото по-дълго продължава стреса. Това изкривяване се прехвърля към холографското сърце и ето ви причината защо в едно уплашено и стресирано общество, болестта на сърцето е масов глобален убиец.

Вихърът на сърцето и неговото масивно електромагнитното поле е мястото, където човешкото възприятие е най-ефективно похитено и ние трябва да обърнем това. Нищо не е по-важно от това за тези, които наистина искат да се освободят от архонтската тирания. Ако хората си мислят, че могат да отговорят на това предизвикателство с гняв, омраза или насилствена революция, то те са свободни да си изгубят времето. Без промяна от червата към сърцето = глобална тирания. Промяна от червата към сърцето = край на играта им. Възможно е да се замени и заобиколи мозъка като цяло и всъщност това трябва да се направи, за да се отиде отвъд "времето и пространството". Това е, което са правили Да Винчи, Бруно и други.


Обикновено информацията влиза в това, което ние наричаме съзнателен ум, през мозъка, заедно с всички потенциални смущения, блокове и филтри, създадени от убеждения, емоции и други програми. Но ако придвижите точката си на внимание от тялото, навън в безкрайността извън Матрицата, може да направите пряка връзка между разширеното прозрение и собствената си осъзнатост. "Кавалерията" не е дошла при вас - вие сте отишли ​при "кавалерията". С прозрението, погълнато от вашата разширена точка на внимание, можете да донесете това обратно в пет-сетивната реалност, чрез сърцето като интуитивно знание, а не само като мисъл, която преминава през мозъка. Това е начина, по който може да достъпите безкрайното прозрение и вдъхновено знание и да го донесете обратно в тази реалност в чист и неопетнен вид.

източник - https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7x-uEq7PUAhVDQBoKHcrSBTYQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fgpetrov.blogspot.com%2F2014%2F06%2Fblog-post.html&psig=AFQjCNFr1KHWi4HYgj4dDU_TaukYHtzL-g&ust=1497186085914164

Няма коментари:

Публикуване на коментар