Звездни Цивилизации

неделя, 19 ноември 2017 г.

МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПСИХОТРОННО ОРЪЖИЕ

От всички методи за защита от психотронно въздействие най-достъпни за всеки човек са следните:
1. Молитвата – независимо от вашето вероизповедание този метод е много ефективен за всеки, който знае как да го прилага.
2. Напуснете големите градове, живейте минимум на 50-100 км от тях, сред природата, добре е наблизо да има гора, тъй като тя е мощен генератор на природна лечебна енергия и частично спира радиовълновото излъчване.
3. Веднъж завинаги изключете телевизора и радиото, които са инструменти на пропагандата, и прекратете до минимум използването на мобилни телефони. Мобилните технологии имат преди всичко психотронно назначение и мобилните телефони се използват като психотронни излъчватели.
Според ведическото мировъзрение след 2012 г. нашата слънчева система влезе в преходен период, който ще продължи 16 години и ще завърши през 2029 г. По това време вътрешната честота на Земята и на цялата слънчева система се повишават, което води до пробуждането на съзнанието на хората. По тази причина става невъзможно световното задкулисие да контролира и манипулира 7 милиарда души. Затова главната му задача е да намали числеността на населението до 2029 г. Според плана на задкулисието славянските народи подлежат на пълно унищожение, тъй като са заплаха за съществуващата система на робство.
В този сценарий градовете са капан за населението. Ако започне да спира електричеството и се прекрати доставката на продоволствие в магазините, градовете ще бъдат обхванати от хаос, глад и мародерство. В този момент ще бъде използвано и психотронното оръжие.
Основните честоти на мозъка, които отговарят за жизнената дейност на човека, са в диапазона приблизително от 0,5 до 30 мегахерца. Ако се създаде изкуствен външен нискочестотен сигнал, който влиза в този диапазон, вълновите честоти на мозъка влизат в резонанс с външния източник и той принудително настройва към него своето състояние и поведение. За човека са опасни не само честотите, които се намират в инфразвуковия диапазон под 20 херца, но и ултразвуковите – над 20 килохерца.
Когато задкулисието задейства всички механизми за създаването на глобалния хаос, което вероятно ще се случи след 2018 г., тогава всички средства за свръзка и на първо място мобилните телефони ще се превърнат в оръжие за предаванена психотронен импулс. Чрез тях ще бъде създаден модулиран радиосигнал, който ще въздейства върху емоционалното състояние на населението; например може да предизвика халюцинации и да вкара хората в агресивно състояние и те да започнат да се бият помежду си. Сигналът от мобилния телефон може да бъде нискочестотен, който да съвпадне с ритмите на главния мозък на човека. Този психотронен импулс може да доведе до нарушаване на умственото и психическото състояние на човека чрез радиосигнали и звуци с ниска честота и може да внедри в неговото съзнание програмирани постановки на поведение, които могат да доведат до гибелта му.
Ако съществува вероятност този сценарий да се осъществи, то може да стане в периода между 2018 и 2029 г.
Антените на мобилни връзки също могат да бъдат психотронни генератори, които да парализират облъчения човек от разстояние.

Няма коментари:

Публикуване на коментар