Звездни Цивилизации

петък, 2 юни 2017 г.

ЖИВОТНИТЕ  УСЕЩАТ  ПРИСЪСТВИЕТО  НА  ПОЛТЪРГАЙСТФакторите на влиянието на полтъргайста са малко. Обикновено малко хора успяват да наблюдават реакциите на животните в присъствието на полтъргайст.
В местата, където обитава полтъргайст, не пеят птички и не лаят кучета. Има много редки случаи, в които кучета изобщо не реагират при поява на полтъргайст.
Ако кучето ви внезапно започне да се опитва да избяга от къщата, най-вероятно тя е обитавана от полтъргайст. В такива случаи кучето постоянно ходи с настръхнала козина.
То не лае, но си личи, че се страхува от нещо невидимо за човешкото око. Често се случва кучетата да вият тъжно, когато в помещението има полтъргайст.

Понякога кучетата отказват да влязат в помещени, където има полтъргайст. Те стоят на прага на такива помещения и се тресат с подвита опашка, без да имат смелостта да влязат.
Котките се мятат като полудели в присъствието на полтъргайст, те обикалят цялото помещение, като се опитват да се скрият от него. Понякога влиянието на полтъргайста е толкова силно, че животните хапят безпричинно стопаните си.
Известно е, че дори в апогея на буйството си полтъргайстът винаги предпазва живите същества от ударите на предметите, които премества из цялото помещение.
Полтъргайстът като правило се появява в домове, където има подрастващо момиченце. Присъствието му се усеща по това, че постоянно изчезват предмети или пък пред очите на хората летят из стаята.
Понякога полтъргайстът буквално жонглира с чинии и тенджери, но досега няма отбелязан случай, в който да е пострадало животно – полтъргайстът никога не чупи аквариум с рибки.

източник - https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjAy-2Ii5_UAhXLPxoKHRypB2oQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fsanovnik.bg%2Fn4-21320-%25D0%2596%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%2582_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0&psig=AFQjCNHg5jdxUTnlDt_j8kdvbuBLLOQkaA&ust=1496490262806882

Няма коментари:

Публикуване на коментар