Звездни Цивилизации

вторник, 7 ноември 2017 г.

Подготовка за Възнесението - Слънчеви  бури  промяна  в Съзнанието
Интервю на Дейвид Уилкок с Кори ГудД.У.: Добре дошли на “Космическото Разкриване”! В този епизод ще отговаряме на ваши въпроси. Кори, добре дошъл в предаването.

К.Г.: Благодаря.

Д.У.: Първи въпрос:

“Кори, какво е Вашето лично мнение за това, какво ще бъде събитието на Възнесението?”

К.Г.: Хубав въпрос. Ето как ми го обясняваха. Какво ще стане, когато се случи енергиен преход и получим главния удар на космическите енергии, които взаимодействат с нашето съзнание? Отначало ще бъдем подложени на Възнесение на съзнанието, това ще е грандиозен скок в съзнанието. Ще се измени самият начин на възприемане на всичко. В резултат от това ще започнем да узнаваме повече за нашето сътворческо съзнание. Ще разберем как да манипулираме с материята. Предполагам, че ще получим способност да си четем мислите един на друг и да общуваме по такъв начин. Т.е. ще се случат множество чудесни изменения, но не за един миг, както съм слушал в много различни религиозни вярвания.

Д.У.: Също така, говорим за изригване на слънцето, нали?

К.Г.: Да. Няма да е едно слънчево изригване. Както ми обясняваха, ще има много изригвания, които ще доведат до изхвърляне на коронална маса от Слънцето. Ако те са прави и всичко стане точно така, тогава на Земята ние много бързо ще бъдем подложени на удара на тази енергия. Ние вече се къпем в тази космическа енергия, която народът на Тир-Еър смекчава с помощта на Сините Сфери. Съществата говореха, че енергийното изригване ще е по-голямо. И то по-скоро ще подейства на нашето съзнание, отколкото на нещо друго. Ще се случи и нещо на чисто физически план. Именно през това е преминал народът на Мика.

Нашата Земя ще извърши окончателен преход в четвърта плътност, ще има много нарастваща болка. Именно това би трябвало да очакваме. И когато видим това, ще знаем какво се случва. Предполага се, че енергийните изменения и изригването ще подействат на нашето съзнание и ще ни принудят да преминем през плавен подем на съзнанието, който после ще ни преведе през ренесанс на съзнанието, както това се е случило с народа на Мика. Те не са хора на дъгата, летящи около своята планета. След самото събитие им е било нужно известно време, за да дойдат до днешното състояние.

Д.У.: Ясно. Вие смятате, че на повърхността нас ни очакват някакви големи сътресения. Ще бъде ли това отказ на всички електромагнитни устройства, както предполагат някои инсайдери?

К.Г.: Да. Такива неща винаги се случват по време на слънчеви събития, слънчеви пулсации. Това се очаква.

Д.У.: Тогава ще се наложи да останем без електричество?

К.Г.: Да, това определено ще се случи. Очаква се, че слънчевите изригвания окончателно ще прекратят влиянието на ИИ (изкуствения интелект), което представлява реален основен проблем. Това е един от нашите най-големи проблеми. Мисля, че изригванията ще изкоренят цялата “вода”, в която би могла да плава “рибата” - електрониката. Затова ще се наложи да заменим по-голямата част от нашата технология. Когато преминаваме през изменение на съзнанието, това е подходящо време за въвеждане на по-нова технология. Ще получим внезапен подем на технологията и ще започнем бързо да израстваме.

Д.У.: Как мислите, в периода на изригванията упълномощените извънземни ще станат ли по-открити да ни окажат помощ и да се появят пред нас?

К.Г.: Предполагам, че да. Казвали са ми, че след събитието ще има две същества, които са част от Алианса на Съществата от Сферите и Конфедерацията...

Д.У.: Две същества или две групи?

К.Г.: Два различни вида същества.... Ще се появят и ще станат нещо като пазители в новия цикъл.

Д.У.: Т.е. отказът на електромагнитното оборудване не означава задължително, че всички ще умрат от глад,  безредие и пр.?

К.Г.: Не. Има множество технологии… Има много наземни групи, които съдействат да имаме помощ при преминаването през преобразованията. Точно сега те са много и са много предани на своята работа. Някои представители на народа на  Кар-и са останали за да ни помагат. Има и няколко други групи, свързани с Аншар.

Д.У.: По-рано Аншар казваха, че във вид на помощ в редки случаи те ще отвеждат хора от повърхността на земята в определени места на Вътрешната Земя.

К.Г.: Да, по-рано.

Д.У.: Не мислите ли, че в определени части на Земята могат да станат такива силни разрушения, че част от извънземната помощ може да се състои например в преселване на хора в места за алтернативно живеене? Такива като кораб-майка или някъде под повърхността, ако самата повърхност временно стане непригодна за живот?

К.Г.: Изхождайки от това, което са ми разказвали, няма изгледи да стане невероятна катастрофа. Имам предвид, че ще стане нещо странно. Показваха ми, как метеорит влиза в атмосферата и се взривява високо в небето над Тихия океан, изпращайки ударна вълна, която предизвиква цунами. Такива бури ще са невероятно по-енергийни. Демонстрираха ми как Земята се върти в пространството, потопена в космическа енергия. И понеже планетата се върти като динамо, тя създава още повече енергия. Въртенето внася своя принос и бурите стават по-силни. Трябва да вземем предвид също земетресенията и вулканичната дейност.

Д.У.: Много хора, които се занимават с ченълинги, се опитват да внесат трите дни тъмнина от “Откровенията на Йоан Богослов”. Какви са Вашите усещания във връзка с това пророчество? То буквално ли е? Или е просто метафора?

К.Г.: Мисля, че е буквално. Когато Слънцето изхвърля коронална маса по цялата окръжност, то изглежда като на снимките на СОХО (обсерваторията на наблюдение на Слънцето - бел. пр.). Виждате слънчеви петна. Слънцето ще изглежда като гигантско тъмно кълбо, само няколко дни, докато не обърне окончателно своята... Не знам дали светилото ще измени своята полярност, но то ще се движи назад към равновение. Така се описваше това. След това Слънцето ще изригне и отново ще започне да излъчва светлина.

Д.У.: Много интересно. Ето следващия въпрос:

“Кори, какво ще стане с онези, които не се възнесат?”

К.Г.: Това е много сложен въпрос. Представям си, че ще стане едно от двете: или бифуркация (раздвояване) на времевите линии, или такива хора ще ги вземат на друга планета, където ще могат отново да преминат през цикъла на трета плътност. Ще ги пренесат на планета от трета плътност, понеже нашата планета преминава в четвърта плътност. Чувал съм, че мнозина са се опитвали да твърдят, че вероятно съществуват две различни планети Земя. Не знам отговора на това.

Д.У.: Как мислите, времето за пренасяне на определени хора на друга планета ще съвпадне ли с времето на изригванията и с момента, когато извънземните ще започнт открито да се появяват?

К.Г.: Бих предположил следното: ако се канят да пренасят хората, тогава това трябва да се направи преди изригването, защото не е желателно такива хора да се подлагат на действието на тази енергия. Има много неща, които просто не знаем.

Д.У.: Интересно, че когато четем книгата “Откровения на Иоан Богослов”, глава 11, стихове 12-13, там се казва: “И те се издигнаха в небето на облак, и враговете им ги гледаха. И в същия час стана голямо земетресение”. Т.е. изглежда пророчеството в “Откровенията”… Ето откъде идва понятието за Възнесението… някакъв вид преместване на хората на безопасно място, на хората, които служат на другите, на хората, които се възнасят в четвърта плътност, преди на физическата повърхност на планетата да се случат по-разрушителни катастрофи. Какво мислите за това?

К.Г.: Не съм чувал, че ще преместват “праведниците” преди измененията на Земята. От това, което са ми казвали, става ясно, че всички праведници тряба да са на Земята, за да преживеят слънчевото изригване и неговата енергия, пълното вливане на енергията, защото именно тази енергия ще помага за Възнесението и за ренесанса на съзнанието.

Д.У.: Следващият въпрос е много личен:

“В бъдеще, ще отиде ли с Вас Дейвид за да види Алианса на Съществата от Сферите? И ако не, защо?”

К.Г.: Разбирате ли, не знам.

Д.У.: Много сме говорили за това. Казвахте, че според тези същества аз все още имам проблеми - недостатъчно смирение, и че трябва повече да практикувам медитация.

К.Г.: Да, в основни линии е така.

Д.У.: В живота ми трябва да има по-малко стрес и повече равновесие.

К.Г.: Да, подсказаха ми да Ви запозная с курса по ясновидство на Джералд О’Донъл. Казаха, че това може да Ви помогне да влезете в нужната вибрация...

Много хора се интересуват, защо не ме посещават извънземни? Нали те посещават много хора. Та, Кар-и обясни, че “да дойдат при човека” съвсем не означава да дойдат при егото на  Дейвид Уилкок или при този, какъвто той се вижда. Отначало те идват на нивото на Висшия Аз. И само Вашият Висш Аз дава разрешение за това ниво на контакт, който ще получите, ако изобщо получите.

Ако Вашият висш източник одобрява контакта, тогава чрез Висшия Аз Ви свалят информация и видения. Разбира се, вие си мислите, че те идват от извънземни. Но всъщност... Работата е там, че извънземните трябва да дойдат при вас на ниво, което е позволено от космическия закон и техните собствени кармически причини. Макар че това най-малко вълнува враждебните извънземни и хората. На мен винаги ми е било любопитно, защо говорехте, че се срещате насън с някои... Кар-и ми даде да разбера, че в този процес е въвлечено нещо много по-голямо, отколкото осъзнаваме всички ние.

Д.У.: Накратко казано, Кар-и е казала, че ще има контакти и с други, подобни на тези, които сте получили Вие. Т.е. става дума не само за мен, а за цялата наша аудитория?

К.Г.: Да, не само за мен и за Вас. Такъв вид контакт ще получат множество хора. Тя ми обясни така: отначало те се приближават към хората... Разговорът се състоя преди да разбера за въвличането на Висшия Аз... Те идват при хората в сънищата, а също така им свалят информация. По време на затъмнението хората, които участваха в медитациите... Получих много съобщения от хора, получили идеи и информация. Точно това се е случвало.

Очаквам да чуя, че хората са започнали да сънуват много интересни сънища. Както ми казваха, именно с това трябва да започне всичко. След това ще се случи главният преход от контакта насън (който ще става все по-жив) към реален физически контакт лице в лице, но с неголеми групи. Това няма да е контакт по телевизията. Ще можете да видите клипчета на същества, заснети с айфони. Но те ще идват при един, двама, трима души наведнъж. Съществата не смятат да се появяват на стадиони.

Д.У.: Ако след получаване на контакт някой се сметне за месия, или за специален, или за спасител, или за просветлен, това добре ли е?

К.Г.: Не. Съществата даже няма да се опитат да влязат в контакт с такива хора. През 1950-те години, когато  различни извънземни групи започнали да контактуват с хора, те започнали да развиват комплекс на Христос. Затова за известно време съществата се отказали от контакти.

Д.У.: Защо обикновеният човек трябва да развива в себе си смирение?

К.Г.: Обикновеният човек е толкова програмиран, има толкова много личностни деформации, че не се фокусира върху смирението. Посланието на Сините Авиани беше - да се фокусираме върху вътрешното, а не върху външното. Ние гледаме нагоре: “Покажете ми, покажете ми”. А би трябвало да гледаме надолу. Вътре в себе си. Ето откъде идват всички отговори: установяване на връзка с Висшия Аз, спокойствие на ума, медитативни практики. Всичко това ви води до синхронизиране. Когато се фокусирате върху външното, върху егото, вашата вибрация е съвсем друга, вашето усещане за света е съвсем друго.

Д.У.: В ”Закона за Единството” има много интересен цитат за смирението: “Отсъствие на смирение е да се разглеждаш отделно от другите и отделно от Твореца”.

К.Г.: Да. Това е егото. Когато се отделяте от някого, егото тържествува.

Д.У.: Да. Още по-голямо смирение е да осъзнаваш, че ти си едно с всички.

К.Г.: Да.

Д.У.: И Ра казва, че в такъв случай ти съзнателно се осъзнаваш като слуга на всички... Добре, следващ въпрос:

“Не знам дали можете да отговорите: колко души са в потвърден контакт със Сините Авиани?”

К.Г.: Техният брой расте непрекъснато. Повечето хора, които са в контакт със Сините Авиани, ми изпращат имейли. Да, те имат истински контакти, но не желаят да говорят за това. Или казват, че засега трябва да мълчат. Т.е. аз не съм единственият човек, който контактува със Сините Авиани. Те се срещат с хора насън и може да изглеждат малко по-различно. И хората казват: “Видях същество, приличащо на голяма бяла птица, то правеше това, което правят Сините Авиани”.

Д.У.: А какво можете да кажете за количеството (на хората, които контактуват със Сините Авиани - бел.пр.)? Стотици, хиляди?

К.Г.: Уверен съм, че са хиляди.

Д.У.: Следващ въпрос:

“Знае ли Кар-и за своята известност на повърхността? И ако да, харесва ли й, че Вие споделяте с нас информация за контактите си с нея?”

К.Г.: Да, тя напълно осъзнава своята известност. Народът на Аншар има прекрасно осъзнаване. И откакто ние разкрихме за съществуването на Аншар, много хора от повърхността на Земята достигнаха до Аншар психически. Те не са свикнали с това. Те са свикнали сами да достигат до хората от повърхността. Както вече съм обяснявал много пъти, те са прибягвали до измама и са казвали, че идват от звездите, докато всъщност са живеели под краката ни. Това е било с цел безопасност. Те ясно осъзнават колко силно се фокусираме върху тях. Но както и Сините Авиани, те биха искали ние повече да се фокусираме върху това, което е вътре в нас. Кар-и разказва много неща, които още не ми е разрешено да споделя. Точно сега Аншар са много загрижени. С тях се случват времеви аномалии. На тях им показват, че те са се отклонили от правилната времева линия и това много ги безпокои. Неотдавна те предприеха някои доста силни мерки.

Д.У.: Ето следващ въпрос:

“Вие споменахте, че Кар-и е разказвала, че в нашата история Аншар са се представяли за богове. Тя уточнявала ли е в какъв регион или в какви времеви рамки са се появявали?”

К.Г.: Тя е само на 130 години ;-). Не е споделяла с мен информация за това като какви богове са се представяли нейните хора или някои други извънземни групи, които са ни посещавали. С Кар-и имахме сливане на умовете и тогава аз видях, че тя ни е посещавала някъде в 1940-1950-те години, облечена в униформа, приличаща на английска. Тя изглеждаше по европейски. Мисля,че това беше в Англия или в САЩ. Когато са се срещали с военни, те са се представяли като пристигнали от конкретна звездна система.

Д.У.: Добре. Следващ въпрос:

“Когато преди 20 милиона години народът на Аншар се е приземил на тази планета, от коя плътност са били - трета или четвърта?”

К.Г.: Това е станало преди 17 милиона години. Те са били същества от четвърта плътност, дошли от нашето бъдеще. Когато са пътешествали назад във времето, те не са се понижавали на скалата на плътностите. Предполагам, че бихме ги нарекли “хора”. Нов вид хора, живеещи под краката ни.

Д.У.: По онова време те по-напреднали ли са били отколкото сега народът Мика?

К.Г.: Да, в далечното бъдеще, след като станали хора от четвърта плътност, те започнали да забелязват времеви аномалии.Тогава се върнали назад във времето, за да се опитат да запазят времевата си линия.

Д.У.: Знаете ли дали това пътешествие във времето е било технологически процес? Или е нещо, което може да се постигне с помощта на съзнанието и познаване на порталите?

К.Г.: Те са усилвали съзнанието си. Техния кораб, всичко ... Те съзнателно са взаимодействали и са управлявали устройствата с помощта на съзнанието. Ако ни дадат някой от техните космически кораби, ние няма да разберем какво е това, защото се изпуска най-важният компонент - пилотът. Пилотът е и силовата система, и контролът над полета. Всичко това се осъществява с помощта на съзнанието. Те широко използват кристали. Ние разбираме колелцата и винтчетата само по технологичен начин. Те са толкова по-развити от нас, че ние не сме в състояние да разберем това. Ние разбираме всичко само частично.

Д.У.: Предполагам, че хора като Кар-и използват телекинеза. Виждал ли сте някога те да придвижват обекти със силата на мисълта?

К.Г.: Не, но определено имат способността за дълбоко взаимодействие с хората. Не съм виждал да използват телекинеза. Виждал съм други същества, които влизат в кораба с херметични сандъчета, плаващи над земята. Тези същества използваха технология на съзнанието, която на нас ни се струваше като магическа телекинеза.

Д.У.: Когато сте виждал хора на Аншар, седящи в кресла и телепатично общуващи с нас, самите кресла ли левитираха или седящите в тях хора?

К.Г.: Левитираха и празните кресла. Много от нещата, които работеха, когато Аншар още живееха в своя град... Създаваше се впечатление, че всеки човек внасяше своя принос в технологията във вид на определено количество напрежение и съзнание. Аз нямам способността за пълно разбиране. Ако сега вземете най-блестящия ум на планетата, той едва ли би могъл да разбере всичко докрай. Нашите умове не са в състояние да обхванат тези концепции.

Д.У.: И още един въпрос:

“На базата на това, което сте узнал от стъклените планшети, какво знаете за това, кои са били тези древни богове, или за техните намерения?”

К.Г.: Предполагам, че техните намерения се разкриват в дошлите до нас истории за богове. Много истории се основават на истината. Кои са били тези богове, основно зависи от нашите лични системи на вярване. Например, много хора мислят, че анунаките и рептилоидите са били хора. Да, така е било. Но с хората са взаимодействали и други групи, които са наричали “богове”.

Д.У.: Споменавахте, че представители на елита в известна степен все още се считат за набедени богове и искат да възстановят правото си за божествено управление на планетата?

К.Г.: Да. Те вярват именно в това. Смятат, че тяхното родословно дърво излиза извън пределите на планетата. Тяхната кръвна линия е създавала генетичен запас или стадо, което те са призвани да управляват. Те се чувстват в пълното си право.

К.Г.: Сега за предстоящото изригване на слънцето знаят всички. Но в зависимост от групата има различни идеи за това какво ще се случва по време и след изригването. Мнозина смятат, че слънчевото изригване просто ще доведе до отказ на системата за технологична комуникация. Други считат, че то ще разруши всичко, което работи на обединителни процесори. Трети предполагат, че ще се случи нещо като Възнесение или масови смъртни случаи. Няма единна гледна точка за това, което ще се случи, когато Слънцето започне да “киха”, както те наричат това.

Д.У.: Какви са най-последните мнения, които сте чувал, за това кога ще се случи всичко?

К.Г.: Не съм уверен, но, доколкото ми е известно, самото слънчево събитие се очаква в прозореца 2018-2023 г. Както виждате, прозорецът малко се разшири, но събитието все още се очаква. Всичко изглежда така, сякаш в този прозорец ще се случи нещо по-голямо, отколкото просто едно събитие, не просто слънчево събитие.

Д.У.: От “Закона за Единството” знаем, че предстоящото събитие се изобразява много позитивно и съществата, които са в контакт с нас, също го представят като позитивно, нали?

К.Г.: Да.

Д.У.: Т.е., ще се случи нещо като Възнесение?

К.Г.: Не задължително Възнесение, каквото се описва в различните религиозни системи, а Възнесение, каквото е станало с народа Мика - ренесанс на съзнанието. Такъв вид Възнесение е по-близо до съзнанието, отколкото до физиката. Казвали са ми, че това ще се случи за миг.

Д.У.: Какво мислите за хората, които са потънали в депресия? Може ли депресията да е свързана със слънчевото събитие и с измененията, които изглежда се опитват да смекчат Сферите?

К.Г.: Да. Съвсем неотдавна Тир-Еър каза, че може да се очаква значителен ръст на поведенчески прояви от типа “полудяване в края на времената”. Всички наши различни личностни деформации излизат на показ. В живота ни възникват проблеми, с които сме се отказвали “да се занимаваме”, а сега просто сме принудени да правим това.

Освен това поради усилването на енергийните вълни хората повече се привличат към полярността, към която са склонни. Негативните хора стават още по-негативни и се привличат един към друг. Позитивните хора правят същото. Разбира се, трябва да се отчитат и хората, които страдат от ментални разстройства. Точно сега те имат много проблеми и ситуацията само ще се задълбочава.

ИЗМЕНЕНИЯТА на ЗЕМЯТА

Сеанс 1 въпрос 9: Въпрос: Можете ли да коментирате бъдещите планетарни изменения в нашата физическа реалност?

Ра:… измененията са много банални. Ние не се вълнуваме от условията, в които преминава събирането на реколтата.

Интересно, Ра не иска да отговаря на въпроса, защото го смята за тривиален. Как мислите, защо Ра не е заинтересован да обсъжда тази конкретна тема?

К.Г.: При доставянето на информацията те повече се интересуват от нашата реакция, как можем да предаваме сведения през нашите изкривявания. Разбира се, в процеса на предаване на информацията Ра вижда всичко на 3-4-5 стъпки напред, защото те разглеждат времето по друг начин. Те гледат на нещата на съвсем друго ниво.

Ние разглеждаме всичко като случващо се в линейно време. Виждаме какво вече се е случило, какво се случва сега и правим предположения за това, какво ще се случи в бъдеще. А те екстраполират всичко. Те виждат всичко едновременно. Опитвайки се да общуват с нас, нашето понятие за времето им се струва странно.

Д.У.: Как мислите, защо Ра винаги ни нарича “съвкупност ум/тяло/дух” вместо да използват думите “човек”, “субект” или “личност”?

К.Г.: Те не искат да се фокусираме на егото. Те искат да се съсредоточим на единството, на колектива, а не на единичното его, което се сражава или конкурира с всяко друго его.

Д.У.: Да, ние гледаме на себе си като на тяло, като на отделна личност...

К.Г.: Когато Ра гледа на нас, той вижда всичките три съставляващи – ум/тяло/дух. Аналогично, те ни виждат в различни времена и на всички нива. Ра предпочита да общува с нас предимно на нивото на Висшия Аз. По-голямата част от общуването става на нивото на Висшия Аз. И само Висшият Аз решава с какво е готово да се справи егото и по какъв начин трябва да му се доставя информацията. Именно на това ниво общуват с вас позитивните същества и съществата от по-висока плътност.

Д.У.: Т.е., могат да съществуват цели нива, до които обикновено нямаме достъп? И Ра се опитва да ни помогне да получим достъп до тези наши части?

К.Г.: Те се опитват да помогнат отново да обединим всичките различни части.

Д.У.: Кори, може би знаете, че около две години аз живях с хората, които са приемали информацията от “Закона за Единството”. Карла ми каза, че те са махнали някои сведения, не са ги включили в нито една от четирите книги. И едва когато Тоби Уилок направил повторно прослушване на оригиналните ленти и записал всичко съвсем точно, се появил този цитат.

ПОТЪВАНЕТО НА ЛЕМУРИЯ

Сеанс 10 въпрос 15: Въпрос: Аз питах за появата на цивилизацията на Атлантида и Лемурия, кога са възникнали, откъде са дошли?

Ра: Това не е една цивилизация, а две – Лемурия и Атлантида. Отначало нека да разгледаме същностите Му.

Кори, какво мислите за това, че Атлантида и Лемурия да две различни цивилизации.

К.Г.: Безспорно. Да, в програмите това вече е ясно от известно време.

Д.У.: Лемурия е повече тихоокеанска култура?

К.Г.: Да, предполагам, по-близо до Азия. Виждал съм тази информация. Сведенията за нея са общодостъпни.

Д.У.:

Ра: Бидейки същности с доста примитивна природа, те са имали доста напреднали духовни способности.

Кори, Вие срещал ли сте примитвни същества, но които имат много напреднали духовни способности?

К.Г.: Да. Когато множество разни същества станат достатъчно духовно развити, те престават да се интересуват от светски неща. Мисля, че това са случва и сега в нашия свят, с хората в духовните сфери, такива като Тибет. Те повече се фокусират върху развитие на съзнанието, отколкото да си купят “Ферари”.

Д.У.: Искате да кажете, че когато човек има развити духовни способности, не му трябва технология?

К.Г.: Тя е просто безполезна. Такива хора се съсредоточават върху други неща.

Д.У.: Ясно. И така, имаме същества, в някакъв смисъл примитивни, но високо развити духовно. После се казва:

“Тяхната цивилизация беше част от сегашния Велик Цикъл и е възникнала в началото на първия цикъл, приблизително  преди 53.000 ваши години.”

К.Г.: Приблизително в този период са дошли Пре-адамитите. Освен това, след тяхното идване е започнал цикъл на катастрофи и те е трябвало да се справят с това. После започнал още един цикъл, преди около 12.000 години.

Д.У.: Как мислите, могло ли е да се случи така, че Лемурия да е била отделна култура, която все още пребивава на Земята? Тя се е отличавала с много напреднала духовност в сравнение с пристигналите на планетата Пре-адамити.

К.Г.: Да. В онези времена на Земята са се намирали няколко групи хора. Планетата се използвала като зона за бежанци в различни периоди. Премествали са хора тук или за кратки периоди от време, или завинаги.

Д.У.: Не е ли удивително, че тази дата е много близка до датата, получена от хората на ТКП във връзка с появата на Пре-адамитите?

К.Г.: Да, това определено е интересно съответствие. Макар че не съм уверен как са взаимодействали лемурийците и Пре-адамитите.

Д.У.: В това отношение в “Закона за Единството” има редица твърдения. Приблизително по това време са възникнали проблеми, които са довели до необходимостта от катастрофа. Не се уточнява какви са били проблемите, но ги е имало. И това е учудващо, защото се вмества във времевите рамки на 53.000 години.

”Това беше цветущо и безопасно място, докато не потъна в океана в резултат от прегрупиране на теконичните плочи на Земята, а не поради техните действия.”

Каква е могла да бъде причината за необходимост от катаклизъм?

К.Г.: Обясниха ми, че Земята преминава през процес на Възнесение, който се придружава от различни изменения и процедури. Лемурия потънала, макар че лемурийците не са направили нищо, за да провокират такова събитие. Казвали са ми, че във всеки цикъл стават всякакви катастрофални събития. Това е като нарастваща болка, през която преминава Земята, а не че планетата се опитва да се изчисти от нас. Тя просто преминава през този процес. И понеже сега, в края на епохата, Земята отново преминава през аналогичен процес, следва да се очакват подобни катастрофи - земетресения, цунами и пр. Но всичко това не е насочено против човешките същества, планетата не се опитва да ги разруши. Просто тя преминава през този процес, а ние имаме късмета да сме на планетата сега.

Д.У.: Когато идва цунами, не е задължително да седим и да чакаме неизбежната смърт, като квачка върху яйцата. Сигурно има някакъв вид космическо спасение.

К.Г.: Да, и освен това не е задължително да е всемирно цунами. Може би бурята ще се ограничи до отделни региони. Т.е. в различни региони може да се случват различни неща.

Д.У.: Да. Затова съвсем не е задължително мирният народ на Лемурия да е загинал в резултат от потоп. Вероятно дружествените същества са го преместили, така че да не преживява катастрофата.

К.Г.: Предполагам, че наред с развитата духовност те са имали способност за ясновидство и техните религиозни водачи може би са ги предупредили.

Д.У.: Да. И те са могли да напуснат региона на потъването. Веднага след това се казва:

“Тези, които оцелели, се разселили по различни места - тези, които наричате Русия, Северна и Южна Америка. Индианците са потомци на тези същности.”

Нима това не е интересно?

К.Г.: Да, особено когато отново се връщаме към легендите на Хопи. В тях се разказва, че отначало ги преместили в Гранд Каньон, а оттам мравешкият народ ги отвел за дълго, за цели поколения, под земята, за да оцелеят в огромния катаклизъм на Земята.

Д.У.: Освен това, като гледаме индианците и азиатците, виждаме някои сходства… А традиционното обяснение за сходството е такова:  някога между Аляска и Русия е имало суша и всички, които искали да попаднат в Америка, минавали по този мост.

К.Г.: Да. Неотдавна разговарях със старейшина от племето Зуни. Беседвахме за пророчеството на Хопи и за това, че мостът отново ще се появи. Той каза: “Не, ние не сме минавали по земен мост. Ние сме се вдигнали изпод земята с помощта на пещери. Под океана се намира мрежа от пещери, ние сме дошли през тях. Това не е било миграция по повърхността”. Макар че техните легенди са пълни с разкази за придвижвания по повърхността.

Д.У.: И така, Ра казва, че в края на епохата стават изменения във вид на катаклизми...

добре, продължаваме с цитатите.
Сеанс 21 въпрос 25: Въпрос: Преди колко години Лемурия е пострадала в катастрофа?

Ра: Преди приблизително 50.000 ваши години.

Това са точно два 25.000-годишни цикъла.

“Първите признаци се появиха преди около 53.000 ваши години. Разрушението завърши в последния малък цикъл на първия мастър-цикъл.”

Ра разказва за необходимостта от катастрофа и че първите признаци се появили преди приблизително 53.000 години. Тези цифри са много близки до момента, към който Вие отнесохте крушението на космическия кораб на Пре-адамитите.

К.Г.: Да. Пре-адамитите са претърпели крушение и са пребивавали на планетата известно време, преди да се случи още един катаклизъм, който трябвало да преживеят.

Д.У.: Водещият инсайдер на Хоугланд каза, че след пристигането на Пре-адамитите на Земята, в района, който сега наричаме пустинята Сахара, те развили много технологично напреднала цивилизация. Ако се спуснем на 12-120 м под повърхността на пустинята, там се намират буквално тонове останки от тяхната цивилизация, включително много големи статуи...

К.Г.: Тир-Еър показваше, че когато Земята преминава през трансформация, се появяват супервулкани, вулканичната дейност се усилва. Нараства броят на земетресенията. Бурите стават по-енергизирани. Всичко това се “връзва” с това, което става в края на циклите.

Д.У.: Може ли да прави такива неща и слънчево изригване? Може ли в края на слънчев цикъл в Тихия океан едновременно да изригне супервулкан и да възникне цунами?

К.Г.: О, да… Ще стане не само изпускане на плазма от Слънцето. Ще се изпускат огромни електромагнитни вълни. Когато те достигнат Земята, те ще взаимодействат с електромагнетизма на планетата и нещо ще започне да се случва. Ще започнат измествания на земната кора, земетресения, изригвания на вулкани... Земята ще се върти в космическите енергии като динамо, цялата енергия ще влиза в земята.

Д.У.: Иска ми се да завърша този епизод с фрагмент от забележителни научни данни. На археолозите е добре известно, че когато намират човешки останки на възраст над 50.000 години, до тях не се намират никакви религиозни церемониални обекти, тогава не е имало и никакви напреднали инструменти. След това, преди 50.000 години става нещо и археолозите признават това. Това се случва спонтанно по целия свят, преди 50.000 години. Хората започват да демонстрират религиозно поведение. Възниква изкуство, появяват се по-сложни оръдия на труда. По-добро облекло, по-сложно оръжие. Приблизително преди 50.000 години, с всеки обитател на Земята се е случило нещо грандиозно.

К.Г.: Расширило се е полето на съзнанието. Изведнъж сме получили достъп до абсолютно нов спектър на съзнанието. Когато се изкачвате в плътностите, това основно се изразява в повишаване на съзнанието. Т.е. благодарение на слънчевото изригване хората са получили колосално разширяване на съзнанието.

Д.У.: Тогава може да се предположи следното: когато Пре-адамитите са попаднали тук за пръв път, нашата планета в известен смисъл е била Планета на Маймуните?

К.Г.: Напълно возможно.

Д.У.: Аборигените не са имали дори основи… Никакъв език, никакъв вид религиозно поведение, никакви по-развити оръдия на труда. Те са били крайно примитивни.

К.Г.: Такова нещо винаги може да се случва между циклите. Например, като в Лемурия и Атлантида. Атлантите напълно биха подхождали за ролята на Пре-адамити. А лемурийците, изглежда, са били много по-развити духовно.

Д.У.: За съжеление всички свидетелства са загубени. Останало е само това, което позволява да се предполага, че другите хора на Земята са били много-много примитивни.

И така, с нас беше Кори Гуд. Разсъждавахме някои цитати от “Закона на Единството”. Благодаря за вниманието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар