Звездни Цивилизации

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Андромеданци


Тези извънземни от Андромеда са също описани от Алекс Кулиър, като директни потомци на Лирианците, които са изпитали известни трудности, когато първоначално напускат Лирианската система, заради хищнически извънземни раси, но накрая се установяват в съзвездието Андромеда, в звездната система „Зенетае”. Кулиър описва природата на Андромедианците както следва:
Всичко технологично, което те създадат, се използва за напредъка на тяхната раса. То е само за образователни цели. Но също може да бъде използвано и за защита. Не, те нямат военни по принцип, защото са учени. Това което правят, е да изпращат техните деца на училище между 150 и 200 години, изчислено като наше линейно време. Те обучават всички ученици на изкуствата и науките. Те са буквално майстори на всичко. През това време имат възможност да решат какво искат да правят и могат да променят намеренията си по всяко време и да правят нещо друго. Дават им се всички инструменти. Всичко е за образование. Няма нищо за разсейване и забава. Те никога не биха си помислили да направят телевизор за забава. Никога. Всичко е за да им помогне да еволюират, а тяхната наука и технология може да бъде използвана и за защитни цели – най-вече холографските неща [115].
Най-важната отличителна черта на Андромеданците е, че те участват в Андромедианския Съвет, който е сбор от от около 140 звездни системи, които обсъждат Земята. През 1997 г., в интервю Кулиър описва обсъжданията на Съвета така:
Сега в нашата галактика има много съвети. Аз не знам всичко за всеки от тях, но знам за Андромедианския Съвет, който е сбор от същества от 139 различни звездни системи, които се събират и обсъждат случващото се в галактиката. Това не е политическо тяло. Това, което те наскоро дискутираха, е тиранията в нашето бъдеще, 357 години от сега и което рефлектира върху всички. Очевидно това, което те са направили чрез пътуване във времето, е че са успели да определят кога се е състояла значителната промяна на енергията, която причинява тиранията 357 години напред в бъдещето. Те са я проследили до нашата слънчева система и после до Земята, земната Луна и Марс. Тези 3 места. Първата среща на Андромедианският съвет е била затова дали да се намесят пряко или не за това което се случва тук. Според Мораней е имало само 78 системи на първата среща. От тези 78, малко по-малко от половината решили че не искат да имат нищо общо с нас, независимо от проблемите. Мисля че е много важно да знаете защо не са искали да имат нищо общо с нас. Говорим за звездни системи, които се намират на стотици милиони светлинни години далече от нас. Някои дори никога не са се срещали с нас. Те просто знаят за вибрацията на планетата, която рефлектира върху тях. Причините поради които те не искат да имат нищо общо с нас, е че от тяхна гледна точка земните хора не уважават себе си и останалите около тях и планетата. Каква може да е ценността на земните хора? За щастие по-голямата част на съвета е дала мнение, че поради това че Земята е била манипулирана за над 5 700 години, тя заслужава възможност да докаже себе си – или поне да има шанс да докаже на останалата част от съвета че греши [116].
Друг контактьор, който споменава Андромеданците е „Адриан”, който е бил обширно интервюиран от изследователя Сийн Дейвид Мортон и го намира за правдив. Показанията на Адриан били съпроводени от много снимки, филми и свидетелства на други хора [117]. Според „Адриан” Андромеданците играят важна роля във формирането на съвети, които обсъждат бъдещето на Земята и по този начин независимо потвърждава твърденията на Кулиър. Андромеданците са една от основните извънземни раси, които са отговорни за кръговете в полята. Той твърди че кръговете са правени както за да вдъхновяват хората за вероятни извънземни комуникации, така и за да предупредят негативните извънземни за последствията от техните действия да контролират и манипулират човечеството.
Главната дейност на Андромедианците е да съдействат за решенията на Галактическото общество в решаването на трудни проблеми като настоящата ситуация със Земята, иновативни стратегии за разрешения на конфликти, образование на младите и вдъхновяване на човечеството за вероятностите за извънземен контакт. Главните решения които те насърчават, включват: подпомагане на растежа на кристалните деца с психически способности, мирно образование, изобличаване на манипулацията на Елита, насърчаване на подобрено глобално управление, дипломация и разрешаване на конфликтни ситуации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар