Звездни Цивилизации

четвъртък, 3 март 2016 г.

МЕСОЯДСТВО И ХРАНЕНЕ

Грехопадението започва с месоядството.

Учителят

РАЗМИШЛЕНИЕ:

Съвременният човек е стигнал до най-ниската точка на падение по отношение на своето хранене, Той е започнал да яде всичко - изкуствени, преправени и химизирани храни, змии, охлюви, жаби, месото на животните, техните вътрешности и пр.

Месоядството е най-големият порок на съвременното човечество и е причина за хиляди нещастия и беди.

Днес милиони хора ядат месо без да искат да знаят, че месото на животните не е определено от природата за храна на човека. Навсякъде се шири твърдението, че месото е силна храна. Месото на животните за човека всъщност е силна отрова.

Още древните римляни са знаели това. Те са умъртвявали осъдените на смърт като са ги хранели само с варено говеждо месо без да им дават никаква друга храна. В резултат на това хранене, осъдените на смърт умирали за един месец, докато при пълно лишаване от храна, те умирали след 2-3 месеца. Ще запитате: "Защо днес много хора от години се хранят с месо и въпреки това не умират?" - Ако тези хора се хранят само с месо, наистина не биха могли да живеят дълго, но те приемат и вегетарианска храна и тази вегетарианска храна продължава техния живот.

През последните 50 години консумацията на месо в България се е увеличила над 10 пъти, вследствие на което болестите днес са толкова много, че хората масово пият лекарства, а 1/3 от тях са хоспитализирани. Раждат се деца с вродени увреждания, като всяко трето дете има високо кръвно налягане. Това кръвно налягане от какво е? - От месоядството. Като спреш месото за един месец, изчезва високото кръвно налягане. Като започнеш да ядеш месо, отново се повишава. При първия сняг през зимата, при най-леко падане много хора си чупят ръцете и краката. Костите на месоядеца стават крехки и трошливи. Ами тези инсулти и инфаркти от какво са? Защо сме на първо място по сърдечно-съдови заболявания в Европа и в света? - Месото на животните прави кръвта гъста и лепкава и това затруднява работата на сърцето. Като се откажеш от месото за един месец, дейността на сърцето се подобрява, а като не ядеш месо една година, забравяш, че си боледувал от сърце.

Човек разбира, когато греши и върши нещо нередно. Ето, ние рекламираме и показваме по витрините различни месни продукти, но клането на животните не показваме. Ако покажем убиването на животните в една кланица, едва ли ще се намери човек, който да не изпита ужас или душевен смут. Не е ли това достатъчно, за да ни покаже, че онова, което вършим, не е нормално, не е човешко?! Днес се знае, че месото на убитите животни е пропито от страха и ужаса, които те преживяват по време на смъртта и когато ядем това месо, впоследствие преживяваме техните страдания като различни негативни състояния. Но вместо да се откажем от месоядството, ние се опитваме да избегнем тези отрицателни последствия като търсим способ за безболезненото им умъртвяване, при който животните да не изпитват болка и ужас, а да са спокойни и щастливи, умирайки. Животните обаче разбират какво ги очаква и още като влязат в кланицата започват да треперят. Човек с ограничения си разум не е в състояние да надхитри природата и да заобиколи нейните закони. Последствията от месоядството са страдания и болка. Каквото правим, това и получаваме!

МЕСОЯДСТВО И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Между тревопасните животни зверове няма. Зверовете са всички хищни - ци, които със стръв и страст се хранят с месото на други животни, разкъсвайки ги още живи. С каквато храна се храни човек, такъв става. Не случайно източните мъдреци са дали определението: "Вие сте това,което ядете." Когато говеждото и свинското месо са всекидневно меню в продължителен период от време, хората, които ги употребяват стават бавномислещи и мързеливи или свадливи, агресивни и способни на различни престъпни действия.

При редовна консумация на месо и месни продукти, в зависимост от темперамента, вредните последствия при различните хора се проявяват в две направления: навън - като агресивност или навреждане на околните с различни отрицателни прояви и навътре - като болести, безпокойства, страх, леност, песимизъм и др. Затова с увеличаване консумацията на месо, прогресивно се увеличават болестите и престъпленията в обществото.

Месото било "силна храна". - Това е сентенция на черните братя. Да, засилва животинските прояви у хората, засилва агресията, лакомията, сладострастието, увеличава болестите и престъпленията...

Проф. Шиям Сундар Госвами, извършил продължителни изследвания и анализи на световните криминални статистики, установил, че около 88% от криминалните престъпници, на първо място вулгарните убийци, са хора страстни месоядци и постоянни консуматори на алкохолни напитки. Той казва: "Ако човечеството консумираше по-малко месна храна, сигурно и човешката кръвожадност би намаляла значително..."

Месоядството засилва низките страсти и влечения, и човешката агресивност. Има пряка зависимост между консумацията на месо и престъпленията в обществото. Колкото повече се увеличава консумацията на месо, толкова повече се увеличават измамите, насилието, кражбите, болестите, нервното напрежение. С увеличаване на месоядството се засилва човешката агресивност и се увеличават проявите на жестокост и убийства.

Когато човек се храни с месото на животните, става подобен на хищниците и зверовете и в него се събужда желание да убива.

Защо толкова много хора днес ходят на лов? - Заради удоволствието, което изпитват, когато преследват и убиват животните. И това влечение се нарича "излет в природата" или "спорт"!

Обърнете внимание, че децата в компютърните зали играят предимно на игри, в които се убива.

Днес усилено се говори, че употребата на алкохол и наркотици при младите хора нараства и зачестяват случаите, при които млади хора извършват престъпления с прояви на жестокост. Защо нарастват престъпленията при младите хора? - Казваме: "Защото употребяват алкохол и приемат наркотици." А кои са причините младите хора да употребяват алкохол и наркотици? - Причина са техните родители и обществото.

Всяка майка и баща, които възпитават своите деца в месоядство, извършват престъпление спрямо собственото си дете и спрямо обществото.


Родители, които са активни месоядци, какви деца ще родят и отгледат?! След като две поколения наред хората активно са се хранили с месо, започват да се раждат деца със замърсена кръв и вродени увреждания, които от най-ранна възраст започват да изпитват влечение към тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици.

Хиляди животни умират всеки ден в кланиците и тяхното избиване замърсява духовно средата. Младите хора са чувствителни и импулсивни и се влияят от тази среда.

Всички месоядци, въпреки че не са преки извършители, са еднакво отговорни за неправдите и престъпленията, които стават в обществото.

С увеличение консумацията на месо, се увеличава употребата на цигари, алкохол и наркотици, увеличават се болестите и престъпленията. Как искаме да го променим това общество, как искаме да направим живота по-добър, когато хората в него активно се хранят с месо?! Това е невъзможно!

Последствията не могат да се избегнат, докато не се премахнат причините.

Ако не намалее месоядството, не могат да намалеят и отрицателните прояви в обществото!

Докато хората се хранят с месо, ще има болести, ще има неправди, ще има войни. Не, че хората искат войната, но чрез клането на животните се натрупва кармичен дълг, който трябва да се изплати. Кармичният закон не прощава! Който е причинил болка и страдание на което и да е живо същество, трябва да понесе тази болка върху себе си!

Месоядството е причина за човешката жестокост, за агресията и войните. Всеки активен месоядец е реален поддръжник на агресията и на войната, на насилието и на неправдите, ако и да е борец за социална правда, да участвува в походи за мир и да размахва плакати с лозунги "НЕ на войната!", "НЕ на насилието и агресията!".

Истински поход за мир можем да поведем, когато сме вегетарианци и приемем идеята да не убиваме.

МЕСОЯДСТВО И ПРИСТРАСТЯВАНЕ

Какви ли не теории са измислили пристрастените към месоядството биолози. Една от тях е, че човек е всеяден като свинята. Само че ако вземем за пример дивата свиня, ще видим, че тя не е всеядна, но се храни с трева, жълъди, картофи, царевица. Всеядна е домашната свиня, но тя е приучена към това хранене от човека.

Ако искаме да разберем каква е определената от природата храна за човека, трябва да видим с какво се хранят човекоподобните маймуни. Те не се хранят с месо. Това показва, че месото на животните не е определено от природата за храна на човека. Човекоподобните маймуни се хранят с плодове. Следователно, определената от природата храна за човека, са различните плодове и зеленчуци.

Днес не се отрича вредата от тютюнопушенето, от алкохола и наркотиците. Много странен е обаче фактът, че за вредата от месоядството не се говори нищо, когато в действителност месоядството е първопричина за употребата на цигари, алкохол и наркотици. Когато човек се храни продължително време с месо, неговото тяло и неговата кръв се замърсяват и той започва да изпитва влечение да пуши, да пие или да употребява наркотици. Обърнете внимание, че сред вегетарианците няма пушачи, алкохолици и наркомани, такива влечения изпитват само хора, които се хранят с месо.

Христос казва: "Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, роб е на греха." (Евангелие от Йоана 8:34)

Месоядството е грях, който пристрастява и поробва човека и той не може да се откаже от своите пагубни влечения, даже когато от това зависи неговото здраве или дори живота му.

Някои хора се опитват да се откажат от тютюнопушенето. Докато се хранят с месо, това трудно може да стане.

Приемат за лечение някой алкохолик. Ще го лекуват от алкохолизъм. Как ще го лекуват, когато той е пристрастен към месоядството?! Ние не можем да се освободим от последствията без да премахнем причините.

Месоядството е причината за влеченията към тютюнопушене, пиене на алкохол и приемане на наркотици.

Първият наркотик е месоядството, вторият е тютюнопушенето, третият е алкохолизмът и четвъртият - наркотиците. В същата последователност се степенува и силата на пристрастяване. Затова повече на брой хора могат да се откажат от месоядството, по-малък брой хора могат да се откажат от тютюнопушенето, още по-малко на брой хора могат да се откажат от алкохолизма, а от наркотиците - почти никой.

За да се подобри животът, месоядството трябва да намалее. Защо? - За да намалеят алчността, кражбите, насилието, за да намалеят болестите и престъпленията, за да намалеят животинските прояви, страхът и стресът.

Ако месоядството намалее, хората ще бъдат по-здрави, по-спокойни и по-добри. И най-активният месоядец може да намали консумацията на месо наполовина, от което ще се почувствува по-добре.

Много млади жени и момичета, за да поддържат своята линия, правят различни упражнения и процедури и спазват някакъв режим на хранене. За да имат добри резултати, те трябва да ограничат до минимум месото в своята диета, защото месото и месните продукти съдействат за увеличаване на наднорменото тегло и обезформяне на тялото.

Хората питат: "Какво ще ядем, ако не ядем месо?" - Вместо да ядете месото на кокошката, яжте яйцата! Те са по-силна и по-добра храна от месото на кокошката. Вместо да ядете месото на козата, кравата или овцата, яжте тяхното мляко. Млякото и млечните продукти са много по-добра храна от месото на тези животни. Яжте боб, ориз, леща, грах, плодове, зеленчуци. Така ще бъдете по-здрави, по-спокойни, по-добри и по-успешни в своите дела.
Месната храна е голяма спънка за повдигането на човечеството и е причина за много от страданията му. В животните се образува голяма омраза към нас за това, че ги колим, а омразата ражда най-силните отрови. Най-силните зарази идат от месото. Който не се откаже съвсем от месото, ще остане назад в развитието си.

Месната храна е едно голяма зло за човечеството. Вибрациите на тая храна са от друг, по-нисш род, несъответстващ на сегашния човек.

Хората на новата шеста раса ще се хранят изключително с плодова храна. Месото е силна храна, но вредна и изобщо няма да се споменава в бъдеще. Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората и за неврастенията. Човек чрез храната ще пресъздава своя организъм. Ако не направи това, дълго време ще живее с подбудите на животните.

Грехопадението започва с месоядството. Животинските клетки носят смъртта в себе си. Понеже като ги ядете, всяка животинска клетка си има черва, стомах, нечистотии, които вие поглъщате. В свинското месо, в овчето месо клетките са пълни с извержения, които учените наричат токсини. Когато се препоръчва растителна храна, то е, защото най-малко токсини има в растителната храна и плодовете.

Хората никога не биха употребили месо, ако биха видели с какви чувства на смъртен ужас е напоено то. Заедно с месото човек внася в своите тъкани основата на тоя смъртен ужас. И нека не се чудим след това, ако хората стават нервни, неспокойни, гонени от тежки кошмари. Това са сенките на тоя ужас, пренесени върху човешката душа.

Ние говорим за мир между народите и между хората. Но как може да дойде тоя мир, когато хората проявяват своята жестокост върху своите по- малки братя - животните? Жестокостта, упражнявана към животните, се пренася лесно и към близките на човека, към неговите братя човеци.

При изобилието, с което ни огражда Майката Природа, яденето на месо е само един изживян атавизъм, един печален спомен от мрачното минало, през което е минало човечеството по пътя на своето развитие.

В света съществува една анархия - повече от стотина милиона млекопи- тающи се избиват за ядене. Тия млекопитающи, които отиват в другия свят, са произвели цяла анархия. Най-първо всичките хора трябва да се откажат от убиването на млекопитающите. Сега морал имаме. Казвате: "Трябва да се колят." По този начин, по който вървим, този ред не е Божествен ред на нещата. Той съществува вън от хората. За бъдеще религиозните хора, посветените хора, те трябва да бъдат плодоядци, нищо повече. Никакво месо.

Гневът и страхът раждат една ужасна отрова. Аз съм против месоядството, защото, когато колят животните, като им отнемат живота, у тях се явява страх и омраза и тогава се ражда една от най-опасните отрови, от която цялата бяла раса е отровена. Всичката нервност, която хората имат, се дължи на това, че колят млекопитающите. То са милиони същества, които, като влязат в астралния свят, размътили са цялата атмосфера, а при това ние искаме да бъдем здрави. Всички болести се дължат на нашата несправедливост спрямо тях.

Вярно е, че без ядене не може, но трябва точно да се определи без какво ядене не може. Без хляб не може да се живее, но без кокошки, агънца и прасета може.

Първото проявление на човека, който носи червения цвят, е бил човекът, който е добър. Хранил се той с плодове, той не е бил месоядец. В градината обработваха плодове. Човекът после, като излезе от рая, се научи да яде месо. Тази наука е извън рая. Тя съставя съвсем друга култура. С тази култура се създадоха хиляди страдания. Седемдесет и пет процента от съвременните страдания на хората се дължат на онова безразборно изтребване на млекопитающите, на животните, които образуват в неговия умствен свят цял катаклизъм, едно раздрусване. Че е разклатена така нервната система, се дължи на това, че бялата раса безразборно избива животните. Безразборно не само ги избива, но ги консервира. С години седят и се развалят. Милиони и милиарди риби се избиват, консервират и някой път се изхвърлят.

Ние сами се умъртвяваме. Ние сами умираме, по наша причина. Всички трябва да се убедим в едно нещо. В какво? Че първото престъпление на хората се заключава в това, че те затвориха проводниците на Божията Любов в себе си и останаха с човешката любов, в която стават всички промени в света. Ако ти обичаш едно агне, какво става с него? Обичта ти към агнето се заключава в това, че то непременно трябва да стане жертва на твоята любов.

Каквато храна яде човек, такъв и става. Вижте какво представляват месоядците. От храната, която ядат, те огрубяват и стават жестоки. Гълъбът, гургуличката имат нещо нежно, меко в себе си. Това се дължи на храната, която те употребяват.

Ако ядете постоянно кокоше месо, ще станете много тщестлавни, каквато е кокошката. Тя като снесе едно яйце, ще окряка орталъка. За нисшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитающи, с които човек се храни.

Докато вие ядете кокошки и пиленца, докато пиете винце и други питиета, никакъв дух не може да се пробуди във вас.

Ние сме забравили коя беше първоначалната храна, която беше дадена на хората и заради която им затвориха вратата на рая. Вследствие на това, остана хората да се хранят с мърша. Ние изоставихме Божествената храна. Тя седи някъде настрана, а сме започнали да се храним с храна, от която умираме.

Някои храни не са хигиенични, нека вземем свинското месо. Щом ядеш свинско месо, свинската клетка ще стане част от вас. Свинщината ще стане част от тебе. Ти вече не си човек, но си една свиня. Ти имаш свински подтици в себе си. Клетките на свинята са много индивидуализирани те са мързели- ви, не обичат да работят. И най-после, мързелът от свинята е дошъл тебе

Тя е много разположена след като се наяде да влезе в тинята, приятно й е да се търкаля. Хората, които ядат свинско месо, всякога боледуват. Свинската клетка причинява по-голяма пакост, отколкото може да свърши някаква полезна работа. Като знаеше това, Мойсей забрани на евреите да ядат свинско месо.

Аз искам да ви кажа причината, дето не трябва да ядем месо, в какво седи... Понеже човечеството е подело по обратен път на животните - животните още слизат и имат хиляди години да слизат, а ние възлизаме - следователно, месната храна служи като голяма спънка за подигането на човека. Месото е, което създава тия големи страдания, които хората имат. Те образуват едно вълнение в умствения свят, дето се образуват всичките болести. В тях се образува голяма омраза. Омразата е, която ражда най-силните отрови. Хора, които ядат месо, постоянно се заразяват.

Бъдещата раса трябва да се откаже съвсем от месото. Който не се откаже, ще остане назад. Който иска да влезе в Царството Божие, ще се откаже, защото Царството Божие не е ядене и пиене.

Ако хората продължават да убиват, да колят агнета и кокошки, те са далеч от Царството Божие.

Хората на новата шеста раса ще се хранят изключително с плодова храна. Месото е силна храна, но вредна и изобщо няма да се споменава в бъдеще. Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората и за неврастенията. Човек чрез храната ще пресъздава своя организъм. Ако не направи това, дълго време ще живее с подбудите на животните.
Злото не е в яденето. Когато се забранява известна храна, то става от съображението да не се причинява страдание на съществото, което се употребява като храна.

Месото е синоним на греха. За да го ядеш, ще трябва да унищожиш живот. Откажете се от него доброволно.

Първоначално Бог е казал на човека да се храни с плодове, но след потопа, като видял, че човек не може да се храни само с плодове, позволил му да се храни и с месото на някои животни, но в никакъв случай да не употребява кръвта им.

Дървото за познаване на доброто и злото е месоядната храна. Вълкът да яде месо - разбирам, но на овцата да даваш месо, не разбирам.

Изкуство е да се храниш с живия хляб и живата храна. Хората се хранят с мъртва, заразена храна и затова страдат. Вземете малко месо и го поставете под микроскоп да видите какви и колко бацили има в него. Има бацили, които и при две хиляди градуса не умират.

Може да ядете месо, сирене, яйца, но те не могат да създадат у вас чисто тяло, нито благороден ум. Основният закон за яденето е Любовта и благодарност.

Когато клетките на месната храна влязат в организма, той трябва да употреби десет пъти повече енергия, за да ги задържи в себе си, т.е. да ги постави в известен устой и да ги впрегне на работа. А колко могат да изработят такива клетки? Защо са нужни тези работници на човека, ако те му донасят едно, а завличат десет? Свинското месо е вкусно, но едно донася, а десет отнася. Ще ядете такава храна, която десет да донесе, а едно ще завлече. Това е плодовата храна. Туй неестествено състояние, в което е попаднал човекът в целия културен свят, се дължи на месната храна.

Да не ядем месо, това значи да не се удоволстваме. Да се удоволства-ме, това значи да вършим грях, т.е. да ядем храна, за която организмът не е готов. Ядем ли такава храна, тя вече е отрова. Месната храна е отрова. Тя символизира дървото за познаване доброто и злото.

Какго една обидна дума може да разруши и отрови човека, така и страхът на животните, когато ги колят и убиват, може да ви отрови.

Когато се храни с месо, човек приема от животните такива неестествени енергии и елементи в своя организъм, за освобождението от които се изискват стотици и хиляди години чист живот.

Понеже човек се намира в патологично състояние, то и храната му е неестествена. Неестествено е човек да яде месо.

Ако се храните със свинско месо, нисшите клетки ще се присадят у вас. Ако ядете само месна храна, от натрупването на тия клетки ще вземете този характер на тези същества, които сте яли. Свинските клетки са неестествени, изисква се голяма енергия, за да ги задържи човек на работа. Те са хем много мързеливи, хем много разрушителни.

Има здравословни и нездравословни храни. В какво седи здравословност? Например, ако ядеш свинско месо, ще страдаш. В какво седи страданието? То не е здравословно. Клетките на свинското месо са крайни индивидуалисти, много обичат живота, мързеливи са, не работят. Свинята с много малко усилия иска да постигне много.

Има растения, които са в хармония с човека. Като влязат клетките в човека, работят. Оная храна е здравословна, на която клетките са хармонични с твоя живот. Свинските клетки не хармонизират. При първия удобен случай заминават. Тогава започват болезнените състояния.

Ако наемеш стотина работници да ти извършат някаква работа, а те не работят, струва ли си да ги наемаш? Това са свинските клетки, които ти ядеш - те вреда носят, но полза никаква. Не наемай работници от свиня да ти работят.

Месната храна спира прогреса на човешката индивидуалност. Когато една храна спира развитието на човека, по-добре е да не се яде.

Защо е нехигиенично свинското месо? Щом изядете свинското месо, свинските клетки ще станат част от вас. Свинщината ще стане част от вас. Свинските клетки са много мързеливи - за да ги накараш на работа, ще изхарчиш повече енергия, отколкото те могат да отделят за тебе.

Мислители, че хората, които ядат месо, имат условия за развитие? Човек придобива качествата на животното, което яде.

Ако бих ви описал точно какво представлява месната храна, не бихте я вкусили. Не бихте я помирисали. Вие още не сте се освободили напълно от вкуса към нея. Ние сега само минаваме за вегетарианци.

Всяка животинска клетка си има стомах, черва, нечистотии, извержения. Като яде човек тези свински, овчи, говежди клетки, яде изверженията им, наречени токсини. Най-малко токсини има в растителната и плодната храна.

Свинското месо може да го ядете само за цяр. Здравите да не ядат свинско месо. Болните може да ядат и пилешко, и яйца да ядат. Аз считам за вегетарианци тези, не които седят пред мене и не ядат, но които нямат желание да ядат, не им е естествено да се хранят с месо. Месната храна е много нечиста. На някои им се прияжда много месо, особено като им замирише, то е защото по атавизъм у тях е останало това желание.

Защо вълкът яде овце? За да стане кротък. Като ядем добри работи, ставаме добри.

Който яде месо, ще се натъкне на такива страдания, които и през ум не са му минавали. Какво чувство изпитвате към приятелите си, които постоянно ви казват обидни думи? От ден на ден вие ставате по-хладен, по-чужд към тях, докато най-после се разделите. Каква пакост са ви направили те? Заклали са нещо у вас.

Бог е направил така, че човек да се храни с плодове, а той се храни с месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че той представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали обоняние непокварено, вие бихте бягали далече един от друг - такава смрад се носи от тези, които ядат месо. Плодната храна, както и месната съдържат в себе си различни елементи, поради което се предизвикват две различни състояния, а оттам и различни резултати.

Месната храна е едно голямо зло за човечеството. Вибрациите на тази храна са от друг, по-нисш род, несъответстващ на сегашния човек.

Ако клането на животните беше допуснато от Бога, агнето само щеше да дойде при човека да се пожертва за него, а сега човек го гони, то бяга, плаче, но човек не чува.

Вълкът е силен, защото яде месо, но работа не върши. Овцете, кравите, биволиците дават вълна, работят на нивата, те са в услуга на хората.

Вегетарианската храна е онази, чиито трептения напълно съответстват с трептенията и клетките на нашия организъм. При усвояването има пълно съответствие или пълно изтичане на енергията към Слънцето. Тази храна е именно вегетарианска. Има храни, чиито трептения отиват към центъра на Земята, те са животински и някои растителни.

Вегетарианската храна усилва нервната система, организмът става по-устойчив, по-издръжлив.

Няма смисъл да ставате вегетарианци, ако мислите за месо и се измъчвате.

Поканен съм да излекувам болната дъщеря на един човек. Ако те за благодарност ми предложат да хапна от сготвената кокошка, предпочитам да хапна, въпреки че съм вегетарианец, отколкото да вземам пари. Взимам ли пари, не мога да говоря за вегетарианство. Ако цял ден се тревожиш за щяло и нещяло, ти не си вегетарианец.

Който не може да се откаже от месната храна, той не може да се освободи и от злото. Който не е влязъл в причинния свят, той още не е истински вегетарианец.

Кръвта се пречиства чрез храната, чрез чистите мисли и чувства. Вегетарианец е този, на когото деди и прадеди отпреди пет-шест поколения са бипи все вегетарианци.

Истинският вегетарианец и наяве, и насън не вкусва месо.

Не е лесно човек да стане вегетарианец. Трябва да има едно преходно положение в храната, а не изведнъж да се премине на друга храна.

Вегетарианството е преходно състояние.

Вегетарианството трябва да бъде обосновано на един велик закон - никога не яж храна, която няма съответстващи трептения на твоето тяло.

Могат ли ескимосите да бъдат вегетарианци? Вегетарианството може да се прилага само при добри условия, а не при лоши.

Всички месоядни животни имат постоянен глад, не се насищат. Всеки, който престьпва великите закони на Любовта, мъдрост и истината, е ме-соядец. Месоядец е всеки, който не изпълнява Божия закон.

Сегашните културни хора какво ли не ядат - кокошки, прасета, а са толкова жалки и безпомощни. От една инфекция, от ухапването на някое комарче могат да си заминат.

Ако човек, след като яде месо, е здрав, нека яде. Ако човек, след като яде вегетарианска храна, се разболява, да яде месо. Нека плаща в бъдеще. Едно време се биеха и убиваха и враговете си изяждаха, колкото убият, изядат ги. Ние сега сме се избавили от едно голямо зло - яденето на човешко месо. То е толкова диференцирано, че внася много голяма зараза. До известно време, докато сме слизали надолу, сме яли месо, сега можем да поправим погрешките и животните ще се ползват, и ние.

Понеже човечеството е подело по еволюционен път, животните ще слизат. Има хиляди години още да слизат, а ние възлизаме; за да им помогнем, не бива да ги ядем.

Месната храна е голяма спънка за повдигането на човечеството и е причина за много от страданията му. В животните се образува голяма омраза към нас за това, че ги колим, а омразата ражда най-силните отрови. Най-силните зарази идат от месото. Който не се откаже съвсем от месото, ще остане назад в развитието си.

Злото в човека е свързано с месоядството. В злото всякога има насилие. Трябва да станем добри към всички същества, за да избегнем насилието в света. Докато има насилие, никакво добро не съществува.

Някои религиозни месоядци привеждат един много силен, според тях, аргумент: „Как да не ядем месо, когато Христос казва: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, вие нямате живот в себе си". Че ние затова ядем кокошки-да добием плъттаи кръвта!" Голям аргумент, нали? Вегетарианецът пък се аргументира с думите на Христос: „Аз съм лозата, вие сте пръчките". Значи, Христос там се хранел не с месо, но със съвсем други, растителни сокове. Мъчно е, казват, да ядете плътта му. Ние се храним по съвсем друг начин. Това са две коренно различни състояния. Явява се обаче един истински тълкувател и казва: „Плътта на Христа - това е доброто в света. Кръвта на Христа - това е истината в света." Следователно, който не яде доброто, не пие истината, там работата друг характер взема.

Наблюдавайте как се хранят вегетарианците и как месоядците. И какво ще видите? Каква е разликата в храненето им? Как държи вилицата и ножа месоядецът? Както и вегетарианецът. Но има едно различие - месоядците в яденето са по-сръчни. Но едновременно с това всички, които се хранят с месо, са малко нетърпеливи, малко сприхави. Даже у вегетарианците е останал този навик. Вегетарианец, който е сприхав, скоро е започнал да яде вегетарианска храна. Който е роден вегетарианец, е малко по-спокоен, не бърза.

В човешкото тяло живеят едновременно две същества. Животът на тия две същества не върви в една посока, вследствие на което между тях винаги се явява борба. Тази борба се дължи на факта, че едни от клетките, които доставят храната на човешкия организъм, са месоядни, а други - растителни. Месоядните клетки са били такива от хиляди години насам, и днес и да желае човек да стане вегетарианец, тия клетки му се противопоставят. Ако не се достави съответна храна, месоядните клетки се самоизяждат. Клетките на белите кръвни телца например водят борба помежду си и се самоизяждат едни други. Значи войната съществува още в самия организъм на човека. Вследствие на тази война човек е вегетарианец по идея само. Вътре в него обаче клетките се самоизяждат. Ето защо, за да станете някога плодоядци, още сега трябва да поставите в ума си идеята да се храните с плодове. Тази идея ще работи в ума ви години наред, докато един ден, незабелязано за самите вас, ще видите, че сте готови да се храните с най-чистата засега храна - с плодове. Що се отнася до вегетарианството в пълен смисъл на думата, във всички светове - физически, сърдечен и умствен - това е въпрос на вековете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар