Звездни Цивилизации

петък, 4 март 2016 г.

Пророчествата на Падре Пио
През 1913г. италианецът Падре Пио получава раните на Иисус Христос, т. нар. стигма. Той получава послание - обръщение на Иисус Христос до пропадащото в материалната пропаст човечество, което гласи.
Тяхното наказание е близо. Вашата епоха ще бъде свидетел на много ужасни наказания. Моите духовни Ангели ще имат задачата онези, които се смеят с мен и не вярват в Моите пророчества да бъдат изчистени от лицето на Земята.
Урагани от огън ще бъдат хвърлени от небето, които ще се развихрят по цялата Земя.
Гръмотевици, бури, проливни дъждове и земетресения ще покрият Земята в продължение на три дни. Ще бъде непрекъснат огнен дъжд, за да се покаже, че БОГ е ТВОРЕЦЪТ на всичко.
Тези, които се надяват и вярват в моите думи чрез разпространяваните съобщения не трябва да се боят от нищо. До тях няма да се докосне лошото, защото ще бъдат под моя защита. И, които ще търсят защита от моята майка.
За да ви подготвя за тези изпитания, аз ще ви дам знаци и инструкции.
Всичко ще започне в една много студена нощ, в която вятърът ще бъде рязък и гръмко силен. Затворете всички врати и прозорци, не разговаряйте с никого на улицата. Застанете на колене пред разпятието.
Разкайте се. Молете моята Майка за защита.
Не гледайте на улицата по време на земетресението, защото гневът на моя Отец е свят и вие няма да издържите пред самия вид на Неговия гняв.
На третата нощ ще спрат земетресенията и огъня, а следващия ден ще изгрее слънце. Ангелите ще слезнат от небето и ще донесат на Земята мира.
Една трета от човечеството ще загинало.
Самият Падре Пио преди да си замине от този трагичен свят каза.
Светът отива към своя край. Хората са напуснали правия път и завършват своя край в пустинята на насилието.
Аз повече не мога да се моля за хората. Божественото милосърдие завършва.
Човекът беше сътворен, за да обича живота, а той започна да унищожава живота.
Когато Земята беше дадена на човека, тя приличаше на градина, а човекът я превърна в пустиня. За съжаление вече нищо няма да помогне, за да почистим нашия дом.
Необходими са са тотални действия Свише. Бъдете готови да преживеете в пълна тъмнина. И тези три дни са много близки. В тези дни ще бъдете като мъртви. Без храна и вода, след това ще се върне светлината, но много хора вече няма да я видят.
Много хора ще бягат потресени без цел. Ще си кажат, че на изток има спасение и ще тръгнат на изток, но ще пропаднат. Други ще си кажат, че спасение има на запад и те ще тръгнат на запад, но ще попаднат в огън. Земята ще се тресе и паниката ще бъде голяма.
Земята е болна и земетресения ще стават много често. Ще слушате от всички страни грохота им и много хора ще загинат.
Вие сте като мравките, защото ще дойде време, когато хората ще си вадят очите за парченце хляб. Магазините ще бъдат разрушени и унищожени. Нещастен ще бъде всеки, който през тези дни остане без хляб, без вода и без необходимите вещи за три месеца.
Ще изчезне Земята, голямата Земя. Много страни ще бъдат изтрити от географската карта завинаги. И с това ще изчезне историята и богатството на човечеството.
Любовта от човек към човек се превърнала в празна дума. Как тогава може да очаквате, че Иисус ще ви обича, щом вие не можете да обичате тези, с които ядете на една маса дори.
Хората в по - голямата си част няма да бъдат защитени от Божия гняв.
Аз съм напълно объркан и не знам какво да правя, за да може човечеството да се вразуми. Ако всичко това продължи, то Божият гняв ще се стовари като ужасна мълния. Метеорит ще падне на Земята. Това ще бъде сигнал, че хората ще преживеят трагични изпитания.
Много ще умрат от удара и много ще умрат от огъня. Много ще бъдат повалени от отрови.
Хора, бъдете готови, че всичко това, което ви казах ще стане. Аз моля всички вас да се молим за целия свят. Вие ще имате трагични моменти. Виждам земетресения и наводнения, виждам кръв.
МОЛЕТЕ СЕ МОЛЕТЕ СЕ МОЛЕТЕ СЕ
За да ви пощади Божието милосърдие. Молете се през цялото време на пълен мрак.
Аз се прощавам с вас и ви благославям. Нека Бог ви помогне, защото вие се нуждаете от Неговата помощ.
Аз дойдох измежду вас, за да ви предупредя за тези трагични дни. И предупрежденията, за които ви съобщих от някое време са вече в ход. Но за съжеление няма кой да чуе и за това светът отива към пълно разрушение. Ще станат огромни катаклизми. Виждам Земята като огромна топка, обгърната в огнени пламъци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар