Звездни Цивилизации

неделя, 19 ноември 2017 г.

ПРИБЛИЖАВАНЕТО  НА ТЪМНАТА ЗВЕЗДА  НЕМЕЗИДА И НИБИРУ  ПРИЧИНЯВАТ ОГРОМНИ    ДВИЖЕНИЯ И РАЗМЕСТВАНИЯ НА ЗЕМНИТЕ ПЛОЧИ НА  ПЛАНЕТАТА  НИ  ЗЕМЯ А НЕЩАТА  ТЕ ПЪРВА ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО ЛОШИ ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА
Разместването и движението на земните плочи през последните години, а силните земни трусове и вулканични изригвания се засилват   все повече и повече по света.

Глобални трусове,отваряне  на огромни дупки, вулкани, счупени тръбопроводи, влакове дерайлирали, кални диапозитиви, високо съдържание на олово в питейната вода, отравяне с метан и свлачища.
 А земните плочи се движат и разместват,а ефекта става все  по силен. Тъмнина  звезда  Немезида   и Нибиру  приближават а  цялата  ни  Слънчева система усещат  гравитационното   влияние на  приближаващите  тела.
Слънцето ни напоследък е  много активно постоянно изригва   и изпраща енергийни заредени  частици към  земята които влият  на самата ни планета  имаме засилване на сеизмичната  и вулканична  активност на  Земята  и катастрофални промени в климата  от суша към потопи и огромни бури.
Земните плочи се движат и разместват  това причинява силни земетръси вулканични изригвания, свлачища на планински вериги, и  огромни пукнатини в земната кора а нещата ще стават все по зле  до като стигнем етапа до смяна  полюс когато целя суша ще потъва а друга ще се издига от океана а планински вериги ще се смаляват или ще се издигат.Земните пластове се притискат една в друга и създават огромни трусове а земетресенията ще стават все по силни и по силни  с приближаването на тъмната звезда Немезида и масовите слънчеви изригвания на  слънцето ни.


посоката на движението и разместването на земните плочи по света

линкове  как планета  Х или още Немезида ( нибиру ) влияе на  земните плочи и ги размества  по света а нещата те първа ще стават все по зле а ефекта от това влияние се засилва особено  на слънцето ни което постоянно изригва и бомбардира земята с частици  които причиняват промени в земното ядро а това довежда до силни земетръси и вулканични изригвания  по света
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR4e7vp8vXAhVD5xoKHQkoCOYQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fpoleshift.ning.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fdomino-effect-of-plate&psig=AOvVaw24Rw2F8Si_TJ4tujSJA6Tk&ust=1511203931287167

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.zetatalk.com%2Findex%2Fzeta94.htm&psig=AOvVaw24Rw2F8Si_TJ4tujSJA6Tk&ust=1511203931287167

Няма коментари:

Публикуване на коментар