Звездни Цивилизации

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Плеядианци


Били Майер описва как Плеядианците потомци на Нордически изглеждащите Лирианци, са мигрирали в различни звездни системи преди накрая да се установят в съзвездието Плеяди:
Древната история на ранните Плеядиански предци в друга слънчева система, е също описана както и тяхното пътуване до Плеядите. Описана е също и много по-ранна миграция до тази слънчева система както и защо и как тя се е провалила. Една трета от оцелелите плеядиански предци от оригиналната им планета и след нейното опустошение развили нова технология и проектирали и построили великите евакуационни Ноеви ковчези. Само за 900 години започнали да ги изстрелват навсякъде в продължение на стотици години. Извънземните посетили Швейцария, са потомци на един от тези космически Ноевеи ковчези, които заемали една от трите планети пригодени за човешки живот в една от слънчевите системи в това, което ние наричаме днес Плеяди. Те са преминали през периоди на велики придобивки, както и на големи загуби оттогава. На практика ние сме потомци на техните първи колонизатори, които се опитали да се заселят в тази слънчева система, заедно с различни местни аборигени и човешки изгнаници от други места [92].
Звездната система в частност, от която Плеядианците на Майер произхождат, е Тейгета, а главната планета е Ера [93]. Плеядианците от Ера разпознават Маейр като един от техните избрани „представители”, с мисия да достави истината на извънземното присъствие на човечеството [94]. Семязе – плеядианката направила контакта с Майер, описва Плеядианците както следва:
Ние не сме нито пазители на човешките същества, нито изпратени от Бог ангели или нещо подобно. Много хора внушават, че ние наглеждаме Земята и нейните същества и ще контролираме техните съдби. Това не е вярно, защото ние само извършваме определена, избрана от нас мисия, която няма нищо общо с надзираването или регулирането на земните съдби. Така че е грешно да бъдем описвани като суперземни пратеници и пазители [95].
Плеядианците идентифицират един важен ключов аспект на тяхната мисия и той е да предупредят човечеството за Сивите, които те описват така:
33. Има също различни форми на живот, които са придобили голямо знание и са се освободили от тяхната околна среда. Те пътуват през космоса и понякога идват на Земята.
34. Много от тях са по-скоро неприятни същества и живеят по варварски начин, който често е толкова лош, колкото и на земните.
35. Трябва да знаете за тях, защото те често атакуват и унищожават всичко което застане на пътя им.
36. Много често те дори са унищожавали цели планети или са заробвали местното население.
37. Една от нашите мисии е да предупредим хората на Земята за тези същества.
38. Нека това се знае от хората на Земята, защото наближава време в което конфликта с тези дегенерирали човешки създания (Сивите) ще стане неизбежен [96].
Според Кулиър, Сивите и Плеядианците са въвлечени във военни схватки в слънчевата система и други системи като Сириус-Б [97]. Други ключови аспекти от плеядианската мисия според Майер, са да подпомогнат повдигането на човешкото съзнание и да насърчават обединението на човешката религия [98]. Важно е също, че Плеядианците са отхвърлили твърденията на много други контактьори като Адамски и по този начин загатнали за ексклузивност във връзка с истината и динамиката на извънземното присъствие [99]. Интересно е че Кулиър твърди, че някои плеядиански групи като тези от Алцион, имат „тайни планове”, докато тези от Тейгета (Плеядианците на Майер) са описани като искрено помагащи на човечеството [100]. Въпреки вероятните „тайни планове” на някои Плеядианци, повечето показания и свидетелства водят към това, че Плеядианците по принцип имат позитивни контакти с хората и правят много за да подпомогнат еволюцията на човешкото съзнание и да помогнат на хората да се освободят от влиянието на Сивите/Рептилиите [101]. В заключение, главните дейности на Плеядианците изглежда помагат на човечеството да намери свобода от деспотични структури чрез образование и повдигане на съзнанието. Плеядианците могат да помагат в намирането на глобални решения като универсални човешки права, участия в демократични системи, еволюция на човешкото съзнание и глобално образование.

Няма коментари:

Публикуване на коментар