Звездни Цивилизации

четвъртък, 3 март 2016 г.

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето


Ако кажем на съвременните хора, че сме в края на века, ще кажат: “Туй е само заплаха.” Ако на японците бяха казали преди шест месеци, че ще дойде едно голямо земетресение, в което Япония ще остане като второстепенна държава, те щяха да се присмеят, но сега това е факт. Един американец [Едгар Кейси] е предсказал няколко землетресения, и каквото е предсказал, всичко се е сбъднало. Не ви казвам аз, той казва: “В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа така, че ще помни туй земетресение с хиляди години.” Той обяснява и причините на туй земетресение: В Стария завет се казва: „Гледайте да не станат вашите дела и тъй лоши, че да не може Земята повече да ви търпи.“ (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Един американски астролог е предсказал, че България, изобщо част от Балканския полуостров, щяла да пропадне при някакво земетресение. Възможно ли е това? Възможно е, може да стане. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Какво ще стане с България? Тя е посята и ще трябва да поникне – да пострада. […] Какво ще стане с Румъния? Каквото става с някой разбойник, когато го пуснат от затвора – отива си вкъщи. Румъния ще бъде заобиколена със славянството и ще остане като островче в море. Виж, друг е въпросът с гърците – те имат култура, но трябва да се държат добре със славяните, за да имат благословение. Иначе Господ ще им прати старите господари, италианците. Сега културата се пренася в славянството. Българите и останалите славяни трябва да се съединят. Но като се говори за бъдеща култура, на ума на поляци и сърби не трябва да се разчита, защото техния ум е умът на парите. Те са стигнали до парите, силата и властта, а бъдещата култура иска нещо повече. (ИСКАЙТЕ СИЛА, ИМАЙТЕ ВЯРА, Извънредни беседи, 1914-19)

Днес [1932 г.] всички се итересуват за съдбата на славянството. Русия, като представителка на славянството, ще мине през големи изпитания, през специфичен път на развитие. Отсега нататък идват за нея изпитания. Ако сте живи до това време, ще видите през какви изпитания ще мине тя – разумни изпитания. Това се отнася не само за Русия, но и за Европа, за цялото човечество. Всички ще минат през разумни изпитания. Като минат през големите изпитания, хората ще кажат: «Не се живее така! Има и друг път в живота.» Аз зная, че политиката и политиците няма да спасят човечеството. И те носят идеи, но не са носители на Новото. Други ще ги спасят. Други са носители на Новото. Днес човечеството живее в безлюбие. Любовта ще го спаси. (НОВАТА МИСЪЛ, Лекции пред Общия окултен клас, 1932-33)

Какво е изгубила България? Да вземем за пример двама съседи, от които единият отнема по някакъв начин имота на другия. Ограбеният има син, а другият – дъщеря. Младите се влюбват и като се оженват, кой става по-богат? Сега гърци, сърби и българи Господ ще ги ожени – в съюз ще ги съедини Господ. «Защо ни наказахте?» Защото бай Ганьо се дуелира, има си закон, по който го наказват. По-добре, че стана така. (ИСКАЙТЕ СИЛА, ИМАЙТЕ ВЯРА, Извънредни беседи, 1914-19)

Гърците ще си изгубят и гащите. Те са като оная мишка, която, за да влезе в капана, обиколи два-три пъти около него, не влиза, не влиза, и като смята, че е скроила плана си, дръпва пастърмата и хлоп – вратата на капана се затваря. Сяда тя и мисли какво стана. Нейната философия не й е помогнала. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Закон е: Каквото си направил, ще ти се върне. Този Закон е общ и се отнася до всички живи същества, до всички народи. Бог постъпва еднакво с всички същества – войната доказа това. Българите са недоволни, че като отишли в Париж, не им дали право. От кого те търсят своето право? […] На Земята право не съществува – не е имало, няма и няма да има. Правото е атрибут на Божествения Свят. За да отсъжда право, човек трябва да бъде мъдър, трябва да разбира причините и последствията на нещата, да анализира всяка своя постъпка. Главата на Европа има да страда още много, докато разбере има ли Бог или не, съществува ли Божествен Свят или не. Всички народи ще узнаят съществува ли Божествено Право или не. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Бог сега вдига и стоварва тоягата Си върху гърба на българите. Те казват «Убиха ни!» Не, само шушулките хвърлят настрана. Аз облажавам всеки човек, бит от Господа или от някой мъдрец, защото така се намагнетизирва. Всеки, който е бит от Господа, става гений и светия. Блажен е този народ, върху който Божията Тояга се вдига и стоварва. Този бой ще създаде всички добродетели. И България, върху която се стоварва сега Божествената Тояга, ще се освободи от всички шушулки, от всичката плява – ще остане в нея само чистото зърно. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

В скоро време, тази година, в свещения огън на Любовта ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат и излязат? Като влязат и излязат, след тях ще се отвори една врата и други ще влязат; след тях още други. Българите, които влизат и излизат през тази врата, ще придобият нещо особено. Който ги види, ще каже: «Това са българите.» За кои българи говоря? За онези, които са минали през 35 милиона градуса Божествена Топлина. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Сега всички братства, които днес са въплътени на физическия свят, ще започнат да се събират и опознават. Когато те се обединят, тогава именно ще настъпи епохата на Христовото идване. Но има още някои препятствия, чието преодоляване ще отнеме 35-40 години. Затова виждаме, че навсякъде се работи за постигането на това обединение. Ето защо ние ще изпратим тези мисли на другите наши братя, за да ги ползуват. Най-активните братя са между Моравското Братство, а между сърбите, черногорците и поляците Братството е най-изостанало. И вие ще можете също да разпознавате членовете на тези братства, на вас с течение на времето и съобразно с вашето духовно ниво ще ви се даде да познавате техните отличителни признаци. А сега ще се задоволите да знаете това, че всички тези братства ще се пръснат между славяните, които именно тогава ще се повдигнат. Аз искам да ви покажа какъв е Божественият план, за да можете да изпълните вашата мисия. Ние ще работим във връзка с него, за да подкрепим всичките тези наши братя, които съставят Църквата. Същинските връзки между нас не са материални, а духовни и от това следва, че всички онези, които влизат между вас и искат да научат нещо, са от това Братство. И ето как ще разпознавате тези хора – когато срещнете такъв брат, с него винаги ще можете да се разберете, между вас няма да има никакви противоречия, нещо, което вие няма да можете да си обясните, ще ви привлича и свързва с него. Такъв човек е от това Братство. Числото на членовете на това Братство в България аз съм съобщавал вече друг път. (Протокол от Годишната среща на Веригата в Търново, 31.8.1912 г.)

Бялото Братство, което ръководи съдбините на човечеството – вие още не сте Бели Братя, а сте в началното училище на това братство – ще предприеме една важна акция за идването на Новата култура след 1975 година. Тогава ще има нужда от много работници на Божията Нива. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Нова епоха идва сега. Разумни същества слизат на Земята, за да оправят света. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944)

7000 напреднали същества, адепти, ще бъдат родени в славянските страни до края на ХХ век и те ще образуват една голяма вълна на подем. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, за дата на това изказване на Учителя се дава 1944 година, Мърчаево.)

В света идват осем хиляди адепти, които ще се родят – някои ще се вселят. Те са носители на Новото, на бъдещето, и това бъдеща ще се наложи на човечеството. Бъдещата култура ще се наложи на хората още като спят и на сутринта ще се събудят преобразени. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Предполага се, че до края на този век ще дойдат осем хиляди адепти, които ще се въплътят по всички краища на Земята и ще дадат нова насока на обществения, на религиозния, на семейния живот, както и на цялата култура. Всичко съществуващо досега ще се измени и ще се създаде нов, правилен живот, какъвто те разбират и познават. Те са взели всички мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. Така те ще създадат Новото човечество, каквото никой не е очаквал. Само по този начин свътът може да се оправи. […] Мнозина запитват: «Кога ще се оправи светът?» Светът ще се оправи, когато дойдат тези осем хиляди адепти. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Вие за мен сте предварителни станции, чрез които искам да предам една истина на целия свят чрез вас, като чрез предавателни станции ще се предаде едно учение. Тези идеи, които аз изнасям тук, ще бъдат възприети в Русия и там ще се играе Паневритмията. Славянството ще има велико бъдеще. 7000 напреднали същества, адепти, ще бъдат вселени в славянските народи до края на ХХ век и ще образуват една вълна на подем. Най-умните, най-добрите ще се родят в славянството и девизът ще бъде Братство и Любов. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, за година на изказването е дадена 1934)

Някои казват, че складът бил пълен с беседи и се безпокоят, не знаят какво да ги правят. Ще дойде ден, когато хората ще гладуват и ще ходят от къща на къща да ги търсят, за да се хранят с това Слово, което е изнесено в беседите. Ще дойде ден, когато и други организации ще се включат – ще помагат, ще разпространяват беседите. Питали са ме дали това движение има противници. Идва време, когато всички онези, които се противят, ще изгубят почва под краката си и ще ни потърсят. Говорят лошо за вас и за Братството, защо не се защищавате? Истината няма защо да се оправдава или защищава. Вековете са пред нас – те ще кажат (свидетелстват) за нас. Това движение не съм го почнал по моя воля, а по нареждане на Бога. То не е човешка работа, а Божия. В аналите на природата няма случай, дето някой да е работил с Любов и да е изгубил нещо. Всяко препятствие, което ще се поставя на пътя на това движение, ще се премахне – всеки, който се противи на Истината, ще пострада. Това движение е и старо, и ново, то е Божествено и ще залее света. Ако то се оттегли оттук, България няма да има никакво бъдеще. Ако тук не се приложи, другаде ще се приложи. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

След три години Слънцето влиза в нов знак, в нова епоха, която ще трае 25 хиляди години. Слънцето влиза във Водолей. Това е предсказано астрологически още във времето на Христос. Предсказано е, че когато Слънцето влезе във Водолей, в душите на всички хора ще се вложи нещо ново – нов подтик, нов стремеж. Народите ще се обединят, ще дойде Шестата раса на Земята, Синовете на Царството Божие. Тогава оръжията ще се обърнат в плугове. Земята ще се превърне в райска градина. Пред вас се открива живот за 25 хиляди години. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38) (29.4.1923)

Земята е стояла милиони години в тринадесетата сфера и сега излиза от нея и се качва нагоре. Тъмната епоха (Кали-Юга) изтича. От няколко години ние сме навлезли в епохата на Водолея. Периодът на Водолея е една мистична епоха, в която всички снегове и ледове започват да се топят. Водолеят чисти – който е попаднал в тази област, непременно ще бъде пречистен. Нужни са две хиляди и сто години, за да изтече епохата на Водолея, през което време ще станат огромни промени, всичко старо ще се разглежда като архаично. Други, нови листа ще поникнат на мястото на старите. Старото няма да задоволява никого. Мощна духовна вълна ще залее света, тъмните сили ще се стопят, земята ще се очисти. Словото ще се носи във въздуха. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Земята излиза от тринадесетата сфера, в която е била досега – сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии. (ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи, 1943)

Сега ние навлизаме в демаркационната линия между две епохи. От 1945 г. влизаме вече в новата епоха. От тази година започва постепенно подобряване на човешките мисли, чувства и постъпки. Настава подобрение в човешкия организъм. Подобряват се и отношенията между хората. […] Идва една коренна органична промяна в живота. Приятно ще бъде на хората да живеят. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944)

След войната ще се заговори за Съединени Европейски щати и тази идея ще се осъществи. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1.V.1940 г.)

Като чуят думите “Последни времена”, мнозина ще се уплашат, ще помислят, че светът се свършва. Под думите “Последни дни” се разбира последен срок на падежа. Който просрочи падежа, той пак ще плати, но заедно с лихвите, а който плати навреме, той ще се освободи от лихвите. (СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи, 1927-28)

Сега да ви кажа за бъдещето: Ако сте лишени от Любовта, голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от Мъдростта, голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от Истината, голямо страдание ви чака. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседа, 1944)

Вие сте родени в една епоха при най-големи възможности. Вие сте най-големи късметлии, но и най-големи нещастия ви очакват. По-късметлии хора от сегашните не е имало в света, но и по-нещастна епоха от тази няма. Защото онзи, който се качва на най-високия планински връх, той ще се качи нависоко, за да види, но ако се откачи оттам и падне долу, по-лошо падане от това няма. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Всички искат сега да знаят какъв ще бъде бъдещият строй. Бъдещият строй с такива индивиди може да бъде точно както сегашният. Ако искате в бъдеще хората да се различават от сегашните, трябва да слязат, за да работят, най-добрите хора, най-учените хора, най-умните хора – проповедници, владици, царе, князе, балони, графове и лордове. Писателите трябва да бъдат първи по нивите – навсякъде, във всички учреждения. И стражарите да са учени и благородни. Стражарят трябва да е завършил четири факултета, а началниците – повече от четири факултета. Като го срещнеш тогава, ще му се поклониш, и той, като те срещне, ще ти се поклони. Всички стражари само веднъж ще обикалят града и той ще бъде тих и спокоен. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Какво е бъдещето? Бъдещето е там, дето човешкото съзнание не е проникнало. Миналото е там, където човешкото съзнание вече е загаснало, а настоящето е там, където съзнанието сега иде и се разгорява. В това отношение животът, в който съзнанието се разгорява, ще използва и миналото и бъдещето. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Сега цялото човечество минава през една фаза, която е неизбежна. Нищо не е в състояние да измени този ход. Причините за това са от далечното минало. Някой може да каже, че ние, хората, сме причина за това. Не сме само ние причината. Че стават земетресения, има и хиляди други причини – ние може да допринесем нещо за земетресенията, но причините са още по-далече. Може донякъде ние да допринасяме за земетресенията, но какви са причините всъщност? И най-учените хора, философите, не са могли да ги разгадаят – ако биха могли да ги разгадаят, ако те знаеха причините, би могло да се намери лек за тази болест. От гледна точка на Божественото има лек, има цяр, и ние сега отиваме към излекуване. Невидимият свят е приготвил място за избавление. Сега в пространството ние се намираме в най-неблагоприятните условия. Мястото, дето се намираме в пространството, ражда този безпорядък. Сега ние се намираме в едно място на разрушение. Тези неща, които сега стават, се дължат на известни отломъци – от пространството падат снаряди върху Земята и всяка година се посрещат по десетина милиона такива снаряди. Един ден ще дойдем в по-хубаво място и тогава ще настъпи мир. В туй пространство, в което сега пътуваме, ние се намираме в опасност – това е както в Атлантическия океан, през който пътуват параходи и се намират в опаснаст от ледените планини. (ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи, 1931-1932)

Казвам: Сега идат важни времена за човечеството, когато хората не трябва да се обезсърчават. По-важни времена от сегашните никога не са наставали на Земята. Времената, които сега преживявате, са велики по своите идеи. Много същества от Невидимия свят биха дали милиони, за да присъстват в тия времена на Земята, но не ги пускат – всички билети за представлението, което ще се даде на Земята, са вече продадени. Много ангели хлопат, искат да дойдат за това представление, което ще се разиграе, но няма повече места. Затова тия от хората, които са недоволни от своя живот, нека продадат билетите си на някой от споменатите ангели, те да дойдат на Земята, а недоволните хора да отидат горе. Това, което ви говоря, е велика Истина. Сега е време всеки да покаже, че е човек. Дали сте българин, англичанин, американец, германец или какъв да е, това не е важно – времената са едни и същи за всички. Важното за вас е да използвате добрите условия на живота. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Сега цялото човечество е в края на века. Иде Новата епоха, която носи едно здравословно състояние за всички. Няма по-красиво състояние за болния човек от това, когато здравето му започва да се подобрява и той очаква деня, в който да стъпи на краката си и да напусне своето легло. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44) (От Стопанина: Под „края на века“ да се разбира „края на сегашната (тъмна) епоха“. )

Когато Христос беше на Земята, Сатаната беше в астралното поле; сега е обратното – Сатаната е на Земята, а Христос действа в астралното поле. Сатаната ще се въплъти тук, в Европа, в един царствуващ дом, ще привлече към себе си всички отрицателни елементи, след което най-после ще бъде разпнат. (ХОДЕТЕ ВЪВ ВИДЕЛИНАТА, Извънредни беседи, 1898-1913)

Ние искаме Господ да дойде на Земята, но за да стане това, ние трябва да бъдем готови, защото едно време Христос дойде между евреите, но като не бяха готови, те си създадоха карма и виждаме какви излязоха последствията. Сега Христос иде между кавказката раса, европейските народи, и ако те не Го приемат, ще ги завладее жълтата раса и ще ядат бой до олелия. Ще ги сполети най-голямото нещастие, което може да бъде. (ХОДЕТЕ ВЪВ ВИДЕЛИНАТА, Извънредни беседи, 1898-1913)

Всичко, което става около вас и което виждате и чувате – и мобилизация, и разни подготовки и въоръжения – абсолютно нищо не решава. Войните в света са за грешните хора. Ние не бива да спъваме един Божествен план, защото тия хора, които ще отиват сега да се трепят, си имат своята карма и когато Господ изпраща наказание, не бива да пречим. […] От 75 години насам светът е в обсадно положение и в 1897 година на този свят от Небето е даден ултиматум, чийто срок изтича в 1914 година. Обаче Турция се провини – оказа се, че тя не е готова да изпълни Божията Воля и затова ще си получи възмездието. Тя е правила много изстъпления, а между това на народите, които са под владичеството й, трябва вече да се даде свобода. Във вашите умове вие не трябва да се страхувате, защото с това пречите на Делото Божие. (ХОДЕТЕ ВЪВ ВИДЕЛИНАТА, Извънредни беседи, 1898-1913) (23.9.1912 г. при обявяването на мобилизацията за Балканската война.)

Казано е, че Любовта е плод на Духа, а Духът е Който създава. И Този Велик Дух, Който създава, сега идва в света. Той слиза периодически и това слизане ще се прояви така, че ще се разбъркат умовете на хората и те няма да се познават един друг. Той ще ги разбърка и ще стане една каша, от която ще пресява, ще пресява, и всичко, което е чисто, ще го извади, а останалото ще потъне надолу. Точно това сега идва в света – Духът е започнал да пресява нещата. (НОВИЯТ ЖИВОТ, Съборни беседи на Събора през 1922 г. в Търново)

Писанието казва: Още веднаж Господ ще разтърси Земята и всяка жива твар ще познае, че има правда в света; всяка жива твар ще познае, че има Мъдрост в света; всяка жива твар ще познае, че има Истина в света; всяка жива твар ще познае, че има Любов в света; всяка жива твар ще познае, че има добродетел в света! (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Като се разтърси Земята, всичко ще разберете. Това ще стане и всички ще го видите – като го видите, всички ще поумнеете. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Разумният живот, който изтича от Духа, се е проявявал много пъти в света, но тъй както светът днес се развива, това показва, че цялата Слънчева система е навлязла в нова зона на Духа. Това навлизане е станало от 1914 година, през ХХ век. По този начин и земята е навлязла в една нова зона, в една нова фаза на съчетание със Слънцето. Това ще се докаже най-много след 1-2 века от тогавашните учени. Понеже съществата на Слънцето са много по-напредннали от хората на Земята, това оказва влияние върху нашата земя. Ние сме влезли във връзка с една девствена материя и затова очакваме Възкресение. Ето защо онези хора, които са готови за това време, ще възприемат този жизнен елексир и ще възкръснат, а онези, които не са готови, ще заспят и ще чакат още хиляди години за новите условия, които ще дойдат в бъдеще. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Сегашното положение в Америка представлява голяма финансова война. Уилсън даде 14 правила на американците, но те не устояха на тях. Сега за бялата раса иде по-строг закон от Уилсъновите правила – Божественият Закон. Един главнокомандващ е натоварен с великата задача да покаже на бялата раса, че Божият Закон иде в света. Той ще се наложи над хората. Този закон е неизменяем и никой не може да го отмени. Когато бялата раса признае съществуването на Божия Закон и го приложи в живота, главнокомандващият ще бъде уволнен от своята служба и ще го назначат за слуга на Шестата раса. Хората от бялата раса също ще се уволнят от службите им и ще се заместят с нови хора от Шестата раса. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30)

Сега иде Господ в света, за да донесе на хората Трети Завет. Чудно, даже Трети Завет! Да, Трети Завет ще има! Той ще бъде завет за прославянето на Синовете Божи. С този завет в света ще дойде Любовта и хората ще изучават великата наука как да живеят по Любов. Като казвам днес на хората, че иде Третият Завет в света, те отговарят: «Това е еретическо учение.» Ние казваме: Това неразбиране е в реда на нещата. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Няма коментари:

Публикуване на коментар