Звездни Цивилизации

петък, 16 септември 2016 г.

СЛУЖИТЕЛ  НА  НАСА  РАЗКРИВА    СТРОГО СЕКРЕТНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА    ПРИБЛИЖАВАНЕТО  НА ПЛАНЕТАТА   НИБИРУ   И КАКВИ ЩЕ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА      ЗА  ПЛАНЕТАТА  ЗЕМЯ
В интернет пространството се беше появил един запис на разговор със служител на NASA ,който казваше ,че тая планета отдавна се наблюдава и че то не било само една планета ,а мини слънчева система с едно Слънце което изригвало оксиден железен прах, една голяма планета в системата,която е 4 пъти по-голяма от Земята . тая планета и щяла да се появи изведнъж, из отдолу на Земята . Ако я  видим ,няма да има време да  прибираме в къщи ТРЯБВА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-БЪРЗО ДА БЯГАМЕ!Ама КЪДЕ? Ако е към подземни бункери ,то те трябва да се затварят херметично,защото Земята ще бъде залята с огромни вълни- тези бункери вероятно няма са за обикновените хора като мен.
Ясно е ,че няма  да има време,защо  Нибиру като наближи нашето Слънце, ще ускори движението си и  всичко ще станело за 28 минути- представете си колко бързо трябва да се тича -това го казва служителят от НАСА, обаче в светото евангелие от Матея, глава 24 , когато учениците питат Исус Христос "кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?"
Той им отговаря,като за един от признаците той посочва "мерзостта на запустението", за което има различни тълкования, но ако приемем, че това е планетата Нибиру и тя се ще се появи толкова бързо, както казва служителят от НАСА, то тогава нещата съвпадат донякъде, с тая разлика, че Исус ни казва да бягаме към планините - т.е нависоко, защото сигурно Земята ще бъде залята с огромни вълни, за които споменава и въпросния служител от НАСА. Така ,че аз бих избрала да бягам кум планинте и пещерите в тях :) Ама за толкова малко време няма да мога дори от града да се измъкна !
Ето какво казва Исус Христос в "Матея" глава 24
"15. И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
16. тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
17. който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
18. и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.
19. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
20. Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;
21. защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.
22. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни."

Ето и  разговора   със  служителя от НАСА  за  планетата   Нибиру

През 50 - те  години,  много  хора  са  наясно.  В  Съединените   Щати се  говореше  по  това  време,  за  един  мистериозен  обект   в  космоса.  Астрономите  са  открили   нова   планета,   но  не  са  искали  да  говорят  за   това.
През  1961 година,  в  научното   списание  Популярна   наука   на   корицата   имаше   новина  за   този   обект   и   аз  бях   наистина   развълнуван,  защото  там   имаше  нарисувана   огромна,   червена  планета.  В  статията   се   споменаваше  факта  че  преминаването  на  обекта  ще  предизвика  огромни  вълни    3  мили,  покриващи  брегове  и  планини.  Никой  не  вярваше,  че  това  е   възможно   тъй  като  обектът  се  намираше   много  далече   и  неговото  приближаване  се  планираше  да  е  след  50  години.  Ето  сега 50  години  минаха.
Как  мислите,  къде  е  сега  тази  планета  Нея  вече  я  наблюдават.
Аз  видях   този  обект  и  мога  да  кажа  че  той  има  невъобразимо  много  космически  боклук  около  себе  си.  Ти  знаеш   че  ние  живеем  в  Слънчева  система.  В  нея  има  9  планети  и  едно  голямо   Слънце  а  това  нещо  има  седем  собствени  пленети   спътници  и собствено   Слънце,   но  мисля  че  не  се  виждат,  както  на  Земята   океани  и  реки  по - скоро   това  е  огромна   червена  топка  с  огромен  облак  от  желязо,   оксид   и  много  плътна  атмосфера  когато  за  първи  път  видях   това  нещо  беше  като  малка  червена   точка  с  не голяма  опашка,   но  с  течение  на  времето  всяка  година  тя  ставаше  все  по - голяма  и  все  по - голяма  и  можеше  да  видим  обекта  по - отблизо,  като  че ли  беше  огромна  горяща  топка  разпръскваща  огромно   количество  прах  на  разстояние  от  хиляди  мили   във  всички  посоки  и  можеше  да  видим  когато  планетите  въртящи  се  около  тази  топка.  Аз  ще  ви  кажа,  че  това  което  не  ми  дава  покой  е  че  около    това  кълбо  се  върти  планета,  приличаща  на    Земята,  и  това  прилича  на  миниатюрна   Слънчева    система. Съдейки  по  това  на  нас  ни  предстой  да  видим  минаването  на  тази  система  през  центъра  на   нашата  Слънчева   система.  Това  не  може  да е  добре  но  за  съжеление  това  може  да  предизвика  такива  последствия,  които  са  описани  в  някои  исторически  книги  и  можем  да  очакваме  всякакви   видове  катаклизми.  Ние  също  така  видяхме  астероидите  при  този  обект  има  много  астероиди,  които  са  близо   до  основното  слънце  в  диаметър   са  приблизително  около  50  хиляди  мили  и  ако  се  вгледате  в  опашката   там  има    метеорити  които  са  милиони  в  цялата  опашка.   По  форма  прилича  на  огромна   червена  капка  и  ако  можеше   да  разгледаш  това  отблизо  като  нас  и  ти  щеше  да  разгледаш  всеки  метеорит.  Аз  ти  гарантирам  че  има  много  метеорити  в  тая  опашка  след  него,  хората  от  ЦРУ    ни  казаха,  че  няма  да  бъдем  близко  до  това  нещо  когато  преминава  покраи  нас  и  ми  казаха  че  обекта  силно  ще  се  ускори  когато  преминава  покрай  слънцето  и  затова   е  възможно  да   дойде  по - рано  от  колкото  някои  казват.  Обекта   ще  бъде  на  разстояние  20  милиона  мили  от  нас  ще  застави  земята  да  се  обърне  настрани  и ние  ще  преминем  през  опашката  на  обекта  която е  пълна  с   метеорити  с  тегло  половин  тон,  метеоритите  ще  падат  като  дъжд  и  аз  гарантирам  че  това  ще  бъде  така,  защото  в  опашката  има  много  боклук,  опашката  може да ни  смаже   с такова  огромно  количество  космически  боклук.  Имам    в  предвид  че  по  никакъв  начин  не  може  да  бъде  спряна  опашката  на  този  обект  и  ние  просто  ще  минем  през  нея    и  те  ще  избият   всичко  на  повърхността  до  такава  степен  че  ще  остане  един прах  на  всички  познати  казвам,  че  най - добре  в  тоя  момент  те  да  бъдат  под  земята  на  минимум  20,  30  или 40  метра  дълбочина,  на  повърхноста  всички  покриви  на  къщите  ще  са  разрушени.  Хора  от  ЦРУ  ми  казаха  че  от  момента  на  началото  на  предвижването  на  полюсите  до  края  ще  минат  не  повече  от  28 минути  и  това  няма  да  ви  позволи   дори  само  да  се  подготвите.  Ако  видите  обекта  бягаите  колкото  може  по - бързо  в  най  близкият  бункер  за  да  се  скриете   защото  обектите  се  движат  с невероятна  скорост  и  за  да  разберете  степента   на  опасност  повтарям  тази  планета  е  с  размер  47  хиляди  мили  тя  ще  премине  на не много голямо  разстояние  от    земята  и   в  предвид  сближаването  ще  имаме  много  сериозни  последици  това   не е  лъже   Слънце,  аз  видях  това  нещо  от  близо  и  то  изглежда  като  малко  Слънце  има  свое  собствено  светене,  както нашето  Слънце  има  изригвания  така  и  този  обект  само  че  тои  изхвърля  в  космоса  огромни  облаци  от  желязен  прах.  В  началото  не  можехме  да  разберем  какво  става  но  като  увеличихме  и видяхме  по - отблизо  в  детайли  видяхме  повече  подробности,  включително  приблизителната  температура  на  обекта  и  аз  я  определих  някъде  между  7, 10  милиона  градуса.  Аз не  знам  със  сигурност  но  мога  да  кажа  че  там  е  определено  горещо.  Когато  обекта  изригва  подобно  на  слънчево  изригване  в  космоса  има  огромна  маса  от  железни  частици  около  себе си,  всичко  около  него  изглежда  просто  невъобразимо.  Имам  в  предвид  че   изхвърляне  на  височина  най  малко  5  хиляди  или  повече  мили  в  открития  космос.  Аз  знам  че  когато  наблюдавахме  обекта  той  започна  да  минава  встрани  от  слънцето  и  това  предизвика  потъване  на  облаците   от  прах  надолу  вместо  да  се  съберат  около  него.  Това  изглеждаше  като  обръщане  от  краката  към  главата  и  при  това  се  образуваха  нещо  като  криле  от  двете  страни.  Знам  че  древните  шумери  са  казвали  че това  нещо  има  криле,  центробежните  сили  са  забавни  неща.
Когато  го  видим  ще  бъде  като  крилата  топка  с огромен  прашен  облак  от  желязо,  казаха  ми  че  този  обект  ще  има  огромна  гравитация  че  ако  нямаш  на  главата  специален  защитен  шлем  всичко  което  човек  е  знаел  и  помнел  ще  се  изтрие  в  момента  на  преминаването  и  хората  просто  няма  да  осъзнават  какво  са  направили  защото  този  обект  ще  предизвика  в  нас  такова  силно  сътресение.  Даже  в  библията  има  описание  на  този  момент,  че  никой  нищо  няма  да  помни.  По   силно  ще е  полето на  това  нещо  когато  то  премине  покраи  нас  и  ще  предизвика по големи  смущения  и  шокови  вълни  по  цялата  земя.  Огромни  мълнии  ще  удрят  от    атмосферата на тази  планета,  това  ще  бъде повсеместно   на  цялата    планета  така  че  ако  вие  сте  без  защита  просто  ще  изгорите,  това  магнитно  поле  в  буквалният  смисъл  ще  въздеиства  на  вашия  мозък  затова  има  смисъл  да  се  замисли  човек  за  това  сега  и  да  си  набави  някаква  каска  по подобие  на  мотоциклетните  така  че да си  защити  мозъка.  Аз  съм сигурен  че  тези  момчета  от  центъра  знаят  за  какво  говорят  и  това  е  факт,  представете  си  всички   абсолютно  всеки  един  ще  полудее  и  ще  забрави  кои  е  това  нещо  ще  се  вижда  като  червен  огнен  дракон  както  са  описвали  тази  планета  древните   шумери  и  китайците    и  други  народи,  тъй  като  този  обект    е  минавъл   и  преди  той  няма  да  изглежда  като бяла  топка,  нищо подобно  а  по - скоро  като  един  огромен   червен  облак  прах  с   ярка  нажажена  планета  в  системата  както  ние  сме  го  виждали  при  наблюдение.  Аз не  знам това дали  казват  истината  другите  аз  също  не  изключвам  възможността  този    обект  да  не  идва  сам.  Знаете  ли  че  аз  го  видях  през  спътника  Хъбъл  от  близо  след  това  Хъбъл  го  изключиха  и  кодираха  всички  данни  и  предавания  които  сме  гледали  ние  знаем,  че  в  това  време  Хъбъл  беше  в  земна  сянка  и  гледаше  отдолу  под  ъгъл  еклиптика,  това  означава  че  обекта  се  приближава  отдолу.  Аз  лично  мисля  че  сега  е найстина  близо  до  нас  и  ние  можем  да  го  видим  във  всеки  момент  аз  лично  правя  всичко  възможно  за  да  се  приготвя  за  последиците  и  за  това  ме  насърчават  изразите  от  древните  книги  където  се  казва  че  крадеца  се  промъква  незабелязан  когато  всички  спят,  също  има и  израз  че  слънцето  ще  изчезне  по  обед  в  Еросалим  и в  момент  ще  се  задвижат  континентите, има  само  едно обстоятелство  при  което  слънцето  може  да  изчезне  на  обед  това  е  този  момент  когато  планетата  ще  преживее  движението  на  континентите.
Всички  правителства  отдавна  знаят  за  този  обект,  преди   80 години  тази  планета  е  била на  разстояние  70  светлини  години  от  земята  и  те    още  тогава  знаеха  за нея,  правили  сме  изчисления  на  планетата  че  тя  се  движи  със  скорост  от 3500 мили  в  час и ясно  че  това е  разултат  от  изчисленията  за  скороста и  но  тя постепено  увеличаваше  скороста  си  и  затова   мислим  че  обекта  ще  дойде  по - рано  защото  минавайки  зад  слънцето тя ще увеличава    скоростта  си  почти  2  пъти.  Орбитата  и е  такава  че  тя  се  движи  не  около  слънцето  така  че скоростта   й  ще  се  увеличи   няколко  пъти,  когато  обектът  излиза  от  Слънчевата  система  ще  се върне  колкото  може  по  бързо  обратно  в  космоса  и  това  означава  когато  тя  е  близо  ние  дори  няма  да  бъдем  готови,  това  е  моето  лично  мнение,  обекта  много  бързо  ще  се  движи  към  изхода  от  Слънчевата  система  повтарям това  което  са ми казали,  този обект  в  диаметър  е  47  хиляди  мили    4 пъти по голям от   земята  той  ще  дойде  бързо  и ние  няма  да  сме  предупредени,  никой  няма  да  го  види  докато  стане  твърде  късно.  Аз   мисля,  че  отдавна  е  направен  план  за  действие,  мисля  че  всичко  ще  настъпи  много  по - рано,  отколкото  говорят.
1 коментар: