Звездни Цивилизации

събота, 30 януари 2016 г.

Троя
Изненада, както за мен, така и за всички вас, е местонахождението на древния град Троя, в България. Къде ли не е откривана и търсена с векове Троя. Дори и днес се търси Троя, въпреки разкопаното селище на Хисарлъка, в Турция, от Шлиман и наречено Троя. И изведнъж - Троя се намира в България. Вярно, само у нас не бе търсена. Как ли пък не, Омир ясно пише, че е в Азия. И някакъв си българин, нито археолог, нито историк, неочаквано получил "сведение свише" твърди, че родният му град Царево (бивш гр. Василико и Мичурин) е Троя. Колко сме ги слушали такива...
Знам. Колкото и невероятно, и неприятно да е това известие за някои учени,
приели непотвърденото откритие на Шлимановата Троя, е предстоящ факт. Надявам се, скоро българските археолози да направят проучване и Троя, истинската Троя на Омир да разкрие древната легенда за съществуването си и за Троянската война. Сега пък какво, да не би писателят да иска да докаже, че древната култура е тръгнала от Троя? Една култура сравнима с Гръцката? Дали да не напомня, че Орфей е тракиец, предал ученията и знанията на Бялото братство на гърците, за да изкристализира гръцката култура? А нима бог Дионис е гръцки бог? Заимстван е от траките, така е станал и гръцки бог. Чудно ли е тогава, че с боговете се определя продължителността, развитието и упадъка на дадена култура? Боговете идват, ръководят народите по света и след като изтече "мандатът" им се заменят с нови.

Троя, една многовековна, неразгадана одисея. Безброй проучвания и разкопки се извършат в очакване да бъде открита истинската Троя. А тя все остава далечна, загадъчна и тайна. И въпреки това, книги, филми и театрални постановки представят и величаят града там, където никога не е съществувал. За в бъдеще телевизионните "археолози" няма да показват Хисарлъка в Турция, застанали на "мястото на двореца на цар Приам и да наблюдават гръцките кораби". А те, корабите, незнайно защо, са толкова далеч, че почти не се виждат от това място. Да не избързваме да оповестим, че сме открили града на Омир. Нужни са разкопки, доказателства, а те тепърва предстоят. Но съм уверен, че Троя е там, където я посочи моят Учител. Описал съм града така, както го видях. За да улесня археолозите, ще уточня, че Троя се намира на 700 м зад стария, недоизграден до скоро, хотел в началото на квартал "Василико". Там се намира и дворецът на цар Приам,
изграден от две части - външна и вътрешна.

Троянците са били смес от късни атланти и заселили се, покъсно по тези земи, тракийски племена, които са се отличавали от другите траки с по- високото ниво на информационни комуникации. Те са приели от атлантите техните знания и постепенно са се смесили с тях. В късната история на Троя е имало единици чисти атланти, които изпълнявали специална мисия, свързана не толкова с бита на царството, а по-скоро с приемането,предаването и съхраняването на информация от висшите енергийни нива.
Древна е историята ни и е време, да се разкрие пред света, какви личности и Богове са живели и какви съкровища има по нашите български земи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар