Звездни Цивилизации

вторник, 6 септември 2016 г.

Вибрационни плътности на душата
Основателите са същества от 12-та плътност, които провеждат своите послания към човечеството по метода на ченълинга чрез своя избраник Сал Ракели.

За да могат въобще да общуват с нас, Основателите трябва да понижават част от своите вибрации от 12-то ниво на плътност до 7-мо ниво, преди да се опитат да установят контакт с човека, който става проводник на тази информация (канализиращият я).

Те избраха този канал (Сал Ракели), защото той притежава на­учна и духовна подготовка, както и способност за словесно формулиране и изразяване.


Цитати от посланията на Основателите (с цел по-доброто разбиране на следващия текст):

„Ако говорим за конкретни вибрационни състояния, ние използваме думата „плътност“, когато говорим главно за сферата на съществуване, ние използваме термина „измерение“.“
„Във всички наши послания говорим за „по-високи“ и „по-ниски“ плътностти и измерения. Думите “ по-високи “ и “ по-ниски “ се отнасят само за определени честоти, но не и за качеството на личността или за самооценка. „По-високото“ не е непременно по-добро от „по-ниското“, това просто е много по-широко и всеобхватно.“
Вселената, това е експеримент!

Сега може да реагирате на това твърдение и да заявите: „Аз съм независима същност, създадена по образ и подобие на моя Бог. Аз не съм експеримент!“
Разбираме безпокойството ви. Още повече, че говорим за една конкретна локална Вселена. Ние я наблюдаваме просто като голям експеримент.
Да го кажем така – Бог е ръководител на този експеримент. Това напомня за университет, нуждаещ се от комисия наблюдатели, които да следят за научната и изследователска работа, която се извършва от химик в лабораторията. Университетът финансира химика. Той рядко остава сам със своята работа. До рамото му винаги „стои“ някой.

Затова, в този смисъл, когато Бог ни упълномощи да сътворим човешката форма, ние го направихме, макар че до известна степен действахме по метода проба-грешка. Това беше честолюбив проект. Ние добре разбирахме как се разширява, уголемява и възпроизвежда Вселената. Добре разбирахме Универсалните закони и Универсалните принципи. Знаехме, че ще се сблъскаме с проблеми при сътворението на атомната структура, която трябваше да съчетае в единен организъм „Вселената на свободната воля“ и „Вселената на предопределеността“. Ние се стремяхме да сътворим организъм, или по-точно творческа структура, способна да се насели от сетивни механизми (тела) така, че да има виртуален достъп до всичките дванадесет нива на Творението. Какво имаме предвид?

За различните плътности на душата съществуват различни носители (тела)

Вашата физическа форма, или това, което наричате тяло или носител (физически проводник), е проектирана конкретно за трето и четвърто ниво на плътност. За третата плътност е достатъчна физическа форма само със зачатък на животински разум.

В четвъртата плътност към зачатъчния разум се прибавя много висок ум – това, което наричате разумно осъзнаване. Тази форма се отнася за четвъртата плътност. В четвъртата плътност човек започва да се осъзнава като душа и се учи на сътворение, използвайки своите ментални способности. Това е, което вие наричате „метафизична същност“ – съчетание на ум с тяло.

Носителят, който се използва за изследване на петата плътност, е етерното кристално тяло от светлина – тяло, използващо като базов елемент силиция, а не въглерода. В процеса на Възнесение, въглеродното тяло, което притежавате сега, химически се превръща в силициево тяло от светлина. Проектирали сме ДНК така, че преходът от основаната на въглерод телесна форма към основано на силиций тяло от светлина да се извърши постепенно.

Шестата плътност притежава тяло, приличащо на тялото от петата плътност с изключение на това, че то става много по-светещо. То е изградено от чиста светлина, а не от кристал и силиций.

Тялото на седмата плътност (ниво на плътност, съответстващо на вибрацията на вашата естествена душа, преди спускането й в плътността) е вибрация на чистата светлина, която е придобила шаблон на хуманоидна форма. Затова то изглежда като хуманоид, само че много прозрачен. Вие можете да го видите, само ако притежавате ясновидски способности.

Форма на осмата плътност – грозд на Колективната душа. Единично същество, състоящо се от много подсъщества.

Форма на девета плътност – голям грозд на душата и т. н. до съществото от дванадесетата плътност, свързано с Бог. Ние сме форма от дванадесетата плътност.

Трудности при предаване на информацията

Вашите думи не са в състояние да предадат природата на душата, свръхдушата, майсторите на душите, на фрагментите на душата и т.н. Вашият рационален ум (за съжаление) не може да достигне до тези концепции във вид на нещо по-голямо, освен като зачатъчни модели и схеми.

Думите, които използваме, за да преведем тези идеи на английски език, са неадекватни по своята природа. Тъй като във вашия език не съществуват точни думи за описание на нашата реалност, термините, които ще използваме за описание на нашето възприятие на реалността, също ще бъдат неточни.

Независимо от това, ние дойдохме чрез този канал (Сал Ракели) с цел да предадем на всеки от вас енергия. Предаването й ще продължи, дори думите да не са точни.

Затова, нека продължим. Истината е, че няма нито деление, нито разделение. Съществува просто Бог. На английски вие наричате Бога „Той“ и въпреки това – Бог е и мъжът, и жената, Той е както двамата, така и нито един от тях. Но за да опростим нещата, ще се придържаме към общоприетата употреба.

Ние сме продължение на Бог

Бог е сътворил индивидуалните души като продължение на самия себе си – подобно на бодлите на един от вашите морски таралежи, които са продължение на самия таралеж.

За тези, които не са виждали морски таралеж, ще кажем, че това са гръбначни създания, живеещи в плитките води в много от океаните на Земята. Някои от тях са във виолетов цвят. Те изглеждат като възглавнички за карфици. Така вие можете да си представите Бог, притежаващ тяло на морски таралеж, с милиарди и милиарди иглички, излизащи от тялото му. Всяка игличка представлява индивидуална душа.

Всяка индивидуална душа има ниво или онова, което вие наричате „плътност на душата“.

Дванадесетото ниво на индивидуалната душа е свързано директно с Бог. Тя пребивава в центъра на същността на Бог. Ако се опитате да направите аналогия с морския таралеж, то душата на дванадесетото ниво би била външният щит, свързан с вътрешното тяло на морския таралеж.
Щитът на 12-та плътност притежава компоненти от 11-та плътност и те много приличат на подгъната покривка върху щита. Щитът е директно свързан с центъра на организма, без някаква реална схема, а само като материална промяна. Обвивката на 11-то ниво се намира над щита на 12-то ниво. Между тях има нещо като разделителна ивица или парченце от дискретен материал, който показва, че започва нещо друго и че това друго нещо е отделено от центъра на организма.

Аспектът на 10-то ниво на душата може да се оприличи на корената система на дърво, където съществува централен ствол или корен, врастващ в покривалото на 11-то ниво. Коренът е директно свързан с организма и се отделя от него чрез дискретни единици енергия, които се подават от тялото на организма.

Деветото ниво на душата може да се оприличи на система от много малки корени, които се събират заедно и излизат от ствола, както клоните на дърво – големите клони, отклонили се от ствола на дървото. Във вашия свят 9-то ниво на душата често е наричано атманично, атмично, монадично или нивото на Аватарите. За да опростим нещата, ние ще го наричаме „Ниво на основната Свръхдуша“.

Осмото ниво на душата — това са още по-малки разклонения, излизащи от големите клони от нивото на душата от девета плътност.

Седмото ниво на душата прилича на още по-малки разклонения, излизащи от малките клонки, които на свой ред излизат от по-големи и така нататък. Клонките на 7-та плътност стават индивидуалните нишки или иглички на организма. Външните сензорни механизми на края на всяка игличка в крайна сметка могат да се оприличат на чувствителни механизми, които се движат в 6-то, 5-то, 4-то, 3-то, 2-ро и 1-во ниво на плътност. Чрез всеки сензорен механизъм (тяло), душата придобива опитности в световете от по-ниските измерения.

Различни плътности на душата

Всяко от шестте по-ниски нива или плътности, притежава форми, в които се преживява конкретно ниво или плътност. Молекулата на ДНК се уплътнява чрез някои форми на процеса на раждане, макар че в шестата и седмата плътност процесът на раждане в смисъла, който вие можете да разберете като човешки същества, не съществува.
В пета и четвърта плътност процесът на раждане много прилича на този в трета плътност.

Фрагментацията на душата (или както се изразяваме ние – деленето на душата) протича на различни нива или плътности, но най-общото ниво или плътност е 8-мо, преминаващо в 7-мо. Свръхдушата изпраща своите индивидуални аспекти в 7-ма плътност, за да преживее плана на душата или сферата на тази плътност.

Обикновено 8-мата плътност на Свръхдушата ражда 12 индивидуални части, които стават души от 7-ма плътност. Но във вашата и в други Вселени съществуват изключения. Някои Свръхдуши се фрагментират само на 6, 4, 3 или 2 части, но най-често срещаната конфигурация, е разделянето й на 12 части.

Всяка от 12-те части е свързана непосредствено и по всяко време със Свръхдушата и Бог. Този канал (Сал Ракели) нарича 12-те части на Свръхдушата „членове на духовно семейство“ или „първични фрагменти на душата“, „първично делене на душата“, „първични членове на душата“. В по-голяма част от случаите, 12-те индивидуални души идват като 6 двойки души. С други думи, една област от Свръхдушата създава една двойка души, друга област от Свръхдушата създава друга двойка души и така нататък дотогава, докато от Свръхдушата не се появят 6 двойки души.

Тези двойки са известни като „пламъци-близнаци“ или „души-близнаци“, което означава, че са произлезли като двойка от Свръхдушата.

Природата и пътешествието на душите-близнаци

В повечето случаи душите-близнаци се появяват в по-високите плътности. Затова единият от членовете на двойката изследва външните сфери на Творението — от 5-то до 1-во ниво, докато в това време другият член остава възнесен, обикновено в 6-та или 7-ма плътност.

Трябва да имате предвид, че възнесеният член на двойката може да изследва 8-ма и 9-та плътност и не е ограничен от 6-та и 7-ма плътност. Възнесената душа може да преживее сливането със Свръхдушата и с основната душа, които пребивават на ниво осем и девет. Възнесеният член на двойката може свободно да изследва и изучава 8-ма и 9-та плътност, без да се съединява със Свръхдушата или с основната душа.

И отново тук вашият език става тромав, тъй като не е лесно тази идея да бъде предадена и разбрана от хората, а ние не сме уверени, че можем да я преведем на вашия език чрез този канал.

Затова няма да се спираме на това какво се случва с душите-близнаци, когато един от тях пребивава в 8-ма или 9-та плътност, вместо в 6-та или 7-ма. Това е малко трудно за обяснение.

Понякога се случва душите-близнаци да пребивават в по-ниски нива. В тези случаи те рядко отиват на едно и също по-ниско ниво едновременно. Това се случва много рядко. Обикновено единият от членовете на двойката остава в 5-та или 6-та плътност, а вторият пребивава в 3-та или 4-та. Това помага да се запази чистотата на този член от двойката, който се намира на по-ниското ниво.

Ако близнакът, изследващ външната плътност, се откъсне или се прихване към нея (отъждестви се с нея или забрави, че тя е част от всичко, част от цялото), пламъкът-близнак в по-високата плътност меко, но настойчиво му напомня защо е там, какви са неговите цели или мисия и кой е той на по-високото ниво.

Из „Послания на Основателите“ – Сал Ракели

Няма коментари:

Публикуване на коментар