Звездни Цивилизации

събота, 30 януари 2016 г.

КОСМИЧЕСКО РАЗКРИВАНЕ: Посланието на Сините Авиани към човечеството


Д.У.: Ние взимаме интервю от забележителен човек - Кори Гуд, на 45 години, родом от Тексас. Той и сега живее в Тексас. Той се появи като инсайдер и споделя с нас подробна информация за това, което реално се случва зад кулисите на така наречените тайни правителствени и тайни военни програми, как те са се развивали, и сведения за колонизацията на нашата Слънчева система.
Това е наистина забележителна история, защото в продължение на много години аз съм беседвал с десетки инсайдери, понякога със степен на достъп на 35 нива над нивото на Президента на САЩ. Около 90% от получената информация държах в тайна от обществеността, защото: а) това би довело до убийство на хора; б) не ми се искаше да разкривам нещо, което впоследствие би могло да доведе до установяване на личността на инсайдерите.
А после се появи Кори. Той не само е запознат с тези пропуснати 90% от информацията, но ми предостави и много други фрагменти от главоблъсканицата, които търсех. Аз разбрах, че хората са премълчавали много неща, а сега картинката се подреди.
Кори, добре дошъл! Благодаря Ви, че сте тук. Разбирам, че това, което ще ни разкажете, е толкова далече от ежедневието, че за хората ще е трудно да го приемат. Моля Ви да ни разкажете как се оказахте въвлечен в Космическата програма.
К.Г.: Всичко започна, когато бях на 6 години. Взеха ме в това, което сега е известно като Програми за Военни и извънземни отвличания (MILAB). В мен разпознаха интуитивен (подсъзнателен) емпат.
Д.У.: Какво означава това?
К.Г.: “Интуитивен” означава, че такъв човек има способността да предвижда нещо, което ще се случи.

Д.У.: Нещо от рода на екстрасензорни способности?
К.Г.: Да, способности за предвиждане. Емпатът има силна емоционална връзка с околните хора. Може да чувства какво усещат емоционално и да се свързва с тях на ниво емоции. Мен специално ме готвиха и моите способности се усилиха. Бях на 12-13 години, когато мен и още няколко човека, които готвиха заедно с мен, ни взеха в програмата. Ние участвахме в това, което наричаха поддръжка при Взаимодействия на делегацията на Земята в рамките на Супер Федерацията. В Супер Федерацията влизаше голям брой извънземни Федерации, които се срещаха за обсъждане на грандиозен експеримент.
Д.У.: Какъв беше този експеримент? Какво правеха извънземните?
К.Г.: Винаги се събираше група от 40 извънземни – хора, но понякога техният брой се увеличаваше до 60. Извършваха се 22 генетични програми.
Д.У.: Какво е генетична програма?
К.Г.: Програма за смесване на генетиката и манипулиране на нашата генетика.
Д.У.: Тя продължава ли?
К.Г.: Да, продължава и сега. Делегациите от Земята дълго се опитваха да станат част от такива програми. И накрая успяха да получат място. Присъствайки на срещите в качеството си на интуитивни емпати, ние не знаехме какво се случва, защото всички преговори се водеха на древен монотонен извънзеен език, който не разбирахме. Освен това, активно се използваше телепатично общуване.
Затова просто седяхме там дотогава, докато не ни дадоха «умни стъклени планшети», приличащи на айпади, които даваха достъп до извънземни бази данни. Казаха ни да развиваме ума си, като преглеждаме всички материали.

Д.У.: Какво можехте да видите на тези планшети?
К.Г.: Те искаха да изучаваме информацията за провеждащите се 22 генетични експерименти, но ние имахме достъп до всякаква друга информация. Аз се запознах с всички видове информация, която ме интересуваше.
Д.У.: Задавахте ли въпроси, на които не можехте да получите отговор?
К.Г.: Не. Даваха ни цялата достъпна информация. Разбира се, можехме да се натъкнем на някои неща, в които ние като човешка делегация (нашата група) не бяхме посветени. Но по принцип ни беше открита цялата информация.
Д.У.: Как изглеждаше екранът?
К.Г.: Приличаше на просто парче органично стъкло. Абсолютно незабележително на външен вид. Ако го бяха изхвърлили през прозореца и Вие го намерехте на полето, нямаше да разберете, че това е нещо особено. За да разберете какво е това, трябва да си сложите ръката върху него, а после да го активирате с помощта на ментален компонент.

Тогава то заговаря на Вашия език. С помощта на съзнанието Вие получавате достъп до базата данни и устройството Ви показва всичко, което искате. Текст, рисунки, видео, и те са холографски, излизат малко извън екрана. Получава се тримерно холографско изображение.
Д.У.: Можехте ли да видите ръката си под стъклото?
К.Г.: Не.
Д.У.: Отначало екранът трябваше да потъмнее?
К.Г.: Да, преди да демонстрира изображение или текст, екранът ставаше матов или тъмен.
Д.У.: Имаха ли защитни системи, които сработват, ако Вие задавате определени въпроси, като отговаря, че нямате достъп?
К.Г.: Много рядко екранът ставаше син или с някакъв друг цвят, показвайки, че не можете да влезете. Всичко винаги беше открито. Такива устройства имаше и на изследователския кораб, позволяващи достъп до нашите собствени бази данни.
Д.У.: Значи това е разпространена технология, когато влизате в космическата програма?
К.Г.: Да. Има и много по-големи екрани, които се използват на конференции и демонстрации.
Д.У.: Действително ли извънземните-хора свързваха своите ДНК с нашата ДНК или нещо от този род?
К.Г.: Да, и манипулираха нашата ДНК. Имаше и духовен компонент. Извънземни бяха много интензивно въвлечени в част от експеримента. Те не извършваха експерименти само върху нас. Те също бяха част от грандиозния експеримент.
Д.У.: Защо правят това?
К.Г.: Не знам. Не знаех дали го правят просто затова, че могат, или се опитваха да създадат някакъв вид свръхсъщество. И защо да се опитват да смесват най-добрите генетични достижения, за да ни манипулират след това и да пречат на развитието на нашата цивилизация?
Д.У.: Как мислите, колко години продължава осъществяването на тази програма?
К.Г.: Всяка от 22-те програми се осъществяваше в продължение на различни периоди от време. Но генетичната манипулация на това, което представляваме сега, продължава вече най-малко 250.000 години. Една от другите програми продължава около 5.000 години.
Д.У.: Можем ли да ги спрем?
К.Г.: Не мисля. Едва съвсем неотдавна ние с голям труд успяхме да измолим място на тяхната маса, за да се включим в обсъждането.
Д.У.: Т.е. става дума за негативно ориентирани извънземни или по-неутрални, и в никакъв случай дрюжелюбни?
К.Г.: Това зависи от Вашата гледна точка. Всичко зависи от перспективата. Разглеждайки всички групи, трудно е да се каже: тази група е позитивна, тази е негативна. Те смятат, че всичко, което правят, е позитивно.
Д.У.: На Вашия сайт Вие споменавате за Лунно Оперативно Управление. Можете ли да разкажете какво е това?
К.Г.: Това е обект върху обратната страна на Луната. Дипломатически неутрален обект, който се използва от всичките различни космически програми. Някои хора живеят и работят там постоянно, но иначе това е по-скоро разпределителна станция. Хора долитат там и отлитат оттам постоянно. Именно оттук те се насочват по-нататък в Слънчевата система или извън нейните предели, а също на други станции и бази, за да попаднат на нужните кораби.
Д.У.: Разкажете ни как излязохте от къщи и как попаднахте на изследователския кораб извън пределите на нашата Слънчева система.
К.Г.: Първо отидох до Базата на ВВС Карсуел с обичайни средства. Под базата има секретна зона, където има асансьор, който ни отведе далече надолу. Много хора знаят за тайната система от тунели, преминаващи под САЩ. По нея пътуват влакове.
Д.У.: Някои инсайдери ги наричат совалки.
К.Г.: Да, система от совалки. Това напомня монорелса в тръба с магнитна възгавница или вакуумна тръба. Оттам ме отведоха на друго място, а оттам в Лунното Оперативно Управление с помощта на това, което някои наричат технология "Звездни врати" или технология на порталите. И вече там заедно с група други хора се качих на кораб, с формата на морски скат. От Луната отидохме по-нататък в Слънчевата система.
Д.У.: Значи на Лунното Оперативно Управление има нещо като хангар?
К.Г.: Да, много хангари.
Д.У.: А каква е големината на кораба?
К.Г.: На него могат да летят около 600 души. Той ни достави до мястото на нашето назначение. В Лунното Оперативно Управление подписах документите, макар че тогава бях твърде млад, за да мога легално да подписвам юридически документи. Обясниха ми, че сключвам договор за 20 години. После долетяхме до изследователския кораб, на който работих първите 6 години. През следващите 14 години преминах през много други програми.
Д.У.: На Вашия сайт Вие споменавате, че в Тайната Космическа Програма (ТКП) влизат 5 групировки. Можете ли накратко да ги опишете?
К.Г.: Най-старата е «Слънчеви Пазители». Те се върнаха тук в края на 1970-80-те години, когато се появи Стратегическата Отбранителна Инициатива (СОИ).
После има МКК – Междупланетен Корпоративен Конгломерат. Това са корпорации от цял свят, които имат представители в Съвета на директорите на суперкорпорацията, която контролира космическата инфраструктура на ТКП, която е колосална.
След това идва Тъмната Флота – силно засекретена флота, която действа основно извън пределите на Слънчевата система.
Има и разни тайни военни космически програми за «черни операции», които включваме в една група.
И накрая, Глобалната Галактическа Лига на Нациите – нещо като морков, висящ пред носа на всички други народи, за да ги принудят да спазват секретност за това, което се случва във външния космос, като им предлагат услуги на космическата програма.
Едно от съоръженията, което посещавах няколко пъти, много прилича на телевизионното шоу «Звездна Врата: Атлантида». Там има изкуствена околна среда и хората ходят в комбинезони с нашивки от всички страни на света. Те също са разположени почти изцяло извън Слънчевата система.
Д.У.: Много пъти споменавате думата «Алианс». Мисля, че може да се получи известно объркване.
К.Г.: Това беше Земният Алианс. Той има съвсем друга програма. Неговата основна цел е създаване на нова финансова система и сваляне на Кабала. Но има и Космически Алианс, който се състои от това, което е започнало като групировката «Слънчеви Пазители», и от хора, избягали от другите Тайни Космически Програми (ТКП). Такива хора са напуснали своите програми, взимайки със себе си разузнавателна информация и са се присъединили към Алианса ТКП.
Д.У.: Как се случи така, че станахте инсайдер (разобличител) и сега активно помагате за Разкриването?
К.Г.: С мен се свърза извънземна група от по-висока плътност, известна сега като Сините Авиани (Blue Avians).
Д.У.: Авиан означава “птица”?
К.Г.: Да.
Д.У.: Как изглеждат тези същества?
К.Г.: Техният ръст е около 2,5 метра. Цветът на кожата е от син до индиго, имат пера.
Д.У.: Казвате, че много приличат на птици. Т.е. това са птици с крила?
К.Г.: Не, нямат крила. Тялото им прилича на човешко.

Д.У.: Т.е. хуманоиди. Птича глава на човешко тяло?
К.Г.: Да, но нямат дълъг клюн. Това е мек гъвкав клюн и когато искат да говорят, използват езика на знаците, правят определен жест с една ръка. После мърдат устни, но най-често общуват телепатично.
Д.У.: И така, кои са Сините Авиани? Откъде са дошли? Имат ли програма?

К.Г.: Сините Авиани ми казаха, че те и други същества, с които работят, са дошли от 6-7 плътност.
Д.У.: Какво е това плътност?
К.Г.: Всичко около нас се състои от материя и енергия. Мисълта се състои от вибрация. Тя възниква на различно ниво на вибрация или честота.
Д.У.: Т.е., друг план на съществуването?
К.Г.: Правилно.
Д.У.: Той се намира някъде в Галактиката, или във Вселената, или е около нас?
К.Г.: Той не се намира на далечна планета близо до центъра на Галактиката или някъде на друго място. Той е около нас. Той е близо и далече едновременно.
Д.У.: Каква е тяхната програма? Защо са тук?
К.Г.: Те вече са били тук известно време. Работата е там, че сега се движим в част от Галактиката, в много високо енергийна част на Галактиката, която ще измени плътността на нашата Слънчева система, плътността на локалния звезден куп.
Д.У.: Те ли казаха това или това е нещо, за което сте открили свидетелства в космическата програма?
К.Г.: В космическата програма ние имахме осезателно свидетелство, което изучавахме известно време. Но за това говориха и Сините Авиани.
Д.У.: Ако преминем в друга плътност, какво според Сините Авиани ще се случи с човешкия живот, какъвто го познаваме сега?
К.Г.: Ние ще преминем през преходен период, който ще ни измени най-вече на ниво съзнание.
Д.У.: Как ще изглежда това? Ще станем ли по-екстрасензорни, по-телепатични?
К.Г.: Да. Има множество теории. Не са ми казвали, че ние ще можем да правим това или онова. Не знам дали това ще се случи с всички хора едновременно или има хора, по-духовно развити, при които тези признаци ще започнат да се проявяват по-рано. Аз не съм гуру и нямам всички отговори.
Д.У.: Работят ли Сините Авиани за нашето висше благо или имат скрита програма? Можем ли да им се доверяваме?
К.Г.:  Те определено имат позитивна полярност. Със своите гигантски сфери те са тук, за да помогнат да се неутрализират вълните на огромното енергийно цунами, което влиза в нашата Слънчева система. Те разсейват тази енергия така, че да не я получаваме твърде много едновременно и за да ни дадат повече време за подготовка.
Д.У.: Какво според тях ще се случи, ако те не използват сферите?
К.Г.: Много хора просто ще полудеят и ще има голям хаос.
Д.У.: Споменавате за сфери, но хората не ги виждат в телескопите.
К.Г.: Сферите са от друга плътност, а много хора мислят, че това е просто гигантски космически кораб. След много пътешествия в такива сфери, аз съм почти уверен, че те са сфери на гигантско макро ниво. Т.е. малките въртящи се същества едновременно са и гигантски сфери.
Д.У.: Какви са тези въртящи се същества?
К.Г.: Те са едно от петте същества от Алианса на Сферите, принадлежащи към по-висока плътност. (Забележка: Изглежда, всяка сфера представлява колективен разум.)
Д.У.: И така, Вие наистина ли лично сте се срещали със Сините Авиани?
К.Г.: Да. Избраха ме като делегат, за да участвам в общуването на Съвета на Алианса ТКП и да го представлявам в Съвета на Супер Федерацията, където аз, още младеж, седях в качеството ми на интуитивен емпат. Аз се опитвах да говоря по своему. Аз не съм публичен оратор. Изтъквах всякакви доводи, защо не мога да бъда делегат. Същите доводи изтъквах и когато ме взеха на една от тези колосални сфери, намиращи се в космоса.
Там се срещах със Синия Авиан на име Ра-Тир-Еър. Докато се опитвах  да му обясня защо не мога да бъда делегат, той се приближи към мен, сложи ръка на рамото ми и телепатично започна да общува с мен. Той каза, че трябва да се освободя от цялото негативно мислене, да престана да мисля за негативното. Ръката му меко докосваше кожата ми. Това беше единственият път, когато някой от тях физически ме докосваше. После той каза, че най-важно е посланието.
Д.У.: Какво е тяхното послание?
К.Г.: Тяхното послание за човечеството е такова: трябва да станем по-любящи. Трябва да прощаваме на себе си и на другите, това ще спре колелото на кармата. Трябва да се фокусираме върху служене на другите, на ежедневна основа. Също така, трябва да се фокусираме върху повишаване на вибрациите и на съзнаинето.
Д.У.: Вие виждате много хора, агресивно коментиращи статиите, в които се казва, че елитът иска да ни наложи единна световна религия. Откъде да знаем, че това не е просто още една психологическа операция, която се опитва да ни накара да маршируваме в крак с други контрольори?
К.Г.: Именно за това ми говореха те: няма нужда да сменяте религията. Можете да се придържате към заповедите, изложени във всички основни религии. Това не е нещо ново.
Почти не остана време. Това трябва да се направи. Ако сте християнин, мюсюлманин или будист, можете да запазите вярата си. Трябва да започнем да се фокусираме върху любовта.
Д.У.: Т.е, те не се опитват да се представят като нов бог?
К.Г.: Разбира се, че не. Едно от нещата, които те настоятелно ми повтарят е, да се убедя, че техните думи няма да станат култ или религия. Аз не познавам добре цялата история, но изглежда те и в миналото вече три пъти са се опитвали да ни предадат това послание. И всеки път посланията им са се изкривявали и хората са ги използвали за да постигнат по-голям контрол, превръщали са ги в култове или религии.
Д.У.: Това е много важна информация. В личен план ми се иска да кажа, че тя потвърждава много истини, които изучавах толкова много години и полагах усилия да представя научно свидетелство, стоящо зад всичко това. Ние само започнахме и аз съм истински щастлив, че Вие пожелахте да споделите това с нас. Оценявам Вашето мъжество и храброст. Благодаря Ви, Кори.
К.Г.: И аз Ви благодаря. (Ръкостискане)

Няма коментари:

Публикуване на коментар