Звездни Цивилизации

петък, 4 март 2016 г.

Гръцкият дядо Георги предсказва: световните войни ще бъдат 7 – руснаците ще използват летяща чиния в сраженията за балканите – в България няма да има конфликти – Грузия ще изчезне от лицето на Земята

Гръцкият дядо Георги е почти еквивалент на нашенския дядо Добри. Извършвал е куп добрини, без да търси изгода и печалба. Разликата между двамата е предимно в годините, в липсата на бяла брада при гърка и по-нормалния му начин на живот. Дългите дни, в които дядо Георги се усамотява и не говори с никого, са истинският му период за пророчества. Тогава над стаята му се спускало не­видимо кълбо от енергия, което по-скоро можело да се усети, отколкото да се види с очите. Мисълта му се изчиствала от светските терзания и го пренасяла сякаш в друго измерение, където не съществувало време и пространство. За последно небесната сила го посетила през 2009 г. и оставила послание, че Месията отново е на Земята, за да раздава правосъдие за пореден път. „Ще следва серия от войни. Ще бъдат 7 световни, а не 3, както се надяват човеците. Между сраженията ще има периоди на мир, които ще траят с месеци. Това ще заблуди част от гражданите, ще ги върне към битовизмите на ежедневието, ще се поуспокоят. Уви, всичко ще е временно. Голям мор чака народите. Здравите ще се молят всеки ден на Господ, но молитвите им няма да бъдат чути. Ще царуват болести и глад, смрад, липса на вода, на лекарства, на кръв. И така, докато не бъде избран един нов световен цар – господар на народите. Гърция ще предостави цяла­та си власт на него. Преди това обаче ще изтече много вода и ще минат стотици години. Началото на истинските военни действия ще бъде положено, когато Грузия нападне Русия. Това ще бъде голямата й грешка, с невъзвратимо тежки последици за народа й, защото повече никога в картата на света няма да има държава с такова име. Помнете, че първо Украйна ще се опълчи на Голямата мечка, а след това и Грузия. Последиците ще бъдат страшни. Хората там ще приличат на полусъщества които живеят в разрушени къщи и ядат, каквото наме­рят”, обобщава виденията си дядо Георги. Според него мрачни дни предстоят за самата Русия, която един ден ще се окаже обградена с врагове. Турция също щяла да прояви апетит към територията й. Като начало щяла да позволи на американски кора­би и самолети да ползват морското и въздушното й простран­ство, за да нанасят военни удари. Тогава бо­жият план за света щял да се намеси най-внезапно. Част от корабите да из­чезнат по време на буря, самолети – да се загубят в пространството, както ма­лайзийския. Това ще бъде моментът, в който Турция ще загуби голяма част от армията си, а след това от величието си. В същото време украинците щели да се откажат от война със славянските си братя. Униформени доброволно щели да преминават в ре­диците на Червената армия, а обикновените граждани да обявят бойкот на офици­алната власт в страната. „Украйна ще бъде под флага на Русия. Турците ще си платят за нападени­ето над русите. В Анкара ще падне правителство, което незабавно ще бъде сменено от военен режим. Ще има истински въздушен бой между руснаци и аме­риканци за Крим. Ще бъде страшно. Звукът от само­летите ще отеква на далеч и ще пронизва като нож хората. Победата ще бъде в полза на славянската страна. Жалко за народите, за човеците, които тогава ще обитават тези места. Дори и да разполагат с пари в банка, нито ще могат да теглят, нито да ги ползват по един или друг повод. Икономическите системи на държавите ще се сринат за­винаги. Никога повече няма да просъществуват повече в сегашния си вид. Мъжете ще откажат да се записват в армията, въпреки обеща­нията за високи заплати и отглеждане на цялото им семейство. Всички бал­кански държави ще бъдат засегнати от конфликта. Военни действия ще има в Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина. Америка отново ще се изправи сре­щу Сърбия заради Русия. Виждам войски на НАТО там. В Гърция положението също няма да е мирно. Турция внезапно ще ни обяви война и ще трябва да браним територията си. Правител­ството ще падне, ще се организират избори. Съвет­вам ви братя и сестри гърци, ако искате да се отървете от войната и да запазите членовете на фамилиите си, никога не се отричайте от две неща – Исус Христос и родината си”, разказва дядо Георги, убеден, че основите на Трета световна война са положени на 10 юни 2007 г. – дата, която не говори нищо на простосмъртните земляни. Повечето от проро­чествата на светия мъж включват военни конфли­кти, терзания, болести. Споменава, че въпреки трудностите, всеки човек ще има своя шанс, но за индивидуално спасение, което зависи от степента на неговата вяра в Бог. „Един ден Черно море ще се казва Руско езеро. Това ще стане, когато Турция падне, а тя ще бъде първата страна, губе­ща от войните. Първо върху нея руснаците ще изпитат свръхсекретните си оръжия. После ще влязат в Грузия, Армения и Азербайджан, помитайки американските войски, настанени там. На север Русия ще граничи със Скандинавските страни, които също ще я предадат – ще обявят неутралитет, а после ще предоставят териториите си за въз­душни удари. Жертвите им ще бъдат стотици мирни жители. „Жестокостта ще потресе цялото човечество. Руските войски обаче ще се отправят на Запад – в Полша, Чехия, Словакия, Румъния и Молдова. Насе­лението на православните балкански държави ще се вдигне на въстание срещу продажните си правител­ства. Изключение ще напра­ви единствено България. Следващият им ход е на юг към арабските страни. Ще помогнат на Иран в битката с Америка, там ще се лее много кръв. Янките ще превземат страната, въпреки всичко. Ще се настанят на цялата й тери­тория. За „настаняването” си ще плащат на Русия, която ще ги прегази. Победното им шествие ще продължи към Ирак, Сирия, Ливан и Израел. Тогава САЩ и Израел ще се опитат да използват ядрено оръжие, но опитът им ще бъде осу­етен. Суецкият канал ще бъде владение на Русия, а в Египет ще се разхождат руски войски. Едва след приключването на военните проблеми на Арабския полуостров ще дойдат на Балканите. Ще използват ново военно изобретение, приличащо на летяща чиния, което ще притежава свойството да трепе войска от голямо разстояние. Така сърбите ще бъдат спасени от натовците. Нож в гърба за русите ще се окаже предателството на Китай, който в един момент ще насочи оръжия към Сибир и ще разположи своя войска там. След това ще позволи на противни­ците на русите да ползват територията за нанасяне на военни удари”, пророкува дядо Георги. Той съветва всички гърци по света да се върнат в родните си домове, за да не си изпатят от чужденците. Убеден е, че ще дойде време, когато гърците ще бъдат разстрелвани с повод и без повод, ако се намират на територията на страна, която е в опозиция на право­славните народи. Причината за показния разстрел могла да бъде една дума, отговор на въпрос, поздрав за добър ден и каквито и да било други незначителни неща. „Ще има истински Армагедон. Много пътища в Европа ще бъдат разрушени и войските ще се придвижват със самолети. Ще бъдат използвани и държави като Гърция и България, запа­зили неутралитет, а и по този начин спасили се от ада на бомбите. От небето наистина ще бъде спуснато огнено кълбо с помощта на ангели. Тогава ще настъпи мир – за столетия, но ще са се превъртели векове на страдания. Новите западни кръстоносци отново ще претърпят крах. Отново пред стените на Констан­тинопол”, изповядва земният божи наместник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар