Звездни Цивилизации

четвъртък, 8 юни 2017 г.

ГОРАТА  ПАЗИТЕЛКАТА  НА  ПРИРОДАТА


Гората  ни   зарежда   с  положителната   енергия   Прана


Гората   ни зарежда  с огромна  положителна енергия,   въздуха е чист и приятен  всеки  които се намира в дадена гора усеща  приятната положителна енергия на дърветата, те ни зареждат с Прана  жизнената положителна енергия .Те  имат много силна връзка помежду си. Те също изпитват чувства и емоции. Всяко  дърво е взаимно свързано с другото енергийно,  дори техните корени  са свързани със  корените на съседният си събрат дърво, корените на двете дървета са  се хванали като две ръце които не се пускат   като  една влюбена двойка, която е  за завинаги заедно.От клоните на дърветата се стича жизнената енергия — Прана. Прекарвайте повече време под короните им. Отпуснете се и поемете толкова, колкото ви е необходима. Помнете, че някои дървета отдават, а други отнемат енергия. Към първите спадат дъбът, борът, кедърът, а към вторите — трепетликата; някои дървета, като брезата, са неутрални.
Не гледайте на дърветата само като на енергиен източник, научете се да общувате с тях. Всички растения имат своеобразен аналог на нервната система — те също възприемат и чувстват околния свят.
Дърветата чувстват и мислят , като хората . Когато сте застанали до дърво и говорите лоши неща то започва да излъчва страх . Когато говорите хубави неща то излъчва положителна енергия и се чувства щастливо. Всяка енергия си има външна честота на излъчване. Например когато минаване покрай куче и излъчите страх , то ще ви нападне , защото се чувства силно ! Да се върнем към дърветата! Те са наши верни приятели , те са ни създали нас хората по вълшебен начин . Те са носители на доброта , мъдрост , светлина и любов! Ние имаме нужда от тях , защото произвеждат кислород! Те носят спомени назад от времето . Дърветата са ценност! Даряват ни със сянка през летните горещини. Имат лечителката способност . Могат да бъдат дом на много животни и птици. Изсичането на горите води до пустош , ерозия на почвата и в много случаи до наводнения при проливни дъждове. Дърветата трябва да се пазят , трябва да се обичат и най важното да се садят нови и нови гори за да имаме равновесие в природата. Дърветата са наши верни приятели ! Без тях ние нямаше да съществуваме

Учителят Беинса Дуно казва в своя беседа: "ДЪРВО" е произлязло от „ДЕВА", дева, която е чиста, свята, слязла е на Земята. Човек, като върви по правия път, той е дева. Всяко дърво един ден ще стане една красива мома, един ден ще стане един красив момък, ще стане един светия, един ангел.”

ДЕВА (от санскрит): буквално означава „сияен” – обитател на небесните селения, Бог, „лъчезарно“ божество. Дева-Деус, от корена див, „сияя“. Девата е небесно същество – добро, зло или неутрално. Девите населяват „три свята“, които са трите плана над нашия.

Учителя Беинса Дуно:
„Има дървета, които ако обичате и отидете при тях с Любов, то ще ви дадат изобилно от своята енергия. Често хората отиват в горите и казват: „Дървета са това". Те се отнасят небрежно към тях. Ако отношенията ви са добри към дърветата, те ще подобрят вашето здраве, ще подобрят умственото ви развитие, а даже ще помогнат и по отношение на религиозния ви живот. Има дървета, които се по-религиозни даже и от хората.
Ще кажете, че това е противоречие. Това е само твърдение, не е още доказано.
Какво ще кажете за онова Дърво на живота?
Какво ще кажете за онова Дърво за познаването на доброто и злото?
Нали и до днес още хората се учат от него да различават доброто от злото?
Като седи дървото на едно място, при него иде светлината, топлината, влагата - Бог го храни. То знае това и от никого не очаква да го храни. Умно е дървото. Защо? То е доволно и щастливо от условията, при които живее. То ни най-малко не се смущава от външните условия на живота. Растенията и животните имат по-голяма вяра и доверчивост, отколкото хората. Като говоря за дърветата, аз нямам предвид тази форма, в която днес ги виждаме. Аз нямам предвид тия дървета, които не са свободни, на които съзнанието не е пробудено.
Има времена, когато съзнанието на дърветата е пробудено и тогава те могат да обичат така, както и хората обичат.

Ако едно дърво се е влюбило в един човек, когато този човек умре, и дървото след него умира. То казва: „Аз не мога да живея без своя възлюбен". И то заминава за онзи свят, дето отива възлюбеният му.
Сега моята цел не е да ви накарам да вярвате в тия неща. Това е въпрос на знание, а не въпрос на вяра.
Дърветата са отлични философи на мълчанието. Те кардинално мълчат. Мълчат, но всякога разбират всичко. И понеже растенията са много горделиви - по-горделиви същества от растенията няма — пет пари не дават за убежденията на другиго. Каквото и да кажеш на тръна, той казва: „Мене не ме интересува". На бора, каквото да му кажеш, казва: „Не ме интересува". Всички са много самостоятелни. Че са много горделиви, се познава, че като са дошли на Земята, издигат се нагоре, нависоко, искат да завладеят света.
Една ябълка какви хубави сладки плодове дава! Има известно знание. Само че тя учи мълчанието, вечното мълчание. Или говори толкоз тихо, че само един светия може ла чуе, или един адепт. Един шепот имат дърветата.
Защо светиите ходиха из горите? Светиите ходеха там да се учат от дърветата да не бъбрят. Само едно дърво ще ти покаже какво нещо е мълчанието. Дърветата показват колко е ценно мълчанието. Някой път може да попитате, защо човек трябва да мълчи.
Ти трябва да млъкнеш, за да почнеш да мислиш.
Дърветата са  разумните    господари на природата,  а Дъба  е  мъдреца   и учителят на дадена гора. В даден дъб се вселил велик мъдрец  и учител ,които се грижи за гората и нейните  живи обитатели.  Най старото дърво в гората има много знание в себе си,  дърветата както и цветята и цялото растително царство дори и животинското си общуват мисловно, те са свързани дори и с природните духове  на  гората  като, феи,  елфи  нимфи, самодиви и други подобни  природни създания. Всички тези приказни създания се грижат за гората и нейните обитатели. Ако някои    унищожава дадена гора, рано или късно ще си плати затова, гората взаимно се защитава тя дори може да повика дадена природна стихия да спре   агресивното поведения на хората  спрямо  гората и нейните животински    обитатели, дали  чрез, потоп, свлачище,  горски пожар или ураганен вятър, тя се защитава и иска да прогони натрапниците които я  унищожават. Например някои  изсича дадена гора  и тази смърт на дърветата ще докара природно бедствия за хората даден град  или село където е изсечената гора,  огромно  свлачище  или  потоп  идващ от гората ще поразят даденият  град  или село. Гората както казах  взаимно се защитава, тя е свързана с природните духове на стихиите тя ще ги повика на помощ  да спрат  агресивната  дейност на хората спрямо гората. и нейните животински горски обитатели.  А  при цветята се раждат  цветни  феи  а при дървета и горите  горски феи пазители. Не се заблуждавайте че  дървета са не мислещи  тела, които може да правите с тях каквото си искате. И те изпитват болка когато ги режете и те плачат дори. Но  човека си мисли че той е господаря  на  Земята и че всичко друго като растенията ,дърветата ,животните са не разумни същества и може да си прави каквото си иска с тях,  като  ги убива мъчително без никаква жал.Преди хилядолетия  както  и сега , елфите  и феите  и другите   природни приказни същества са обитавали горите  и са общували   с дърветата. Те общували с най старото   огромно дърво в гората като Дъба, защото то притежавало много знания в се беси, то било пазителят на гората и източника на енергийната връзка със своите събратя дървета.  Много приказни  филми  и анимации  показват огромно дърво като Дъба като  господаря и мъдреца на гората , като източника на енергията на гората  и на нейните обитатели не само животните но и приказните природни духове като феите и нимфите, те получавали жизнената  прана енергия от   старото дърво господарят  на гората  и  природата.

Дърветата имат енергийна връзка с всичко  живо в природата, като растения, цветя  животни  и минерали дори и с хората, но повече от тях още не са се осъзнали и  събудили да общуват с гората и нейните  горски обитатели.Ако някои  лош човек иска да нарани дадено дърво в  дадена гора на следващия ден, дойде ли деня ,  когато този човек реши да убие  това дърво, гората  може да реши да му изиграе лоша шега, същият ден може гората взаимно да се защити от натрапника,  например същият ден да завали страшен порои в гората  или да лумне горски пожар или силен вятър да  дойде  или този секач   да се спъне  в дадено дърво и да се нарани,  или дървото което дирил да  убие  и отсече  не може да го намери все едно е изчезнало, казахви приятели гората   взаимно се защитава. Древността до сега се счита че огромните тъмни гори са обитавани от различни горски пазители на гората,  Ако в тях влезне   лош натрапник,  гората  ще се обедини да го обърка той няма да намери обратният път за дома си , и ще се загуби в тъмната огромна гора и никои няма да го намери ще дири пътя от къде влезнал в гората, но пътя все ще му се губи къде бил преди  и така  обречен ще се затрие в тъмната гора. Гората знае как да наказва  хората които се отнасят зле с нея, дървета са живи разумни създания, те мисловно  си общуват   взаимно  Ако ловци гонят да убият дадено животно в  огромна гора.   То  животното викащо за помощ .  Самата гора тогава  ще го чуе  и може да реши да спаси животното като го скрие.  Тя  ще направи така ловците и техните кучета да  загубят следите на животното бягащо от тях.Огромните  тъмни гори  са като един безкраен лабиринт, който тръгнал    в такава  гора трудно се измъква от разните препятствия в самата гора. Ако даден човек седне  в гората   и затвори очи ще чуе нежен шепот все едно много души шептят в ухото му. Това са  дърветата,   те му шептят  нещо заедно с природните духове на гората. Гората те зарежда  с положителна енергия,  добре рано сутрин когато е валяло или има руса да  влезнете дадена гора или да седнете   върху  горска ливада , и тогава ще почуствате прилив на свежа  положителна  енергия  от растителното кралство.

 Майката  Земя чрез гората  се чисти. Но хората я    сипват  затова планетата ни земя  заедно  с горските обитатели  и стихии ще се разбунтуват срещу не разумното човечество. което знае само  да руши и да убива и да се мисли за господар на всичко. Но  такива  природни изпитания  го чакат че няма си и на идея,  природните стихии ще пречистят тотално цялата  земята  и бетоните градове и села ще бъдат обречени  на природните стихии които все повече ще се развихрят по целият свят, за да се пречисти  земята от тъмната негативна енергия на хората. Гората и нейните обитатели  обичат този човек които се грижи и обича  гората, цветята и животинчетата  в нея .А които не обича природата той ще бъде премахнат  от тази земя.Някои хора си мислят за богове че те са по разумни и от животните и дърветата но страшно грешат. Природата е много по разумна от тях ,цялото растително и животинско царство телепатично си общуват и помагат. И дори си споделят как човечеството  все повече и повече са сипва и унищожава природната   среда  на всяко живо същество по планетата  ни земя. Дори гората   сама да се самоунищожи чрез горски пожар  или потоп. Тя ще принуди хората от даденото място да спрат жестоката сеч на гористата местност, така те поне да се осъзнаят и да вземат мерки бъдеще да защитят гората.Ще дойде  ден когато животните и  растителното царство ще  започнат телепатично да се свързват  с хората, това ще стане когато още повече земята си повиши вибрацийте  и влезне в невидимият свят на природни духове като феите и нимфите. И когато хората с по висока    вибрациозна честота  започнат да виждат невидими за тях неща. Горските обитатели повече се грижат за своите събратя от нас хората на тази земя, това е факт а  човешкият род все иска да вреди на някои и да убива, но после ще съжалява когато природните стихии се развихрят по цялата  земя  и няма никои къде да избяга от природните стихии дори и да се скрие в  миша дупка, пак ще си плати за стореното.Всеки трябва да спазва природните закони,  но никои не ги спазва , затова природата  вече е решила съдбата на това не разумно човечество, след като земята  се пречисти чрез природни катаклизми и влезне в ново вибрационно измерение на съществуване  чак тогава ще видим един  нов свят една райска  земя  където природата, дърветата и цветята предават любов и светлина на всичко живо по цялата  планета земя.

Дори дадено дърво или горски природен дух  или мъдрец може да вземе формата на вълк,  мечка,  орел или друго подобно животно да сплаши даден натрапник в гората или да го предупреди за опасност в гората.  Има  гори които са дори аномални зони  и там изчезват хора,  дори в тях има портали към други паралелни светове.Гората може да ти покаже невероятни невидими за  теб неща  но може и да ги скрие от теб.Не на всеки му е дадено да види нещо мистериозно и загадъчно гората и  природните и пазители избират   кои човек е подходящ да види дадени  неща които други  не могат да видят. Гората  избира добронамерени  хора тя   им чете и мислите затова тя знае кога дени секачи  ще дойдат да я наранят. Затова тя  ще опита да ги спре някак. Като убивате дадено дърво или цвете вие убивате  красива  богиня или мъдрец  дърветата и цветята са  разумни мислещи създания  а не както някои не еволюирали духовно души да казват че животното и растението е не мислещо същество. Горкичките не осъзнати души искащи все доказателства за дадено твърдение имащи земно съзнание а не Космическо или  Христово съзнание. И да видят и да пипнат нещо пак няма да повярват това са души, които има още много да се прераждат докато се осъзнаят духовно  и да видят истинската реалност на заобикалящия ни свят. Гората  крие  много  тайни  и загадки тя може да отвори портал към друг свят ако пазителите на гората  решат в дадена ситуация. Гората енергийно е свързана с всички живи същества. А  планините и балкана са енергийни зони на енергия  приливащи в дадено място.Както  планините  така и горите  ни зареждат  с положителна  енергия,  затова трябва да ги пазим и да се грижим за тях. Защото ние всички  живи същества на  Земята  сме едно цяло и  всички сме  енергийно и взаимно свързани с  Майката  Земя.

1 коментар: