Звездни Цивилизации

събота, 3 септември 2016 г.

НОВИЯТ ГЛОБАЛЕН РЕДНовият Световен Ред – проявление на Системата или матрицата, което е свързано с последен най-съвършен модел тоталитаризъм, включващ използване на новите технологии и явяващ се завършек на един дългосрочен план, следван от векове и целящ възобновяване на Йерусалимския храм, което от своя страна според Пророчество на Данаилсе прелива в идване на фигурата на Антихриста. Програмата по подготовка на Новия Световен Ред е програма за идването на Антихриста тук на земята. Но това никъде не се казва. Естествено, защото Антихрист не ще дойде в името на себе си, а в иметко на самия спасител, който и езичниците, и евреите, и християните чакат.

В този смисъл Новият Световен Ред е подготовка за идването на Антихриста и в момента в който Новият Световен Ред постеле трасето на магистралата, по нея ще се появи и Антихриста.

Новият Световен Ред – това е ред на Луцифер, чиято мечта е да измести Господ от неговото място в сърцата на хората и от земята в този смисъл. /Виж опитите на луцеферианците да обосноват наличието на “антиискра”, по подобие на антиматериалната частица – материя-антиматерия/

Новият Световен ред е финно маскиране на очакваното от милиони вярващи идване и поява на Спасителя, героя, Онзи, който донася мира на земята. Пророчеството на Данаил е много точно когато показва, че първо ще настъпи един временен период от 1260 дни след подписването на договора за възстановяване на Храма, след което на 1260 ден, по средата, ще се прояви истинския лик на Антихриста. И тогава ще започне т.нар. период на “горест и преследвания”.

Новият Световен Ред е обединяване усилията на трансхималайските наставници, усилията на т.нар. “нисш астрал”, опитващ да се задържи максимално дълго време, както и усилията на действащата върху планетата “администрация”. Всичко това съставлява т.нар.“Система” или “Матрица”.

Новият Световен Ред е опит да се излъже сегашното човечество, като му се поднесе изкуствено режисирано събитие под флага на очаквания спасител и подмени фигурата на Христос – истинския и единствен Спасител с тази на лъжепророка – героя, обещаващия и носещия материално благоденствие. Изкусно оплетената мрежа от организации, действащи под егидата на толерантност и НюЕйдж, скаутски организации и Обединени религии, доказват това. Те признават всички религиозни водачи, издигат Майтрейя като авторитет, но за Христос нито дума. Подмяната на Христос с Майтрейя е най-изкусния им ход.

Псевдоучители + нисш астрал + “противодействаш извънземен разум” = Матрицата, която изгражда НСР /новия световен или глобален ред/ за собственото си увековечаване.

Луцифер, Антихрист, нисш астрал, сатанисти, масони, йезуити, тамплиери - обслужващ персонал на матрицата през вековете.

Цивилизация на глобален егоизъм, Безалтернативно управление, Тоталитаризъм – работни понятия, изрази с които се определя главна съставна черта на Системата.

Матрицата е синоним на тоталитаризъм.

Методи на Матрицата:

Методите на Царството на Силата

Използване на лъжа, лицемерие, изнудване и насилие

Егоизъм, гордост, парична система – отбягване да се говори за тях с оглед на това, че постепенно щели да изчезнат в следващите векове.

Робство, узаконена система на проституция, хомосексуалност, безработица, затвори, премахване на неудобни психическо болни чрез изолирането им в специални лагери, съкращаване на населението на планетата, малтусианство в действие.

Педагогика на старата култура.

Система на изкуствено зачеване, аборти, генетически експерименти, бисексуален модел,

гей движение, смяна на пола.

Цялата сегашна псевдокултура, всъщност останките от древната култура обслужва НСР.

Като една опера с тематика от Стария Завет.

Това е театър, и кино, и екшъни, и трилъри.

“Нисшият астрал” и старите духовни наставници, придружени с армия от екстрасенси, заедно със старата култура, рожба на съвместни действия, тъй както е преплетена модерната естрада с операта, или живописта с чалгата, всичко това, реално се е вкопчило в старата традиционна система, като при това иска да я увековечи на нова октава, под името Нов Световен Ред.

Матрицата, това е система изградена от обслужващи я компютърни програми, създадени да функционират в определен континуум от пространство-време.

Действащите в обществото върху сцената му, изявените “говорители”, естрадни певци, нашумели личности, това са действащите локални компютърни програми. Те са програмирани да обслужват матрицата, иначе те не биха били поставени върху сцената. За да излезе един индивид върху сцената, той трябва да бъде предварително одобрен от самата Матрица и да се види неговата съвместимост с нея. Ако няма съвместимост, то за него място върху сцената, пред микрофона или екрана, няма.

От степента на себеосъзнаване на тези програми-биороботи, обслужващи системата, зависи бъдещето на Матрицата.

Ако обслужващите я програми, действуват безупречно, без да постигат себеосъзнаване до степен, че да се опитат да излязат от нея, тогава Матрицата живее и то пораждайки нови възможности.

Подобна Нова възможност, която всъщност е като вид болест или цирей, вследствие на нереалността, това е желанието на Матрицата да увековечи себе си, под формата на Нов Глобален Ред.

Глобализацията се извършва с оглед на по-лесното манипулиране, като всичко това се скрива под проиграното неведнаж в миналото обединяване-интеграция в името на взаимопомощ и сътрудничество. Всъщност СИВ и Европейския съюз бяха малките опитни площадки за проиграване на Новия Глобален Ред. Странното е, че едната площадка бе захвърлена в калта с презрение, като че ли толкова много се различаваше от другата, послужила като първо основно стъпало на Глобализацията. Нима СИВ не бе също опит за изграждане на Глобализация. Нима Варшавският договор се отличаваше много от НАТО. Но НАТО сеопитва с гръмки викове да се увековечи, поради късата памет и страх на населението, както и поради усърдното служене на програмите - биороботи. По-рано едни от тях обслужваха СИВ, а сега те вече населяват евроинтеграционни кабинети..

Ще я бъде ли Матрицата, при положение, че бъде разобличена! Разкрита и разголена! Тя има всъщност огромен интерес да се прикрие чрез поредната мимикрия. Да се пребоядиса, и тогава нека хората мислят, че е имало перестройка или 10 ноември и 10 януари. Нека си мислят, че червените се били сменили със сини. А защо това удивително прилича на цветовете на двата мегафутболни отбора! ЦСКА и Левски, червено и синъо, отново. Може би, защото самата матрица е плувнала в охолство и спокойствие за себе си дотолкова, че даже и не се страхува да играе с прозрачни карти. Тя е сигурна в страна като България в своите верни и послушни служители.

Но даже и да си матрица, макар и механизъм, наподобяващ одушевените същества, даже и тогава, би могло да се допусне грешка, защото човекът е абсурдно същество. А обслужващите автомати – биороботи, се намират в тела с души. И така, станало ясно на някои от биороботите, че сделката на равнище разум с матрицата, се оказала само наужким. Защото някъде си, някой от самите биороботи, компютърни програми, бил видял, собствената си гибел, като на екран в резултат на събития от бъдещето. И така, ставало ясно, че на “нисшият астрал” се обещава продължителен живот, а в действителност се прилага по-генералната програма включваща неговото унищожение.

Ах, колко е жалко, че “нисшият астрал”, се оказал толкова наивен, че да си помисли, че е толкова значим за самата матрица.

Всъщност и самата Матрица, след като бъде разградена, ще потъне в забвение заедно с целия си обслужващ я персонал. Какво ще остане от нейните ценностни модели!

Ще бъдат претопени и онова, което е от скъпоценен метал, ще остане на повърхността на ретортата. А онова, което досега се представяло за злато, а всъщност е само желязо, ще си отиде по реда в железния век.
Времето на края на самата Матрица!

ПРЕДСТОЯЩИТЕ КРИЗИСНИ ДНИ


“... Защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат” (Данаил 12:9-10). СВЕТЪТ е изправен пред прага на седмото хилядолетие. Точно в този момент мощни, тайни световни организации като ураган се придвижват напред, за да въведат нов световен ред, който ще промени из основи нашия живот. Навлизаме в един различен свят. Християните имат предварителна информация! Чрез чудесата на библейското пророчество всички вярващи в Исус Христос разполагат със знание за тези тайни планове. Нашият Бог ги е разкрил преди двадесет века в Своето Свято Слово. Ицхак Рабин, убитият министър-председател на Израел, каза преди смъртта си: “Ние живеем в необичайно време - свидетели на изпълнението на библейското пророчество за “последното време.” През 95 година сл. Хр., апостол Йоан беше изпратен от римляните на заточение на остров Патмос като политически затворник. Какво беше престъплението му? Беше християнин. Преди две хиляди години през рентгеновите очи на Святия Дух, като на гигантски телевизионен екран, той видя какъв ще бъде светът преди Второто идване на Исус Христос - новия световен ред - “Вавилонската кула” на хората от последните дни. Тя ще се издига на три колони, ръководена от “Последния световен диктатор”. Това, което Йоан предсказа преди 2000 години, сега се разкрива пред очите ни със свръхестествена точност. Вера Стенли Адлер, писателка с влияние в кръговете на “Ню Ейдж”, казва: “Действително има един план. Целите му включват установяване на едно световно правителство (единно световно управление), една световна религия (една световна църква “Ню Ейдж”) и една световна икономика (общество без пари в наличност). Световното правителство (Единно световно управление) В своето пророчество Йоан видя, че нашата планета е разделена на десет региона - десет царства. Десет царе властваха в тези десет царства. И в този глобализиран свят без граници “те са единомислени” - отбелязва Йоан - като един гигантски, световен мозък (Откровение 17:11-13). И видя как десетте царе и великите земни ръководители дават властта и силата си на един човек, когото Библията нарича “звяра”. Човекът, предопределен да стане най- могъщият деспот, управлявал някога. Йоан видя и неговото лице - най-блестящият, но зъл, дяволски гений, който някога е живял,


Библията ни казва че някой ден преди Исус да се върне ще има един период, когато земята се управлява от самия Сатана, чрез един човек, който се нарича "The Beast, синът на погибелта, човекът, на Sin, нечестив, Антихрист, мерзостта на запустението, и нищожен човек.


ПОСЛЕДНИЯТ СВЕТОВЕН ДИКТАТОР - лъжехрист, Луцифер - дяволът въплътен в човек. За кратко време, представяйки се за миротворец и велик религиозен водач, той ще донесе със себе си една процъфтяваща икономика - мир, благоденствие и изобилие, за които човечеството никога не е мечтало. Целият свят ще го приветства като бог-спасител и народът Израел ще го приеме като своя дългоочакван Месия. Но скоро истинският му характер ще бъде разкрит. Името му е “звярът, “човекът на греха”, “синът на погибелта”, най-големият световен Антихрист. Той ще обяви, че е Бог и ще изиска целият свят да му се поклони. Ще потопи света в глобална война, за която Исус каза: “И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар...” (Матей 24:12).
Световната религия (Единна световна църква) На срещата си през 1997 година билдербергите начертават глобален дневен ред и поставят като срок за изпълнението му 2000 година сл. Хр. Една от целите му е създаването на религиозна организация, която да обедини религиите и да стане духовния крайъгълен камък на новата цивилизация. Сред каузите на тази организация е Световната екуменическа инициатива. Уилям Суинг - епископ и религиозен водач - я вижда в планетарен мащаб като единна световна църква. Главната й квартира ще бъде в разпуснатия град Сан Франциско. Екуменическата инициатива планира обединението на всички религии по земята в една. Библията разкрива, че това ще бъде “Тайна: великият Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята” (Откр.17:5). Седалището й рано или късно ще се премести в “големия град, който царува над земните царе” (Откр.17:18) - Рим.

Световната икономика (Нов международен икономически ред - “общество без пари в наличност”) 

Следващата цел в дневния ред на билдербергите е основаването на всеобща полицейска държава. Изпълнението отново е предвидено за около 2000-та година сл. Хр. Всеобщата държава ще бъде създадена привидно уж за “закрила на хората” от тероризъм (за терорист сега се счита всеки, който се противопоставя на Новия световен ред).

Когато епохата на Кали е почти приключила, Върховната Божествена Личност ще се въплъти в грубо-материално тяло. Той ще се появи в селото Шам-бхала, в домът на възвишеният брахмана Вишнуйаса, и ще бъде носи името Калки. Той ще се качи на бял кон Девадатта и с меч в ръка, ще обиколи Земята унищожавайки милиони бандити носещи маската на "царе".

 Църквата с определеност учи, че антихристът ще бъде човек, чието явяване в света ще бъде под действие на сатаната (2 Сол. 2:9), "звяр, изпълнен с отрова, много мощен човек", го нарича св. Григорий Богослов (Migne P. Gr., t.37, col 963). Събитията, които са описани в Откр. 13 , нанасянето на раната и оздравяването, трябва да се случат в едно поколение, за да може хората да последват този звяр. Смъртта и възкресението на звяра трябва да се видят ясно от хората, за да може света да последва този звяр, точно поради чудото, което е извършено. Нашето поколение, което беше свидетел на появата на Европейския съюз, не беше свидетел на смъртта на Римската империя, така ние не можем да свържем двете неща заедно. В това тълкуване няма чудо, поради което света да последва този звяр. В пророчеството се казва, че една от главите е смъртно наранена.

Третия храм, в който ще бъде коронясан и възцарен Антихристът-пророчество от Старецът Лаврентий

 "Сега Деница, Луцифер е свален в ада, но Господ ще го развърже, и той ще се всели в царя-Антихрист. " Ужасно време - предсказвал старецът-...“Не много преди антихристът да бъде поставен на престола, дори тези църкви, които са били затворени, ще бъдат поправени и възстановени – не само отвън, но и отвътре. Ще позлатят куполите и на камбанарии, и на катедрали, а когато завършат главната, тогава ще е дошло времето антихристът да бъде поставен на престола. Молете се Господ да удължи това време, да бъдем насърчени и подкрепени; ужасно време ни очаква. Възстановяването на катедралите ще продължи до самия момент, в който антихристът бъде коронясан. Ще имаме невиждан блясък,” казвал старецът Лаврентий. “Всички катедрали ще бъдат превъзходно прекрасни, както никога преди, но не трябва да посещавате тези катедрали, защото безкръвната жертва на Господа Иисус Христос няма да се принася там. Помнете, ще има църкви, но православните християни не трябва да ги посещават, защото цялата “синагога на Сатаната” ще бъде събрана там! Повтарям ви пак, че човек не трябва да посещава тези катедрали, няма да има благодат в тях!”

Спомняте ли си шестте цели на Световния ред (Тайното братство)? Третата цел е да поставят Америка на колене чрез развихряне на масова криза. Единственото, което ги интересува е установяването на нов, международен икономически ред, контролиран пряко от елита на най-високите нива на Ордена. Елит, сформиран извън демократичните процедури на публичните избори. На езика на глобалистите новият международен икономически ред означава: “Общество без пари в наличност”. Това е една от най-съкровените им цели: пълно преустройство на паричната система в целия свят. Какъв ще бъде катализаторът, който ще причини смяната на образеца (внезапната промяна в глобалното съзнание на хората в Америка и по света) така че народите да пожелаят да предадат суверенитета на страните си на Новия световен ред? Можем да се досетим като наблюдаваме поведението на глобалните ръководители и се вслушаме в това, което казват. Постепенно, стъпка по стъпка те ни позволяват да съзрем плановете им за въвеждане на Нов световен ред. В своята книга “Изгряването на Новия световен ред”, д-р Денис Къди, доктор по философия, цитира Уилис Хармън от Станфордския изследователски институт: “Непосилната структура на [американския] дълг може да стане причина за частичен упадък на световната икономическа система.” Това може да осигури така необходимата за въвеждането на Нов световен ред световна криза. Дейвид Рокфелер, влиятелен ръководител на СМО, казва: Ние сме пред прага на глобално преобразяване. Всичко, от което се нуждаем, е криза в правилната посока и народите ще приемат Новия световен ред. В своята книга, “Към Нов световен ред”, Дон Макалвани цитира Римския клуб: “Само революция, заместител на Нов световен икономически ред, може да ни спаси.” Римският клуб възнамерява да контролира международната търговия, световните ресурси и полезни изкопаеми и океанското управление. В доклад до Римския клуб, съставен под редакцията на Фредрих и Шаф и издаден като “Микроелектроника и общество” се заявява: Придвижването към общество без пари в наличност изглежда неизбежно при наличния технологичен подем, осигурен от микроелектрониката и значителните ценови предимства, свързани с електронния трансфер на средства. Тeкс Марс, проницателен изследовател и бивш професор в Тексаския университет ни предупреждава: “Господарите на парите са решили, че тяхната мечта да управляват света може да бъде постигната единствено чрез преломна финансова криза. Сценарият е ясен. Първо, ще предизвикат огромна финансова катастрофа, последвана от глобална парична криза и после от пепелта като славен Феникс ще възкръсне “Новият международен икономически ред”... Мисля, че катализатор за въвеждане на Новия световен ред и единното световно управление ще бъде сривът на сегашната валутна система. И от болката, страданието и объркването, господарите на парите, скритата аристокрация, Четвъртият райх на свръхбогатите, ще въздигнат това, което те наричат Нов световен ред, единно световно управление, Нов международен икономически ред и пр. Крайъгълният камък на това управление ще бъде създаването на общество без пари в наличност. Те наричат себе си “глобалисти”. Работят денонощно чрез организации като “Илюминатите”, СМО, Тристранната комисия, Римския клуб, Обществото “Череп и Кости” (Американското братство на смъртта), Масонския Орден и много, много други нелегални организации като Европейските билдерберги. Разполагат с подкрепата на огромни финансови средства от Ротшилд и Рокфелер и свръхмощни обединени банкови картели. Те планират срив на икономиката и настоящата финансова система, въвеждането на Нов световен ред и създаването на световна икономика, контролирана от могъща единна световна централна банка.

Ще успеят ли? Книгата “Откровението на Йоан” ни казва, че ще успеят. Ще осъществят плана си. Но те не осъзнават, че изпълняват Божието слово, което е казало за тях преди близо 2000 години (Откр.17:17) “Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля... докато се сбъднат Божиите думи.” Те са в Божия дневен ред, в Божията програма. Те копаят черна дупка и се оставят да бъдат манипулирани в ръцете на световния диктатор, когото Библията нарича звяра, мъжа на греха, Антихрист и лъжехрист - мъжът, който ще бъде самият въплътен Луцифер. Луцифер ще ходи по земята като човек и ще притежава сатанинското число 666. Това е едно от най-удивителните пророчества в цялата Библия. В Откр.13 се предсказва как световният диктатор ще установи Нов международен икономически ред - общество без пари в наличност, в което всички парични средства и кредитни карти ще излязат от употреба и цялата търговска дейност на света ще бъде осъществявана чрез знаци, кодове и числа. “И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име” (Откр.13:16- 17). Благодарение на фантастичните темпове, с които се развиха технологиите, техническата система за осъществяването на новия финансов ред вече е готова. Директивата е всички нации изцяло да компютъризират системите си за трансфер на средства. Техническият механизъм вече е в състояние да стартира система, в която цялата търговия на земята ще се осъществява без чек или пари в наличност. Тя се нарича Електронна система за трансфер на средства. Г-н Уели Ууд, младши, автор на “Общество без пари в наличност” и “Свят без пари” публикува през 1981 г. статия, озаглавена “Нови пари за нов свят.” Там се казва: “Сегашната икономическа система се намира пред катастрофа и пълен срив. Кризата, която престои обещава да бъде по-съкрушителна от тази през тридесетте. Тя няма да бъде случайна. Ще я предизвикат преднамерено. Целта й ще бъде да постави света, особено Америка, на колене, викайки за “нещо” или “някой”, който да облекчи болката. Това нещо ще бъде Новият световен ред, а този някой - Новият световен лидер с неоценим талант и сила. И целият свят ще бъде заблуден.” Лари Бъркет е един от най-изтъкнатите американски финансови експерти. Той е християнин и предупреждава за бързото приближаване на кризата. Ето неговите съвети към тези, които са достатъчно мъдри, за да разчитат знаците: “Ако не греша и разбирам правилно тенденциите, трябва да бъдем финансово безукорни. Тези, които успеят да постигнат това ще са сред малцината съхранени в предстоящата криза, която може да се окаже най-голямото икономическо бедствие на хилядолетието.” И добавя в Christian American Newspaper: “Мисля, че вървим към въвеждане на електронната валута. Няма да използваме никакви пари. Това е единственият начин по който можем да се възстановим и да спрем това, което става - контрол и съвършено нова валута, която да позволи стабилизацията. Единственият начин по който може да се направи това е електронния.” И още: “Това ще се случи, когато икономиката няма да може повече да поддържа лихвените изплащания на националния дълг. Тогава президентът ще поеме властта над страната въз основа на Закона от 1975 г.” Бъркет продължава: Президентът ще поеме пълния контрол над икономиката и за определен период от време ще спре валутните потоци и банковите сделки. А когато банките пак отворят, ще каже: “Ако имате долари, върнете ги - те повече не са ви нужни. За всеки долар ще ви дадем цифра.” От този момент нататък, всички сделки ще се извършват чрез система за електронен трансфер на средства (СЕТС). Така ще въведем общество без пари в наличност.

Пригответе се за световна валута Преди няколко години, получих брой на списание Economist. Economist е едно от елитните финансови списания във Великобритания и се публикува в Лондон и Ню Йорк. То се чете като истинска “синя книга” (бел. пр.: сборник от документи, издание на Британския парламент) от финансовите ръководители на целия свят. Заглавието на статията, която прочетох беше: “Пригответе се за световна валута.” По повод на списанието, нека цитирам Тикс Марс, бивш професор по политология и международни отношения в Тексаския университет. В своята книга “Милениум” той пише: “На предната корица на Economist имаше изображение на птицата Феникс, възкръсваща от горящата пепел на всички световни валути. На врата й имаше верижка, на която висеше златна монета с думите: Десет Феникса.” Няма да мине много време докато долара се срине - той ще се срине... и тогава, пишете на Феникс и го приветствайте, когато дойде. Г-н Марс обяснява: “Фениксът е бил древен символ в Египет и Финикия и е представял Луцифер. Той е птицата, която възкръсва в небето под формата на утринна звезда. Луцифер, Сатана, приел измамно външността на утринната звезда. Исус заявява в Откр.22:16: “АЗ СЪМ ... СВЕТЛАТА УТРИННА ЗВЕЗДА.” Това е поразително: символът избран от Световния елит за Новия международен икономически ред е древният символ на “бога на този свят” - Луцифер. Шокът е още по-голям за тези, които знаят Божието слово. Подобна “световна икономика” е описана в книгата “Откровение”, 13-та глава. Новият международен икономически ред, ни казва Библията, ще бъде едно общество изцяло без пари в наличност, в което всеки ще има белег на дясната ръка или челото си и всички жители на света ще се покланят на Луцифер (Сатана) - “богът на този свят.” Редица мои наблюдения през годините ме навеждат на мисълта, че ръководителите на религията “Ню Ейдж”, както и глобалистите - независимо дали икономисти и политици - имат тайно разпространен език. Това е езикът на окултния символизъм.

Нов международен икономически ред Дали пък списанието Economist, едно от най-мощните финансови издания в света, не дава знак, че предстоящата икономическа криза е благоприятна възможност да се лансира в света едно преднамерено и предварително подготвяно решение - Новият световен ред, в който земята ще бъде разделена на десет области, управлявани от върховен световен лидер - сатанински контролиран (луциферов) световен диктатор? И така, глобализацията започна. Според плановете на Ордена Тристранната сфера - коалицията от трите велики нации - ще контролира планетата. ЕС (Европейски съюз) ще станат седалището на единното световно правителство и от столицата му ще управлява върховният лидер на света. Тези планове са в поразително съответствие с Божието слово, което говори за тях в книгата “Данаил”, писана преди двадесет и шест века. Намерението им? В разгара на предстоящата финансова криза, жителите на земята буквално ще молят за лидер, който да ги изведе от хаоса на финансовата катастрофа. Тогава Орденът ще обяви, че се създава “ Федерация Земя” и започва Нов световен ред - единно световно управление. Салем Кирбан, журналист и известен изследовател в своя репортаж “Предстоящата единна световна валута”, казва:
“Основната им задача е да затворят малките банки и да развият конгломерат от няколко огромни банки... като накрая всички ще се обединят в една централна банка. И така - Световна централна банка.” Колко близо сме до създаването на една световна централна банка? Може би ще бъдете изненадани да разберете, че Световната банка е създадена и вече действа?

Общество без пари в наличност - кога? Имам основания да смятам, че съществува глобална електронна система, която работи без прекъсване двадесет и четири часа в денонощието и оперира ежедневно с билиони парични единици по цялата планета. Кодовото обозначение на всяка транзакция е винаги един и същ три цифров номер. И той е - 666! Когато чух това, не можех да повярвам на ушите си. Това е ключ, с помощта на който вече можем да дешифрираме катализаторът на внезапната и глобална смяна в мисленето на цели нации, в чувствата на милиарди хора по света, които ще бъдат накарани да въззовават и молят за единното световно управление на Новия ред. Чуйте какво казва мега-банкерът Дейвид Рокфелер: “Една криза в правилната посока и човечеството ще направи гигантския скок към Новия световен ред.” Предполагам знаете добре каква е тази криза “в правилната посока”. Нека чуем мнението и на някои от най-проницателните валутни експерти в Америка и света. Джон Заджак, един от най-големите финансови експерти, съветник на големите корпорации в Америка, казва в своята книга “Предстоящите катастрофални промени на планетата Земя”: “Финансовата система на свободния свят е пред прага на голяма катастрофа. Тя почти се срина през 1987 г., когато правителството беше готово да започне да печата нови пари.” Да, водещите финансови експерти на Америка предупреждават, че сме на ръба на пълен срив и единствено световната банка и международните банкери са в състояние да го предотвратят. Лари Бъркет, когото цитирахме преди малко, наскоро издаде последната си книга “Предстоящото финансово сътресение”. Там той представя своята визия за бъдещето. И макар че определя позицията си като “възможен сценарий”, аз вярвам, че между редовете той иска да ни внуши, че това не е просто измислица. Ето основните моменти: “Щатите претърпяват финансов срив, както през лятото на 1987 г. Банките затварят. S&LТs се разоряват. Застрахователните компании фалират. Масовата криза е повсеместна. Президентът на Съединените щати свиква съвещание на най-високо равнище с мега- банкерите и големите мултинационални корпорации. В последвалите словесни пререкания президентът казва: “Господа, аз съм главата на правителството в Америка. Има само едно възможно решение. Една единствена надежда за нашата нация. Трябва да се придвижим бързо към общество без пари в наличност.” Налице са неопровержими доказателства, че механизмът и технологията на това “придвижване” отдавна се подготвят и планираното общество без пари в наличност може да стане факт само за една нощ. В своята книга “Денят, когато доларът умря”, Уилард Кантелон - голям финансов експерт и изключителен християнин - разказва как още преди двадесет и пет години в Женева, Швейцария е присъствал на заседание на големите банкери на планетата и е бил свидетел на плановете им да преустроят цялата световна финансова система. Още преди четвърт век преустройството на паричната система вече се е замисляло от най- високопоставените ешалони на финансовата власт в света.Няма коментари:

Публикуване на коментар